Intro Magazyn 1/2023 (87) - Zielona rewolucja we WSIiZ

Page 1

ZIELONA rewolucja we wsiiz

Intro.Magazyn | nr 1/2023 (87) ISSN 2451-2079
magazyn studencki

REDAKCJA

REDAKTOR WYDANIA

Paweł Januszkiewicz

KOREKTA

Mateusz Ciurkot

SKŁAD I ILUSTRACJE

Konrad Kmiecik

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Martyna Cena

Nikola Cich

Ewa Rząsa

Magdalena Bukała

Anna Zimny

Kinga Miśkowicz

Magdalena Lasota

ZDJĘCIA

Konrad Kmiecik

Magdalena Kosidło

Taras Mykuliak

Opiekun INTRO.MEDIA

mgr Karolina Góraj

Wydawca

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel.: 691 992 117

tel.: 17 866 11 46

email: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

2 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Zdjęcia oraz grafiki ze stron: 6, 7, 9, 24, 25, 26, 27 pochodzą z zasobów portalu freepik.com

Nowe wydanie INTRO.MAGAZYNU poświęcone

tematyce zrównoważonego rozwoju

Świat się zmienia, a my wraz z nim. Dlatego musimy dostosować się do zachodzących przemian w świecie i zadbać o przyszłość naszą oraz następnych pokoleń. Kryzys klimatyczny, zróżnicowanie rynku pracy, zapotrzebowanie na ekorozwój – to tylko nieliczne z obecnych problemów. Czy pozostaje nam tylko bierna obserwacja? Redakcja Intro.media wyszła naprzeciw tym potrzebom w najnowszym wydaniu Intro.magazynu. Poruszamy zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, który jest kluczem do stopniowego rozwiązywania obecnej sytuacji.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest mocno złożone, dlatego wyjaśnienie tego zjawiska zostawiliśmy w rękach Martyny Ceny. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania podjęła liczne inicjatywy, których celem jest szerzenie wiedzy z tego zakresu. W tym celu wprowadzono program „Zielony WSIiZ”, o którym napisała Nikola Cich. Oprócz tego zorganizowano liczne wydarzenia np. TEDx Rzeszów oraz wykłady z cyklu „Przybij piątkę nauce”, które przybliżą nam Magdalena Bukała i Magdalena Lasota.

Również w życiu codziennym możemy podjąć się licznych inicjatyw, które pozytywnie wpłyną na nasze otoczenie i przyszłość. Jeden z pomysłów podsunęła nam Olga Robutka w artykule „Jak żyć bez mięsa? Po wegetariańsku!”. Z kolei Kinga Miśkowicz wzięła pod lupę temat związany z Kartą Różnorodności oraz tym, jak ona wpływa na zatrudnienie w firmach. Magazyn w smakowity sposób zamknie Anna Zimny, która przygotowała kilka po-

rad dotyczących utworzenia własnego domowego warzywniaka.

Tak wiele możemy zrobić, by ocalić przyszłość naszą i następnych pokoleń. Jednak od czego zacząć? Proponujemy lekturę tego Intro.magazynu, który na pewno rzuci sporo światła na tematykę zrównoważonego rozwoju.

Mateusz Ciurkot

Student kierunku Zarządzanie na WSIiZ

3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

SPIS TREŚCI

6 8

Co kryje się pod pojęciem zrównoważonego rozwoju?

Martyna Cena

Idea zrównoważonego rozwoju, czyli jak patrzeć poza czubek własnego nosa

Ewa Rząsa

Nowoczesny plan na uczelnię, czyli „Zielony WSIiZ”

Nikola Cich

„Klimat to ludzie”, czyli pierwszy TEDx w Rzeszowie za nami

Magdalena Bukała

Jak żyć bez mięsa? Po wegetariańsku!

Olga Robutka

Jedzmy zdrowo, czyli poradnik o tym, jak założyć własną hodowlę warzyw

Anna Zimny

Co to jest Karta Różnorodności i jak wpływa na zatrudnienie w Polsce?

Kinga Miśkowicz

Podsumowanie wykładów „Piątka na zielono”

Magdalena Lasota

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
12 15 22 24 26 28

Co kryje się pod pojęciem zrównoważonego rozwoju?

Termin, na który natrafiamy coraz częściej w dzisiejszym świecie. Pojęciem tym posługują się politycy i biznesmeni, którzy ogłaszają nowe strategie dla swoich firm. Mowa tutaj o zjawisku zrównoważonego rozwoju. Z czym jednak wiąże się taka strategia? W związku z dużym zaangażowaniem społeczności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z wprowadzaniem zielonych świadomych rozwiązań pragniemy przybliżyć nieco ową tematykę.

W dużym uproszczeniu, pojęcie to porusza zagadnienia związane z ochroną środowiska i stosowaniem metod zapewniających rozwój we wszystkich sferach życia ludzkiego, takie jak zdrowie, praca lub edukacja. Zjawisko to dotyczy solidarności międzypokoleniowej i znajdowania takich rozwiązań, które zagwarantują dalszy rozwój oraz pozwolą na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych. Zamysłem jest zatem zachowanie równowagi między postępem cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym, w taki sposób, aby współczesny dobrostan nie oznaczał wyrzeczeń w przyszłości, co w efekcie wpłynie na przyszłość następnych pokoleń.

Jedna bardzo istotna cecha zrównoważonego rozwoju to fakt, że jest to poprawa wszystkich stref i części środowiska, czyli wodnego, powietrznego i naziemnego. Jeśli któraś z nich cierpi na rzecz reformy innej, to jest to rozwój substytucyjny, a nie zrównoważony.

Obecnie świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Aby dostosować się do tych zmian, musimy podejmować pewne środki, które często są rozwiązaniami jedynie tymczasowymi, a więc niestabilnymi i nie ekologicznymi. Naraża to przyszłość planety i jakość życia nadchodzących pokoleń. Będąc tego świadomymi, liderzy światowi podejmują konkretne i zdecydowane działania w celu zniwelowania wyrządzanych przez lata zniszczeń i przywrócenia swego rodzaju równowagi.

