Leer- en ervaarstages - slotcafé

Page 1

LEER- EN ERVAARSTAGES Slotcafé

Slotcafé LES – Leer‐ en Ervaarstages


VERLOOP SLOTCAFÉ 1. Verwelkoming Jean-Paul Peuskens, gedeputeerde van onderwijs provincie Limburg 2. Ervaringen en conclusies van een deelnemend bedrijfsmedewerker Bart Vanlaer, Vanlaer interieur 3. Een andere kijk op de jeugd van tegenwoordig Bert Smits, pedagoog, auteur, coach verandering & transitie 4. Toelichting van het LES-rapport Inez Castermans & Kristof Das, onderzoekers 5. De brug tussen bedrijfswereld en onderwijs Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg 6. Handvaten voor een kwalitatief en geïntegreerd Duaal leren infotafels 7. Netwerking & receptie

Slotcafé LES – Leer‐ en Ervaarstages


LES - SLOTCAFÉ


EEN VERSCHUIVING VAN CONTROLE NAAR AUTONOMIE 2 jongeren (BuSo) waren tijdens de carrousel stage aan het doen in het Brugproject. Daar kunnen zij (in tegenstelling tot vele andere stageplaatsen) zelfstandig repetitief werk doen op hun eigen werkpost, waarbij ze ook de eigen werkfiches beheren. Bij start schooljaar een uurtje samenzitten en brainstormen over mogelijke opdrachten die passen in het leerplan leerlingen kunnen eigen ideeĂŤn inbrengen op basis hun interesses en van hun eerdere ervaringen tijdens een stage, als jobstudent, wat ze van thuis kennen


EEN VERSCHUIVING VAN CONTROLE NAAR AUTONOMIE Meer inspraak geven aan 6e of 7e jaars over de opdrachten/werkstukken waarmee het leerplan gerealiseerd wordt. Naast impact op de motivatie geeft dit ook ruimte aan creativiteit. Ik mag op stage zelfstandig metsen. Zo voel ik vertrouwen en verantwoordelijkheid, en doe ik extra mijn best. Op school wordt alles stap voor stap uitgelegd. Dit remt het leren, is geen uitdaging. In het bedrijf krijg je de opdracht iets te maken. Je moet zelf sommige dingen uitzoeken, vragen stellen als het niet lukt. Dat maakt het uitdagender en leuker.


GECONTROLEERDE MOTIVATIE


NAAR MEER AUTONOME MOTIVATIE


SCHOOL - BEDRIJF Meer gecontroleerde motivatie Vs meer autonome motivatie Duidelijke nood aan meer geloof in de groeikansen van de leerling Gecontroleerde motivatiestrategieĂŤn zijn gelijklopend, de perceptie anders: punten vs centen


Slotcafé LES – Leer‐ en Ervaarstages


LES: LEER- EN ERVAARSTAGES ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT Pilootproject Duaal leren

Inez Castermans Expertiscentrum onderwijsinnovatie


LESPROJECT

albi=

açÉä=

sbo_bqbobk==î~å=ÇÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖ= î~å=ÇÉ=äÉÉêäáåÖÉå= áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=Çççêëíêççã ìáí=ÜÉí=ëíìÇáÉÖÉÄáÉÇ=Äçìï å~~ê=ÇÉ= ~êÄÉáÇëã~êâí


LESPROJECT

rfqa^dfkd

açÉä ráíÇ~ÖáåÖ

ONDERWIJS

ARBEIDSMARKT


LESPROJECT açÉä ráíÇ~ÖáåÖ oÉëìäí~~í

Hoofdstuk 2 LES‐RAPPORT: ‘bril’ HILL Bevindingen van leer‐ en ervaarstages onderwijs‐arbeidsmarkt vanuit het perspectief van het HIGH Impact Leaning that Lasts model (HILL‐model) van Dochy, F., Berghmans, I., Koenen, A. & Segers, M. (2015)


LESPROJECT

obpriq^^qW=ÜççÑÇëíìâ=O=iÉpJê~ééçêíW=Ú_êáäÛ=efii

açÉä ráíÇ~ÖáåÖ oÉëìäí~~í

Theorie Wetenschappelijke fundamenten & onderzoek

Idee Tips voor het toepassen in de praktijk


LESPROJECT açÉä ráíÇ~ÖáåÖ oÉëìäí~~í

obpriq^^qW=ÜççÑÇëíìâ=O=iÉpJê~ééçêíW=Ú_êáäÛ=efii Bouwsteen 3: Samenwerken – coaching •

Belang van samenwerking school en werkplek VOOR de leerjongere aan het werk gaat.

Hoe? Leerplan, praktijkvoorbeelden, begeleiding De ‘schoolmethode’ en de ‘werkplekmethode’

Welke methode moet de jongere eigenlijk beheersen voor behalen van diploma?

High impact learning of leren met blijvend effect?

Als realistische praktijkomgeving verweven is met de opleiding => authentieke leeromgeving!


LESPROJECT

obpriq^^qW=ÜççÑÇëíìâ=O=iÉpJê~ééçêíW=Ú_êáäÛ=efii _çìïëíÉÉå=TW=bî~äì~íáÉ>>

açÉä ráíÇ~ÖáåÖ oÉëìäí~~í

“^äë=ÇÉ=àçåÖÉêÉ=ÑÉÉÇÄ~Åâ=âêáàÖí=òç~äë=ÉÉå=îçäï~ëëÉåÉI=Ö~~í=ÇÉ=àçåÖÉêÉ= òáÅÜ=ççâ=~äë=îçäï~ëëÉåÉ=ÖÉÇê~ÖÉåKÒ

• •

_Éä~åÖ=î~å=àçåÖÉêÉ=ÄÉÜ~åÇÉäÉå=~äë=îçäï~~êÇáÖÉ= ãÉÇÉïÉêâÉêK jáåëíÉåë=ÜÉäÑí=î~å=ÑÉÉÇÄ~Åâ=éçëáíáÉÑW=âê~ÅÜí=î~å=ÉÉå= ÅçãéäáãÉåí

• påÉääÉ=ÚáåJíáãÉÛ=áåëíêìÅíáÉI=ìáíîçÉêáåÖI=ÑÉÉÇÄ~Åâ= ⇒ îÉêÜççÖ=ÇÉ=äÉÉêïáåëí ⇒ sÉêÜççÖ=ÇÉ=ãçíáî~íáÉ “péÉÉä=ÖÉïççå=çéÉå=â~~êí=ãÉí=ãáàÒ


VRAGEN OPMERKINGEN? INEZ.CASTERMANS@PXL.BE


Slotcafé LES – Leer‐ en Ervaarstages


Slotcafé LES – Leer‐ en Ervaarstages


EEN HANDVAT VOOR … … … … … … … …

succesvol kansen geven. (TAO kansarmoede) de brug tussen bedrijfswereld en onderwijs (Confederatie Bouw Limburg) inzicht waarom een aanpak werkt (Inez & Kristof)) samenwerking tussen de arbeidswereld en het secundair en hoger onderwijs. (STEM Building) coaching ifv zelfsturing IN Leren & Werken (Architect van mijn eigen succesvolle loopbaan) succesvol samenwerken (Uni-form) een hand aan het vat: (Tazettein infostand & proeven) Slotcafé LES – Leer‐ en Ervaarstages


CHRIS SLAETS, DIRECTEUR CONFEDERATIE BOUW LIMBURG


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.