Page 1

PRomotion

Branschtidningen för profil- och promotionprodukter // nr 107 • 2014 pris 60 kr

Promotionmässan i Kista – nordisk arena? Optimism rådde på PSI

Ultimata Inglipennan


En utmärkt lösning dirEkt från lagrEt Vi jobbar med en mängd olika typer av märkning. från transfer, screentryck och brodyr till unika etiketter. Vi levererar märkta plagg färdigpackade och klara.

2

NILSSONCRWTH.SE

www.ernstalexis.se

PRomotion nr 107•2014


Torestankar tankar Tores

PRomotion PRomotion Branschtidningen Branschtidningen för profil- och för profil- och promotionprodukter promotionprodukter

Ledande publikation Ledande pubLikation

Branschtidningen PRomotion Branschtidningen PRomotion startades 1996 och är opolitisk startades 1996 och är opolitisk och organisatoriskt obunden och organisatoriskt obunden och för profil-och promotionbranoch för profil-och promotionbranschen den ledande publikationen. schen den ledande publikationen. Målgrupp MåLgrupp återförsäljare av profil- och yrkesåterförsäljare av profil- och yrkeskläder, promotionartiklar, presentkläder, promotionartiklar, presentreklam, brodyr, transfer, screen, reklam, brodyr, transfer, screen, tryck- och märkutrustning. tryck- och märkutrustning. TidningsRedaktion tidningsredaktion Ansvarig utgivare och Ansvarig utgivare och chefredaktör: Tore Lindfors, chefredaktör: Tore Lindfors, tore@promotion.nu 040-97 65 50 tore@promotion.nu 040-97 65 50 Carina Johanzon, Carina Johanzon, carina@promotion.nu 040-91 14 90 carina@promotion.nu 040-91 14 90 Tipsa Oss! tipsa oss! Skicka gärna pressreleaser, Skicka gärna pressreleaser, personalnytt, produktnyheter med personalnytt, produktnyheter med mera till red@promotionmedia.se mera till red@promotionmedia.se Layout Layout Remark Erika Braun Remark Erika Braun TRYCK tryCk Vindspelet Grafiska AB Vindspelet Grafiska AB Upplaga 3 000 exemplar uppLaga 3 000 exemplar ANNONSFÖRSÄLJNING annonsFÖrsÄLJning Carina Johanzon, Carina Johanzon, carina@promotion.nu carina@promotion.nu 040-91 14 90 040-91 14 90 INFORMATION inForMation Omslagsfoto: FORMEX 2014 Omslagsfoto: FORMEX 2014 Småbilderna på framsidan Småbilderna på framsidan kommer från vänster: C TWO, kommer från vänster: C TWO, Daiber Sverige och Ingli Sweden Daiber Sverige och Ingli Sweden Redaktionen ansvarar ej för icke Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Citera oss gärna beställt material. Citera oss gärna men ange källan. men ange källan. Postadress postadress Box 4275, SE-203 14 Malmö, Box 4275, SE-203 14 Malmö, Telefon: 040-97 65 50 Telefon: 040-97 65 50 red@promotionmedia.se red@promotionmedia.se www.promotionmedia.se www.promotionmedia.se

PRomotionnrnr107•2014 107•2014 PRomotion

Dethandlar handlarom om Det ProductMedia Mediaoch och Product intepresentreklam presentreklam inte

A

llt fler branscher följer läkemedelsbranschen om att llt fler branscher följer läkemedelsbranschen om att upphöra med profil- och promotionprodukter (se sepaupphöra med profil- och promotionprodukter (se separat artikel). I Turkiet har oljebranschen tagit gemensamt rat artikel). I Turkiet har oljebranschen tagit gemensamt beslut om att inte använda profilprodukter i sin markbeslut om att inte använda profilprodukter i sin marknadsföring. Orosmolnen i horisonten är att läromedelsnadsföring. Orosmolnen i horisonten är att läromedelsförlagen tittar på samma sak, även Tyska banker talar i dessa termer. förlagen tittar på samma sak, även Tyska banker talar i dessa termer. Kan man skylla på någon? Kan man skylla på någon? Själv ramlade jag in i branschen i början av 1980. Då blev folk glada Själv ramlade jag in i branschen i början av 1980. Då blev folk glada över en tändare eller en nyckelring med tryck. ”Kalles bilfirma” gav bort över en tändare eller en nyckelring med tryck. ”Kalles bilfirma” gav bort t-shirts med firmanamn, adress och telefonnummer tryckt över hela t-shirts med firmanamn, adress och telefonnummer tryckt över hela framsidan. Idag tar ingen på sig en tröja som den. framsidan. Idag tar ingen på sig en tröja som den. Många envisas fortfarande attläsa använda ordet presentreklam vilket gör Detär är glädjande att besöksstudien från PRomotion EXPOnr21. nr21. Många envisas fortfarande attläsa använda ordet presentreklam vilket gör Det att besöksstudien från EXPO att det slårglädjande bakut hos många mottagare och förbudsivrare. DetPRomotion handlar att det slår66 bakut hos många mottagare och förbudsivrare. Det handlar För respondenterna PRomotion EXPOden denviktigaste viktigaste juFör inte om presenter. Det gäller marknadsföring! BenämningenEXPO Product 66 %%avavrespondenterna ärärPRomotion ju inte om presenter. Det gäller marknadsföring! Benämningen Product Media är att föredra, somyrkesroll. för övrigt verkar varakommer ett svenskt att begrepp. mässan i deras 79% % besökaäven ävenmässan mässani i Media är att föredra, som för övrigt verkar vara ett svenskt att begrepp. mässan i deras 79 kommer besöka Att också många av deyrkesroll. använda produkterna har dragit iväg prisAtt också mångaMed av de andra användaord produkterna har dragit iväg prisaugusti. PRomotion EXPO ären en given mötesplats mässigt gör att mottagaren kan uppleva det som mutförsök. viss augusti. andra PRomotion EXPO ärEn mässigt gör attMed mottagaren kanord uppleva det som mutförsök. En viss given mötesplats form av självrannsakan behövs. Men vemhos ska börja? och vetatt attintresset intresset även grossisteroch och leverantörerärärstort. stort. form av självrannsakan behövs. Men vemhos ska börja? och vivi vet även grossister Lägsta prisgaranti gör inte branschen en tjänst. Har på senare tidleverantörer sett Lägsta prisgaranti gör inte branschen en tjänst. Har på senare tid sett har redanlägsta flera intresseanmälningar. tidigare utställarehar hardu du att Vi många utlovar pris på samma produkt. TroddeSom att detta tillhar redan flera intresseanmälningar. tidigare utställare att Vi många utlovar lägsta pris på samma produkt. TroddeSom att detta tillhörde TV- och elektronikbranschen. Men där är de så smarta att varje förtur till ochmed med 30mars. mars. Därefter släpper monterplatsernafria. fria. hörde TV- och elektronikbranschen. Men där är de så smarta att varje förtur till och Därefter släpper vivimonterplatserna butikskedja köper in samma30 produkter, som alla andra kedjor, men de butikskedja köper in samma produkter, som alla andra kedjor, men de får olika artikelnummer. På så sätt blir det inte ”samma” produkt och får olika artikelnummer. På så sätt blir det inte ”samma” produkt och behöver då inte betala ut någraanmälan pengar. Notera att inskickad ingengaranti garantiför förmonterplats. monterplats. behöver då inte betala ut någraanmälan pengar. Notera att inskickad äräringen Det sker många överklagande i offentlig upphandling. Inköparna är DetMöjligheten sker många överklagande i offentlig upphandling. Inköparnani är returnerar bifogade attfå fåen enmonter monter tidigare ofta extremt okunniga. De kan begära pris ökar på 100ju marinblå t-shirts. att tidigare ni returnerar bifogade oftaMöjligheten extremt okunniga. De kan begära pris ökar på 100ju marinblå t-shirts. Detanmälan. är ungefär som att ringa en bilhandlare och begära pris på en blå Detanmälan. är ungefär som att ringa en bilhandlare och begära pris på en blå bil. Eller är specifikationen överarbetad så det på förhand är bestämt bil. Eller är specifikationen överarbetad så det på förhand är bestämt vem som får ordern? Lägsta pris har tyvärr fått styra för många gånger vem Har som får ordern? Lägsta pris har tyvärr fått styra för många gånger duför frågor monterbokning, marknadsföring etckontakta kontakta till förmån kvalitet.som Mångarör återförsäljare vi pratat med tycker också Har duförfrågor monterbokning, marknadsföring etc till förmån kvalitet.som Mångarör återförsäljare vi pratat med tycker också att PRomotion hela förfaringssättet med upphandling är krångligt och svårtytt. EXPO:s projektledare Tore Lindfors. att PRomotion hela förfaringssättet med upphandling är krångligt och svårtytt. EXPO:s projektledare Tore Lindfors. Håller roadshower, uppackningar och minimässor att förändra strukHåller roadshower, uppackningar och minimässor att förändra strukturen i branschen? Givetvis beror det också på om företaget har en turenÖnskemål i branschen? Givetvis beror det också på om företaget haretc en ansvarar Elmias och frågor monterplacering resande säljkår och eller inte. Vad vill om besökarna? Skall det vara en stor Önskemål frågor monterplacering resande säljkår eller inte. Vad vill om besökarna? Skall det vara enetc storansvarar Elmias mässa om året och i så fall när Erneborg och var samt för, till vilken kostnad? Två eller projektledare Bengt som når på 036-1522 2251. 51. mässa om året och i så fall när Erneborg och var samt för, till vilken kostnad? Två eller projektledare Bengt som nininår på 036-15 tre dagar? Det är många som frågar och få har ett bra svar. Säkert är att tre dagar? Det är många som frågar och få har ett bra svar. Säkert är att vi kommer se fler sammanslagningar i både återförsäljar- som grossistvi kommer se fler sammanslagningar i både återförsäljar- som grossistVälkommen ledet i vår bransch. till PRomotion EXPO nummer 22 den 15–17 augusti Välkommen ledet i vår bransch. till PRomotion EXPO nummer 22 den 15–17 augusti Själv ser på jag framemot och sommar. Att vara klädd i vadderad 2012 Elmiai vår i vår Jönköping! Själv ser på jag framemot och sommar. Att vara klädd i vadderad 2012 Elmia Jönköping! jacka, mössa, vantar och kängor är inget för mig. Att dessutom äta jacka, mössa, vantar och kängor är inget för mig. Att dessutom äta blodförtunnande medicin gör att jag fryser som f-n på vintern. Tore Lindfors blodförtunnande medicin gör att jag fryser som f-n på vintern. Tore Lindfors Med vänliga hälsningar Nej, åtgärda eller acceptera heter det. Gnäll inte! Jag gnäller inte tore@promotion.nu Med vänliga hälsningar Nej, åtgärda eller acceptera heter det. Gnäll inte! Jag gnäller inte tore@promotion.nu – jag bara informerar. Vi ses på någon mässa eller uppackning! 040-97 65 50 – jag bara informerar. Vi ses på någon mässa eller uppackning! 040-97 65 50