Ogromnym krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju jest ekorozwój miast. Wprowadzane w ramach tej idei

6 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

rozwiązania pozwalają na polepszenie warunków mieszkalnych i funkcjonowania, jednocześnie będąc ekologicznymi alternatywami wobec metod stosowanych uprzednio. Organizacje pozarządowe również dokładają starań do ogólnego dobrobytu. Wiele firm stosuje zasady ekorozwoju i ,piekąc przysłowiowe dwie pieczenie na jednym ogniu, wykorzystuje ten fakt w swoich kampaniach reklamowych. Standardem zaczyna również być publikowanie raportów ekorozwojowych przez te firmy.

Według rankingu UI GreenMetric obejmującego 1050 uczelni z całego świata, w tym 11 z Polski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajmuje 2 pozycję, jako najbardziej ekologiczna szkoła wyższa w kraju i 291 na świecie. Wprowadzony przez uczelnię w 2020 roku program Zielony WSIiZ ma na celu naprawienie pewnych szkód, które jako społeczeństwo wyrządziliśmy środowisku w procesie rozwoju.

„Rozwijając kulturę i cywilizację, ludzkość zaciągnęła względem planety Ziemi spory kredyt. Przyszedł jednak czas, aby nasze zobowiązania zacząć spłacać – nie możemy już żyć w taki sposób, jak do tej pory, zamyka-jąc oczy na stan środowiska oraz jakość życia przyszłych pokoleń”

–podkreślił rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus.

Pamiętajmy, że Ziemia nie jest domem tylko dla nas, ale też następnych pokoleń. Jeśli wszyscy nie dołożymy starań w celu jej uratownia, to będzie ona trudniejsza do ocalenia.

Martyna Cena

Studentka kierunku Filologia angielska

7
Intro.Magazyn | nr 1/2023
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Idea zrównoważonego rozwoju, czyli jak patrzeć poza czubek własnego nosa

Celebrowanie Światowego Dnia Informacji o Rozwoju zwraca naszą uwagę na sprawy, z którymi jako Polacy nie mamy bezpośredniej styczności. Nasze pokolenie przywykło do życia w kraju wolnym od wojen czy głodu. Nie potrafimy sobie wyobrazić codzienności bez laptopa albo telefonu, a co dopiero bez wody pitnej czy toalety. Trudno nam sobie przypomnieć czasy, kiedy nauka w szkole nie była obowiązkiem, lecz przywilejem. Wiele osób nie rozumie i nie chce rozumieć tego, jak szczęśliwi jesteśmy. Jednak niewiele osób zadaje sobie pytanie o to, dlaczego mamy takie szczęście.

Dokładnie w 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych, która określa ustrój wszystkich członków ONZ. Nieco później, bo w 1987, przedstawiono raport, w którym zaproponowano koncepcję zrównoważonego rozwoju. Czym jednak jest zrównoważony rozwój oraz dlaczego jest tak ważny?

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń”. Podstawą jest więc środowisko naturalne, które stanowi rdzeń całej filozofii skupionej na równowadze w rozwoju. Gospodarka z kolei jest jedynie narzędziem, dzięki któremu możemy osiągnąć nasz cel – dobrobyt społeczny. Jak należy to rozumieć?

Najczęściej cytowaną definicją zrównoważonego rozwoju jest ta, która określa go jako „sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans

Aby zrozumieć określoną filozofię należy poznać jej historię. Powszechnie uważa się, że określenie “zrównoważony rozwój” zostało po raz pierwszy użyte przez niemieckiego księgowego, który nazywał się Hans Carl von Carlovitz. Zwrócił on uwagę na to, że nie można wycinać wszystkich drzew w lesie, ponieważ nie mają one wówczas szans na to, aby odrosnąć. Koncepcję tę podchwycili ekolodzy, uważając, że tym krótkim zdaniem von Carlovitz podsumował konsekwencje intensywnego rozwoju globalnego. Wzbudziło to również zainteresowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

8 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

Na przełomie lat 70. i 80. XX coraz intensywniej wykorzystywano środowisko naturalne, co skutkowało pogarszającymi się warunkami życia ludzi, którzy zamieszkiwali obszary poddawane tym eksploatacjom. Powołano więc Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, która ustanowiła polityczno-gospodarczą inicjatywę, mającą na celu polepszenie bytu ludzi, jak i ochronę środowiska naturalnego. Podkreślano, że ważne jest to, aby współpraca była realizowana na skalę międzynarodową, ponieważ trudno jest dbać o planetę, jeśli część państw wciąż będzie pogłębiać nieekologiczne postawy.

Ideę zrównoważonego rozwoju uznano za tak kluczową dla dalszego funkcjonowania świata, że ustanowiono ją jedną z podstawowych zasad ONZ, jak i zapisano w wielu aktach prawnych – przykładowo, w Polsce zapewnia o tym artykuł 5 Konstytucji. To dzięki temu założeniu możemy mieć przynajmniej nadzieję, że nasz rząd nie wytnie wszystkich lasów czy nie rozbuduje branży futrzarskiej na niepohamowaną skalę.

brobyt, pokój na świecie i partnerstwo. Dąży się do tego, aby zapewnić każdemu człowiekowi możliwość godnego

życia, oraz do eliminacji ubóstwa i głodu. Stawia się również za cel zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zarządzanie surowcami naturalnymi i podejmowanie pilnych działań, przeciwdziałając zmianom klimatycznym, wspierając potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Kolejną kluczową sprawą jest budowanie społeczeństw wolnych od strachu i przemocy – tak aby coraz więcej ludzi na świecie mogło być pozbawionych zmartwień o to, czy ich bliscy wrócą z pracy, czy może padną ofiarą bomb.

Tak jak wszystko na tym świecie, również i rozwój może nieść ze sobą negatywne skutki. Należy pamiętać, że nie wszystko jest złem samym w sobie – to my, jako ludzie, kierujemy nasze działania na właściwe lub niewłaściwe tory. Musimy mieć tę świadomość, że nasze działania mają swoje konsekwencje, jak również, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami Ziemi. Będziemy wtedy mogli nie tylko zatrzymywać to, co się już sypie. Nie będzie konieczności ciągłego naprawiania, odbudowywania, reaktywowania. Zamiast tego może w końcu zdołamy tworzyć, kreować i budować.

