Page 1

Nr. 7 november 2013

Fagblad for den danske kontorartikelbranche

Despec satser stort på kontorartikler - En stor del af markedet vil fremover bliver betjent af distributører, spår virksomheden, der har som mål at kunne dække 80 procent af de små og mellemstores behov Side 6

OSD lever videre

DUBA-B8 satser dansk

Side 4

Ny udbudslov på vej

Side 16

w w w . k o n t o r p a p i r . d k

Side 22


Indhold OSD fortsætter med indkøb

Bestyrelse og medlemmer drøfter nu, om samarbejdet skal omfatte andet end indkøb. En færdig plan forventes færdig i løbet Side 4 af 3-6 måneder

Despec satser stort på kontorartikler

Virksomheden starter nu for alvor som distributør af kontorartikler. Målet er at kunne dække 80 procent af kundernes Side 6 behov

Man bliver ikke syg af storrum

Nyt forskning viser, at der ikke kan påvises stress, mental træthed eller nedsat arbejdsydelse på grund af støj Side 10

Bedre udbud Der er mange lovende takter i den revision af EU’s udbudsregler, som vi omtaler i dette nummer af KON-TOR|papir. Det er godt, at det omfattende papir- og dokumentationsarbejde bliver gjort mere fleksibelt frem for nu, hvor en enkelt, lille fejl, som f.eks. en manglende underskrift eller et forkert mål på et stykke papir betyder, at man er dømt ude. Det er også et stort fremskridt, at den offentlige ordregiver fremover vil kunne lægge vægt på ”Total Cost of Ownership” – altså et produkts samlede omkostninger og ikke bare den umiddelbare indkøbspris. Som eksempel nævnes en printer, der kan være billigere end konkurenten i indkøb, men til gengæld er dyrere i blæk. Nils Claudi Arlund, administrerende direktør for Staples, har dog også en vigtig pointe, når han udtrykker ønske om, at det skal være

Bjarke Larsen Ansvarshavende redaktør

Nye arbejdsformer ændrer krav til kontoret indretning

Mobilt arbejde, projektarbejde og vægt på kreative processer stiller helt nye krav til leverandører af møbler og indretning

Side 12

DUBA-B8 vil holde produktionen i Danmark

Den danske møbelproducent har klaret sig godt gennem finanskrisen. Læs portrættet

Side 16

Underskud til Kontor Syd

For fjerde år i træk må gruppen indkassere et underskud. Det er dog blevet noget Side 20 mindre

Ny udbudslov på vej

Målet er, at det skal være enklere at byde på Side 21 offentlige opgaver

tydeligere, hvilke kriterier der lægges til grund for at vælge det ene udbud frem for det andet. Er det ren økonomi, eller spiller kriterier som miljøhensyn også ind? Kritikere af de hidtidige regler har talt om ”elastik i metermål”, som Arlund siger, og han frygter, at det ikke vil blive tydeligere fremover. Mange har f.eks. tidligere klaget over, at der i udbudsmaterialet skrives, at der lægges vægt på miljø, men at praksis viser, at det er pris, pris, pris, der afgør, hvem der vinder udbuddet. Her er et punkt, hvor der forhåbentlig bliver lagt pres på Folketinget frem til vedtagelsen af den endelige tekst. Forhåbentlig fører de nye regler også til, at flere end hidtil får mod på at byde ind på de forskellige udbud på vores område. Mere intern konkurrence er kun sundt.

Spændende måneder forude Det var en rigtig beslutning, de tilbageværende medlemmer af indkøbssamarbejdet OSD traf om at videreføre organisationen trods åreladningen tidligere på året. For hvad var alternativet? Der var ikke rigtig noget. Nu skal det så blive spændende at se, hvor meget man kan enes om i OSD. Der er i det hele taget lagt op til en spæn-

dende periode, hvor der kan blive rykket ganske meget rundt på de vanlige forhold i branchen. De små og mellemstore kontorforsyninger får bedre mulighed for at klare sig, og vi vil i de kommende numre følge tæt, hvordan såvel Redoffice Supplies & Logistics som Despec klarer sig kampen om at blive leverandør af kontorartikler. Bjarke Larsen Ansvarshavende redaktør

Nr. 7 november 2013 | ISSN-nummer 1603-8630 | Oplag: 2.700 eks. udgives i et samarbejde mellem Detailpapirhandlerforeningen i Danmark og KONPA | Artikler i bladet udtrykker kun forfatterens holdning. Redaktion og annoncer: Pressto Kommunikation, Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K, Telefon 74 43 14 44, e-mail: post@kontorpapir.dk Ansvarshavende redaktør: Bjarke Larsen, e-mail: bl@pressto.dk Journalister: Karin Kaas, e-mail: kkaas@mail.dk Telefon 21 74 57 07

Faste rubrikker:

Branchenyt Detailpapirhandlerforeningen KONPA Bestillingskupon

2

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

Klavs Andersen, e-mail: klavs2@gmail.com

Side 22 Side 25 Side 26 Side 27

Annoncekonsulent: Marianne Gjerlufsen, e-mail: marianne@pressto.dk Telefon 74 43 14 44 Levering af bladet: Brug kuponen på næstsidste side i bladet Layout: Trisse Andersen, e-mail: trisse@bogmarkedet.dk Tryk: Rosendahls, Oddesundvej 1, DK-6715 Esbjerg N, Telefon 76 10 11 12


Godt nyt for kontorforsyninger og boghandlere

sådan minimerer du lagerbindingen på kontorartikler uden at miste konkurrenceevnen. I et marked i bevægelse er det vigtigt som den foretrukne leverandør til kontorforsynings- og boghandlermarkedet at imødekomme efterspørgslen efter løsninger, der sikrer vore kunders konkurrenceevne. Med et mål om et sortiment på 3.000 af de mest efterspurgte kontorartikler, nul gebyrer på små ordrer og drop shipping, imødekommer Despec behovet for effektive distributionsløsninger af både IT tilbehør og kontorartikler. Vi fejrer, at vi allerede nu har mere end 2.000 kontorartikler i vores sortiment med en bonuspakke, du kan læse mere om i indstikket til dette nummer af KONTOR | papir.

Telefon 45764300 despec.dk

s KONTaKT O BO N U s fOR aT få ResTeN af åReT.


OSD

fortsætter

indkøbssamarbejdet

De 15 aktionærer, der er tilbage efter at Redoffice har forladt OSD, har ­besluttet at ­fortsætte samarbejdet. I første omgang om indkøb, men i ­løbet af de næste 3-6 måneder forventes det, at den endelige plan for, hvad ­samarbejdet skal omfatte, ligger klar

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

2. oktober blev de 15 tilbageværende OSDaktionærer enige om, at OSD-samarbejdet skal fortsætte, og allerede dagen efter gik ­arbejdet med at få fastlagt 2014-sortimentet i gang. Så der er travlt på kædekontoret, for normalt ville det arbejde for længst være gået i gang. Men hvor travlt, der bliver i fremtiden, er endnu ikke afklaret. For det, der er enighed om i dag, er udelukkende indkøbssamarbejdet, og så er bestyrelsen ellers gået i ­tænkeboks om, hvilke andre opgaver, der eventuelt skal lægges ind i OSD. Det var netop den manglende vilje til at udvide OSD-samarbejdet, der fik Redofficegruppen, Scan Office og Zap-in til at danne deres eget indkøbs-, logistik- og lagersamarbejde – Redoffice Supply & Logistic - der ­udover lager- og logistikdelen også forpligter parterne til at aftage alle varer hos selskabet. Det er netop det, der skal gøre det muligt for Redoffice Supply & Logistic at forhandle sig frem til fornuftige aftaler med leverandørerne, fordi de ved, at den v­ olumen, de giver tilbud på også er den volumen, der bliver ­aftaget. For det nye OSD gælder ifølge adm. direktør Klaus M. Jensen, at indkøbsorganisationen på centrale dele af sortimentet også vil kunne levere forpligtende købsdata til ­leverandøren. Og han tror da også på, at det bliver muligt for OSD at forhandle gode ­priser hjem.

