Portfolio woningbouw

Page 1

Portfolio woningbouw

1Inhoud

3

5

Atelier PRO en woningbouw

9 13 17 19 21 25 29 33 37 41 45

APPARTEMENTEN Woningen Zuiderduinen, Den Haag Bastiaanpoort Delft Wonen aan de Kop van het Dok, Vlissingen Appartementen Gouda Waterlandplein, Amsterdam Urban villa’s Westeraam, Elst De Statie, Sas van Gent Woningen Zeeheldenbuurt, Tilburg Het Grote huis Haagwijk Zorgcentrum Willibrord, Middelburg MFA Nelson Mandela Centrum, Gouda

51 57 61 65

TRANSFORMATIE Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen Clean air refit Ludgerhof, Lichtenvoorde Koningin Sophie-straat, Den Haag

69 75 79 83 85

GRONDGEBONDEN Woningen Malburgen, Arnhem Woningen Groeseind, Tilburg Woningen en Marktgarage, Delft Vijf seniorenwoningen, Achtmaal Dealground Norwich

89 99 103 105 109

VILLA’S Buurschap Roosenhorst Parkwoningen Craeyenburch, Nootdorp Villa’s Vroondaal Villa Strating, Kijkduin Villa Ketteringham Lane, UK


4


Atelier PRO en woningbouw We leven in tijden van verandering. Klimaatverandering, de trek naar de stad, robotisering, smart technologieën, demografische omwentelingen en leegstand zijn van steeds grotere invloed op onze woonomgeving. Hoewel de basisprincipes van een goede woningplattegrond niet wezenlijk zijn veranderd in de afgelopen decennia ontstaat een veranderende woonbehoefte. Mensen verlangen naar meer zeggenschap over hun woonomgeving en hebben in verschillende fases van hun leven specifieke woonbehoeften. Het aanbieden van goede woningen die daar op inspelen is een opgave voor de gehele bouwketen. Atelier PRO heeft ruim 40 jaar ervaring met woningbouw. Sinds de oprichting in 1976 heeft het bureau in binnen- en buitenland innovatieve woningbouwprojecten gerealiseerd die op maat antwoord bieden op nieuwe woningvragen. Wij hebben ervaring met woningbouw op alle schaalniveaus, van kleine bijzondere villa’s tot en met grootschalige sociale woningbouwprojecten, al dan niet gecombineerd met openbare functies. Atelier PRO is vooral bedreven in speciale opgaven waar een hoge mate van complexiteit of moeilijkheidsgraad vanuit de context bijzondere eisen stelt aan het ontwerp. Bijvoorbeeld woningbouw in combinatie met maatschappelijk vastgoed en retail, op kwetsbare, landschappelijk waardevolle plekken, of in een sociaalgevoelige context bij de herstructurering van volkswijken. Dergelijke opgaven vragen tegenwoordig om veel kennis en een innovatieve aanpak zodat een hoogwaardig eindresultaat wordt gerealiseerd. Onze onderzoekende ontwerpmethodiek resulteerde in een portfolio waarin een aantal actuele maatschappelijke vraagstukken en thema’s hun neerslag vonden. Voor atelier PRO is de combinatie wonen en zorg een centraal thema. Bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen in kloeke urban villa’s voorzien van de laatste snufjes op het gebied van domotica. Of ingenieuze interieurs voor woonunits voor geriatrische patiënten waarbij waardigheid, esthetiek en techniek samengaan. Onze affiniteit met complexere opgaven heeft ook geresulteerd in een aantal opgaven waarbij leegstaande kerken steeds op een andere wijze transformeerden tot woongebouwen. Deze aanpak is exemplarisch voor de onderzoekende ontwerphouding van atelier PRO die onvermoede kwaliteiten van de context blootlegt en daar maximaal gebruik van maakt.