Tack för för senast! senast! Tack

ToreLindfors Lindfors Tore ProjektledarePRomotion PRomotionEXPO EXPO Projektledare

BengtErneborg Erneborg Bengt ProjektledareElmia Elmia Projektledare

33


Grillat på G BBQ-dansande kyckling från Bercato, kromad ställning för sommarens roligaste grilltrend från USA:s Beer Can Chicken. Recept medföljer. Shoppingkorg Twist från Scandinavian Home. Finns i tre storlekar och fyra färger. Grill 2 in 1, en portabel grill med stekfunktion från Scandinavian Home som finns i tre färger. Produkterna säljs av Magasin.


Sound Tube är en smart och liten högtalare som fungerar med alla typer av telefoner som har Bluetooth. Finns i svart eller vit. Sound Earphones, hörlur med skön komfort och tålig kabel med mickfunktion. Micken fungerar på smartphone. 6.3 mm ingång. Modern design med en passform för långvarigt användande. Låg vikt och elegant vikbar design för enkel förvaring. C Two har dem.

FAREs breda paraplysortiment har fått tillökning med miniparaplyet FiligRain. Den tar liten plats och väger endast 195 g. Finns i fyra färger och säljs av Daiber Sverige.

aqua visibility AB utökar sitt sortiment under våren med den nya flaskan aquarefill. Aquarefill är i grunden en traditionell sportflaska. Det som skiljer den mot liknande flaskor är förädlningen. Istället för att trycka olika färger direkt på flaskan – så etiketteras de med en slitstark etikett i fyrfärg.

James & Nicholsons piké med rutiga infällningar och button-downkrage har nu även fått en syster. Hela kollektionen har utökats med tre nya färger. Säljs av Daiber Sverige.

Effektiv reklambärare med digitaltryckt flagga och fot för olika underlag. Finns hos XPO System.


Många utländska besökare på Formex Vårens Formex, hölls på Stockholmsmässan, 15–18 januari. Totalt kom drygt 23 500 personer, vilket är nästan 3 000 fler än på Formex i höstas. Hela mässan andades säsongens tema: Day Dream. – När vi summerar mässan kan vi konstatera att vi blivit mer internationella. Vi hade besökare från hela 48 länder. Framför allt ökade antalet besökare från de nordiska länderna. Andan bland besökarna var positiv, man tror på bättre tider, vilket också stämmer överens med den senaste rapporteringen om en försiktig uppgång i konjunkturen, säger Christina Olsson, projektledare för Formex. Formex hade fyra teman för våren 2014: Day Dream ”Ett klassiskt och modernt tema, där den tidigare lite anonyma hotelltrenden går över mot mer elegans. Här handlar det om kvalitet och harmoni med en drömsk känsla. Färgskalan består av softade, lite smutsiga pasteller. Materialen är ofta

6

transparenta och gärna med frostade ytor, ibland i flera lager. Ytorna är matta, även metalldetaljerna. Spännande strukturer skapar mycket av stilen: vikt, veckat och plisserat eller reliefer och stuckaturer ger intressanta effekter. Ett tema där man väljer få saker av god kvalitet – och som passar både för hemmet och för offentlig miljö.” Deep Flow ”Ett härligt, grönskande sommartema, inspirerat av allt som finns under vattnet. Blå, gröna och turkosa toner mixas med varandra och kompletteras av starka toner som hämtas från koraller och annan växtlighet under ytan. Blått, som vi ser mycket av här, känns som den enskilt viktigaste färgen för våren och blått glas är plötsligt helt rätt igen. Blåvita mönsterbilder är också viktiga: blåvitt porslin, ikat och batik och till det strandinspiration i form av grova rep, makramé, recyclat trä.” Down to Earth ”Här hämtas inspirationen från ett kargt

landskap, det kan både vara Gotland och en het öken. Materialen är naturens egna: sten, läder, trärena ytor, ben, strå, papper, hampa. Återanvändning är ett viktigt inslag i hantverksmässiga design- och bruksföremål liksom keramik som ser ut att vara soltorkad och grafiska mönster. Allt accentueras av guld som gör de råa materialen eleganta. För konsumenten är koppar fortfarande stort men guld och mässing blir nästa grej.” Indian Summer ”Starka färger som rött och gult med inslag av blekt rosa och brunt ger en spännande färgbild. Framför allt är det Indien som inspirerar men också Afrika, både genom färgerna och häftiga mönstermixer där stora ikatmönster blandas med mosaik och exotiska blommor. Grova trämöbler, rotting och mönster och ytor lånade från djurvärlden sätter tonen. Och förstås – som i alla teman – guld!” Nästa FORMEX arrangeras den 13-16 augusti 2014

PRomotion nr 107•2014


mecs.se

Big Bertha har äntligen flyttat in hos Plastprint. Hon är stor och självsäker och hon vet exakt hur hon ska dra uppmärksamhet till sig. Frågan är, klarar du av att hantera henne? Är du redo för den medvetenhet Big Bertha kan skapa för ditt varumärke och är du redo att göra något som skiljer sig från vad alla andra gör? För ni ska ha en sak klart för er, Big Bertha frågar inte någon om lov, hon tar det hon vill ha. Trots att Big Bertha är den första att flytta in och tar upp en hel del plats, är huset tillräckligt stort för många fler. Ni vet vad man säger, ju fler desto bättre. Så håll utkik, man vet aldrig vem som kan flytta in härnäst.

”Världens bästa reklamplatser” www.plastprint.se

PRomotion nr 107•2014

7


Ambitionen är att göra Promotionmässan i Kista till nordisk arena Efter 23 mässor på Elmia i Jönköping gick den andra Promotionmässan i ny regi av stapeln under tre dagar på Kistamässan i Stockholm. Enligt SBPR ligger 65 procent av medlemskapet i Mälardalen, vilket var en av anledningarna till att just Kistamässan valdes att arrangera profilmässan.

Text & Foto: Kim Hall Den nya mässledningen med Kistamässan, SBPR och PWA som arrangörer, vill göra Promotionmässan i Kista till Nordens arena. Förutsättningarna till en mer öppen mässa med föreläsningar och meetings och det geografiska läget är faktorer som gör den nya Promotionmässan till Skandinaviens mest besökta. Med ca 180 utställare och ca 2 200 besökare slår de mässorna i Danmark och Norge, som har ca 60 utställare och knappa tusen besökare, samt Finland, med sina ca 40 utställare och endast 500 besökare.

8

Samarbete

Promotionmässan i Kista arrangeras av Artexis i samarbete med SBPR (Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter) och PWA (Promotion Wholesalers Association), vilket innebär att branschen är med och utformar mässan. Nu är det andra mässan de arrangerar och en av orsakerna till förändringen av arrangörer och plats var att det fanns ett missnöje med Elmia från utställarsidan. Mässan ansågs vara statisk och förnyades inte. – Mässan var inkörd i samma spår. Montrarna stod på samma ställe. När jag förde en diskussion med Elmia om hur mässan kunde förändras fanns det ingen vilja. Mässor är ett projekt i ständig utveckling, men vi fick inget gehör för det, säger Kjell Harbom, ordförande i SBPR. Det var då SBPR tog kontakt med PWA för att tillsammans hitta ny lokalisering. De fick in offerter från Stockholmsmässan, Kistamässan och andra fristående aktörer som kunde hyra överallt. Men det

blev Kistamässan som tog hem det hela. – Kista bjöd till och det kändes inte som en alltför stor organisation. Vi kom varandra nära. Vi ville äga, inte vara en liten aktör i en hall utan stor aktör i världen. Kistamässan ställde en stab till förfogande med Johanna Holmudd som projektledare. Vi var helt lyriska, säger Kjell Harbom. Upplevelser

Innan SBPR gick in i projektet genomförde de en omfattande enkätundersökning där de intervjuade ett 100-tal personer om vad de ville få ut av mässbesöket. Svaren blev att förutom produkter ville de ha upplevelser, seminarier och meetings Utifrån dessa kriterier skissade de nya arrangörerna på en mässa utifrån besökarens perspektiv. Logistikmässigt var det lättare att ta sig till Stockholm, ansåg de runt Mälardalen, i alla fall. När Promotion frågar utställarna på golvet råder det delade meningar. De som hade verksamhet nära Jönköping saknade naturligtvis att snabbt kunna

PRomotion nr 107•2014


Kjell Harbom, ordförande, SBPR, Johanna Holmudd, projektledare på Artexis, och Roger Nilsson, ordförande PWA, vill göra Promotionmässan i Kista till Nordens arena. Ca 2 200 besökare och 180 utställare fanns på plats.