Volumen halveret ”Vi vil selvfølgelig gå efter de samme priser som før. Men der er da ingen tvivl om, at ­volumen er interessant for leverandørerne, og at vi har mistet ca. halvdelen af vores. Men det 4

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

har Redoffice jo også,” siger Klaus M. Jensen. Men, siger han, et er, hvad prisen for ­blyanten er. Det interessante er jo, hvad den koster, når den lander hos kunden. Så det, det handler om, er at optimere processerne mellem producent og slutkunde. ”Hele branchen bliver nødt til at optimere, hvor mange gange blyanten skal markedsføres, flyttes osv. Så det er der, vi skal kigge. Når vores volumen falder, må vi tænke ­smartere, og en af skruerne her er større ­leverancer til færre adresser,” siger han.

Rusket op i tingene

Der er forskel på, hvilke services den enkelte aktionær tilbyder. Hos nogle er den meget vidtstrakt, fleksibel og nærværende, hvor et centralt lager – uanset hvor det måtte ligge – ikke altid kan tilfredsstille slutkunden. Det kan godt være, at det kan betale sig, hvis man ser på, hvad det koster at levere en brevordner, men mange yder fuld service overfor deres kunder: Vi skaffer, hvad du har brug for. Og ligger det så ikke på centrallageret eller lageret ikke vil skaffe det, hvad så? Det er ikke nødvendigvis lykken at centralisere,” siger Klaus M. Jensen.

Han medgiver gerne, at løsningen ikke ligger lige for qua OSDs historie, hvor fælles lager og logistik har været diskussionsemne flere ­gange. ”Historisk set er det ikke noget, vi sådan lige har kunnet rykke på. Men alle i branchen føler jo, at der er blevet rusket op i tingene. Redoffice’ s udtræden fremskyder processen omkring en rekonstruktion af branchen, hvor alle, lige fra producent over leverandør til forhandler tænker over, hvordan man kan undgå ­overlap,” siger Klaus M. Jensen. Klaus M. Jensen vil ikke spå om, hvorvidt der kommer et holdningsskifte mod et ­centralt OSD-lager. Det er indkøbssamarbejdet, man i første omgang er blevet enige om at fortsætte, og så arbejdes der videre derfra. ”Udviklingslysten virker større, end den har gjort, og alle tænker mere over, hvad vi fremover skal lave i fællesskab. Det kunne jo være andet end en lagerløsning,” siger han.

Centralt er ikke altid godt Og så understreger han, at der jo ikke udelukkende er fordele ved en centrallager-løsning.

Klaus M. Jensen, direktør i OSD: ”­ Udviklingslysten ­virker større end tidligere.”


SAMME KVALITET, BARE *sammenlignet med tilsvarende produkter fra Post-it® og Scotch®

Post-it® Green Line • Fremstillet af 100% genbrugeligt husholdningsaffald • Blå Engel certificeret • Emballage i 100% genbrug • Uden brug af plastemballage

Scotch® Magic™ A greener choice • Tape fremstillet af naturfibre • Plantebaseret klæbestof • Ingen opløsningsmidler • Tapekerne i 100% genbrug

Scotch® Emballagetape A greener choice • Brun tape: fremstillet af 90% genbrugsplast • Klar tape: fremstillet af 100% genbrugsplast • Ingen opløsningsmidler

www.3m.dk/gronnere www

*

Scotch® limstift og limtube • Limstift: fremstillet af 60% naturlige materialer (inkl. vand) • Limtube: fremstillet af 99,7% naturlige materialer (inkl. vand) • Ingen opløsningsmidler


Despec i stor satsning med kontorartikler Starter for alvor som distributør af kontorartikler. Målet er at kunne dække 80 pct. af kundernes behov.

Despec har bygget om for et større millionbeløb og ansat ekstra personale for at kunne betjene forhandlerne ordentligt fra dag et.

Af Bjarke Larsen

”Målet er, at vi skal kunne levere mindst 80 pct. af de traditionelle produkter inden for kontorartikler til alle de danske forhandlere, der ønsker at benytte os som distributør. Vi arbejder på at kunne nå målet inden for et halvt år – og vi skal i hvert fald nå det senest med udgangen af 2014.” Ambitionerne formuleres af Tommy Petersen, Despecs nordiske salgs- & marketingdirektør, og han er ikke i tvivl om, at Despec med sit ambitiøse fremstød har ramt et behov i markedet. Hos Despec er man overbevist om, at strukturen for distribution 6

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

af kontorartikler vil ændre sig i de kommende år på grund af udviklingstendenserne i Europa: ”Vi har talt med adskillige, som siger, at der her er en forretning, som mangler at blive samlet op. Det skyldes nogle overordnede udviklingstendenser i branchen, hvor producenterne i stigende grad flytter produktionen til udlandet. Det betyder, at leveringstiden bliver længere, og at man skal afgive større mindsteordrer. Begge dele gør hverdagen mere besværlig for især de små og mellemstore kontorforsyninger, der får sværere ved

at købe direkte hos producenten. Ved at tilbyde os som national distributør kan vi løse disse problemer for forhandlerne.”

Producenterne er glade ”Det er også en ordning, producenterne er interesserede i. De får mulighed for at betjene flere kunder og at skære ned på både deres lagerkapacitet og bemanding samtidig med, at de kan reducere deres egne administrative omkostninger. Oven i det overtager vi al risiko omkring betalingssikkerhed, lagerstyring, forsikring mv. Så jo, de er glade for vorets satsning.”


N

YH

ED

Much more than a mouse

Enjoy work.

RollerMouse

En bedre måde at arbejde på RollerMouse er en mus designet til dig, ikke til computer. RollerMouse:

Nu klar til levering

: Ligger lige foran dig – inge skæve stillinger

: Passer til alle pc og Mac

: Bruges med begge hænder – mere sund variation

: Brugervenlighed ud over det sædvanlige

: Styres præcist og effektivt – uden muskelspændinger : Ergonomi når det er bedst : Helstøbt High line design i aluminium Nyt Harvardstudie dokumenterer op til 20% reduktion i muskelbelastning i underarmen ved brug af RollerMouse.

95% siger, at kroppen får det bedre 51% bliver mere effektive Kontakt os for at få mere info og bliv henvist til en distributør.

www.contour-design.dk | info@contour-design.dk Kilde: Skandinavisk undersøgelse gennemført af Userneeds med 7602 erhvervsaktive deltagere i alderen 18 - 60 år.


Tommy Petersen forklarer, at det er en udvikling, der allerede er i gang mange steder i Europa: ”Billedet fra it-branchen rykker med 10 års forsinkelse videre. Jeg tror, at om 2-3 år vil kun de absolut største forhandlere stadig modtage deres leverancer direkte fra producenterne, mens resten af markedet vil blive betjent af distributører.”

Apparatet er klart Despec har logistikken på plads fra første dag og det nødvendige kendskab til kunderne til at kunne give den optimale service fra dag et, mener Tommy Petersen: ”Vi leverer i forvejen en bred vifte af supplies og IT produkter til vores forhandlere – produkter som udgør cirka 20 pct. af den samlede omsætning hos mange forhandlere. Samtidig har man hos Despec udvidet og bygget om samt ansat nyt personale til at betjene kunderne med de nye produkter. I foråret var man meget langt i forhandlinger

med OSD om at starte som distributør af kontorartikler, men aftalen faldt på gulvet, da Scan Office og Redoffice brød ud og dannede Redoffice Supply & Logistic, som beskrevet i tidligere numre af KONTOR|papir. ”Vi har kundedatabasen på plads i forvejen, og vi handler allerede nu med såvel store som små. Det vil vi naturligvis også gøre med det nye produktsortiment,” fastslår Tommy Petersen. Han mener derfor også, at vi i lederen i sidste nummer af KONTOR|papir tegnede et alt for unuanceret og pessimistisk billede af branchen, som vi frygtede ville blive delt op i et A- og et B-hold: ”De små og mellemstore forhandlere får med vores tiltag stadig mulighed for at kunne købe ind til konkurrencedygtige priser og i små kvanta,” siger han.

