Page 1

nr 03/2018 (73) ISSN 2451-2079

K DNI A R PO LA D , ÓW T N DE STU ASZCZA ZWŁ OKU IR

Dobrze zacząć Na WSIiZ można więcej! Wielokulturowa Uczelnia Nie samą nauką żyje student


2


Drodzy Studenci WSIiZ, Witajcie w naszej Społeczności Akademickiej! Dziękuję Wam za zaufanie jakim obdarzyliście naszą Uczelnię. Jestem przekonany, że dokonaliście dobrego wyboru. Jak wynika z badań ankietowych – nasi Absolwenci są zadowoleni z ukończenia WSIiZ, a  studenci chętnie polecają ją swoim znajomym. To dowód na jakość kształcenia, nowoczesność rozwiązań dydaktycznych, poziom obsługi studentów. Cały czas Uczelnia się doskonali – dla Was i dla Waszego powodzenia na rynku pracy. I tutaj też – wg ogólnopolskich badań prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – nasi Absolwenci wypadają dobrze. Po prostu są konkurencyjni na rynku pracy. W ubiegłym roku akademickim, nasza Uczelnia pozyskała wielomilionowe środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (głównie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), na nasycenie procesu dydaktycznego innowacjami dydaktycznymi, praktycznymi rozwiązaniami symulującymi praktykę działania firm i organizacji oraz na nowe specjalności i moduły kształcenia. To Wy, Drodzy Studenci, będzie odbiorcami tych nowoczesnych, dydaktycznych rozwiązań. Uczenie się, doskonalenie umiejętności praktycznych, czy przygotowanie do wejścia na rynek pracy – to nie jedyne punkty Waszej aktywności na Uczelni. Taką mam nadzieję. Dobra zabawa, nawiązywanie przyjacielskich relacji, rozwijanie swoich pasji i  zainteresowań, to jest to w  czym również WSIiZ będzie Was wspierał. Znakomicie wyposażony i zarządzany Klub Akademicki IQ, świetnie sprofilowane media studenckie z grupy IntroMedia, cała paleta uczelnianych kół naukowych, kreatywny Samorząd Studencki, to tylko niektóre przykłady możliwości rozwoju pozadydaktycznego. Namawiam Was więc nie tylko do dobrej nauki, ale również do tego, by wolny czas spędzać na terenie Uczelni, z kolegami i koleżankami ze studiów. Wierzcie mi – współcześni pracodawcy oczekują od kandydatów wszechstronności, aktywności i zaangażowania. W zdobyciu i rozwijaniu tych zalet chętnie Wam pomożemy – musicie tylko chcieć. Koleżanki i Koledzy – nowi Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – to jest Wasz czas! dr Andrzej Rozmus Prorektor ds. Nauczania WSIiZ

3


SPIS TREŚCI 4

Pierwsze tygodnie Dobrze zacząć

08

Środowisko akademickie

11

Wybitne osobowości

16


Drzwi do kariery

Nie samą nauką żyje student

Studiuj we WSIiZ za darmo

18

Tak się bawi WSIiZ

38

Na WSIiZ można więcej!

20

Studenckie miasto

40

Biuro Karier

22

Nowoczesna infrastruktura

26

Wielokulturowa uczelnia Zagraniczne możliwości

28

Garść rad dla obcokrajowców

32

Bogactwo wielu kultur

34

5


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Mapa WSIiZ – Rzeszów

ul. Sucharskiego 2, Poziom 0

Dział Rekrutacji (RA 8) Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu (RA 7)

Aula im. Prof. J. Chłopeckiego

WEJŚCIE GŁÓWNE

Strefa relaksu – czytelnia (RA 21)

Biblioteka (RA 22)

WEJŚCIE

Sala wykładowa (RA 53)

Samorząd Stude

6


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Klub Akademicki IQ Dziekanat RA 27

E

poziom -1/ zejście

Sala wykładowa (RA 43)

Biuro Karier (RA 45, RA 46)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (RA 51)

encki (RA 52)

7


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Dobrze zacząć Pierwsze kontakty z uczelnią mogą wywołać pewną dezorientację – w końcu to nowe miejsce, inne od typowej szkoły. Na pewno masz wiele pytań: gdzie załatwić niezbędne formalności? O czym koniecznie należy pamiętać? Gdzie szukać pomocy? Oto garść wskazówek na temat tego, jak poruszać się po uczelni.

Wirtualna Uczelnia – to chyba najważniejsze internetowe miejsce dla każdego studenta WSIiZ. To właśnie za pośrednictwem WU sprawdzisz swój podział godzin, oceny (nie trzeba martwić się o wpisy do indeksu), kwestie finansowe oraz sylabusy. Wystarczy jako login wpisać literę „w” i  następnie numer albumu. Dla numeru albumu 12345 loginem będzie w12345. Domyślne hasło do konta to numer PESEL właściciela.

Elektroniczna

Legitymacja

– można odebrać ją w dziekanacie. Wcześniej trzeba jednak wejść na WU, zatwierdzić swoje dane w  zakładce Student -> Dane Ogólne (jeśli są poprawne, w przeciwnym razie należy zgłosić się do dziekanatu w  celu ich poprawienia) oraz zapłacić 22 zł na subkonto Elektronicznej Legitymacji, 8

które można znaleźć w zakładce Kwestura -> Dane dodatkowe. Dowód wpłaty w  formie papierowej należy okazać w  dziekanacie podczas odbierania legitymacji.

Legitymacja uprawnia nie tylko do licznych zniżek np. na bilety, ale także pozwala korzystać z uczelnianych komputerów oraz kiosków informacyjnych (gdzie sprawdzić możesz swoje konto na Wirtualnej Uczelni). Wystarczy wsadzić kartę do czytnika, system automatycznie rozpozna użytkownika, a  potem wpisać hasło (domyślnie jest nim numer PESEL właściciela).

Kwestura

– sprawy związane z opłacaniem czesnego załatwia się przede wszystkim drogą elektroniczną. W  zakładce Kwestura Wirtualnej


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Uczelni możesz sprawdzić wszystkie podstawowe informacje na temat płatności: numery subkont, wysokość należności.

Czesne należy uiszczać terminowo. W przypadku niedokonania wpłat czesnego w terminach naliczane będą odsetki. Ponadto student, który zalega z zapłatą 2/5 czesnego za dany semestr lub na dzień 30 marca lub 15 lipca danego roku posiada jakiekolwiek zaległości z  tytułu czesnego oraz innych tytułów płatności, może zostać skreślony z listy studentów.

Dział rekrutacji – to pierwszy dział z jakim masz do czynienia, ponieważ właśnie tutaj złożysz dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia. Jeżeli na tym etapie masz jakieś pytania lub wątpliwości, to możesz w tym miejscu otrzymać wszelkie informacje związane z pierwszymi tygodniami studiowania.