vända hem om det skulle vara något de glömt ta med. Men i övrigt spelade platsen mindre roll. SBPR och PWAs ambition är att skapa en marknadsplats med öppna ytor snarare än en mässa. Utställarna skulle inte längre sitta i bås med slutna väggar. Seminarieprogram med intressanta föreläsare skulle förhöja upplevelsen för både besökare och utställare. Scenen skulle naturligtvis finnas belägen på marknadsplatsen, mitt bland alla utställare. Branschens mässa

– Alla mässor är unika. Man måste se till varje mässa. Vi är jätteglada över att få arrangera mässan tillsammans med branschen. Viktigast är att utforma mässan utifrån vad branschen vill. Det är branschens mässa och då gäller det att vara lyhörd för vad de vill göra, säger Johanna Holmudd, projektledare på Artexis Kistamässan. För att få med sig utställarna var det viktigt att få med PWA. Roger Nilsson, ordförande i PWA, blev murbräckaren som gjorde att även de andra utställarna utanför medlemskapet kom med. Även om vissa ville att det

skulle arrangeras endast en mässa per år fanns det olika uppfattningar om det skulle vara i januari eller augusti. Därför fortsätter man med två mässor per år. – Vi har flera utmaningar för att bli Nordens arena för profilbranschen. Detta är bara början. Det får t ex inte bli samma utställare och montrar vid varje mässa. Om vi växer, vad gör vi då? Kan vi få alla att komma till Stockholm istället för att arrangera mässor i Norge, Finland och Danmark. Det är en riktigt stor utmaning, säger Roger Nilsson. Många besökare

En nordisk mässa handlar mycket om att få många besökare från de nordiska länderna. Enligt Johanna Holmudd finns det plats på Kista. – För Kistamässan är Profilmässan jätterolig att få arrangera. Här finns ett bra koncept med mässa två gånger om året. De flesta andra vill bara ha en mässa en gång om året, men så länge ingen kommer överens om det skall vara vår- eller höstmässa fortsätter vi så här, tillägger Johanna Holmudd.

Visst känns det trist att mötas av begränsningar i utseendet! Nu är det slut på det! Vi har tagit fram en återanvändningsbar sportflaska där fyrfärgstryck alltid ingår. Använd din fantasi och stick ut i mängden.

Beställ gratisprover här!

Vem släcker din kunds törst? www.aquavisibility.se


Optimism rådde på PSI Text & Foto: Tore Lindfors Den årliga profil- och promotionmässan PSI i Düsseldorf-Tyskland andades optimism. Den tidigare nedgången på besökarsidan vändes till en ökning detta år. Över 16 000 besökare slöt upp under dagar tre. Totalt fanns det 852 utställare på plats. Detta är något färre än förra året. Några av de riktigt stora trogna utställarna hade valt att hoppa över detta år. Då det var många synligt tomma montrar så gav det ett intryck att mässan var betydligt mindre än om man dolt dessa platser. De utställare branschtidningen PRomotion pratade med var optimistiska inför försäljningen 2014. Det pratades dock en del om läkemedelsindustrin som tagit beslut om att helt sluta med profiloch promotionprodukter i hela Europa.

10

Detta gäller både som mottagare och givare. En viss oro finns att det skall sprida sig till fler branscher. I detta fall så har rädslan för mutbrott överstigit insikten att de flesta märkta produkter är marknadsföringsinstrument, likväl som annonser med mera. Att inte ens dela ut en penna med läkemedelsfirmans tryck på vittnar mer om hjärnsläpp hos beslutfattare, än insikten om marknadsföring. Det borde finnas läkemedel mot detta! Ett bra initiativ är att PSI erbjuder minimontrar till nya utställare som kanske bara har en enstaka liten produkt. För de besökare som botaniserade här fanns många intressanta nya produkter. Lite uttalande från utställare: ”The trade fair was fantastic. Lots of customers came to our stand, including many new ones. We returned after a

three-year break, and we’re satisfied.” Bas Lensen, Managing Director, Lensen Toppoint B.V. ”We’re very satisfied with this year’s PSI. Visitor frequency at the stand was perfect, with great attendance right from the start of the trade fair. About a fifth of visitors were new customers; every other visitor came from abroad.” Kai Gminder, Managing Director, Gustav Daiber GmbH ”We’re highly satisfied. Our product presentation was effective. Our goal at PSI was to meet and cultivate our regular customers. This proved to be an entirely successful concept. There were more drop-in customers than last year. We look forward to next year.” Alexander Ullmann, Managing Director, uma Schreibgeräte Ullmann GmbH Nästa PSI nr 53 arrangeras 7-9 januari 2015.

PRomotion nr 107•2014


SUCCÉN FORTSÄTTER Beer PILS. För kraftigare skum, mildare kolsyra och vackrare färg. 4-pack fr. 399:Beer LaGER. För större arom, tydligare beska och kyligare lager. 4-pack fr. 399:-

Beer TaSTER. För mer doft och tydligare smaktoner i alla smakrika öl. 4-pack fr. 399:-

Beer

ColleCtion 3-pack 319:-

efter succén med Pulse och More som släpptes under 2013, lanserar vi nu Beer. Vi har tagit fram ett glas för lager, ett för pilsner och ett glas som lyfter fram det bästa ur alla doftrika och smakrika öl. Design Erika Lagerbielke. Glasen kommer i 4-pack, alternativt ett 3-pack med hela kollektionen.

För mer information kontakta Andreas Somfai Syd / Väst 0701 610 814 andreas.somfai@orrefors.se

PRomotion nr 107•2014

Emon Maasho Mellan / Norr 0733 941 031 emon.maasho@orrefors.se

Sofia Johansson Kundservice 0478 34545 sofia.johansson@orrefors.se

11


Villa Gabel samlar grossister i Oslo Villa Gabel är en utställninglokal i Oslo där 18 grossister är samlade under ett tak. Projektet har funnits sedan 2008 men i olika lokaler. Tanken är att återförsäljarna ska kunna ta med slutkunder och använda sig av den permanenta utställningen så som sin egen. Grossisterna har ett rullande

12

schema där var och en ansvarar för att hålla öppet en vecka var. Fem gånger per år är det tänkt att alla ska finnas på plats. Då bjuder man in återförsäljare i hela Norge till öppet hus. I Norge har den norska branschföreningen en branschmässa, två gånger per år i Oslo, men osäkerheten runt mässan

gjorde att många har anslutit sig till Villa Gabel, inte minst för att utställningen finns året runt. På plats finns Nordiska Etikettbolaget, Bregmos, Vinga, Xindao, Nimbus, uma, Keback, Portia, magasin, Ernst Alexis, Zebro, Candab, Matterhorn, Sandryds, Plastprint, Merx Team, Fruit samt Carlo.

PRomotion nr 107•2014


100%

Upptäck nyheten Art Deco, en stilfull och modern premiumpenna inspirerad av 20-talets exklusiva stil ”Art Décoratif” (”dekorativ konst”). Pennans eleganta, rundade klips och kromade detaljer bidrar tillsammans med den högkvalitativa refillen till en skrivupplevelse utöver det vanliga. Prova själv!

Vill du ha prover eller mer information om våra nyheter vänligen kontakta vår säljavdelning på telefon: 08-557 740 00, mail: order@inglisweden.com, eller besök oss på www.inglisweden.com.

PRomotion nr 107•2014

13


ALL IN ONE

But removable... Hold by magnetic

l Rea r

the

Lea

Gosh startade 2014 med en kick-off Den 13 januari hade Gosh-kedjan en kick-off för att börja året i en anda av gemenskap och affärsmanaskap. Den genomfördes i Kistamässans konferenslokaler dagen före promotionmässan.

”Leather when feeling and quality counts...”

CARLOBOLAGET AB

Depågatan 2. 334 24 Anderstorp Tel. 0371-193 90.

carlobolaget.se/B2B E-mail: thomas@carlobolaget.se Mobil: 0708-20 30 08

14

Träffen startade med en sluten heldagsmässa, där gruppens avtalsleverantörer presenterade erbjudanden och kampanjer, nyheter samt gemensamma upplägg inför året. Medlemsföretag från hela landet var på plats där leverantörer inom arbetskläder, gåvor, textilier och profilartiklar presenterar specifika utvalda Gosh-produkter och även nyheter för året. Gosh bjuder även in gästföreläsare till varje mässa inom olika ämnen. Vid detta tillfälle var Nils Von Heijne inbjuden och presenterade information gällande sociala medier och utvecklingen med dess trender på nätet som blir en allt större marknads- och handelsplats. Gosh är den största medlemsägda kedjan inom profil, promotion och arbets-

kläder och har 37 rikstäckande enheter från Boden i norr ner till Malmö i söder. Kvällen bjöd på glitter och glamour i Bondtema på Casino Cosmopol i Stockholm. Cirka 80 personer slöt upp på galamiddag med spel, bubbel, live-musik, sittandes 3-rättersmiddag och prisutdelning. De stora vinnarna för kvällen var ”Årets medlemsföretag 2013” Bixz yrkeskläder och företagsprofilering ” och ”Årets avtalsleverantör 2013” Helly Hansen Workwear”.

PRomotion nr 107•2014


PWA Expo i Helsingfors lockar grannar i öst PWA Expo är en mässa som ägs och arrangeras av svenska PWA (Promotion Wholesalers Association). Mässan arrangeras två gånger per år i Helsingfors. Mässan är en branschmässa i Finland för profil- och reklamprodukter och den har arrangerats i cirka 15 år. Från

början hölls mässan till havs på Silja Line för att därefter flytta iland till Scandic Hotel i Helsingfors. De senaste åren befinner man sig på Wanha Satama i Helsingfors, som är en kulturmärkt byggnad som uppfördes redan 1896. Idag fungerar den som en mäss- och eventlokal.