Aftaler på plads Despec har indgået aftaler med en lang række af de store mærkevare-producenter som 3M, Leitz, Bong Danmark A/S, Avery, Pi-

”Billedet fra it-branchen rykker med 10 års forsinkelse videre. Jeg tror, at om 2-3 år vil kun de absolut største forhandlere af kontorartikler stadig modtage deres leverancer direkte fra producenterne. Resten vil få varerne fra en distributør,” siger Tommy Petersen.

8

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

lot, Esselte og Dymo og mange flere er på vej ”Vi kan også tilbyde ’drop shipment’ direkte til slutkunden, hvor vi sender en pakke med afsender-label fra forhandleren, så modtageren ikke kan se, at varen er afsendt fra os,” forklarer Tommy Petersen. En anden feature, som man forventer vil blive populær, er muligheden for at bestille varer helt frem til kl. 18.00 med levering dagen efter. Endelig giver det nye set-up mulighed for at kunne følge udviklingen i produktområder: ”Vi ser, at flere bevæger sig over i andre segmenter, fx sikkerhedsudstyr. Sådanne udviklingstendenser ønsker vi at kunne matche,” siger Tommy Petersen. Despec starter på tilsvarende vis i Norge og i Island, og når man er godt i gang i de tre lande, er det meningen, at det nye koncept skal rulles ud i resten af Norden via Despecs svenske lager syd for Stockholm.


Endnu en glad kunde. Hold dine kunder tilfredse med Data Copy. • Ét papir til flot farve og fejlfri præstation i ethvert arbejde • Smukt hvidt og glat • Fred i sindet fra et betroet brand Data Copy. Garanteret tilfredshed.

info@datacopy.com www.datacopy.com


Storrumskontorer gør ikke medarbejderne syge Dansk forskningsprojekt konkluderer, at der ikke kan påvises fysiologisk stress, mental træthed og lavere arbejdsydelse hos folk, som udsættes for støj i et storrumskontor

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

Ved en støjbelastning under 55 dB(A) udgør støjen i storrumskontorer ikke nogen markant målbar helbredsrisiko. Det er den overraskende konklusion på et forskningsprojekt udført af en forskergruppe ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Center for Indeklima på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). En række tidligere undersøgelser har vist, at 60 procent af medarbejdere, der arbejder i storrumsmiljøer, klager over at de bliver forstyrret af støjen. Hos medarbejdere i enkeltmandskontorer er det kun seks procent, som oplever forstyrrelser fra støj i deres arbejde. Støj skaber således problemer med arbejdsmiljøet i storrumskontorer, der kan bidrage til

Søren Peter Lund, NFA: ”Problemerne omkring storrumskontorer bunder mere i psykologi og mindre i fysiologiske belastninger og stress.”

10

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

både nedsat trivsel og øget sygefravær. ”Resultatet af undersøgelsen er overraskende for os. Vi havde forventet at kunne måle en vis fysiologisk belastning hos de 50 forsøgspersoner, der deltog i projektet, men det kunne vi ikke,” siger projektets leder seniorforsker Søren Peter Lund, NFA. Forsøgspersonerne blev i to omgange under udførelse af forskellige arbejdsopgaver i et storrumsmiljø udsat for et støjniveau på henholdsvis 50 og 55 decibel, men det var ikke muligt at registrere fysiologiske stresssymptomer eller nedsat arbejdsindsats som følge af at arbejde i støj ved 55 decibel frem for 50 decibel.

Sæt fokus på trivslen Forskerne føler sig overbeviste om at, hvis der havde været tale om forskelle i stress-symptomerne, så ville de være blevet afsløret under forsøget. De anbefaler nu psykologisk forskning i påvirkninger fra støj og samtidig, at der sættes øget fokus på at øge trivslen hos medarbejderne i storrumsmiljøer. ”Problemet er langt mere komplekst, og er i høj grad relateret til arbejdets karakter. Det er alment accepteret, at koncentrationskrævende arbejdsopgaver bliver sværere at udføre ved øget udsættelse for støj. Man kan også være så optaget af en opgave, at man generes mindre af baggrundsstøjen, men at støjen alligevel kan øge graden af den oplevede anstrengelse ved opgaven, forklarer Søren Peter Lund: ”I vores undersøgelse kunne vi ikke måle forskelle i mental træthed efter arbejde i støj på hhv. 50 og 55 decibel, men deltagerne følte alligevel større subjektive gener af den hø-

jere støj på 55 decibel. Medarbejdernes oplevelse af komfort synes således at være mere påvirkelig af støjbelastning, end det kan ses i deres reelle opgavepræstation eller målbare fysiologiske stress-effekter.”

God indretning er afgørende Han peger på, at oplevelsen af støj hos medarbejdere i storrumsmiljøer har meget at gøre med, hvordan kontorerne indrettes. Afhjælpning af støjproblemer drejer sig mest af alt om at indrette kontorerne, så de støjmæssigt i videst muligt omfang tager hensyn til arbejdsopgaver, der kræver koncentration hos medarbejderne. ”Det er og bliver i sidste ende et spørgsmål om at skabe trivsel for medarbejderne,” fastslår Søren Peter Lund.

Rummene brydes op Og der bliver faktisk lagt vægt på at øge trivslen i storrumskontorer, fortæller akustiker Christoffer Andreas Weitze fra det rådgivende ingeniørfirma Alectia. Han er ekspert i akustisk projektering af storrumskontorer. ”Jeg støder meget sjældent på kæmpestore åbne kontorer i dag. Storrumskontorer bliver i stigende omfang brudt op i mindre dele, så man undgår forstyrrelser, og en anden tendens er at samle arbejdsfunktioner i mindre grupper inden for et fysisk område for at opnå optimal deling af viden, forklarer Christoffer Andreas Weitze og tilføjer: ”Når man indretter storrumskontorer i dag er fokus på at skabe gode akustiske forhold som regel højt prioriteret, og samtidig er der en øget tendens til at lave eksempelvis særli-


penhouse.com pens and much more Har I styr på årets julegaver? Se nedenfor og lad jer inspirere.

ge spredte møderum, flexrum og telefonbokse, hvor medarbejderne kan arbejde uforstyrret.”

Lighthouse er kvalitets håndklæder og fleecer. Vore produktionsprocesser gør at håndklæderne føles super bløde, luksuriøse og stærkt absorberende. Vores kollektion er lavet af frotté i 100% bomuld, der er designet med inspiration fra den tidløse og sporty New England stil. Alle håndklæder er certificeret i henhold til Øko-Tex Standard 100. Vægt 600g/m2. Brodering kan tilbydes i alle kvantiteter. Produkterne leveres i flotte gaveæsker.

Storrumskultur Christoffer Andreas Weitze peger på, at en vigtig faktor for, at storrumskontorer fungerer trivselsmæssigt er, at der opbygges en fælles forståelse blandt medarbejderne for, hvordan de gebærder sig i storrumskontoret: ”Det er vigtigt at skabe en storrumskultur opbygget omkring retningslinjer og leveregler på kontoret for at kontorerne fungerer efter hensigten og ikke kommer til at udgøre en daglig belastning for medarbejderne, der bebor kontoret.”

Designede produkter med kant og gaver, du ønsker du selv skulle modtage. Unikke løsninger med eller uden logo i mange prisniveauer direkte fra lageret i København. Christoffer Andreas Weitze, Alectia: ”Storrumskontorer er langtfra på vej væk, men de deles op og indrettes, så der opnås en mellemløsning med fordele fra både storrums- og enkeltmandskontorer.”

