Portfolio woningbouw

Page 1

Portfolio woningbouw

Inhoud

iNTRODUCTiE

5 Huisvesting Atelier PRO, Den Haag

7 Wij zijn atelier PRO

9

11

15

17

19

23

27

31

Atelier PRO Expertise

Atelier PRO en woningbouw

APPARTEMENTEN

Appar tementen Gouda

Wonen aan de Kop van het Dok, Vlissingen

Woningen Zuiderduinen, Den Haag

Bastiaanpoort Delft

Gezondheidscentrum Waterlandplein, Amsterdam

Zorgcentrum Willibrord, Middelburg

35 Urban villa’s Westeraam, Elst

37 De Statie, Sas van Gent

39

41

47

49

53

61

MFA Nelson Mandela Centrum, Gouda

Woningen Zeeheldenbuurt, Tilburg

TRANSFORMATiE

Koningin Sophiestraat, Den Haag

Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen

GRONDGEBONDEN

1
Ludgerhof, Lichtenvoorde
59 Woningen Groeseind, Tilburg
Vijf seniorenwoningen, Achtmaal 63 Woningen Malburgen, Arnhem 69 Woningen en Marktgarage, Delft
Buurschap Roosenhorst, Voorschoten 79 Parkwoningen Craeyenburch, Nootdorp 83 Villa Strating, Kijkduin AWARDS EN PUBLiCATiES 86 Prijzen & Nominaties afgelopen 7 jaar 87 Publicaties afgelopen 7 jaar
ViLLAS 75
Introductie

Archiefkelder

Uitbreiding administratie maquettekelder

Uitbreiding kantoor Atelier PRO en uitbreiding tuinhuis

Rotonde in de tuin

Entreegebied, een van de vele uitbreidingen. De oorspronkelijke buitengevel van het gebouw Forum hoog en tuin

Uitbreiding met serre

Forum onder de tuin en uitbreiding tuinhuis

4

Het Forum. Hier zijn werkplekken gecreëerd onder de duinen.

Huisvesting Atelier PRO, Den Haag

Sinds 1976 is atelier PRO gevestigd aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Wat begon als een kleine groep enthousiaste vakmensen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bureau van vijftig professionals met ambitie.

Door de organische groei van het bureau is de huisvesting door de jaren heen uitgebreid. Bij elke uitbreiding heeft atelier PRO zich laten inspireren door de kracht van de locatie en respect voor de duinomgeving. Deze gedachte van ‘genus loci’ ligt ten grondslag aan alle ontwerpoplossingen van onze architecten. Ons eigen bureau is daar een sprekend voorbeeld van.

5

15 Architecten

14 Techniek experts

2 Public relations

1 Business developer

2 Ondersteuning

4 Stagiaires

6
Dorte Kristensen Architect directeur Karho Yeung Architect directeur Paul Vlaar Financieel technisch directeur
5 interieur architecten
Het team Atelier PRO

Wij zijn atelier PRO

Wij geloven in de verbindende kracht van architectuur. Met elkaar, met het verleden, heden én de toekomst. Tijdloos. in deze visie ligt zowel onze kracht als onze belofte.

Een belofte dat we verbinding creëren tussen techniek en esthetiek, tussen dromen en mogelijkheden. Van stoel tot stad en van schets tot gebouw. Met ons team richten we ons op het wonen, werken, zorgen en leren. We ontwerpen omgevingen die bijdragen aan de kwaliteit van ons leven.

Ons werk zien we als geslaagd, als het mens, gebouw en omgeving met elkaar verbindt. Een relatie die het waard is om te verzorgen en over te dragen aan de volgende gebruiker. Zodat het voortleeft; generatie op generatie. Want eerlijk is eerlijk, tijdloos is de puurste vorm van duurzaamheid.

Competentie

Waar ligt onze kracht, onze geloofwaardigheid in de branche?

Zorg

Naast dat het verankerd ligt in onze persoonlijkheid, dragen wij een brede professionele ervaring in de zorg. Met talloze projecten; van het Zorgpark Zon en Schild en het Meander Centrum voor oncologische zorg in Amersfoort, tot het Children’s hospital Cluj-Napoca in Romania. Divers in vorm, verbindend in de kern.

Onderwijs

We dragen graag bij aan een nieuwe bloeiende generatie. Een toekomst waar het individu kan floreren in het grotere geheel. Ons aandeel dragen we bij in de vorm van unieke onderwijsgebouwen.

Het Lumion in Amsterdam, de Haagse Hogeschool of het Rudolf Steiner College en school in Haarlem. Stuk voor stuk ruimtes waar mensen écht samen kunnen komen en verbindingen gelegd worden.

Woning & kantoorbouw

Hoe delen we leven, wonen en werken in? Hoe zorgen we ervoor dat men elkaar vindt en helpt, ipv ontloopt en ontvreemd? Onze visie op architectuur is samen te vatten in één woord: verbinding. Van het idee tot de uitvoering, lokaal tot op grote schaal. Van het buurschap in Voorschoten tot aan het nieuw Waterlandplein in Amsterdam.

7
8
Stedenbouw Architectuur Interieurontwerp Productontwerp

Atelier PRO Expertise

Onze ervaring variëert van het ontwerp van grootschalige stedenbouwkundige opgaven tot kleinschalige productontwerpen. We leveren ontwerpdiensten in iedere fase van het project, van conceptontwikkeling tot de contractstukken voor de aannemers en esthetische begeleiding.

Diensten:

Ruimtelijke onderwijsconcepten

Humane zorgprojecten

Huisvestingsconcepten interieurconcepten

Werkplekconcepten

Agile werkplekstrategie

Kleur- en ruimteboeken

Aanbestedingsbegeleiding meubels

Productontwerp

Ontwerpcoördinatie

BiM

Visualisatie

Virtual Reality

Animatie

Bouwvergunningsaanvragen

Aanbestedingsdocumenten

Esthetische begeleiding

9

Atelier PRO en woningbouw

We leven in tijden van verandering. Klimaatverandering, de trek naar de stad, robotisering, smart technologieën, demografische omwentelingen en leegstand zijn van steeds grotere invloed op onze woonomgeving. Hoewel de basisprincipes van een goede woningplattegrond niet wezenlijk zijn veranderd in de afgelopen decennia ontstaat een veranderende woonbehoefte. Mensen verlangen naar meer zeggenschap over hun woonomgeving en hebben in verschillende fases van hun leven specifieke woonbehoeften. Het aanbieden van goede woningen die daar op inspelen is een opgave voor de gehele bouwketen.

Atelier PRO heeft ruim 40 jaar ervaring met woningbouw. Sinds de oprichting in 1976 heeft het bureau in binnen- en buitenland innovatieve woningbouwprojecten gerealiseerd die op maat antwoord bieden op nieuwe woningvragen. Wij hebben ervaring met woningbouw op alle schaalniveaus, van kleine bijzondere villa’s tot en met grootschalige sociale woningbouwprojecten, al dan niet gecombineerd met openbare functies.