Ewa Rząsa

Fundamentem Celów Zrównoważonego Rozwoju są: ludzie, planeta, do-

Absolwentka kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

9 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła
11 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Zdjęcia, filmy, artykuły dla społeczności rzeszowskiej intromediawsiiz@gmail.com

Nowoczesny plan na uczelnię, czyli „Zielony

WSIiZ”

W dniu 28 września 2022 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Zielony WSIiZ”. Udział w niej wzięli dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, rektor WSIiZ, dr hab. Agata JurkowskaGomułka, prorektorka WSIiZ ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr Małgorzata Gosek, prorektorka WSIiZ ds. nauczania, dr Justyna BierniakWoźny, dyrektorka biura mobilności i projektów międzynarodowych oraz przedstawiciele prasy uczelnianej i lokalnej.

Głównym tematem konferencji była nowa strategia uczelni, przyjęta na okres dwóch lat, w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Jak zapowiedziały władze uczelni, będzie się ona koncentrować na czterech kluczowych obszarach: kształceniu, badaniu i rozwoju, infrastrukturze i organizacji oraz partnerstwie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania te będą mieć na celu wyposażenie studentów i absolwentów w cywilizacyjnie niezbędne kompetencje. Będą się również skupiać na zmin malizowaniu niekorzystnych zmian klimatycznych oraz na wyeliminowaniu nierówności społecznych, a także promowaniu różnorodności i kultury włączenia. Aby postawa kształtowana przez uczelnię stała się inspiracją dla innych do podejmowania

działań na rzecz zmian służącym nam i przyszłym pokoleniom.

W ramach nowej strategii w obszarze kształcenia zostanie m.in. stworzona oferta edukacyjna w zakresie zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia. Do wszystkich programów studiów oferowanych przez uczelnię wprowadzone będą zagadnie-

12 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” – to zdanie z Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. „Nasza wspólna przyszłość” powinno stać się mottem i punktem odniesienia do wszelkich aktywności społecznych. Mamy je na uwadze także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, realizując naszą działalność edukacyjną, biznesową oraz społeczną. Zrównoważony rozwój wymaga wysiłku i aktywności w wielu obszarach – także w szkolnictwie wyższym, odpowiedzialnym za kształcenie oraz promowanie wśród młodych ludzi właściwych wzorców.

Rektor WSIiZ

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

nia związane z ideą zrównoważonego rozwoju. Planowane jest również organizowanie zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości i rozwijanie ich uczestników, a także opracowanie kursów i szkoleń w wersji online, mających na celu zapewnienie odpowiednio wykształconej kadry. Będą oni dysponować kompetencjami i wiedzą pomocną w przezwy-

ciężaniu nierówności społecznych oraz budowie dobrobytu jednostki i społeczeństwa.

Jeśli chodzi o obszar badań i rozwoju, mają być wspierane innowacyjne i interdyscyplinarne badania naukowe podejmujące wyzwania zdefiniowane w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zagadnienia z tym związane otrzymają także priorytetowe znaczenie. Dodatkowo będą wspierane koła naukowe oraz organizację studenckie związane z przedsięwzięciami na rzecz ochrony środowiska naturalnego i społeczeństwa. Planowane jest także promowanie działalności publikacyjnej w formie e-booków, które będą dostępne w ramach open-access. Ponadto podczas wykładów, seminariów i konfe-

13 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

rencji promowane będą proekologiczne rozwiązania ograniczające zużycie zasobów oraz emisję substancji szkodliwych, np. poprzez zastąpienie plastikowych butelek dystrybutorami z wodą.

Z kolei w ramach obszaru infrastruktury i organizacji władze uczelni zamierzają wprowadzić, na obu kampusach uczelni, działania na rzecz poprawy efektywności zarządzania zasobami wody. Planowane są inwestycje związane z wykorzystywaniem alternatywnych, odnawialnych źródeł energii oraz transformacją laboratoriów badawczych i dydaktycznych w kierunku tzw. zielonych laboratoriów. Planowane jest także wykorzystanie terenów zielonych na kampusie w Kielnarowej na rzecz promowania bioróżnorodności.

Podczas konferencji, władze uczelni zapowiedziały także, w ramach nowej strategii, rozszerzenie oferty w lunchbarze, mieszczącym się na kampusie w Rzeszowie, o nowe wegetariańskie posiłki. Od 1 października

2022 r., pojawiły się w atrakcyjnych cenach dla studentów, oznaczone znakiem greenfood. Ponadto, jeśli przyjdzie się z własnym kubkiem, to można kupić kawę przelewową za 4 złote. Dodatkowo będą także organizowane dla studentów różnego rodzaju eventy i spotkania rozpowszechniające ideę zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje i dokumenty związane z konferencją oraz nową strategią uczelni znajdują się na portalu internetowym WSIiZ w zakładce Zielony WSIiZ.

14 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Nikola Cich Studentka kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

„Klimat to ludzie”, czyli pierwszy TEDx w

Rzeszowie za nami

„Nie mamy już czasu, musimy działać”. Takie słowa padły ze sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej podczas pierwszej konferencji TEDx Countdown w Rzeszowie. 24 stycznia 2023 roku prelegenci z całej Polski spotkali się, aby inspirować słuchaczy do działania dla dobra naszego, przyszłych pokoleń i całej planety. Motywem przewodnim konferencji były liczne zagrożenia związane z klimatem.

O problemach z kryzysem klimatycznym mówi się od dawna. Rosnąca temperatura, tony śmieci, obecny wszędzie mikroplastik – to tylko niektóre z negatywnych skutków ludzkich działań. Czy jeszcze można coś z tym zrobić? Istnieje wiele rozwiązań, które umiejętnie wykorzystane w życiu codziennym, mogą wspomóc walkę z zagrożeniem, jakie przed sobą mamy. Czy jednak to wystarczy, aby zapobiec katastrofie klimatycznej? Na ten temat wypowiedzieli się zaproszeni na konferencję goście.

go wieku bardzo dokładnie obserwują otaczający nas świat i już teraz walczą olepsze jutro. Wśród prelegentów gościli: prof. Paweł Januszewicz, Błażej Miernikiewicz, dr Maciej Ryś, dr Joanna Remiszewska-Michalak, Martyna Łuszczek, dr inż. Krzysztof Sornek, Ilona Biedroń, Dominika Lasota, Piotr Pietras. To właśnie oni podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak obecnie wygląda świat i co jeszcze możemy zrobić, aby stał się lepszym miejscem.