Besøg vores hjemmeside penhouse.com eller ring til os hvis du har spørgsmål.

penhouse nordic Zicavej 22 • 2930 Klampenborg • 44 53 12 22 • sales@penhouse.com • penhouse.com

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

11


Nye arbejdsformer giver nye krav til møbler og indretning Der sker drastiske forandringer af de traditionelle kontormiljøer i disse år. Mobilt arbejde, projektarbejde, innovation og vægt på kreative processer stiller helt nye krav til kontorindretningen og dermed også til leverandøerne af møbler og indretning Ændrede arbejdsprocesser spiller en stor rolle ved indretningen af nye kontormiljøer. (Foto: Scan Office)

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

De traditionelle kontordomiciler med masser af enkeltmands cellekontorer har de senere år i stigende grad måttet vige pladsen for storrumskontorer. Nu er der igen store ændringer på vej som følge af ændringer i virksomhedernes arbejdsprocesser både eksternt og internt. Kravet er mere fleksible indretningskoncepter, der kan understøtte fremtidens arbejdsprocesser på kontoret. Stadigt flere medarbejdere befinder sig i hastigt voksende omfang mere uden for selve arbejdspladsen i arbejdstiden. Udstyret med mobile apparater er de meget af tiden på farten hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Eller de arbejder fra hjemmearbejdspladsen. Det medfører, at indretningen af kontorer skal ændres og gøres mere fleksibel for at kunne understøtte disse arbejdsprocesser. Samtidig betyder det, at virksomhederne ofte vil kunne nøjes med færre kvadratmeter til kontorområder, hvilket igen giver nye udfordringer til, hvordan de færre kvadratmeter udnyttes optimalt. De ændrede krav til indretning mærkes 12

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

Frank Lindhøj, Scan Office: ”Som leverandør skal vi blive stadig bedre til at analysere og fortolke kundernes visioner og strategier og derefter klæde dem rigtigt på indretningsmæssigt set.”


NORDENS ENESTE SVANEMÆRKEDE TUSSER TIL BØRN

Søren Stryhn, Kinnarps: ”Halvdelen af kontorarealerne bliver ikke udnyttet fuldt ud, fordi en lang række af aktiviteter i dag foregår væk fra den traditionelle personlige kontorarbejdsplads.”

både i forhold til indretningskoncepter og direkte i udformningen af produkter som møbler. Det ser desuden også ud til at konceptet ”Det papirløse kontor”- efter mange års forgæves forsøg på at komme ud af startblokken - nu er ved at få løbeskoene snøret rigtigt, hjulpet godt på vej af de nye små mobile apparater som smartphones og tablet-computere. I hvert fald melder møbel- og indretningsleverandørerne om faldende salg af dedikerede opbevaringsmøbler til opbevaring af dokumenter.

Et marked under ændring Hos Scan Office forklarer direktør for møbeldivisionen Frank Lindhøj, at virksomhedens opgaver med at sælge kontormøbler og indretning er under forandring som følge af at arbejdsprocesserne hos kunderne ændres. ”Markedet er ved at ændre sig. Vægten ligger i stadigt højere grad på rådgivning frem for blot at sælge produkter. Sammen med kunderne kortlægger vi deres behov. Det handler om at analysere den måde, virksomheden arbejder på og sammen med den at planlægge den optimale styring og udnyttelse af arealerne i forhold til de konkrete arbejdsprocesser,” forklarer han og tilføjer: ”Vi oplever en transformationsproces, hvor vores kunder i stigende omfang tænker strategisk omkring indretning. Deres kontorarealer anvendes helt anderledes end tidligere og kommer mere og mere til at fungere som et både formelt og uformelt mødested også

www.engsignordic.com

Engsig Nordic

mail@engsignordic.com

Fortsættes side 14 Nr. 6 | 2013 | KONTOR|papir

13


kaldet ”touch points”. Møblerne og indretningen kommer til at udgøre et strategisk værktøj, der understøtter virksomhedens samlede processer og det stiller nye krav til vores medarbejdere om at kunne sætte sig ind i kundernes arbejdsprocesser samt deres strategi og visioner.” Han fortæller, at Scan Office i forbindelse med indretningsopgaver stiller kunderne en række spørgsmål omkring deres overordnede krav til den kommende indretning for på den måde sammen med dem at nå frem til den optimale indretning af deres kontormiljøer. I spørgsmålene indgår faktorer som vigtigheden af udnyttelse af areal, medarbejdernes velbefindende, virksomhedens designmæssige fremtræden i forhold til den lagte strategi og evnen til at tiltrække nye medarbejdere blandt andet ved hjælp af et attraktivt og visionært arbejdsmiljø.

Holistisk tilgang Kinnarps har lanceret sit bud på fremtidens kontor i form af NextOffice - ABW-konceptet. Bag konceptet ligger en holistisk tilgang, hvor man tager udgangspunkt i virksomhedens behov for indretning af kontorarealer i lyset af de senere års tendenser til at stadig mere ­­ arbejde udføres med mobile løsninger uden for kontoret og dermed væk fra den personlige arbejdsplads, og at arbejdet i stigende grad bliver projektorienteret. ”Kontorarealer bliver stadig mere individuelt tilpasset og tager i højere grad udgangspunkt i de aktiviteter, der udføres. I stedet for blot at se på antallet af kvadratmeter ser vi mere på behovet for kvadratmeter i forhold til antallet af de medarbejdere, der er til ste-

14

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

de. Undersøgelser viser, at udnyttelsesgraden af arbejdspladsen på kontoret sjældent er højere end 50 procent. Det er ensbetydende med, at halvdelen af kontorarealerne ikke ­bliver udnyttet fuldt ud, fordi en lang række af aktiviteter i dag foregår væk fra den ­traditionelle personlige kontorarbejdsplads,” siger administrerende direktør Søren Stryhn, Kinnarps. I NextOffice-konceptet er der lagt vægt på at kortlægge virksomhedens aktiviteter som møder eller projektarbejde og dermed spare kvadratmeter i forhold til en mere traditionel tilgang til indretning. ”Vi ser i første omgang på virksomhedens behov, så vi kan hjælpe dem med at skabe miljøer, der understøtter deres krav til kontorindretningen. NextOffice rummer en bred palet af fleksible løsninger til kontorindretning, som understøtter de individuelle processer hos forskellige typer af virksomheder,” forklarer Søren Stryhn. Løsningerne omfatter blandt andet indretning af arbejdspladser (home bases), stillerum, lounges og mødeområder, og de kan være med til at spare dyre og unødvendige kvadratmeter samt udnytte kontorets areal på en bedre måde.

pel funktioner til afholdelse af videkonferencer, hvor vi laver mange produkter til møderum eller indbyggede faciliteter til lynhurtig opladning af mobiltelefoner og tilslutning af mobile apparater til internet, når en medarbejder runder kontoret,” forklarer han. Henrik Søgaard Feld fortæller, at Dencon oplever en konstant nedgang i salget af dedikerede opbevaringsmøbler: ”Kassetter og jalousiskabe er uddøende racer. I stedet ser vi en øget interesse for mere funktionelle møbler hvor opbevaring er en integreret del, fastslår han.” Han peger også på, at den bedst mulige udnyttelse af de til rådighed stående kvadratmeter har stigende prioritet hos Dencons kunder.

Flere funktioner i møbler Hos kontormøbel-producenten Dencon ­fortæller administrerende direktør Henrik Søgaard Feld, at virksomheden oplever en kraftig tendens i retning af flere og flere storrumskontorer og samtidig stigende krav om, at flere funktioner integreres i kontormøblerne. ”Det gælder typisk integration med forskellige former for elektronik som for eksem-

”Henrik Søgaard Feld, Dencon: ”Vi oplever en stigende interesse hos kunderne for møbler, der kombinerer flere funktioner i ét møbel.


Quick&CleanTM

QuickPEELTM

Nem adskillelse, knivskarpe kanter

Den effektive løsning til store oplag

Design&Print Online Nemt, hurtigt, professionelt og GRATIS

Helpline GRATIS hjælp og vejledning til dine kunder

©2013 CCL Industries. Avery is a registered trademark of CCL Industries.

