Page 1


Prometey Bank | Annual Report

Պրոմեթեյ Բանկի 2013թ. տարեկան հաշվետվության և 2015թ. կորպորատիվ օրացույցի դիզայնի թեման հայազգի գյուտարարների կողմից կատարված հայտնագործություններն են, որոնք էականորեն փոփոխել և բարելավել են մարդկանց կենսակերպը: Գյուտարարների մեծամասնությունը, իրենց կենսագործունեությունը ծավալելով սփյուռքում, հսկայական ներդրում են ունեցել համաշխարհային գիտության զարգացման գործում:

The subject of the design of Prometey Bank's annual report 2013 and corporate calendar 2015 is dedicated to the discoveries made by Armenian inventors, which changed and improved people's lifestyle. The majority of inventors living and acting in the diaspora made outstanding contribution to the development of science in the world.

Գյուտարարները ներկայացված են որպես "ARMENIAN INVENTORS" մտացածին ամսագրի շապիկի "դեմքեր": Ամսագիրը, նրա լոգոն և այլ ատրիբուտներն իրականում գոյություն չունեն և հատուկ մշակվել են Բանկի տարեկան հաշվետվության և կորպորատիվ օրացույցի դիզայնի շրջանակներում:

The inventors are presented as the cover "faces" of imaginary magazine "ARMENIAN INVENTORS". The magazine, its logo and other attributes do not exist in the reality and have specially been developed within the scope of the Bank's annual report and corporate calendar design.


Prometey Bank | Annual Report

Քրիստափոր Տեր-Սերոբյան

1825-1874

Christopher Der-Serobyan Քրիստափոր կամ Խաչատուր ՏերՍերոբյանը հայտնի է որպես ամերիկյան թղթադրամի սև և կանաչ ներկերի յուրահատուկ, չկեղծվող քիմիական բաղադրության հայտնագործող:

Christopher or Khachatour Der-Serobyan is known as the inventor of unique, tamperproof chemical composition of US banknotes' black and green dyes.

2

1842թ. Տեր-Սերոբյանը մեկնել է ԱՄՆ` ընդունվելով Յեյլի համալսարան, որտեղ ուսանել է քիմիա, բժըշկություն և աստվածաբանություն: Ուսանողական տարիներին համալսարանում ներմուծել է դասամատյանների գործածությունը: 1843թ. Տեր-Սերոբյանը բազմաթիվ քիմիական փորձարկումներից հետո ստանում է ներկի յուրահատուկ բաղադրություն, որն անհնար էր կեղծել: Սերոբյանն արտոնագրում է իր գյուտը 1854թ, սակայն անվտանգության նկատառումներով արտոնագրի մասին ողջ տեղեկատվությունը մինչ օրս պահվում է հույժ գաղտնի: Այսպիսով, Տեր-Սերոբյանն առաջին հայն է, ում տրվել է ԱՄՆ արտոնագիր: Իր հայտնագործության համար Տեր-Սերոբյանն արժանանում է ԱՄՆ կառավարության շքանշանի, ինչպես նաև իր իսկ կողմից հայտնագործած ներկերով տպված նոր տեսակի 6000 ԱՄՆ դոլար պարգևավճարի: Ստացած գումարով նա շարունակում է ուսումը Յեյլի համալսարանում և հաջողությամբ ավարտում այն` ստանալով դեղագործի մասնագիտություն: 1860թ. Տեր-Սերոբյանը վերադառնում է Ստամբուլ, որտեղ աշխատում է որպես արքունի բժիշկ, իսկ տարիներ անց պարգևատրվում "Մեջիդի շքանշանով":

In 1842 Der-Serobyan moved to USA and entered Yale University, where he studied chemistry, medicine and theology. During his student years he introduced the usage of class-registers at the university. In 1843, after numerous chemical trials, Der-Serobyan got a unique composition, which was impossible to falsify. Der-Serobyan patented his invention in 1854, but for security reasons, information on the patent is kept strictly confidential till nowadays. Thereby, Der-Serobyan is the first Armenian who was granted a US patent. Der-Serobyan was awarded a US government medal for his invention, as well as a grant of USD 6000 by the greenbacks printed by his own invented dyes. With the money received, he continued his education in Yale university and successfully graduated it - receiving profession of pharmacist. In 1860 Der-Serobyan returned to Istanbul, where he worked as a royal physician, and years later was awarded with the "Order of Medjidie".


Prometey Bank | Annual Report

ԲԱՆԿԻ ՎԱՐՉՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈւՂԵՐՁԸ

MESSAGE OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

Հ

արգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ, 2013թ. Բանկն ունեցել է նկատելի ձեռքբերում ներ ֆինանսական ցուցանիշների, գործառնությունների զարգացման և աշխարհագրական ընդլայնման տեսանկյունից: Բացառությամբ Բանկի ստացած զուտ շահույթի մեծության, արձանագրվել է բոլոր հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների զգալի աճ, մասնավորապես` ↗31.12.13թ. դրությամբ Բանկի ընդհանուր ակտիվների մեծությունը կազմել է 62.8 մլրդ. ՀՀ դրամ` տարեսկզբի համեմատ աճելով 13.5%-ով: ↗Վարկային պորտֆելի մեծությունը կազմել է 30.0 մլրդ. ՀՀ դրամ` տարեսկզբի համեմատ աճելով 3.8%-ով: ↗Բանկի ընդհանուր պարտավորությունների մեծությունը կազմել է 40.8 մլրդ. ՀՀ դրամ` տարեսկզբի համեմատ աճելով 16.1%-ով: ↗Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների մեծությունը կազմել է 15.9 մլրդ. ՀՀ դրամ` տարեսկզբի համեմատ աճելով 45.6%-ով: ↗Բանկի ընդհանուր կապիտալի մեծությունը կազմել է 22.1 մլրդ. ՀՀ դրամ` տարեսկզբի համեմատ աճելով 9.0%-ով: ↗2013թ. արդյունքներով Բանկի ստացած զուտ շահույթի մեծությունը կազմել է 1,411.0 մլն. ՀՀ դրամ` զիջելով նախորդ տարվա նույն ցուցանիշին 6.1%-ով:

Ի ԼՐՈւՄՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈւՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՃԻ, ԲԱՆԿԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ՆՈւՅՆՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑՈւՄ ԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ`

↗Գրանցվել է Բանկի "Վանաձոր" մասնաճյուղը: ↗Բանկն անդամակցել է "Avers" և "IntelExpress" դրամական փոխանցում ների համակարգերին: ↗Ներդրվել են առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ-

D

ear customers and partners, In 2013 the Bank reached noticeable achievements from the prospective of financial indicators, operations and geographical presence. Except the Bank's net profit sum, all essential financial metrics indicated growth, particularly: ↗As at 31.12.13, total assets were AMD 62.8 bn increasing by 13.5% compared to the yearstart. ↗Loan portfolio was AMD 30.0 bn increasing by 3.8% compared to the year-start. ↗The total liabilities were AMD 40.8 bn increasing by 16.1% compared to the year-start. ↗Time deposits attracted from natural and legal entities, was AMD 15.9 bn. increasing by 45.6% compared to the year-start. ↗Total capital of the Bank was AMD 22.1 bn increasing by 9.0% compared to the year-start. ↗By the performance outcomes of 2013 the net profit achieved AMD 1,411.0 mln. falling behind the last year's indicator by 6.1%.

IN ADDITION TO THE GROWTH OF FINANCIAL INDICATORS, THE BANK'S OPERATIONS ALSO RECORDED DEVELOPMENT, PARTICULARLY:

↗"Vanadzor" branch was registered. ↗The Bank joined "Avers" and "IntelExpress" money transfer systems. ↗Unallocated metal accounts service and "Beneficial consumer loan" were launched.

5


Prometey Bank | Annual Report

Բանկը մշտապես ձգտել է հանդես գալ որպես բազմապրոֆիլ, ունիվերսալ ֆինանսական հաստատություն: The Bank has always pursued to act as a multi-profile, universal financial institution.

ների ծառայությունը և "Շահավետ սպառողական վարկ" նոր վարկատեսակը: ↗2013թ. արդյունքներով ապահովվել է Բանկի հաճախորդների թվաքանակի 20% աճ: Հաճախորդների թվաքանակի էական աճին նպաստել է Բանկի, Հայաստանում էլեկտրոնային փող թողարկելու առաջին թույլտվությունը ստացած "Իդրամ" ընկերության և "MasterCard" հեղ ինակավոր միջազգային վճարային համակարգի հետ համատեղ, նախադեպը չունեցող քո-բրենդային քարտային ծրագիրը: ↗Նախքան պայմանագրային հարաբերությունների դադարեցումը, "Moody's Investors Service" վարկանիշային ընկերությունը վերահաստատել է ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման Պրոմեթեյ Բանկի "B1" վարկանիշը` բացասական կանխատեսմամբ, իսկ ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշը` կայուն կանխատեսմամբ: ↗Իրականացվել է "Պրոմեթեյ Պրոգրես" ուսանողների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիրը, որի շրջանակներում ավելի քան 500 դիմորդներից ընտրված 30 լավագույն ուսանողները 2 ամիս շարունակ մասնակցել են Բանկի մասնագետների կողմից մատուցվող բանկային տարաբնույթ թեմաներով դասախոսություններին, ձեռք են բերել գիտելիքներ ՀՀ բանկային համակարգի մասին, իսկ մի մասն էլ աշխատանքի է անցել Բանկում: ↗Բանկը համատեղ ծրագիր է սկսել Բնության համաշխարհային հիմ նադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ ի (WWF), ՀՀ բնապահպանության նախարարության և "Orange Արմենիայի" հետ` Հայաստանում Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի վերաբնակեցման նպատակով: Ծրագրի առաքելությունը "Դիլիջան" ազգային պարկում նշված տեսակի վերարտադրվող խումբ հիմ նելն է:

ԻՐ ԳՈՐԾՈõՆԵՈõԹՅԱՆ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 23 ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈõՄ ԲԱՆԿԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈõԹՅՈõՆԸ ՇԱՐՈõՆԱԿԱԲԱՐ ՄԻՏՎԱԾ Է ԵՂԵԼ ԿԱՅՈõՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ:

Բանկը երբևիցե չի ձգտել ինտենսիվ, սակայն ռիսկային աճի և ագրեսիվ ընդլայնման: Բանկային ծառայությունների շուկայի մասնագիտացված հատվածներում մենաշնորհային կամ գերիշխող դիրքի ձեռքբերումը երբեք Բանկի համար ինքնանպատակ չի հանդիսացել: Բանկը մշտապես ձգտել է հանդես գալ որպես բազմապրոֆիլ, ունիվերսալ ֆինանսական հաստատություն` բազմազան բանկային ծառայություններ մատուցելու միջոցով:

6

↗By the results of 2013, 20% growth in the number of customers was ensured. The unprecedented co-branded card project of Prometey Bank with "IDram" company (the first issuer of e-money in Armenia) and "MasterCard" international payment system, also contributed to the substantial increase in the number of the Bank's customers. ↗Before the cancelation of contractual obligations, "Moody's Investors Service" international reputable rating company has reconfirmed Prometey Bank's "B1" long-term local and foreign currency deposit rating with negative outlook, as well as a "E+" standalone bank financial strength rating (BFSR) with stable outlook. ↗"Prometey Progress" student professional training program was carried out. In the scope of which 30 best students selected from 500 applicants, for 2 months in succession took part in lectures by the Bank's specialists on various banking topics, gained knowledge about the banking system of Armenia. Some of them are employed by the Bank. ↗The Bank started a project with World Wide Fund for Nature Armenian Branch (WWF), the Ministry of Nature Protection of RA and "Orange Armenia", to reintroduce the Caucasian Red Deer in Armenia. The mission of the project is to create a renewable group of the mentioned species in "Dilijan" National Park.

IN THE COURSE OF ITS 23 YEARS HISTORY, THE BANKS POLICY HAS ALWAYS BEEN AIMED AT SUSTAINABLE GROWTH.

The Bank has never sought for intensive, but risky growth and aggressive widening. A monopoly or leading position in specialized sectors of banking services market has never been an end in itself for the Bank. The Bank has always pursued to act as a multi-profile, universal financial institution through delivering varied services. Thanks to the above mentioned, the Bank has


Prometey Bank | Annual Report

Վերոնշյալի շնորհիվ է ծավալվել Բանկի բնականոն շահութաբեր գործունեությունը, որի արդյունքում երկար տարիներ շարունակ Բանկն իր ուրույն տեղն է զբաղեցրել երկրի բանկային համակարգում: Ներկայիս փոփոխուն միջավայրում, ընդառաջ գնալով հաճախորդների աճող կարիքներին, մենք 2014թ. մուտք ենք գործելու մեր հաճախորդների և գործընկերների հետ ֆինանսական հարաբերությունների շրջանակների լայնացման հստակ նպատակով` մեծացնելով մեր ներդրումը տնտեսության ու հասարակության բարեկեցության զարգացման գործում: Խորին երախտագիտություն եմ հայտնում մեր հաճախորդներին և գործընկերներին` վստահության և երկարատև, ամուր ու հուսալի փոխհարաբերությունների համար: Հարգանքով, Վարչության նախագահ` Էմիլ Սողոմոնյան

been sustainably performing its profitable operations, holding its unique place in the country's banking system. In nowadays' changing environment, meeting the growing needs of our customers, we are going to enter 2014 with a concrete goal to widen the range of financial relationships with customers and partners enlarging our investment in the economy and the development of social well-being. I want to express my heartfelt gratitude to our customers and partners for trust and long-lasting, strong and reliable relationships.

Sincerely, Chairman of the Management Board Emil Soghomonyan

7


Prometey Bank | Annual Report

Իգնասի Լ ուկաշևիչ

1822-1882

Ignacy Lukasiewicz Իգնասի Լուկաշևիչը կամ Հովհաննես Ղուկասյանը հայտնի է որպես կերոսինային լամպի հայտնագործող:

Ignacy Lukasiewicz or Hovhannes Ghukasyan, is known as the inventor of kerosene lamp.

