Page 1

Bokens lustfyllda och kreativa uttryck ger dig oanade möjligheter att utveckla din egen personliga kalligrafi. Följ med in i bokstävernas spännande värld där pennor, penslar, tusch och färger visar vägen till eget skapande.

ISBN 978-91-534-3759-8

www.icabokforlag.se

3759-8 omslag_kalligraf.indd 1

2012-06-25 10:25


innehÅll förord Min egen resa

5

Kom igång Verktyg 10 Skrivredskap 13 Alternativa skrivredskap

14

Papper 17 Kvalitetspapper – ett urval

18

Tusch 21 Färg eller kulör?

22

Kalligrafifärger 25 Arbetsplatsen 29

inspiration

uttryck

Jubileumsgåva 64

Sinnesstämning 107

Presentpapper 65

Rytm och lyrik

Julkort 66

Former 111

Partytema 69

Ursprung 112

Kalligrafipyssel 70

Årstider 115

Namnskylt 73

Familjen 116

Lämna till tryckeri

Kärleken 119

74

Diplom 77 Förgyllning 78 Schabloner 81 Layout 82 Förvaring 85 Laminering 86 Montering 89

Bokstavsgrunder

Process

Olika stilar

33

Redo att skriva

34

Grundtermer 37 Bokstavsformer 38 Grundstil

40

Formella versaler

42

Komprimerade versaler

44

Kursiv

46

Gotiska gemener

48

Gotiska versaler

50

Uppbyggda versaler

52

Grekisk uncial

54

Cissis stil

56

Siffror och skiljetecken

58

108

Vad är fint och vad är fult?

93

Kan fel bli rätt?

94

Släpp loss – våga göra fel

97

Vad vill du förmedla?

98

Lita på din egen känsla

101

Konst eller hantverk?

102

Swasher och mellanrumsformer 60

3

slutord Inköpsställen och tack

120


Kom igång Det är viktigt att satsa på passande verktyg och bra material när du börjar med kalligrafi. Se till att skaffa dig en gedigen bas som du kan utöka efter behov och intresse. Alla förberedande moment är av betydelse för helheten och för att skapa de bästa förutsättningarna för en genuin förståelse för kalligrafi.


verktyg Här följer tips på de verktyg du initialt bör skaffa dig när du ska arbeta med kalligrafi.

Linjal

Kniv och slippapper

En 50 cm lång linjal passar bra för de längre stöd-

Det bästa sättet att få en penna riktigt vass är att vässa den

linjerna när du övar dina bokstäver. En kortare på

med kniv (även om det fungerar med vanlig pennvässare

20–30 cm är lättare att handskas med för de mindre

också). Jag skulle rekommendera dig att investera i en

arbetena. Gradskivan är ett bra hjälpmedel för att

Stanleykniv eller motsvarande som finns att köpa i de flesta

hålla koll och träna på olika vinklar.

färg-/järnbutiker. Denna kniv har du även användning för då du ska skära till pappersark. Ett ark av finaste våtslippapper

Blyertspennor och sudd

för metall behövs för att vässa dina stålstift.

Blyertspennor är billiga så du kan gärna ha ett antal i

Vatten, färgkopp, trasa

pennstället. De benämns olika utifrån hård-/mjukhetsgrad. B är mjuka medan H är hårda. 2H passar utmärkt

Ha en burk med vatten till hands för att rengöra pennor

att linjera med. En mjuk blyerts är bäst om du ska

och penslar vartefter du byter kulör eller tar en paus. Du

skissa. Prova att binda ihop två pennor och skriv med

behöver också ha rent vatten när du ska blanda färger.

dem som om de vore en bredpenna. På så vis kan du

Det finns många olika varianter av färgkoppar att köpa i

enkelt se bokstävernas konturer. Ett bra mjukt sudd är

konstnärsbutiker, men det går precis lika bra med vilka små

också viktigt.

kärl som helst, äggkoppar, små glasburkar etc. Du behöver också en bomullstrasa att torka upp överflödig tusch och färg med. Ett kasserat lakan är perfekt. Hushållspapper är inte bra, det luddar lätt av sig i pennan.