Vi følger dine kunder hele vejen • i vores sortiment kan du altid finde et produkt, der dækker kundens behov • alle produkter er udviklet til og gennemtestet for problemfri udskrivning i høj kvalitet • vi udvikler og forbedrer konstant vores produkter for at give dine kunder den bedste oplevelse • GRATIS og brugervenlig software til alle produkter • vores Helpline sidder klar med GRATIS råd og vejledning til dig og dine kunder

Little things that work in a big wayTM

Learn more about Avery innovative solutions, templates and support at avery.dk


Dansk kontormøbelsucces satser på at fastholde sin produktion i Danmark Vægt på at fastholde produktion i Danmark kombineret med Corporate Social Responsibilty har bragt Duba-B8 sikkert gennem finanskrisen med konstant overskud. Virksomheden er nu inde i en ny vækstfase

Af Klavs Andersen, ka@pressto.dk

Til februar næste år kan Duba-B8 med manér fejre sit 100 års jubilæum. Den meget runde fødselsdag bliver fejret af en virksomhed, som i dag er den største danske producent af kontormøbler, og har både selvtilliden og økonomien i orden. Som en af de meget få europæiske producenter af kontormøbler har Duba-B8 hele vejen gennem finanskrisen således hvert år præsteret et solidt overskud. Virksomhedens administrerende direktør Christian J. Flarup er ikke i tvivl: Succesen skyldes en helt bevidst satsning på at bevare både udvikling og produktion af danske kvalitetsprodukter i Danmark. Samtidig har virksomheden lagt meget stor vægt på at leve op til Corporate Social Responsibilty-dyder

16

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

som socialt ansvar i forhold til både medarbejdere, lokalsamfundet omkring virksomheden og miljøet. ”Den største del af æren for, at vi er kommet sikkert gennem finanskrisen, må ene og alene tilskrives vores dygtige medarbejdere. Det er virkelig godt gået af dem at præstere det, de har formået, siden krisen satte ind,” siger Christian J. Flarup:

Dansk arbejde og kvalitet ”Medarbejderne er én af hovedårsagerne til, at vi gør alt, hvad vi kan, for at fastholde udvikling og produktion i Danmark. Vi kan ikke få øje på fordelen i at lægge produktionen ud til lavtlønsområder, selv om omkostningsniveauet er højt herhjemme. Vi mener, det er

afgørende at bevare viden om produktion i Danmark. Vi laver dansk kvalitetshåndværk, og det er et utroligt stærkt varemærke for os. Vi understreger også danskheden ved at satse bevidst på dansk design fra blandt andre Louise Campbell, Kasper Salto og Mads Odgaard,” forklarer han. Christian J. Flarup fortæller, at Duba-B8 i dag er både FSC- og PEFC-certificeret i forhold til bæredygtigheden af de materialer, som indgår i virksomhedens produkter: ”Vi er blandt de få danske produktionsvirksomheder, som har opnået begge disse certificeringer. Det er jeg meget stolt af,” understreger han.


Kreativiteten finder stadig nye veje: Vær på forkant og hent friske ideer til dit sortiment. På Creativeworld, den vigtigste fagmesse for hobby- og håndarbejde samt kunsthåndværk, stifter du i praksis bekendtskab med de nyeste kreative materialer og teknikker. Desuden kan du vente dig et alsidigt program med foredrag, specialudstillinger og præmierede designarbejder. Bestil dit adgangskort og lad dig inspirere.

DU: 08.10.2013

Oplev en verden fuld af ideer.

Dänemark

my inspiration

25. – 28. 1. 2014 i Frankfurt am Main creativeworld.messefrankfurt.com

57863-007_CRE_allg_Kontor&Papir_137x297 • CD-Rom • ISO 39 • CMYK • cp: 06.08.2013

dimex@dimex.dk tlf. 39 40 11 22

Der var engang i 1915, da 24 mænd, fem drenge, en hund og en hest udgjorde grundstammen hos Bjerringbro ­Savværk - som meget senere blev til Duba-B8.

Fortsættes side 18

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

17


Christian J. Flarup, Duba-B8: ”Vi har haft produktion her ved Gudenåen i snart 100 år. Vi er meget optaget af at fastholde dette bæredygtige fundament. Produktion i Danmark giver de bedste resultater når vi samlet evaluerer kvalitet, miljø, produktivitet og innovationskraft.”

To bliver til én Historien bag Duba-B8 er et langt stykke af vejen historien om to virksomheder, der på det rigtige tidspunkt så en klar fordel i at slutte sig sammen og blive til én. Det hele tog sin begyndelse i Bjerringbro i 1914, da de to brødre Martin og Kristian Bach overtog det dengang nødlidende Bjerringbro Savværk. De to brødre var meget løsningsorienterede og lagde stor vægt på at være en del af lokalsamfundet ved blandt andet at åbne et byggemarked, fortæller Christian J. Flarup. I 1920’erne startede Bjerringbro Savværk en produktion af møbler til private hjem med vægt på godt håndværk og høj kvalitet. I 1930’erne udvidede virksomheden med produktion af kontormøbler, hvilket lagde grundlaget for øget vækst de kommende år.

Fakta om Duba-B8:

Overskudsdeling og medarbejderaktier Bjerringbro Savværk indførte overskudsdeling med de timelønnede medarbejdere i 1930’erne og i 1941 tilbød virksomheden som den første danske virksomhed medarbejderne at købe medarbejderaktier. I 1970’erne vokser produktionen af seriefremstillede kontormøbler voldsomt. Bjerringbro Savværk beslutter derfor at ændre navn til System B8 møbler. ”System” dækker over kontormøbelsystemer, ”B” står for Bjerringbro, og ottetallet skyldes at første komplette system af kontormøbler hed Serie 800. I daglig tale bliver navnet slet og ret til B8. I 1980’erne omdannes System B8 møbler til et aktieselskab, og i 1990’erne skærper virksomheden sit fokus på funktionalitet og ergonomi. I begyndelsen af 2000-årene arbej-

Duba-B8 er ikke blot forhandler af egne produkter, men dækker hele værdikæden fra udvikling og produktion over lager og logistik til direkte salg til slutkunder. Produktionen er samlet i Bjerringbro og virksomheden har showrooms i Dubas forhenværende hovedkvarter i Søborg, i Århus og Odense samt i Oslo og i Singapore. Duba-B8 er i dag én af de største produktionsvirksomheder i Bjerringbro-området, som også huser virksomhedens hovedsæde. I seneste offentliggjorte regnskab fra 2012 kom virksomheden med 152 medarbejdere ud med en omsætning på 348 millioner kroner, et overskud før skat på 25 millioner kroner og en soliditetsgrad på 46 procent. Væksten hos Duba-B8 har i år blandt andet resulteret i ansættelse af yderligere omkring 20 nye medarbejdere og virksomheden har i dag omkring 170 medarbejdere.

18

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir


der System B8 især med områder som aktivitetsbaseret indretning og totalindretning, og i 2005 tager virksomheden sit hidtil største spring og fusionerer med Duba Møbelindustri A/S.

Fra cykler til møbler Året er 1936. Stedet er en baggård på Vesterbro i København. Her starter anden halvdel af Duba-B8’s historie med etableringen af familieforetagendet Clemmensen og Eftf. som producent af metaldele til cykler som eksempelvis bagagebærere, styr og støtteben. I 1946 skifter virksomheden navn til Duba Metalindustri. Duba er en forkortelse af ”Dansk Universal Bagagebærer Aktieselskab”. Da bilismen for alvor bryder igennem i begyndelsen af 1960’erne, og cyklerne må vige pladsen som foretrukket transportmiddel hos Familien Danmark, vælger Duba at skifte forretningsområde til kontormøbler. Dermed kan virksomhedens eksisterende produktionsapparat fortsat udnyttes til produktion af stålstel til skriveborde. Bordpladerne og opbevaringsmøbler i træ køber Duba ind hos underleverandører.

Oplæring af nye medarbejdere er centralt for ­opretholdelsen af høj kvalitet.

Fra metal- til møbelindustri I 1974 skifter Duba Metalindustri sit navn ud med Duba Møbelindustri. Firmaet er nu en blevet til en mellemstor producent af kontormøbler med afsætning især til Staten og større virksomheder. Ti år senere overtager en ny ejerkreds Duba i Søborg og virksomheden LHM i Nykøbing Falster. I midten af 1980’erne begynder Duba at eksportere sine kontormøbler til udlandet. Samtidig lancerer virksomheden sin første serie kontorstole. Duba indvier i 1996 sit showroom i Århus. Året efter starter Duba licensproduktion i Australien og to år efter i USA. 2005 afsluttes med en markant begivenhed – fusionen med System B8 møbler A/S.

Dubas forhenværende hovedkvarter på fabrikken i ­Søborg danner i dag rammen om Duba-B8’s showroom på Sjælland.

Hovedkvarteret i Bjerringbro rummer i dag en af de største ­virksomheder i området.