Atelier PRO is vooral bedreven in speciale opgaven waar een hoge mate van complexiteit of moeilijkheidsgraad vanuit de context bijzondere eisen stelt aan het ontwerp. Bijvoorbeeld woningbouw in combinatie met maatschappelijk vastgoed en retail, op kwetsbare, landschappelijk waardevolle plekken, of in een sociaalgevoelige context bij de herstructurering van volkswijken. Dergelijke opgaven vragen tegenwoordig om veel kennis en een innovatieve aanpak zodat een hoogwaardig eindresultaat wordt gerealiseerd.

Onze onderzoekende ontwerpmethodiek resulteerde in een portfolio waarin een aantal actuele maatschappelijke vraagstukken en thema’s hun neerslag vonden. Voor atelier PRO is de combinatie wonen en zorg een centraal thema. Bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen in kloeke urban villa’s voorzien van de laatste snufjes op het gebied van domotica. Of ingenieuze interieurs voor woonunits voor geriatrische patiënten waarbij waardigheid, esthetiek en techniek samengaan.

Onze affiniteit met complexere opgaven heeft ook geresulteerd in een aantal opgaven waarbij leegstaande kerken steeds op een andere wijze transformeerden tot woongebouwen. Deze aanpak is exemplarisch voor de onderzoekende ontwerphouding van atelier PRO die onvermoede kwaliteiten van de context blootlegt en daar maximaal gebruik van maakt.

11

Appartementen

Periode

2019 - 2023

Opdrachtgever

Woonpartners Midden-Holland & Mozaïek Wonen

Projectarchitect

Martijn de Visser

Adres

Tesselschadestraat, Gouda Bruto oppervlakte

6.756 m²

14

Appartementen Gouda

Atelier PRO ontwierp voor corporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland een wooncomplex met 67 appartementen in Gouda – 67 sociale woningen, iets waar enorme vraag naar is.

Daarbij is op alle fronten gekozen voor kwaliteit: het ontwerp is zorgvuldig gedetailleerd, het complex staat op een markante locatie, de woningen zijn ruim opgezet, ieder appartement heeft een eigen wintertuin, en ook biodiversiteit is meegenomen in het ontwerp; zo is er sociale woningbouw ontstaan met de kwaliteit van een koopwoning.

De nieuwbouw zorgt voor verbetering van de wijk, en werd als dusdanig ook omarmd door de buurtbewoners.

15

Periode

2018 - 2023

Opdrachtgever

WVO Zorg

Projectarchitect

Dorte Kristensen en Mira van Beek

Projectleider

Marjon Main

Adres

Jan Weugkade, Vlissingen

Bruto oppervlakte 25.000 m²

16

Wonen aan de Kop van het Dok, Vlissingen

Het voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen wordt getransformeerd naar een nieuw stadsdeel; het Scheldekwartier. Na de verbouwing van de zware plaatwerkerij heeft atelier PRO nu ook het naastgelegen Kop van het Dok ontworpen.

Het woningbouwproject bestaat uit een plint van drie lagen met woningen. De plint vormt een continue begeleiding van de openbare ruimte op maaiveld niveau en refereert aan de gangbare bouwhoogte. Daarboven torenen drie woontorens. De buitenste reizen op uit de plint terwijl de middelste, met 17 verdiepingen tevens hoogste toren iets terug staat. Plint en torens vormen een geheel maar zijn niet helemaal hetzelfde. De torens variëren in hoogte en woningtypologie.

Loopbrug tussen de Scheldehof en de woningen van de Kop van het Dok

17

Periode

2015 - 2021

Opdrachtgever

Schouten Bouw tot 3e kwartaal 2019. Daarna is het project overgenomen door Niersman Bouw

Projectarchitect

Martijn de Visser, Alex Letteboer, Antony Laurijsen

Projectleiding

Marjon Main-Roetgerink

Adres

Wijndaelerweg, Den Haag

Bruto oppervlakte

13.125 m²

Begane grond

Eerste verdieping

18

Woningen Zuiderduinen, Den Haag

ZuiderDuinen bestaat uit 61 koop- en huurappartementen van 90-120 m² met een stallingsgarage met 63 plaatsen en een plint met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Om maximale openheid in het gebied te behouden zijn de woningen geclusterd in drie woonblokken. Wonen in de stad en in het groen worden opgenomen in een compact alzijdig gebouw dat dynamisch op de bestaande kwaliteiten reageert.

19

Belangrijk uitgangspunt was dat alle appartementen optimaal georiënteerd zijn. Het was wenselijk om grote buitenruimtes te realiseren bij de appartementen.

20
21

Homogeen blok met hoekaccenten

Hof voor optimale bezonning

Binnentuin

Grid introduceren waarin alle functies geprojecteerd worden

Hoek Gasthuislaan, Bastiaanpoort

Functies plint

Diversificatie in woningtypologieën

22

Periode

2016 - 2021

Opdrachtgever

MN en Proactief Vastgoed iov Pensioenfonds Metaal en Techniek

Projectarchitect

Hans Kalkhoven, Alex Letteboer, Antony Laurijsen

Adres

Bastiaanpoort, Delft

Bruto oppervlakte

8,260 m²

Bastiaansplein

Detail Frans balkon

Bastiaanpoort Delft

Atelier PRO is gekozen door MN en Proactief Vastgoed in opdracht van Pensioenfonds Metaal en Techniek als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie in Delft. Het bestaande blok werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met een commerciële plint met drie lagen huurwoningen.

Er is een gevarieerd woningaanbod met 63 appartementen. Aan de Gasthuislaan zijn grotere appartementen met deels inpandige loggia’s. Aan de drukke Bastiaanpoort, door omliggende gebouwen beschaduwd, zijn kleinere eenheden en aan het zonnige Bastiaansplein zijn ruime hoekappartementen. Ook de functies in de plint sluiten aan bij de verschillende ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving.