5


6


Appartementen

7


Periode 2015-2021 Opdrachtgever Schouten bouw Projectarchitect Martijn de Visser, Alex Letteboer, Antony Laurijsen Projectleiding Marjon Main-Roetgerink Adres Wijndaelerweg, Den Haag Bruto oppervlakte 13.125 m²

0

1

5(m)

0

plattegrond begane grond ZuiderDuinen Den Haag

Begane grond

ground floor plan ZuiderDuinen The Hague

1

5(m)

plattegrond eerste verdieping ZuiderDuinen Den Haag

Eerste Verdieping

first floor plan ZuiderDuinen The Hague

8


Woningen Zuiderduinen, Den Haag maximaal wooncomfort In rijke landschappelijke context ZuiderDuinen bestaat uit 61 koop- en huurappartementen van 90-120 m² met een stallingsgarage met 63 plaatsen en een plint met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Om maximale openheid in het gebied te behouden zijn de woningen geclusterd in drie woonblokken. Wonen in de stad en in het groen worden opgenomen in een compact alzijdig gebouw dat dynamisch op de bestaande kwaliteiten reageert.

9


10


11


Homogeen blok met hoekaccenten Hof voor optimale bezoning

Grid geintroduceren waarin alle functies geprojecteerd werden

Functies plint

Binnentuin

Diversificatie in woningtypologieën

Hoek Gasthuislaan, Bastiaanpoort

12


Bastiaanpoort Delft stedelijk blok voor de Delftse binnenstad

Periode 2016 - 2021 Opdrachtgever MN en Proactief Vastgoed iov Pensioenfonds Metaal en Techniek Projectarchitect Hans Kalkhoven, Alex Letteboer, Antony Laurijsen Adres Bastiaanpoort, Delft Bruto oppervlakte 8,260 m²

Bastiaansplein Detail Frans balkon

13

Atelier PRO is gekozen door MN en Proactief Vastgoed in opdracht van Pensioenfonds Metaal en Techniek als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie in Delft. Het oorspronkelijke blok is gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met een commerciële plint met drie verdiepingen huurwoningen. Er is een gevarieerd woningaanbod met 63 appartementen. Aan de Gasthuislaan zijn grotere appartementen met deels inpandige loggia’s. Aan de drukke Bastiaanpoort, door omliggende gebouwen beschaduwde, zijn kleinere eenheden en aan het zonnige Bastiaansplein zijn ruime hoekappartementen. Ook de functies in de plint sluiten aan bij de verschillende ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving.

Zuiderstraat


14


Links: Detail Frans balkon plus Onder vlnr: Binnentuin Gasthuislaan

15


16


Wonen aan de Kop van het Dok, Vlissingen wonen aan het dok Het voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen wordt getransformeerd naar een nieuw stadsdeel; het Scheldekwartier. Na de verbouwing van de zware plaatwerkerij ontwerpt atelier PRO nu het naastgelegen Kop van het Dok. Periode 2018Opdrachtgever WVO Zorg Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleider Marjon Main-Roetgerink Adres Jan Weugkade, Vlissingen Bruto oppervlakte 25.000 m²

17

Het woningbouwproject bestaat uit een plint van drie lagen met woningen. De plint vormt een continue begeleiding van de openbare ruimte op maaiveld niveau en refereert aan de gangbare bouwhoogte. Daarboven torenen drie woontorens. De buitenste reizen op uit de plint terwijl de middelste, met 17 verdiepingen tevens hoogste toren iets terug staat. Plint en torens vormen een geheel maar zijn niet helemaal hetzelfde. De torens variëren in hoogte en woningtypologie.


