Sata Industry

Page 1

KUVA: HELI NUKKI

KASVUN PAIKKA Sata Industry – Suomen kärki vientiteollisuusmaakuntana


SATA INDUSTRY Satakunnan teollisuusvyöhyke on Suomen johtava teollisuusklusteri, 80 kilometriä teollista toimintaa.

PORIN SATAMA PORI ULVILA NAKKILA HARJAVALTA

TEOLLISUUSVYÖHYKE

KOKEMÄKI

Satakunnan teollisuusvyöhyke on korkean teknologian globaali kasvukeskittymä ja Suomen viennin veturialue. Klusteriin kuuluu yli 850 teollisuus- ja suunnittelualan yritystä, jotka työllistävät 10 000 henkilöä Satakunnassa. Satakunnan teollisuudessa tehtiin 18 800 henkilötyövuotta vuonna 2017.

HUITTINEN

Satakunnan teollisuusvyöhyke mahdollistaa myös koko Suomen hyvinvointia vahvan teollisuuden ja sen kautta syntyvän vientiylijäämän ansiosta. Satakunnan teollisuusvyöhykkeeseen sijoittaminen edistää siis koko Suomen hyvinvointia.

Noin

850 teollisuus- ja suunnittelualan yritystä

80

kilometriä teollista toimintaa

Satakunnan teollisuusvyöhykkeen yritykset toimivat kestävän kehityksen periaatteita noudattaen taloudellista kasvua ympäristöystävällisesti luoden ja yhteiskunnallisen vastuunsa huomioiden.


Teollisuuden liikevaihto

4

mrd. €

1

mrd. € investointisuunnitelmat

• Satakunnan teollisuuden viennin arvo on 3,8 miljardia (2017). • Ulkomaankaupan vahvuutta kuvaava avoimuusindeksi (teollisuuden vienti/BKT, 2015) on 49 % eli lähes 1,5-kertainen maan keskiarvoon (34 %) verrattuna. • Satakunnan osuus on 5,8 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. • Satakunnan osuus Suomen perusmetallien, konepajojen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotoksesta on lähes 10%. • Suunnittelujakson strategiset investoinnit ovat miljardi euroa ja vuosittaiset operatiiviset investoinnit 250 miljoonaa euroa. • Kiertotalous tuo kasvupotentiaalia metallien jalostukseen. • Automatiikka ja robotiikka ovat nopeimmin kasvavat alat. • Ulkomaalaisomistuksen rooli on merkittävä.


Teollisuuden osuus BKT:sta

26% Keskiarvo Suomessa on 17 %

Teollisuuden viennin arvo Satakunnassa

3.8 mrd. €

Teollisuuden arvonlisä

1.8 mrd. € 2. suurin Suomessa per capita (2015)

MERKITTÄVÄ

4. suurin Suomessa

49% Vienti / BKT-suhde Satakunnassa

Satakunnan osuus on

5,8% Suomen kokonaisviennistä


TYÖLLISTÄVÄ

10 000 teollista työpaikkaa

Työllistävä vaikutus

40 000 (Kokonaisarvio)


KILPAILUKYKY Sata Industry tarjoaa hyvän innovaatioalustan teollisen kilpailukyvyn

muodostaa yhden keskeisimmistä Suomen vientiteollisuuden klustereista.

parantamiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen koko Suomen eduksi.

Satakunnan teollisuusvyöhyke on tunnettu myös älykkään teknologian

Satakunnan teollisuusvyöhykkeellä sijaitsee Suomen merkittävin kupari-

hyödyntäjistä, globaalien portaalirobottien valmistajasta Cimcorp Oy:stä

ja nikkelimetallien ja kemikaalien valmistukseen keskittyvä värimetalli-

aina Luvata-konsernin kuparinauhaan, jota löytyy joka viidennestä

klusteri. Harjavallan suurteollisuuspuisto on yksi tehokkaimmista kuparin

uudesta aurinkopaneelista. Satakunnan teollisuusvyöhykkeen yri-

ja nikkelin tuotantoyksiköistä, joka on monipuolinen nikkelimetallien

tykset hyödyntävät suuressa mittakaavassa mm. SER-kierrätysjätteen

ja -kemikaalien jalostaja. Satakunnan monipuolinen teollisuusvyöhyke

hyödyntämistä.


TAVOITTEET

Teollisuusvyöhykkeen yritysten yhteistyön tiivistäminen

Alueen elinvoimaisuuden parantaminen

Osaamisedellytysten laajentaminen

Logististen edellytysten parantaminen

Sidosryhmien myötävaikutuksen kasvattaminen


TYÖTÄ, TEKNOLOGIAA JA TULEVAISUUTTA TEKEMÄSSÄ AURUBIS | BOLIDEN HARJAVALTA | CUPORI | FORTUM WASTE SOLUTIONS | KUUSAKOSKI | LUVATA | NORNICKEL HARJAVALTA PORI ENERGIA | STENA RECYCLING | POC | CIMCORP | ETTEPLAN | INSTA AUTOMATION | OUTOTEC SATASERVICE | SATMATIC | SERMATECH | SWECO INDUSTRY | TACTIC GAMES | VALMET TECHNOLOGIES | COMPONENTA | FIBLON HACKLIN | HAVATOR | KVAERNER FINLAND | LEHTOSEN KONEPAJA | PORIN SATAMA | RKW FINLAND | SAMPO-ROSENLEW SKANGAS | VR | WELLQUIP HOLDING | PRIZZTECH | SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI | SATAKUNTALIITTO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.