Zuiderstraat

23
25
Links: Detail Frans balkon plus Onder vlnr: Binnentuin Gasthuislaan

Periode

2005 - 2013

Opdrachtgever

Waterlandplein (Ymere Ontwikkeling, AM Wonen)

Architect atelier PRO (winkels, parkeergarage, 1 woontoren, 14 maisonnettes, daktuinen, gezondheidscentrum en wijkcentrum) ism: DRO (openbare ruimte), De Architecten CiE (5 woontorens) en Hans van Heeswijk Architectuur (3 renovatieflats)

Projectarchitect

Hans van Beek/ Dorte Kristensen en Mira van Beek

Projectleider

Jaco de Koning

Adres

Waterlandplein, iJdoornlaan, Werengouw, Volendammerweg, Amsterdam Noord

Bruto oppervlakte

Ca 34.000 m² (deel atelier PRO)

Prijzen en nominaties

Nominatie Amsterdams Architectuur Prijs 2014

26

Gezondheidscentrum

Waterlandplein, Amsterdam

in het nieuwe winkelcentrum op het Waterlandplein in Amsterdam Noord komt naast winkels, woningen, parkeergarages en een wijkcentrum ook een gezondheidscentrum. Het centrum ligt met de ‘rug’ tegen een inpandige parkeergarage over 3 lagen aan de koele noordgevel gesitueerd. Het ouder-kindcentrum op de begane grond heeft een eigen entree, maar is via de backoffices op de eerste verdieping wel verbonden met het centrum. De overige praktijken zijn ontsloten vanuit een gemeenschappelijke centrale verkeersruimte. De verschillende zorgverleners werken veel samen op het gebied van voor Amsterdam Noord actuele thema’s als obesitas en diabetes.

27

Referentiebeeld:

Referentiebeeld: Trichy (India)

de Architekten Cie

de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens

Stedenbouwkundig plan en 5 torens

Atelier PRO

Atelier PRO Winkels, woningen, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen

Hans van Heeswijk architecten Renovatie bestaande flatgebouwen

Atelier PRO Winkels, woningen, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen

Hans van Heeswijk architecten Renovatie bestaande flatgebouwen en 5 torens

Samenwerking van drie architectenbureaus

Winkels, woningen, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen

Atelier PRO Winkels, woningen, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen

van architectenbureaus

Hans van Heeswijk architecten

parkeergarages, daktuinen

Hans van Heeswijk architecten Renovatie bestaande flatgebouwen

In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en een winkelcentrum tot één nieuw samenhangend geheel. Daarbij had elke architect een eigen opgave met een andere uitdaging. Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en ontwierpen vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunst van Hans van Heeswijk architecten renoveerde drie van de bestaande woongebouwen, waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. Hans en Mira van Beek van Atelier PRO ontwierpen de rest: één woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen en de plint met winkels, wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen met elkaar verbindt. Ondanks deze op het eerste gezicht niet voor de hand liggende verdeling hebben zij er met elkaar toch één project van weten te maken, één herkenbaar nieuw centrum voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de basis en vervolgens een goede afstemming over de raakvlakken zoals puien, luifels en de toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) en keramische tegels (renovatie).

Renovatie bestaande flatgebouwen

drie architectenbureaus acht torens en nieuw samenhangend geheel. Daarbij eigen opgave met een andere uitdaging. Hammink van de De Architekten Cie. waren stedenbouwkundig plan en ontwierpen Dick de Gunst van Hans van Heeswijk drie van de bestaande woongebouwen, hoge galerijflat en een lage galerijflat. van Atelier PRO ontwierpen de rest: dakwoningen, de daktuinen en de plint met en parkeergarages, die alle gebouwen Ondanks deze op het eerste gezicht niet verdeling hebben zij er met elkaar toch maken, één herkenbaar nieuw centrum Een goede rolverdeling lag aan de goede afstemming over de raakvlakken toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) (renovatie).

Samenwerking van drie architectenbureaus

Referentiebeelden voor een duidelijk herkenbaar stadscentrum waren de 11 torens in San Giminiano, de Acropolis die boven Athene uitsteekt en de rotstempel in Trichy (India) die zichzelf profileren boven een met laagbouw bebouwd gebied. Om als nieuw hart van Nieuwendam-Noord op te vallen is in de hoogte voor een lichtere steensoort gekozen dan de laagbouw in de omgeving die bijna geheel uit rode baksteen bestaat, terwijl de lagere delen hier juist op aan sluiten. Geaard, fris, onderscheidend. Om het centrum een (onderscheidend) beeldmerk te geven is daarbij in het beginstadium afgesproken dat alle woonblokken een horizontaal patroon zouden krijgen. Vervolgens is in een gezamenlijk bezoek aan een steenleverancier de keuze voor de bakstenen en de keramische tegels gemaakt. Met deze uitgangspunten konden de verschillende architecten vervolgens een eigen draai aan hun deelontwerp geven. Het (gewenste) effect is dat het nieuwe Waterlandplein een een warm en gevarieerd winkelcentrum is geworden, een duidelijk herkenbaar middelpunt dat in de verre omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de uniformiteit in kleur en materiaal zijn oud en nieuw goed geïntegreerd en is oud zelfs niet meer van nieuw te onderscheiden.

Referentiebeelden voor een duidelijk herkenbaar stadscentrum waren de 11 torens in San Giminiano, de Acropolis die boven Athene uitsteekt en de rotstempel in Trichy (India) die zichzelf profileren boven een met laagbouw bebouwd gebied. Om als nieuw hart van Nieuwendam-Noord op te vallen is in de hoogte voor een lichtere steensoort gekozen dan de laagbouw in de omgeving die bijna geheel uit rode baksteen bestaat, terwijl de lagere delen hier juist op aan sluiten. Geaard, fris, onderscheidend. Om het centrum een (onderscheidend) beeldmerk te geven is daarbij in het beginstadium afgesproken dat alle woonblokken een horizontaal patroon zouden krijgen. Vervolgens is in een gezamenlijk bezoek aan een steenleverancier de keuze voor de bakstenen en de keramische tegels gemaakt. Met deze uitgangspunten konden de verschillende architecten vervolgens een eigen draai aan hun deelontwerp geven. Het (gewenste) effect is dat het nieuwe Waterlandplein een een warm en gevarieerd winkelcentrum is geworden, een duidelijk herkenbaar middelpunt dat in de verre omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de uniformiteit in kleur en materiaal zijn oud en nieuw goed geïntegreerd en is oud zelfs niet meer van nieuw te onderscheiden.

In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en een winkelcentrum tot één nieuw samenhangend geheel. Daarbij had elke architect een eigen opgave met een andere uitdaging. Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en ontwierpen vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunst van Hans van Heeswijk architecten renoveerde drie van de bestaande woongebouwen, waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. Hans en Mira van Beek van Atelier PRO ontwierpen de rest: één woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen en de plint met winkels, wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen met elkaar verbindt. Ondanks deze op het eerste gezicht niet voor de hand liggende verdeling hebben zij er met elkaar toch één project van weten te maken, één herkenbaar nieuw centrum voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de basis en vervolgens een goede afstemming over de raakvlakken zoals puien, luifels en de toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) en keramische tegels (renovatie).