18


Appartementen Gouda wooncomplex met 63 appartementen Op een markante locatie in Gouda heeft atelier PRO een wooncomplex met 63 appartementen ontworpen voor de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland. De 63 sociale huurappartementen zijn bedoeld voor de voornaamste doelgroep van beide corporaties: de huurder met een smalle beurs. De hoge toren op de hoek van de Rotterdamseweg en het stroomkanaal vormt een markering van de entree van Gouda met 34 appartementen. Deze is van Woonpartners Midden-Holland en is ‘De Gouwe’ gedoopt. Het lage gebouw dat qua architectuur meer de verbinding zoekt met de naastgelegen wijk Korte Akkeren, bevat 29 appartementen. Deze is van Mozaïek Wonen en gaat ‘De IJssel’ heten. De namen verwijzen naar de twee grote rivieren die dichtbij deze locatie stromen. Op de begane grond zijn beide gebouwen met elkaar verbonden door middel van een gezamenlijke plint. Periode 2019 Opdrachtgever Woonpartners Midden-Holland & Mozaïek Wonen Projectarchitect Martijn de Visser Adres Tesselschadestraat, Gouda Bruto oppervlakte 6.756 m²

19


Periode 2005 - 2012 Opdrachtgever CV Nieuw Waterlandplein (Ymere Ontwikkeling, AM Wonen) Architect atelier PRO (winkels, parkeergarage, 1 woontoren, 14 maisonnettes, daktuinen, gezondheidscentrum en wijkcentrum) ism: DRO (openbare ruimte), De Architecten CIE (5 woontorens) en Hans van Heeswijk Architectuur (3 renovatieflats) Projectarchitect Hans van Beek/ Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning Adres Waterlandplein, IJdoornlaan, Werengouw, Volendammerweg, Amsterdam Noord Bruto oppervlakte Ca 34.000 m² (deel atelier PRO)

20


Waterlandplein, Amsterdam eenheid en samenhang door eenduidige plint Het oude Waterlandplein in Amsterdam Noord wordt in een nieuw jasje gestoken. Binnen het stedenbouwkundig plan van Architecten CIE ontwerpt atelier PRO een eenduidige plint, drie woonblokken van elk twee lagen, een woontoren (8 lagen) en de daktuinen. Naast winkels bevat de plint een wijkcentrum, bibliotheek, gezondheidscentrum, parkeergarage, bergingen en 14 maisonnettes. Drie bestaande woontorens zijn in het plan geïntegreerd en worden door Hans van Heeswijk gerenoveerd. De vijf overige woontorens zijn ontworpen door de Architecten Cie.

21


Derde t/m negende verdieping (Sociale huurappartementen)

WATERLANDPLEIN, SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS

Tweede verdieping (Maisonnettes en daktuinen)

42 Sociale huur-

Referentiebeeld: Trichy (India) appartementen

de Architekten Cie Stedenbouwkundig plan en 5 torens

3 Maisonnettes

Atelier PRO Winkels, woningen, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen Hans van Heeswijk architecten Renovatie bestaande flatgebouwen

11 Maisonnettes de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens

Samenwerking van drie architectenbureaus

Atelier PRO Winkels, woningen, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen

Hans van Heeswijk architecten Renovatie bestaande flatgebouwen

22

Referentiebeelden voor een duidelijk herkenbaar stad waren de 11 torens in San Giminiano, de Acropolis d


23


Situatie 0

2

4

6

8

10 (m)

Begane grond

0

0,5

24

1

1,5

2

2,5 (m)


Urban villa’s Westeraam, Elst zorgwoningen in een zonnige setting De wijk Westeraam in Elst is twee urban villa’s rijker. De sculpturale bouwvolumes huizen levensloopbestendige woningen, die voldoen aan hoge comfort- en toegankelijkheidseisen. De twee villa’s liggen aan het water, zodat ze maximaal kunnen profiteren van het uitzicht en de bezonning. Ook de woningplattegronden zijn op dergelijke wijze georganiseerd. De grootte van de raamopeningen volgt de oriëntatie: veel glas op het zuiden en smalle ramen op het noorden, wat gunstig is voor de energieprestatie van de woningen. De in totaal veertig seniorenappartementen beschikken over een half verdiepte parkeergarage met veertig plekken die landschappelijk is ingepast. Conceptschets en oriëntatie van woningen, balkons op het zuiden, noordzijde met centrale entree.