Aktywiści, doktorzy, naukowcy, a wśród nich reprezentanci zarówno starszych pokoleń, jak i ci, którzy mimo młode-

O czym dokładnie mówili prelegenci?

Jakie rozwiązania zaproponowali? Choć każdy dzielił się swoimi spostrzeże-

15 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

niami z różnych dziedzin, to w wypowiedziach pojawiło się wiele elementów wspólnych.

Zmiana klimatu, zwiększona ilość zanieczyszczeń powietrza oraz mikropyły – m.in. o tych problemach opowiedział prof. Paweł Januszewicz, kierownik

Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Me-

żył to Błażej Miernikiewicz, który swoją prezentację rozpoczął od przedstawienia postaci Snofru egipskiego faraona. Co on miał wspólnego z ekologią? Ten starożytny władca nie zwlekał, tylko od razu przechodził do działania. Zapragnął, aby po śmierci spocząć w piramidzie. Chciał, aby powstała ona za jego życia. Dlatego nie tracił czasu na szukanie nowych technologii, nie zastanawiał się, kiedy pojawią się urządzenia, które ułatwią budowę piramidy. Faraon, wykorzystując dostępne na swoje czasy środki, po prostu zaczął budować. Błażej Miernikiewicz zauważył, że ludzkość obecnie także powinna działać od razu. Zaznaczał, że nie powinniśmy czekać na odkrycie technologii, która rozwiąże nasze obecne problemy, zwłaszcza że liczne rozwiązania są dostępne już teraz.

dycyny Regeneracyjnej WSIiZ w Rzeszowie. Zwróćmy uwagę na ostatni element. Jakie skutki powodują te malutkie, niewidzialne cząsteczki?

Przechodzą do organizmu, powodując liczne problemy. Wszystko może się rozpocząć od stresu oksydacyjnego, a później pojawią się kolejne problemy, które w efekcie mogą doprowadzić do zawału, wylewu, a nawet zgonu.

Czy w starożytnym Egipcie możemy

szukać inspiracji do działań proekologicznych? Okazuje się, że tak. Zauwa-

16 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

Prelegent wspominał o rozwiązaniach z kategorii odnawialnych źródeł energii. Podkreślono również użyteczność termostatu, z którego korzysta coraz więcej osób. Zwrócił również uwagę na zmiany, jakie powinny zajść w środkach transportu. Rezygnacja z samochodu, korzystanie z komunikacji zbiorowej, zniesienie dotacji na loty samolotami, tworzenie ścieżek rowerowych – m.in. te rozwiązania przytoczył również Błażej Miernikiewicz. W trakcie tej prezentacji poruszono również istotną kwestię dotyczącą rozmów z politykami oraz potrzebę egzekwowania od nich działań mających na celu dobro środowiska. A to tylko część przytoczonych przez prelegenta przykładów.

Kwestie utylizacji sprzętu, który służy do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (OZE), nie pozostały bez komentarza. Błażej Miernikiewicz zapytany o ten temat zaznaczył, że już pojawiają się odpowiednie technologie i niedługo będzie można odzyskiwać elementy, z których są tworzone urządzenia. Wykorzystanie tych materiałów oraz oszczędzanie energii pozwoli na skuteczne zapobieganie kryzysowi klimatycznemu. Jak sam prelegent zaznaczył – inwestycje w OZE, energię

jądrową oraz w oszczędzanie energii, pozwolą na skuteczne zapobieganie kryzysowi klimatycznemu.

A co mogą zrobić studenci? Błażej Miernikiewicz odpowiada:

„Słyszałem, że WSIiZ, czyli współorganizator tego wydarzenia, otwiera kierunek gospodarki zrównoważonej. Można wybrać takie właśnie studia, zająć się tym zawodowo. Jeśli ktoś ma jednak inne plany na życie, to przede wszystkim trzeba wymagać od rządzących, chodzić na spotkania wyborcze, pisać do nich nawet na social mediach, naciskać na samorządy, rządy, bo to od nich zależy, czy inwestycje publiczne będą się odbywały. Każdy z nas jest maleńką kropelką, ale z tych maleńkich kropelek możemy zbudować wielką falę, która naprawdę zmienia rzeczy”.

17 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła

Na koniec dodaje:

„Nadchodzi wielka katastrofa, tylko wspólnie możemy ją powstrzymać, więc nie możemy pozostawać bierni i obojętni, musimy działać wszyscy, teraz, bo czasu jest bardzo mało. Musimy obniżyć emisję z dzisiejszych rekordowych 55 miliardów ton rocznie do zera w ciągu trzydziestu lat. To jest ogromna praca, ale jesteśmy w stanie to zrobić, tylko wspólnym wysiłkiem”.

O tym, że każdy z nas może coś zrobić, opowiedział dr Maciej Ryś. Jako przykład tego, że wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków, prelegent przedstawił działalność Holendra Boyana Slata. To młody człowiek, który w wieku

18 lat nie będąc w żadnej korporacji, założył fundację The Ocean Cleanup,

której cel to oczyszczenie oceanów ze śmieci w 90%. Kolejny przykład: youtuber MrBeast i projekt stworzony we współpracy z Markiem Roberem, o nazwie #TeamTrees, z okazji uzyskania 20 mln subskrypcji kanału. Polegał na posadzeniu 42 milionów drzew.

Te przykłady miały na celu ukazanie, że nie trzeba być politykiem czy pracować w ogromnej korporacji, aby móc działać dla dobra natury. Dr Maciej Ryś w swoim wystąpieniu zaproponował 4 etapy działania, które zaktywizują młodego człowieka.