Den senaste mässan i januari hade PWA Expo 43 utställare (22 svenska, 19 finska, 1 dansk och 1 tysk) med många och starka varumärken. Det var 504 besökare från 275 olika företag som besökte mässan under två dagar, företrädesvis från Finland. Mässan har sedan starten haft en positiv utveckling och den är en

viktig mötesplats för den finska marknaden för profil- och reklam. Intresset för mässan börjar även öka hos grannländerna i öst. PWA bildades i Sverige för cirka 20 år sedan. PWA har 46 grossistföretag som medlemmar. De har en uttalad affärsidé att endast arbeta med distributörer som kunder.

REAL PIQUÉ EATON 134026 / EATON LADY 134027 Vår bästa pikétröja någonsin. Modern passform och ny stickteknik garanterar hög komfort och formstabilitet. Extra kraftig krage, 3 knappar i knappslå samt ärmmudd. Dekorationssömmar i overlock och förstärkt sprund i nederkant. Finns i dam- och herrmodell. Dammodellen har bröstveck.

990 svart

100 vit

290 orange

855 marin

460 röd

Material: 100% bomull | Vikt: 260 g/m2 | Maskintvätt: 60° S-XXL, S-3XL, 990 svart S-4XL | Ca pris: 295:Storlekar:

Hefa AB | Orrekulla Industrigatan 61 | 425 36 Hisings Kärra | 031-712 56 00 | order@hefa.se | www.dad-sportswear.com | www.hefa.se Besök www.hefa.se för din närmaste återförsäljare eller kontakta vår kundtjänst.

PRomotion nr 107•20141 Eaton_Promotiontidningen_2014.indd

15

2014-02-11 10.11


Tidseffektivt på Road show i Malmö Knappt tre veckor efter Promotionmässan i Kista begav sig tio grossister till Malmö. Tillsammans hade de bokat in sig på ett hotell i centrala Malmö för att visa upp delar av sitt sortiment. Drygt ett femtiotal återförsäljare kom på besök.

Vid lunchtid bjöds det på en värmande soppa. Utställarna menar att det blir ett bra komplement till mässan. Inte minst för att en del återförsäljare från Malmöregionen inte besökte mässan i Kista i januari. Jämfört med en mässa. blir det en mer avslappnad stämning än vid

Text & Foto: Tore Lindfors

en mindre uppackning. Både besökare och utställare upplever att mötet blir tidsoch kostnadseffektivt. Medverkande var: Matterhorn, Textilgrossisten, Xindao, magasin, Etikettgruppen, Toni Lee, Vinga, C Two,

100 % klimatkompenserade giveaways! Stärk er miljöprofil med produkter från Reklam Grossen! Vi har beräknat växthusgasutsläppen för alla våra produkter i detalj och valt att klimatkompensera alla utsläpp till 100 % genom trädplantering. Därför kan du med gott samvete välja bland alla produkter i vår katalog. Varför inte till exempel vara extra miljösmart och välja Re-Pen, den återvunna pennan?

Re-Pen

Helt europeisk kulspetspenna från Lecce Pen®, tillverkad av återvunna Tetra Pak®-förpackningar. Finns i många snygga färgkombinationer. 12 CO2e – 100 % klimatkompenserad!

www.reklamgrossen.se · www.givemore.se · info@reklamgrossen.se · 090–19 00 77

16tmp.indd

1

15:24:19 PRomotion 2014-02-10 nr 107•2014


VÄRDELADDNING PÅGÅR! Profilproduktbranschen befinner sig i en avgörande utvecklingsfas. SBPR arbetar för att med olika metoder förena branschens aktörer, återförsäljare och grossister, värdeladda branschen och förklara användandet av våra produkter och metoder.

›› Tillsammans utvecklar vi branschen. Ju fler medlemmar som engagerar sig i organisationen desto bättre blir vi. Genom leverantörsnätet och återförsäljarenätet arbetar varje grupp för sig i organisationen med de kärnvärden de står för. Engagemanget från de båda grupperna ligger som underlag för SBPRs fortsatta utveckling.

›› Intressanta aktiviteter. Ett stort antal planerade aktiviteter finns på agendan. Här finns till exempel ett antal olika marknadsaktiviteter, tex. marknadschefsdagarna i Göteborg 6-7 mars 2014 och ett antal olika marknadsaktiviteter för organisationens interna arbete och dess medlemar.

›› Medlemsförmåner Ex. upp till 91 öre rabatt på drivmedel till din bil, specialpris på flyg med Malmö Aviation, låga priser hos Elite Hotels, 20% rabatt på taxiresor samt SBPR rabatter hos Europcar, EuroFinans mfl.

›› Bli medlem nu! Ett medlemskap ger dig massor med fördelar. Kom in till oss på PROMOTIONMÄSSAN så kommer vi att presentera ett mycket attraktivt erbjudande för medlemskap i vår organisation.

Intresseorganisationen för ditt promotionföretag Svensk Branschförening för Profil- och Reklamartiklar • Science Park • Gjuterigatan 9 • 553 18 Jönköping

PRomotion nr 107•2014

Tel 0702-18 22 70 • E-post: mail@sbpr.se • www.sbpr.se

17


Ultimata Inglipennan har gyllene snitt som Mona Lisa Text och Foto: Kim Hall Produktbilder: Ingli Ingli Sweden nischar helt in sig på pennor efter Jaan Ingels bortgång. Sedan företaget tog beslutet i slutet av 1990-talet att bara jobba mot återförsäljare har antalet anställda utökats från fem till 33. Kärnvärdet har varit ”ingen är bättre än den sämsta länken”. Det har alltid funnits en målmedvetenhet inom Ingli Sweden. Företaget startades 1981 hemma hos upphovsmannen Jaan Ingel. På den tiden jobbade han med Sparfrämjandet som jobbade mot sparbankerna. 1987 kom Mats Åsbrink in i företaget och har varit vd under de senaste 15 åren. På den tiden sålde de

18

även till konkurrenter inom återförsäljarledet och slutkund. Jaan Ingel var duktig på att lägga saker på lager, vilket blev en del med tiden. Nischad I början av 1990-talet tog de beslutet att bara jobba gentemot återförsäljare. Sedan dess har företaget utökat sin personalstyrka från fem till snart 35 anställda. – För sex-åtta år sedan var 50 procent av artiklarna blandade och kunde vara pennor, konferensmappar och andra profilmaterial. Men nu har vi sett fördelen med att vara nischade; en process som pågått i tio års tid, säger Mats Åsbrink. Ingli Sweden har alltid jobbat mycket

med marknadsföring, bra produkter och stor lagerhållning. De trycker och designar egna pennor. Från början var det mest Jaan som designade, men med åren har det blivit flera inblandade, bl a Michael Ingel och Håkan Sundström. Den traditionen går nu vidare. – Bemötandet av kunder, bra kundservice, snabba ordererkännanden och korrektur är värdeord som vi arbetar mycket med. Bred maskinpark så att vi kan erbjuda alla trycktekniker, hög kvalitet på tryck och att varorna verkligen finnas på lagret är en del av framgången, säger Mats Åsbrink.

PRomotion nr 107•2014


7 saker framgångsrika entreprenörer INTE gör Tycker du att alla kallar sig entreprenörer och företagare? Kanske även de som inte riktigt är det? Tidningen Entrepreneur har listat sju saker ”riktiga” entreprenörer inte gör. Se om du gör det! När Entrepreneur listar vad framgångsrika och stora entreprenörer INTE gör, ser listan ut så här: 1. De tänker inte på balans i livet Stora entreprenörer är oftast arbetsnarkomaner och lever inte för helgen. De lever för att göra det som de älskar – och det är arbete. 2. De försöker inte göra sig till någon annan Riktig företagare behöver inte tänka så mycket på sig själva och sitt personliga varumärke – de tänker på sina idéer och hur man kan göra dem till bra produkter och tjänster. 3. De gör det inte för pengar Du har säkert läst det flera gånger, framgångsrika företagare svarar i intervjuer: ”Pengar var inte drivkraften”. Det är sällan det – snarare brinner de för det de gör och bara jobbar på. 4. De har inte vanliga jobb De kastar sig ut, gör inte lite av varje utan när de tycker att något är riktigt spännande går de in totalt och tänker inte på saker som vanliga arbetstider.

Varumärken Kända varumärken som Maxema och Stilolinia från Italien har Ingli Sweden levt mycket på och som de kompletterat med sin egen Ingli-kollektion. – Målet är att ha en hel och bred kollektion av pennor, från enklare blyerts som används som konferenspenna, till dyrare metallpennor och presentpennor. Har man en kund gäller det att hitta en penna som kunden vill ha, säger Mats Åsbrink. Det viktiga är att lyssna till vad kunden efterfrågar, även om det till viss del går att styra kunden med sin professionalism. Det är färgen och formen som styr designen, säger Mats Åsbrink. Den ultimata Inglipennan Phi har samma gyllenesnitt som Leonardo Da Vincis Mona Lisa, d v s Phi. Måtten är tagna så att hela pennan är byggd på sifferkombination, d v s lika stora delar åt alla håll, för att få balans. Pennan har stor

PRomotion nr 107•2014

reklamyta på clipset och kan ligga still på bordet eftersom den har en platt yta på baksidan. Phi-serien I Phi-serien ingår även en modell med gelink. Lite av en tuschpenna. Pennan har skön skrivkänsla och väger som en fjäder. – Det är mycket individuellt vad människor tycker är en bra penna. Det är något vi jobbar mycket med genom att vara professionella gentemot återförsäljare, hjälpa dem i deras försäljningsteknik samtidigt som vi ser till att kvaliteten är hög på våra pennor och refiller, säger Mats Åsbrink. Det händer ständigt att kunder beställer pennor från Asien som är av dålig kvalitet, framför allt vad gäller refiller. Därför är det viktigt för Ingli Sweden att alltid leverera hög kvalitet och hellre lägga några ören extra på bra refill även om pennan i sig är billig.