10


SKRIVREDSKAP Det viktigaste med kalligrafi är att förstå hur bokstäverna är uppbyggda. Man använder olika redskap för att åstadkomma önskat resultat. Vad som passar till vad och till vem varierar. Även om två personer lär sig samma teknik och använder likadana redskap kommer slutprodukten ändå att vara den enskilde individens uttryck. Samtidigt som du lär dig hur ett redskap tekniskt fungerar och förkovrar dig i bokstävernas form finns det oändligt många möjligheter att skapa ditt eget personliga manér.

Stålpennor

också i vissa konstnärsbutiker. När du har lärt dig hur

Speciellt utmärkande i västerländsk kalligrafi är bred-

vad som passar bäst för olika ändamål och för ditt eget

pennan med sitt karaktäristiska uttryck. Bredpennan

personliga sätt att skriva.

de fungerar, kan du prova andra stift och känna efter

består av ett stålstift monterat på ett pennskaft. Det finns flera modeller av pennskaft som fungerar i stort

Extra bred stålpenna

sett på samma vis, men varierar i utseende. Välj ett som känns bra i handen.

Det här är en typ av stålpenna, så kallad Automatic

Pen, du absolut måste prova. De är betydligt bredare

Stålstift finns i många varianter. Jag har här

begränsat mig till ett par olika som är bra för både

än de lösa stålstiften och kräver därmed ett helt annat

nybörjaren och den lite mer avancerade. De märken jag

rörelsemönster som är både större och yvigare. Det

har valt är Mitchell och Brausse, det sistnämnda är något

främjar, vill jag påstå, förmågan att träna in nya former

snett skuret och lämpar sig därför bättre när man har lärt

och rytmer. Även om du inte normalt vill arbeta i stora

sig mer om bokstäverna. Bägge stiften finns i flera olika

format, så är det givande att träna med de här pennorna.

storlekar. På Braussestiften sitter reservoaren, som är en

Ställer du pennan på högkant får du en helt annan

behållare för tusch eller färg, fastmonterad på ovansidan

karaktär – en tunn härlig skrift med ett skönt flöde. Det

av stiftet. På Mitchellstiften är det löst och monteras

är ett spännande verktyg som är lätt att fylla med färg

under stiftet. Stiften kan beställas via nätet men finns

eller tusch, och som inbjuder till experiment.

13


Kalligrafifärger Akvarellfärg – ordet härleder från latinets aqua

Temperafärg – ordet tempera är latin och betyder

som betyder vatten och syftar på färgens egenskap

blanda eller dämpa. Färgen innehåller olja men blandas

att enbart upplösas och förtunnas med vatten. Färgen

likväl med vatten och för att detta ska vara möjligt

är transparent och passar bra till kalligrafipennor. Den

så används ägg i bindemedlet. Den här färgen ger en

kommer oftast i kakor men finns även i tuber.

möjlighet till en laserande effekt likt oljefärg. Den lämpar sig mycket bra för att dekorera bokstäver, dock inte i

Gouachefärg – är uppbyggd på liknande sätt som

bredpennan för skrift.

akvarell och blandas även den med vatten. Skillnaden är att gouachefärgerna innehåller krita, vilket gör färgen

Skapa en palett

mera täckande. Blandas den med mycket vatten kan

Det mänskliga ögat kan uppfatta uppåt 10 miljoner kulörer.

man dock få en viss transparens. Den är mycket bra till

Hur dessa upplevs är högst personligt men också kultur-

bredpennor och att måla/dekorera bokstäver med. Säljs

och traditionsbundet. Om du inte blandat färger tidigare

vanligtvis på tub. Det finns många billiga gouachefärger

rekommenderar jag dig att börja med gouachefärger på

som inte alltid lämpar sig att använda i kalligrafipennor,

tub. De fungerar bra i stålpennorna och är utmärkta om

men vill du skissa med pensel med stora mängder färg

du vill måla grunder eller dekorera bokstäver. Ta lite färg

kan de här enkla färgerna komma väl till pass.

i taget så slipper du slösa om resultatet inte blev som du tänkt dig. Skriv upp de proportioner du använder. Det