Referentiebeelden voor een duidelijk herkenbaar stadscentrum waren de 11 torens in San Giminiano, de Acropolis die boven Athene uitsteekt en de rotstempel in Trichy (India) die zichzelf profileren boven een met laagbouw bebouwd gebied. Om als nieuw hart van Nieuwendam-Noord op te vallen is in de hoogte voor een lichtere steensoort gekozen dan de laagbouw in de omgeving die bijna geheel uit rode baksteen bestaat, terwijl de lagere delen hier juist op aan sluiten. Geaard, fris, onderscheidend. Om het centrum een (onderscheidend) beeldmerk te geven is daarbij in het beginstadium afgesproken dat alle woonblokken een horizontaal patroon zouden krijgen. Vervolgens is in een gezamenlijk bezoek aan een steenleverancier de keuze voor de bakstenen en de keramische tegels gemaakt. Met deze uitgangspunten konden de verschillende architecten vervolgens een eigen draai aan hun deelontwerp geven. Het (gewenste) effect is dat het nieuwe Waterlandplein een een warm en gevarieerd winkelcentrum is geworden, een duidelijk herkenbaar middelpunt dat in de verre omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de uniformiteit in kleur en materiaal zijn oud en nieuw goed geïntegreerd en is oud zelfs niet meer van nieuw te onderscheiden.

Referentiebeelden voor een duidelijk waren de 11 torens in San Giminiano, Athene uitsteekt en de rotstempel in profileren boven een met laagbouw nieuw hart van Nieuwendam-Noord voor een lichtere steensoort gekozen omgeving die bijna geheel uit rode baksteen lagere delen hier juist op aan sluiten. dend. Om het centrum een (onderscheidend) is daarbij in het beginstadium afgesproken een horizontaal patroon zouden krijgen. gezamenlijk bezoek aan een steenleverancier bakstenen en de keramische tegels gemaakt. punten konden de verschillende architecten draai aan hun deelontwerp geven. Het nieuwe Waterlandplein een een warm trum is geworden, een duidelijk herkenbaar verre omtrek zichtbaar en herkenbaar kleur en materiaal zijn oud en nieuw zelfs niet meer van nieuw te onderscheiden.

Tweede verdieping (Maisonnettes en daktuinen)

28
Hans van Heeswijk Renovatie bestaande de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens Trichy (India)
Derde t/m negende verdieping (Sociale huurappartementen)
29

Zorgcentrum Willibrord, Middelburg

Met het nieuwe interieur van het Zorgcentrum Willibrord aan de Bachtensteene in Middelburg ontwierp atelier PRO een thuis voor de bewoners in een huiselijke sfeer. Willibrord heeft 3 groepswoningen met elk 7 psychogeriatrische patiënten en 39 appartementen waar somatische zorg wordt geboden. Een veilige plek voor de 62 bewoners.

De groepswoningen delen een keuken en woonkamer, daarnaast heeft iedereen een eigen kleine woon- en slaapkamer. De appartementen zijn meer op de stadsomgeving georiënteerd. Door de flexibiliteit kan men de ruimten aanpassen aan de vraag van het moment.

Periode

2012 - 2013

Opdrachtgever Stichting Werkt voor Ouderen Projectarchitect orte Kristensen en Naomi Schiphorst Interieurarchitect

Susan Vlemminx en Thijs Klinkhamer Samenwerkend architect Van Aken Architecten

Adres

Bachtensteene 14, Middelburg Bruto oppervlakte 5.000 m²

31
Plattegrond psychogeriatrisch kamer Plattegrond woning voor somatische patiënten

Woning somatische patiënten Kamer psychogeriatrische patiënten

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het interieur is de wens van de opdrachtgever om een huiselijke, welkome sfeer te creëren zonder dat dit professionele zorg en een veilige omgeving in de weg staat

32
33

Periode

2007 - 2011

Opdrachtgever

Habion met medewerking van Bouwfonds

Property Development

Projectarchitect

Alex Letteboer en Bas Woldman

Projectleider

Marjon Mai

Adres

Juno, Elst

Bruto oppervlakte

6.740 m²

Conceptschets en oriëntatie van woningen

Begane grond

34

Urban villa’s Westeraam, Elst

De wijk Westeraam in Elst is twee urban villa’s rijker. De sculpturale bouwvolumes huizen levensloopbestendige woningen, die voldoen aan hoge comfort- en toegankelijkheidseisen.

De twee villa’s liggen aan het water, zodat ze maximaal kunnen profiteren van het uitzicht en de bezonning. Ook de woningplattegronden zijn op dergelijke wijze georganiseerd. De grootte van de raamopeningen volgt de oriëntatie: veel glas op het zuiden en smalle ramen op het noorden, wat gunstig is voor de energieprestatie van de woningen.

35

Periode

2009 - 2011

Opdrachtgever

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Projectarchitect

Dorte Kristensen en Pascale Leistra

Projectleider

Ronald Peters

Adres

Canadalaan, Sas van Gent

Bruto oppervlakte ca 9000 m

Voorplein met zicht op de entree van de naastgelegen multifunctionele accommodatie De Statie. Hier kunnen bewoners gebruik maken van diverse faciliteiten zoals de bibliotheek of gewoon een kopje koffie drinken.

36

De Statie, Sas van Gent

Het seniorencomplex met 23 appartementen aan de Canadalaan in Sas van Gent maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De Statie. in de plint is teampost zorg van SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) gehuisvest. Het zandkleurige volume krijgt sculptuur door witte uitsparingen, witte kozijnen en groen getinte hardglazen balkons. De balkons liggen pal zuid en verspringen zodat er sprake is van een prettige ‘buur’-afstand. Het beschutte deel in het volume verleent privacy.

De MFA is een waardevolle buur voor de bewonersgroep van de seniorenwoningen. Doordat de MFA programma biedt voor deze doelgroep - koffiebar, bibliotheek, bridgeclub, gym, en vrijwilliger voor de diverse verenigingen - is er een kader geschept waarin sociale isolatie wordt tegengegaan en de bewoners nog altijd midden in het leven staan.

37

Periode

2008 - 2011

Opdrachtgever

Woonpartners Midden Holland in opdracht van de Gemeente Gouda

Projectarchitect

Alex Letteboer en Sandrine Rointru

Projectleiding

Eelko Bemener

Adres

Wilsonplein 1, Gouda-Oost

Bruto oppervlakte

MFA ca. 4.885 m²

Woningen ca. 1.745 m²

Begane grond

Tweede verdieping

Schoolplein met de appartementen

38

MFA Nelson Mandela Centrum, Gouda

Het Mandela Centrum in Gouda vormt de aftrap van een grotere herstructurering van de wijk Gouda Oost. in het gebouw zijn rondom twee gebouwharten diverse voorzieningen voor de wijk ondergebracht waaronder een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, gezondheidszorg, sport en zestien sociale woningen die zorgen voor levendigheid en sociale controle. Het gebouw herdefineert tevens de openbare ruimte eromheen en versterkt de kwaliteiten van de locatie door de toevoeging van twee nieuwe pleinen.

