Jaarverslag provinciaal depot voor bodemvondsten utrecht 2015

Page 1

JAARVERSLAG PROVINCIAAL DEPOT VOOR BODEMVONDSTEN UTRECHT 2015


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Kerngetallen 2015    

14 Programma’s van Eisen ontvangen. 18 selectierapporten beoordeeld 672 nieuw inventarisnummers 17 dozen ontvangen uit 9 projecten.


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

867 objecten te zien op diverse locaties in provincie Utrecht en daarbuiten.

3


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Nieuwe locaties waar vondsten uit het depot te zien zijn, zoals Fort Vechten.


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Voorbereiding voor vierde Archeohotspot in Universiteitsmuseum Utrecht. In 2016 open voor het publiek.

2/6/16

5


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Depot voorziet vitrines ArcheoLAB van 81 objecten.

2/6/16

6


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Cursus Karolingisch aardewerk voor AWN vrijwilligers gegeven in depot door medewerker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

7


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Stagiaires werken mee in depot, als invulling van maatschappelijk stage voortgezet onderwijs.

2/6/16

8


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Eenmaal in de week helpen 9 vrijwilligers op het depot mee aan diverse projecten.

2/6/16

9


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Ook dit jaar werden diverse rondleidingen gegeven in het depot.

2/6/16

10


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Tijdens de Nationale Archeologiedagen 2015 opende het depot haar deuren voor publiek, om archeologische vondsten zichtbaar en beleefbaar te maken voor iedereen.


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Depot wint geofysisch onderzoek en zet dit samen met de historische vereniging Leen de Keijzer in op kasteel Schalkwijk.

2/6/16

12


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

100 nieuwe foto’s van vondsten voor de website van het depot.


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

De website www.archeologischdepotutrecht.nl werd in 2015 maar liefst 5301 keer bezocht.


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Feestelijke aanwijzing van het archeologische depot van de gemeente Amersfoort door de provincie.

2/6/16

15


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

De erfgoedinspectie bezoek en beoordeelt het depot in 2015.

Conclusie Vanuit het oogpunt van behoud van vondsten en documentatie, zoals in de Monumentenwet is geformuleerd, is het provinciaal depot voor bodemvondsten van de provincie Utrecht goed toegerust. Aandachtspunten zijn het transito-depot en het beheer van digitale informatie.

2/6/16


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Provincies werken samen aan een gezamenlijk depotbeheersysteem en een integrale voorziening voor aanlevering en duurzaam beheer van digitale opgravingsdocumentatie.


JAARVERSLAG PDB-UTRECHT 2015

Samenstelling: Mirella de Jong depotbeheerder provincie Utrecht Fotografie: M. de Jong, C. Casparie, A. van de Bunt en F. de Vries.