De politiske håndværkere - læseprøve

Page 1

Benny Engelbrecht & Flemming Sørensen

De politiske håndværkere

Om magt, indflydelse og resultater på Christiansborg


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 3

Benny Engelbrecht & Flemming Sørensen

De politiske håndværkere Om magt, indflydelse og resultater på Christiansborg


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 5

Indhold

Forord: De politiske håndværkere ............................................................

7

Pia Kjærsgaard: Demokratiets højborg .....................................................

11

Den politiske proces: Det danske demokrati ...........................................

23

René Christensen: At kunne tælle til 90 ....................................................

36

Henrik Dam Kristensen: Toppen af kransekagen.....................................

54

Steen Gade: Det lange, seje træk ................................................................

72

Mike Legarth: Resultaterne tæller ..............................................................

90

Marianne Jelved: Damen med håndtasken ..............................................

106

Henning Hyllested: Partisoldaten ..............................................................

122

Karen Klint: Den politiske arbejdsbi .........................................................

138

Mette Bock: Minister uden spin .................................................................

154

Søren Gade: Far her ved roret ......................................................................

170

Pressen og politikerne: En uhellig alliance ...............................................

190

Benny Engelbrecht: Godt politisk håndværk ...........................................

201

5


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 6

6

Engelbrecht & Sørensen: De politiske håndværkere


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 7

De politiske håndværkere Laver politikere aldrig andet end at skændes? Det spørgsmål er blevet stillet rigtig mange gange til aktive politikere. Og jo, det gør de. Nogle af dem gør i hvert fald. I denne bog forsøger vi at give svaret på, hvad der egentlig sker bag de lukkede døre på Christiansborg, når der skal forhandles og indgås aftaler. – KAN I POLITIKERE da aldrig gøre andet end at skændes? Det spørgsmål er ofte blevet stillet til aktive politikere. Og egentlig er det et godt spørgsmål. For hvis man kun følger politik via medierne, får man nemt det indtryk, at politikere er nogle højtråbende egoister, der vil hævde sig på andres bekostning – og som opfører sig som linselus, når de ser et tv-kamera. Så gælder det om at komme frem i første række og blive set. Men det medieskabte billede er heldigvis ikke hele virkeligheden. I denne bog vil vi forsøge at give svaret på, hvad danske politikere egentlig laver, når de ikke lige skændes i den offentlige debat. Når dørene ind til forhandlingslokalet først bliver lukket, og aftalerne skal til at indgås. De journalister, der dækker dansk politik i skrevne og elektroniske medier, fokuserer meget på konflikter. Gennem de seneste mange år har den journalistiske dækning af dansk politik ændret sig markant – fra at være refererende til at være kommenterende, ja nogle gange endda til at bygge på rene spådomme. Denne bog er dedikeret til de gode politiske håndværkere og den gode politiske tradition for konsensus-demokrati i Danmark. Altså evnen til at finde den gyldne middelvej, hvor politikere med forskellig observans kan finde det Forord: De politiske håndværkere