AkrylfärG – är en snabbtorkande konstnärsfärg som

finns inga regler för hur du ska blanda färg, men det finns

innehåller färgpigment blandat med ett akrylbindemedel.

vägledning och kunskap om hur olika kulörer blandar sig

Färgen lämpar sig inte i en traditionell bredpenna, men är

med varandra och hur färger fungerar. Att våga lita på det

spännande att använda med pensel eller andra alternativa

du tycker, att kulören passar för det du vill uttrycka, eller

redskap som kan tillföra det kalligrafiska uttrycket ytter-

bara välja kulör för att du tycker den är fin ger det bästa

ligare dimensioner. Akrylfärger är vattenlösliga tills de

resultatet. På nästa uppslag berättar jag om de kulörer

har torkat och har högre lyster än till exempel oljefärg.

som jag tycker att du ska känna till initialt. Den kunskapen

Precis som inom oljemåleriet kan man tillsätta olika

ger dig stora möjligheter att skapa din egen palett för att

målningsmedium för att förändra färgens egenskaper,

få fram de kulörer du vill ha. Vill du inte blanda dina färger

till exempel öka transparensen, förlänga torktiden eller

själv finns det förstås ett stort utbud av färdigblandade

göra färgen blankare.

kulörer att välja på i konstnärsbutiker.

25


Redo att börja Variera längden på dina staplar, när du känner att

Fyll pennan med tusch/färg

Vill du använda ett stålstift monterar du stiftet i pennskaftet.

lägga till små seriffer, som en start och ett slut. Det gör

Stålstift är ofta behandlade med ett ytskikt mot rost som

du genom att sätta i pennan och föra den i pennvinkelns

behöver brännas bort. Elda försiktigt under stiftet på båda

riktning ca 1–2 mm innan du sakta och mjukt går över

sidor, det syns att det ändrar färg. Nu kommer stiftet få ett

till att dra stapelns streck rakt ned. Som avslut låter du

bättre grepp mot papperet. Under skrivandets gång kan du

pennan gå i vinkelns riktning ca 1–2 mm. Nu har du gjort

behöva slipa stiftet lätt på ett så kallat våtslippapper. Dra

ett grundstreck. Prova därefter hur det känns att göra

stiftet lätt mot papperet ett par gånger på varje sida. Det

runda former, hela tiden med en konstant vinkel på pennan.

vässar stiftet och ger skriften fin skärpa.

pennan fungerar och du har gjort några streck. Prova att

Om du arbetar med Mitchellstift ska du montera

Man skriver vanligtvis bokstäverna i flera moment,

från vänster till höger och uppifrån och ned, och lyfter

reservoaren under pennan, den ska inte klämmas åt så

pennan från papperet mellan momenten. I vissa stilar

hårt att pennan delas. Justera med de två vingarna på

skriver man bokstaven i en rörelse utan att lyfta pennan.

sidorna, själva hållaren ska fästas så den ligger precis

På följande sidor illustreras tydligt i vilken ordning man

mot stiftet utan att trycka mot det.

skriver bokstäverna. Skriv sakta och koncentrerat, glöm inte att flytta papperet vartefter du skriver. Det gör inget

Flödet i pennan kommer inifrån dig

att staplarna blir sneda och formerna inte precis som du

Doppa en pensel i tusch eller färg, fyll stiftets reservoar,

vill ha dem. Det kräver övning och det tar sin tid innan

torka av överflödigt tusch med en trasa. Sätt pennan mot

handen kan överföra det nya din hjärna nu bearbetar för

papperet, andas, slappna av och tänk dig tuschet som

fullt, ha tålamod.

flödar genom pennan. Ett lätt tryck mot papperet räcker,

pressa inte, upprepa om det inte kommer något tusch.

