Page 1

JESPER SVENBRO

Hill Hill Hill

DIKTER

ALBERT BONNIERS FÖRLAG

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 3

2013-11-26 10:51


Av Jesper Svenbro har tidigare utgivits: Det är i dag det sker 1966 Element till en kosmologi och andra dikter 1979 Särimner 1984 Hermes kofösaren 1991 Samisk Apollon och andra dikter 1993 Blått 1994 Vid budet att Santo Bambino di Aracœli   slutligen stulits av maffian 1996 Myrstigar 1999 Installation med miniatyrflagga 1999 Pastorn min far 2001 Fjärilslära 2002 Himlen och andra upptäckter 2005 Vingårdsmannen och hans söner 2008 Inget andetag är det andra likt 2011 Krigsroman 2012

På andra förlag: Francis Ponge: Ur tingens synpunkt (tolkningar) 1977 Ljuset och rummet. Rom 1949 fotograferat av Lennart af Petersens 2004 Försokratikern Sapfo 2007 Sapfo & Alkaios. Eros skakar mig (tolkningar i samarbete med Lars-Håkan Svensson) 2013

www.albertbonniersforlag.se isbn 978-91-0-013112-8 © Jesper Svenbro 2014 BALTO print, Vilnius, Litauen 2014

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 4

2013-11-26 10:51


Prolog i Nagugs ateljé

Hur ska man börja en tragedi om Adrastos, så som Carl Fredrik Hill kan ha föreställt sig den i sitt arbetsrum på Skomakargatan i Lund, en trappa upp, med faderns lilla referensbibliotek inom räckhåll? Herodotos’ första Bok ligger uppslagen. Tragedins Prolog läggs i Kroisos’ mun. Solen faller in genom fönstret där vår glasögonprydde Lärde i länstolen med böljande bokstavsskrift börjat fylla sitt ark med ett oskrivet ödesdramas kolonner. ΚΡΟΙΣΟΣ skriver han med majuskler högst upp, och betecknar så en huvudroll i sin pjäs: lydernas konung, som nu står framför palatset i Sardes och som för inte så längesen i ett samtal med Solon sagt sig vara den lyckligaste mänskan på jorden. Så förtörnad han blev när han av Solon fick höra att man borde vänta med slutomdömet tills han var död! Han ville helst glömma bort episoden för att i presens glädja sig åt sitt guld. Av Kroisos’ två söner är Atys sin faders gunstling, den främste bland idrottsmän, den främste i alla kampsporter, medan brodern är dövstum. Carl Fredrik får sympati för den dystra skuggan till den exemplariske prinsen, till den avundsvärde. Nu säger Kroisos sig ha drömt en fruktansvärd dröm – om Atys

5

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 5

2013-11-26 10:51


som enligt drömmen är förutbestämd att dö sedan han sårats med ett vapen av järn. Prologen framskrider i Carl Fredriks grekiska, kopierad och modifierad från Herodotos’ första Bok. Pennan raspar mot arket, där minusklerna böljar fram, staplarna böjer sig som gräset i vinden. Sånggudinnan är honom bevågen i dag, likt en syster med bläck och papper. Prologen är plötsligt färdig.

6

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 6

2013-11-26 10:51


Parodos De förälskade örnarna

Ingen har ännu reda på vad han drömt, ändå åtlyds han genast när han beordrar Atys’ bröllop med Gongyla. Atys älskar ju den unga kvinnan från Lesbos. Kroisos ger nu befallning att alla vapen av järn ska avlägsnas från de gemak i palatset dit hans son flyttar in med sin nyblivna hustru: genom bröllopet hoppas Kroisos att Atys ska hålla sig borta från alla vässade järnföremål. Men ska hans försiktighetsmått verkligen räcka till för att häva sonens utmätta öde? Vilken människa eller gud kan överlista sitt öde? Kroisos har gett befallning att kören av unga flickor som redan sjungit vid bröllopet nu ska stanna i Sardes men att de i sin sång ska avstå från den jaktmetafor som var grundtanken i deras bröllopssång om hur Jägaren hinner fatt sin Hind vid ett vattenfall. Inte ens jaktmetaforen är riskfri! Denna morgon låter vår Tragediförfattare Kören besjunga Atys och Gongyla som ”de förälskade örnarna”. ΧΟΡΟΣ skriver han med raspande stålpenna. Två örnar svävar högt över Anatolien, som han i andanom genomkorsat så många gånger för att uppsöka Storkonungen i det fjärran. Deras vackra bruna fjädrar i solen! Högt svävar de förälskade örnarna över berglandet med dess daggvåta sluttningar: Anatolien – det är Soluppgångslandet

7

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 7

2013-11-26 10:51


så som Carl Fredrik känner det från en karta, ännu synlig i minnet, fast den är hoprullad i Katedralskolans gamla dammiga kartrum! Högt svävar örnarna i den isigt blå rymden som denna morgon är platsen för flickornas sång: de rör sig med danssteg som härmar örnarnas svävande, framför kungapalatset i Sardes, deras vrister synliga under klänningsfållen, omärkligt har flickorna lämnat fotavtryck över arket.

8

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 8

2013-11-26 10:51


ΠΥΡΟΣ ΑΝΘΟΣ

Att Herodotos från Halikarnassos var god vän till Sofokles och att de båda grekerna själva säkert såg likheten mellan historien om Periander, tyrann i Korint, och intrigen i Konung Oidipus, det är ingenting nytt; vad som är mindre bekant är att Nagug kände dem båda två och vid deras korta sejour i Lund påpassligt fick dem med sig på en utflykt till Tykarpsgrottan. Triumviratet tar tåget via Eslöv till Hässleholm, varifrån ångloket stånkande rullar österut. Det är en strålande vårdag. Av de två magnifikt draperade grekerna är Herodotos den mest resvane, han har t.o.m. hört talas om Finjasjön, som han hoppats få se i det vidöppna tågfönstret. När den uniformsklädde konduktören kommer in i kupén, blir Nagug förstås förlägen, men fattar sig med en harkling och säger med tonen hos en som är van att inte bli motsagd: ”Syfyklys och Hyrydytys reser gratis”, medan han gör en gest mot sina medresenärer vilka i samma ögonblick försvunnit i ångmolnet som från loket drar in i kupén. Nästa hållplats är IGNABERGA. När de äntligen kommit ner i kalkgrottans svalka är det med Nagugs ögon de varseblir

9

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 9

2013-11-26 10:51


det hämningslöst uppförstorade underjordiska tempelrummet med gudabilder och pelare som gör också Herodotos oförställt häpen, och han har dock sett Egypten! En skånsk accent slår igenom i Nagugs grekiska; ändå lyckas han fullt begripligt förklara att de står i vad som för längesen var ”krithavets innersta”. – Framför allt har han framgång med sin förklaring av ortnamnet, etymologi helt i grekernas smak: Igna- är besläktat med ignis som är det latinska ordet för ”eld”. Det ger oss bilden av en eld emblematiskt instängd i berget, likt ett brinnande blommande fruktträd av det slag som de nyss har sett ovan jord. Där uppe står vårens alla fruktträd i blom. Vita skyar, blå himmel. Yrvaket brummande humlor. Men för Nagugs inre står bilden av det blommande fruktträdet klar. ΠΥΡΟΣ ΑΝΘΟΣ, ”Eldens blomning”, kallar han detta minne från Underjorden.

10

I_Svenbro_Hill Hill Hill_CC.indd 10

2013-11-26 10:51

9789100131128