Gdzie: Pokój nr 8

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

Kontakt:

Kontakt:

jtluczek@wsiz.rzeszow.pl

tel: +48 17 866 11 88,+48 17 866 11 99

tel.: 017 866 1207 (Rzeszów)

e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

_________________________________

_________________________________

Dziekanat – chyba najważniejszy dla studentów Biblioteka – aby pożyczyć książki w bibliotece lub korzystać z  nich w  czytelni należy zamówić je przez katalog w internecie. Logowanie do systemu odbywa się na tej samej zasadzie jak do Wirtualnej Uczelni (patrz: wyżej). Standardowo możesz pożyczyć do 10 książek, chociaż limit ten można w różny sposób zwiększyć. Za pośrednictwem internetowego systemu możesz także przedłużyć termin wypożyczenia książki o kolejny miesiąc.

Gdzie: Pokój nr 21 (Rzeszów)

Pokój nr KM23 (Kielnarowa)

_________________________________

dział na uczelni. To właśnie tutaj załatwisz większość spraw związanych ze studiowaniem oraz otrzymasz odpowiedzi na wiele trapiących Cię pytań. Złożysz tu wnioski m.in. o: Indywidualną Organizację Studiów, urlop okolicznościowy, stypendium, wpis warunkowy, awans, reaktywację, przesunięcie terminu płatności czesnego, przyznanie ulgi prorodzinnej.

Jak czytać harmonogram? Na Wirtualnej Uczelni możesz zobaczyć godziny oraz miejsca zajęć. Te drugie są zapisane za pomocą symboli. Jak je rozszyfrować? RA – symbol ten oznacza główny budynek uczelni przy ul. Sucharskiego 2. RB – część zajęć w Rzeszowie odbywa się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Jego budynek mieści się obok głównej siedziby WSIiZ, przy ul. Rudnickiego 2. KA, KM – tak oznaczone są sale mieszczące się w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. TA – studenci wydziału medycznego będą mieć też zajęcia w Tyczynie. Zamiejscowy budynek uczelni mieści się przy ul. Orkana 5.

9


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Gdzie:

Gdzie:

Budynek główny w Rzeszowie,

Pokój nr 27/2 – wewnątrz dziekanatu

ul. Sucharskiego 2, pokój nr 27.

w Rzeszowie.

Kampus Uczelniany w Kielnarowej,

Godziny otwarcia:

budynek Centrum Edukacji Międzynarodowej,

od wtorku do piątku

pokój nr KM 117.

w godzinach 11.00-15.00,

Godziny otwarcia (dla obydwu dziekanatów):

w soboty w godzinach 7.30-15.30,

od wtorku do piątku w godzinach 11.00-15.00,

Kontakt:

w soboty w godzinach 7.30-15.30,

Anna Chmiel – tel. +48 17 8661475

Dziekanat nie prowadzi obsługi w niedziele

Kinga Gaweł-Stec – tel. +48 17 86613 03

_________________________________

Dominika Niećko – tel. +48 17 86614 75

_________________________________

Biuro ds. osób niepełnosprawnych – usług Biura może skorzystać student, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Jednostka ta ma na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa studentów niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Uwaga! Studenci posiadający orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności proszeni są o przekazanie kopii orzeczenia do Dziekanatu lub Sekcji ds. stypendiów.

Gdzie:

Pokój nr 51.

Kontakt:

+48 17 866 12 78

bon@wsiz.rzeszow.pl

_________________________________

Dział Stypendialny – to tutaj składać będziesz wszelkie wnioski dotyczące stypendiów, otrzymasz także wszelkie o nich informacje.

10

Samorząd studencki – jeśli masz jakieś problemy ze studiowaniem lub pomysły jak można usprawnić działanie uczelni, to swoje kroki powinieneś skierować właśnie do tego miejsca. Jak sama nazwa wskazuje, samorząd studencki tworzą studenci podobni do Ciebie – a więc osoby, które rozumieją trudy studiów, a  przy tym znają doskonale WSIiZ. Pomogą Ci więc znaleźć odpowiednie rozwiązanie lub wskażą dział lub osobę, która tej pomocy będzie mogła udzielić.

Gdzie:

Pokój nr 52

Godziny otwarcia:

Według dyżurów członków samorządu

Kontakt:

samorzad@wsiz.rzeszow.pl

_________________________________


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Środowisko akademickie – co, jak i kiedy?

Organizacja roku akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jest w niektórych aspektach nieco inna od spotykanej w większości uczelni, a tym bardziej od zwykłej szkoły. Wyjaśniamy podstawowe kwestie i różnice.

11


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Organizacja roku akademickiego 2019/2019: semestr zimowy: 1 października 2018 r. – 17 lutego 2019 r. semestr letni: 18 lutego 2019 r. – 30 września 2019 r. przerwa wakacyjna: 01 sierpnia 2019 r. – 30 września 2019 r. Terminy obowiązkowych spotkań organizacyjnych: Studia stacjonarne:

Kierunki: A, Ga, B, D, M, G, P, E, L, Za, I, J, Di, Fz, Ko, Z

Studia pierwszego stopnia

28.09.2018

Studia drugiego stopnia

01.11.2018

Studia niestacjonarne:

Kierunki: A, Ga, B, D, M, G, P, E, L, Za

Kierunki: I, J, Di, Fz, Ko, Z

Studia pierwszego stopnia

12.10.2018

05.10.2017

Studia drugiego stopnia

16.11.2018

01.11.2017

Zajęcia w WSIiZ występują w  kilku formach, z których najczęstsze to:

Wykład – forma zajęć, która najbardziej kojarzy się z uczelnią. Podczas wykładów studenci poznają najważniejsze kwestie teoretyczne omawianych zagadnień. Warto na nie chodzić – to właśnie z  treści na nich poruszanych później zdaje się egzamin!

Ćwiczenia – podczas tych zajęć będziesz wchodzić w interakcję z  prowadzącym, wykonywać zadania, brać udział w dyskusjach.

Projekt – to specyficzna forma kształcenia, w której to studenci muszą wykazywać się twórczością, zaangażowaniem, kreatywnością oraz wiedzą. Najczęściej do opracowania dostaje się zadanie praktyczne: stworzenie mediaplanu dla kampanii reklamowej, zrobienie grafiki komputerowej, opisanie danego zagadnienia, wymyślenie procesu produkcyjnego, itp.

Laboratoria – to zajęcia najczęściej podobne do ćwiczeń, ale odbywają

12

się raczej w mniejszych grupach i  odpowiednich pomieszczeniach – właśnie laboratoriach. Niech nie zwiedzie Cię jednak pierwsze wrażenie: niekoniecznie chodzi tu o  salę wypełnioną przyrządami medycznymi czy naczyniami chemicznymi, bo jest to pojęcie szersze. Większość studentów korzysta po prostu z  laboratoriów komputerowych. Podział godzin znaleźć można na Wirtualnej Uczelni – tam też zobaczysz kiedy zaczynają i  kończą


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

się poszczególne przedmioty. Zaliczenia odbywają się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu. To sprawia, że swoje pierwsze egzaminy możesz mieć nawet pod koniec listopada, a  ostatnie dopiero w  lutym. Dzięki temu nie będziesz zmuszony przebrnąć przez dwutygodniowy maraton sesyjny, bo sesja jest rozłożona na dłuższy czas. Czasem jednak zdarzają się poprawki. Ich datę wyznacza prowadzący zajęcia – najczęściej poprawka odbywa się kilka tygodni po pierwszym terminie. Warto wtedy śledzić pocztę studencką oraz podział godzin na Wirtualnej Uczelni. Trzeba też pamiętać, że tradycyjna sesja poprawkowa po semestrze letnim została przesunięta z września na lipiec. Nie trzeba więc martwić się przez całe wakacje tzw. „kampanią wrześniową”. Jeśli chodzi o  sesję, to warto pamiętać o  kilku studenckich ułatwieniach:

– termin zerowy zaliczenia/egzaminu – z trudnych przedmiotów organizowane są „zerówki”. Jest to dodatkowa szansa dla studentów – podchodzą wtedy do egzaminu, mogą w jego ramach go zaliczyć, a  nawet jeśli się nie uda, to nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji. Trzeba jednak spróbować swoich sił w pierwszym terminie.