Sammen er vi stærkere ”Fusionen gav utrolig god mening. To virksomheder med rødder på henholdsvis ­Sjælland og i Jylland kunne tilsammen dække hele det danske marked og for alvor tage ­konkurrencen op med de største ­producenter af kontormøbler fra Sverige og Finland,” ­understreger Christian J. Flarup. Duba-B8 satser i dag i høj grad på innovation gennem modularisering af produkterne med henblik på, at de let kan opdateres og anvendes i nye funktioner. Virksomheden har således patenteret et bjælkesystem, som anvendes i alle arbejdsborde og en række af virksomhedens mødebords-modeller. Systemet gør det utrolig nemt at skille møblerne ad og samle dem igen, hvilket også bidrager til at øge mulighederne for genbrug af hele møbler eller dele af dem.

”For at sikre, at vi også har en bæredygtig forretning i de næste 100 år, er det centralt, at vi fastholder vores evne til hurtigt, og i tæt samarbejde med vores kunder, at udvikle innovative og skræddersyede løsninger baseret på fælles komponenter. Vi har lært utrolig meget af bilindustrien, som med stor succes genbruger de samme komponenter i både forskellige bilmærker og -modeller,” fastslår Christian J. Flarup. .

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

19


Minus til Kontor Syd Regnskabsåret 2012/2013 gav underskud til Kontor Syd Gruppen for fjerde år i træk

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Kontor Syd Gruppen fik et minus på 2,2 mio. kr. før skat i regnskabsåret 2012/2013, der gik fra 1. maj 2012 til 30. april 2013. Et noget bedre resultat end året før, hvor underskuddet blev på 4,5 mio. kr. Resultatet er ifølge ledelsesberetningen påvirket af væsentlige udgifter til udvikling og markedsføring af nye platforme for internethandel og lever ikke op til forventningerne. Gruppens bruttofortjeneste i 2012/2013 ligger på linje med året før. Det forbedrede resultat skyldes især faldende omkostninger til personale. Ved indgangen af regnskabsåret 2011/2012 var der således omkring 95 ansatte, mens det gennemsnitlige antal ansatte i 2012/2013 var 78,2.

Det er fjerde år i træk, Kontor Syd kommer ud med et underskud. Kontor Syd Gruppen omfatter salg af kontorartikler, it-udstyr med tilhørende software og hostingydelser, kontormaskiner og kontormøbler. Selskabets aktiviteter på detailområdet – primært salg og service af kasseapparater – er pr. 1. januar 2013 overgået til selskabet Dansk Kassesystem A/S, som Kontor Syd ejer 50 pct. af. I 2012 etablerede selskabet et nyt driftscenter med navnet myCloud og møbelforretningen Roomz, der handler med både private og erhvervskunder.

Kontor Syd Gruppens resultat er påvirket af udvikling af nye platforme for internethandel til bl.a. møbelkonceptet Roomz og driftscentret myCloud.

Bliv forhandler af ZetMac Screen Protectors Med det nye ZetMac Privacy Filter sikrer du at dine oplysninger på din Iphone kun læses af dig, lige som

Beskyt din Iphone med det

du beskytter din

nye Protector Glass fra

Iphone mod ridser

ZetMac. På den måde sikrer du din Iphone mod slag og ridser samt sikrer dit glas på din Iphone hvis du taber den

ZetMac Privacy Filter og ZetMac Glass Screen Protector passer til Iphone 4/4S og Iphone 5

___________________________________________________________________________________________

www.zetmac.com

20

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

info@zetmac.com

tlf. 70 220 250


Ny udbudslov på vej EU’s nye udbudsdirektiv skal udmøntes i en ny dansk lov. Den skal gøre det enklere at byde på offentlige opgaver, blandt andet bliver dokumentationskravet mindsket, og det bliver muligt at rette fejl og mangler i et indsendt tilbud

Af Karin Kaas, kkaas@mail.dk

Udbudsloven skal revideres. Efter at der er opnået politisk enighed i EU om et nyt udbudsdirektiv, skal den danske lovgivning på området revideres, og ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet er formålet at sikre mere fleksibilitet og mindre bureaukrati. Dansk Erhverv sidder på vegne af blandt andet KONPA med i det udvalg, der skal forberede den nye lov, og her fra siger advokat Louise Høgh, at organisationen vil gå efter et mere fleksibelt og mindre omkostningstungt offentligt-privat samarbejde.

Kun digitale udbud Af særlig interesse for branchen nævner hun blandt andet, at det fremover bliver et lovkrav, at alle udbud skal gennemføres digitalt. Interessant er også bestemmelsen om en egen-erklæring, det vil sige, at tilbudsgiverne slipper for en del af den dokumentation, der i dag skal medsendes. Med egen-erklæringen skal man fx ikke dokumentere antal medarbejdere og omsætning i tilbudsfasen. Det er kun vinderen, der skal fremskaffe dokumentation og kun i de tilfælde, hvor ordregiveren ikke har den i forvejen eller kan skaffe den via tilgængelige databaser. Louise Høgh peger også på, at det fremover bliver lettere at rette fejl og mangler

i et tilbud. Det er stort set umuligt i dag, hvor en manglende underskrift eller et forkert mål på et stykke papir betyder, at man er dømt ude. Og endelig kan den offentlige ordregiver lægge vægt på Total Cost of Ownership, (TCO) det vil sige se på et produkts totale omkostninger og ikke bare indkøbspris. Et eksempel er den billige printer, der bruger for en formue i blæk. ”Den betragtning har man også kunne bruge før. Men ved at det er indskrevet i direktivet, signalerer EU, at det er et parameter, der lægges vægt på,” siger Louise Høgh. Det offentlige kan altså fremover begrænse brugen af ”laveste pris” som selvstændigt tildelelseskriterium.

Det er blevet lettere ”TCO-betragtningen er fremragende. Især hvis man er i stand til at beregne livtids-omkostningerne på en fornuftig måde,” siger Nils Claudi Arlund, der som administrerende direktør for Staples om nogen ved, hvad det kræver at byde på de offentlige kontrakter. Men han har nu ikke de store problemer med den nuværende lovgivning og de udbud, der kommer. Det er da besværligt og tidskrævende at give tilbud, men det skyldes især mængden af produkter, som branchen omfatter, siger han. Fortsættes side 22 Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

21


Nils Claudi Arlund, adm. direktør hos Staples ønsker sig tydeligere tildelingskriterier.

Grafisk

Arbejdsgiverforening

får ny direktør

Og faktisk er det på nogle punkter blevet enklere, mener han. Fra det første til det andet stats-udbud, som Staples vandt, ser han en mere pragmatisk holdning. For eksempel at Staples skal lægge 150 kr. oveni enhver ordre under 500 kr. ”De ved godt, hvad det koster os at levere små ordrer. Men de ved også, hvad det koster dem selv i form af administration,” siger han.

Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) har ansat den 44-årige cand. oecon. Thomas Torp som ny administrerende direktør. Thomas Torp kommer fra en stilling som public affairs direktør i PFA Pension, hvor han bl.a. har haft ansvar for ekstern kommunikation, politisk interessevaretagelse og CSR. Før Thomas Torp kom til PFA har han bl.a. været vicedirektør i Dansk Ejendomsmæglerforening, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark samt politisk rådgiver og chef for den konservative pressetjeneste. Den nye direktørs opgave bliver at videreføre den allerede vedtagne strategi for GA. Strategien indebærer, at direktøren skal holde særlig fokus på GA’s økonomistyring, ydelser til eksisterende og nye medlemstyper, strategiske alliancer, GA som videnshus og øget profilering af GA. Thomas Torp tiltræder 1. januar, hvor han afløser GA’s nuværende formand Lars Bram, der går på pension efter mere end 30 år i branchen.