Pierwszy z nich to etap małych kroczków. Na przykład rezygnacja z zakupu nowych ubrań, jeśli nie jest to konieczne, stosowanie zero waste i less waste, sprawdzanie pochodzenia produktów i kupowanie u lokalnych dostawców, aby nie marnować zasobów. Drugi etap to promowanie działań proekologicznych, czyli zachęcanie rodziny i znajomych, do działania na rzecz środowiska i promowanie takich aktywności w mediach społecznościowych, a także pytanie polityków o ich rozwiązania i pomysły. W trzecim etapie powinniśmy skupić się na działaniach w lokalnym środowisku. Dr Ryś do ostatniego etapu zaliczył kreatywność. Jak sam stwierdził – jeśli dana jednostka ma pomysł na rozwiązanie problemu, to powinna wykazać się własną inicjatywą.

Czy wysłanie e-maila może mieć wpływ na środowisko? Okazuje się, że tak.

18 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

O tym opowiedziała dr Joanna Remiszewska-Michalak. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że dużo mówimy o zagrożeniach ekologicznych, o tym, co powinniśmy robić, aby zapobiec negatywnym skutkom naszych działań. Jednak w praktyce często na słowach się kończy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jeden średni wysłany e-mail to produkcja około 4 gramów dwutlenku węgla. Wiadomość zawierająca załączniki to około 50 gramów substancji. Rocznie wysyłanych jest około 62 tryliony maili typu spam. Po zestawieniu tych danych dr RemiszewskaMichalak zaznacza, że ograniczenie poczty elektronicznej może znacząco zmniejszyć emisję śladu węglowego. Podkreślono również, że branża IT ma udział w wysokości 2-3% w emisji.

nawet 5 gramów tego materiału w ciągu jednego tygodnia. Te informacje wygłosiła ze sceny Martyna Łuszczek. Najmłodsza prelegentka TEDx Rzeszów uświadamiała o wszechobecnym występowaniu mikroplastiku w naszym życiu. Kosmetyki, ubrania, opony są tylko niektórymi z przykładów miejsca jego występowania.

Zapytana o to, skąd w tak młodej osobie chęć tak dużych zmian, odpowiedziała:

„Wydaje mi się, że te zmiany wynikały z mojego rozwoju już od dzieciństwa. Pochodzę z małej wsi, na której od początku obcowałam ze środowiskiem, więc miałam poczucie wspólnoty stworzonej z naturą. Dlatego z czasem zaczęłam czytać coraz więcej literatury, uczyć się, słuchać osób, które się w tym wszystkim specjalizują. Zdecydowałam, że też chciałabym się tym zająć i mieć w tym swoją część. Wyjeżdżając do liceum, okazało się, że mam większe możliwości do działania, niż będąc na wsi, więc miałam w sobie zapał i chciałam to wykorzystać”.

Jak zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tematem ekologii? Co możemy zrobić, żeby poprawić stan naszego środowiska? Martyna Łuszczek ma na to odpowiedź:

Mikroplastik jest wszędzie, a ludzie nieświadomi jego obecności zjadają

„Jest to temat palący i zaangażowanie każdego z nas będzie potrzebne. Wszystkie ręce na pokład. Ekologia jest dziedziną, w której każdy, bez względu na wykonywany zawód, może się wykazać.

19 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła

Jeśli ktoś jest informatykiem, to może stworzyć systemy, które zmniejszałyby ślad węglowy pozostawiony przez nas w sieci. Jeśli ktoś zajmuje się biologią lub medycyną, to może zająć się wpływem zanieczyszczeń na organizm człowieka. Fotografowie mogą robić zdjęcia środowiska i pokazywać jego aktualny stan. Nie trzeba być ekologiem, aby móc się tym zajmować”.

Żyjemy w czasach, kiedy z dnia na dzień powstają kolejne budynki. Rosną także potrzeby energetyczne. Czy możemy zastosować działania proekologiczne w tym obszarze? Na to pytanie odpowiedział dr inż. Krzysztof Sornek. Stwierdził, że już na tym etapie można podjąć decyzje, które będą korzystne dla środowiska. Od czego zacząć? Od odpowiedniego wyboru projektu budynku. Zasadzenie drzew iglastych jako naturalnej ochrony przed wiatrem, usytuowanie domu w odpowiednim miejscu, zastosowanie ścian cieplnych, komina słonecznego, to część rozwią-

zań, które mogą zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie wspomóc środowisko i nasze portfele.

Nieodłącznym elementem przyrody są rzeki. O ich kondycji opowiedziała Ilona Biedroń. Prelegentka zwróciła uwagę na obecny stan wód oraz na działalność człowieka, która odbija się na ich stanie. Prelegentka zaznaczyła, że ludzka ingerencja powoduje ich wysychanie, a także wylewanie w czasie ulewy. Jak to możliwe? Budowanie tam, zapór, zmienianie ich biegu sprawia, że nie mogą one funkcjonować w swoim rytmie. Rzeka ma swój naturalny tor. Razem z doliną tworzą jedność. Ilona Biedroń dodaje, że drzewa rosnące przy jej brzegu naturalnie wspierają szlak wodny. Wilgotne torfowiska pochłaniają dwutlenek węgla w większej ilości niż lasy. Te, które są odwodnione, zaczynają same emitować CO2. Na koniec podkreślono, że dbanie o rzeki jest wspólnym interesem społeczeństwa.

20 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

Na temat kryzysu klimatycznego wypowiedziała się także Dominika Lasota, jedna z młodszych uczestniczek konferencji. Przedstawicielka pokolenia

Z w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, że koniec świata właściwie już nastąpił. Jak to możliwe? Każdego dnia, kiedy ktoś traci dom, nie ma za co żyć – to osiągamy mały koniec świata. Prelegenta zwróciła tym samym uwagę na poszanowanie praw człowieka i złe warunki życia, z jakimi wiele osób się zmaga, co także ma wpływ na podejmowanie przez społeczeństwo działań

związanych z ekologią. Potrzebna jest zmiana systemowa i prawo, które będzie traktować kryzys klimatyczny poważnie.

stytutu drewna. Roślina znalazła także swoje wykorzystanie w gastronomi, poprzez stworzenie substytutu mięsa, który już można spróbować w Rzeszowie. Z niewykorzystanych resztek konopi udało się także otrzymać białko konopne o dużej zawartości błonnika.