8

Դեռևս մանկության տարիներից Լուկաշևիչը խորապես հետաքրքրվել է քիմիայով և բժշկությամբ: Նա 16 տարեկանից աշխատել է որպես դեղագործի օգնական, միևնույն ժամանակ հաճախել է հայ համայնքի հավաքներին և վարել ակտիվ քաղաքական կյանք: 1846թ. ավստրիական իշխանությունները Լուկաշևիչին մեղադրում են ագիտացիոն գրականություն թաքցնելու մեջ և բանտարկում, սակայն մեկ տարի անց նրան ազատ են արձակում` ապացույցների անբավարարության պատճառով: Լուկաշևիչը աշխատանքի է ընդունվում Լվովի "Ոսկե աստղ ի տակ" դեղատանը` վերադառնալով իր սիրելի գործին: Դեղատան տնօրենի հովանավորչությամբ ընդունվում է Կրակովի Յագելոնյան համալսարան, ապա ստանում է մագիստրոսի կոչում Վիեննայի համալսարանում: Ուսում ն ավարտելուց հետո վերադառնում է Լվով և շարունակում աշխատանքը նույն դեղատանը, որի լաբորատորիայում սկսում է նավթի թորման փորձարկում ներ անել: 1853թ. Լուկաշևիչը ֆրակցիոն թորման արդյունքում ստանում է կերոսինը, որը, ցավոք, հնարավոր չէր կիրառել դեղագործության մեջ: Իր փորձարկում ների ժամանակ նա նկատում է, որ վառելիս կերոսինը, ի տարբերություն նավթի, ավելի շատ լույս և ավելի քիչ վնասակար նյութեր է արձակում: Նա մշակում է կերոսինով աշխատող լամպի մոդելը, որը և 1854թ. Գերմանիայում արտոնագրում է: Լուկաշևիչի հայտնագործած կերոսինային լամպը մինչև էլեկտրական հոսանքի դարաշրջանի սկիզբը լուսավորել է ողջ Եվրոպան և Ամերիկան: Որոշ ժամանակ անց Լուկաշևիչը ստեղծում է աշխարհում առաջին նավթահորը` ածխահորի օրինակով: Շուտով Լուկաշևիչը կառուցում է կերոսինի հսկայական արտադրություն, իսկ 1877թ. Լվովում Լուկաշևիչի հովանավորչությամբ տեղի է ունենում աշխարհում առաջին նավթային կոնգրեսը: Պատմության մեջ նա հայտնի է որպես "նավթային հանճար":

From his childhood Lukasiewicz was deeply interested in chemistry and medicine. He started working as a pharmacist's assistant at the age of 16; at the same time he attended Armenian community meetings and carried out active political life. In 1846 Austrian authorities accused Lukasiewicz of hiding agitation literature and imprisoned, but he was released a year later for the lack of evidence. Lukasiewicz started working at a pharmacy in Lvov named "Under the gold star" returning to his favorite job. With the sponsorship of the pharmacy's manager, Lukasiewicz entered Jagiellonian University in Krakow, and then got a master's degree at the University of Vienna. Upon graduation he returned to Lvov and continued working at the same pharmacy, in the lab of which he started oil distillation experiments. In 1853 as a result of fractional distillation Lukasiewicz got kerosene, which unfortunately was not usable in pharmaceutics. During his experiments, Lukasiewicz noticed that kerosene was emitting more light and less harmful substances than oil was doing. He designed a model of a lamp working with kerosene which he patented in 1854 in Germany. Kerosene lamp invented by Lukasiewicz illuminated the whole Europe and America until the beginning of the era of electric power. After a while Lukasiewicz created the world's first oil well on the example of coal mine. Soon he built a huge manufacturing of kerosene. In 1877 the first World oil congress in the history took place in Lvov with the sponsorship of Lukasiewicz. He is known in the history as "oil genius".


Prometey Bank | Annual Report

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅՈւՆ GENERAL INFORMATION

"Պրոմեթեյ բանկ" ՍՊԸ-ն հիմ նադրվել է 1990թ. և գործում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից տրված թիվ 27 լիցենզիայի հիման վրա:

"Prometey Bank" LLC was established in 1990 and operates according to license № 27 issued by the Central bank of Armenia.

Բանկի լ րիվ ֆիրմային անվանում ն է`

The full official name of the Bank:

Հայերեն` "Պրոմեթեյ Բանկ" Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

Armenian: "Պրոմեթեյ Բանկ" Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

Ռուսերեն` Общество с ограниченной ответственностью "Банк Прометей"

Russian: Общество с ограниченной ответственностью "Банк Прометей"

Անգլերեն` "Prometey Bank" Limited Liability Company

English: "Prometey Bank" Limited Liability Company

Բանկի կրճատ ֆիրմային անվանում ն է` Հայերեն` "Պրոմեթեյ Բանկ" ՍՊԸ Ռուսերեն` ООО "Банк Прометей" Անգլերեն` "Prometey Bank" LLC

The abbreviate official name of the Bank: Armenian: "Պրոմեթեյ Բանկ" ՍՊԸ Russian: ООО "Банк Прометей" English: "Prometey Bank" LLC

Բանկի իրավաբանական հասցեն և գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք.Երևան, Հանրապետության փողոց 44/2

The legal address and the location: 44/2 Hanrapetutyan Str., 0010, Yerevan, Armenia

Բանկի պաշտոնական կայքն է` http://www.prometeybank.am

The official website: http://www.prometeybank.am

Բանկի տեսլականը Vision Լինել փորձառու, առաջադեմ, նորարար, միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող առաջատար ֆինանսական հաստատություն Հայաստանում:

To be an experienced, progressive, innovative, leading financial institution in Armenia, meeting international high standards.

11


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի առաքելությունը Mission Statement Հիմնվելով մեր երկարամյա պատմության, հարուստ փորձի և բարի ավանդույթների վրա` բարձրորակ և նորարար բանկային ծառայությունների մատուցման միջոցով մենք ↗նպաստում ենք մեր հաճախորդների բարեկեցությանը, ֆինանսական աճին և զարգացմանը, ↗ավելացնում ենք արժեք մեր փայատերերի կողմից կատարված ներդրում ներին, ↗հանդիսանում ենք վստահելի և ապահով գործընկեր` ներդրողների համար, ↗օժանդակում ենք երկրի տնտեսության զարգացմանը:

12

Based on our long-lasting history, rich experience and good traditions, through providing customers with high standard and innovative services, we ↗assist in our customers' well-being, financial growth and development, ↗add value to the investments of our shareholders, ↗are a reliable and safe partner for investors, ↗contribute to the development of Armenian economy.

Միևնույն ժամանակ, մ ենք ↗շարունակական աջակցություն ենք ցուցաբերում հանրության տարբեր խմբերին և հասարակական նախաձեռնություններին, ↗ձգտում ենք հանդիսանալ ցանկալի գործատու:

At the same time, we ↗permanently assist to the different groups of society and to public initiatives, ↗aim to be a desirable employer.

Հիմնական արժեքներն ու սկզբունքները

Core Values and Principles

Ազնվություն Մենք գործում ենք ազնիվ և բարեխիղճ բոլոր հարաբերություններում: Հուսալ իություն Ազնիվ աշխատանքի և կշռադատված քաղաքականության իրականացման արդյունքում մենք կայուն ենք և հուսալի թե՛ հաճախորդների և թե՛ ներդրողների համար: Հաճախորդների վստահություն Հաճախորդները մեր գործունեության կենտրոնում են. մենք գնահատում և ամուր ենք պահում հաճախորդների վստահությունը: Թափանցիկություն Մենք բաց ենք և թափանցիկ հանրության առջև, միաժամանակ` փակ, հաճախորդի բանկային և առևտրային գաղտնիքի պահպանման հարցում: Նորարարություն Մենք շարունակաբար ներդնում և կիրառում ենք նորարարություններ` առաջարկելով հաճախորդներին նորագույն տեխնոլոգիաներ և արդիական լուծումներ: Թիմային ոգի Փոխօգնության և միասնական նպատակին համատեղ ձգտելու մթնոլորտը անշեղորեն ծառայում է համախոհների թիմի արդյունավետության բարձրացմանը` հանդիսանալով մեր հաջողության հիմնական գրավականը: Գործարար հեղինակություն Բարի համբավը մեր ամենաթանկ և անփոխարինելի ակտիվն է:

Honesty We act honestly and fairly in any relationship. Reliability Thanks to the implementation of deliberate policy and fair commitment we are stabile and reliable for our customers and investors as well. Customers' trust We place customers at the center of our activities; we appreciate and take care of our customers' trust. Transparency We are open and transparent to public, at the same time we keep confidential the information on clients banking and trade secrets. Innovation We are continuously adopting and applying innovations to offer customers modern technologies up to date solutions. Team Spirit The atmosphere of mutual assistance and joint efforts to achieve common goal steadily serves to the efficiency growth of associates' team, being the main guarantee of our success. Business reputation Impeccable reputation is our most valuable and irreplaceable asset.


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի լոգոպատկերը Bank Logo Բանկի լոգոպատկերի հիմքում դիցաբանական հերոս Պրոմեթևսի պատկերն է` մուգ կարմիր քառակուսու կենտրոնում: Պրոմեթևսը խորհրդանշում է Բանկի ձգտումը, իր գործունեության միջոցով, մշտապես բարիք բերելու շրջապատին: Քառակուսին խորհրդանշում է հասարակությունը:

The image of Prometheus, a mythological hero, at the center of wine red square, is in the base of Bank's logo. Prometheus symbolizes the Bank's attempts to bring continuous benefits to surroundings through its operation. The square symbolizes the society.

Քառակուսու չորս կողմ երը խորհրդանշում են` ↗Հաճախորդներին, ↗Փայատերերին ու ներդրողներին, ↗Երկիրն ու համայնքը, ↗Աշխատակիցներին:

The 4 sides of the square indicate: ↗Customers, ↗Shareholders and Investors, ↗Community and Country, ↗Employees.

Corporate Colors The Corporate Colors of the Bank are: wine red, gold and white. ↗The wine red symbolizes the benefit the Bank distributes to surroundings through its operation. ↗The gold symbolizes the rich experience, long-lasting history and good traditions. ↗The white symbolizes the novelty, progressiveness, and efforts to innovations.

Բանկի կորպորատիվ գույները Բանկի կորպորատիվ գույներն են` մուգ կարմիրը, ոսկեգույնը և սպիտակը: ↗Մուգ կարմիր գույնը խորհրդանշում է այն բարիքը, որ Բանկը տարածում է իր գործունեության միջոցով: ↗Ոսկեգույնը խորհրդանշում է Բանկի հարուստ փորձը, երկարամյա պատմությունն ու բարի ավանդույթները: ↗Սպիտակը խորհրդանշում է նորը, առաջադիմականությունը և նորարարության ձգտումը:

13


Prometey Bank | Annual Report

Օսկար Բենքեր

1895-1979

Oscar Banker Օսկար Բենքերը կամ Ասատուր Սարաֆյանը, որը հայտնի է որպես "ավտոմատ փոխանցման տուփի նախահայր", արտոնագրել է ավելի քան 300 գյուտեր, որոնց շարքում են մեքենայի ղեկի ուժեղացուցիչը, վառելանյութի պոմպը, հեղուկի մակարդակի ցուցիչը, "Sikorsky" ուղղաթիռների կենտրոնական կառավարման համակարգը և քառագույն

Բենքերն իր կարիերան սկսել է գործիքների խանութում, որտեղ նա շուտով նախագծել է սղոցների սայրերի սրման գործիքը: Իր առաջին հայտնագործությունից հետո Բենքերն իր կյանքը նվիրաբերել է գյուտարարությանը: Տարիների քրտնաջան աշխատանքի և ինժեներ կոլեգաների հետ ութամյա պայքարի արդյունքում Բենքերի հայտնագործած ավտոմատ փոխանցման տուփը 1940թ. ներդրվում է "General Motors"-ի հայտնի "Oldsmobile Hydramatic" փոխանցման տուփի հիմքում: Արդյունքում նոր փոխանցման տուփերը դառնում են ավելի անվտանգ և դիմացկուն` նախագծված ստանդարտացված փոփոխման հերթափոխով: 1968թ. Բենքերն արտոնագրում է պատվաստման անասեղ ներարկիչը: Ժամում 2000 ներարկում կատարող սարքը բժշկության ոլորտում ձեռք է բերում մեծ տարածում: Երբ Գրենադա կղզում համաճարակ է տարածվում, Բենքերի ներարկիչներն արտադրող "Med-E-Jet" ընկերությունը ներարկիչներ է նվիրաբերում կղզուն, ինչի շնորհիվ համաճարակը կանգնեցվում է: 1979թ. Գրենադայում հրապարակվում են Բենքերին նվիրված փոստային դրոշմանիշներ` ի պատիվ գյուտարարի, որը փրկել է բազում կյանքեր: 1983թ. հրապարակվում են Օսկար Բենքերի հուշերը` վերնագրված "Ամերիկյան գյուտարարի երազանքներն ու պատերազմ ները. մի ներգաղ թյալի ռոմանս":

լայնաֆորմատ տպագրության սարքը:

Oscar Banker or Asatour Sarafian known as the "father of automatic transmission" has patented more than 300 inventions, among which the primary controls of the first "Sikorsky" helicopter, power-steering mechanism, fuel pump, liquid level gauge and four-color flatbed printing press.

14

Banker started his career at a machine shop, where he soon designed a saw-filing machine. After his first invention, Banker dedicated his life to inventing. After eight years of hard work and battles against fellow automotive engineers, the first practical automatic car transmission invented by Bankers was used in "General Motor's" famous "Oldsmobile Hydramatic" transmission in 1940. As a result, the new transmissions were safer and more durable, designed with standardized shift pattern. In 1968 Banker patented a needleless inoculation gun. The device administering 2000 shots per hour got wise authority in the sphere of medicine. When Grenada suffered an epidemic, "Med-E-Jet", a company producing Banker's pneumatic inoculation guns, gifted devices to the island eradicating the epidemic. In 1979, Grenada issued a postage stamp after Banker dedicated to an inventor who saved many lives. Oscar H. Banker's memoirs titled "Dreams and Wars of an American Inventor: An Immigrant's Romance" were published in 1983.


Prometey Bank | Annual Report

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւԹՅՈւՆԸ THE PARTICIPANTS AND MANAGEMENT Բանկի մասնակիցները

The participants of the Bank

"Պրոմեթեյ Սիթի" ՍՊԸ, գործունեության ոլորտը` հյուրանոցային բիզնես, գործունեության տարածաշրջանը` ՌԴ, փայամասնակցության չափը` 49,975%:

"Prometey City" LLC - sphere of operations: hospitality business; geographical area of operations: RF; size of share: 49.975%.

"Զակնեֆտեգազստրոյ Պրոմ եթեյ" ԲԲԸ, գործունեության ոլորտը` գազատարերի և նավթամուղերի շինարարություն, գործունեության տարածաշրջանը` ՌԴ, փայամասնակցության չափը` 46,125%:

"Zakneftegazstroy Prometey" OJSCsphere of operations: construction of gas and oil pipelines; geographical area of operations: RF; size of share: 46.125%.

Վազգեն Սիմոնի Գևորգ յան` ՌԴ քաղաքացի, փայամասնակցության չափը` 3,9%:

Vazgen Simon Gevorgyan - RF citizen, size of share: 3.9%.

Բանկի Խորհուրդը The Bank Supervisory Board Խորհրդի նախագահ` Գագիկ Ներսիսյան

Chairman of the Supervisory Board Gagik Nersisyan

Խորհրդի անդամ ներ Գեղամ Գևորգյան` ՀՀ Պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ավետիք Կարապետյան` "ԶՆԳՍ-Պրոմեթեյ" ՍՊԸ Երևանյան ներկայացուցչություն, տնօրենի տեղակալ Եղիշե Համազասպյան` "Զակնեֆտեգազստրոյ Պրոմեթեյ" ԲԲԸ փոխտնօրեն Անուշավան Հովսեփյան` "Զակնեֆտեգազստրոյ Պրոմեթեյ" ԲԲԸ գլխավոր հաշվապահ

Board members Gegham Gevorgyan, Vice-president of Yerevan State University Avetik Karapetyan, Deputy director of Yerevan Representative Office of "ZNGS Prometey" LLC Yeghishe Hamazaspyan, Deputy director of "Zakneftegazstroy Prometey" OJSC Anushavan Hovsepyan, Chief accountant of "Zakneftegazstroy Prometey" OJSC

17


Prometey Bank | Annual Report

Բանկի Վարչությունը The Bank Management Board

Էմիլ Սողոմոնյան Վարչության նախագահ

Արմեն Հակոբյան Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ

Emil Soghomonyan Chairman of the Management Board

Armen Hakobyan 1st Deputy Chairman of the Management Board

Ալվարդ Մկրտումյան Գլխավոր հաշվապահ, Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ Alvard Mkrtumyan Chief accountant, Head of the Accounting Department

18


Prometey Bank | Annual Report

Կարեն Եղիազարյան Վարչության նախագահի տեղակալ, Միջազգային հարաբերությունների, ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների և պլաստիկ քարտերի վարչության պետ Karen Yeghiazaryan Deputy Chairman of the Management Board, Head of the Department of International Relations, divisions of Financial Market Operations and Banking Cards

Հայրապետ Ալեքսանյան Վարչության նախագահի տեղակալ, Վարկավորման և ավանդների ներգրավման վարչության պետ Hayrapet Alexanyan Deputy Chairman of the Management Board, Head of the Department of Lending and Deposits Attraction

Հայկ Պետրոսյան Վարչության նախագահի տեղակալ Hayk Petrosyan Deputy Chairman of the Management Board

19


Prometey Bank | Annual Report

ԲԱՆԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆԸ THE BRIEF HISTORY OF THE BANK 1990

Բանկը հիմ նադրվել է որպես "Պրոմեթևս" առևտրային բանկ` գործունեություն ծավալելով ք.Երևան, Հրաչյա Քոչարի 19 հասցեում:

The Bank was established as "Prometheus" commercial bank operating on 19 Hrachya Kochar Street, Yerevan.

