Barnens kyrkoår blädderbok

Page 1

Mars

Banens kyrkoĂĽr

Ap r il

ti s gu

ruari Feb

No ve m be r

i

Oktober

ar

A u

Juli

ber m e t Sep

nu

M

aj

cember e D Ja


Bokens innehåll Barnens kyrkoår har tolv teman varav hälften handlar om våra livsvillkor och hälften om känslor eller egenskaper. Tema Tidpunkt

känslor

Givmildhet Självkänsla Rättvisa Minnas Tacksamhet Saknad

Sida

Adventstiden Kyndelsmässodagen Påsk Pingst Midsommar Dopdag

6–7 10–11 14-15 16-17 18-19 20-21

Trettondedagen Födelsedag Medmänniska Mikaels dag Tacksägelsedagen Alla helgons dag

8–9 12-13 22–23 24–25 26–27 28–29

livsvillkor

Tid Ljus Jord Vind Sol Vatten

Sagor, sånger, rim/ramsor, spel och mallar

30–45

Hänvisningar till Bibel, bibelberättelser, sånger, rim-ramsor och sagor.

Sånger

Rim och ramsor

Jesaja

9:2-6 Jesaja 9:2-6

Bilel och Bibel för barn med sidhänvisning

Sagor

Sidan132 Sidan132


Lyssna på barnen

Hur

barn lär sig Förr ville både skolan och vi vuxna lära barnen vad vi kunde och visste. Men barnens sätt att lära är annolunda, ju fler sinnen som används samtidigt desto bättre. Det barnen tycker är kul att göra är också lätt att lära, alldeles särskilt tillsammans med oss vuxna.

Nyfikenhet Barns medfödda nyfikenhet, att imitera och härma är den bästa medhjälparen. Det vi gör, gör barnen också. Genom att lyssna och fråga istället för att påstå lär vi oss mer om både barnens sätt att vara och våra egna ibland låsta uppfattningar. Visst, om man ska göra något tillsammans måste vi vuxna lägga upp det hela och presentera vad vi kan göra, men sedan får barnen ta över. Språk och kommunikation I det samhälle som våra barn växer upp till, kommer förmågan att lyssna, prata och kommunicera på olika sätt att bli allt viktigare. Lägg därför ner mycket tid på att berätta, lyssna, hitta på egna sånger och sagor. Om och om igen. Barnen och det elektroniska samhället Smarta telefoner, paddor och datorer har öppnat en värld som vi själva inte hade tillgång till som barn. Mycken kunskap och glädje kan barnen få den vägen. Men i denna bok betonas det konkreta, verkliga föremål, helt enkelt därför att barnen ska få använda alla sinnen och förstå att allt är inte platt som på skärmar och bilder.


Adventstiden

Första advent är kyrkans nyår och en av de riktigt stora kyrkhelgerna. Många familjer har som tradition att gå i kyrkan under advents-tiden och kyrkan önskar oss Ett nådens år för tiden som kommer. Tiden är inne att tända det första adventsljuset, en tradition som inte är så gammal som man skulle kunna tro men som nu förekommer överallt.

Sjung: Nu ett år har gått

Sidan132 Sidan132

Jesaja 9:2-6 Jesaja 9:2-6

Öva räkneramsan i tilläggsdelen. Temaramsa: Tid.

5 Vi blåste bort ibland

av Viveka Sjögren När kommer bussen? av Ryôji Arai


Tema: Tid

5

Salt

Hur lång är en minut? Låt barnen uppleva en minut konkret. Inte som en visare som rör sig jättelångsamt eller en digital siffra som plötsligt växlar till nästa minut, utan gör en ”minutstrut” tillsammans. Så här gör man mallen på sidan 38, Håll en fingertopp under hålet Använd klipp ut eller rita av. Rulla nedtill och fyll på med knappt ihop papperet till en strut, stor upptill och liten nedtill. Tejpa 1 deciliter finkornigt salt. fast kant A utmed den streckaLåt saltet rinna ut på ett de linjen. Klipp av strutspetsen A4-papper, som ni först vikt på nedtill så att hålet blir ca 3 mitten, så att ni lätt kan hälla tillbaka saltet i struten om ni vill pröva fleragånger. Använd en klocka med sekundvisare och se hur det stämmer. Om saltet rinner ut på kortare eller längre tid än en minut, minska eller öka mängden salt.


Pingst Något som finns men inte syns. Lite som vinden kanske? Den syns inte men man kan se att den finns på bl.a. löven som rör sig och man kan känna den. Kanske är Anden det vi kan känna igen i samvaron med våra barn, mellan människor som förstått varandra, i funderingarna efter en god bok, när man spontant och osjälviskt gjort något för någon annan?