Z kolei Piotr Pietras przedstawił swoje działania. Technologia dekarbonizacji i rośliny były tematem, który poruszył w swojej prezentacji. Wykorzystał konopie siewne do stworzenia sub-

Podczas TEDx Countdown Rzeszów oprócz prezentacji prelegentów obecnych w sali, uczestnicy wysłuchali także wystąpień online z różnych zakątków świata. Ile ludzi, tyle spostrzeżeń. Czy da się jeszcze coś zrobić, aby uchronić świat przed katastrofą klimatyczną? Jak widać, rozwiązań jest wiele. Teraz nie pozostaje nic innego, jak podjąć działanie.

Magdalena

Bukała

Studentka kierunku Zarządzanie

21 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła

Jak żyć bez mięsa? Po wegetariańsku!

Dieta często jest bogata w mięso różnego rodzaju. Dostępność tego składnika diety stanowczo poprawiła się na przestrzeni lat, a dziś zdobycie go nie stanowi większego problemu. Pomimo dzisiejszej swobody w spożywaniu mięsa, coraz więcej osób decyduje się na zrezygnowanie z niego. Wegetarianie – gdyż tak nazywamy osoby rezygnujące z mięsa – mają swoje święto, a wypada ono 11 stycznia. Z tej okazji przybliżymy szczegóły diety wegetariańskiej oraz jej odmiany i wynikające z niej korzyści dla zdrowia.

Podstawą jest rozróżnienie dwóch rodzajów diet – wegetariańskiej i wegańskiej. Ta druga charakteryzuje się całkowitym wykluczeniem wszystkich wyrobów odzwierzęcych. Są również semiwegetarianie, którzy spożywają niewielkie ilości owoców morza, ryb oraz drobiu, latkowegetarianie zaś oprócz produktów roślinnych do swojej diety włączają nabiał i miód. Wśród wielu odmian diety wege znajdują się również bardziej radykalne opcje takie jak dieta witariańska, która obejmuje jedynie surowe owoce i warzywa, jednak te nie są zalecane przez dietetyków.

Zatem jak jeść bez mięsa i bezpiecznie dla zdrowia? Mięso zawiera wiele ważnych składników odżywczych takich jak witamina B12 czy żelazo. Dodatkowo nabiał to istotne źródło wapnia, a ryby dostarczają nam kwasów omega-3. Ich eliminacja w diecie wegańskiej utrudnia uzupełnianie tych składników. Nic nie jest jednak niemożliwe. Roślinne

zamienniki mleka zwykle są wzbogacane o wapń, a cennym jego źródłem są również rośliny strączkowe. Natomiast braki omega-3 można rekompensować

algami i wodorostami (czyli m.in. nori). Jedynym składnikiem, którego brakuje w roślinnym pożywieniu, jest witamina B12, zalecana jest zatem jej suplementacja. Odpowiednio zbilansowana dieta wegetariańska nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

A jakie korzyści płyną z odstawienia lub chociaż ograniczenia mięsa? Wzbogacenie swojej diety o zwiększoną ilość produktów roślinnych wpływa pozytywnie na trawienie, usprawniając przy tym układ pokarmowy. Większe spożycie błonnika zmniejsza ryzyko otyłości czy wystąpienia cukrzycy typu 2.

22 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

Wegetarianie ogólnie rzadziej chorują na nowotwory oraz choroby układu krążenia, na które ma wpływ spożywanie mniejszej ilości tłuszczów nasyconych, których głównym źródłem jest mięso.

Wegetarianizm może kojarzyć się z nudnym zapychaniem swojego organizmu warzywami. A wcale tak nie jest i być nie musi! Dieta bez mięsa sprzyja eksperymentowaniu, tak aby bez wyrzutów sumienia zbilansować posiłki. Nieco bardziej kreatywni znajdują alternatywy dla ulubionych wyrobów, tak na przykład viralem rozszedł się po Internecie sposób na zamianę skórek banana w smaczny wege bekon. Z kolei płatki drożdżowe są wykorzystywane do nadania daniom serowego smaku. Przechodząc na dietę wege, wcale nie musisz się martwić o dostępność przepisów – Internet pęka w szwach od pomysłów na bezmięsne,

sycące dania, które można przygotować w parę minut. Wiele uczelni również wychodzi naprzeciw jedzeniowym wymaganiom studentów. WSIiZ od tego roku akademickiego wprowadził menu wegetariańskie, które zdaniem konsumentów spełnia oczekiwania.

Zdrowa dieta bezmięsna musi być świadoma. Niezalecane jest opieranie się na przetworzonych zamiennikach, jak również odstawianie mięsa bez wiedzy o tym, czym dobrze jest je zastąpić. Przed podjęciem decyzji o przejściu na wegetarianizm dobrze jest się skonsultować z lekarzem oraz dietetykiem, aby wykluczyć ewentualne przeciwskazania zdrowotne. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to zachęcamy do spróbowania.

23 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła
Olga Robutka Studentka kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Jedzmy zdrowo, czyli poradnik o tym, jak założyć własną hodowlę warzyw

W czasach, kiedy wszystkie produkty spożywcze mają kontakt z chemią w różnej postaci, warto zadbać o swoje zdrowie i pomyśleć nad poprowadzeniem własnej uprawy warzywnej. Najlepszym sposobem, aby być pewnym zdrowotności warzyw, jest założenie własnej hodowli. Stworzenie warzywniaka nie jest trudnym procesem, natomiast uzyskamy ogromną ilość korzyści, takich jak dostarczenie zdrowych i pełnowartościowych prosuktów odżywczych. Skorzystajcie z poniższego poradnika i przenieście się na ekożywność.

Obszar dla warzywniaka powinien wynosić ok. 20 m2 oraz znajdować się w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym przed silnym wiatrem. Rolnicy mówią, że zasadzone warzywa powinny mieć dostęp do słońca przez min.

6 godzin dziennie, jeśli pozwala na to pogoda. Warto pamiętać o tym, aby warzywniak znajdował się w pobliżu źródła wody. Jeżeli mieszkasz w mieście i nie masz miejsca na stworzenie ogródka, to wykorzystaj doniczki. Ważne jest, aby pamiętać o podlewaniu, ponieważ warzywa w doniczkach potrzebują troszkę więcej wody niż warzywa uprawne na polu. Taką roślinkę najlepiej trzymać na balkonie. Jednak jeśli on znajduje się na stronie, gdzie są duże porywy wiatru lub jest ogromna ilość słońca – to lepiej ustawić je w mieszkaniu na parapecie, aby warzywa nie ucierpiały.