5. De ger inte efter för rädslan Även om de inte är helt orädda så stoppas de verkliga entreprenörerna inte av tvivlande röster i huvudet om att allt ska gå fel. De lyssnar visserligen på inre röster – men snarare på förnuft och sina instinkter. 6. De har inte stora visioner De flesta har inte det. Enorma visioner för hur bra deras företag ska gå. Facebookgrundaren Mark Zuckerberg ville till exempel inte skapa ett företag. Han ville bara betygsätta sina klasskompisars utseenden. 7. De har inte mentorer på nätet Många följer skribenter eller bloggare på nätet. Men för att göra riktigt stora saker krävs verkliga mentorer. Bakom varje stor entreprenör finns åtminstone en bra mentor. En riktig. Viktigast av allt enligt Entrepreneurs lista: De behöver inte kalla sig själva entreprenörer. De gör inte vad alla andra gör. De följer inte trender utan går sin egen väg och är ledare för sitt eget öde. Det är deras drivkraft – och därför lyckas de.

19


Tailor Konfektion sålt till GD-Teko AB Karisman sitter inte i kläderna står det i Tailor Konfektions nya katalog! Det står sedan – men stilen och funktionen spelar roll. Det syns i montern! Där finns både stiliga och funktionella plagg och så har vi de stiliga männen, Kjell, Per och Kalle.

Text: Carina Johanzon Foto:Tore Lindfors Tidningen PRomotion sätter sig ner och pratar med förre ägaren till Tailor Konfektion, Kjell Johansson på Promotionmässan i Kista. Kjell har sålt aktierna i Tailor till Göte David Teko AB. GD-Teko är ett av norra Europas största design- och produktionsbolag för damoch herrkonfektion. Bolaget producerar till flera av Europas vassaste varumärken. Just under OS-sändningarna var alla reportrar och kommentatorer från Viasat, klädda i Pour, ett av bolagets egenägda varumärken. De är väldigt kreativa och är involverade med varje detalj av produktionen ända från design, konstruktion och kostnadseffektivitet fram till den slutliga försäljningen av de färdiga plaggen. Kjell tycker det är möjligheternas hus där Tailor Konfektion passar in. GD-Teko har inte arbetat med profilföretag innan och Tailor kommer att drivas som ett fristående bolag med Kalle Linander

som ansvarig. Per Gyllunger och Kalle Linander ansvarar fortfarande tillsammans för företagets kollektioner. Tailor driver också sin grossist- och agenturverksamhet vidare med varumärken från Bosweel, Microfashion, Murk. Även det egenägda varumärket POUR ingår i Tailors sortiment. Kjell Johansson kommer fortsättningsvis att ansvara för Tailor Retail AB med inriktning mot Detaljhandeln. – Nu har vi större flexibilitet att kunna arbeta med kundanpassade koncept, både för profil- och detaljhandel, säger Kjell och tycker att de både fått ny energi, större flexibilitet och ett sortiment med högre modegrad. Kjell Johansson började som 16-åring i en klädaffär i Vänersborg. Det var grunden för Kjells intresse för kläder och design. Ett år senare börjar Kjell på KF som aspirant men endast 19 år gammal blir

han utsedd till Sveriges yngsta varuhusassistent. Chefen blev sjuk och Kjell blev tf. chef med ansvar för 200 personer. Kjell kom i kontakt med klädmärket Lapidus som då låg långt framme med både produktutveckling och marknadsföring. Han fick jobbade som produktchef för en av deras varumärken. Efter en lärorik tid på Lapidus nystartade Kjell tillsammans med Kalle Linander ”Tumbaplaggen” med hockeykungen Sven ”Tumba” Johansson, som frontfigur. All produktion gjordes i Jugoslavien. De rönte stora framgångar men när inbördeskriget i forna Jugoslaven började 1991 tog framgångssagan ett abrupt slut. Efter detta startade Kjell Tailor Konfektion AB och efter en tid återupptogs samarbetet med Kalle Linander och strax därefter med Per Gyllunger. Ett team med mycket kunskap, lång erfarenhet, en förmåga att lyssna till profilbranschens behov och arbetssätt.

Svensktillverkade lädervaror i kalv- och älgskinn med egen fabrik i Småland. Vi utför även legoprägling.

Vi fyller 25 år 2014! • • www.kallfeldt.se • info@ kallfeldt.se

20

PRomotion nr 107•2014


En ny generation SatinmärkEn Espremes nya generation tryckta SatinmärkEn är ett prisvärt och kvalitativt alternativ till traditionella vävda märken. Den nya tekniken medger rastrerade bilder och toningar som ej är möjliga med vävda märken. Du kan även skapa egna färgkombinationer på våra standardsiffor eller helt nya sifferserier.*

SatinmärkEn ErbjuDEr flEra förDElar och möjlighEtEr: • låg initialkostnad • korta serier till bra priser • snabb produktion och leverans • enkel applicering • små eller stora märken – samma process och leveransvillkor * kostnad för originalarbete och optimering tillkommer.

08-98 70 77 • kundtjanst@espreme.se • www.espreme.se


New Wave Group väl rustade för expansion Torsten Jansson, vd på New Wave Group: – Vändningen börjar närma sig, det är min slutsats efter det fjärde kvartalet 2013, men vi behöver större varulager! Försäljningen sjönk ”bara” med 3 % under kvartalet, som dessutom avslutades med en ökning i december. Hur kan vi vara nöjda med det? Förklaringen är dels att jag är övertygad om att vi skulle haft högre tillväxt om vår lagersituation hade varit bättre, dels att vi hade det mildaste vädret jag kan påminna mig under ett fjärde kvartal, vilket slog hårt mot försäljningen av vinterprodukter inom särskilt Sport & Fritid. Jag är positiv till 2014 och 2015 med en stark övertygelse om att vi kommer att visa tillväxt från och med det tredje kvartalet, kanske till och med tidigare. Varulagret kommer successivt att öka för att klara tillväxten. Tillväxt för mig gäller både försäljning och resultat. Jag känner en viss osäkerhet för detta vad gäller det första halvåret, men desto säkrare på att

S E R V I C E

det andra halvåret ska visa tillväxt - och detta på egna meriter och inte genom konjunktursvängning. I övrigt står vi väl rustade för expansion, inte bara genom en stark balansräkning utan även för att vi har ett management som är både bättre och mer engagerat än någonsin. Ett så gott självförtroende har nog inte vare sig jag själv eller mitt management haft på nästan sex år. Det är nu det roliga börjar igen, efter flera år som kan jämställas med att trampa vatten – man trampar och trampar men kommer ingen vart. Nu kör vi! Nu ska vi skjuta fart framåt – och inte stå stilla. Perioden 1 jan – 31 dec 2013 · Omsättningen uppgick till 4 047 mkr, vilket var 5 % lägre än föregående år (4 280 mkr). · Förvärvad verksamhet bidrog med 27 mkr omsättning och 2,2 mkr i resultat efter skatt.

I N N O V A T I O N

D E S I G N

· Rörelseresultat uppgick till 290,7 (73,1) mkr, där fjolåret inkluderar omstruktureringskostnader på -212,0 mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 187,1 (5,8) mkr, där fjolåret inkluderar omstruktureringskostnader på -161,5 mkr. · Resultat per aktie uppgick till 2,82 (0,08) kr. · Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 358,5 (341,1) mkr. · Soliditeten förbättrades med 5,7 procentenheter och uppgick till 49,8 (44,1) %. · Nettoskuldsättningsgrad minskade med 17,4 procentenheter och uppgick till 60,1 (77,5) %. New Wave Group är en koncern som har över 2000 anställda och består av cirka 50 olika dotterbolag i cirka 20 länder världen över. Koncernen är uppdelad i tre rörelsesegment: Profil, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning.

K V A L I T E T

En hemsida utöver det vanliga! Välkommen till nya usb.nu! Nu har vi skapat en smått fantastisk hemsida utan dess like. Denna kommer att underlätta och spara många timmars jobb åt dig i din vardag. Du kan ladda ner, förstora och förminska bilder så att alla detaljer kan komma till sin rätt. Inte nog med det! Här kan du också skapa din egen offert med dina bilder, dina texter och maila direkt till kund. Du kan räkna ut din egen individuella marginal för full kontroll. Detta och mycket, mycket mer kan vi erbjuda dig på nya fräscha usb.nu Begär login redan idag!

Inte dyrt, Bara smart! 22

A L L T I D

S E N A S T E

N Y T T

P Å

PRomotion nr 107•2014

W W W . U S B . N U


Julklappar till anställda Sju av tio småföretagare ger julklappar till sina anställda, men räknat i pengar skänker de mer till välgörande ändamål i juletid. Det visar en undersökning bland 2 000 småföretagare över hela landet från ekonomiföretaget Visma. I undersökningen fick företagen dels ange om de ger julklappar till sina anställda, dels om de ger julgåvor i form av pengar till välgörenhet. Sju av tio, 71 procent, uppger att de ger sina anställda julklappar. Nästan tre av tio, 27 procent, skänker pengar till välgörenhet inför årets julhelg. Mer till välgörenhet Undersökningen visar att företagarna är villiga att skänka större belopp till välgörenhet än vad de spenderar på julklappar. Det genomsnittliga gåvovärdet till välgörenhet är drygt 600 kronor, vilket är dubbelt så mycket som de 300 kronorna som läggs på den genomsnittliga julklappen till anställda.