är uppbyggda och relaterar till varandra är det viktigt

Se till att hela stiftet har kontakt med papperets yta. Kom

att du börjar skriva ord och meningar. Helheten i

ihåg att andas, dra tillbaka skuldrorna för att slappna

skriften kräver ett flöde som uppnås genom att skriva

av i axlarna, låt energin till pennan komma inifrån dig.

sammanhängande och släppa fokus på bokstävernas

Fokusera inte bara på din penna och hand, hela du är med

form och låta känslan flöda fritt för att ge utrymme åt

och skriver. Håll din penna så att stiftet ligger i 30° vinkel

din individuella prägel. Det här kommer allt eftersom du

mot en horisontell linje. Prova dig fram hur det känns att

behärskar bokstävernas former.

dra streck uppifrån och ned, lyft pennan och börja på ett

nytt streck.

Att arbeta med kontraster är nyttigt.

34

När du har tränat och förstått hur bokstäverna

Prova olika verktyg och storlekar på stift och pennor.


pennbredd Uppåtgående stapel

X-höjd

30° pennvinkel Övre delen av c, behöver dras ut, för att bokstaven

Nedåtgående stapel

ska vara öppen och d och q är uppbyggda som c:n med staplar.

släppa in ljus. Notera O-formen som återkommer i de runda bokstäverna.

Bågarna är likadana

j är som ett f

i dessa bokstäver.

upp och ner.

Bågformen upprepas även i dessa bokstäver.

Bokstäver med diagonala

Lägg märke till att bokstäverna relaterar till varandra, att de är uppbyggda med likadana

serifer

staplar och runda former. Att se och förstå bokstävernas uppbyggnad underlättar när du ska lära dig nya stilar.

stapel

runda former

streck kräver att man ändrar pennvinkeln till ca 45° på den vänstra diagonalen för att inte bli klumpiga. Det andra strecket kan behöva balanseras upp genom att ändras till ca 20°.


grundtermer x-höjd

Använd en ganska hård penna, 2H, se till att den är

Ett kalligrafiskt alfabet rekommenderas oftast i

stund men är ett avslappnat moment som gör att man

ordentligt vässad och var lätt på handen. Det här tar en

instruktionsböcker att skrivas i en viss höjd, så kallad

går ner i varv och börjar fokusera på den uppgift man har

x-höjd. Med det menas höjden från baslinjen (som

framför sig.

bokstaven står på) till överkanten på ett gement x.

Alltså själva kroppen på bokstaven. Vissa bokstäver har

Har du ett stort ark där du skrivit bokstäver på ett

friare sätt för att träna form och flöde så kan du klämma

uppåtgående (överhäng) och nedåtgående (underhäng)

in några rader där det finns utrymme. Kontrasten mellan

staplar.

det yviga sättet att skriva och det mer koncentrerade kan vara tilltalande. Eller så är det just känslan av att starta på

Pennbredd

ett nytt rent blad som lockar.

Den rekommenderade x-höjden anges i antal pennbredder. Mät med den penna du ska skriva med. Genom att vända stiftet 90° mot en linje och dra ett litet streck så får du en

Pennvinkel – att vara konstant Pennspetsen bildar en vinkel till den horisontella linje

pennbredd. Stapla sedan det antal bredder du vill ha till

du skriver på. Den varierar beroende på vilken stil du

din skrift. Nu har du fått ett mått på bokstavens höjd och

skriver. Det viktiga i kalligrafi är att den pennvinkeln

kan börja linjera.

ska vara konstant. Det är det som ger skriften det

LINJERA

karakteristiska kalligrafiska uttrycket, kontrasten

Stödlinjer är till för att du på ett avslappnat sätt ska kunna

nybörjare är just att följa med och vrida på pennan när

lära in en bokstavsform.

man skriver bokstaven. För att det till att börja med

mellan breda och tunna linjer. Ett vanligt fel vi gör som

Gör så här: När du vet x-höjden på de bokstäver du

känns ovant att hålla pennan i samma läge. Men det är

ska skriva så mäter du upp dina linjer. Gör en markering

mycket viktigt. När man kommer till en avancerad nivå

vid varje papperskant. Kom ihåg att du bör ha minst två

så lär man sig olika tekniker att manipulera och vrida

x-höjder mellan varje skrivrad för att få plats med uppåt-

pennan för att ge skriften olika karaktär, men först

och nedåtgående staplar. När du markerat alla mått så

bör man öva och få in ett självklart flöde och teknik

lägger du ut linjalen efter markeringarna och drar linjer.

att skriva bokstäverna i en konstant pennvinkel.