Do założenia uprawy niezbędnym elementem jest odpowiednie przygotowanie ziemi. Przed posadzeniem nasion, grunt należy przekopać i spulchnić, dzięki temu gleba się rozluźni, a struk-

tura podłoża będzie poprawiona i gotowa do dalszych działań. Aby warzywa lepiej rosły, warto wzbogacić glebę nawozem organicznym, czyli obornikiem lub kompostem. Ostatnim krokiem, jest podzielenie ogródka na tzw. zagony, czyli grządki. Pomoże nam to w łatwiejszym dostępie do warzyw.

Rośliny powinniśmy sadzić od najniższego do najwyższego z odpowiednią odległością, aby mogły swobodnie rosnąć. Dla początkujących łatwe do sadzenia i opieki są takie warzywa jak pomidor, fasola, ogórek, dynia, sałatka czy rzodkiewka. Należy pamiętać, aby rośliny z równorzędnych rodzin nie sadzić blisko siebie, ponieważ potrzebują tych samych wartości i składników z gleby. W efekcie dojdzie do konkurencji między nimi i któraś roślinka nie wyrośnie zdrowa.

Oto kilka porad od rolników: obok marchwi warto posadzić cebulę, groch, koper, fasolę oraz pora. Pomidor może sąsiadować z selerem, pietruszką oraz

24 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

sałatą. Natomiast burak będzie dobrze rósł w towarzystwie grochu, sałaty, kapusty oraz cebuli. Pamiętajmy również, aby nie sadzić roślin co roku w tym samym miejscu. Jeśli tego unikniemy, to zbierzemy dzięki temu bardziej obfite plony oraz ograniczymy chorobę warzyw. Podstawową pielęgnacją jest regularne podlewanie co 2-3 dni przy słonecznej pogodzie oraz usuwanie chwastów z warzywniaka.

Każde warzywo jest źródłem witamin niezbędnych do życia człowieka. Marchewka jest źródłem witaminy A, niedobór tej witaminy objawia się zaburzeniami widzenia, warzywa kapustne i papryka są natomiast źródłem witaminy C, której niedobór w organizmie powoduje trudności w gojeniu się ran oraz osłabienie. Warzywa są bezpośrednim dawcą witamin, zwiększają odporność oraz zapobiegają chorobom cywilizacyjnym. Wprowadzając je do diety, możemy poprawić nasze samopoczucie, jak i stan zdrowia, a naturalne uprawy gwarantują nam, że wiemy, co sami jemy.

Anna Zimny

Studentka kierunku Grafika

komputerowa i produkcja multimedialna

25
Intro.Magazyn | nr 1/2023
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Co to jest Karta Różnorodności i jak wpływa na zatrudnienie w Polsce?

Zbiór zaleceń, które prowadzą do promowania różnorodności etnicznej, społecznej, kulturowej i płciowej wśród pracowników. Właśnie tym jest Karta Różnorodności. W ten sposób zachęca się pracodawców do wspierania i akceptowania różnorodności w miejscu pracy. Ale jakie są jej zalecenia i jaka jest jej historia?

Choć początki Karty Różnorodności sięgają lat 60. poprzedniego wieku, to w Polsce temat został rozpoczęty dopiero cztery dekady później. W Polsce głównym celem jest równość płciowa dotycząca zatrudnienia. Temat eliminacji w miejscach pracy został podjęty zaraz po inicjatywie organizacji Gender Index. Karta Różnorodności to w dużej mierze europejska inicjatywa, która zrzesza dwanaście państw. Głównym zamierzeniem jest poszanowanie różnorodności w wartościach firmy oraz kształtowanie przyjaznego, tolerancyjnego „języka organizacji”. Karta Różnorodności ma na celu wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie. Oznacza to, że firmy powinny pozostać otwarte na propozycje zatrudnienia osób wykluczonych

społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy.

Poprzez wprowadzenie Karty Różnorodności, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyższy poziom różnorodności w swoich zespołach, co może mieć pozytywny wpływ na ich produktywność i wyniki. Karta Różnorodności może również być pomocna w zmniejszaniu dyskryminacji i zapewnieniu pracownikom równych szans. W rezultacie wpływa na zatrudnienie w Polsce, ponieważ daje osobom z niepełnosprawnościami i mniejszościom etnicznym szansę na uzyskanie dostępu do lepszych możliwości zatrudnienia. Wiele firm deklaruje wprowadzenie działań związanych z Kartą Różnorodności, jednak każda z nich obiera własną taktykę jej realizacji.

26 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

A o to kilka przykładów:

Delloite wewnątrz swojej organizacji promuje różnorodność. Nie oznacza to jednak, że poza firmą nie podejmują żadnych działań. Swoją działalność szerzą wśród klientów, studentów oraz przyszłych pracowników. Deloitte od lat aktywnie prowadzi program Kobiety w Biznesie, który jest zarazem ich strategią globalną. W ten sposób zwiększają role kobiet wśród kierownictwa, wyrównują szanse obu płci na rozwój zawodowy i osobisty oraz zwiększają ich szanse na awans.

Orange Polska kieruje się myślą, że obecność różnorodnych osób przyczynia się do rozwoju marki, zwiększa efektywność oraz pozwala na dotarcie do różnych grup klientów. Osoby o różnych charakterach, zainteresowaniach, płci, są w stanie przekazać wiele pomysłów powodujących zwiększenie się pozycji marki. W końcu kluczowym elementem każdej strategii jest poznanie zróżnicowania w społeczeństwie.

SKANSKA poprzez budowanie zespołów, stworzonych z zupełnie odmiennych od siebie ludzi, jest w stanie w lepszy sposób zrozumieć klienta. Reaguje na

potrzeby każdego człowieka oraz tworzy przyjazną atmosferę, która pozwala na bezpośrednią wymianę poglądów. Otwartość i różnice pomiędzy ludźmi powodują, że połączenie wielu pomysłów w jeden może przynieść zaskakujące korzyści dla firmy. Systematyczna komunikacja pozwala na dotarcie do każdego pracownika, a co za tym idzie – pozwala to na otrzymanie informacji zwrotnej z wizjami i pomysłami.