– Det är inte överraskande att småföretagarna skänker pengar – i vissa fall tämligen stora belopp – till ändamål som de tycker är viktiga. Intresset för humanitära frågor går ofta hand i hand med ett tydligt samhällsengagemang i de mindre företagen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som svarat för undersökningen. Under och över förmånsgränsen Mest julklappar får de anställda hos småföretagarna i Norrbotten. Där uppger 85 procent av företagen att de ger presenter till sina medarbetare. Mest generösa när det gäller välgörenhet är företagen i Jämtlands län, där 39 procent har ideella organisationer som mottagare av julgåvor i form av pengar. Majoriteten av de företag som ger julklappar, 66 procent, har en pott på mellan 250 och 450 kronor per anställd. Bara 12 procent spenderar mer än 450 kronor, som är gränsen för när julgåvor till personalen blir förmånsskattepliktiga.

Avdrag för gåvor När det gäller gåvor till välgörenhet ger fyra av tio företag, 42 procent, mellan 500 och 3 000 kronor. Hela 20 procent ger 5 000 kronor eller mer. Beräknat på resultatet i undersökningen kan värdet av småföretagarnas välgörenhetsgåvor uppskattas till en halv miljard kronor. – Det är stora pengar som kommer att göra nytta för människor i hela världen. Samtidigt väcker den här givmildheten på nytt frågan om det inte är dags att företag precis som privatpersoner ska få göra skatteavdrag för gåvor till viss typ av välgörenhet, säger Rolf Dahlberg. Om undersökningen Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät som genomfördes mellan den 28 november och den 3 december. Den besvarades av 2 000 företag med en geografisk spridning som motsvarar det statistiska underlaget i landets 21 län.

Märkvärdig? Absolut! Våra kläder är mycket värdiga. Och de märks! PRomotion nr 107•2014

23

www.daiber.se


Svensk-dansk fusion inom konfektion Abeko Konfektions AB i Sverige och Ocean Textile Group A/S i Danmark har från den 1 januari 2014 slagit ihop sina verksamheter. Genom förändringen bildas en stor skandinavisk leverantör av arbetskläder, regnkläder och barnkläder. En leverantör där expertis, produktion och know-how från båda bolagen är samlade i ett. Med det nya Abeko AB erbjuds kunderna ett större produktsortiment med hög leveranssäkerhet och en utvecklingsavdelning. Tillsammans sysselsätter Abeko – Ocean totalt 250 medarbetare, varav ca 90 i Sverige, Danmark, Polen och Lettland. Abeko grundades 1948 och ligger i värmländska Årjäng. De har även legotillverkning i fjärran östern. Totalt tillverkar och säljer de cirka en miljon plagg per år.

Magasin expanderar Magasin friend of brands förvärvar Frelina Pring i Göteborg och kommer därmed över distributionen av det holländska varumärket vacuvin som utvecklar, designar och tillverkar produkter inom bar och kök. – Försäljningsrättigheter fås även på den norska marknaden som därmed får ökad betydelse för oss säger Johan Jüngling som är försäljnings- och marknadschef. Vår varumärkesportfölj blir nu ännu starkare och vi blir en attraktiv partner till våra kunder både inom detalj och profil. Samtidigt utökas produktportföljen med klassiska Duralex som tillverkar glas. Kort om Magasin Verksamheten startades redan 1971. Då bestod sortimentet mest av roliga prylar

designade av svenska formgivare Snapsglaset Knäppen är en sådan produkt som sålts i över två miljoner exemplar och fortfarande är i produktion. Allehanda blå-gula Sverigesaker blev också populära, till exempel den blå-gula polkagrisen. Idag är sortimentet främst inriktat på varumärken med exklusivitet. Magasin har 18 anställda med nybyggt huvudkontor och lager i Jönköping, permanent utställning och försäljningskontor i Stockholm. I Helsingfors och Oslo har de egna försäljningskontor. Produkterna säljs genom cirka 750 återförsäljare över hela Norden. Det är butiker främst inriktade på heminredning, design och utrustning för matlagning samt återförsäljare inom reklam och profil.

Ibland hänger allt på en tråd! Ny trådgrovlek från Madeira

Madeira Polyneon nr 75 i 30 nya färger För brodering av smådetaljer och liten text Kontakta oss för prov och färgkarta

Kontakta: Richard Carlsson Mobil: 070-209 94 48 Kontor: 033-17 88 31 e-mail: richard.carlsson@acgnystrom.se Perry Sandell Mobil: 070-617 88 38 Kontor: 033-17 88 00 e-mail: perry.sandell@acgnystrom.se

Välkommen till ACG Nyström AB Vi kan förädling 24

Älvsborgsleden 7, Box 929, 501 10 BORÅS | Tel 033-17 88 00 | Fax 033-10 07 07 e-mail: info@acgnystrom.se | www.acgnystrom.se

PRomotion nr 107•2014


Stopp för give-aways I år är året då det blir slut även på små gåvor som pennor från läkemedelsindustrin till vårdpersonal. Reglerna gäller i hela Europa.

3D-skrivare för alla Ett segment som kommer stort är utskrifter i 3D. Hittills har det mest funnits stora maskiner för industrin och mindre modeller som liknar hemmabyggen. Rapide One heter en ny skrivare som liknar en vanlig PC, men är snyggare. Aluminiumchassi och glasluckor med måsvingeöppning. Tack vare att den är helt inkapslad, är den tyst och kan därför med PROMOTION fördel stå på ett skrivbord utan 1/2 MARS 2014 att störa. Snabba, exakta utskrifter och lättanvänt gränssnitt. Marknadsförs i Sverige av Thaiber Direkt.

Sverige har sedan tidigare haft ett etiskt regelverk som reglerat vilka typer av gåvor som läkemedelsföretag får ge till vårdspersonal. Det har bland annat inneburit att gåvorna får ha ett värde av högst 100 kronor och krav på att de ska ha medicinsk anknytning, det vill säga användas i tjänsten och inte privat. Nu har läkemedelsindustrins europeiska branschorganisation Efpia gjort förändringar i sitt regelverk som ska implementeras i Europa och börjar gälla den 1 juli i år. – Från och med i sommar har Lif implementerat förändringarna i Efpias kod och det gåvoförbud som sätter stopp även för dessa mindre give-aways som till exempel block, pennor och USB-minnen i Läkemedelsbranschens etiska regelverk, säger Rikard Pellas, Compliance Officer på Lif. Även efter 1 juli finns det möjlighet att ge gåvor av lågt värde som klassas som hjälpmedel, informations- eller utbildningsmaterial och som kan ha direkt nytta för patienten. Förutsättningarna för detta finns beskrivet i etiska regelverk som är en direktSIDLäkemedelsbranschens UTF. QUICKBUTTON BADGES översättning av Efpias regelverk.

Or ma Lightw

LEDANDE I NORDEN Eric Provman Cecilia

1st Assistant

Ann-Charlotte Christian

OCH EN AV EUROPAS StöRStA tILLVERkARE AV NAmNSkyLtAR, kAmPANjkNAPPAR OCH kONfERENSbRICkOR. www.quickbutton.com

PRomotion nr 107•2014 QUICKBUTTON BADGES

|

25 SWEDEN: info@quickbutton.com

|

DENMARK: mail@quickbutton.dk

|

FINLAND: myynti@quickbutton.fi


Ny upphandling av arbetskläder i Olofström Olofströms kommun förlorade striden om nya arbetskläder till hemtjänsten och tvingades göra om upphandlingen. Nu görs ett nytt försök med en rad förtydliganden. – Den stora förändringen är att vi försökt klargöra vad vi menar med design och passform, säger Mikael Särnevång, inköpssamordnare. Det var den förre samarbetspartnern Lindbytvätten som överklagade kommunens upphandling av hyra samt tvätt av arbetskläder när en konkurrent vann upphandlingen. Striden gick ända upp i hög-

sta förvaltningsdomstolen. Kommunen ansåg fallet som viktigt eftersom man enligt deras mening måste kunna vikta funktionalitet och användarvänlighet i en upphandling av vissa typer av varor och tjänster. Och att arbetskläder till 400 medarbetare inom hemtjänsten var ett sådant fall. Kommunen fick inget gehör i högsta instans och har nu tvingats göra om upphandlingen. Ett förfrågningsunderlag godkändes och i den finns en rad förtydliganden. Bland annat förklaras vad som menas med passform och design som den referensgrupp som ska testa kläderna bedömer.

– Branschen bör kanske veta vad det betyder, men nu förklarar vi det, säger Särnevång som förklarar att man varit i dialog med SKL, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner, inför det att upphandlingen görs om en gång till. De förtydligar också antalet personer som ska vara med i referensgruppen och att det handlar om ett blindtest. Dessutom väger priset tyngre denna gång. I förra upphandlingen stod priset för 60 procent och referensgruppen för 40 procent. Nu blir det 70/30. – Vi vill ändå ha med viktningen. Det känns inte rätt att

bara gå på pris när det gäller kläder till personal som ska användas i ett antal år. Kommunen förtydligar i den nya upphandlingen av arbetskläder inom hemtjänsten vad man menar med passform och design enligt följande: Poängsättning enligt underkriteriet passform tar sikte på hur väl referensgruppen upplever att klädesplagget är bekvämt att ha på sig och hur väl det följer kroppens form. Poängsättning enligt underkriteriet design tar sikte på i vilken utsträckning referensgruppen upplever att klädesplagget är estetiskt tilltalande vad gäller utseende och formgivning.