7


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 8

kompromis, der er bedst – ikke bare for dem selv, men for landet som helhed og for borgerne i særdeleshed. Vi har udvalgt en række nuværende og tidligere danske politikere. De har alle beredvilligt stillet op og fortalt om deres personlige oplevelser fra det politiske liv. Og de har givet adgang til deres erfaringer med det politiske håndværk. At vi har udvalgt netop disse ni personer skal ikke tages som udtryk for, at de er de eneste politiske håndværkere i Danmark. Heldigvis. Vi har udvalgt dem ud fra en række kriterier. Dels skulle de gerne have en vis erfaring med politik, dels har vi søgt en bred repræsentation fra forskellige partier. Og endelig har det været vigtigt for os at have både meget profilerede og mindre profilerede politikere med. DET ER GANSKE kendetegnende for det danske demokrati, at det har været muligt for os at skrive denne bog, og at politikere fra så mange forskellige partier har sagt ja til at stille op til de interviewsamtaler, der ligger til grund for de enkelte kapitler. For den ene os er jo selv aktiv politiker. Endda en, der ganske sikkert bliver opfattet som en modstander af de fleste deltagere. At den slags kan lade sig gøre, kan formodentlig kun forekomme i det danske demokrati. Faktisk sagde alle de medvirkende meget hurtigt ja tak, da vi spurgte, om de havde lyst til at medvirke. Den imødekommenhed er vi meget taknemmelige over. En del af årsagen til den store velvilje er nok også, at der bredt i dansk politik savnes journalister, der fokuserer mere på det politiske indhold og mindre på taktik, spin og konflikter. At give et indblik i den del af politik, som danske medier nærmest aldrig interesserer sig for, har der simpelthen været et behov for. Vi håber, at denne bog også kan virke som inspiration til nutidige og fremtidige journalister, der arbejder med politiske emner. Størstedelen af den lovgivning, der bliver vedtaget i det danske folketing, er trods alt udtryk for bred konsensus. Der er bare meget af det, der vedtages med brede flertal, som aldrig får omtale i medierne. VI ER BRøDRE, og som henholdsvis aktiv politiker og journalist – oven i købet gennem mange år som underviser på Journalisthøjskolen i Aarhus – tilhører vi nogle af de erhverv, der har den absolut ringeste troværdighed blandt danskerne. Selv brugtbilsforhandlere rangerer vel efterhånden højere. Men netop med de to forskellige indfaldsvinkler har det været fantastisk spændende at lave denne bog. 8

Engelbrecht & Sørensen: De politiske håndværkere


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 9

Ud over at det har været inspirerende og godt for familiesammenholdet, har vi haft to ambitioner med bogen: For det første at lave en egentlig inspirations- og lærebog til samfundsfagsundervisning, der anskueliggør, hvordan det danske demokrati fungerer i praksis nede i maskinrummet hos den partipolitiske håndværker. For det andet at give politisk interesserede danskere en mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de processer, som er bestemmende for den politiske beslutningsproces: Hvordan Christiansborg når frem til resultater, på godt og ondt. Og skulle der så en dag være enkelte af dem, der læser denne bog, som selv skulle have politiske ambitioner om at stille op til byrådet, regionsrådet eller Folketinget, så håber vi, at den også kan bruges som inspiration til deres eget politiske virke. DET HAR LIGGET os meget på sinde, at de, der medvirker i bogen, primært har fokuseret på det politiske håndværk, når det virker. Det er klart, at vi sagtens kunne have bedt vores kilder hjælpe os med at finde frem til eksempler på, hvordan det politiske håndværk ser ud, når tingene ikke lykkes. Vi har et enkelt eksempel med, der illustrerer, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har sit politiske håndværk på plads. For at illustrere det har vi valgt en selvoplevet erfaring, som vil kunne sætte noget af det, der er foregået i dansk politik i de seneste år, i et nyt perspektiv. Alle politikere, der medvirker i bogen, har haft mulighed for at gennemlæse og eventuelt korrigere de passager, de er med i. EN SæRLIG TAK til Folketingets bibliotek for velvillig hjælp til vores research, til de medvirkende politikere for deres åbenhed og ærlighed – og ikke mindst til Charlotte og Karen for at bære over med, at vi har brugt så meget tid og energi på dette projekt. I bogen gør vi brug af fotos fra Folketingets Vandrehal, hvor kunstneren Rasmus Larsen i perioden 1918 til 1921 udsmykkede væggene med et stort sammenhængende værk i stilarten skønvirke. Undervejs har han givet politikerne underfundigheder at tænke over, som den dag i dag kan få en folkevalgt til at standse eftertænksomt op. Vi skylder Rasmus Larsen stor tak for hans værk. Gråsten & Viborg, oktober 2017, Benny Engelbrecht & Flemming Sørensen

Forord: De politiske håndværkere

9


De politiske håndværkere, færdig_Det politiske håndværk 09/10/17 10.52 Side 10

10

Engelbrecht & Sørensen: De politiske håndværkere


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.