25


Periode 2007 - 2011 Opdrachtgever Habion met medewerking van Bouwfonds Property Development Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Marjon Main Roetgerink Adres Juno, Elst Bruto oppervlakte 6.740 m² Bouwkosten € 6.650.000,- € 990 per m²

0

Doorsnede Trappenhuis met natuurlijke lichtinval

26

1

2

3

4

5

(m)


27


n Se en ior pl m co ex

Periode 2009 - 2011 Opdrachtgever Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Projectleiding Ronald Peters Ontwerp buitenruimte Eline Keus Adres Canadalaan, Sas van Gent Bruto oppervlakte ca 9000 m² Totale Bouwkosten € 10.000.000,Woningen 2.303 m² Bouwkosten woningen € 2.500.000,€ 1085 per m²

Multifunctionele accommodatie

Situatietekening

Voorplein met zicht op de entree van ‘de Statie’

28


De Statie, Sas van Gent seniorenwoningen in centrum sociaal stadshart Het seniorencomplex met 23 appartementen aan de Canadalaan in Sas van Gent maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De Statie. In de plint is teampost zorg van SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) gehuisvest.

Senioren woningen

29

Het zandkleurige volume krijgt sculptuur door witte uitsparingen, witte kozijnen en groen getinte hardglazen balkons. De balkons liggen pal zuid en verspringen zodat er sprake is van een prettige ‘buur’-afstand. Het beschutte deel in het volume verleent privacy. Aan de galerijzijde zorgen verspringende kolommen voor beschutting. De galerij is breder om een de plek te creëren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De MFA en het seniorencomplex vormen samen een dynamische compositie op het langgerekte grillig gevormde kavel.


Een levendig spel van kolommen in de gevel en droogloop

1e etage

0 1m

5m

10m

5m

10m

2

1

Begane grond 1 Kantoor zorgafdeling 2 Berging

0 1m

30


Bijzondere hoekafwerking met spel tussen stuc en baksteen

31


32


Woningen Zeeheldenbuurt, Tilburg

Periode 2005 - 2009 Opdrachtgever Tiwos (Tilburgse Woon Stichting) Projectarchitect Dorte Kristensen en Martijn de Visser Projectleiding Eelko Bemener en Henry Schutte Adres Trompstraat eo in Tilburg Bruto oppervlakte 7.937 m² Bouwkosten € 6.751.327,sculpturale voortuinen geven groene brink allure € 850,- per m² Aan de centrale Brink in de Zeeheldenbuurt in Tilburg staan drie appartementengebouwen met 71 appartementen. Het blok tegenover de kerk en de MFA Zuiderkwartier & GGZ (ook door atelier PRO) bestaat uit vier woonlagen. De andere twee blokken hebben er drie. Een deel van de parkeerplaatsen is onder de gebouwen opgenomen. Links: kleine privétuintjes aan de woning, voor direct contact met de straat. Onder: De woonblokken vormen een nieuwe openbare ruimte waarin bestaande bomen een prominente plaats hebben gekregen

33


Lageplan

Buitenruimte appartementencomplexen Vroeger: auto op straat, voor- en achtertuintje

Nu: auto op binnenterrein, voortuintje aan straat en voortuintje aan galerij

Begane grond

Eerste verdieping

34


35


Studie met mogelijke verdeling van de appartementen

Periode 2011 Opdrachtgever Architectuurmanifestatie Haagwijk Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Adres Haagwijk Bruto oppervlakte ca 1.000 m² Doorsnede