1993

Լիցենզավորվել է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից` թիվ 27 ընդհանուր արտոնագրով:

The bank was licensed by CBA general license No 27.

2001

Վերանվանվել է "Պրոմեթեյ Բանկ" ՍՊԸ` տեղափոխվելով և գործունեությունը շարունակելով Բանկի նորակառույց գլխամասային գրասենյակում` ք.Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեում:

The bank was renamed into "Prometey Bank" LLC moving and continuing its activity in its newly constructed headquarter at 44/2, Hanrapetutyan Street, Yerevan.

2007

Ստացել է ՀՀ արժեթղ թերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության բրոքերային (դիլերային), արժեթղ թերի պահառուի և արժեթղ թերի հավատարմագրային կառավարման գործունեության լիցենզիաներ` հանդիսանալով ՀՀ բանկային համակարգում միակ բանկը, որը ՀՀ ԿԲ կողմից ստացել էր արժեթղ թերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության բոլոր երեք լիցենզիաները:

The bank received licenses for brokerage (dealer) professional operations, custody and trust management of securities in the Armenian securities market. Thus, the Bank became the only bank in the Armenian banking system owning all three licenses for professional operations in the securities market issued by the CBA.

2008

Թողարկել և տեղաբաշխել է սեփական պարտատոմսեր:

2009

"Moody's Investors Service" վարկանիշային ընկերությունը Բանկին շնորհել է ՀՀ դրամով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" և ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշեր` կայունկանխատեսմամբ (STA Outlook): Վարկանիշը վերահաստատվել է 2010 և 2011 թվականներին:

"Moody's Investors Service" rating company granted a "B1" rating to the Bank for attraction of long-term deposits in AMD and foreign currency, as well as a "E+" financial sustainability rating (BFSR) with STA Outlook. The Rating was reconfirmed in 2010 and 2011.

Բանկի կանոնադրական կապիտալը, համալրվելով 7.2 մլրդ. ՀՀ դրամով, կրկնապատկվել է` կազմելով 14.4 մլրդ. ՀՀ դրամ:

As a result of accretion by AMD 7.2 bn., the charter capital of Prometey Bank was doubled, reaching AMD 14.4 bn.

"Global Finance" հեղ ինակավոր ամսագիրը Պրոմեթեյ Բանկին ճանաչել է որպես 2011թ. և 2012թ. աշխարհի լավագույն ենթապահառու բանկերից մեկը և "Լավագույն ենթապահառու բանկը Հայաստանում":

"Global Finance" reputable magazine selected Prometey Bank as one of the World's Best Sub-Custodian Banks and the "Best Sub-Custodian Bank" of Armenia in 2011 and 2012.

2011

2011

20

The Bank issued and placed its own bonds.


Prometey Bank | Annual Report

2011

"Moody's Investors Service"-ը փոփոխել է Հայաստանի կառավարության` ազգային արժույթով և արտարժույթով պարտավորությունների թողարկող ի "Ba2" սուվերեն վարկանիշի կանխատեսումը, կայունից` բացասականի, ինչի հետևանքով, Պրոմեթեյ Բանկին շնորհված ազգային արժույթով և արտարժույթով երկարաժամկետ ավանդների ներգրավման "B1" վարկանիշի կանխատեսումը նույնպես փոփոխվել է, կայունից` բացասականի: Միևնույն ժամանակ, Moody's-ը վերահաստատել է Պրոմեթեյ Բանկի ֆինանսական կայունության (BFSR) "E+" վարկանիշի կայուն կանխատեսումը: Վարկանիշը վերահաստատվել է 2012, 2013 թվականներին:

"Moody's Investors Service" changed to negative from stable the sovereign outlook on Armenia's "Ba2" Government foreign and local currency issuer rating, and as a result, the outlook was also changed to negative from stable on Prometey Bank's "B1" long-term local and foreign-currency deposit rating. At the same time, Moody's affirmed Prometey Bank's "E+" standalone bank financial strength rating (BFSR) with a stable outlook. This rating was reconfirmed in 2012 and 2013.

2012

Իրագործվել է Հայաստանում էլեկտրոնային փող թողարկելու առաջին թույլտվությունը ստացած "Իդրամ" ընկերության և "MasterCard" հեղ ինակավոր միջազգային վճարային համակարգի հետ համատեղ նախադեպը չունեցող քո-բրենդային քարտային ծրագիր:

An unprecedented co-branded card project with "IDram" company (the first issuer of e-money in Armenia) and with the international reputable payment system "MasterCard" was launched.

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է "ՊՐՈՄԵԹԵՅ ՊՐՈԳՐԵՍ" ՈõՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ:

"PROMETEY PROGRESS" STUDENTS' PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM WAS CARRIED OUT.

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է "ՎԱՆԱՁՈՐ" ՄԱՍՆԱՃՅՈõՂԸ:

"VANADZOR" BRANCH WAS REGISTERED.

ՍԿՍՎԵԼ Է "AVERS" Եì "INTELEXPRESS" ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈõՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈõՄԸ:

THE BANK STARTED SERVICING "AVERS" AND "INTELEXPRESS" MONEY TRANSFER SYSTEMS.

ՆԵՐԴՐՎԵԼ Է ԱՌԱՐԿԱՅԱԶՈõՐԿ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈõԹՅՈõՆԸ:

UNALLOCATED METAL ACCOUNTS SERVICE WAS LAUNCHED.

2013

21


Prometey Bank | Annual Report

Էմիկ Ավակյան

1923-2013

Emik Avakian Էմիկ Ավակյանը բազմաթիվ արտոնագրերի հեղինակ է, որոնց թվում՝ ինքնակառավարվող անիվների համակարգը, որի միջոցով մեխանիկական անվասայլակները վերածվեցին ավտոմատ կառավարվող անվասայլակների:

Emik Avakian is an auth0r of numerous patents including a self-operating robotic wheel that converts manual wheelchairs into automatic.

22

Նա մարդկային տոկունության և անսահման հնարավորությունների վառ օրինակ է: Ծնված լինելով ուղեղային ծանր կաթվածի ախտորոշմամբ` Ավակյանն օժտված էր ճանաչողական պայծառ ունակություններով: Նա գերազանցությամբ ավարտել է "Eureka" քոլեջը` ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բնագավառում, իսկ հետագայում վաստակել մագիստրոսի կոչում Նյու Յորքում գտնվող Կոլումբիայի համալսարանում: Ուսանողական տարիներին նա հաղորդակցման դժվարություններ էր ունենում իր ընկերների հետ, որոնք դասախոսությունների գրառում ներ էին կատարում նրա համար: Կյանքում հանդիպած դժվարությունները հաղ թահարելու համար Ավակյանը ստեղծեց մի շարք սարքեր, որոնք արմատապես շրջեցին հաշմանդամ ների կյանքը: Նրա հայտնագործությունների թվում էին` շնչառությամբ աշխատող համակարգիչը, տրանսպորտային միջոցների բեռնման համակարգը, որը հեշտացնում էր հաշմանդամի անվասայլակը մեքենա դնելը, էլեկտրական հաշվիչի մտապահման գործառույթը և այլն… Նրա ներդրումը այնքան արտասովոր էր, որ 1961թ. Ավակյանը նախագահ Քենեդիի կողմից պարգևատրվել է "Ամենանշանավոր ներդրում հաշմանդամ ների զբաղվածության ոլորտում" մրցանակով: Ավակյանը 1979թ. արժանացել է նաև "Tau Beta PI" ինժեներների ասոցիացիայի "Ականավոր ինժեներ" մրցանակի, 1963թ.` Իրանի Շահի Թագի մեդալի, իսկ 1996թ. "Eureka" քոլեջը Ավակյանին շնորհեց "Պատվավոր դոկտորի" մրցանակ` քոլեջի կողմից արժևորված գաղափարների մարմ նավորման համար: Ավակյանի գյուտերը երկու անգամ լուսաբանվել են "LIFE" ամսագրի կողմից:

He is a role model for human endurance and unlimited abilities. Being born with a diagnosis of severe cerebral palsy, Avakian was awarded with unique cognitive abilities. He graduated with honor "Eureka" College in Physics and Mathematics. He subsequently earned master's degree in Columbia University in New York City. Throughout his years as a student, Avakian had trouble communicating with his friends who were writing down lecture notes for him. In order to overcome many of the difficulties he experienced in life, Avakian created a series of inventions which cardinally changed the lives of disabled people. Among his inventions were breath-operated computer, a vehicle loading system that makes it easier to put wheelchairs in cars, self-propelled robotic wheel for converting manual wheel chairs to automatic, the stored function calculator, etc… His contribution was so extraordinary that in 1961 Avakian was honored by President Kennedy for the "Most Outstanding Contribution to Employment of the Handicapped." In 1979 Avakian was also granted "Eminent Engineer Award" by "Tau Beta Pi" engineer association and the Shah of Iran Crown Medal in 1963. In 1996, "Eureka" College presented him "Honorary Doctorate Award" for his personification of the ideals valued by the college. Avakian's inventions were twice featured by "LIFE" magazine.


Prometey Bank | Annual Report

ԲԱՆԿԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈւՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ THE BANK'S MAIN OPERATIONS AND SERVICES DELIVERED TO CUSTOMERS ↗Հաճախորդների բանկային հաշիվների սպասարկում, ↗Բանկային փոխանցումների իրականացում (ՀՀ դրամով և արտարժույթով), այդ թվում` առանց հաշիվների բացման ֆիզիկական անձանց շտապ փոխանցումների իրականացում "AVERS", "UNIStream", "MoneyGram", "Intel Express", "ANELIK", "Быстрая Почта", "Tandem Transfers" հատուկ վճարային համակարգերով, ↗Կոմունալ վճարների ընդունում, ↗Հաշիվների հեռակառավարում` "Bank-client", "Prometey On-Line", "Prometey Mobile", ↗Գործառնությունների իրականացում արժեթղ թերով, այդ թվում` ՀՀ պետական և կորպորատիվ, ↗Արժութային/ փոխարկային գործառնությունների իրականացում, ↗Ներդրումային ծառայությունների մատուցում` բրոքերային, պահառուական` արժեթղ թերի ՀՀ և համաշխարհային առաջատար շուկաներում,

↗Servicing of customer banking accounts; ↗Execution of transfers (in AMD and foreign currency), including express transfers for individuals through "AVERS", "UNIStream", "MoneyGram", "Intel Express", "Tandem Transfers", "ANELIK", "Быстрая Почта" payment systems without opening of accounts; ↗Acceptance of utility bill payments; ↗Distance account management through "Bank-client", "Prometey On-Line", "Prometey Mobile"; ↗Transactions in securities, including RA Government and corporate securities; ↗Currency/ exchange transactions; ↗Delivery of investment services; brokerage and custodian services in the Armenian and world's leading securities markets;

25


Prometey Bank | Annual Report

↗Պլաստիկ քարտերի տրամադրում` • "MasterCard" միջազգային վճարային համակարգի "Maestro", "MasterCard Business" քարտեր, "Master Card Gold", "MasterCard Standard" չիպային քարտեր, • "ԱրՔա" վճարային համակարգի "ArCa Classic" քարտեր: ↗Պլաստիկ քարտերի սպասարկում` բանկոմատների և POS-տերմինալների միջոցով, ↗Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների ծառայություն, ↗Միջազգային առևտրի սպասարկում` ակրեդիտիվներով գործառնությունների իրականացում, ↗Գործառնությունների իրականացում փաստաթղ թային ինկասոներով, ↗Բանկային երաշխիքների տրամադրում, ↗Բիզնեսի զարգացման և սպառողական նպատակներով վարկերի, վարկային գծերի, օվերդրաֆտների տրամադրում: Վարկավորման ոլորտները ըստ ճյուղերի և սպառողական նպատակների հետևյալն են` • Բիզնեսի զարգացման վարկավորման ոլորտներ` արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, գյուղմթերքների վերամշակում, շինարարություն, տրանսպորտ և կապ, մանրամեծածախ առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկման ոլորտ, ֆինանսական սեկտոր: • Սպառողական վարկավորում` հիփոթեքային, ավտոմեքենաների ձեռքբերման, ուսանողական, անշարժ գույքի գրավադրմամբ, ոսկյա իրերի գրավադրմամբ: ↗Չհրկիզվող անհատական պահատեղերի տրամադրում, ↗Ժամկետային և ցպահանջ ավանդների ընդունում:

26

↗Issuance of banking cards: • "Maestro", "MasterCard Business" cards, as well as "MasterCard Gold", "MasterCard" chip cards of "MasterCard" international payment system; • "ArCa Classic" cards of the "ArCa" payment system; ↗Service of banking cards through ATMs and POS-terminals; ↗Unallocated metal accounts service; ↗Service of international trade, transactions in letters of credit; ↗Transactions involving cash items in process of collection; ↗Provision of guarantees; ↗Provision of business development and consumer loans, credit lines, overdrafts. The lending directions by sectors and consumer uses are: • Sectors of business development lending: industry, agriculture, processing of agricultural products, construction, transport and communications, wholesale and retail trade, public catering and services, financial sector. • Consumer lending: mortgage loans, car loans, student loans, real-estate and goldbacked loans. ↗Provision of fire-resistant safe deposit boxes (cases); ↗Acceptance of time and other types of deposits.


Prometey Bank | Annual Report

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ GENERAL ASSEMBLY OF PARTICIPANTS

Ներքին աուդիտի բաժին Internal Audit Division

ԽՈՐՀՈՒՐԴ SUPERVISORY BOARD ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ CHAIRMAN OF SUPERVISORY BOARD

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ MANAGEMENT BOARD ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ CHAIRMAN OF MANAGEMENT BOARD Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ 1st Deputy Chairman of Management Board

Վարչության նախագահի տեղակալ, Վարչության պետ Deputy Chairman of Management Board, Head of Department

Վարչության նախագահի տեղակալ, Վարչության պետ Deputy Chairman of Management Board, Head of Department

Միջազգային հարաբերությունների, ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների և պլաստիկ քարտերի Վարչություն International Relations, Financial Market Operations and Banking Cards Department

Վարկավորման և ավանդների ներգրավման Վարչություն Lending and Deposits Attraction Department

Դիլինգի Բաժին Dealing Division

Կորպորատիվ հաճախորդների և իրավաբանական անձանց վարկավորման Բաժին Corporate Customers and Legal Entities Lending Division

Արժեթղթերով գործառնությունների Բաժին Securities Transactions Division

Սպառողական և հիփոթեքային վարկավորման Բաժին Consumer and Mortgage Lending Division

Պլաստիկ քարտերի Բաժին Banking Cards Division

Ավանդների ներգրավման Բաժին Deposits Attraction Division

Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի բաժին Marketing and PR Division

Վարչության նախագահի տեղակալ Deputy Chairman of Management Board

Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Բաժին IT Division Մեթոդաբան Methodologist Տնտեսական Բաժին Housekeeping Division Մասնաճյուղեր Branches

Գլխավոր հաշվապահ Chief Accountant

Հաշվապահական հաշվառման Վարչություն Accounting Department Հաճախորդների սպասարկման Բաժին Customer Service Division Կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման Բաժին Corporate Customer Service Division Դրամարկղային գործառնությունների Բաժին Cash Transactions Division Հաշվետվությունների Բաժին Reporting Division

Ռիսկերի կառավարման Բաժին Risk Management Division ՄՌԿ Բաժին HRM Division Վարչության նախագահի աշխատակազմ Staff of Chairman of Management Board Իրավաբանական Բաժին Legal Division Անվտանգության Բաժին Security Division ՏՏ անվտանգության Բաժին IT Security Division Ներքին ֆինանսական դիտարկումների Բաժին Internal Financial Monitoring Division

27


Prometey Bank | Annual Report

Ալեք Մանուկյան

1901-1996

Alex Manoogian Ալեք Մանուկյանն աշխարհահռչակ բարերար և գործարար է, որն արտոնագրել է միաբռնակ ծորակը:

Alex Manoogian is a world known philanthropist and businessman who has patented single handle faucet.

