Page 1

Robladet

Holbæk

Roklub

10-6-1886

Organ for HOLBÆK ROKLUB HOLBÆK GAMLE ROERE Medlem af HOLBÆK IDRÆTSUNION og D.F.f.R. under D.I.F.

Maj 2011

64. årgang

”Gamle” lørdag morgen

Nr. 3


4300 A/s

EL TEAM Lyser fremtiden op Døgnvagt: Tlf.

59 44 14 00

www.elteam-4300.dk

To specialforretninger med stort udvalg i ure…

Smedelundsgade 8A, Holbæk. Tlf.: 59 43 27 55 Ahlgade 45, Holbæk. Tlf.: 59 43 10 25


Robladet

Maj 2011

Formandens indlæg

64. årgang nr. 3

og andre der har interesse i klubben, det vil være muligt at for en tur på vandet. Om aftenen er der fest i telt på bådpladsen, for medlemmer og gamle medlemmer. Hjælp med at sprede budskabet om jubilæet så der kommer rigtig mange både til receptionen og til festen om aftenen.

Nu er sæsonen godt i gang og der er allerede godt gang i kampen om at få roet nogle kilometer, og det gode vejr vi har haft de sidste 2-3 uger gør at der er god aktivitet i klubben. Sculler, outrigger og kajak roningen er også lige om hjørnet og forhåbentlig godt i gang inden bladet her er på gaden. Der er også en roskole lige om hjørnet, hvor vi håber at der kommer mange nye medlemmer. Kender du nogen der skal begynde at ro så er det nu.

For at klubben skal tage sig rigtig godt ud på jubilæumsdagen skal der selvfølgelig også gøres lidt ekstra ud af klubhus og omgivelserne. Derfor bliver der lavet nogle lister over ting der skal laves, der bliver købt ind så opgaven kan udføres, så er der frit slag for at byde ind på opgaverne og få dem lavet i god tid før jubilæet.

I sidste nummer af Robladet skrev jeg om nye tiltag omkring PR. Hvis nogen har været en tur forbi Grand-Bio er du sikkert klar over hvad et af tiltagene er. Til os andre kan jeg sige at der fra begyndelsen af april har kørt en lille biograf reklame og den vil køre ind til sommerferien. Andre tiltag er på vej.

Jeg håber at i alle sammen vil komme og deltage i aktiviteterne d. 11. juni. Og at i også giver en hånd med så vi alle kan nyde dagen. Læs mere om jubilæet andet sted i bladet. Sidst men ikke mindst en rigtig stor tak til de personer der gør en rigtig stor indsats med jubilæet, planlægning og jubilæumsskrift. Preben

Om ganske kort tid skal vi fejre klubbens 125 år fødselsdag. Det bliver den 11. juni. hvor der er reception fra 12-15 hvor alle er meget velkommen til at kigge forbi nye og gamle medlemmer, venner, familie, sponsorer

3


Robladet

Maj 2011

Jubilæumsfesten d. 11/6

64. årgang nr. 3

Sæsonen for langture nærmere sig.

Vi er i fuld gang med forberedelserne, og det meste er på plads nu. Vi søger hjælpere til forskellige opgaver i forbindelse med jubilæet. Der en opslagstavle som kun er til jubilæet, og der er div. opslag man kan skrive sig på mht. hjælp. Vi håber så mange som muligt vil hjælpe til , så denne dag bliver god/festlig/ uforglemmelig. Bestyrelsen vil planlægge en arbejdsweekend i maj, så vi kan få huset ordnet , lidt oprydning m.m. så det hele ser pænt ud. Der vil komme opslag om dette. Susanne

Den første tur er: 28/5 til Næstved 2/6 VM langtur 2/7 Nyk. Sj. D. 25/5 er der kaffetur til Helle, i Bognæs D. 17. - 19/6 er der Landsmotionsstævne i Skive. Tilmelding kan nås endnu. Husk alle skal udfylde et langturskort, inden I skal på tur. De ligger i pulten i bådhallen. Der er en langturskasse + en Falck kasse til at tage med. Der mangler kun gaffatape, og det fås ved at henvende sig til mig. Pga. det altid bliver væk !! Susanne

Sankt Hans aften den 23. juni Husk Husk Svømmeprøve d. 18/5-11

Vi tænder grillen op. Du / I kommer selv med jeres kød, salat mm. Øl, vin og sodavand køber du / I i klubben.

Kl. 19.30 omklædt i Holbæk Svømmehal. Skal tages inden du skal på langture. Susanne

Vi håber, at se rigtig mange til en hyggelig aften. Bestyrelsen

4


Robladet

Maj 2011

64. årgang nr. 3

Nyt om roning

Tag godt medlemmer

Ro-skole i weekenden 7-8.