39
Entree MFA met woningen erboven, galerij

Periode

2005 - 2009

Opdrachtgever

Tiwos (Tilburgse Woon Stichting)

Projectarchitect

Dorte Kristensen en Martijn de Visser

Projectleider

Eelko Bemener en Henry Schutte

Adres

Trompstraat eo in Tilburg

Bruto oppervlakte

7.937 m²

Woningen Zeeheldenbuurt, Tilburg

Aan de centrale Brink in de Zeeheldenbuurt in Tilburg staan drie appartementengebouwen met 71 appartementen. Het blok tegenover de kerk en de MFA Zuiderkwartier & GGZ (ook door atelier PRO) bestaat uit vier woonlagen. De andere twee blokken hebben er drie. Een deel van de parkeerplaatsen is onder de gebouwen opgenomen.

Links: kleine privétuintjes aan de woning, voor direct contact met de straat.

Onder: De woonblokken vormen een nieuwe openbare ruimte waarin bestaande bomen een prominente plaats hebben gekregen

41
Situatie

Begane grond

Eerste verdieping

Buitenruimte appartementencomplexen

Vroeger: auto op straat, voor- en achtertuintje

Nu: auto op binnenterrein, voortuintje aan straat en voortuintje aan galerij

42
43
44

Transformatie

Periode

2015 - 2019

Opdrachtgever

Local/Trebbe

Projectarchitect

Dorte Kristensen, Antony Laurijsen

Adres

Koningin Sophiestraat, Den Haag Bruto oppervlakte 10.000 m²

46

Koningin Sophiestraat, Den Haag

Atelier PRO gaf esthetisch advies voor een transformatieproject aan de Koningin Sophiestraat in Den Haag. Local en Trebbe transformeerden een voormalig kantoorpand tot 67 vrije-sector huurappartementen van gemiddeld 87m² in het middeldure segment. Het gebouw werd voorzien van nieuwe kozijnen, balkons, stijgpunten en een elegante optopping.

Atelier PRO heeft een extra laag in het bestaande gevelrepertoire toegevoegd door een aluminium optopping te realiseren in de ritmiek van het oorsponkelijk ontwerp. Buitenruimtes werden gerealiseerd door balkons naadloos aan te sluiten op de karakteristieke prefab elementen en door setbacks in de optopping waardoor een homogeen beeld ontstond. Maximaal wooncomfort en respect voor het oorsponkelijk ontwerp zijn belangrijke uitgangspunten voor dit bijzondere project.

47
Voorkant bestaande en nieuwe situatie

Periode

2012 - 2017

Opdrachtgever WVO Zorg

Projectarchitect

Dorte Kristensen en Christina Kaiser

Projectleider

Marjon Main

Adres

Peperdijk en Wagenaarstraat, Vlissingen

Bruto oppervlakte

18.980 m²

Prijzen en nominaties

WAN Award Healthcare 2018

Zorggebouw van het jaar 2018

Nominatie Gouden Piramide 2018

Nominatie StiB Award 2018

Nominatie Beste vastgoedzorgproject 2018

WONINGENWONINGEN

Schematisch uitleg van het ontwerpconcept van de Plaatwerkerij

48
PLAATWERKERIJ IN DE GROTE LEGE HAL BOUWEN WE NIEUWE VLOEREN WE MAKEN RUIMTE VOOR GEZELLIGHEID OP DE BEGANE GRONDOP DE VERDIEPINGEN MAKEN WE WONINGEN RESTAURANT & ZO … WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN PLAATWERKERIJ IN DE GROTE LEGE HAL BOUWEN WE NIEUWE VLOEREN WE MAKEN RUIMTE VOOR GEZELLIGHEID OP DE BEGANE GRONDOP DE VERDIEPINGEN MAKEN WE WONINGEN RESTAURANT & ZO … WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN PLAATWERKERIJ IN DE GROTE LEGE HAL BOUWEN WE NIEUWE VLOEREN WE MAKEN RUIMTE VOOR GEZELLIGHEID OP DE BEGANE GRONDOP DE VERDIEPINGEN MAKEN WE WONINGEN RESTAURANT & ZO … WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN PLAATWERKERIJ IN DE GROTE LEGE HAL BOUWEN WE NIEUWE VLOEREN WE MAKEN RUIMTE VOOR GEZELLIGHEID OP DE BEGANE GRONDOP DE VERDIEPINGEN MAKEN WE WONINGEN RESTAURANT & ZO …
WONINGENWONINGEN WONINGENWONINGEN in de grote lege hal bouwen we nieuwe vloeren op de verdiepingen
we maken
voor
maken we woningen
ruimte
gezelligheid op de begane grond

Qua uitstraling en schaal past de nieuwbouw goed in de omgeving, door de gele baksteen en kleinere maatvoering en detaillering

Plaatwerkerij tijdens de bouw en na de transformatie

Woonzorgcentrum

Scheldehof, Vlissingen

in en naast de voormalige zware Plaatwerkerij op de Scheldewerf in Vlissingen is nu een uniek woonzorgcentrum gevestigd. Dit spiksplinternieuwe zorgcentrum omvat tevens een mix van publieksvoorzieningen als brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon, winkels en parkeergarage. Een boeiende opgave om zo’n kolossaal gebouw na jaren een nieuwe invulling te geven. Deze locatie versterkt het collectief geheugen; sommige bewoners van nu zijn de werknemers van de Plaatwerkerij toen. Bovendien is dit project een aanjager voor een vergeten stedelijk gebied.

in de Plaatwerkerij bevinden zich 120 units voor somatische en psychiatrische patiënten. Psycho-geriatrische patiënten zijn ondergebracht in de nieuwbouw die ook gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning zonder zorg. Deze opzet zorgt voor sociaal verkeer en vitaliteit in het gebouw.