Skandinaviens ledande flaggleverantör Vi erbjuder högsta kvalitet och bästa leveranstider till lägsta pris. Anno 1964 – erfarenhet ger färdighet. Välkommen att prova oss! Se hela vårt sortiment på www.formreklam.se

0413-245 50 www.formreklam.se 26 Formreklam.indd 1

PRomotion nr 107•2014 2014-02-21 15:02


Reklam Grossen satsar på hållbart samhälle Reklam Grossen arbetar som grossist till profilreklambranschen i Sverige. De säljer certifierade reflexer, isskrapor, nyckelringslampor, cablefriend kabelsnurra, ScreenMate putsduk, DropStop, okrossbara hårdplastglas från Akvila och en rad andra give-aways till återförsäljare av profil- och promotionprodukter. De har en egen katalog som går under varumärket givemore® och klimatkompenserar samtliga produkter till 100 % genom trädplantering. De menar på att genom att välja deras produkter gör man ett aktivt val att bidra på vägen mot ett hållbart samhälle – detta samtidigt som man stärker sin miljöprofil! Klimatpåverkan som give-aways orsakar klimatkompenseras till 100 %. Klimatkompensering sker i projekt för återplantering av träd som är certifierade genom Plan Vivo. Förutom klimatnytta bidrar klimatkompensationen till mervärden i form av ökad biologisk mångfald och förbättrad inkomst för småbrukare. Deras koncept Great Brands Think Small®

anspelar på det vanliga reklamuttrycket ”think big” (tänk stort). Reklam Grossen vet vikten av att sticka ut och säger därför tvärtom: ”think small”. Starka företag och organisationer tänker på detaljerna och bygger sina varumärken från minsta beståndsdel: små give-aways av hög kvalitet som förstärker och höjer varumärket. Detta innebär att de bara har godkända och certifierade produkter såsom reflexer, läppcerat fria från paraffin och mineraloljor som återfuktar läpparna istället för att torka ut dem. Godkända sterila (!) plåster, lagliga led-lampor med betald miljöavgift och putsdukar av äkta mikrofiber och inte polyesterdukar som inte går att putsa med. Listan kan göras lång! Hur ser du på 2014 med profilglasögon? – Kunderna verkar mer optimistiska nu än förra året. För vår del gäller det att vässa knivarna och ta fram armbågarna och ta för oss. Konkurrensen är hård och det gäller för oss att visa vårt existensberättigande. Jag åker gärna runt till våra kunder och försöker få dem att inse att vi tillsammans bör satsa på give-aways av

högre kvalitet, säger Robert Holmgren, som är ägare och vd för Reklam Grossen AB. De håller till i Umeå där de även har ett eget tryckeri. Robert började 2007 med att legotrycka på profilreklamprodukter. Året efter fick Robert höra talas om att deras största kund, Reklam Grossen som startat 1993, var till salu. Detta blev klivet in i grossistledet. Bolaget har fem anställda och omsätter cirka 10 miljoner kronor per år.

®

FUSION WEAR

WWW.PWA.SE - KONTAKT@PWA.SE

PRomotion nr 107•2014

27


Espreme 20 märkliga år Erik Sandqvist startade Espreme 1994 och firar 20 årsjubileum i år. Inriktningen var och är fortfarande transfers i form av loggor, siffror, bokstäver till såväl profil- och promotionmarknaden som till sporten. Fokus har hela tiden varit att hitta de bästa tillverkarna. Då Espreme är helt fristående testar de transfers från olika tillverkare i världen. Allt för att kunna erbjuda sina kunder det bästa marknaden har att erbjuda för tillfället. En del av tillverkningen av siffror och nu det senaste inom sublimering sker i egen regi. För att hålla sig uppdaterad besöker Erik fabriker och mässor i såväl Europa som i Asien. Detta har också inneburit att man tillsammans med fabriker i Kina även tagit fram en egen transferpress. Marknaden för transfers har hela tiden ökat och ökningen verkar bestå. Givetvis kommer direkttryck på textil fortsätta att finnas men med en transfer behövs bara en transferpress för att applicera märket på textil. Med hjälp av den digitala tekniken kan man idag framställa transfers i få antal till hanterbara kostnader. Hur ser du på marknaden av transfers nu och för tjugo år sedan? – Problemet idag är påvärmningen som är

en bromskloss. För 20 år sedan var det inte många tillverkare av transfers men många som hjälpte till med applicering. Idag är det tvärtom, många tillverkare, men ingen som vill hjälpa till med applicering. Idag finns det många återförsäljare av profilkläder som vill fokusera på försäljning och inte produktion. Vissa har köpt in egna transferpressar men det behövs även kompetens om material och vilka transfers som fungerar på olika material. Arbetskläder kräver transfers om tål kemtvätt och tvätt i höga temperaturer. Sportkläder behöver en mjukare transfers som kan stretchas. Sublimeringstransfers fungerar inte på bomull utan fungerar på polyester typ fotbollströjor. På senare tid har det tillverkats t-shirts, collegetröjor, handukar med mera där insidan är bomull och ett ytskikt med polyester på utsidan som gör att sublimeringstransfern fungerar. Även om det är lätt att värma på en transfer så gäller det att känna till de olika egenskaperna på både textilen och transfern. Tyvärr är det allt för många som inte vet detta, säger Erik Sandqvist. Gå gärna in på google.com och skriv in transfers textil så får ni större insikt av vad

transfers är. Branschtidningen PRomotion vill också passa på att tacka Erik Sandqvist, vd för Espreme AB för att de annonserat i alla 107 nummer sedan tidningen startade 1996. Resultatet är hundratals trogna kunder.

Sänkta priser! *25% billigare

BRANSCHENS TJÄNST SOM SAMLAR *På beachflaggor

Beachflaggor: ca 25% billigare Roll-up: ca 15 -20% billigare Tält: ca 12% billigare

LEVERANTÖRERNAS ÖVERLAGER OCH UTGÅENDE PRODUKTER PÅ ETT STÄLLE SNABBT OCH ENKELT ATT HITTA TJÄNA MER PÅ DINA AFFÄRER

Hör av dig till oss för mer information

WWW.STOCKMOVERS.SE 08 410 305 90 Box 1709, 501 17 Borås, Besöksadress: Solvarvsgatan 4, 507 40 Borås Telefon kundtjänst: 033-15 11 11, Fax: 033-15 23 79 /15 66 77 order@unigraphics.se, www.unigraphics.se

28

PRomotion nr 107•2014


Prisbelönt JV33 nu ännu snabbare

Britt Johansson och Thomas Jansson fiskar upp vinnarkortet.

Vinnare

Den nya JV33 är en uppdaterad version av Mimakis bästsäljare. Vid den exklusiva lanseringen på C ! Print var deltagarna de första att se denna nya spännande produkt. En viktig förbättring är tillägget av teknologin Mimaki Advanced Pass System (MAPS), som är en innovativ teknik för att

minska eller till och med eliminera, bandning i högproduktionsläge. MAPS är mycket flexibel för att möta specifika produktionsbehov inklusive korrigeringar av utskrifter. MAPS ger omkring en 10 % hastighetsökning till den redan snabba skrivaren och kommer att fungera med alla bläckuppsättningar. JV33 finns direkt tillgänglig i EMEA-regionen för distribution och säljs av Signcom.

Björn Johansson Y&P – Yrkes & Profilkläder i Norrköping blev vinnaren i Carlobolagets visitkortstävling på promotionmässan i Kista. Y&P har nio butiker med ett fullsortiment av yrkes- och profilkläder samt profilprodukter. Carlobolaget marknadsför och säljer produkter i läder och läderliknande material med syfte att skydda, förvara och transportera. I sortimentet hittar du plånböcker, damväskor, portföljer, resväskor, sport- och fritidsväskor, bälten, specialväskor, hölster med mera.

Certifierad ISO 9001 ISO 14001

Trycksaker med trygghet och bästa tänkbara service

www.vindspelet.se Tel: 033-480 480

PRomotion nr 107•2014

29


MASTER WALLET High Quality Leather

Kundanpassat. Prägling. Tel. 0381-60900 www.masterwallet.se

» »

» F L A G G O R » TÄ LT » R O L L - U P » BEACHFLAGGOR » PROFILPRODUKTER m Ä R K n I n G » S K Y LTA R » T RY C K S A K E R

Specialproduktion & trading med snabba leveranser

info@keback.se • www.keback.se

» »

Din leverantör av bra uppmärksamhet!

PRomotion produkter.com Här hittar du som är återförsäljare snabbt och lätt företag, produkter samt varumärken inom profiloch promotionbranschen.

30

PRomotion nr 107•2014 PPCOM ny levannons.indd 1

2013-06-27 10:31


Annonsera här! Endast 900 kr per införande. Boka på telefon 040-91 14 90!

Den mest användbara produkten just nu! KORTHÅLLARE I SILIKON

WWW.EDGEMAN.SE

031-711 65 65

Er leverantör av expo, papper, påsar, display. 031-719 93 80 kundtjanst@papex.se

Nödladdare Solar clip charger

1. Klicka

2. Skriv

1450mAh 3. Frix it

Raderbar kulspetspenna

4. Skriv igen

www.axelmorin.se

PRomotion produkter.com www.profilkondomer.nu Tel: 0707 792 533

Här hittar du som är återförsäljare snabbt och lätt företag, produkter samt varumärken inom profiloch promotionbranschen.

n o i t o m o PR PPCOM ny levannons.indd 1

2013-06-27 10:31

Annonsera i branschtidningen PRomotion om du vill nå viktiga beslutsfattare och kunder inom promotionbranschen. Läs mer på www.promotionmedia.se


Företagsnytt Stockmovers

Fyra Nya medarbetare till Orrefors

Micael Thorén har arbetat i branschen i 25 år varav de sista 4,5 åren hos IDÉ House of Brands. Han arbetade tidigare för KCF Products BV, som sedan såldes till Midocean. Micael fortsatte jobba i företaget, som idag är känt under namnet Midoceanbrands. Han finns nu hos Stockmovers som delägare och partner och kommer främst att ansvara för försäljning och kontakter med återförsäljarna.