Dagene, ugerne efter et roskole forløb er meget kritisk i forhold til at holde på nye frigivet medlemmer. Ikke kun i Holbæk men på landsplan er der registreret frafald på mere end 50 % efter et ro-skole forløb.

maj 2011 Ro-skolen afholdes som tidligere udmeldt i weekenden den 7-8. maj. Der er fem tilmeldte, hvilke bringer os op på otte nye medlemmer allerede nu i denne sæson. Det er seks mere end hele sæsonen i 2010.

imod

nye

Vi kender måske fornemmelsen af at træde ind i et selskab med mennesker som vi endnu ikke kender. Da mennesker er forskellige er det ikke alle som er åben nok til, at falde i snak med en flok roer som venter på få tildelt en båd kl. 18.30. Det er derfor meget vigtigt at der i starten, er medlemmer som hjælper disse nye roer godt ind klubben, så de hurtigt kan blive en del af dagligdagen uden at have en følelse af, at være ”alene i verden” de første mange gange man deltager.

Prisen for to dages ro-skole koster 300,- inkl. forplejning og en måneds medlemsskab. Mini Ro-skoler efter behov Da vi igennem de senere år ikke har haft den store medlemstilgang, er det besluttet at afholde mini ro-skoler som er meget fleksible i forhold til nye medlemmers ønsker og behov. Hvis der er medlemmer til det, vil der starte mini ro-skoler op i starten af hver måned.

En måde som andre klubber har succes med, er mentorordningen. En mentor er dybest set bindeleddet mellem det nye medlem og klubben. Mentoren hjælper det nye medlem med at få svar på praktiske spørgsmål, aftaler

En mini ro-skole vil typisk bestå af 6 lektioner, kombineret teori og praktik.

5


TÅSTrUPHØJ 36 4300 HolBæk TlF.: 59 43 55 03

MURERMESTER

CURT ANDERSEN A/S Adelers Allé 34 • 4540 Fårevejle Tlf. 5965 3074 • Fax 5965 3871


Robladet

Maj 2011

at ro et par ture med dem og præsenterer dem den vej for andre medlemmer i klubben.

64. årgang nr. 3

Hvad er en Outrigger? En outrigger er en robåd, hvor svirvlen (åregaflen) er placeret uden for båden ved hjælp af en konstruktion, der kaldes en rig.

Er Du interesseret i at være mentor for et nyt medlem, hører jeg gerne fra jer.

”Outriggede” robåde er primært konstrueret til kaproning, og det kræver teknik i forhold til en inrigger at opnå balance, da bådene er meget smalle og typisk uden køl (rundbundet).

Slutteligt vil jeg opfordre jer alle til at tage godt imod, og hilse på, et nyt eller potentielt medlem som står i bådhallen og venter forventningsfuldt på at blive en del af Holbæk roklub, eller blot en prøvetur.

Outriggere med to årer per roer kaldes Sculler og betegnes henholdsvis 1x, 2x og 4x, hvor tallet angiver antal roere. Outriggere med én åre per roer betegnes 2-, 4- og 8+, hvor (+) angiver styrmand og (-) uden styrmand.

Outrigger og kajaksæsonen er i gang Den 1. maj 2011 er Outrigger og kajaksæsonen skudt i gang i Holbæk roklub. Vi håber meget på, at der i år vil være basis for en aktiv sæson.

Der er medlemmer som har roet inriggerbåde i årevis uden at prøve en Outrigger. De fleste har kigget på bådene i hallen og har hørt historier om den store risiko ved at ryge i vandet, men det er meget mere end det.

Outrigger og kajakinstruktion Er du ikke allerede frigivet til Outrigger eller kajak, og er du interesseret i at prøve en af disse bådtyper, har du mulighed for at deltage i instruktionen hver mandag kl.19.00. Se opslag i bådhallen.

Prøv det, og bedøm selv.

Fortsættes side 14

7


1

Marts 9

2

10

11

12

25 27 28 29 30 31

1

1

2

3 4 5 6 Fastelavn 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

April

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15

16

Skærtorsdag Langfredag Påskedag

25 2. påskedag Arbejdsdag og standerhejsning 13

Maj

2 14

17

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Aktiviteter       

18

Roskole Roskole 19

Fredagsgrill

20

Svømmeprøve Bededag

21

Kaffe hos Helle i Bognæs

Juni 1 Kajak-instr. Kr. Himmelfart 2 VM-langtur 3 4 5 Grundlovsdag 23 6 7 8 Kajak-instr. 9 10 11 HR 125 år 12 24 13 14 15 16 17 Landsmotions18 stævne i 19 Skive 25 20 21 22 23 Skt. Hansaften. 24 25