– konsultacje – przez cały rok akademicki wykładowcy mają wyznaczone godziny konsultacji dla studentów, warto z tego korzystać, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed egzaminem, a  nie po fakcie.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) Nie później niż do 14 dni od rozpoczęcia semestru student może złożyć wniosek o indywidualną organizację studiów, która polega na zwolnieniu studenta z uczestnictwa z wybranych lub wszystkich form zajęć. Do dnia podjęcia przez dziekana decyzji o  zwolnieniu studenta z  obecności na zajęciach student musi w  nich uczestniczyć. Zgodę na nie uczestniczenie w  zajęciach z  powodu IOS wyraża każdy prowadzący dany przedmiot w  formie pisemnej lub mailowej na odpowiednim wniosku, który student otrzyma w  Dziekanacie. Warunki zaliczenia przedmiotu realizowanego w  ramach IOS ustala nauczyciel akademicki, prowadzący ten przedmiot. IOS udzielany jest na okres jednego semestru i  podlega opłacie w  wysokości 250 zł przy pierwszej zgodnie na IOS i 150 zł przy kolejnej zgodzie. Wyrażenie zgody na IOS nie zwalnia studenta z  terminowego zaliczania przedmiotów w terminach ustalonych dla danej grupy studentów, zgodnie z harmonogramem zajęć.

Indywidualny Program Studiów Program dla szczególnie uzdolnionych studentów, którzy chcą studiować wg zmodyfikowanego planu i programu studiów, w ramach danego kierunku. Mogą się o niego ubiegać studenci studiów I stopnia, którzy ukończyli pierwszy rok studiów oraz osiągnęli średnią ocen za studia w wysokości co najmniej 4,5, a także studenci studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem bardzo dobrym.

13


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Indywidualizacja Procesu Kształcenia Wierzymy w Twoje talenty i umiejętności

14


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

15


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Wybitne osobowości Uczelnia jest miejscem, które skupia wybitne osobistości: ekspertów, specjalistów, praktyków, innowatorów. Dorobek profesorów WSIiZ to niejednokrotnie osiągnięcia na skalę Polski, a nawet międzynarodową. Warto znać swoich wykładowców i w pełni czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Przedstawiamy kilka ważnych postaci, w których wykładach możesz uczestniczyć. Prof. Aleksander Hall jest nie tylko historykiem, ale także człowiekiem, który aktywnie na historię Polski wpływał. W  latach PRL był działaczem opozycji demokratycznej, brał udział w  strajku w  Stoczni Gdańskiej, zasiadał w  niejawnych władzach „Solidarności”. W 1989 roku uczestniczył w  obradach Okrągłego Stołu, był ministrem w  rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Laureat prestiżowej Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę „Osobista historia III Rzeczypospolitej”. Współpracował z  redakcjami „Tygodnika Powszechnego”, „Przeglądu Katolickiego” oraz „Polityki Polskiej”. Prof. Andrzej Głowacki sprawnie łączy działalność naukową z ekspresją artystyczną. Znany ze swoich projektów designerskich tworzonych w  duchu surrealizmu, zwolennik wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i  metod w  sztuce. Obecnie zajmuje się m.in. projektowaniem 16

dla potrzeb aplikacji na urządzenia mobilne, obrazem w mediach, projektowaniem przestrzeni wirtualnej oraz grafiką komputerową. Za swoją działalność artystyczną odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz „Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Prof. Jan Woleński jest wybitnym filozofem, o czym świadczy jego bogaty dorobek naukowy i  publicystyczny. Jest autorem lub współautorem kilkuset artykułów naukowych i  popularnonaukowych, wydał kilkanaście książek, czynnie wypowiada się na ważne tematy polityczne m.in. na łamach Gazety Wyborczej oraz Polityki. Uznawany jest za znawcę i  kontynuatora szkoły warszawskolwowskiej, której dokonania wywarły znaczący wpływ na filozofię. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Prof. Stanisław Waltoś to wybitny ekspert

w dziedzinie prawa. Dzięki jego inicjatywie do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja świadka anonimowego oraz świadka koronnego. W  latach 80. był ekspertem Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, a  z  jego wiedzy oraz umiejętności korzystała także Rada Europy oraz łotewski rząd. Autor około 400 prac naukowych, z  czego 55 w  językach obcych. W  latach 2000-2002 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w latach 2004-2006 Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Prof. Tomasz Goban-Klas jest wybitnym medioznawczą, który swoją wiedzę zdobywał nie tylko na podstawie prac naukowych, ale także działając w ważnych instytucjach związanych z  mediami. Zasiadał w  Krajowej Radzie Radiofonii i  Telewizji, był wiceprezesem Stowarzyszenia

Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, pracował w Instytucie Studiów Europejskich w  Wiedniu, sprawował urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i  Sportu, był stypendystą Sorbony oraz Uniwersytetu Stanforda. Za swoją działalność odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim tego orderu.

Prof. Zdzisław Hippe to wybitny specjalista

w obszarze informatyki chemicznej, inteligentnych systemów informacyjnych, systemów ekspertowych, sztucznej inteligencji oraz w uczeniu maszynowym. Współpracował z  zagranicznymi uczelniami, m.in.: Auburn University (USA), Lund University (Szwecja), Katholieke Universiteit Nijmegen (Holandia), Technische Universitat w  Monachium (Niemcy). Opracowane pod jego kierunkiem systemy informatyczne wdrożone zostały instytucjach w  kraju i  za granicą, m. in. w  Finlandii, Holandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Ukrainie i USA.

Prof. Aleksander Hall

Prof. Andrzej Głowacki

Prof. Jan Woleński

Prof. Stanisław Waltoś

Prof. Tomasz Goban-Klas

Prof. Zdzisław Hippe 17


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Studiuj na WSIiZ za darmo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie docenia swoich studentów, oferując wachlarz stypendiów. Z którego możesz skorzystać? Co musisz zrobić, żeby studiować całkowicie za darmo? I jakiego terminu nie przegapić? Poniżej krótka instrukcja, dzięki której upragnione stypendium będzie w zasięgu ręki.

Stypendium Rektora Dla kogo? Dla najlepszych studentów (nie więcej niż 10% uczących się na każdym kierunku). Co muszę zrobić, żeby je otrzymać? Zaliczyć pierwszy rok studiów I stopnia, uzyskać średnią arytmetyczną za poprzedni rok akademicki min. 3,0 (im wyższa średnia, tym większe szanse), zaliczać w pierwszym terminie (dopuszczalna jest tylko jedna poprawka w  ciągu roku). Mile widziana dodatkowa działalność naukowa, artystyczna lub sportowa.