Tydeligere tildelingskriterier Bestemmelsen om lettere adgang til at rette fejl og mangler ved et tilbud er han lidt mere ambivalent overfor. På den ene side er Staples-direktøren enig i, at man ikke bør dømmes ude på forhånd, fordi man glemt en mindre oplysning, på den anden side mener han også, at man skal passe på ikke at gå for langt i rette-mulighederne. ”For hvad er det så for en kvalitet, der bliver afleveret”, spørger han Et ønske til den nye lovgivning har han dog. Nemlig at tildelingskriteriet er tydeligt og evalueringsmodellen er beskrevet, når udbuddet sendes ud. ”Det er elastik i metermål, hvis ikke tildelingskriteriet er tydeligt, samt det er beskrevet, hvordan resultatet beregnes. Og det er det ikke altid. Et kriterium som ”det økonomisk fordelagtige” kan ikke stå alene. Det kan dels handle om lav pris, men udbudsgiveren kan også lægge andet i det. Det må være mere konkret,” siger Nils Claudi Arlund. KONPA holder i øvrigt branchemøde om den nye udbudslov den 18. november. Læs mere side 26

22

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

Thomas Torp tiltræder som ny direktør i Grafisk Arbejdsgiverforening 1. januar.


Avery får ny ejer Avery Dennison, der hidtil har været ejer af Avery Nordic, har solgt sin etiketforretning til CCL Industries pr. 1. juli i år. Tidligere forsøgte virksomheden at sælge til 3M, men den amerikanske højesteret vendte tomlen nedad, fordi et opkøb af Averys etiketforretning ville have givet 3M over 80 pct. af det amerikanske marked for etiketter. Canadiske CCL driver i forvejen forretning i Danmark, nemlig CCL Label A/S, der leverer etiketløsninger til den farmaceutiske industri og til en række industrielle applikationer og konsumentprodukter. Den danske del af virksomheden har produktion i Brøndby og Randers. Avery Nordic bliver udadtil ikke berørt af opkøbet, men fortsætter under samme navn. Pr. 1/7 har Mikael Björk dog overtaget hovedansvaret for Avery Nordic. Han har været ansat i forskellige funktioner indenfor salg hos Avery de seneste 13 år.

Michael Björk – ny i spidsen for Avery Nordic.

Nye fusioner og lukninger på vej blandt distributører Siden årtusindskiftet er 30 it-distributører forsvundet fra det danske marked. Men konsolideringen i branchen er slet ikke forbi, lyder det fra en række af de store spillere på markedet. Det skriver Computerworld. En del er blevet opkøbt eller er fusioneret med konkurrenter. Andre er bukket under, fordi it-producenterne har valgt at satse på færre distributionspartnere, eller fordi det som lille eller mellemstor spiler er for dyrt at betale løn til de mennesker, som står for at pakke og sende varer fra store centrallagre og ud til kunderne. “Konkurrencen er blevet skærpet, og dermed er der mere pres på, om man kan få sin operation til at hænge sammen i forhold til de omkostninger og den begrænsede indtjening, der er. Og så kræver det også en vis kapital at drive en distributionsvirksomhed. Så jeg tror, konsolideringen fortsætter. Måske nok i et lavere tempo, men der sker stadig forandringer i markedet, som betyder, at der vil være en fordel i at konsolidere,” siger Torben Qvist, nordisk direktør i landets største distributør Also til Computerworld.

Vi ligger lavt på it-færdigheder OECD har lavet en kæmpe undersøgelse af it-færdighederne i 19 lande, og her ligger Danmark kun nummer fem. Analysen undersøger læse-, regne- og it-færdighederne hos i alt cirka 157.000 borgere i 24 lande, hvoraf 19 lande indgår i landesammenligningen vedrørende it. Cirka 7.300 danskere har deltaget i undersøgelsen, oplyses det. Fortsættes side 24

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

23


Vi elsker faxen Danmark er blandt de fem lande i verden, som har flest fax-brugere. Brother er i dag Danmarks suverænt største leverandør af faxmaskiner – og selvom markedet falder langsomt, sælges der fortsat tusinder af telefax hvert år, oplyser virksomheden. Brugere er især virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der kommunikerer meget med udlandet. Brother har en markedsandel på 66 pct. i laserfax og 100 pct., når det gælder thermotransfer faxmaskiner. Vi ligger på 5. pladsen i verden, når der måles på antal fax-brugere pr. tusind indbyggere. Listen ser sådan ud: 1.Japan 93,31 2.USA 55,28 3.Tyskland 45,55 4.Sverige 41,63

5.Danmark 39,23 6.Norge 36,04 Det er erhvervsliv, organisationer og den offentlige sektor, som fortsat holder liv i faxdinosaurerne. I mange virksomheder bruges fax fx til modtagelse af ordrer – og når man skal kommunikere med udlandet, kan den papir-kvittering, som fax tilbyder, være en simpel nødvendighed. Endelig findes der mange steder i denne verden, hvor man ikke er helt med oppe på beatet, når det gælder ny teknologi, eller hvor internet-forbindelserne ikke er så hurtige som i vores del af verden. Dér kan fax fortsat være en god løsning. ”Mange har spået faxens død gennem de seneste 10 til 15 år og helt op til nu. Det ser dog ikke ud til at ske lige med det samme. Det kan vi se på vores salg af telefax og på nye analyser, som spår telefax et liv adskillige

Bliv forhandler af

år frem i tiden,” forklarer marketingchef Henning Elkjær fra Brother Nordic A/S. Som en af meget få i verden udvikler og producerer Brother fortsat nye telefax-maskiner, ligesom mange af Brothers alt-i-én-printere fås med integreret fax.

skærmbeskyttelse

ZetMac Privacy Filter, beskyt din iPad, iPhone, Galaxy og ikke mindst dine oplysninger ZetMac Screen Protector Glass får din smartphone til at holde længe

e

dle

nc a v a r

40%

Ring idag for nærmere information www.zetmac.com 24

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

info@zetmac.com

Tlf: 70 220 250

an forh


Spændende studietur til Lissabon Af Poul Blæsbjerg

Efter generalforsamlingen onsdag den 28. august 2013 valgte en del af Detailpapirhandlerforeningens medlemmer igen i år at deltage i den traditionsrige studietur. Målet var denne gang Lissabon. Første besøg var hos Grupo Portucel Soporcel, der er verdens sjette største papirproducent, hvor deltagerne kunne opleve papirets gang fra baby-plante over træ i skoven til det færdige papir. På gartneriet Herdade de Espirra produceres baby-planter. Udelukkende eucaluptus træer, som der fremstilles ca. 12 million af om året. Efter et år er planten klar til udplantning i skoven. 12 år senere er træet klar til at blive fældet og kørt til papirfabrikken. Næste besøg var papirfabrikken ca. 50 km syd for Lissabon med den største og mest fantastiske papirmaskine til UWF papir. Den er ca. 200 meter lang og fuldautomatisk, som det meste af fabrikken. Det var kun meget få arbejdere at få øje på. Den nye papirmaskine har en kapacitet på 500 tusinde tons papir om året og kører med en produktionshastighed på 30 meter papir pr. sekund eller 1800 meter pr. minut. Imponerende. Hertil er så knyttet seks store skæremaskiner, og endelig de pakkes papiret i pakker med 500 ark, fem pakker i hver kasse, som lægges på paller. Disse transporteres herefter fuld computerstyret, som alt på fabrikken, ud i deres lagerhal på ca. 2600 kvadratmeter. Den kan rumme ca. 32.000 paller på en gang. Papirfabrikken råder også over en containerpark med plads til 1000 containere. Herfra bliver papiret sendt ud over hele verden, idet fabrikken eksporterer papir til 115 lande. Portucel Soporcel Group ejer tre papirfabrikker i Portugal og omsatte i første halvår af 2012 for 742,7 mill. euro, heraf var eksporten 618 mio. euro. Den samlede produktion af papir er 1,6 mio. tons om året, og det skulle gøre Portusel Soporcel til den største papirproducent i Europa. Desuden administrerer Gruppen også skove på omkring 120.000 ha. og har en egenproduktion af træer på 12 millioner om året. Gruppen er også den største producent i Portugal af grøn energi. Men studieturen var ikke slut endnu. Næste formiddag var deltagerne på rundtur med guide i Lissabon – til både kendte og mindre kendte steder. Det lykkedes at få smagt på den berømte kanelkage ”Pasteis de Belem” og turen sluttede med en portugisisk frokost i Lissabons ældste og tættest befolkede kvarter Alfama. Sidste dag var fridag, hvor deltagerne selv kunne udforske de steder, pladser, bygninger, museer med mere, de havde lyst til at se.

