Page 1

Nieuws van de provincie Limburg

In Limburg

Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg In 2014 wil het provinciebestuur van Limburg opnieuw een Sterk Limburg maken. Alle krachten en middelen worden ingezet om deze regio uit de crisis te halen. De provincie steekt een extra tand bij om de sociale gevolgen van de crisis op te lossen met als doel een Sociaal Limburg. Een derde uitdaging is het streven naar een Duurzaam Limburg waarbij de strijd tegen de klimaatopwarming die ook in onze regio voelbaar is, centraal staat. Voor het thema Eén Limburg zet de provincie in op ondersteuning en begeleiding van de Limburgse lokale besturen.

Economie, motor voor Limburg

Natuur goed onderhouden

Limburg dichtbij en gastvrij

De voorbije jaren heeft Limburg sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van speerpuntsectoren die kansen bieden voor innovatief ondernemerschap en jobcreatie. Denk aan de logistieke sector, de zorgeconomie, medische technologie, creatieve economie, duurzame energie en vrijetijdseconomie. Het resultaat is dat Limburg op sommige terreinen Vlaams en Euregionale koploper en pionier is. Op dit elan moet de provincie verdergaan. Bestaande speerpunten moeten echter worden versterkt, de ontwikkeling van relatief nieuwe speerpunten moet worden versneld en sterke groeisectoren moeten worden ontwikkeld. Met een sterk ondersteunend impulsenbeleid kan de provincie Limburg een hefboom creëren voor de Limburgse economie. “Het SALK-uitvoeringsplan is ons kompas voor de Limburgse economische veranderingskoers, gericht op jobcreatie.”

Tewerkstelling creëren blijft doelstelling nummer 1 van het SALK. De bouwsector is een van de sectoren die een antwoord kunnen bieden op de vraag naar nieuwe tewerkstelling. Tegen de achtergrond van de Limburgse klimaatambitie wil ik werken aan het Limburgse luik van de Vlaamse proeftuin ‘Innovatieve renovatieconcepten’ en het rollend fonds voor een grootschalig renovatieprogramma voor sociale woningen, zodat alle Limburgers kunnen mee profiteren van de versnelde invoer van innovatieve technieken in de woningbouw. Een ander belangrijk project is dat van de Parkrangers: hier wordt jobcreatie voor kansengroepen/personen met een arbeidsbeperking gekoppeld aan het behoud van onze groene natuur. “We mogen niet vergeten dat toeristen maar blijven komen als de natuur duurzaam en goed onderhouden wordt.”

gedeputeerde Marc Vandeput

gedeputeerde Ludwig Vandenhove

Een sterk Limburg neemt haar lot in eigen handen door in te zetten op zaken waar we vandaag al goed in zijn. Eén daarvan is de vrijetijdseconomie, een sector met een enorm potentieel. Door Limburg verder uit te bouwen tot een toeristische topbestemming met internationale allures, kunnen ondernemingen jobs creëren. De focus wordt hiervoor op kwaliteit gelegd. Enkel zo kan Limburg groeien zonder haar grootste troef te verliezen, namelijk haar authenticiteit. Limburg exporteert immers haar gastvrijheid. Door in te zetten op kwaliteit versterken we de toeristische ondernemers en wordt de toeristische vraag verhoogd. De doelgroep die we zeker niet mogen vergeten, zijn de Limburgers zelf. Zij moeten meer op vakantie gaan in eigen streek en zo de rijkdommen van hun eigen regio beter leren kennen. Aan ons om hen daartoe te stimuleren. “Want Limburg is te mooi om niet ontdekt te worden… Ook door de Limburgers zelf.” gedeputeerde Igor Philtjens

G-Sport, sport voor iedereen

Inzetten op sterk onderwijs

Voor het beleidsdomein Sport wil het provinciebestuur Limburg resoluut inzetten op Gsport (sport voor mensen met een beperking). Aandacht voor Gsport is nooit ver weg geweest. Deze taak wordt nu aangescherpt. Zo zijn er reeds vele jaren initiatieven zoals de Vroemdag, G-watersportdag, … Dit aanbod van aangepaste sportmomenten op maat van de G-sporter wordt uitgebreid. In het bijzonder willen we de komende jaren samenwerken met scholen en zorginstellingen. Maar we willen meer. Ook de ‘gewone’ sportclubs motiveren we om mensen met een beperking op te nemen in hun club en samen te sporten. Geïntegreerd sporten is ons doel. Gelukkig is er veel bereidheid en enthousiasme hiervoor. Een financiële ondersteuning voor sportclubs of gemeentebesturen bij het toegankelijker maken van hun accommodatie behoort tot de mogelijkheden. "Zo wordt G-sport sport voor iedereen!”

De provincie zet in op een goede opleiding van onze jongeren. Want uit de werkloosheidscijfers blijkt dat jongeren die over een diploma beschikken, meer kansen hebben op de arbeidsmarkt dan zij die afstudeerden zonder diploma. Jongeren motiveren om hun opleiding af te maken is cruciaal. Daarom wil de provincie hen stimuleren in het ontdekken van hun talenten en hen begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze. Daarnaast zal er ook ingezet worden op een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het aanbod aan studierichtingen is immers erg groot. Niet alle studierichtingen voldoen echter aan de eisen die de arbeidsmarkt vandaag vraagt, waardoor ze weinig garanties bieden op de arbeidsmarkt. Limburg heeft nood aan technisch geschoolden. Het technisch onderwijs zal daarom een belangrijke rol spelen in de toekomst, en ook daar wil de provincie sterk op inzetten. “Samen inzetten op de toekomst van onze jongeren met een sterk onderwijs voor alle Limburgers.”

gedeputeerde Frank Smeets

gedeputeerde Jean-Paul Peuskens

Volg ons dagelijks op

Ruimte creëren om de crisis te verslaan Wie de land- en tuinbouw steunt, investeert in Limburg. Meer dan 3.000 Limburgers werken als land- of tuinbouwer, een veelvoud werkt in de toeleverende of verwerkende industrie. De primaire sector blijft een spil van onze economische motor. Limburg heeft een unieke en centrale ligging tussen de krachtige economische polen Aken, Eindhoven, Venlo, Heerlen, Luik, Keulen en Maastricht. Dit biedt kansen die Limburg vandaag – meer dan ooit – moet grijpen. Het provinciebestuur wil de komende jaren ruimte creëren voor bijkomende (grote en kleinere) bedrijventerreinen. Ruimtelijke ontwikkeling loopt als een rode draad doorheen ons dagelijks leven. Het bepaalt waar we kunnen wonen, ondernemen en werken. De provincie zet sterk in op de land- en tuinbouw als één van de groeisectoren. “Nu moeten we duurzame plannen maken, zo pakken we de crisis aan. Ruimtelijke ontwikkeling is dé basis van ons Limburgs beleid.” gedeputeerde Inge Moors

www.limburg.be

14 november 2013 - In Limburg (De Weekkrant)  

Lees hier wat de provincie voor jou doet: Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg. * Economie, motor voor Limburg * Natuur goed onderhouden...

Advertisement