Jeżeli jesteś zaangażowany w działalność naukową, spróbuj pozyskać środki także od innych instytucji niż WSIiZ. Złóż wniosek o stypendium przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do kiedy złożyć wniosek? Do 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy oraz do 28 lutego – w przypadku stypendium na semestr letni.

School of Leaders – NOWOŚĆ Dla kogo? Dla najlepszych studentów . Kto może aplikować do programu? Każdy student I roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, który po pierwszym semestrze nauki osiągnie średnią ocen w  wysokości co najmniej 4.0. Jeśli wykazałeś w  trakcie semestru dodatkową aktywność i  możesz się pochwalić szczególnymi

18


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

osiągnięciami (naukowymi, sportowymi, bądź artystycznymi), uwzględnij je we wniosku, aby zwiększyć swoje szanse na dołączenie do School of Leaders. Co otrzymam w ramach stypendium? Przede wszystkim Uczelnia opłaci 100% kwoty Twojego czesnego. Dodatkowo, program gwarantuje między innymi wsparcie w  rozwoju naukowym oraz daje możliwość szlifowania umiejętności liderskich poprzez udział w specjalistycznych warsztatach. Do kiedy złożyć wniosek? Termin składania wniosków upływa 28 lutego. Jeśli nie uda Ci się dostać do School of Leaders za pierwszym podejściem, możesz starać się o  przyjęcie do programu po kolejnym semestrze nauki w  ramach rekrutacji uzupełniającej.

Miejsce zakwaterowania − nie ma znaczenia, czy mieszkasz w domu studenckim czy wynajmujesz pokój. Co wpływa na przyznanie stypendium? Dochód w rodzinie studenta (nie może przekraczać 1051,70 zł netto).

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia Dla kogo? Dla wybitnych studentów. Co muszę zrobić, żeby otrzymać to stypendium? Zaliczyć poprzedni rok studiów i wykazać wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Do kiedy złożyć wniosek? Do 10 września.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych Stypendium dla obcokrajowców Dla kogo? Dla studentów obcokrajowców, bez względu na kierunek, rok, tryb studiów. Co muszę zrobić, żeby je otrzymać? Uzyskać średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0 (dopuszczalna jest jedna poprawka). Do kiedy złożyć wniosek? Do 30 września – w  przypadku stypendium na semestr zimowy oraz do 28 lutego – w przypadku stypendium na semestr letni.

Stypendium socjalne Dla kogo? Dla studentów od pierwszego semestru I roku studiów z przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę w  rodzinie studenta nie przekraczającym 1051,70 zł netto. Do kiedy złożyć wniosek? Do 28 lutego – termin składania wniosków na semestr letni – do 30 czerwca; na semestr zimowy danego roku akademickiego – do 15 października – w  przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego.

Dla kogo? Student z tytułem niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Do kiedy złożyć wniosek? Do 28 lutego – termin składania wniosków na semestr letni – do 30 czerwca; na semestr zimowy danego roku akademickiego – do 15 października – w  przypadku studentów przyjętych do WSIiZ na semestr zimowy danego roku akademickiego.

Pakiet Terminowy Student Dla kogo? Dla pilnych studentów, którzy zaliczają sesję w pierwszym terminie. Co zawiera Pakiet? 3 darmowe wejścia do SPA w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZw Kielnarowej w  ciągu semestru; karnet upoważniający do korzystania z  siłowni WSIiZ w  Kielnarowej; większy limit wypożyczeń książek w  bibliotece; dostęp do rozszerzonego pakietu „Wykładów dla osób chętnych”; 10 godzin bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczącej rozwinięcia koncepcji biznesowej – biznes planu; a co najważniejsze – pierwszeństwo w wyborze promotora.

Comiesięczne zniżki z jednej raty czesnego Dodatek z tytułu zamieszkania Dla kogo? Dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, których odległość od miejsca stałego zamieszkania do uczelni wynosi co najmniej 50 km. Co nie wpływa na przyznanie stypendium?

Dla kogo? Dla studentów aktywnie działających w kołach i organizacjach studenckich. Dlaczego warto? Zapłacisz mniej w  przyszłym miesiącu, a przy okazji zbierasz punkty potrzebne do uzyskania innych dostępnych stypendiów.

19


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Na WSIiZ można więcej! Działaj w kołach naukowych i organizacjach studenckich Jeśli nie lubisz się nudzić, wykorzystaj czas wolny od zajęć na aktywność w kole naukowym lub organizacji studenckiej. To świetny sposób na nawiązywanie znajomości, realizowanie pasji i odkrywanie talentów, a przy tym zdobywanie cennego doświadczenia, które być może w przyszłości wyróżni Twoje CV wśród innych.

Chcesz przystąpić do koła? Szukaj informacji na stronie www.wsiz.rzeszow.pl  Studia  Koła naukowe  Lista kół naukowych Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

20

Koło naukowe – czyli? W kołach naukowych spotkasz ludzi zafascynowanych wybraną dziedziną. Co ważne, to studenci organizują spotkania, wybierają omawiane tematy i  planują następne działania. Można dyskutować, prezentować swoje badania, organizować wydarzenia, uczestniczyć w  konferencjach. W  kołach naukowych zawiązują się przyjaźnie, ale też powstają zalążki przyszłych firm, tworzonych przez studentów WSIiZ, czego przykładem może być chociażby historia MobiTouch – firmy absolwentów uczelni.

– Aktywność w kole naukowym to nie tylko działalność naukowa: występowanie na konferencjach, pisanie artykułów naukowych, prowadzenie badań – ale także organizowanie spotkań, dyskusje i  polemiki, zdobywanie kontaktów – mówi Olga Kurek-Ochmańska, opiekun pomocniczy Koła Naukowego Nowe Media. – To pozwala na wszechstronny rozwój, doskonalenie tzw. kompetencji miękkich oraz budowanie własnego CV. Spośród grona absolwentów można wyróżnić się również tym, że robiło się więcej niż chodzenie na wykłady.


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Nauka to nie wszystko Masz zainteresowania inne niż naukowe? Zapoznaj się z ofertą organizacji studenckich, które przyczynią się do mówienia o  latach studiowania jako najpiękniejszych chwilach w  życiu.Do wyboru studenci WSIiZ mają m.in. prężnie działający Akademicki Związek Sportowy, uczelniany chór VoxCoelestis i  koncern medialny Intro Media.

Sprawami studenckimi zajmuje się oczywiście Samorząd Studencki. Do dyspozycji jest więc cały wachlarz możliwości – gra w drużynach sportowych i  wyjazdy na zawody, praca w  redakcji ucząca warsztatu dziennikarskiego, realizacja muzycznych pasji i udział w festiwalach.