36


Het Grote huis Haagwijk wonen in weelde Zo kan het exclusieve, kleinschalige woningproject op Haagwijk het beste worden getypeerd. Op een deel van landgoed Duivenvoorde komen zeven kavels beschikbaar voor mensen die hun eigen woning willen laten ontwerpen. Naast de kavels is er ook ruimte voor enkele appartementen. Dit blok voor (collectieve) particuliere opdrachtgeverschap (PO) biedt veel perspectieven. Duurzaam wonen op een landgoed, in een huis dat zit als een maatpak. “Het grote huis” op landgoed Haagwijk heeft de uitstraling van een contemporain landhuis en is op tal van manieren indeelbaar in grotere en kleinere appartementen. Licht en ruimtelijk wonen over 1, 2 of 3 verdiepingen, en middels grote ramen in de erkers zicht op botenhuis, bomen en vijver. Luxe appartement aan de waterkant

37


beeldkwaliteitsplan voor het landgoed Haagwijk worden enkele nog aanwezige, afhankelijkvroegere van vraag, oriëntatieenen wensen. opgenomen. Het gebouw Echter is majestueus wit. elementen structuren het grote huis wordt De void dienaast doordeze het huis heen snijdt enWe voorruimte envoor achterruimte bindt, is as gepositioneerd. hebben er gekozen om, komend vanaf volledig hout houtenhet vlonders die richting bomenlaan, vijver en botenhuis de met eikenlaan, huis naast de as te plaatsen. Daardoor begeleid het grote vertakken. huis letterlijk de zichtas die via de vijver doorloopt tot de Vliet en worden de verschillende open ruimtes met elkaar verbonden. De hoofdentree is asymmetrisch vanuit het midden geplaatst, het verst van de centrale as af. Zo wordt het scharnierpunt aan het eind van de eikenlaan benadrukt en pakt je blikveld het volledige plein voor het huis. Vervolgens kom je bij verticale stijgpunten en is er massa uit het volume gehold, de void, waarna je via een centraal hof diagonaal terug naar de centrale as, richting vijver wordt gezogen. Aan deze zogenaamde void liggen op verschillende verdiepingen de voordeuren van de individuele appartementen. Het dak bindt, geeft de verschillende gevels hun karakter, versterkt de alzijdigheid van het grote huis en geeft meerwaarde aan het wonen. In plaats van een strikte scheiding in voor-en achterzijde van het grote huis, krijgt het een meer alzijdig karakter. Dit alzijdige karakter heeft alles te maken met haar nieuwe bestemming: meerdere families onder 1 dak. Het grote huis is ingenieus opgedeeld. De verschillende appartementen zijn allemaal anders, afhankelijk van vraag, oriëntatie en wensen. Het gebouw is majestueus wit. De void die door het huis heen snijdt en voorruimte en achterruimte bindt, is volledig hout met houten vlonders die richting bomenlaan, vijver en botenhuis vertakken.

naar botenhuis

1:200

Boven: situatie Onder: modelplattegrond over drie verdiepingen naar botenhuis

1:200

voorbeeld appartement: bg

voorbeeld appartement: bg

V1

1:100

V2

V1

1:100

V2

38


39


40


Zorgcentrum Willibrord, Middelburg innovatief en flexibel interieur voor welzijn van bewoners

Met het nieuwe interieur van het Zorgcentrum Willibrord aan de Bachtensteene in Middelburg ontwierp atelier PRO een thuis voor de bewoners in een huiselijke sfeer. Willibrord heeft 3 groepswoningen met elk 7 psychogeriatrische patiënten en 39 appartementen waar somatische zorg wordt geboden. Een veilige plek voor de 62 bewoners. De groepswoningen delen een keuken en woonkamer, daarnaast heeft iedereen een eigen kleine woon- en slaapkamer. De appartementen zijn meer op de stadsomgeving georiënteerd. Door de flexibiliteit kan men de ruimten aanpassen aan de vraag van het moment.