Från vänster Andreas Somfai, Christina Stoltz och Emon Maasho. Andreas Somfai är Orrefors nya säljare för Sverige syd och väst. Han kommer från Weber där han arbetade som säljare. Christina Stoltz är innesäljare i Orrekulla. Hon har tidigare arbetat med sälj- och kundservice. Emon Maasho är säljare för Sverige mellan/sthlm/norr och affärs-

Sofia Johansson arbetar på Kundservice i Kosta med inriktning Profil Sverige. Hon har innan arbetat på Glocalnets kundtjänst.

områdeschef för Hotell & Restaurangsatsningen. Emon var med och startade och drev Andys lekland i sex år.

Edgeman

Tre nya ansikten hos TriffiQ

Lasse Sandblom, tidigare grundare och vd för Profilmakarna i Södertälje, kommer framöver att 
verka som Key Account Manager på Gosh. Med sin gedigna bakgrund och branscherfarenhet kommer han att tillföra kedjans centrala organisation en hel del.

s

Ny hos Gosh

Åke Löfgren har anställts som ny projektledare inom affärsområde presentreklam. Åke har gedigen branschkunskap, då han tidigare arbetat för Conera och 3pr.

TriffiQ utökar sin kompetens inom affärsområdet Yrkeskläder med Michael ”Fahlis” Fahlström som affärsområdeschef. Han har lång erfarenhet från bl a Helly Hansen workwear, Jobman och nu senast Texstar.

Med Mats Ekman utökar TriffiQ sin säljkompetens inom affärsområde Yrkeskläder. Mats kommer att arbeta som utesäljare. Han har lång erfarenhet som säljare hos Jobman.

Daniel Löfgren är ny medarbetare hos Edgeman. Han har tidigare arbetat inom restaurangbranschen samt med event med fokus på marknadsföring. Daniel har även drivit en grafisk byrå.

Connect Sara Wengle har börjat på Connect Marketing som Art Director och webbansvarig. Hon kommer närmast från Boozt design.

32

PRomotion nr 107•2014


Nya medarbetare? Skicka in en kort text och högupplöst foto på nya medarbetare. Vi tar vi in det kostnadsfritt i mån av plats. Skicka till red@promotionmedia.se Nya hos Roswi

Ettikettgruppen har fått tre nya medarbetare Johan Törnqvist är en man som knappt behöver någon presentation. Han är bekant i de flestas ögon på grund av sin otroligt långa karriär i branschen. Ett tillskott som heter duga. Johan kommer att ha hand om våra Norrländska kunder.

Mikael Karlsson kommer att ha hand om våra Stockholmskunder. Han har lång branscherfarenhet och har bl a varit hos Texet och kommer närmast från Sharp.

Fredrik Svensson kommer närmast från Nordic Signum och tar över stafettpinnen i Norge. Med sina 10 år i profilbranschen är han en rutinerad herre, som vi är väldigt glada över att ha i vårt team.

Fredrik Jellby är ny säljare på Roswi. Han kommer från sportbranschen men har även arbetat med utbildning.

Lena Collin är ny innesäljare och kommer från PSS Profil & Souvenir. Tidigare jobbade hon hos Profilkompaniet.

Hefas tre nya medarbetare

AQUA VISIBILITY

Christoffer Peghmo, 24 år, kommer tidigare från dagligvaruhandeln. Han bor i Kristianstad, vilket blir hans utgångsläge med ansvar för Sverige Syd-Östra.

I takt med att företaget växer och ambitionen att alltid ge hög service har Oskar Lindwall sedan november arbetat som ansvarig för back-office. Oskar, som är en duktig musiker, kombinerar även sitt arbete med studier på hög nivå.

s

Jonna Svanberg, 25 år, kommer tidigare från Intersport i Uddevalla där hon jobbat som säljare. Jonna är distriktsansvarig för Sverige Västra.

PRomotion nr 107•2014

Peter Nyström, 45, är ny ekonomichef. Han kommer närmast från Scandmine Concept där han varit VD och Pro Assistans där han verkade som ekonomichef/VD. Peter har även arbetat på Miss Dee och Clipper Group Holding som CFO.

FLAGGFABRIKEN Sibel Beymen arbetar som grafiker för flagglogotyper hos Engelbrektson & Co Flaggfabrik.. Sibel ansvarar även för företagets webshop och sociala media.

33


Vem vinner slutkunden? Reklam ska vara sann! Ökar promotionbranschen Debattens var höga när det En naturlig del vid marknadssinavågor nära kundrelationer? I många fall fungerar det inte att

fullbesökta debattmötet på New Wave ”Vi utbildar Era Säljare!”. Det är intressant notera slutkunden”. avhandlade ”vemoch vinner

Skall bli intressant att följa det ökade antalet uppackningdenna satsning med flera för ar och roadshows, inte bara Svaretatt på frågan är fler, givetvis som satsar stenhårt sina attpåse, om detta är en förnyelse de blir deattärden dessutom kundrelationer, har hög närvaro genom aktiva kundbesök och är en och en ökad aktivitet på markmycket välbesökta. aktiv part till kund med idéer och tankar som underlättar för kunden. naden. Är det en ökad marknadsDet handlar om att skapa upplevda värden för kunden, att knytaVad kunden närmare ett förtroendefullt Finna luckor det för tilltro ochgenom ett sätt att skapa samarbete.ger i marknaden, vad är det som dagens kunder inte får och täppa den deltagande bättre relationer eller sker det luckan, där finns garanterat morgondagens vinnare. Här måste vi företag och en förskjutning i synen på i branschen finna lösningen. Hade man frågat kunden vad de önskade, skulle svaret för hundra branschen? mässdeltagande? år sedan kanske varit en snabbare häst och vagndroska. Istället kom Skall Många leverantörer är ute på den första T-forden tillverkade enligt löpande bandprincipen.bli späDet gäller att vara kreativ, att hitta detupptill som kunden inte vet att hon nande att turné våren 2014 med önskar. Mer om debatten kommer i nästa nummer. Sven Larsson, ordförande följa denna tolv mötesstillfällen från Luleå 0705-14 23 15 utveckling! till Malmö under parollen Lycka till, vi ses på PRomotion EXPO 15-17 Augusti! sven@sapp.nu, www.sapp.nu

affärsnytta debatt dialog nätverk Här letar slutkunder efter som vet hur möten återförsäljare man bygger varumärken och affärsnyttamed hjälp av profilBli medlem promotionprodukter. du också! debatt www.sapp.nu dialog nätverk möten

ytta

verk

För mer info kontakta Sven Larsson 0705-14 23 15 eller sven@promotion.nu

dinlogo.com ingår i PRomotiongruppen

www.promotion.nu • www.promotionexpo.se www.promotionmedia.se • www.promotionprodukter.com

u också!

föring är att lyfta fram produkternas eller tjänsternas egenskaper och effekter som unika och särskilt fördelaktiga för konsumenten. Men vad är egentligen tillåtet att säga och inte?

gömma viktig information i mindre text om detta motsägs av en braskande rubrik eller en stor bild med annat budskap. Det kan vara lockande för företag att göra reklam för sin produkt genom att framhålla dess fördelar jämfört med

Det finns några enkla tumregler att

konkurrerande produkter. Detta är

tänka på för att göra detta på rätt sätt

dock minerat område och företagen

och förhoppningsvis slippa hamna i

måste vara försiktiga med så kallad

en tvist med en konkurrent som anser

jämförande reklam. Även om konkur-

sig missgynnad. Marknadsföring är ett

renten eller dess produkt inte namnges

mycket vitt begrepp som omfattar allt

ses reklam ofta som jämförande om

från till exempel tryckt reklam, radio

det ändå står klart vem som avses.

och Tv-reklam till anbud i offentliga

Att jämföra sina produkter med kon-

upphandlingar. Det finns några enkla

kurrenternas i reklamsammanhang

varningsklockor om hur reklam bör

är som huvudregel tillåtet eftersom

utformas. Se till exempel upp med

jämförelser i reklam kan ge konsumen-

att göra påståenden som inte går att

terna värdefull information och vara en

bevisa, var försiktig med jämförelser

del av önskvärd konkurrens. Det ställs

med en konkurrents produkt – även om

dock höga krav på jämförande reklam.

denne inte namnges – och snylta inte

Reklamen får inte vara vilseledande.

på någon annans renommé eller svart-

Jämförande påståenden i reklamen

måla en konkurrent. Annars riskerar

måste gå att bevisa. Produkterna som

företaget bland annat att hamna i en

jämförs måste vara jämförbara och

process i Marknadsdomstolen, vilket

avsedda för samma ändamål och de

ett flertal företag har råkat ut för under

egenskaper som jämförs relevanta och

de senaste åren.

kontrollerbara. Jämförelsen av produk-

All marknadsföring måste vara ved-

terna får inte vara misskrediterande för

erhäftig, det vill säga sann. En närings-

eller dra otillbörlig fördel av konkurren-

idkare som i sin näringsverksamhet

tens varumärken eller produkter.

använder sig av ett visst påstående

Konsekvenserna av att fällas för

ska kunna styrka att detta är riktigt.

reklam i strid med marknadsförings-

Utgångspunkten vid bedömning av

lagen kan vara kostsamma, så väl i

marknadsföringsåtgärder är det bud-

strikt ekonomiska termer i form av för-

skap som materialet förmedlar till den

bud vid vite att fortsätta använda rekla-

genomsnittlige mottagaren vid en

men, vilken företaget kan ha investerat

flyktig läsning. Det är viktigt att titta på

dyra pengar i, som goodwill-förlust för

det samlade budskapet i till exempel

företaget.

annonsen.

PRomotion 3•2012

2012-05-23 10.16

34

PRomotion nr 107•2014


Logotype

FUSION WEAR

PMS: 072 C C: 100 M: 88 Y: 0 K: 5


Höst 2014

12-14 AUGUSTI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Nordens största mötesplats för profil- och promotionprodukter www.promotionmassanhost.se

Arrangör

I samarbete med

Gilla oss på Facebook!

PRomotion 107