37


STAPELNS BREDD STAPELNS HÖJD

UPPBYGGDA VERSALER Som många andra versaler bygger även dessa på de klassiska romerska versalerna, men den här stilen byggs upp med flera streck. De här bokstäverna har traditionellt oftast använts som anfangsbokstav, men för mig har de ett betydligt bredare användningsområde än så. De inbjuder till att utsmyckas och de kan, trots sitt kanske första stela intryck, varieras och är väldigt uttrycksfulla. Bokstaven byggs upp med de inre strecken och för att få rätt balans krävs att man ändrar pennvinkel beroende på om man skriver en rak stapel eller runda streck. STAPLAR 3 pennbredder, BOKSTAVSHÖJD 8 gånger stapelns bredd.

52


SCHABLONER När du gör ett motiv till dina schabloner kommer dubbla

av schablonen. Klistra fast schablonen med tejp eller lite

blyertspennor väl till pass. Tejpa ihop två pennor så

limstift och använd en svamp eller pensel för att stöppla.

fungerar de som konturerna på en bredpenna. Vill du

Lyft försiktigt bort schablonen när du stöpplat i färgen.

använda något från ett annat arbete du redan gjort,

lägger du ett smörpapper över och ritar av motivet med

med ett limstift på en vitmålad kruka. En liten natursvamp

en hård blyertspenna. Kalkera sedan av bokstäverna till

blir perfekt att stöppla med. Till detta använder jag en

schablonarket. Använd ett kraftigare papper/kartong till

vattenfast färg. Hobbyfärger på små burkar är bra eller

schablonerna. Ta en vass kniv/skalpell och skär försiktigt

en akrylfärg på tub. Schablonerna kan du använda till

ut bokstäverna ur arket. Blir det fel går det alltid att tejpa.

omslagspapper, tallriksunderlägg, krukor, bårder på

Du kan använda både den positiva och negativa formen

väggen med mera.

81

Här har jag skurit ut ordet ”love” och limmat fast det


LAYOUT Layout är ett sammanfattande ord för hur du väljer att

prova dig fram. Med kopiatorn är det enkelt att variera

presentera din kalligrafi. Den kan i princip se ut hur som

storleken på texten tills du blir nöjd.

helst, bara du är nöjd med den och tycker att den fyller

sitt syfte.

handskriva ditt arbete eller om upplagan är stor kanske

det passar bättre att kopieras, scannas eller lämnas in

Här är förslag på tre olika sätt att lösa en

När du bestämt din layout väljer du att antingen

för tryck.

bröllopsinbjudan. När du arbetar med kort, inbjudningar, diplom etc kan du alltid utgå från en så kallad centrerad

layout. Det är fint med en större rubrik i mitten av blick-

en fin dekoration på framsidan av kortet. Monogrammet

fånget. Utgå från en centrerad linje när du lägger ut

i sig blir också en liten gåva som paret kan använda

texten. Vik papperet på olika sätt och i olika format och

i andra sammanhang.

82

Ett monogram av parets begynnelsebokstäver blev


Vad är fint och vad är fult? Vi lever i ett samhälle där man gärna vill prestera, visa resultat, bedöma och placera i fack. Vi tenderar att glömma bort att värdesätta det som får oss att känna oss till freds, harmoniska och nöjda. Det är såklart positivt att sträva efter goda resultat, men ibland kanske man bör fråga sig själv vad som är viktigt och för vem man gör vad. Varför bränner vi ut oss, varför stressar vi, varför har många ständigt dåligt samvete och känner sig otillräckliga, varför är vi utseendefixerade, varför styrs vi lätt av medier, trender och mode?

Vad är fint och vad är fult och vem har rätten att bedöma?

Jag önskar att varje individ kunde se och uppskatta sitt egenvärde och lita

på sin egen intuition. Det som tilltalar mig kanske någon annan ser ner på och så måste det få vara utan att jag för den skull måste ändra mig. Jag måste också få tro på att jag efter min förmåga kommer att göra mitt bästa på mitt alldeles eget vis. Vad som är fint/fult och rätt/fel är individuellt, det finns olika sätt att se på allt.