Plattegrond psychogeriatrisch kamer

Plattegrond woning voor somatische patiënten

41

Periode 2012 - 2013 Opdrachtgever Stichting Werkt voor Ouderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Naomi Schiphorst Interieurarchitect Susan Vlemminx en Thijs Klinkhamer Samenwerkend architect Van Aken Architecten Adres Bachtensteene 14, Middelburg Bruto oppervlakte 5.000 m²


Woning somatische patiënten Kamer psychogeriatrische patiënten

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het interieur is de wens van de opdrachtgever om een huiselijke, welkome sfeer te creëren zonder dat dit professionele zorg en een veilige omgeving in de weg staat

42


Woonkamer psychogeriatrische patiënten

Woonkamer psychogeriatrisch patiënten

43


Boven: vogelvluchtperspectief: de MFA voegt zich zor vuldig in zijn omgeving

Periode 2008 - 2011 Opdrachtgever Woonpartners Midden Holland in opdracht van de Gemeente Gouda Projectarchitect Alex Letteboer en Sandrine Rointru Projectleiding Eelko Bemener Ontwerp buitenruimte Eline Keus Adres Wilsonplein 1, Gouda-Oost Bruto oppervlakte MFA ca. 4.885 m² Woningen ca. 1.745 m² Bouwkosten € 7.850.000,€ 1180 per m²

44


MFA Nelson Mandela Centrum, Gouda een katalysator voor de wijk Het Mandela Centrum in Gouda vormt de aftrap van een grotere herstructurering van de wijk Gouda Oost. In het gebouw zijn rondom twee gebouwharten diverse voorzieningen voor de wijk ondergebracht waaronder een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, gezondheidszorg, sport en zestien sociale woningen die zorgen voor levendigheid en sociale controle. Het gebouw herdefineert tevens de openbare ruimte eromheen en versterkt de kwaliteiten van de locatie door de toevoeging van twee nieuwe pleinen.

Vlnr: Entree MFA met woningen erboven, schoolplein met linksboven de appartementen, galerij

45


Begane grond 1 Hal MFA 2 Kinderopvang 3 Kinderdagverblijf 4 Hal school 5 GGZ / fysio 6 Sport 7 Entree appartementen 8 Appartementen

Begane grond

Plattegrond woning

Tweede verdieping

46


47


48


Transformatie

49


Periode 2012 - 2017 Opdrachtgever WVO Zorg Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Interieur architect Thijs Klinkhamer Projectleider Marjon Main Adres Peperdijk en Wagenaarstraat, Vlissingen Bruto oppervlakte 19.030 m² Bouwkosten € 25.000.000,WAN Award Healthcare 2018 Zorggebouw van het jaar 2018 Nominatie Gouden Piramide 2018 Nominatie StiB Award 2018 Nominatie Beste vastgoedzorgproject 2018 in de grote lege hal

bouwen we nieuwe vloeren

PLAATWERKERIJ

we maken ruimte voor gezelligheid op de begane grond

op de verdiepingen maken we woningen

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

RESTAURANT & ZO …

Schematisch uitleg van het ontwerpconcept van de Plaatwerkerij

50


Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen

levensloopbestendig wonen op voormalige scheepswerf In en naast de voormalige zware Plaatwerkerij op de Scheldewerf in Vlissingen is nu een uniek woonzorgcentrum gevestigd. Dit spiksplinternieuwe zorgcentrum omvat tevens een mix van publieksvoorzieningen als brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon, winkels en parkeergarage. Een boeiende opgave om zo’n kolossaal gebouw na jaren een nieuwe invulling te geven. Deze locatie versterkt het collectief geheugen; sommige bewoners van nu zijn de werknemers van de Plaatwerkerij toen. Bovendien is dit project een aanjager voor een vergeten stedelijk gebied. Qua uitstraling en schaal past de nieuwbouw goed in de omgeving, door de gele baksteen en kleinere maatvoering en detaillering Plaatwerkerij tijdens de bouw en na de transformatie

51

In de Plaatwerkerij bevinden zich 120 units voor somatische en psychiatrische patiënten. Psycho-geriatrische patiënten zijn ondergebracht in de nieuwbouw die ook gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning zonder zorg. Deze opzet zorgt voor sociaal verkeer en vitaliteit in het gebouw.