Naukowe

FLOW – Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia Kryptografii Walutowej Aviation Management Club Analiz Ekonomicznych Logistyczne Koło Naukowe LOGIKON Projektowania Graficznego DRUGI WYMIAR Multimediów i Gier Komputerowych Instytutu Badań nad Cywilizacjami Nowe Media Lege Artis Unii Europejskiej Nowych Technologii Programistycznych Kosmetologii „Piękno” „CHEMIKOS „RehSCIENCE” „Rehabilitant” Dietetyków „Eskulap” Koło Nauk o Zdrowiu

Koło

21


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Biuro Karier Chcesz już dziś zaplanować swoją przyszłość? Interesuje Cię zdobywanie doświadczenia zawodowego jeszcze podczas studiów? Stawiasz na swój rozwój? Cieszymy się, że jesteś z nami i wiemy, jak pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów. Odwiedź Biuro Karier i przekonaj się, że trafiłeś na uczelnię, której największą dumą są sukcesy jej studentów.

Od CV do ofert pracy

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

22

Wspieramy studentów w wejściu na rynek pracy. Pomagamy w  wyborze odpowiedniej ścieżki kariery poprzez m.in. indywidualne konsultacje z  doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości. Dzięki naszej pomocy możesz mieć lepszy pogląd na to w  czym czujesz się najlepiej, czy spełnisz się pracując na etacie, czy wolisz założyć własną firmę. Pomożemy Ci stworzyć Twoje pierwsze profesjonalne dokumenty aplikacyjne, a  także przygotować się do Twojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej.

Dysponujemy obszerną bazą ofert pracy, które przesyłamy bezpośrednio na skrzynki mailowe studentów. Ułatwiamy zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez znalezienie odpowiedniego miejsca praktyk. Dbamy o jakość praktyk po to aby po ich zakończeniu każdy student miał poczucie, że zdobył doświadczenie zawodowe, które będzie przydatne w jego przyszłej karierze.

Doświadczenie na wagę złota – Doświadczenie zawodowe jest bardzo istotne z punktu widzenia pracodawcy. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy rekruter


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

ma przed sobą dwa CV. W jednym z  nich sekcja dot. doświadczenia zawodowego jest pusta albo w ogóle jej nie ma – mówi Maryla Rarus z Biura Karier WSIiZ. – W  drugim natomiast wyszczególnione są aktywności studenta np. wolontariat, praktyki zawodowe oraz praca tymczasowa. Oczywistym jest, że rekruter wybierze kandatyta, który może pochwalić się tym, że w  wolnym od zajęć czasie był aktywny zdobywając doświadczenie zawodowe.

Biuro Karier w liczbach O  skuteczności Biura Karier świadczą statystki z działań realizowanych w okresie 2013 – 2017. Do Biura Karier zgłoszono blisko 20 tys. wolnych miejsc pracy, studenci zrealizowali blisko 1050 płatnych staży, nawiązano współpracę z  blisko 1300 firmami, ponad 3700 osób założyło swoje

14795 miejsc pracy

2500 1019 płatnych staży 3389 godzin warsztatów kompetencyjnych współpraca z 1133 firmami 3500 kont na stronie Biura Karier

a w samym w I kwartale

konto w serwisie Biura Karier w  celu znalezienia zatrudnienia. Ponadto, Biuro Karier realizuje projekty: • ABK Kariery – 600 studentów jest objętych kompleksowym wsparciem w  zakresie doradztwa zawodowego oraz doradztwa ds. przedsiębiorczości • Program płatnych praktyk zawodowych – kilkuset studentów zostanie objętych programem płatnych, 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych w największych przedsiębiorstwach oraz instytucjach w regionie.

Gdzie szukać Biura Karier WSIiZ? Główny budynek uczelni, ul. Sucharskiego 2, RA45, RA46, biurokarier.wsiz.pl 23


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Nowoczesna infrastruktura

We WSIiZ, oprócz możliwości spotkania inspirujących ludzi, którzy przekażą Ci wiedzę i doświadczenie, będziesz miał dostęp do nowoczesnych narzędzi, dzięki którym zdobywanie tej wiedzy będzie przyjemnością.

W toku studiów część zajęć będzie odbywała się w  nowoczesnym Kampusie w  Kielnarowej. Dla swoich studentów WSIiZ organizuje bezpłatny transport tzw. wsizobusem, który nawet kilkanaście razy dziennie kursuje na trasie Rzeszów – Kielnarowa. Możesz także korzystać z miejskiej linii 44 (rozkład jazdy na stronie www.mpk.rzeszow. pl) lub dojechać własnym samochodem i  zostawić go na jednym z  kilku parkingów na terenie kampusu.

Jako student WSIiZ będziesz korzystać ze świetnie wyposażonych laboratoriów badawczych, m.in.: laboratorium zaawansowanych technologii sieciowych i technologii bezprzewodowych, laboratorium finansowe czy laboratorium kryminalistyki. Możesz realizować swoje pasje w  profesjonalnym studiu telewizyjnym, radiowym i  fotograficznym − bez względu na kierunek studiów. Zmontuj swój pierwszy film, usłysz własny głos na antenie czy pracuj nad warsztatem fotograficznym. To doświadczenie i dobra zabawa w jednym! 24


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

25


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Zagraniczne możliwości Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stawia na rozwój swoich studentów, dlatego z roku na rok oferuje coraz więcej możliwości na poszerzenie ich wiedzy i umiejętności. Dla ambitnych i głodnych nowych wyzwań przygotowała programy, które umożliwiają studiowanie za granicą. Studia zagraniczne pozwalają nam udoskonalić umiejętności językowe, poznać nowe kultury oraz są mocnym punktem w CV. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zadbała o to, by jej studenci mieli jak najlepsze możliwości studiowania za granicą. Dział Współpracy z Zagranicą WSIiZ od początku stawia na pozyskiwanie ważnych zagranicznych partnerów, tak aby udostępnić studentom cały wachlarz możliwości nauki za granicą. W związku z tym powstał specjalny dział – Dział Współpracy z  Zagranicą, który podtrzymuje zawarte już międzynarodowe kontakty oraz stara się nawiązać wiele nowych, koordynuje również projektem Erasmus+. Dział ten mieści się w budynku głównym uczelni na ul. Sucharskiego 2, w  pok. RA 207. Oprócz tego Dział Współpracy z  Zagranicą i  International Office zajmują się rekrutacją. Dział Współpracy z  Zagranicą poszerzaniem siatki rekruterów, umowami z  rekruterami, promocją, a  International Office przyjmowaniem dokumentów, sprawdzaniem ich, udzielaniem kandydatom/agentom informacji na temat studiów. Obie jednostki współpracują z  uczelniami i  innymi organizacjami zagranicznymi w  zakresie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych czy organizacją i koordynacją programu wymiany dla 26


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

studentów i pracowników Uczelni i innych partnerów krajowych z instytucjami zagranicznymi.

o wiele bardziej wymagającym, konkurencyjnym, międzynarodowym rynku pracy.

Dział Współpracy z Zagranicą służy także pomocą, doradztwem i  konsultacją wszystkim studentom, którzy chcieliby uzyskać informacje dotyczące kształcenia się na uczelniach za granicą.

– Wyjazd w ramach programu Erasmus+ to dla mnie przede wszystkim niesamowita szkoła życia, a także wspaniała przygoda, dzięki której poznałam kulturę Hiszpanii i  Katalonii, a  także spotkałam niesamowitych ludzi – mówi Katarzyna Mieszawska, która skorzystała z  programu na I  semestrze studiów uzupełniających. – Pozwoliło mi to inaczej patrzeć na kultury i religie świata, a także sprawiło, że mogę z dumą powiedzieć, że mam przyjaciół na całym globie!