28

Փրկվելով 1915թ. Ցեղասպանությունից` նա հաստատվում է Դետրոյթում` գրպանում ունենալով ընդամենը 50 ԱՄՆ դոլար: Առաջնորդվելով գոյատևելու և հաջողության հասնելու վճռականությամբ` Մանուկյանը սկսեց աշխատել ավտոպահեստամասերի արտադրման գործարանում: Հաշվի առնելով Դետրոյթում զարգացում ապրող ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը` 1929թ. Մանուկյանը հիմ նեց "Masco Screw" ընկերությունը, որն արտադրում էր ավտոպահեստամասեր: Հասկանալով փոփոխուն միջավայրի միտումները և կարևորելով նորամուծությունները` Մանուկյանն արտոնագրում է ծորակ, որը հնարավորություն էր տալիս խառնել տաք ու սառը ջրերը, ինչպես նաև կառավարել ջրի հոսանքի ծավալը: Որոշ նախագծային բարեփոխում ներ կատարելուց հետո "Masco Screw"-ն 1965թ. սկսեց արտադրել "Delta" միաբռնակ ծորակը: Այն գեղեցիկ էր, հեշտ էր կիրառվում և վերանորոգվում, ինչի արդյունքում ծորակն անհապաղ հաջողության արժանացավ: "Masco"-ն շուտով դարձավ հաջողակ միջազգային կայսրություն` ցուցակված Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում ("NYSE"). Ի հավելում իր ձեռնարկատիրական ոգու, Մանուկյանն օժտված էր խորը հայրենասիրությամբ և համամարդկային արժեքներով: Նա իր կնոջ` Մարի Մանուկյանի հետ հսկայածավալ նվիրատվություններ է կատարել հայկական սփյուռքի եկեղեցիներին, կրթական հաստատություններին և բարեգործական կազմակերպություններին` հայկական մշակույթը պահպանելու և շարունակելու նպատակով: Մանուկյան ընտանիքը նվիրաբերել է իր առանձնատունը Դետրոյթ քաղաքին, որն այժմ հանդիսանում է քաղաքապետի նստավայրը: Մանուկյանը 36 տարի շարունակ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության (ՀԲԸՄ) Ցմահ պատվավոր նախագահն էր: Նա և իր կինը հիմ նել են ՀԲԸՄ-ի Մշակութային ֆոնդը: Մանուկյանն իր բարեգործական ավանդի համար պարգևատրվել է միջազգային մրցանակներով, Արգենտինայի նախագահի մեդալով, իսկ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ն հայ բարերարին Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ խաչ է նվիրել: Մանուկյանի անվամբ են կոչվում փողոցներ Երևանում, Ստեփանակերտում և Մոնտրեալում:

A survivor of the 1915 Genocide, he settled in Detroit with nothing more than $50 in his pocket. Driven by his determination to survive and succeed, Alex took a job in an auto parts manufacturing plant. Based on the fact that the automobile industry was booming in Detroit, in 1929 he set up "Masco Screw" company which was producing automotive parts. Understanding the trends of changing environment and importance of innovations, Manoogian patented a valve that gave an opportunity to mix hot and cold waters, as well as to control water flaw volume. After making some design improvements "Masco" started to produce "Delta" single handle faucets in 1965. It was beautiful, was easy to operate and repair, as a result it had an immediate success. "Masco" soon became a successful international empire listed on the New York Stock Exchange ("NYSE"). In addition to his entrepreneurial spirit, Manoogian was granted with deep patriotism and universal values. He and his wife Marie have made huge donations to churches, educational institutions and charities of Armenian Diaspora worldwide to preserve and continue Armenian culture. Manoogian family donated its home to the city of Detroit, which nowadays is used as the mayoral residence. Manoogian has been an International Life president of the Armenian General Benevolent Union (AGBU) for 36 years. He and his wife established the AGBU Cultural Fund. For his charities, Manoogian has been awarded a number of international prizes, a medal from the president of Argentina and Vazgen I Catholicos of All Armenians gifted him a Snt. Grigor Lusavorich Cross. Streets in Yerevan, Stepanakert and Montreal are named after Alex Manoogian.


Prometey Bank | Annual Report

ՀԻՄ ՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈւՑԱՆԻՇՆԵՐ

հազար դրամ thousand AMD

MAIN FINANCIAL INDICATORS

Ակտիվներ Assets Ակտիվների ծավալների ավելացումը հանդիսանում է Բանկի ռազմավարական կարևորագույն նպատակ, և այդ խնդրի իրագործման շրջանակներում Բանկի նպատակաուղղված քաղաքականության շնորհիվ, 2013թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի ակտիվներն ավելացել են 7,462,885 հազ. դրամով` ապահովելով մոտ 13.5%-ի աճ:

The growth of the asset volume is the key strategic task of the Bank, and owing to the targeted policy implemented in this context, the Bank's assets grew by AMD 7,462,885 thousand compared to the year-start of 2013 thereby ensuring an increase of approximately 13.5%.

31


Prometey Bank | Annual Report

Վարկային պորտֆել

հազար դրամ thousand AMD

Loan Portfolio 2013թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի վարկային ներդրումներն ավելացել են 1,091,857 հազ. դրամով կամ մոտ 3.8%-ով: Հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկավորման գործընթացները իրականացվել են` Բանկի Վարկային քաղաքականությամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան: Բանկը առաջարկել է վարկավորման մրցունակ տոկոսադրույքներ և պայմաններ` ընդգրկելով ֆինանսատնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները, հատկապես` արտադրության, մանրամեծածախ առևտրի և շինարարության ոլորտները:

32

Compared to the year-start of 2013 the loan investments of the Bank grew by AMD 1,091,857 thousand (around 3.8%). During the reporting period, lending processes were carried out in line with the provisions of the Lending Policy of the Bank. The Bank offered competitive interest rates and conditions for lending, covering nearly all sectors of financial and economic activities, specifically, the sectors of manufacturing, wholesale and retail trade and construction.


Prometey Bank | Annual Report

2013թ. Բանկի վարկային պորտֆելի ճյուղային կառուցվածքը ունեցել է հետևյալ պատկերը`

The sectorial structure of the Bank's loan portfolio 2013 is shown in the table below:

հազար դրամ thousand AMD

33


Prometey Bank | Annual Report

Արտեմ Միկոյան

1905-1970

Artem Mikoyan Արտեմ Միկոյանը հանդիսանում է աշխարհահռչակ "ՄիԳ" ինքնաթիռների համանախագծող:

Artem Mikoyan is the co-designer of world-famous "MiG" aircrafts.

34

1937թ. Միկոյանն ավարտում է Ժուկովսկու անվան ռազմաօդային ճարտարագիտական ակադեմիան: 1939թ. նրան նշանակում են Ինքնաթիռաշինության փորձարարական կոնստրուկտորական նորաստեղծ բյուրոյի ղեկավար: Պատերազմյան տարիներին Միկոյանի առջև խնդիր էր դրված` նախագծել ինքնաթիռ, որը տեխնիկական և որակական հատկանիշներով չէր զիջի ո՛չ գերմանական, ո՛չ բրիտանական և ո՛չ էլ ամերիկյան ինքնաթիռներին: Միկոյանը գերազանց կատարում է առաջադրանքը` ստեղծելով "ՄիԳ" ինքնաթիռները: Առաջին արտադրական մոդելը "ՄիԳ-9"-ն էր 1946թ., իսկ "ՄիԳ-15"-ն արդեն արտադրվում էր շուրջ 15.000 թվաքանակով: "ՄիԳ-17"-ի թռիչքի արագությունը հասնում էր ձայնի տարածման արագությանը, իսկ "ՄիԳ-19"-ը առաջին տեղական արտադրության սերիական գերձայնային կործանիչն էր: Հայտնի "ՄիԳ-25"-ը ամենաարագ և ամենաբարձր թռչող հսկայան կործանիչն էր: Տասնամյակներ շարունակ, "ՄիԳ"-երը ամբող ջ աշխարհում ավելի քան 50 երկրների սպառազինության մասն են կազմել` արտահանվելով շուրջ 60.000 քանակով: Հարկ է նշել, որ ոչ մի ավիաարտադրող դեռևս չի արտադրել նման մեծ քանակությամբ ինքնաթիռներ: Միկոյանի կործանիչները ավելի քան 55 համաշխարհային ռեկորդների հեղ ինակ են, մասնավորապես` "ՄիԳ-15"-ի և "ՄիԳ-29"-ի ցուցաբերած արագության և բարձրության ռեկորդները երկար ժամանակ համարվում էին անձեռնմխելի: Միկոյանը ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի անդամ էր, Սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, Լենինյան մրցանակակիր, Պետական մրցանակի 7-ակի դափնեկիր, արժանացել էր 6 Լենինի և 4 այլ շքանշանների: Նրա ավագ եղ բայր Անաստաս Միկոյանը բարձրաստիճան Սովետական քաղաքական գործիչ էր: Միկոյանի անունով են կոչվել Մոսկվայի մեքենաշինական գործարանը, փողոց և դպրոց Երևանում, ինչպես նաև ռազմական միավորներ Գյումրիում:

In 1937 Mikoyan graduated from Zhukovsky Air Force Engineering Academy. In 1939 he was named a head of a new Aircraft design bureau in Moscow. During the war's years, Mikoyan was given a task to design an aircraft which would both technically and qualitatively yield neither to German or British, nor to US aircrafts. By creating "MiG" aircrafts Mikoyan perfectly solved the task. The first production model was "MiG-9" of 1946, and about 15.000 "MiG-15"s were manufactured. "MiG-17" reached the sound speed and later famous "MiG-19" was the first serial native supersonic fighter. Famous "MiG25" was the fastest and the highest flying titanic fighter. For decades, "MiG"s have been in the armament of about 50 countries all over the world with over 60.000 aircrafts exported. It is worth mentioning that no aircraft builder has produced such a great number of planes. Mikoyan's fighters showed 55 world records. In particular, the speed and height records demonstrated by "MiG15" and "MiG-29" were unbeatable for a long time. Mikoyan was a member of USSR academy of sciences, twice Hero of Socialist labor, laureate Lenin prize and 7 State prizes, was awarded 6 Lenin and 4 other medals. His elder brother Anastas Mikoyan was a senior Soviet politician. Moscow Machine Building plant, a street and a school in Yerevan, as well as one of military units dislocated in Gyumri are named after Mikoyan.


Prometey Bank | Annual Report

Պարտավորություններ

հազար դրամ thousand AMD

Liabilities 2013թ. տարեսկզբի համեմատ Բանկի պարտավորություններն ավելացել են 5,640,292 հազ. դրամով կամ մոտ 16.1%ով: Նման աճը պայմանավորված է եղել հաճախորդների գծով պարտավորությունների ավելացմամբ:

The Bank's liabilities grew by AMD 5,640,292 thousand (around 16.1%) compared to the yearstart of 2013. This growth is explained by increased liabilities to customers.

37


Prometey Bank | Annual Report

Ժամկետային ավանդներ

հազար դրամ thousand AMD

Time Deposits 2013թ. ընթացքում Բանկը վարել է ակտիվ քաղաքականություն ավանդերի ներգրավման ոլորտում, ինչի արդյունքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդների ծավալն ավելացել է 4,988,134 հազ. ՀՀ դրամով կամ 45.6%-ով` հասնելով 15,938,780 հազ. ՀՀ դրամի:

38

During 2013 the Bank has pursued active deposit attraction policy. As a result, the volume of time deposits submitted by individuals and legal entities has expanded by AMD 4,988,134 thousand or by 45.6%, reaching AMD 15,938,780 thousand.


Prometey Bank | Annual Report

հազար դրամ thousand AMD

ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

Time deposits submitted by individuals

Իրավաբանական անձանցից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

Time deposits submitted by legal entities

39


Prometey Bank | Annual Report

Գաբրիել Կազանչ յան

1858-անհայտ, unknown

Gabriel Kazanjian Գաբրիել Կազանչյանը գյուտարար է, ով աշխարհին է ներկայացրել ձեռքի վարսահարդարիչը:

Gabriel Kazanjian is an inventor who introduced the world the handheld hairdryer.

40

1900-ական թվականներին կանայք սովորաբար հարդարում էին իրենց մազերը գեղեցկության սրահներում հսկայական կանգնող սարքերի միջոցով: Անհրաժեշտություն կար ստեղծելու տանը օգտագործվող վարսահարդարիչ, որը կլիներ փոքր և հեշտ կիրառելի: 1911թ. Չիկագոյի քաղաքացի Գաբրիել Կազանչյանն արտոնագրեց ձեռքի ինքնակառավարվող վարսահարդարիչը, որը կարելի էր օգտագործել տանը: Այդ վարսահարդարիչի դիզայնը բազմակի բարելավվեց 1911-1920թթ. ընթացում: Վերջապես 1920թ. ձեռքի վարսահարդարիչը շուկա մուտք գործեց: Չնայած սարքը հավանության արժանացավ հասարակության շրջանում, այն բավարար հզորություն չուներ վարսերն ամբող ջովին չորացնելու համար: Այն աշխատում էր մերօրյա վարսահարդարիչի սկզբունքով` տաքացվող մետաղալարերով: Երբ մետաղալարերը տաքանում էին, հատուկ հովհարիչի միջոցով տաքացված օդը դուրս էր մղվում սարքից: Գաբրիել Կազանչյանն արտոնագրել է նաև ծալվող աթոռակն ու մեքենայի նստատեղի ճկուն գլխամասը:

In 1900s ladies used to dry their hair in beauty salons with huge standing devices. There was a need for a home-use hair dryer which would be small and easy to use. In 1911 Gabriel Kazanjian, a resident of Chicago, patented a self-managed handheld hair dryer which could be used at home. The dryer went many modifications between 1911 and 1920. Finally, the handheld hairdryer was launched in the market in 1920. Although the hairdryer was received well among the public, it did not produce enough power to dry hair completely. It worked on the same principle as the modern hairdryer with heated coils. When the coils were heated, through the special fan, the heated air was forced out of the device. Kazanjian has also patented a folding stool and a flexible car headrest.


Prometey Bank | Annual Report

Սեփական կապիտալ

հազար դրամ thousand AMD

Total Equity 31.12.13թ. դրությամբ Բանկի սեփական կապիտալի տեսակարար կշիռը Բանկի ընդհանուր ակտիվներում կազմել է 35.1%:

As at 31.12.13 the share of the total equity in the total assets was 35.1%.