4 3 5

1 8

6

2

9

9 10 9

7

Begane grond Plaatwerkerij en nieuwbouw 1 Balie 2 Grand café 3 Kapper 4 Atelier 5 Tentoonstelling & concerten 6 Theater & bioskoop 7 Cursuslokalen 8 Keuken 9 Woonkamer 10 Wintertuin

De woonunits voor dementerende ouderenvoegen zich rondom de wintertuin (binnentuin). Dit waarborgt bewegingsvrijheid en veiligheid. De deuren van de units zijn zo veel mogelijk open waardoor de ouderen vrijelijk kunnen struinen door de wintertuin en bij elkaar op bezoek kunnen. Dit in tegenstelling tot het beeld van letterlijk een ‘gesloten afdeling’

52


Eerste verdieping Plaatwerkerij en nieuwbouw

Restaurante op de begane grond, ook toegankelijk voor het publiek

53


1

1

1

1

2 Woningen somatische patiënten

2 3 Woningen psychogeriatrisch patiënten

3 1

1

6600 4400 4400

1 Alle installaties zijn verticaal georganiseerd voor maximale flexibiliteit en toekomst1,5 bestendigheid

6600 4400

1,5 Appartementen inclusief mogelijkheid tot zorg (aanleunwoningen)

4400 8800

Indelingsvarianten Atelier PRO heeft een maatsystematiek ontwikkeld, waardoor de drie typen zorgwoningen onderling kunnen uitwisselen. Met als eindresultaat een bijzonder fraaie en innovatieve zorginstelling. Op deze wijze kunnen relatief simpel veranderingen aangebracht worden om aan te sluiten op de veranderende zorgvraag

54


Woning somatische patiënten. Dementie betekent dat zintuigen slechter worden. Op het eind is het enige overgebleven zintuig de tast. Daarom hebben we in de kamers verschillende stofferingen gebruikt voor kleden en meubels. Dat prikkelt.

55

De installaties zijn verborgen in de lambrisering van de gangen en kunnen daardoor bereikt worden zonder de bewoners te hoeven storen.

Woonkamerparcour in plaats van gangen, met geheugenwanden naast de woningingangen. Hier kunnen persoonlijke attributen van vroeger worden opgehangen. Dit zorgt voor thuisgevoel en helpt als het geheugen het laat afweten. Deze ruimte is bestemd om gasten te ontvangen, te klaverjassen en andere gezelligheid


Boven: Clean Air Toobox analyse Onder: Situatie buitenruimte rondom de voormalige Europol gebouw

56


Periode 2014 Opdrachtgever atelier PRO Projectteam Alex Letteboer, Naomi Schiphorst, Berit Piepgras Adres Raamweg 47, Den Haag

Clean air refit Gebouw draagt bij aan schone lucht in directe omgeving In vervolg op onze succesvolle ontwerpstudie ‘clean air schools’ uit 2013 heeft atelier PRO nu een bestaand gebouw onder handen genomen: het voormalige Europol gebouw aan de Raamweg in Den Haag. Alleen maar rode alarmsignalen op het gebied van fijnstof als je kijkt naar de locatie van dit leegstaande kantoor: no way dat je hier een wat ‘softere’ functie in zou kunnen realiseren. Een uitgelezen kans om onze clean air toolbox op los te laten. Door gebruik te maken van de bestaande Clean Air Toolbox worden in dit onderzoek ruimtelijke ingrepen, die luchtkwaliteit verbeteren, getoetst op het herbestemmings- en renovatie vraagstuk. Met behulp van experts van verschillende vakgebieden wordt het onderzoek besproken en getoetst, niet alleen op de technische haalbaarheid maar in het bijzonder op de meerwaarde van deze nieuwe manier van herontwikkelen.