„Erasmus+ umysły”

zmienia

życie,

otwiera

Program wystartował w 2014 roku, jako połączenie wcześniej istniejących inicjatyw, w  tym programu „Uczenie się przez całe życie” i  przeznaczony jest, między innymi, dla studentów, którzy chcą odbywać praktyki zawodowe oraz kształcić się w  ciekawych miejscach Europy. Celem projektu Erasmus+ w  WSIiZ jest zwiększenie aktywności studentów w  zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz zachęcenie do mobilności i  podejmowania nowych wyzwań poza granicami jednego kraju. Studenci WSIiZ mogą korzystać z dwóch rodzajów wyjazdów – na studia lub na praktyki zagraniczne. Na takim wyjeździe można przede wszystkim podszkolić umiejętności językowe, poznać nowe kultury, nawiązać wiele znajomości; na okres jednego semestru studenci mają okazję spróbować samodzielnego życia w obcym środowisku. W  przypadku praktyk zagranicznych student lub absolwent ma okazję spróbować swoich sił na

Studenci mogą liczyć na wsparcie od uczelni w postaci: stypendium na zagraniczne studia, całkowitego zwolnienia z opłat czesnego na uczelni partnerskiej, zaliczenia okresu studiów na uczelni partnerskiej, możliwości aplikowania o  stypendium naukowe WSIiZ po powrocie z  uczelni partnerskiej czy nawet do 75% zniżki z opłat czesnego WSIiZ na czas wyjazdu (dotyczy wyjazdów na studia)! Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tym programie? Kandydat, który ubiega się o  zagraniczny wyjazd musi posiadać: status studenta WSIiZ, średnią ocen co najmniej 3,60, dobrą znajomość języka obcego, w którym planuje podjąć studia (znajomość języka obcego będzie zweryfikowana na podstawie wewnętrznego egzaminu językowego).

27


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Gdy student spełni wszystkie te warunki, może śmiało zgłaszać swoją kandydaturę do projektu. W tym celu musi dostarczyć: formularz zgłoszeniowy, CV w  języku obcym, list motywacyjny w  języku obcym oraz zaświadczenie o  średniej ocen za poprzedni semestr. Na zakwalifikowane osoby czekają dwa etapy rekrutacji. Pierwszy etap to selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z  wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50 (3,00 w przypadku wyjazdów na praktyki zagraniczne). – Początkowo bałam się podjęcia nauki w nieznanym mi do tej pory państwie, w  uczelni, w  której będę musiała porozumiewać się tylko w  języku angielskim i  to na dodatek z  ludźmi, których nie znam – mówi Katarzyna Mieszawska – Na szczęście szybko okazało się, że wszyscy ci ludzie stali się moimi znajomymi, a  posługiwanie się językiem angielskim pomogło mi w  codziennych obowiązkach w Polsce i sprawiło, że teraz czuję się pewniejsza siebie, gdy komunikuje się

28

z kimś w innym niż ojczysty język. Drugi zaś polega na podliczeniu punktów uzyskanych podczas rekrutacji według ustalonych kryteriów, a  następnie ogłaszana jest końcowa lista rankingowa malejąca. Gdy student przejdzie pozytywnie przez oba etapy, czeka go wyjątkowy wyjazd, który na pewno zaowocuje mnóstwem pozytywów i ciekawych wspomnień. Rekrutacja na wyjazdy na studia w  roku akademickim 2019/2020 oraz na wyjazdy w  celu realizowania praktyk wiosną/latem 2019 ruszy 02.11.2018. Nie przegapcie spotkań informacyjnych, które będą odbywać się w październiku i w listopadzie 2019!


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

DoubleDegree Jest to program oferujący roczne studia w Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku akademickim studenci mieli do wyboru aż 10 uczelni. Korzystając z  tego programu student otrzymuje dwa dyplomy – jeden ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na WSIiZ oraz drugi potwierdzający zdobycie tytułu licencjata lub magistra wybranej uczelni zagranicznej. Jedne studia, dwa dyplomy. Oferta skierowana jest do wszystkich studentów, którzy po pierwsze: chcą rozwijać swoje umiejętności, po drugie: ich angielski jest na poziomie B2 lub wyższym, a  po trzecie są na 2 roku studiów I  stopnia lub pierwszym 2 stopnia (dziennych lub zaocznych). Osoba, wyjeżdżając na cały rok studiów do Anglii, realizuje wybraną ścieżkę edukacyjną, analogiczną ze studiowanym kierunkiem studiów w WSIiZ.. Konieczna jest zgoda dziekana na wyjazd.

Studenci jak dotąd mogli aplikować na następujące uczelnie w Wielkiej Brytanii: Birmingham City University, Coventry University, Derby University, Huddersfield University, University of Abartey Dundee, University of Central Lancashire, University of Wales Trinity Saint David, University of Ulster (London and Birmingham Campuses), London School of Business and Management, Northumbria University (+ London campus) oraz Amity University Studenci chcący kształcić się za granicą mogą otrzymać również pomoc finansową. Aplikujący może liczyć na wsparcie w  postaci do 9 000 £ (około 50 000 zł) pożyczki rządu Wielkiej Brytanii na pokrycie czesnego, 50% obniżki z opłat czesnego we WSIiZ oraz opiekę przedstawiciela brytyjskiej firmy English Oak Recruitment.

rodzaju szkołą życia. Program DoubleDegree wyróżnia się tym, że student sam organizuje swój pobyt w danym kraju, w mieście, w którym znajduje się wybrana uczelnia – mówiła Anna Sarzyniak dla portalu WSIiZ, która skorzystała z  programu. – Trzeba przede wszystkim zadbać o  zakwaterowanie, konto bankowe czy National Insurance Number, który jest wymagany, by móc rozpocząć pracę w  UK. Ja pracowałam na pół etatu, a  wypłaty w  zasadzie pokryły większość wydatków związanych z  pobytem w  Derby. Była to więc nieoceniona lekcja samodzielności. Moim zdaniem udział w tego typu programach znacząco zwiększa szanse na rynku pracy. – dodała A. Sarzyniak.

Wymiana z uczelniami z Chin WSIiZ jako pierwsza uczelnia w  regionie i  jedna z  pierwszych w  Polsce wprowadziła do oferty na kierunku Filologia specjalność tłumaczeniową z  językiem chińskim. To prekursorska inicjatywa WSIiZ we współpracy polsko-chińskiej. Patronat nad specjalnością objął Ashan Normal University w  Chinach, dzięki czemu studenci ze wspomnianej specjalności mogą wyjechać na semestralny kurs języka chińskiego i kultury chińskiej, prowadzony w profesjonalnym Centrum Nauczania Języka Chińskiego dla Obcokrajowców w Anshan Normal University. Kurs trwa 5 miesięcy. Pierwszy wyjazd studentów odbył się w roku akademickim 2014/2015. W semestrze zimowym 2018/2019 w ANU przebywać będzie 8 studentów WSIiZ. W  ramach programu wymiany z  uczelniami z  Chin, także chińscy studenci kształcą się w  WSIiZ w  ramach semestralnej lub rocznej wymiany. W  semestrze zimowy 2018/2019 z  Chin przyjeżdża 9 studentów na roczne studia z  zakresu: Filologii, Informatyki i Zarządzania Międzynarodowego.

