Page 1

SKOGSELSKAPET VESTFOLD

For alle skogens venner


www.skogselskapet.no

Hva er skogselskapet? • En ideel organisasjon som samler alle med interesse for skog og skogbruk, friluftsliv og naturvern • En organisasjon der alle kan bli medlem

Litt historie: Etablert for over hundre år siden fordi Vestfold nærmest var avskoget etter mange generasjoner med hogst av tømmer til eget bruk, til jernverk og skipsbygging og til eksport for gjenoppbygging av byer i Europa etter langvarige kriger. Skogselskapet begynte med etablering av planteskoler for å gjenreise Vestfolds skoger, slik det også ble gjort i mange andre fylker. Skolebarn ble ofte engasjert i denne skogplantingen. Denne tradisjonen fører skogselskapet videre og skoleplanting er fortsatt populært. I dag er Skogselskapets viktigste oppgave å spre informasjon om et bærekraftig skogbruk og skogen som fornybar og framtidsrettet ressurs.

Følg oss på internett, facebook og twitter Internett: www.skogselskapet.no Twitter: Skogselskapet@SkogVestfold


Hva gjør skogselskapet? • • • • •

Sprer informasjon om skogens betydning som fornybar og fremtidsrettet ressurs Gir den oppvoksende generasjon engasjement for skog som naturopplevelse og ressurs Stimulerer til friluftsliv, livskvalitet og folkehelse Gir uttalelser om saker som påvirker skogen som næringsvei, miljøressurs og arena for friluftsliv Forteller at trevirke kan erstatte mindre klimavennlig råstoff som olje, stål og betong

Skogselskapet eier og driver tre skogeiendommer: Seterskogen i Andebu: Eiendommen er totalt på 465 dekar. Seterskogen brukes til aktiviteter for både barn og voksne. Skatvedtsetra med nytt sanitærbygg og stor gapahuk er et naturlig samlingspunkt. Haugen skog i Sandefjord: Eiendommen er totalt på 177 dekar. Skogen er arena for skogdager for barn fra skoler i Sandefjord. Skjeldrum skog i Drammen: Eiendommen er totalt på 716 dekar. Nordre del av skogen grenser opp mot eksisterende boligområde på Konnerud. Dette er et mye brukt turområde.


www.skogselskapet.no

Hvorfor trenger vi deg som medlem?

Visste du at...

• • • •

• Gjennom fotosyntesen opptar skogen i Vestfold rundt halvparten av vårt CO2-utslipp • Vestfold er blant de fylker som har størst biologisk mangfold • Her vokser bl.a. alle lauvtreartene våre • Vestfold har mest bøk i landet • Trær er verdens mest miljøvennlige råstoff

Skogen trenger ambassadører Din støtte og interesse bidrar til å ta vare på skogen som en viktig fornybar ressurs Skogselskapet samler alle som er opptatt av skogbruk, friluftsliv og naturvern Du kan være med å prege hvordan du vil at naturen skal oppleves for alle som ferdes i skog og mark

Hva kan Skogselskapet tilby deg? For kr 250,- i året vil du… • Fire ganger/år motta medlemsbladet Skog og Miljø • Få økt kunnskap om skog og skogbruk ved å bli invitert med på turer, møter og aktivitetsdager • Få tilknytning til Team Skogselskapet, som sprer interesse for mosjon i et fellesskap med ambisjonen skog og helse for alle. Egen sportsbekledning • Bidra til at flere barn får økt kunnskap om skog og skogbruk

SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Slik blir du medlem: Skogselskapet i Vestfold. Tilsluttet Det Norske Skogselskap Statens Park, Postboks 2264 PT, 3103 Tønsberg, • Tlf. 33 37 23 49/917 06 934 • E-post: tor.anton@skogselskapet.no

Send epost til tor.anton@skogselskapet.no

Skogselskapet i Vestfold  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you