49

2

2 Woningen somatische patiënten

3 Woningen psychogeriatrisch patiënten

1,5 Appartementen inclusief mogelijkheid tot zorg (aanleunwoningen)

Indelingsvarianten

Atelier PRO heeft een maatsystematiek ontwikkeld, waardoor de drie typen zorgwoningen onderling kunnen uitwisselen. Met als eindresultaat een bijzonder fraaie en innovatieve zorginstelling. Op deze wijze kunnen relatief simpel veranderingen aangebracht worden om aan te sluiten op de veranderende zorgvraag

1 Alle installaties zijn verticaal georganiseerd voor maximale flexibiliteit en toekomstbestendigheid

50 2 3 1,5 2 3 1,5 2 3 1,5
Woningen somatische patiënten
8800 4400 4400 4400 4400 6600 6600 1 1 1 1 1 1

Eerste verdieping Plaatwerkerij en nieuwbouw

Begane grond Plaatwerkerij en nieuwbouw

1 Balie

2 Grand café

3 Kapper

4 Atelier

5 Tentoonstelling & concerten

6 Theater & bioskoop

7 Cursuslokalen

8 Keuken

9 Woonkamer

10 Wintertuin

De woonunits voor dementerende ouderenvoegen zich rondom de wintertuin (binnentuin). Dit waarborgt bewegingsvrijheid en veiligheid. De deuren van de units zijn zo veel mogelijk open waardoor de ouderen vrijelijk kunnen struinen door de wintertuin en bij elkaar op bezoek kunnen. Dit in tegenstelling tot het beeld van letterlijk een ‘gesloten afdeling’

51
4 5 7 8 9 9 9 10 6 2 3 1

Periode

2001 - 2005

Opdrachtgever

Stichting Heelweg/ WBC projecten, Winterswijk

Projectarchitect

Hans van Beek ism Annemiek Braspenning en Dorte Kristensen

Projectleider

Peter Hamel

Adres

Ludgerhof 1 t/m 16, Lichtenvoorde

Bruto oppervlakte

2.970 m²

52
Oude situatie Ludgerkerk Nieuwe situatie Ludgerhof Oude kerkruimte Ludgerkirche Binnenplaats, wintertuin aan de oude kerkgevel

Ludgerhof, Lichtenvoorde

Een oude kerk hergebruikt als woningbouwcomplex. Atelier PRO trok het zich aan dat dit prachtige gebouw gesloopt zou worden en bedacht een bijzondere woonbestemming. Het vroegere interieur van de kerk is getransformeerd tot de binnentuin van het bouwblok.

De oude buitengevels van de kerk zijn getransformeerd tot de rondomgelegen voorgevels van de nieuwe woningen. Niet alleen de bouwgrenzen zijn binnenstebuiten gekeerd, er is ook met de bestaande gevelmaterialen gespeeld.

De appartementen zijn gebouwd langs de oude gevel van de kerk

53
54 serre woning
Langsdoorsnede Ludgerkerk Doorsnede Ludgerkerk met uitzicht op sacristie

Het type appartement is lang en smal. De kolommen hebben een afstand van vier meter. Bewoners kunnen kiezen uit verschillende versies

55
Wonen en werken Ruim appartement
56

Grondgebonden

Periode

2008 - 2015

Opdrachtgever

St Andreasstaat: Tilburgse Woonstichting Tiwos Hurks Vastgoedontwikkeling

Bisschop van Zoesstraat: WonenBreburg, Janssen de Jong projectontwikkeling

Projectarchitect

Dorte Kristensen en Emile Jansen

Projectleiding

Emile Jansen

Adres

St Andreasstraat en Bisschop van Zoesstraat, Tilburg

Bruto oppervlakte

7.000 m²

De eigenwijze raamplaatsing (het badkamerraam voelt zich bij de buren thuis) levert een lichte verwarring over de positie van de woningscheidende wand. Het ventilatieluik op de begane grond maakt inbraakvrij ventileren mogelijk.

58
grond
Begane

De hoekwoning profiteert van de kopgevel: niets is zo prettig in een ruimte als licht van twee zijden

Woningen Groeseind, Tilburg

Atelier PRO was binnen het stedenbouwkundig plan van het GHP-terrein van De Zwarte Hond verantwoordelijk voor het ontwerp van twee stadsstraten: de invulling aan de St. Andreasstraat met 12 woningen en de invulling aan de Bisschop van Zoesstraat met 31 woningen. Het ging in beide gevallen om een mix van huur- en koopwoningen.

Beide blokken werden in dezelfde oranje kleurige strakke steen uitgevoerd. De weggedetailleerde kozijnen zijn wit, de vlakke pannen en afdekkers kleuren mee met het metselwerk (rood/bruin). De keukenpuien en de entreedeuren liggen terug ten opzichte van de straat. De ventilatie van de keuken geschiedt door een luik achter een geprofileerde beplating.

59

Periode

2011 - 2015

Opdrachtgever

Thuisvester, Oosterhout

Projectarchitect

Dorte Kristensen en Mira van Beek

Projectleiding

Jaco de Koning en Ronald Peters

Adres

Berghstraat, Achtmaal

Bruto oppervlakte

750 m²

60
hekwerk h=1000 +VLP mv dakraam 6600 13870 5700 =2600 +vl noklijn 6600 11770 2100
Begane grond

Achtmaal bestaat bijna geheel uit twee-ondereen-kap woningen. Een blokje van vijf woningen is naar de korrel van Achtmaal al grootschalig. Door de terugliggende entreenissen en de dakkapellen wordt het blokje verfijnd.

Vijf seniorenwoningen, Achtmaal

Achtmaal is een kleine plattelandskern in Noord-Brabant met ruim 1.600 inwoners. De gemeente Zundert, waar Achtmaal toe behoort wilde er voor zorgen dat de kern in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft voor jong en oud. Goede voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en daarom heeft Achtmaal naast een kerk, supermarkt en café, een multifunctionele accommodatie, kortweg MFA erbij gekregen.

Naast de MFA zijn vijf kleine grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen hebben een bruto oppervlak van 150 vierkante meter en zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren. Daarom is zowel het woongedeelte als de hoofdslaapkamer met daaraan gekoppeld de badkamer op de begane grond gelegen. De badkamer is ook ‘binnendoor’ vanaf de zolder te bereiken waardoor de woning flexibeler te gebruiken is en ook slapen op zolder door de hoofdbewoner of logees denkbaar is. Bovendien is de woning daardoor ook interessant voor andere doelgroepen zoals starters.

61
62

Periode

2009 - 2014

Opdrachtgever

Volkshuisvesting Arnhem

Projectarchitect

Alex Letteboer en Emile Jansen

Projectleiding

Jaco de Koning

Adres

Huissensestraat, Malburgen Arnhem Bruto oppervlakte

10.315 m²

Rijtjeswoningen aan de Huissensestraat

Woningen Malburgen, Arnhem

Aan de Huissensestraat, de belangrijkste ontsluitingsweg van de Arnhemse wijk Malburgen, staan 83 woningen die door atelier PRO ontworpen zijn. Malburgen is één van de oudste tuinsteden van Nederland. Na de sloop van een aantal van van een aantal wederopbouwflats zag atelier PRO kans op deze plek 83 woningen te ontwerpen die aansluiten op de oorspronkelijke tuinstadverkaveling van Granpré Molière.