– Pobyt w Derby był dla mnie swego 29


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Garść rad dla obcokrajowca we WSIiZ

Ten rok nie jest dla Ciebie łatwy, bo podsumował kilkanaście lat, które spędziłeś za szkolną ławką i otworzył drzwi w nowe, inne, samodzielne życie. Od teraz wszystko jest „w Twoich rękach”. Musisz sobie to uświadomić i skorzystać z każdej szansy, którą dostaniesz w tym miejscu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

30

Postępująca globalizacja oraz przemiany polityczne i ekonomiczne na świecie przyczyniają się do coraz intensywniejszych migracji edukacyjnych młodzieży z  całego świata. Wielu z  nich przyjeżdża do Polski ze Wschodu – z  Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu. Tu w  Polsce, rynek szkół wyższych i  uniwersytetów jest ogromny, a  spora ich część jest niedaleko wschodniej granicy. Jedną z nich – otwartych dla obcokrajowców – jest Wyższa Szkoła Informatyki i  Zarządzania w  Rzeszowie, która zajmuje piąte miejsce w  Polsce pod względem liczby studentów pochodzących zza granicy. To szansa także dla Polaków, którzy mogą poznawać inne kultury, nawiązywać znajomości, które w  przyszłości mogą zaowocować wspólnymi inicjatywami oraz pomysłami. W  dzisiejszym świecie bardzo ceni się współpracę międzynarodową, a  WSIiZ to idealne miejsce, by zrobić pierwszy krok w kierunku takiej działalności.

Mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że WSIiZ to uczelnia marzeń dla studentów spoza Polski. Na samym początku pamiętaj jednak, że póki co jesteś tu OBCOkrajowcem. Stanąłeś na drodze, na której zapewne spotka Cię wiele nieporozumień, zagadek, pytań, a  nawet problemów. Trzeba zdać sobie z  tego sprawę, przygotować się, a jeszcze lepiej wiedzieć co, jak i gdzie warto zrobić lub… czego nie robić. W razie problemów, wątpliwości i chwil słabości, masz do dyspozycji dwa miejsca, w  których zawsze znajdziesz wsparcie: • Adaptation clinic przy Instytucie Badań nad Cywilizacjami (http:// w w w.c y w iliz acje.pl /ar ticle _ adaptation_clinic) • Pełnomocnik ds. Adaptacji Studentów ze Wschodu, kontakt: mvoronin@wsiz.rzeszow.pl


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Rada 1 – ucz się i doskonal swój język WSIiZ to uczelnia bardzo otwarta na studentów zza granicy. By się na nią dostać nie trzeba zdawać egzaminów, nie musisz perfekcyjnie znać języka, nawet proces rekrutacji można odbyć przez Internet. To jednak nie oznacza pełnego luzu podczas studiów. Największym, najtrudniejszym i najczęstszym problemem jest język polski. Uczelnia już od pierwszych dni stara się pomóc – jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego semestru są kursy językowe, potem obowiązkowe bezpłatne zajęcia w  ciągu pierwszego roku studiów. Regularnie uczęszczaj na ćwiczenia, angażuj się w  nie, wykonuj zadania domowe, w  wolnym czasie czytaj polskie książki oraz NIE bój się rozmawiać po polsku.

Rada 2 – nie zamykaj się w środowisku swoich rodaków - Mieszkałem z Ukraińcami, na zajęciach w grupie też byli prawie sami Ukraińcy, imprezowaliśmy też tylko w  gronie Ukraińców, nawet w  Internecie codziennie odwiedzałem tylko ukraińskie portale. Po jakimś czasie zdałem sobie sprawę: cały czas otaczają mnie sami rodacy – wspomina Oleg. – W takim środowisku spokojniej się czujesz, nie odczuwasz nagłych zmian, szoku kulturowego, ale z drugiej strony nie uczyłem się języka, nie poznawałam innej kultury. Zacząłem nawiązywać przyjaźnie z Polakami i teraz mam wielu

znajomych z Polski. Nawet moja dziewczyna jest Polką – dodaje student WSIiZ. Na tej uczelni możesz znaleźć przyjaciół nie tylko z  Polski, ale z  całego świata, co da Ci możliwość wypróbowania swojego języka angielskiego (i  nie tylko) w  praktyce, jak i  poznania nowych ludzi i  ich kultury.

Rada 3 – Nie psuj wizerunku swego kraju Niestety nie wszyscy doceniają szansę, którą otrzymali. Czasami od wykładowców usłyszeć można słowa rozczarowania – za brak zaangażowania, uczciwej pracy, chęci rozwoju. Taka postawa szkodzi nie tylko Tobie, ale także wpływa na to, jak postrzegany jest Twój kraj i rodacy! Bądź dumny ze swojej narodowości, pokaż jej bogatą kulturę i samemu stań się ambasadorem własnego państwa!

Rada 4 – Pamiętaj, że masz szansę na sukces Jeśli czegoś pragniesz i ciężko pracujesz – na pewno to osiągniesz. Nie jesteś z Polski, ale to nie znaczy, że masz mniejsze szanse czy możliwości. Nawet w  trudnych chwilach nie bój się, nie narzekaj, nie zamykaj się w  sobie. Bądź optymistą, uwierz w  siebie, pomyśl jak rozwiązać problem. Życie studenckie to także hartowanie ducha, niepowtarzalne doświadczenia, budowanie osobowości, kształtowanie nawyków i cech, które przydadzą Ci się w przyszłości.

31


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Bogactwo wielu kultur Na WSIiZ znaleźć można przedstawicieli wielu kultur. Instytut Badań nad Cywilizacjami organizuje dla nich wydarzenia, w ramach których mogą oni poznać Polskę, ale także zaprezentować własną kulturę. Na co warto zwrócić uwagę?

Dni Kultury – już nie musisz wyjeżdżać za granicę, aby poznawać kultury innych krajów. WSIiZ to środowisko międzynarodowe, które daje możliwość poznania przedstawicieli innych narodów pozostając w murach uczelni. Najlepszą do tego okazją są Dni Kultury, w  ramach których prezentowane są tradycje i  zwyczaje różnych krajów: czy to Ukrainy, Kazachstanu lub Malezji! Wigilia po polsku – również obcokrajowcy mają szansę dokładniej poznać Polskę i jej kulturę, nie tylko poprzez samo przebywanie w naszym 32


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

kraju. Wigilia to w końcu dla Polaków bardzo ważny moment w  roku, dlatego przybliżamy gościom zza granicy związane z nią tradycje, potrawy, zwyczaje.

Wielkanoc w międzynarodowym gronie – to doskonała okazja do integracji w  nowym środowisku. Wspólne spotkanie przy zastawionym jedzeniem stole pozwala nie tylko na spróbowanie różnych potraw, ale także nawiązanie wielu nowych, fascynujących znajomości!