43


Prometey Bank | Annual Report

Սեփական կապիտալ ի կազմ Composition of total equity 31.12.13թ. դրությամբ Բանկի ընդհանուր կապիտալը կազմված է եղել հետևյալ տարրերից` As at 31.12.13, total capital of the Bank was composed of the following elements: հազար դրամ thousand AMD

44


Prometey Bank | Annual Report

հազար դրամ thousand AMD

Զուտ շահույթ Net Profit 2013թ. գործունեության արդյունքներով Բանկը ապահովել է 1,411,300 հազ. ՀՀ դրամ զուտ շահույթի մակարդակ` նախորդ տարվա ցուցանիշին զիջելով 6.1%-ով:

As a result of 2013, the Bank achieved a net profit level of AMD 1,411,300 thousand, lagging behind the previous year's profit by 6.1%.

Շահութաբերություն

Profitability

Հաշվետու տարվա արդյունքներով բանկի շահութաբերության ցուցանիշները հետևյալն են`

The Bank's profitability indicators for the reporting year are:

↗Շահութաբերություն ըստ ակտիվների ROA (շահույթ / ընդ. ակտիվներ)` 2,37%:

↗Return on assets (ROA) (return/total assets) is 2,37%,

↗Շահութաբերություն ըստ կապիտալի ROE (շահույթ/ընդ. կապիտալ)` 6,61%:

↗Return on equity (ROE) (return/total equity) is 6,61%.

45


Prometey Bank | Annual Report

Լ յութեր Ջորջ Սիմջյան

1905-1997

Luther George Simjian Լյութեր Սիմջյանի կողմից արտոնագրված ավելի քան 200 գյուտերի ցանկում կարելի է գտնել բանկոմատը, ինքնանկարող տեսախցիկը, ինքնաթիռների թռիչքի արագության ցուցիչը, փոստի անվանակարգման ավտոմատ սարքը, հեռուստահուշարարը և այլն:

Among more than 200 inventions patented by Luther Simjian one can find an ATM, selffocusing camera, a flight speed indicator for airplanes, an automatic postage metering machine, teleprompter and other devices.

46

Սիմջյանը 15 տարեկանից աշխատել է Յեյլի բժշկական դպրոցի լուսանկարչական լաբորատորիայում: 1928թ., լինելով Յեյլի բժշկական դպրոցի լուսանկարչական բաժանմունքի տնօրեն, նա մշակում է միկրոսկոպիկ պատկերների ստորջրյա լուսարձակման և լուսանկարման մեթոդները։ 1939թ. Սիմջյանը հղանում է կանխիկ դրամ տրամադրող ավտոմատ սարքի` բանկոմատի ստեղծման գաղափարը: Ի հեճուկս բանկերի թերահավատության` նա ստեղծում է սարքը և, կատարելագործելով սարքի հատկությունները, գրանցում շուրջ 20 արտոնագիր: Ընդ որում, Սիմիջյանն առանձին արտոնագրել է ինչպես թղ թադրամի, այնպես էլ մետաղադրամի համար նախատեսված բանկոմատի գյուտերը։ 1960թ. Սիմջյանը պայմանագիր է կնքում Նյու Յորքի "City Bank"-ի հետ (այժմյան "Citibank")` իր սարքը 6 ամիս ժամկետով փորձնական շահագործելու վերաբերյալ։ 6 ամիս անց պայմանագիրը սակայն չի երկարաձգվում, զարմանալիորեն ոչ թե տեխնիկական անսարքությունների, այլ պահանջարկի սղության պատճառով: Տարիներ անց, հասարակության աճող պահանջմունքին ընդառաջ գնալով, Սիմջյանի նախագծած բանկոմատները կրկին գործի դրվեցին` հիմք դնելով ֆինանսների պատմության մի նոր էջի: Սիմջյանն առևտրային հաջողություններ է գրանցել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, երբ հայտնագործել է տարածության օպտիկական չափման մարզման սարքը, որն օգտագործվել է ԱՄՆ ռազմական օդաչուների մարզում ներում` գնահատելու համար ավիատեխնիկայի արագությունն ու միջտարածությունը։ ԱՄՆ ռազմական ուժերը գնեցին Սիմջյանի հայտնագործության ավելի քան 2000 օրինակ:

From the age of 15, Simjian was working at Yale medical school's photographic laboratory. In 1928 being a director of the photography department at the medical school, he developed new methods of projecting and photographing microscopic images underwater. In 1939 Simjian had the idea to build the Bankmatic Automated Teller Machine. Despite the skepticism of the banks, he created the device, and registered around 20 patents improving its features. By the way, Simjian has separately patented both paper note and the coin vending machine inventions. In 1960 he concluded an agreement with the "City Bank" of New York, today's "Citibank", to run a 6-month trial. After 6 months, the agreement was not continued, surprisingly not due to technical inefficiencies, but to lack of demand. Years later with the aim to meet growing public demand ATMs designed by Simjian were again activated indicating a new page in the history of finances. Simjian gained commercial success during World War II when he discovered optical range estimation trainer, used to train US military pilots in estimating the speed and distance of airplanes. The US Military Forces bought more than 2000 of Simjian's inventions.


Prometey Bank | Annual Report

ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐ BANKING CARDS

Պ

լաստիկ քարտերով գործառնությունները Բանկը համարում է գործունեության զարգացող և ժամանակակից ուղղություն: Դեռևս 2005թ. Բանկը դարձել է "Արմենիան Քարդ" ՓԲԸ բաժնետեր և "ԱրՔա" վճարային համակարգի լիիրավ անդամ: Բանկը 2006թ.-ից անդամակցում է "MasterCard" միջազգային վճարային համակարգին` ունենալով "MasterCard" (ա/թ "Maestro) պլաստիկ քարտերի թողարկման և սպասարկման իրավունք: 2008թ.-ից Բանկը սկսել է թողարկել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող, անվտանգության ժամանակակից պահանջներին բավարարող "MasterCard Standard" և "MasterCard Gold" չիպային (միկրոպրոցեսորային) պլաստիկ քարտեր: 2011թ.-ից Բանկը սկսել է թողարկել "MasterCard Stand ard" և "MasterCard Gold" չիպային պլաստիկ քարտեր` առավել ապահով DDA չիպով: 2012թ.-ից Բանկը իրագործել է Հայաստանում էլեկտրոնային փող թողարկելու առաջին թույլտվությունը ստացած "Իդրամ" ընկերության և "MasterCard" հեղինակավոր միջազգային վճարային համակարգի հետ համատեղ նախադեպը չունեցող քո-բրենդային քարտային ծրագիր: 2013թ. "Արմենիան Քարդ" և "MasterCard" ընկերությունների հետ համատեղ կազմակերպված խրախուսական ծրագրի արդյունքներով առավելագույն արդյունքներ ապահոված Բանկի 7 քարտապաններ ստացել են արժեքավոր մրցանակեր:

T

he Bank believes that transactions in banking cards is a modern developing line of business. As far back as in 2005 the Bank became a shareholder of "Armenian Card" CJSC and a full member of "ArCa" payment system. In 2006 the Bank accessed "MasterCard" international payment system with the status of affiliate member and thereby obtained the right to issue and service "MasterCard" (including "Maestro") banking cards. In 2008 the Bank started the issuance of "MasterCard Standard" and "MasterCard Gold" chip (micro-processor-based) banking cards which meet international standards and up-todate security requirements. In 2011 the Bank started the issuance of "MasterCard Standard" and "MasterCard Gold" chip banking cards with more secured DDA chip. In 2012 the Bank launched an unprecedented co-branded card project with "IDram" company (the first issuer of e-money in Armenia) and with "MasterCard" international reputable payment system. In 2013 a promotional campaign was initiated jointly by "Armenian Card" and "MasterCard" companies, by the results of which 7 cardholders of the Bank with the maximum results were granted prizes.

49


Prometey Bank | Annual Report

Բանկոմատների և մասնաճյուղերի հասցեները

Մասնաճյուղ Branch Բանկոմատ ATM

ATM and Branch addresses

50

1

ք.Երևան, Հանրապետության 44/2, Բանկի գլ խամասային գրասենյակ

1

44/2 Hanrapetutyan Str., Yerevan, Headquarter office

2

ք.Երևան, Հյուսիսային պող. 1, "Նորդ" բիզնես կենտրոնի շենք

2

1 Northern Ave., Yerevan, "Nord" business center building

3

ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 10, "Տիգրան Մեծ" մասնաճյուղ

3

10 Tigran Mets Str., Yerevan, "Tigran Mets" Branch

4

ք.Երևան, Կասյան 5, "Կասյան" մասնաճյուղ

4

5 Kasyan Str., Yerevan, "Kasyan" Branch

5

ք.Երևան, Տիգրան Պետրոսյան 32/8, "Դավթաշեն" մասնաճյուղ

5

32/8 Tigran Petrosyan Str., Yerevan, "Davtashen" Branch

6

ք.Երևան, Ազատության պող. 12, "Ազատության 12" մասնաճյուղ

6

12 Azatutyan Ave., Yerevan, "Azatutyan 12" Branch

7

ք.Երևան, Երվանդ Քոչար 17/1, "Երվանդ Քոչար" մասնաճյուղ

7

17/1 Yervand Kochar Str., Yerevan, "Yervand Kochar" Branch

8

ք.Երևան, Գարեգին Նժդեհ 19, "Գարեգին Նժդեհ" մասնաճյուղ

8

19 Garegin Nzhdeh Str., Yerevan, "Garegin Nzhdeh" Branch

9

ք.Երևան, Գաջեգործների 76, "Էրեբունի" մասնաճյուղ

9

76 Gajegorcneri Str., Yerevan, "Erebuni" Branch

10

ք.Երևան, Խուդյակովի 3/2

10

3/2 Khudyakov Str., Yerevan

11

ք.Աբովյան, Հանրապետության 1/57

11

1/57 Hanrapetutyan Str., Abovyan

12

ք.Աբովյան, Հանրապետության 28, "Կոտայք" մասնաճյուղ

12

28 Hanrapetutyan Str., Abovyan, "Kotayk" Branch

13

ք. Բյուրեղավան, Հարոյան 50, "Գլաս ուորլդ քամփնի" գործարան

13

50 Haroyan Str., Byureghavan, "Glass World Company" factory

14

ք.Գյումրի, Շահումյան 125/3, "Գյումրի" մասնաճյուղ

14

125/3 Shahumyan Str., Gyumri, "Gyumri" Branch

15

ք. Վանաձոր, Գր.Լուսավորչի 34, "Վանաձոր" մասնաճյուղ

15

34 Grigor Lusavorich Str., Vanadzor, "Vanadzor" Branch


Prometey Bank | Annual Report

51


Prometey Bank | Annual Report

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ RISK MANAGEMENT

Բ

անկի կառավարման առանցքային խնդիր է հանդիսանում իր գործունեությանն առնչվող ռիսկերի և շահութաբերության այնպիսի համակցությունը, որն ինչպես հաճախորդների, այնպես էլ բաժնետերերի համար ապահովում է բարեկեցության երկարաժամկետ, կայուն աճ: Բանկին այդ խնդիրը լուծել հաջողվում է նաև ռիսկերի բացահայտման և կառավարման արդյունավետ մեթոդների կիրառման և մշտապես կատարելագործման շնորհիվ: Բանկում բացահայտվում և կառավարվում են գործունեությանն առնչվող բոլոր էական ռիսկերը` իրացվելիության, վարկային, արժութային, տոկոսադրույքի, գործառնական: Նշված ռիսկերի կառավարման արդյունավետությունն ապահովվում է միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունեցող այնպիսի արդյունավետ մեթոդներով, ինչպիսիք են դիվերսիֆիկացիան, սահմանաչափերի կիրառումը, ռիսկերի փոխանցումը (հեջավորում, ապահովագրում), սթրես թեսթերի իրականացումը և այլ մեթոդներ:

52

O

ne of the crucial issues of the Bank management is the combination of the risks related to its activity and the profitability, which will ensure longterm and sustainable growth of well-being for the customers as well as for the shareholders. The Bank manages to solve those issues by implementing and constantly improving effective methods for risk identification and management. All the main types of the risks related to the Bank's activity (liquidity, credit, foreign exchange, interest rate, operational risks) are identified and managed. The efficiency of the management of the risks mentioned is guaranteed by the usage of such effective methods used in the international experience as diversification, setting of limits, transfer of risks (hedging and insurance), stress-test analysis and others.


Prometey Bank | Annual Report

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ ECONOMIC PRUDENTIALS

Հաշվետու ժամանակաշրջանում տնտեսական նորմատիվների խախտում ներ չեն արձանագրվել: Բանկի հուսալիության և կայուն հիմքերի մասին են վկայում առաջին հերթին կապիտալի համարժեքության և իրացվելիության նորմատիվների մակարդակը, ինչի շնորհիվ Բանկն ունի շարունակական վճարունակության և իրացվելիության բարձր մակարդակ` վարկային և իրացվելիության ռիսկերին դիմայակելու մեծ ներուժ: Հիմ նական տնտեսական նորմատիվները 2013թ. տարեվերջին կազմ ել են`

Նորմատիվներ Prudential

During the reporting period no violations of economic prudentials were recorded. First of all, the credibility and soundness of the Bank is proved by its capital adequacy and liquidity ratios which have allowed the Bank to maintain consistently high levels of solvency and liquidity, i.e., a strong potential to withstand credit and liquidity risks. At the year-end of 2013 the main economic prudentials were:

Նորմատիվի փաստացի մեծությունը` հաշվարկված ´անկի համար Actual estimated size of prudential for the Bank

ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը Permissible limit on prdential defined by the CBA

Ն1 Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը N1 Minimum ratio of total capital to risk weighted assets

37.55%

12.0%

Ն21 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների գումարների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը N21 Minimum ratio of total highly liquid assets to total assets

28.89%

15.0%

Ն22 Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների միջև նվազագույն հարաբերակցությունը N22 Minimum ration of highly liquid assets to short-term liabilities

198.98%

60.0%

Ն31 Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը N31 Maximum risk per borrower

17.30%

20.0%

Ն32 Խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը N32 Maximum risk for all large borrowers

54.36%

500.0%

Ն41 Բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը N41 Maximum risk per related party

0.69%

5.0%

Ն42 Բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը N42 Maximum risk for all related parties

2.49%

20.0%

53


Prometey Bank | Annual Report

Հովհաննես Ադամյան

1879-1932

Hovhannes Adamian Հովհաննես Ադամյանը հայտնի է որպես գունավոր հեռուստատեսության հայտնագործող:

Hovhannes Adamian is known as the inventor of color television.