De bouwstijl sluit aan op de sobere en doelmatige woningbouw, voorzien van kappen. Toch zijn de woningen niet eenkennig. Ze refereren tevens aan de wederopbouwperiode door de ritmering van de blokken. Om die reden heeft een aantal blokken platte daken gekregen. in het ontwerp is veel zorg besteed aan randen en overgangen met de publieke ruimte. Deze zijn ’typisch Malburgs’ geworden doordat de tuinen met hagen zijn omgeven. Ook in kleur en materiaal is zorgvuldig aansluiting met de omgeving gezocht, onder anderen door het gebruik van verschillende metselverbanden.

63
64
Hoekwoning aan de Huissensestraat Plattegronden en doorsneden
66
Plattegronden en doorsneden

Plattegronden en doorsneden

67

Periode

2002 - 2010

Opdrachtgever

Ceres Projecten, Den Haag

Projectarchitect

Leon Thier (nu Studio Leon Thier), Joke Stolk en Hans Tak

Projectleiding Hans Tak

Adres

Willem Naghelstraat, Stalpaert van der Wieleweg, De Genestetstraat en Van Renswoudestraat, Delft.

Bruto oppervlakte

11.377 m²

Bruto oppervlakte garage

10.042 m²

Aantal parkeerplaatsen

359 (incl 30 privé parkeerplaatsen)

Doorsnede parkeergarage met een aanzicht van de woningen

68

Woningen en Marktgarage, Delft

De Marktgarage is een tweelaagse openbare ondergrondse parkeergarage voor bezoekers van de binnenstad van Delft. Daarop staat een woonblok met vijftien patiowoningen van 17 meter diep.

De tweezijdigheid van de woningen geeft de mogelijkheid tot een kantoor op de begane grond. Daarnaast kunnen de woningen worden uitgebreid met een extra verdieping. Het openbaar gebied is tevens opgenomen in het project.

Plattegrond woningen

ingang pakeergarage

69
70
Doorsnede Situatie

Woongebouw als entree naar de binnenstad

71
72

Villas

Periode

2016 - 2021/’22

Opdrachtgever

Vinkbouw

Projectarchitect

Dorte Kristensen

Projectleiding

Marjon Main-Roetgerink Adres

Veurseweg, Voorschoten

Bruto oppervlakte

Totaal terreinoppervlak 50.774,0 m²

Totale footprint woningen 3.990 m²

74
De Boomgaard 4 De Bosrand 2 Het Landhuis / Het Veld 3 De Boomgaard 1 Het Lint 2 Het Landhuis / Het Veld 3 De Boomgaard 4 De Bosrand 1 Het Lint

Buurschap Roosenhorst, Voorschoten

Wonen in een historisch cultuurlandschap. in het waardevolle gebied De Duivenvoordecorridor is de afgelopen jaren een bijzondere woonwijk verrezen: Roosenhorst. De kleinschalige locatie vormt een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het landinwaarts gelegen Groene Hart achter de Vliet. Wonen in een open landschap, tussen monumentale boerderijen en bomenlanen rond het opgaande bos van de buitenplaats Duivenvoorde.

We maakten geen woonwijk maar een landschap waar gewoond wordt. We maakten vier kamers vanuit historie, cultuur, natuur en landschap, vier sferen. Eenheid in diversiteit, zelfvoorzienend, collectief, recreatief.

75
Vogelvlucht & Het Lint De Bosrand & De Boomgaard

De ‘moderne’ vertaling van het type landhuis is op meerdere aspecten af te lezen. Bij dit symmetrische woongebouw zijn alle ramen gelijk waardoor, typisch bij een landhuis, niet is af te lezen welke functie zich erachter bevindt. Deze repetitie wordt onderbroken door de verhoogde entree.

76
77

Periode

2000 - 2008

Opdrachtgever

AM Wonen, Zoetermeer (voorheen Amstelland

Ontwikkeling Wonen)

Projectarchitect

Hans van Beek, Hans Kalkhoven, mmv

Marie-Jeanne Sas

Projectleiding

Eelko Bemener en Henry Schutte

Adres

Craeyenburch, Nootdorp

Bruto oppervlakte

8.943 m²

78

Parkwoningen Craeyenburch, Nootdorp

Het stedenbouwkundig masterplan voor Craeyenburch is gemaakt door atelier PRO. Hierbij zijn de bestaande landschappelijke kwaliteiten de basis geweest voor het ontwerp.

Een onderdeel van dit totaalplan zijn de parkwoningen aan de noordoost zijde van het terrein. Juist ook hier is sprake van een bestaande groenstructuur die heeft geleid tot een uniek woonconcept waarbij de individuele tuin is verwisseld voor een gemeenschappelijk park met bestaande bomen waarin geschakelde en vrijstaande villa’s worden ontsloten.

79
80
Begane grond Eerste verdieping

Periode

2008

Opdrachtgever

Familie Strating

Projectarchitect

Dorte Kristensen ism Christina Kaiser

Projectleiding

Eelko Bemener

Adres

Vroondaal, Den Haag

Bruto oppervlakte

241 m²

Doorsnede

82

Villa Strating, Kijkduin

Achter de duinen van Den Haag, in de wijk Vroondaal, staan voornamelijk statige vrijstaande villa’s. De wijk wordt begrensd door een park en duinrijen. Het woongebouw is een prismatisch volume die de zachte lijnen van het landschap volgt.

De zwart, grijs en zilver genuanceerde steen en zwarte bitumen dakbedekking met leislag, maken het gebouw tot een monoliet massa.

Dit wordt versterkt door de verholen goot en de weggewerkte hemelwaterafvoeren. De terughoudende subtiele kleuren van het metselwerk gaan op in de kleuren van de boomstammen en beplanting.

Begane grond Eerste verdieping

83

Awards en publicaties

The Britisch School of Amsterdam

Atelier PRO Prijzen & Nominaties afgelopen 7 jaar

Anthura, Bleiswijk

• Genomineerd Archdaily Building of the year 2024

Rudolf Steiner College en School

• Winnaar Lieven de Key Publieksprijs 2023

Buurschap Roosenhorst, Voorschoten

• Longlisted voor RAP (Rijnlandse Architectuurprijs) 2023

• Genomineerd voor Archdaily Building of the year award 2023

• Genomineerd voor Beste Woongebouw Haaglanden 2022

Anthura, Bleiswijk

• Genomineerd Archdaily Building of the year 2023

Woningen Zuiderduinen, Den Haag

• Genomineerd voor Beste Woongebouw Haaglanden 2022

The British School of Amsterdam

• Genomineerd voor NRP Gulden Feniks 2022

• Genomineerd voor de Arie Kepplerprijs 2022

• Silver WAN Award 2022 in the category Adaptive Reuse

• Genomineerd voor Amsterdamse Architectuurprijs AAP 2022

• Genomineerd voor ArchDaily 2022 Building of the Year Awards

• Winnaar Geurt Brinkgreve Bokaal 2021 voor beste initiatief op het gebied van herbestemming of renovatie van Amsterdams erfgoed