Den här målningen hade jag tänkt refusera för att jag trodde den skulle

upplevas som rörig, grotesk, ful och så vidare. Jag kunde ändå inte kasta den så den fick en plats på hyllan. Känslan av att jag faktiskt tyckte om den växte i mig, väldigt mycket dessutom. Målningen var viktig för mig. Jag nålade upp den på väggen där den blev hängande i flera månader. Jag insåg att jag måste släppa rädslan över vad andra skulle tycka. Kanske skulle de inte gilla den. Till slut tog jag med den för inramning. Jag var väldigt stolt när jag hämtade min fina målning och jag bryr mig numera inte ett dugg om vad någon annan tycker och tänker om den.

93


Konst eller hantverk? Är kalligrafi konst eller hantverk?

Frågan kan diskuteras länge. För min egen del har det aldrig

varit viktigt vad som är vad, men jag har ställts inför frågan alltför många gånger i mitt liv. Kalligrafi lever enligt vissa inte upp till att vara en fri konst som måleriet, andra menar att kalligrafi är ett rent hantverk och bör hålla sig inom vissa ramar. Det verkar vara så att kalligrafi i många sammanhang är svårplacerat och av någon anledning tycks det finnas ett behov av att placera den i ett fack. Detta har tyvärr gjort det svårt för mig att få kalligrafi uppmärksammat då jag på olika vis har sökt stöd för mitt skapande genom stipendier och annat.

Min teori är att kalligrafin fortfarande befinner sig mitt i

frigörelsen från den viktiga funktion den en gång hade att bära budskap, vara informativ, dokumentera historia i heliga eller mycket betydande skrifter, i exklusiva utmärkelser för högt uppsatta personligheter med mera. Kalligrafin brottas med att hitta sin plats i vårt moderna samhälle där den handskrivna bokstaven inte har samma betydelse som den en gång hade. Egentligen fick kalligrafin utrymme att blomma ut i andra former när den funktionella typografin utvecklades. Nu var det visserligen länge sedan, men förändringar går ofta långsamt och det är inte helt självklart att det finns en acceptans för västerländsk kalligrafi som fri konst. Kalligrafi i sin traditionella form måste ju också finnas, förädlas och kunna avnjutas. Och vem kan påstå att det inte skulle vara konst?

Med sin komplexitet och sina tekniskt krävande moment parallellt med det personliga uttrycket och textens eget

budskap erbjuder kalligrafi fantastiska möjligheter till skapande, lärande och utveckling. Det är huvudsaken.

102


FORMER Jag vet inte varför, men jag har sedan jag var liten sett former och mönster i det mesta. Antagligen hjälper det mig i mitt skapande, att se och uppleva hela kompositionens former och inte fastna i detaljer. Helheten är viktig för att få balans i det kalligrafiska arbetet. Former och mönster kan man hitta överallt: i moln, vattendroppar, eldsflammor, trädkronor, grenar, bladverk, sädesfält, berg och dalar, öppet hav, horisont, solen, månen, sanddyner, strandlinjer, vågor och så vidare. Små föremål är spännande – titta lite närmare på en blomma eller studera stenarnas form och mönster. Snäckor lär mig att skapa olika slags kalligrafiska snurror. Sådana är jag svag för.

111


Kärleken

Trots livets svarta stråk, tvivel och bakslag så är tron på kärleken min grund; det som räddar mig och ständigt fyller mig med ny kraft. För mig finns inget större.

119


Bokens lustfyllda och kreativa uttryck ger dig oanade möjligheter att utveckla din egen personliga kalligrafi. Följ med in i bokstävernas spännande värld där pennor, penslar, tusch och färger visar vägen till eget skapande.

ISBN 978-91-534-3759-8

www.icabokforlag.se

3759-8 omslag_kalligraf.indd 1

2012-06-25 10:25

9789153437598  

Olika stilar 33 Redo att skriva 34 Grundtermer 37 Bokstavsformer 38 Grundstil 40 Formella versaler 42 Komprimerade versaler 44 Kursiv 46 Got...