Sjung: Vinden blåser

Temaramsa:Vind

Sid. 230-31

Apg 2:1-47

Vita Streck och Öjvind av Sara Lundberg Memmo och Mysen bråkar i vinden av Emma Virk


Tema: Vind Luft och vind Diskutera luft och hur lätt den är. Låtsas att ni bär på riktigt tung luft. Hur kan man se att luft finns? Diskutera luft­ens rörelse. Fast den inte syns kan den lyfta tak, driva vindkraftverk m.m. Prata också om luft och andning. Ballongraket Knyt ena änden av ett snöre i en stolsrygg, trä på en toarulle och knyt den andra änden högre upp, t.ex. i ett fönsterbeslag. Blås upp en ballong och sätt en klädnypan på blåstappen. Tejpa fast ballongen på toarullen, ta bort klädnypan och låt ballongen fara iväg. Markera hur långt den kom med en liten tejpbit. Prova flera gånger. Blås upp ballongen så mycket det går och se hur långt den kan komma. Nu kan ni mäta de olika försöken.

Munboll Ta ett sugrör var och en bomullstuss. Sätt er på var sin sida om ett bord. Båda ska nu blåsa på tussen och försöka få ned den på den andras sida. Man får bara använda händerna till att hålla i sugröret.


Sånger

Sjung en sång kring temat för en stund av närhet, eftertanke och stillhet. Men alla ska kunna vara med. Mamma, pappa, syskon och vänner. Därför har vi nya texter till gamla melodier som alla känner igen. I sången och sångstunden skapar vi en speciell gemenskap. En bit från stoj, jäkt och hög ljudnivå.

Nu ett år har gått

Melodi: Bä, bä, vita lamm av Alice Tegnér.

Nu ett

och på allt

blad.

år har gått,

vi

gjort.

oj vad det gått fort.

Somm - ar - lov - ets bad.

Med vin-ter- back-ens kung

Tänk på

allt vi

och höst - ens

gu - la

och med vå - rens vi - de - ung.

Tänk på alla Melodi: Räven raskar...

Tänk på dej själv, tänk på al - la

Om på vår

jord, vi

de- lar

som slip - per hung-ra, bli kal - la

bord slip - per nå - gon att fal - la

Saft och fruk - ter på det - ta sätt

de - lar rätt

gör

all - ting lätt

ges till and - ra gör ma - gen mätt.

det känns bra ut - i kropp - en

Vi


Sagor Sagor och barn hör ihop. Kvällssagan innan barnen somnar är en underbar rutin för både vuxna och barn. När man pratar med barnen senare i livet minns de ofta dessa stunder både som händelse och till innehåll. Att skapa ett utrymme för funderingar, drömmar och förklaringar som inte riktigt refererar till vardagens tillvaro ger barnen en extra dimension. Men man kan tänka på att vi som berättar sagorna har en bild och barnen som lyssnar en annan. Berikande är att lyssna in barnens bilder, både för att förstå mer om barnen men kanske mest för att kunna ta till sig barnens bilder, som ofta kastar ett nytt ljus över vår vuxna, faktafyllda tillvaro. Djursagor är lätta att förstå för barn. De utgår från en ram som finns i verkligheten men där innehållet är öppet för egna ord och funderingar. Barnen tar också gärna till sig sagor om barn och vuxna i situationer som ligger vid sidan om vanliga, verkliga berättelser.


Lotto med frukt och grönt

På sidan 27 finns lottobrickor för två spelare. Klipp ut korten nedan enligt linjerna och spela Lotto med frukt och grönt. Tips! Man kan också lägga memory med korten. Vill man öka svårighetsgraden går det bra att använda lövkorten på sidan 41 också.

(Kopiera eller hämta på www.proprius.se)


Tillsammans hela året Barnens kyrkoår inspirerar till lekfulla och läro-rika möten mellan barn och vuxna. Tillsammans kan vi ta del av gamla och nya traditioner och få viktiga samtal med barnen om våra olika livsvillkor, känslor och egenskaper. I boken finns allt som behövs: inledningstexter kring varje helg, lekar, pyssel, sagor, sånger, rim och ramsor och berättelser från Bibeln. Börja när och var du vill under kyrkoåret. Varje helg har sitt eget innehåll. Dessutom i boken: - olika spel. - mallar - fingerfigurer för egna sagor Boken passar för: barnfamiljer, förskola och öppen förskola, söndagsskola, bokbord och som dopminesgåva eller gåva vid avslutningar. Lämplig från 3 år och uppåt ISBN-13 978-91-7118-944-8

www.proprius.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.