54

Լինելով էլեկտրոնիկայի ինժեներ` նա հանդիսանում է ավելի քան 20 գյուտերի հեղ ինակ, հիմ նականում հեռուստահաղորդակցության և հեռագրության ոլորտներում: Ուսանելով Մյունխենի, Ցյուրիխի, Բեռլինի և Սորբոնի համալսարաններում` Ադամյանը մասնագիտանում է տեխնիկական գիտությունների բնագավառում։ 1908թ. նա արտոնագրում է ազդանշանի հաղորդման ապարատը` երկգույն (սպիտակ և կարմիր) խողովակներով, որը հաղորդում էր միայն անշարժ պատկերներ: Ինչևէ, փաստաթղ թերի մեծամասնությունը և հենց սարքը ոչնչանում են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Մյունխենի ռմբակոծության ժամանակ: Ավելի ուշ` 1918թ., Ադամյանը հանրությանն է ներկայացնում մի նոր սարք, որը հեռարձակում էր սև-սպիտակ անշարժ պատկեր, իսկ 1925թ. նա արտոնագրում է եռագույն (կարմիր, կանաչ, կապույտ) էլեկտրամեխանիկական հեռուստատեսային համակարգը: Իր երևանյան լաբորատորիայում Ադամյանը ներկայացնում է "Հեռատես"-ը` գունավոր պատկերների հեռարձակման սարքը: Հայ գյուտարարի մշակած եռագույն սկզբունքի վրա հիմ նված հեռուստատեսությունը առաջին անգամ փորձնական կիրառվել է Լոնդոնում 1928թ.։ 1945թ. "Columbia" հեռարձակման ընկերությունը Նյու Յորքում կատարել է փորձնական ցուցադրում, իսկ 1951թ. Ադամյանի համակարգը հայտարարվել է կայուն և տարածվել ող ջ աշխարհում: Հովհաննես Ադամյանի անունն է կրել Երևանի ռադիոէլեկտրակապի տեխնիկումը։

Being an electronics engineer he became an author of more than 20 inventions, mostly in the sphere of tele-transmission and telegraphy. Studying in the universities of Munich, Zurich, Berlin and Sorbonne, he got specialized in the sphere of technical sciences. In 1908 he patented a signal transmission apparatus with two-color (white and red) tubes which could transmit only static images. However, much of the documentation and the device itself were lost during the bombing of Munich during World War II. Later in 1918, Adamian presented to the public a new device which was able to transfer black-and-white static images. In 1925 he received a patent for a three-color (red, green, blue) electromechanical television system. In his Yerevan lab, Adamian demonstrated "Herates", a device for broadcasting color images. The first experimental color television based on Armenian inventor's tricolor principle was shown in London in 1928. In 1945 "Columbia" broadcasting company made trial broadcasting in New York and from 1951 Adamyan's system was recognized as static and spread all over the world. Yerevan Radio and Electronics technical secondary school was named after Hovhannes Adamian.


Prometey Bank | Annual Report

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈւՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Մ

արդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը Բանկի կողմից տարեցտարի էլ ավելի է կարևորվում: Բանկի ՄՌԿ քաղաքականության հիմնական նպատակներից են որակյալ կադրերի ներգրավումն ու ադապտացումը, նրանց որակավորման շարունակական բարձրացում ն ու վերապատրաստումը, կորպորատիվ մշակույթի տարածումն ու առողջ թիմի պահպանումը: Բանկը բարձր է գնահատում իր յուրաքանչյուր աշխատակցի ներդրումը Բանկի ընդհանուր արդյունքում և կիրառում է աշխատակիցների խրախուսման բազմաթիվ միջոցներ: 2013թ. ընթացում Բանկի մի շարք աշխատակիցներ մասնակցել են ՀՀ ԿԲ-ի, ՖԲՔ-ի, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից կազմակերպած արդիական թեմաներով բազմաթիվ դասընթացների` ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ արտասահմանում: Ի հավելում մասնագիտական զարգացման, Բանկը հոգացել է նաև աշխատակիցների առողջական կարիքների մասին. 2013թ. Բանկի ողջ անձնակազմը օգտվել է առողջության ապահովագրությունից: Ամռան ամիսներին իրականացվել է "Պրոմեթեյ Պրոգրես" ուսանողների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիրը: Ծրագրին դիմած շուրջ 500 դիմորդներից ընտրված 30 լավագույն ուսանողները 2 ամիս շարունակ մասնակցել են Բանկի մասնագետների կողմից մատուցվող բանկային տարաբնույթ թեմաներով դասախոսություններին, ձեռք են բերել գիտելիքներ բանկային գործի և ՀՀ բանկային համակարգի մասին: Ծրագրի շրջանավարտներից 4-ն արդեն իսկ աշխատում են Բանկում: Տարեվերջի դրությամբ Բանկի անձնակազմը կազմել է 208 աշխատակից:

E

ach year the Bank more and more highlights effective management of human resources. Attraction and adaptation of qualified personal, continuous qualification improvement and staff trainings, diffusion of corporate culture and maintenance of healthy team are among the main goals of HRM policy. The Bank highly appreciates each employee's investment in the total outcome and applies various means of motivation. In 2013 a number of employees participated in many courses concerning urgent topics organized by CBA, the Financial-Banking College, as well as various specialized firms, both in the territory of RA and abroad. In addition to professional development, the Bank also took care of the health needs of its employees: in 2013 the whole staff benefited from the health insurance. During summer months "Prometey Progress" student professional training program was carried out. From 500 students applied for the program, the 30 best students for 2 months in succession took part in lectures by the Bank's specialists on various banking topics, gained knowledge about banking and RA banking system. 4 of the graduates are already employed by the Bank. At the year-end, the staff of the Bank summed up 208 employees.

57


Prometey Bank | Annual Report

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆ MARKETING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Բ

58

անկի մարքեթինգային քաղաքականության հիմ նական նպատակը Բանկ-հաճախորդ փոխըմբռնման կառուցումն ու ամրապնդումն է: 2013թ. ընթացքում Բանկը ձեռնարկել է քայլեր ինչպես Բանկի մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման, այնպես էլ Բանկի բրենդի իմիջի ամրապնդման ուղղությամբ:

T

ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈւՄ ԲԱՆԿՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼ Է ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈւԹՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ԹՎՈւՄ`

DURING THE YEAR, THE BANK HAS UNDERTAKEN A VARIETY OF MARKETING INITIATIVES, AMONG WHICH:

↗Կանանց միամսյակին ընդառաջ Բանկը և "Մեդիամաքս" ընկերության "Banks.am" պորտալը համատեղ կազմակերպել են բիզնես պլանի մրցույթ հատուկ բիզնես լեդիների համար: ↗Տարվա ողջ ընթացքում մի շարք կրթական միջոցառում ներ են ձեռնարկվել "Այբ" ավագ դպրոցի հետ: Դպրոցի աշակերտները, որոնք ուսանում էին այն դասասենյակում, որն, ի նշան մեր հաստատությունների միջև երկարատև համագործակցության, կրում է Պրոմեթեյ Բանկի անունը, ուսումնական պրակտիկա են անցել Բանկում: ↗Բանկն ակտիվորեն մասնակցել է "Իմ ֆինանսների միամսյակ" ծրագրին` իր ծառայությունները ներկայացնելով Գյումրի, Վանաձոր և Աբովյան քաղաքներում կայացած ֆինանսական էքսպոներին, ինչպես նաև "Խնայողություների միջազգային օրվա" կապակցությամբ կազմակերպված երևանյան էքսպոյին: Բանկը սիրով հյուր-

↗On the eve of women's holidays, Prometey Bank and "Banks.am" portal of "Mediamax" holding organized a joint business plan contest for business ladies. ↗Throughout the year various educational events were organized jointly with "Ayb" high school. The students, who studied in the classroom after Prometey Bank in honour of the long-lasting partnership between our institutions, passed an internship at the Bank. ↗The Bank has actively participated in the program "My finance month", presenting its services in Gyumri, Vanadzor and Abovyan cities' financial expos, as well as in the Yerevan expo dedicated to "The World Savings' Day". The Bank gladly hosted about 55 participants of "Financial tour", who walked around the

he main goal of the Bank's marketing policy is building and tightening of mutual understanding between the Bank and the customer. In 2013, the Bank undertook steps to raise the level of public awareness on the Bank services, as well as to strengthen the Bank's brand image.


Prometey Bank | Annual Report

ընկալել է "Ֆինանսական շրջագայության" շուրջ 55 մասնակիցներին, որոնք, շրջելով Բանկի բաժիններով, ծանոթացել են Բանկի ընդհանուր գործունեությանը և ստացել են հուշանվերներ: Բանկը նաև հատուկ մրցանակ է շնորհել "Ես և փողը" թեմայով նկարչական մրցույթի 13-ամյա մասնակցին: ↗Բանկը հատուկ կոնֆերանս է կազմակերպել Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի (МЭСИ) երևանյան մասնաճյուղի ուսանողների համար, որի ընթացքում քննարկվել են բանկային համակարգի միտում նեը: ↗Բանկը համատեղ ծրագիր է սկսել Բնության համաշխարհային հիմ նադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի (WWF), ՀՀ բնապահպանության նախարարության և "Orange Արմենիա"-ի հետ` Հայաստանում Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի վերաբնակեցման նպատակով: Ծրագրի առաքելությունը "Դիլիջան" ազգային պարկում նշված տեսակի վերարտադրվող խումբ հիմ նելն է: ↗Ամանորի նախօրեին իրակացվել է "Արմենիան Քարդ" և "MasterCard" ընկերությունների հետ համատեղ կազմակերպված խրախուսական ծրագիր: Արդյունքում, Բանկի 7 քարտապաններ ստանացել են պլանշետներ, ինչպես նաև Բանկի կողմից հուշանվերներ:

Bank's divisions, got acquainted with the general activities of the Bank and also received gifts. The Bank also awarded a special prize to a 13-year-old participant of "Me and money" drawing contest. ↗The Bank organized a conference for the students of the Yerevan branch of Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI), during which the banking trends were discussed. ↗The Bank started a joint project with World Wide Fund for Nature Armenian branch (WWF), the Ministry of nature protection of RA and "Orange Armenia", for the reintroduction of the Caucasian red deer in Armenia. The mission of the project is to create a renewable group of the mentioned species in "Dilijan" national park. ↗On the New Year eve, a joint project with "Armenian Card" and "MasterCard" companies was carried out. As a result, 7 cardholders of the Bank were granted tablets and the Bank souvenirs.

Բանկի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, ընտրված մարքեթինգային քաղաքականությունն իրեն արդարացրել է` 2013թ. արդյունքներով ապահովելով տարեսկզբի նկատմամբ Բանկի հաճախորդների թվաքանակի նպատակադրված 20% աճ:

Due to the consistent work of the Bank, the chosen marketing policy proved its value, providing the aimed 20% growth in the number of customers in 2013.

Նշենք, որ ՀՀ բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների միության կողմից կազմակերպված միջբանկային օրացույցների մրցույթում Պրոմեթեյ Բանկին շնորհվել է մրցանակ 2013թ. բրենդային օրացույցի գեղագիտական ձևավորման համար:

It is worth mentioning that Prometey Bank was granted an award for aesthetic design of its brand calendar 2013 in a contest of interbank calendars, which was organized by the Trade Union of professional employees of banks and financial institutions of Armenia.

59


Prometey Bank | Annual Report

Ստեփան Ստեփանյան

1882-1964

Stephen Stepanian Ստեփան Ստեփանյանը հայտնի է որպես բետոնի խառնման և տեղափոխման մեքենայի ստեղծող:

Stephen Stepanian is credited for having invented concrete mixing and transporting vehicle.

60

Աշխատելով շինարարության ոլորտում` Ստեփանյանը հայտնագործել է մի շարք գործիքներ և մեխանիզմ ներ` բարելավելով շինարարական գործընթացների գործառնական արդյունավետությունը: Այդ հայտնագործությունների թվում են փոխակրիչը, պտուտակաբանալին, նմուշադարանը: 1910-ական թվականների սկզբին Ստեփանյանը մտադրված էր ստեղծել մի հեղափոխական սարքավորում, որը կկրի բետոնը գործարանից մինչև աշխատանքների իրականացման վայր` ընթացքում այն խառնելով: Սարքը փոխարինելու էր ձիաքարշ խառնիչին: Վերջապես 1916թ. նա, ամփոփելով իր գաղափարներն ու փորձը, արտոնագիր ստանալու հայտ ներկայացրեց, սական 1917թ. նրա հայտը մերժվեց, քանի որ արտոնագրային գրասենյակը չէր կարծում, որ բետոնախառնիչը և բեռնատարը կարող են միավորվել: Ինչևիցե, 1928թ. Ստեփանյանը ևս մեկ անգամ դիմեց արտոնագրի և 1933թ. վերջապես հաստատում ստացավ: Իր կյանքի ընթացքում Ստեփանյանը հիմ նել և կառավարել է մի քանի շինարարական կազմակերպություններ: 2004թ. ԱՄՆ Ճանապարհների և փոխադրամիջոցների կառուցողների ասոցիացիան ներառել է Ստեփանյանին "Մասնավոր փոխադրում ների ոլորտի թոփ 100 մասնագետների" ցանկում:

Working in the sphere of construction, Stepanian, discovered several tools and mechanisms to improve operational efficiency of the construction processes, among which elevator and conveyor, wrench and sample display holder. Early in 1910s Stepanian was developing plans for a revolutionary piece of equipment, designed to carry concrete from the plant to the job site, and keep it mixed en route. It would replace a horse-drawn mixer. Finally, he summed up his ideas and experience and applied for a patent in 1916. However, the patent was rejected in 1917 because the patent office did not think that track and concrete mixer can be integrated. However, in 1928, Stepanian reapplied for the patent and finally received approval in 1933. During his life, Stepanian founded and managed several construction companies. In 2004, Stepanian was selected as one of the "Top 100 Transportation Private Sector Professionals" by the American Road and Transportation Builders Association.


Prometey Bank | Annual Report

61


Prometey Bank | Annual Report

63


Prometey Bank | Annual Report

Հարրի Թաթոսյան

1892-1976

Harry Tatosian Հարրի Թաթոսյանը հայտնի է որպես պաղպաղակի կոնի պատրաստման սարքի հայտնագործող:

Harry Tatosian is known as an inventor of Ice-cream conerolling machine.

64

Թաթոսյանը երկար տարիներ փնտրել է իրեն համապատասխան մասնագիտություն: Նա աշխատել է որպես դերձակ, այգեպան և հողափոր: Երկար տարիների տքնաջան աշխատանքից հետո իր ձեռնարկատիրական մտքի և ձգտման արդյունքում, նա 1920թ. նախագծում է պաղպաղակի քաղցր կոնի պատրաստման սարքը: Արտոնագրային գրասենյակը, ունենալով որոշ կասկածներ, արտոնագիրը հաստատում է միայն 1926թ.: Թաթոսյանն անմիջապես վարկ է վերցնում և կազմակերպում սարքի հանրային ցուցադրում, ինչի արդյունքում մեծ հաջողության է հասնում` ստանալով բազմաթիվ պատվերեր: 1930-ականներին նա հիմ նում է "Sugar Shell" ընկերությունը, իսկ հետագայում հայտնի "Old London Foods" ընկերությունը: Իր կյանքի ընթացքում Թաթոսյանն արտոնագրել է ավելի քան 20 գյուտեր` հիմ նականում խոհանոցային տեխնիկայի ոլորտում, որոնց թվում` հացի հավասարաչափ կտրտման մեքենան: Թաթոսյանը նաև բարերար էր: Նա կառուցել է եկեղեցի Հորդանանում, կրթաթոշակներ է նշանակել Եվրոպայում ուսանող հայ ուսանողներին, աջակցել է Նյու Յորքի "Սուրբ Վարդան" տաճարի վերակառուցմանը: Նա Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության (ՀԲԸՄ) անդամ էր:

Tatosian has long been looking for an appropriate profession. He has been a tailor, gardener and navvy. After years of hard working due to his entrepreneurial mind and aspiration, in 1920 he engineered a device for rolling ice cream sugar cones. The patent office had some doubts and approved the patent only in 1926. Tatosian immediately took a loan and organized a public demonstration for the device. As a result, he got a huge success and a number of orders. In 1930s he founded "Sugar shell" company and later famous "Old London Foods" company. During his life Tatossian patented more than 20 inventions, mainly in the sphere of kitchen appliances, among which a bread slicer. Tatosian was also a philanthropist. He has built a church in Jordan, assigned scholarships to Armenian students studying in Europe and supported the reconstruction of "Saint Vartan" Cathedral in New York. He was a member of Armenian General Benevolent Union (AGBU).