33


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Tak się bawi WSIiZ Życie studenckie słusznie kojarzy się nie tylko z nauką i egzaminami, ale też z rozrywką, imprezami, koncertami i wieloma innymi atrakcjami. Środowisko akademickie jest polem twórczego rozwoju, nie tylko naukowego, ale też sportowego i artystycznego. Można być zarówno uczestnikiem, jak i widzem, bawiąc się równie dobrze. Gdzie tętni serce artystyczne WSIiZ i na co zwrócić szczególną uwagę? Otrzęsiny – impreza dedykowana

studentom I roku. To podczas tego wydarzenia przejdziesz rytuał inicjacji i  staniesz się pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej. Nie zabraknie przy tym wielu atrakcji: konkursów, zabaw oraz koncertów. To doskonała okazja do integracji w gronie nowych znajomych. Kiedy: połowa października

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Klub Akademicki IQ – można

go nazwać uczelnianym inkubatorem kultury. Odbywają się tutaj liczne studenckie koncerty, występy, imprezy – chociażby NES Day, podczas którego królowały stare gry konsolowe oraz komputerowe czy trudniej szachowy. Gośćmi Klubu były takie osobistości jak Mariusz Szczygieł, Czesław Mozil czy Grzegorz Miecugow oraz grupy jak kabaret Łowcy B. czy Studklub Odessa Show.

WSIiZ ma Talent – chyba każdy

kojarzy popularne show, na podstawie

34

którego nasza uczelnia organizuje ten konkurs. Wystarczy tylko przyjść i zaprezentować swoje zdolności – śpiew, taniec, sztuczki magiczne, tricki piłkarskie. Jest o  co walczyć, w  poprzedniej edycji nagrodą główną była kwota 1 000 zł. Kiedy: luty-marzec

Miss WSIiZ – nikt chyba nie ma wątpliwości, że studentki WSIiZ są najpiękniejsze na świecie, zwłaszcza, że pochodzą z różnych jego zakątków, prezentując zróżnicowane typy urody. Właśnie dlatego w  murach naszej uczelni nie mogło zabraknąć konkursu, w ramach którego staramy się wyłonić tę najpiękniejszą. Impreza organizowana jest z  rozmachem, uczestniczki przygotowują się do występów pod okiem profesjonalistów, występują w  kilku odsłonach, zaczynając od wydania casual, a kończąc na sukniach wieczorowych. Kiedy: marzec-kwiecień


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Hacathon – podczas tej niezwykłej imprezy, Klub Akademickim IQ zamienia się na 24 godziny w jedną wielką pracownię programistyczną. W  ramach wydarzenia zgłoszone drużyny mają przygotować projekt mający potencjał stać się start upem. Wszystkiemu towarzyszy typowy dla tej branży klimat: masa pizzy oraz energetyków, które pomagają wytrwać uczestnikom w  intensywnym programowaniu. Kiedy: marzec

Gra Gitara – konkurs dedykowany muzykom, oczywiście obowiązkowym elementem jest gitara. Zwycięzcy będą mieli możliwość nagrania demo w studio Radio Intro oraz clipu w studio telewizyjnym. Kiedy: kwiecień-maj

Konkurs graficzny – tym razem coś dla osób zajmujących się tworzeniem obrazów. Forma prac nie ma wielkiego znaczenia: może to być malarstwo, szkice, zdjęcia, grafika komputerowa. Ważne aby uczestnik wyczerpywał temat danej edycji. W roku akademickim 2015/2016 brzmiał on: „Jak człowiek nie marzy – umiera”. Jest o  co walczyć – zwycięzca zostaje zwolniony z nawet 3 rat czesnego! Kiedy: semestr letni

35


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Studenckie Miasto Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że Rzeszów jest małym miastem, które z tego względu oferuje niewielkie możliwości, to rzeczywistość jest zupełnie inna. To ogromny studencki kampus – największe miasto studenckie w Unii Europejskiej według Eurostatu (licząc w skali względnej stosunku liczby mieszkańców do liczby studentów). Z tego względu pełne jest imprez skierowanych właśnie do tej grupy.

Rzeszowski Rynek – tu mieści się najwięcej klubów i restauracji w  jednym miejscu – każdy znajdzie dla siebie coś interesującego: zarówno fani ciężkiego rocka, jak i muzyki dyskotekowej, osoby chcące sobie potańczyć czy pośpiewać w karaoke. A na koniec zawsze można „skoczyć” na kultowego już kebaba. Lisia Góra – jeśli wolisz jednak zorganizować coś „swojego” na łonie natury, to Lisia Góra jest miejscem idealnym. To co prawda nazwa umowna, bo wszelkie stoły, ławki, grille, miejsca na ogniska znajdują się u jej podnóży, zaraz koło Wisłoka i nie trzeba wysoko się wspinać. Tylko uważajcie na komary! Władze miasta również starają się zaoferować coś swoim mieszkańcom – z czego mogą skorzystać przy okazji studenci, zwłaszcza, że inicjatywy te bardzo często są darmowe. Festiwale ogólnopolskie, zagraniczne, różnorakie warsztaty, sportowe wydarzenia, wymieniać można naprawdę długo, z czego kilka szczególnie wartych uwagi poniżej.

36


Pierwsze tygodnie | Wrota do kariery | Multikulturowa uczelnia | Nie samą nauką żyje student

Juwenalia – impreza studencka w najwyższym stopniu, współorganizowana przez różne uczelnie. W  tych dniach studenci całkowicie opanowują Rzeszów, a  symbolem tego jest przekazanie przez władze kluczy do bram miasta. Zabawę otwiera barwny korowód, w  którym spotkasz prawdziwą mieszankę przebierańców: od Geralta z  Wiedźmina przez drużynę Pogromców Duchów aż po absurdalny duet złożony z Gwoździa i Młotka. Studencka inwencja nie zna granic. Do tego oczywiście koncerty gwiazd muzyki oraz doskonała zabawa w gronie przyjaciół. Kiedy: połowa maja

Rockowa Noc – jeżeli jesteś fanem gitarowych brzmień i będziesz w Rzeszowie końcem września, to nie może Cię zabraknąć na Rockowej Nocy. Festiwal promuje amatorskie zespoły, które będą miały szansę postawić pierwszy poważny krok na drodze do wielkiej muzycznej kariery. Kiedy: 24 września

Wschód Kultury – cykl wydarzeń będących owocem współpracy miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) za rtystami pochodzącymi z  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i  Ukrainy. W  ramach Wschodu Kultury realizowanych jest wiele atrakcyjnych wydarzeń: koncerty, warsztaty kulturalne, wernisaże, pokazy animacji, projekcje filmowe, występy taneczne, spektakle teatralne. Wstęp bezpłatny. Kiedy: czerwiec

Carpathia Festiwal – festiwal, którego tradycja sięga 2005 roku. Podczas tego wydarzenia występują młodzi i utalentowani wokaliści oraz zespoły z całego świata. Impreza spodoba się wszystkim słuchaczom poszukującym nowych brzmień, otwartych na inne kultury oraz poszukujących wschodzących gwiazd muzyki. Kiedy: Maj-lipiec

37


Profile for Intro Magazyn

Intro-Vademecum 2018/2019  

Intro-Vademecum 2018/2019  

Profile for pressja
Advertisement