Karta Różnorodności stawia na pierwszym miejscu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu zatrudnienia. Każdy kraj powinien promować działania związane z jej funkcjonowaniem. Jedno jest pewne – w każdym kraju obrano praktyki, które w efekcie mają doprowadzić do równego traktowania ludzi.

27 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła
Kinga Miśkowicz Studentka kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Podsumowanie wykładów „Piątka na zielono”

Świat, który sami sobie stworzyliśmy, stawia przed nami nowe wyzwania dotyczące ratowania środowiska. Zrównoważony rozwój powinien być mottem każdego z nas, jak i naszą codziennością. W ramach tej tematyki podczas IV edycji cyklu „Przybij piątkę nauce” mamy możliwość wysłuchania wykładów online, dzięki którym poszerzana jest wiedza i tworzy się płaszczyzna do porozumiewania się przeróżnych nauk w obszarze idei zrównoważonego rozwoju.

Celem wykładów jest rozpowszechnianie i uświadamianie słuchaczy, jakimi czynnościami możemy przyczynić się do ratowania i ochrony środowiska naturalnego. Wskazówki zawarte w prezentacjach mogą pomóc nam poprawić jakość lokalnego, czy też globalnego życia.

Udostępniono już cztery nagrania poruszające kwestie rozwoju gospodarczego, społecznego, profilaktyki zdrowotnej, czy też ochrony środowiska. Wykłady dostępne są na kanale YouTube WSIiZ.

• PO CO NAM ZRÓWNOWAŻONY

ROZWÓJ W 2022 ROKU? .

– dr Wojciech Szymalski,

• ABC OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

– prof. dr hab. Joanna Kostecka

• RÓŻNORODNOŚĆ BIOKULTUROWA

I DZIKIE ROŚLINY JADALNE

– dr hab. Łukasz Łuczaj,

• ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE

PROJEKTAMI. JAK UZYSKAĆ PRO-

JECT – BUSINESS – LIFE BALANCE .

– dr Joanna Świętoniowska.

Pierwszy wykład był oficjalnym otwarciem tegorocznego cyklu „Przybij piątkę nauce”, któremu towarzyszy hasło „Piątka na zielono”. Był to również jeden z elementów wydarzenia „Dzień Zrównoważonego Rozwoju”, podczas którego studenci mogli wziąć udział w warsztatach lub grach decyzyjnych. Zapoznali się z największymi zagrożeniami dla współczesnego świata, takimi jak: brak ochrony klimatu czy ekstremalne warunki pogodowe. Do takich zmian klimatycznych doszło m.in. poprzez działalność człowieka. Poruszono również temat efektu cieplarnianego oraz historii idei zrównoważonego rozwoju.

Prof. dr hab. Joanna Kostecka w wykładzie pt. „ABC of sustainable development” przedyskutowała kwestie problemowe związane z globalną populacją ludzkości. Przyczyniają się do tego: gospodarka, przestrzeń środowiskowa i życie społeczne. Prelegentka rozwi-

28 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023

-nęła każdy z tych trzech problemów i omówiła je na życiowych przykładach oraz przedstawiła definicje zrównoważonego rozwoju oraz to, jak on powinien faktycznie wyglądać – musi spełniać obecne potrzeby, jednocześnie nie narażając zdolności następnych pokoleń do zaspokojenia ich własnych.

„Różnorodność biokulturowa i dzikie rośliny jadalne” były tematem wykładu szczególnie się wyróżniającym. Dr hab. Łukasz Łuczaj przedstawił nam zapomniane lub niewykorzystywane rośliny, które warto wprowadzić do własnego jadłospisu. Porównywał on wykorzystanie danych gatunków roślin w czasach obecnych i tych kilkadziesiąt lat wcześniej. Poznaliśmy ciekawe właściwości ziół, kwiatów, nasion – ich uprawę oraz legendy z nimi związane. Głównym aspektem, jaki poruszył prelegent, była dewolucja wiedzy człowieka na temat dzikich roślin jadalnych. Przenosząc się do miast, traci się kontakt z przyrodą, co skutkuje utratą wiedzy o surowcach roślinnych. Zapominane zostają nazwy, sposób ich obróbki oraz to, jak je rozpoznać i do czego można je stosować.

Najnowszym wykładem, jaki mogliśmy wysłuchać, było „Zrównoważone zarządzanie projektami. Jak uzyskać

PROJECT – BUSINESS – LIFE BALANCE”

dr Joanny Świętoniowskiej. Dowiedzieliśmy się, jak wiele wymaga praca kierownika projektu oraz jakie cechy powinien posiadać. Wykład bogaty był we wskazówki i rady odnośnie

do sprawnej realizacji projektu, który zawiera idee zrównoważonego rozwoju.

Pod koniec każdego wykładu prelegenci odpowiadali na pytania słuchaczy. Przedstawiono najlepsze praktyki, które powinniśmy wpleść w naszą codzienność. Odpowiedzi stanowiły cenny zasób wskazówek na temat tego, co możemy zrobić dla polepszenia stanu środowiska i poziomu życia.

Wykłady są udostępniane w każdą trzecią środę miesiąca. Wśród kolejnych tematów zagości m.in. spotkanie z dr. Łukaszem Lamżą pt. „Jak czytać naturę?”. Można się również spodziewać tematyki z zagadnień globalnego ocieplenia, zmiany klimatu oraz ciekawostek z branży medycznej.

Każdy z wykładów wnosi nową wiedzę albo chociaż ją poszerza. Informacje, które zdobywamy, są przydatne w codziennym życiu. Czynności przynoszące korzyści naszemu środowisku oraz nam samym będą skutkować w przyszłości tym, że np. przyszłe pokolenia będą mogły zobaczyć lodowce czy swobodnie oddychać czystym powietrzem.

29 Wyższa
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Intro.Magazyn | nr 1/2023
Szkoła
Magdalena Lasota Studentka kierunku Kosmetologia
intro.media
Więcej na naszej stronie:

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.