Prometey Bank | Annual Report

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն

www.deloitte.ru

Independent Auditor's Report Դելոյթ Արմենիա ՓԲԸ ՀՀ, ք. Երևան, 0010 Ամիրյան փող. 4/6 Հեռ` +374 10 52 65 20 Ֆաքս` +374 10 52 75 20

Deloitte Armenia CJSC Business Center "Griar" 4/6, Amiryan St., Yerevan, 0010, Armenia Tel: +374 10 52 65 20 Fax: +374 10 52 75 20

"Պրոմեթեյ Բանկ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցներին և Խորհրդին

To: Participants and the Board of Directors of Prometey Bank limited liability company:

Մ

ենք աուդիտի ենք ենթարկել "Պրոմեթեյ Բանկ" ՍՊԸ-ի (այսուհետ` Բանկ) կից ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը 31 դեկտեմբերի 2013թ. դրությամբ, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա եկամուտների և ծախսերի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև ծանոթագրությունները, որոնք ներառում են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության հիմնական դրույթները և այլ բացատրական տեղեկատվություն: Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար Բանկի ղեկավարությունը պատասխանատու է Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների համապատասխան սույն ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին վերահսկողության համակարգի ապահովման համար, որը ղեկավարությունը համարում է անհրաժեշտ սխալի կամ խարդախության արդյունքում առաջացող էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար:

W

e have audited the accompanying financial statements of "Prometey Bank" limited liability company which comprise the statement of financial position as at December 31, 2013 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management's Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

67


Prometey Bank | Annual Report

Աուդիտորի պատասխանատվությունը Մեր պատասխանատվությունն է մեր կողմից իրականացված աուդիտի արդյունքում կարծիք արտահայտել ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ: Մենք աուդիտը իրականացրեցինք Աուդիտի Միջազգային Ստանդարտներին համապատասխան: Այդ ստանդարտներով պահանջվում է, որ մենք հետևենք էթիկայի պահանջներին և աուդիտը պլանավորենք ու իրականացնենք` ֆինանսական հաշվետվություններն էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին ողջամիտ երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են այնպիսի ընթացակարգերի իրականացում, որոնք թույլ են տալիս ձեռք բերել աուդիտորական ապացույցներ ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարների և բացահայտումների վերաբերյալ: Ընտրված ընթացակարգերը կախված են աուդիտորի դատողություններից, ներառյալ խարդախությամբ կամ սխալներով պայմանավորված` ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումների ռիսկի գնահատումը: Այս ռիսկը գնահատելիս աուդիտորը դիտարկում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ կերպով ներկայացման համար կիրառվող ներքին վերահսկողության համակարգը` նպատակ ունենալով մշակել համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ կարծիք արտահայտել կազմակերպության ներքին վերահսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ: Աուդիտորական աշխատանքները նաև ներառում են ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության համապատասխանության, ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական գնահատումների հիմնավորվածության, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացման գնահատումը: Մենք գտնում ենք, որ ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները բավարար են և համապատասխան` մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

68

Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.


Prometey Bank | Annual Report

Կարծիք Մեր կարծիքով, կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ "Պրոմեթեյ Բանկ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ֆինանսական վիճակը, և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքները և դրամական միջոցների հոսքերը` համաձայն Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտների: Այլ հանգամանքներ "Պրոմեթեյ Բանկ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները աուդիտի են ենթարկվել այլ աուդիտորական ընկերության կողմից, որը չձևափոխված կարծիք է արտահայտել այդ ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ 2013թ. ապրիլի 17-ին:

Opinion In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, Prometey Bank limited liability company as at December 31, 2013, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards. Other matter The financial statement of Prometey Bank limited liability company for the year ended December 31, 2012 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on April 17, 2013.

Սրբուհի Հակոբյան Գործադիր տնօրեն

Srbuhi Hakobyan Executive Director

Արփինե Ղևոնդյան Աուդիտի ղեկավար

Arpine Ghevondyan Audit Director

Դելոյթ Արմենիա ՓԲԸ 15 ապրիլի, 2014թ.

Deloitte Armenia CJSC April 15, 2014

69


Prometey Bank | Annual Report

Արթուր Բուլ բուլ յան

1900-1996

Arthur Bulbulian Արթուր Բուլբուլ յանը հանդիսանում է դիմային պրոթեզավորման ոլորտի հիմնադիրը և "A-14" թթվածնային դիմակի նախագծողը:

Arthur Bulbulyan is considered as a pioneer in the field of facial prosthetics and the designer of "A-14" oxygen mask.

70

Բուլբուլյանը, ուսանելով Միդլբերի քոլեջում, ստացել է գիտությունների բակալավրի և մագիստրոսի կոչում ներ, հաճախել է Բրաունի և Այովայի համալսարաններ, ապա ստացել դիմածնոտային վիրաբուժության դոկտորի կոչում Մինեսոտայի համալսարանում: 1941թ. Բուլբուլյանը նախագծում է "A-14" թթվածնային դիմակը ԱՄՆ օդային ուժերի համար: Շուտով նա պատրաստում է դիմակի արտադրական նախատիպի մոդելը, սակայն համապատասխան կատարելագործման աշխատանքներից հետո "A-14" դիմակը մասսայական ստանդարտացված արտադրության է հանվում միայն 1943թ.: "A-14" դիմակը նախատեսված էր կործանիչի օդաչուի համար: Այն ցրտադիմացկուն էր, ներառում էր ռադիոհաղորդակցման բարձրախոս և օդաչուին հնարավորություն էր ընձեռում խոսել և ուտել դիմակը կրելիս: Բուլբուլ յանը հանդիսանում է նաև "BLB" ռնգային թթվածնային դիմակի հայտնագործող թիմի անդամ: Վիրահատական նկատառում ներով կիրառվող "BLB" դիմակն անվանվել է ի պատիվ իր հայտնագործողների` Բուլբուլ յան, Լավլեյս, Բութբի: Բուլբուլ յանի հայտնագործած երկու դիմակներն էլ լայնորեն կիրառվել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ: Բուլբուլ յանը հանդիսացել է Մայոյի Բժշկական Թանգարանի` ԱՄՆ առաջին բժշկական թանգարանի առաջին տնօրենը:

Bulbulian studying in Middlebury College received a bachelor and master degrees in Science, attended Brown University and the University of Iowa and later got the degree of Doctor of dental surgery at the University of Minnesota. In 1941 he designed "A-14" oxygen mask for the United States Air Force. Soon he developed the pre-production prototype model of the mask, but after subsequent perfection works "A-14" mask was sent to standardized mass production only in 1943. "A-14" mask was meant for fighter pilots, it was frost proof, included a microphone for radio communications and allowed the pilot to talk and eat while wearing it. Bulbulyan was also a member of the team which invented "BLB" nasal oxygen mask. "BLB" mask used for clinical settings was named after its inventors - Bulbulian, Lovelace and Boothby. Both masks were widely used in World War II. Bulbulian was also the first director of the Mayo Medical Museum, the first medical museum in the United States.


Prometey Bank | Annual Report

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (հազար դրամ)

2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

2012թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

16,394,988 -

13,217,599 965

2,247,788

1,419,683

2,031,211 29,746,298

2,201,826 28,654,441

964,217 5,180,686

592,086 3,560,370

1,956,335 29,041 108,497 4,171,909 62,830,970

203,433 1,773,084 1,862,120 36,368 138,868 1,707,242 55,368,085

3,935

595

1,228,552

240,448

5,059,915 25,176,977 4,269,667 987,279 51,355 119,806 267,764 3,612,627 40,777,877

5,218,742 19,511,538 5,081,903 1,034,284 162,177 9,842 266,247 3,611,809 35,137,585

14,400,000 52,075 480,429

14,400,000 52,075 69,136

7,120,589 22,053,093

5,709,289 20,230,500

62,830,970

55,368,085

Ակտիվներ Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ ´³ÝÏ»ñÇÝ & ³ÛÉ ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր Հաճախորդներին տրված վարկեր Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ ↗Բանկի կողմից պահվող ↗Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված Մինչև մարման ժամկետը պահվող ակտիվներ ↗Բանկի կողմից պահվող ↗Հետգնման պայմանագրերով գրավադրված Հիմնական միջոցներ Ոչ նյութական ակտիվներ Այլ ակտիվներ Առգրավված ակտիվներ

Ընդամենը ակտիվներ Պարտավորություններ եվ սեփական կապիտալ Պարտավորություններ Շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ ´³ÝÏ»ñÇ & ³ÛÉ ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ & Ùݳóáñ¹Ý»ñ Հետգնման պայմանագրեր Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ Թողարկված պարտքային արժեթղթեր Այլ փոխառու միջոցներ Ընթացիկ հարկային պարտավորություններ Հետաձգված հարկային պարտավորություններ Այլ պարտավորություններ Ստորադաս փոխառություն

Ընդամենը պարտավորություններ Սեփական կապիտալ Կանոնադրական կապիտալ Գլխավոր պահուստ ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ • ·Íáí í»ñ³·•Ý ³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï Չբաշխված շահույթ

Ընդամենը սեփական կապիտալ Ընդամենը պարտավորություններ եվ սեփական կապիտալ

73


Prometey Bank | Annual Report

Եկամուտների և ծախսերի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (հազար դրամ)

Տոկոսային եկամուտ Տոկոսային ծախս Զուտ տոկոսային եկամուտ նախքան տոկոսակիր ակտիվների գծով արժեզրկումից կորուստները Տոկոսակիր ակտիվների գծով արժեզրկումից կորուստներ

Զուտ տոկոսային եկամուտ Զուտ (վնաս)/օգուտ շահույթի կամ վնասի միջոցով իրական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներից Զուտ օգուտ արտարժութային գործառնություններից Վարձավճարային և կոմիսիոն եկամուտներ Վարձավճարային և կոմիսիոն ծախսեր ì³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇó ½áõï û·áõï Այլ եկամուտ

Ընդամենը ոչ տոկոսային (ծախս)/ եկամուտ Գործառնական եկամուտ Անձնակազմի գծով ծախսեր Մաշվածություն և ամորտիզացիա Այլ գործառնական ծախսեր

Գործառնական ծախսեր Շահույթը նախքան շահութահարկով հարկումը Շահութահարկի գծով ծախս

Տարվա զուտ շահույթ

2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

5,216,894 (2,458,805)

4,624,071 (1,657,330)

2,758,089

2,966,741

(238,841) 2,519,248

(65,881) 2,900,860

(182,134)

67,503

760,113 291,697 (364,004) 245,402

327,194 206,213 (153,959) 35,882

228,952 980,026

142,973 625,806

3,499,274

3,526,666

(1,019,747) (153,805) (541,914) (1,715,466)

(958,727) (150,886) (502,381) (1,611,994)

1,783,808 (372,508) 1,411,300

1,914,672 (411,916) 1,502,756

607,615

(19,914)

(196,322)

(21,206)

411,293

(41,120)

1,822,593

1,461,636

Այլ համապարփակ եկամուտª ³é³Ýó ß³ÑáõóѳñÏ Հետագայում շահույթում կամ վնասում վերադասակարգման ենթակա միավորներ Զուտ օգուտ հաշվետու տարվա ընթացքում վաճառքի համար մատչելի ակտիվների վերագնահատումից Հաշվետու տարվա ընթացքում իրացված վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատման ճշգրտումներ

Այլ համապարփակ եկամուտ Ընդամենը համապարփակ եկամուտ

74


Prometey Bank | Annual Report

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (հազար դրամ)

Կանոնադրական կապիտալ

Գլխավոր պահուստ

Վաճառքի համար մատչելի ýÇݳÝë³Ï³Ý ակտիվների գծով վերագնահատման պահուստ

Չբաշխված շահույթ

Ընդամենը կանոնադրական կապիտալ

Մնացորդը 2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

14,400,000

52,075

110,256

4,206,533

18,768,864

-

-

-

1,502,756

1,502,756

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի զուտ փոփոխություն՝ առանց շահութահարկի Շահույթին կամ վնասին փոխանցված՝ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի զուտ փոփոխություն՝ առանց շահութահարկի

-

-

(19,914)

-

(19,914)

-

-

(21,206)

-

(21,206)

Ընդամենը այլ համապարփակ եկամուտ Ընդամենը հաշվետու տարվա համապարփակ եկամուտ

-

-

(41,120)

-

(41,120)

-

-

(41,120)

1,502,756

1,461,636

14,400,000

52,075

69,136

5,709,289

20,230,500

-

-

-

1,411,300

1,411,300

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի զուտ փոփոխություն՝ առանց շահութահարկի Շահույթին կամ վնասին փոխանցված՝ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի զուտ փոփոխություն՝ առանց շահութահարկի

-

-

607,615

-

607,615

-

-

(196,322)

-

(196,322)

Ընդամենը այլ համապարփակ եկամուտ Ընդամենը հաշվետու տարվա համապարփակ եկամուտ

-

-

411,293

-

411,293

-

-

411,293

1,411,300

1,822,593

14,400,000

52,075

480,429

7,120,589

22,053,093

Ընդամենը համապարփակ եկամուտ гßí»ïáõ ï³ñí³ ß³ÑáõÛÃ

²ÛÉ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï՝ ³é³Ýó ß³ÑáõóѳñÏ

Մնացորդը 2012թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Àݹ³Ù»ÝÁ ѳٳå³ñ÷³Ï »Ï³Ùáõï Հաշվետու տարվա շահույթ

Այլ համապարփակ եկամուտª ³é³Ýó ß³ÑáõóѳñÏ

Մնացորդը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

75


Prometey Bank | Annual Report

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (հազար դրամ)

2013 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

2012 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

1,411,300

1,502,756

372,508

411,916

238,841 153,805 3,160 (35,408) (838,764)

65,881 150,886 46 11,521 (577,149)

(245,402)

(35,882)

3,935

(370)

1,063,975

1,529,605

(743,457)

(927,684)

170,615 (3,853,507) 32,066 228,912

(832,452) (3,823,092) 39,287 (677,108)

(158,827) 5,602,389 (5,186) 2,336,980

4,184,883 8,304,940 87,082 7,885,461

(476,189) 1,860,791

(455,676) 7,429,785

Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր Հաշվետու տարվա զուտ շահույթ

Ճշգրտումներ ոչ դրամական հոդվածների գծով Շահույթում կամ վնասում ճանաչվ³Í շահութահարկի գծով ծախս Տոկոսակիր ակտիվների արժեզրկումից կորուստներ Մաշվածություն և ամորտիզացիա Հիմնական միջոցների օտարումից կորուստ Արտարժութային փոխարկումից (օգուտ)/ Ïáñáõëï Ներդրումային նպատակներով պահվող ակտիվներին հաշվ»·ñված տոկոսային եկամուտ Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների գծով զուտ օգուտ Þ³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù íݳëÇ ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí ã³÷íáÕ ýÇݳÝë³Ï³Ý գáñÍÇùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó ½áõï íݳë/ (օգուտ)

Գործառնական գործունեությունից ëï³óí³Í դրամական միջոցների հոսքեր՝ նախքան գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում փոփոխությունները Փոփոխություններ գործառնական ակտիվներում և պարտավորություններում ´³ÝÏ»ñÇÝ և ³ÛÉ ýÇݳë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñ Հակադարձ հետգնման պայմանագրեր Հաճախորդներին տրված վարկեր Այլ ակտիվներ ´³ÝÏ»ñÇ և ³ÛÉ ýÇݳë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹Ý»ñ և Ùݳóáñ¹Ý»ñ Հետգնման պայմանագրեր Հաճախորդների ընթացիկ հաշիվներ և ավանդներ Այլ պարտավորություններ

Գործառնական գործունեությունից ëï³óí³Í դրամական միջոցների հոսքեր՝ նախքան ß³ÑáõóѳñÏÇ íճարáõÙÁ Վճարված շահութահարկ