• Genomineerd voor Architectenweb schoolgebouw van het jaar 2021

Allard Pierson Museum, Amsterdam

• World Architecture News (WAN) 2021 Silver Award in the categorie Small Spaces

Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL), Den Haag

• Genomineerd voor Berlagevlag 2021

Lumion Amsterdam

• Nominatie Nationale Staalprijs 2020 ,categorie ‘karakteristieke stalen bouwdelen’

• Winner of Silver World Architecture News (WAN) 2020 Award

• Nominatie World interior News (WiN) 2020 Award

Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen

• (Rethinking the future) Architecture, Construction & Design Award 2018, winnaar in de categorie Woningbouw

• WAN Award Healthcare 2018

• Zorggebouw van het jaar 2018 Award (Architectenweb)

• Nominatie Rijksprijs Gouden Piramide 2018

• Nominatie Steden in Beweging (STiB) award

• Nominatie Beste zorgvastgoed 2018 (Vastgoedjournal)

Kloppend Hart Warmond

• Nominatie RAP (Rijnlands architectuur prijs 2017)

Letovo school

• Architectuurprijs voor beste school in Moskou 2017

• Brons Letovo Build School Moskou september 2017

86

Atelier PRO Publicaties afgelopen 7 jaar

2024

• Schooldomein_Duurzaam en circulair inrichten p20-21

• Bouwen in Gelderland 01 p37-45

2023

• De Architect #2 2023 Weg met ziekenhuiswit p128-129

• Gebouwd in Amsterdam 2022-2023 p133

• Bouwwereld 08-2023 p19_ Houten gevel voor vrije school

• Het Parool_XXL Architectuur 03 feb 2023

• Poetry & Technology 2021-2023 p12-13

• Schooldomein Debat intelligent hergebruik p10-14

• de Architect #2 2023 Podcast Zorgzame Architectuur p20

• inspiratieboek Kindcentrum in hun omgeving p142-145

• Schulbau april 2023 p38-40

2022

• Schooldomein SD1 okt 2022 p32-33 - Slim ontworpen

• Schooldomein S1 okt 2022 p52,54 Nieuwe Albert Schweitzer past

• De Architect.nl Transformatie Rudolf Steiner School en college voltooid

• Schooldomein juli Geslaagde nieuwebouw Rudolf Steiner College p50-53

• Architectenweb Vernieuwd onderkomen Rudolf Steiner School en College in gebruik genomen

• Haarlems Dagblad Buurt profiteert mee van ‘gasloos’

• Architectenweb atelier PRO ontwierp gezamenlijk gebouw voor twee scholen op bijzondere plek

• Architectuur in Nederland jaarboek 2021-2022 p122-125

• Wederopbouw in Oost Gelre p133,135

• Bouwwereld 02 2022, Frisse school in oude bajes p54-62

• Schooldomein 4 Het belang van de maatschappelijke bibliotheek p15,16

• Bouwwereld 02 2022, Mooi gedaan p38-39

2021

• STO [ark] p20-21

• Architectenweb Atelier PRO ontwerpt extra route door uitgebreid universiteitsmuseum

• 1609 Architectenweb introverte gevangenis opent zich als veilig en prettig schoolgebouw

• Gebouwd in Amsterdam 2020/2021 p114

• Schooldomein Architectuur en verbeelding Schoolgebouw v/h Jaar 2021 p22

• Schooldomein_2021 Bouwen met passie p32,33

• Facades 2021 p34,35

• The Outside september 2021 p14,19

• CFSA-WiNTER 2021 NO.07_p72-81

• Schooldomein 2021 Goede Gesprekken 2

• Schooldomein inspiratieboek 2010-2025

• Schooldomein mei 2021 - Het belang van de kletsbrede trap p30,31

2020

• Architectenweb juli 2020 Atelier PRO ontwerpt woongebouw voor internationale School Moskou

• inspiratiedebat in Schooldomein juli 2020 p16,19

• Schooldomein inspiratieboek 2015-2020 p410-413

• inheritage ‘The World’s Greatest Architecture Projects’ p43

• Schooldomein inspiratieboek 2015-2020 p494-497

• Bouwen met staal april 2020 p16-20 Overtreffende trap

• Bouwwereld 1-2020 p86-93

• Schooldomein nr4 maart 2020 p54-56

• Het Parool.nl

• Haarlems Dagblad 2020, 20 januari

2019

• MuP 02-2019 zz QuartierArchitektur

• VO magazine juli 2019 p25,26 en 38,39

• industriebouw mei 2019 p71-73

• Architectenweb Atelier PRO ontwerpt een Kunskapsskolan voor 1300 leerlingen in Amsterdam

• Schooldomein #2 2019 p68,69

• Architectenweb juli 2019 Verbouwing Allard Pierson van start gegaan

• deArchitect.nl juli 2019 Officiële start bouw inbreiding Allard Pierson Amsterdam

2018

• Architectenweb juli 2018 Atelier PRO en Vakwerk Architecten ontwerpen Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen

• ArchitectuurNL juli 2018 Atelier PRO + Vakwerk architecten ontwerpt UCP Groningen

• OOG Omroep Organisatie Groningen

• Gebouwd in Amsterdam 2018-2019 p128

• Gebouwd in Amsterdam 2017_2018 p200

• extrArchitecture 013 2018 p24-31

• VCL Scheveningse Courant 20181205

• Premier Construction mag p57-61

• ArchitectuurNL - 2018 p20,24

• Pi feb maart 2018 #1 p8-13

• Gawalo jan feb 201714

• S Design Manual Hospitals 2018 p61,63 & p152-155

• Novus 2018 #1 p10

2017

• PROtafel Architectuur NL p12-13

• Stedebouw & Architectuur juni 2017 Architectuur en brandveiligheid

• Schooldomein nr 4 Stad als school_school als stad pag14-15

• Das Osterreichische Gedsundheitswesen_mensen zentrierte Architektur

• Baksteen #69 september 2017 p4-6

• Brick buildings_volume 1-2017_p74-79

• Dirk Roosenburgprijs 2017_p45

• inside information feb 2017

• Architectuur NL 4-2017 p70-71

• Gebouwd in Amsterdam p200

• Stedenbouw editie 743 p33-37

• Schooldomein nr 4 [HEVO] pag30-32

• Architectenweb Thema Kanmtoren feb 2017 artikel

• Haagwonen.nl WTC The Hague awarded sustainability award

• Russian architectural magazine

• Schooldomein nr 4 pag76

• Stedenbouw- 2017 p33,37

• Stedebouw & Architectuur

• Stedebouw_jaargang 71_ p122-123

• Het Parool maart 2017

87

Atelier PRO architects

Kerkhoflaan 11a

2585 JB Den Haag

+31(0)70 3506900

info@atelierpro.nl

www.atelierpro.nl

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.