26

26

26

27 28 29 30

27 Fredagsgrill 28 Næstved-tur 29 30 31

27 28 29 30

22

26


Sommer 2011 Juli 1 Fredagsgrill Nykøbing2 tur 3 27 4 5 6 7

2

2

2

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

8

8

8

9 9 10 10 28 11 11 12 12 13 13 Københavnertur 14 14 33 15 Fredagsgrill 15 16 16 17 17 29 18 18 19 19 Fredagsgrill Sommerfest og 20 20 kanindåb 21 21 34 22 22 23 23 24 24 30 25 25 26 26 27 27 Furesø-tur 28 28 35 29 Natroning 29 30 30 31 31

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

August 31

32

1

September

1

36

37

38

Oktober

40

Brooptagning 8 Standerstryg +fællesspisning 9 41 10 11 12 13 Planlægn.dag 14 15 16 42 17 18 19

20

20

21 22 23 24 Svampetur 25 26 39 27 28 29 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

43

44


Robladet

Maj 2011

64. årgang nr. 3

HOLBÆK GAMLE ROERE Støtteforening stiftet 13. november 1954

Ålegilde

I sidste nummer af Robladet blev oplyst en forkert dato for det årlige Ålegildet. Den rigtige dato er Søndag den 28. august kl. 12,00. Fejlen beklages meget! og fmd. undskylder.

Dart Med hensyn til Dartspillet er følgende datoer aftalt og reserveret: Tirsdag den 20. sept., Tirsdag den 18. okt., Tirsdag den 22. nov., Tirsdag den. 13. dec., Tirsdag den 17. jan., Tirsdag den 14. feb. og Tirsdag den 13. marts. Dartspillet starter kl. 19,00 i Roklubben, deltagelse koster Kr. 20,incl. spil , Kaffe og kage. Risiko for at ”Vinde” retten til at komme med kagen vil være tilstede, idet der foretages lodtrækning som har relation til eventuel placering i hver aftens spil. Det kan anbefales at markere ovenstående i kalenderen. HGR medlemmerne erindres om opfordringen til at opgive mail adresse, som meddelt fra kassereren, med henblik på fremtidig modtagelse af Roblad og andre meddelelser fra HGR, ikke mindst kontingent indbetaling, som udsendes elektronisk af kassereren.

10


~"s"'-~. ' : . '~"~~

Z

~ \I~

s:·"

"--fl.,, f,

.~ade

.. -lI"e

, ltJ;,.,'F

8 • 4300~:~

J\".,

," .

• ill. 5944321:' ~\:

JAGT • FISKERI • OUmOOR & RIDEUDSTYR

Har du en halv time?

j

Frisør

ørgen I/S Munkholmvej 20 4300 Holbæk Telefon 59 43 44 28

Få et gratis sundhedstjek af din økonomi

Ahlgade 51 · 4300 Holbæk tlf. 59 43 15 15 · holbaek@spks.dk www.spks.dk

Besøg vores hjemmeside:

- glade kunder siden 1825

www.holbaek-roklub.dk

DMK Pavilloner Bygninger opført i 1. kl. pavillonsystem udlejes/sælges

HH

Handelstrykkeriet Holbæk ApS. Offset

59 43 01 50 Bogtryk

DMK Pavilloner 59 44 10 47 Fax 59 44 34 94 Hjulmagervej 7, 4300 Holbæk

Digitalprint Farvekopiering

E-mail: hh-tryk@vip.vestnet.dk


Robladet

Maj 2011

64. årgang nr. 3

Holbæk Roklub Kalundborgvej 58 a – 4300 Holbæk – Tlf. 59 43 17 52 Giro 414-7731 www.holbaek-roklub.dk HR’s BESTYRELSE: Formand Preben Nielsen Bispehøjen 60, 4300 Holbæk

e-mail *) post

Telefon 27 14 86 15

Næstformand Lis Lynge Hansen Højvangsparken 9, 4300 Holbæk

naestformand

22 62 89 42

Kasserer Anette Damsgaard Koch kasserer Urtehaven 1, 4300 Holbæk

59 43 20 21 61 66 36 56

Daglig- & Kaproningschef Tommi Fabricius rochef 61 27 45 04 Algestrupvej 24, 4340 Tølløse Langtursrochef Susanne Olsen langtursrochef Kisserupvej 103, 4300 Holbæk

59 46 22 38 51 28 22 38

Ungdomsleder Gert Hansen Højvangsparken 9, 4300 Holbæk

22 66 45 99

ungdomsleder

Hus- og materielforvalter Egon Bang Christensen materielforvalter 59 46 54 05 Kikhøj 7B, 4300 Holbæk Suppleant Jesper Iversen Liljevej 18, Vester Såby, 4330 Hvalsø