Գործառնական գործունեությունից ëï³óí³Í դրամական միջոցներÇ Ñáëù»ñ

76


Prometey Bank | Annual Report

Ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրացումից և մարումից Ùáõïù»ñ Ստացված տոկոսներ Հիմնական միջոցների ձեռքբերում Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում

(4,555,030)

(4,287,906)

5,386,349

2,479,965

751,034 (242,623) (1,230) 1,338,500

283,766 (290,365) (3,150) (1,817,690)

821,159

-

(46,912) (812,236) (37,989)

921,859 921,859

16,087

187,509

3,177,389

6,721,463

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեսկզբի դրությամբ

13,217,599

6,496,136

Դրամական միջոցները և դրանց համարժեքները տարեվերջի դրությամբ

16,394,988

13,217,599

Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í/ (û·ï³·áñÍí³Í) ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ

Ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր Øáõïù»ñ µ³ÝÏ»ñÇó & ³ÛÉ ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³ó³Í í³ñÏ»ñÇó Øáõïù»ñ ³ÛÉ ÷á˳éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇó ²ÛÉ ÷á˳éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ñáõÙ ä³ñïù³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕûñÇ Ù³ñáõÙ

üÇݳÝë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó (û·ï³·áñÍí³Í)/ ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñ Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ

77


Prometey Bank | Annual Report

Statement of financial position (thousand AMD)

As at December 31, 2013

As at December 31, 2012

16,394,988 2,247,788 2,031,211 29,746,298

13,217,599 965 1,419,683 2,201,826 28,654,441

964,217 5,180,686

592,086 3,560,370

1,956,335 29,041 108,497 4,171,909 62,830,970

203,433 1,773,084 1,862,120 36,368 138,868 1,707,242 55,368,085

3,935 1,228,552 5,059,915 25,176,977 4,269,667 987,279 51,355 119,806 267,764 3,612,627 40,777,877

595 240,448 5,218,742 19,511,538 5,081,903 1,034,284 162,177 9,842 266,247 3,611,809 35,137,585

Total Equity

14,400,000 52,075 480,429 7,120,589 22,053,093

14,400,000 52,075 69,136 5,709,289 20,230,500

Total Liabilities and Equity

62,830,970

55,368,085

Assets Cash and cash equivalents Financial assets at fair value through profit or loss Due from banks and other financial institutions Reverse repurchase agreements Loans to customers Available-for-sale financial assets ↗held by the Bank ↗pledged under repurchase agreements Held to maturity investments ↗held by the Bank ↗pledged under repurchase agreements Property and equipment Intangible assets Other assets Repossessed assets

Total Assets Liabilities and Equity Liabilities Financial liabilities at fair value through profit or loss Deposits and balances by banks and other financial institutions Repurchase agreements Current accounts and deposits by customers Debt securities issued Other borrowed funds Current income tax liabilities Deferred income tax liabilities Other liabilities Subordinated debt

Total liabilities Equity Charter capital General reserve Available-for-sale reserve Retained earnings

78


Prometey Bank | Annual Report

Statement of profit or loss and other comprehensive income (thousand AMD)

Year ended December 31, 2013

Year ended December 31, 2012

5,216,894 (2,458,805)

4,624,071 (1,657,330)

2,758,089

2,966,741

(238,841) 2,519,248

(65,881) 2,900,860

(182,134)

67,503

Net non-interest income

760,113 291,697 (364,004) 245,402 228,952 980,026

327,194 206,213 (153,959) 35,882 142,973 625,806

Operating income

3,499,274

3,526,666

(1,019,747) (153,805) (541,914) (1,715,466)

(958,727) (150,886) (502,381) (1,611,994)

1,783,808 (372,508) 1,411,300

1,914,672 (411,916) 1,502,756

607,615

(19,914)

(196,322)

(21,206)

411,293

(41,120)

1,822,593

1,461,636

Interest income Interest expense Net interest income before impairment losses on interest bearing assets Impairment losses on interest bearing assets

Net interest income Net (loss)/gain on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss Net foreign exchange income Fee and commission income Fee and commission expense Net gain on available-for-sale financial assets Other income

Staff costs Depreciation and amortization Other operating expenses

Operating expenses Profit before income tax Income tax expense

Net profit for the year Other comprehensive income Items that may be reclassified subsequently to profit or loss: Net gain resulting on revaluation of available-for-sale financial assets during the year, net of income tax Reclassification adjustment relating to available-for-sale financial assets disposed of in the year, net of income tax

Other comprehensive income, net of income tax Total comprehensive income

79


Prometey Bank | Annual Report

Statement of changes in equity (thousand AMD)

Charter capital

General reserve

Available-forsale reserve

Retained earnings

Total equity

14,400,000

52,075

110,256

4,206,533

18,768,864

-

-

-

1,502,756

1,502,756

-

-

(19,914)

-

(19,914)

-

-

(21,206)

-

(21,206)

14,400,000

52,075

(41,120) (41,120) 69,136

1,502,756 5,709,289

(41,120) 1,461,636 20,230,500

-

-

-

1,411,300

1,411,300

Net change in fair value of available-for-sale financial assets, net of income tax Net change in fair value of available-for-sale financial assets transferred to profit or loss, net of income tax

-

-

607,615

-

607,615

-

-

(196,322)

-

(196,322)

Total other comprehensive income Total comprehensive income for the year

-

-

411,293 411,293

1,411,300

411,293 1,822,593

14,400,000

52,075

480,429

7,120,589

22,053,093

Balance at January 1, 2012 Total comprehensive income Profit for the year

Other comprehensive income, net of income tax Net change in fair value of available-for-sale financial assets, net of income tax Net change in fair value of available-for-sale financial assets transferred to profit or loss, net of income tax

Total other comprehensive income Total comprehensive income for the year Balance at December 31, 2012 Total comprehensive income Profit for the year

Other comprehensive income, net of income tax

Balance at December 31, 2013

80


Prometey Bank | Annual Report

Statement of cash flows (thousand AMD)

Year ended December 31, 2013

Year ended December 31, 2012

1,411,300

1,502,756

Income tax expense recognised in profit or loss Impairment losses on interest bearing assets Depreciation and amortization Loss on disposal of property and equipment (Gain)/ loss from foreign exchange translation Interest income accrued on assets held for investment activates Net gain on available-for-sale financial assets Net loss/ (gain) from change in fair value of derivative financial instruments

372,508 238,841 153,805 3,160 (35,408) (838,764) (245,402) 3,935

411,916 65,881 150,886 46 11,521 (577,149) (35,882) (370)

Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities

1,063,975

1,529,605

(743,457) 170,615 (3,853,507) 32,066 228,912 (158,827) 5,602,389 (5,186) 2,336,980 (476,189) 1,860,791

(927,684) (832,452) (3,823,092) 39,287 (677,108) 4,184,883 8,304,940 87,082 7,885,461 (455,676) 7,429,785

(4,555,030) 5,386,349 751,034 (242,623) (1,230) 1,338,500

(4,287,906) 2,479,965 283,766 (290,365) (3,150) (1,817,690)

821,159 (46,912) (812,236) (37,989)

921,859 921,859

16,087

187,509

3,177,389

6,721,463

13,217,599 16,394,988

6,496,136 13,217,599

Cash flows from operating activities: Net profit for the year

Adjustments for non-cash items:

Changes in operating assets and liabilities Due from banks and other financial institutions Reverse repurchase agreements Loans to customers Other assets Deposits and balances by banks Repurchase agreements Current accounts and deposits by customers Other liabilities

Cash flows from operating activities before taxation Income tax paid

Net cash from operating activities Cash flows from investing activities: Purchase of available-for-sale financial assets Proceeds from sale of available-for-sale financial assets Interest income received Purchase of property and equipment Purchase of intangible assets

Net cash from/ (used in) investing activities

Cash flows from financing activities: Proceeds from loans from banks and other financial institutions Proceeds from other borrowed funds Repayment of other borrowed funds Repayment of debt securities issued

Net cash (used in)/ from financing activities Effect of exchange rate changes on the balance of cash and cash equivalents held in foreign currencies

Net increase in cash and cash equivalents Cash and Cash Equivalents, beginning of period Cash and Cash Equivalents, end of period

81


Prometey Bank | Annual Report

Հայեր, որոնք փոխել են աշխարհը Armenians, who changed the world Հորան Օհանյան.

Ռայմոնդ Դամադյան.

Արտոնագրել է լուսավորվող գովազդների ցուցադրման համար բեռնատար ավտոմեքենային հատուկ հարմարեցված ցուցանակները:

Կառուցել է մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի սարքը (ՄՌՏ կամ ЯМР):

Horan Ohanian:

Patented signs especially adoptable for displaying illuminated advertisement on motor trucks.

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

1868582, 1932

Պետրոս և Թոմաս Ոսպիկյաններ. Արտոնագրել են այգեգործական էտոցը:

Peter and Thomas Vosbikians: Patented hedge shears.

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

Built the first MRI magnetic resonance image (MRI) scanner.

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

4411270, 1983

Մայքլ Տեր-Պողոսյան. Նախագծել է պոզիտրոնային էմիսիոն տոմոգրաֆիայի (ՊԷՏ կամ ЭКТ) սարքը:

Michael Ter-Pogossian:

Engineered a device for emission computed tomography (ECT).

2073460, 1937

Ավետիս Զիլդջյան. Արտոնագրել է ծնծղան, երաժշտական գործիքների աշխարհահռչակ "Zildjian" բրենդի հիմնադիրն է:

Avedis Zildjian:

Patented a cymbal, founder of the world famous "Zildjian" musical instruments brand.

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

Raymond Damadian:

2189095, 1940

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

4150292, 1979

Ալբերտ Կապիկյան. Աշխարհահռչակ վիրուսոլոգ, հայտնագործել է ռոտավիրուսային հիվանդության դեմ շիճուկը:

Albert Kapikian:

A world known virologist, discovered vaccine against rotavirus diseases.

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

4704275, 1987

Արտաշուս Հայկանյան. Արտոնագրել է ըմպելու ձողիկի և գդալի համակցումը, ինչպես նաև ճկուն ձողիկը:

Ardashus Aykanian:

Patented a combination of drinking straw and spoon as well as a flexible tube.

Ալեքսանդր Կեմուրջյան. "Լուսնագնաց" կայանների ինքնագնաց հենասարքի (շասսիի) ինժեներ:

Alexander Kemurjian:

Engineer of "Lunokhod" lunar rover chassis.

ԱՄՆ արտոնագրեր US patents:

82

3461554, 1969 4216801, 1980


Prometey Bank | Annual Report

Ագնես Ջոաքիմ կամ Աշխեն Հովակիմյան.

Ժիրայր Տեզել (Տեզել յան).

Տաղանդավոր այգեգործ, որն աճեցրել է "Vanda Miss Joaquim" հիբրիդ խոլորձը, որը 1981թ.-ից համարվում է Սինգապուրի ազգային ծաղիկը:

Agnes Joaquim or Ashkhen Hovakimian:

Հայտնագործել է մազերի փոխպատվաստման կտրող գործիքը՝ նախատեսված մեկանգամյա և բազմակի դակման համար:

A talented horticulturist, who bred hybrid orchid "Vanda Miss Joaquim" which is Singapore՚s national flower since 1981.

Invented combined multiple punch and single punch hair transplant cutting device.

Ռուբեն Թերզ յան. Խաղալիքների դիզայներ, "BMT Toys" ընկերության համահիմնադիր, ով շարժվող և քայլող խաղալիքների բնագավառում արտոնագրել է ավելի քան 50 գյուտեր: Նա գրանցված է խաղալիքների արդյունաբերության "փառքի սրահում":

Rouben Terzian:

Toy designer, cofounder of "BMT Toys" who has patented more than 50 inventions in the sphere of moving and walking toys. He is included in the "hall of fame" of toy industry.

Ելիզավետա Շահխաթունի. ԽՍՀՄ միակ կին ավիացիոն ինժեներ-կոնստրուկտորը, ով հիմնել է Եվրոպայի ավիացիոն անվտանգության ամենամեծ լաբորատորիան:

Elizabeth Shahkhatuni:

The only female aviation engineer and constructor in USSR who founded the largest Laboratory for aviation security in Europe.

Ալենուշ Տերյան. Իրանի առաջին կին ֆիզիկոսը, որը հիմնել է Իրանում առաջին աստղադիտարանը: Նա հայտնի է որպես "Ժամանակակից Իրանյան աստղագիտության հիմնադիր":

Alenoush Terian:

The first Iranian female physician who has founded the first solar telescopic observatory in Iran. She is known as "Mother of Modern Iranian Astronomy".

Բորիս Բաբայան. Ստեղծել է ԽՍՀՄ առաջին սուպերսկալյար համակարգիչները, որոնց միջոցով Սովետական միությունը կարողացավ կառուցել իր ատոմային և հրթիռային համակարգերը:

Jirayr Tezel:

ԱՄՆ արտոնագիր US patent:

4476864, 1984

Ռոջեր Էդուարդ Քոլլինգվուդ Ալթունյան. Անգլահայ բժիշկ և դեղագետ: Ինհալյացիայի սարքի համահեղինակն է, ինչպես նաև հայտնագործել է ասթմայի բուժման համար օգտագործվող նատրիումի քրոմոլինը:

Roger Edward Collingwood Altounyan:

Anglo-Armenian physician and pharmacologist. He was the co-inventor of inhalation device and also invented compositions for treating asthma comprising bis-chromonyl compounds.

ԱՄՆ արտոնագր»ր US patents:

3507277, 1970 3671625, 1972

Վարազդատ Գազանդյան. Դիմածնոտային պլաստիկ վիրաբույժ: Բացահայտել է պլաստիկ վիրաբուժության նոր մեթոդներ: Առաջին գիտնական է, որ ստացել է պլաստիկ վիրաբուժության պրոֆեսորի աստիճան Հարվարդի բժշկական դպրոցում: ԱՄՆ-ում պլաստիկ վիրաբուժությանը նվիրված առաջին գրքի հեղինակն է:

Varazdat Gazandyan:

A maxillofacial plastic surgeon, explored new methods of plastic surgery. Gazandyan became the first scientist, received the degree of professor of plastic surgery at Harvard Medical School. He was the first in the United States issued a book on plastic surgery.

Boris Babaian:

Engineer of USSR first superscalar computers, with the help of which the Soviet Union was able to build its nuclear and missile systems.

83


Prometey Bank | Annual Report

Բովանդակություն Contents 5

Բանկի Վարչության նախագահի ուղերձը Message of the Chairman of the Management Board

52

Ռիսկերի կառավարում Risk management

11

Ընդհանուր տեղեկատվություն General Information

53

Տնտեսական նորմատիվներ Economic prudentials

17

Մասնակիցները և ղեկավարությունը The participants and management

57

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում Human resources management

20

Բանկի համառոտ պատմությունը The brief history of the Bank

58

25

Բանկի գործառնությունները և հաճախորդներին մատուցվող հիմ նական ծառայությունները The Bank’s main operations and services delivered to customers

Մարքեթինգ և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն Marketing and corporate social responsibility

63

Հիմ նական թղթակցային հաշիվները Main correspondent accounts

67

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն Independent auditor’s report

73

ֆինանսական հաշվետվություններ Financial statements

31

Հիմ նական ֆինանսական ցուցանիշները Main financial indicators

49

Պլաստիկ քարտեր Banking cards


86

Prometey Bank Annual Report 2013  

The subject of the design of Prometey Bank’s Annual Report 2013 is dedicated to the discoveries made by Armenian inventors, which changed an...

Prometey Bank Annual Report 2013  

The subject of the design of Prometey Bank’s Annual Report 2013 is dedicated to the discoveries made by Armenian inventors, which changed an...

Advertisement