Formand: Elly Nielsen Stege Bøger og papir Storegade 12, 4780 Stege Tlf. 5581 5333 – fax. 5581 1872 E-mail: 7792@bogpost.dk

Næstformand: Poul Blæsbjerg Fredensborg Boghandel Jernbanegade 9A, 348o Fredensborg Tlf. 4848 0173 – fax. 4848 5113 E-mail: 4560@bogpost.dk

Kasserer: Henning Skaarup Borgmestervænget 35 3600 Frederikssund Tlf. 4731 4915 E-mail: skaaruphenning@gmail.com

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

25


KONPA inviterer til Crazy Christmas Cabaret og branchemøde om udbud mandag den 18. november 2013 Branchemøde om udbud finder sted på Børsen fra kl. 14.00 til kl. 16.30.

Middag og Crazy Christmas Cabaret i Tivoli den 18. november 2013

Derefter går vi over i Glassalen til kl. 19.30, hvor Crazy Christmas Cabaret starter.

Vi inviterer til et fællesarrangement med ledsager, hvor vi først spiser på Café Ultimo i Tivoli og derefter skal vi ind og se Crazy Christmas Cabaret. Vi håber, I har lyst til at komme og forhåbentligt kan du overtale din mand/ kone/partner til at tilbringe nogle hyggelige og sjove timer sammen med dit netværk i KONPA. Vi har reserveret nogle gode pladser på de seks første rækker. Hvis du/I kun er interesserede i at deltage i middag og Crazy Christmas Cabaret, er du/I selvfølgelig meget velkomne til dette. Vi spiser kl. 17.00 på Café Ultimo, en 2 retters middag med efterfølgende kaffe.

Nærmere oplysninger om mødested og udlevering af billetter til Tivoli og Cabaret følger.

Billet til Crazy Christmas Cabaret giver gratis adgang til Tivoli, så der vil også være mulighed for at gå rundt i Tivoli og kigge på julemarkedet. Glæd dig til et spændende branchemøde med dine kollegaer og/eller kom og få et grin sammen med kollegaer og ledsagere. Pris for medlemmer: Branchemøde Medlemmer af KONPA: 150,- ex. moms. Ved deltagelse af mere end to fra samme virk-

Program for branchemøde om udbud

Kl. 14:00 – 14:10 Velkomst Kl. 14:10 – 14:30 De største udfordringer på det offentlige marked Kl. 14:30 – 15:00 Dialog med den offentlige ordregiver før under og efter et udbud. Hvor meget dialog må man egentlig have med den offentlige ordregiver? Kl. 15:00 – 15:15 Pause Kl. 15:15- 15:30 Hvordan undgår du de 10 klassiske udbudsfejl? Kl. 15:30-16:15 Nye regler – nye muligheder. De nye EU-udbudsdirektiver er lige på trapperne, i Danmark skal det munde ud i en ny udbudslov. Kom og hør hvilke nye muligheder der er på vej. Kl. 16:15 - 16:30 Spørgsmål og afslutning Foredragsholderen er: Louise Høgh, advokat og OPS-konsulent hos Dansk Erhverv. OPS står for Offentlig-privat samarbejde. OPS er en samlet betegnelse for offentligt-privat samarbejde, der spænder bredt fra it, rådgivning, transport, fødevarer, sundhed og privathospitaler til ældrepleje.

Formand Adm. direktør Jørgen Foley Esselte Danmark ApS Smedeholm 10 DK-2730 Herlev Tlf. 38 16 78 00 Fax 38 16 78 01 jfoley@esselte.com 26 www.esselte.com Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

somhed koster det kr. 75,- ex. moms for 3. person og for 4. person el. flere koster det kr. 35,ex. moms pr. person. Ved no-show opkræves et gebyr på kr. 300,ex. moms. Middag og Crazy Christmas Cabaret Deltagelse i middag og Crazy Christmas Cabaret: kr. 675,- pr. person ex. moms. Pris for ikke medlemmer: Deltagelse i branchemøde: kr. 650,- ex. moms Ved no-show opkræves et gebyr på kr. 650,ex. moms. Deltagelse i middag og Crazy Christmas Cabaret: kr. 875,- pr. person ex. moms Tilmelding senest den 11. november 2013 pr. e-mail hms@danskerhverv.dk.

Sted:

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K. Der er mulighed for parkering mod betaling i Slotsholmsgade Tilmelding: Kan ske pr. e-mail: hms@danskerhverv.dk

Sidste frist for tilmelding er 11. november 2013. Tilmelding er bindende.

Næstformand

Kasserer

KONPA

Adm. direktør Nils Claudi Arlund Staples Denmark ApS Bjergvangen 1 3060 Espergærde Tlf. 49 17 03 03 nilsclaudi.arlund@staples.dk

Adm. direktør Mogens Hallager Bong Danmark A/S Baldersbuen 2 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 55 55 Fax 46 59 02 55 mogens.hallager@bong.com www.bong.dk

Børsen, 1217 København K Tlf. 33 74 60 00, Fax 33 74 60 80 Sekretariatschef Marlén Sandvik Tlf. 33 74 65 02 hms@danskerhverv.dk Juridisk konsulent Josefine Thrane Sletten Tlf. 33 74 61 07 jts@danskerhverv.dk


Bliv medlem af KONPA Bliv en del af KONPA – Brancheforeningen for kontor og papir Meld din virksomhed ind allerede i dag og oplev alle fordelene ved at være medlem af KONPA, vi vil glæde os til at byde dig velkommen. KONPAs medlemmer dækker branchen bredt lige fra forhandlere, leverandører, agenter og grosister. Se medlemslisten på www. konpa.dk. KONPA er åben for alle virksomheder, der beskæftiger sig med papir, emballage, kontorartikler og meget mere inden for branchen. KONPA ønsker at samle og styrke branchen gennem branche- og netværksarrangementer og arrangerer derfor løbende branchemøder. Her bliver du oplyst, udfordret og inspireret til at se nye perspektiver i alt lige fra trends i branchen til markedsføring. Hvert andet år samler vi store dele af branchen til en heldagskonference – Temadag – hver gang med helt aktuelle problemstillinger for branchen. Se her i bladet om vores næste branchemøde mandag den 18. november og efterfølgende sociale arrangement med ledsager, hvor vi skal ind og se Crazy Christmas Cabaret. Du kan tilmelde dig som ikke medlem til middag/Crazy Christmas Cabaret og/eller branchemøde om udbud. Så kom og mød dine kollegaer i branchen. Medlemmer af KONPA har adgang til en lang række medlemsfordele og rabatter. Kontakt gerne sekretariatet for yderligere oplysninger på tlf. 33 74 65 02 el. pr. mail til hms@danskerhverv.dk

Skal der ændres i leveringen? Bliver KONTOR|Papir sendt til den forkerte adresse? Eller til de forkerte mennesker? Er der flere i firmaet, som gerne vil have et eksemplar af bladet? Så brug nedenstående kupon – men husk: Kun eksterne sælgere kan få KONTOR|Papir leveret til privatadressen.

Bestillingskupon Der er tale om en (sæt kryds) Adresseændring

Navneændring

Afbestilling

Nybestilling

Leveringsnummer (se næstøverste linje på adressen på bagsiden): Firmanavn: Att.: Adresse: Postnr.:

By:

Send ændringerne pr. mail til post@kontorpapir.dk eller udfyld kuponen og send den til Store Kirkestræde 1, 4, 1073 København K. Fax: 3215 0844.

Nr. 7 | 2013 | KONTOR|papir

27


KUN DE UFORBEREDTE SATSER PÅ HELDET.

PRINT 3.0 - FORDELEN Der er nogle, der overlader ting til tilfældighederne. De krydser fingre og håber på det bedste. Andre foretrækker hårdt arbejde frem for rent held. De leder efter alle fordelene. Vurderer dem fra alle vinkler. Vi præsenterer den nye MFC-J6920DW fra Brother. Hurtigere print. Cloudprint uden en pc. Wi-Fi og NFC. Smart Scan. Dropbox- og Evernote™-forbindelse. Alle egenskaber beregnet til at forberede dig. Forberede dig til succes.

BROTHER.DK

Kontorpapirnr7  

B2B magasin for den danske kontorforsyningsbranche.

Advertisement