Suppleant1

Suppleant Bent Kristensen Bispehøjen 78, 4300 Holbæk ØVRIGE: Webmaster Kaj Olsen Robladets redaktør Carl Witt-Jespersen

webmaster robladet

40 15 55 50 22 37 12 58

59 27 19 39

*) Den fulde e-mail-adresse til de pågældende er det anførte + »@holbaek-roklub. dk«. Til formanden således: post@holbaek-roklub.dk Sidste frist for indsendelse af indlæg til næste roblad: 15. juni 2011

12


Robladet

Aktivitet Roskoler

Maj 2011

Dato Tid 7–8 maj 13 maj

64. årgang nr. 3

Klub aktiviteter

Beskrivelse Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden

27 maj Fredagsgrill:

1 jul 15 jul

1830

Vi tænder klubbens grill, skriv dig på opslag i klubben, og mød med din egen mad.

5 aug

Svømmeprøve

18 maj 1930

Næstved tur

28 maj

VM langtur

2 jun

HR 125 år fødselsdag Landsmotionsstævne Skt. Hans

11 jun 17–19 jun 23 jun 1 og 8 jun 2. juli

Nykøbing tur Nat-roning Københavner tur Sommerfest + kanindåb Furesø tur Svampetur Brooptagning Standerstrygning Fællesspisning

29 jul 13 aug 20 aug 27 aug 24 sep 8 okt

Poul og Lis Egon

19 aug

Kajak-instr.

Ansvarlig Dagligrochef John og Lillian Mogens og Kaja Anette D

0800 1500 18

00

Hvis du vil på langture skal du have aflagt svømmeprøve inden for det seneste år. Det er også muligt at aflægge svømmeprøve i fjorden. Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Langtur fra Holbæk roklub sammen med vores venskabsklubber. Vi ror mellem 25 km og 35 km. Se opslag i klubben Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Skive Roklub arrangerer turen. Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden. Drikkevare købes i klubben. Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden, max 7 personer Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden. Kombineret kajak- og rotur Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Se opslag i klubben, info-mail eller på hjemmesiden Kom og vær med til at tage broen op og se standeren stryges og formanden holder tale ??? er køkkenchef.

13

Lasse Langtursrochef Tove og Rita Søren Jubilæumsudvalget Langtursrochef Gert Lis Susanne Søren Lasse og Gert ?? Carl Mogens og Kaja Bestyrelsen


Robladet

64. årgang nr. 3

Maj 2011

Ugentlige aktiviteter.

Daglig roning: Mandag til torsdag Fra uge 35 (d. 29/8) Fra den 1. oktober Sculler - out., kajak Ron. Mandag Klub aften: Onsdag Prøve ture: Onsdag Fra d. 20/4 til d. 3/8.

kl. 1830.

kl. 1800. ingen brovagt kl. 1900. 2/5 – 29/8 ca. kl. 2030. kl. 1830.

Klubkaproning tilbage i Holbæk Vi er nogle stykker som har talt om, at skulle genoptage klubmesterskabet for at skabe et tilbud til de medlemmer som mangler konkurrenceelementet, og samtidig få mere liv foran klubhuset på en klubaften, som måske skaber en interesse for de forbipasserende. Grundlæggende er tanken at afvikle fire konkurrencer over denne ro-sæson, én om måneden, hvor man kan dyste i inrigger, Sculler og kajak på eksempelvis 300 m. Her opsamler man så point som opgøres ved standerstrygning. Der har været delte meninger omkring klubkaproning, så derfor vil vi gerne høre din mening. Se opslag i klubben. Med venlig hilsen Tommi Fabricius

14


Bevar kontakten til din klub og rokammeraterne. Er du tidligere aktivt -eller nuværnde senior medlem i Holbæk Roklub? Da har du ved et medlemsskab af Holbæk Gamle Roere, mulighed for at støtte HR, idet alle indtægter i HGR er til gavn for Roklubben. Årskontingent er i 2011 Kr. 75,00. Indmeldelse til: Ann tlf. 59 18 25 08 eller Karl tlf. 59 44 00 23


BlegSTræDe 23 . 4300 HolBæk www.silvan.dk

• VAND • VARME • SANITET • GASSERVICE • OLIEFYRSERVICE • BLIKKENSLAGERARBEJDE

Din fremtidige brille og kontaktlinseleverandør

Briller Kontaktlinser Svagsynsoptik Ahlgade 30 L 4300 Holbæk Tlf.: 59 43 10 40 www.byensoptik.dk

Per’s VVS 59 18 33 30 Aut. VVS-installatør PER KRISTENSEN

Virkelyst 2 • Regstrup

Handelstrykkeriet Holbæk ApS.

VAGTTELEFON WWW.PERSVVS.DK

Service Partner - service og installation

Robladet nr 3 2011  

125 års jubilæum lørdag d. 11 juni 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you