Page 1

Het belang van samenwerking en netwerking


Samenwerken is … Werkwijze ‘Levenskwaliteit optimaliseren’ ‘Zijn’


Samenwerkingsinitiatief MENOS = 5 deelfuncties 1. Screening 2. CliĂŤntbeleid thuisgezondheidszorg (TGZ) 3. Counseling / vorming 4. Thuiszorg op maat 5. Multidisciplinair overleg (MDO)


Screening Signaleren Eerste inschatting Gerontopsychiatrisch wekelijks overleg Diagnostiek


Counseling / vorming een kwaliteitsvol leven bestendigen • Ondersteuning • Begeleiding • Vorming – Methodiek • Individueel • Groep – Doelgroep • Ouderen • Mantelzorger • 1ste lijn • WZC


Thuiszorg op maat • Succesvol ouder worden = multidimensioneel • Doel : – Ondersteuning – Onderhouden van fysiek / cognitief functioneren – Betrokkenheid in sociale en productieve activiteiten – Positieve spiritualiteit Afstemmen op de draagkracht van de oudere en zijn omgeving


Multidisciplinair overleg


clip2.avi


MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Patiënten met verminderde psychische zelfredzaamheid en/of patiënten met een psychiatrische problematiek

Nood aan overleg / afstemming zorg


MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG CIJFERS 2013

• In Limburg: 1603 • psychiatrische problematiek: 347 (22%) • psychiatrische problematiek - pat. > 65j: 19 (1,2%)


Multidisciplinair zorgoverleg gezinshulp huisarts kinesitherapeut verpleegkundige CGG patiënt

Psych ZH

mantelzorg

maatschappelijk assistent

overlegcoördinator TGZ …


Referentiepersoon Zorgbemiddelaar / Referentiepersoon (psy)

Wie? Vertrouwensrelatie met de patiĂŤnt en/of mantelzorger Werkt nauw samen met organisator overleg (OC TGZ) Aanspreekpersoon voor patiĂŤnt, familie en zorg- en hulpverleners. Rechtstreeks betrokken bij zorg


Referentiepersoon Wat? ‘Wegwijzer’ in de zorg Bereidt samen met de patiënt het overleg voor Maakt het begeleidingsplan voor de patiënt op Bezorg dit begeleidingsplan aan de patiënt en coördineert de uitwerking en bijsturing van dit begeleidingsplan Signaalfunctie voor nieuw zorgoverleg Bewaakt afspraken en zorgcontinuïteit Bewaakt de informatieoverdracht, ook bij een opname in een ziekenhuis


Limburgse Code Overleg rond de patiĂŤnt georganiseerd door

OC TGZ Betrokken zorgen hulpverleners

Neutrale organisator OCMW

OverlegcoĂśrdinator TGZ

garantie

RDC Zorgaanbieder


MDO – overlegcoördinator TGZ Wie? Geen lid van team – neutraal - helikopterview

Wat? Organisatie overleg Voorzitten overleg Administratieve afhandeling – vergoeding E-zorgplan Informatieverstrekking


MDO - Zorgplan Wat? Start met multidisciplinair overleg (MDO) Bestaat uit Papieren zorgplan Communicatieschriftje E-zorgplan


Wie kan overleg aanvragen? • Patiënt • Mantelzorger • Professionele zorg- of hulpverlener – 1ste lijn – 2de lijn / 3de lijn • …


E-ZORGPLAN Meerwaarde zorg- en hulpverleners Elektronische beschikbaarheid zorgplan Overzicht contactgegevens betrokkenen in thuiszorg Taakafspraken Verslagen multidisciplinair overleg + evaluaties

Registratie evaluaties Communicatietool Communicatie met betrokken zorg- en hulpverleners binnen beveiligde omgeving


ELEKTRONISCHE AANVRAAG www.listel.be of via OC TGZ tijdens MDO


BRIEVENBUS


clip3.avi


Samenwerking en netwerking – Listel en Menos  
Samenwerking en netwerking – Listel en Menos  

Het belang van samenwerking en netwerking aan de hand van praktijkvoorbeelden van Listel en Menos.

Advertisement