Voormalige Europol gebouw te zien vanuit de snelweg.

57


Boven: Begane grondvloer in situatie Onder: Plattegronten nieuw ontwerp

58


Boven: Doorsnede situatie met de luchtstromen Onder: Vogelvluchtperspectief gebouw

59


Oude situatie Ludgerkerk

Nieuwe situatie Ludgerhof

Oude kerkruimte Ludgerkirche

Binnenplaats, wintertuin aan de oude kerkgevel

60


Ludgerhof, Lichtenvoorde een oude ziel in een nieuw jasje Een oude kerk hergebruikt als woningbouwcomplex. Atelier PRO trok het zich aan dat dit prachtige gebouw gesloopt zou worden en bedacht een bijzondere woonbestemming. Het vroegere interieur van de kerk is getransformeerd tot de binnentuin van het bouwblok. De oude buitengevels van de kerk zijn getransformeerd tot de rondomgelegen voorgevels van de nieuwe woningen. Niet alleen de bouwgrenzen zijn binnenstebuiten gekeerd, er is ook met de bestaande gevelmaterialen gespeeld.

De appartementen zijn gebouwd langs de oude gevel van de kerk

61


Periode 2001 - 2005 Opdrachtgever Stichting Heelweg/ WBC projecten, Winterswijk Projectarchitect Hans van Beek ism Annemiek Braspenning en Dorte Kristensen Projectleiding Peter Hamel Adres Ludgerhof 1 t/m 16, Lichtenvoorde Bruto oppervlakte 2.970 m² Bouwkosten € 2.700.000,€ 909 per m²

Doorsnede Ludgerkerk met uitzicht op sacristie

Langsdoorsnede Ludgerkerk

woning

serre

62


Het type appartement is lang en smal. De kolommen hebben een afstand van vier meter. Bewoners kunnen kiezen uit verschillende versies

Wohnen und Arbeiten

grosse Wohnung

63


Voorkant bestaande situatie

Voorkant nieuwe situatie

Periode 2015 - 2019 Opdrachtgever Local/Trebbe Projectarchitect Dorte Kristensen, Antony Laurijsen Adres Koningin Sophiestraat, Den Haag Bruto oppervlakte 10.000 m²

64


Koningin Sophiestraat, Den Haag transformatie van voormalig kantoorpand naar nieuwe woningen Atelier PRO gaf esthetisch advies voor een transformatieproject aan de Koningin Sophiestraat in Den Haag. Local en Trebbe transformeerden een voormalig kantoorpand tot 67 vrije-sector huurappartementen van gemiddeld 87m² in het middeldure segment. Het gebouw werd voorzien van nieuwe kozijnen, balkons, stijgpunten en een elegante optopping. Atelier PRO heeft een extra laag in het bestaande gevelrepertoire toegevoegd door een aluminium optopping te realiseren in de ritmiek van het oorsponkelijk ontwerp. Buitenruimtes werden gerealiseerd door balkons naadloos aan te sluiten op de karakteristieke prefab elementen en door setbacks in de optopping waardoor een homogeen beeld ontstond. Maximaal wooncomfort en respect voor het oorsponkelijk ontwerp zijn belangrijke uitgangspunten voor dit bijzondere project.

65


66


Grondgebonden

67


68


Periode 2009-2014 Opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem Projectarchitect Alex Letteboer en Emile Jansen Projectleiding Jaco de Koning Adres Huissensestraat , Malburgen Arnhem Bruto oppervlakte 10.315 m²

Rijtjeswoningen aan de Huissensestraat

69

Woningen Malburgen, Arnhem verfijnde baksteendetails, voortborduren op tuindorp

Aan de Huissensestraat, de belangrijkste ontsluitingsweg van de Arnhemse wijk Malburgen, staan 83 woningen die door atelier PRO ontworpen zijn. Malburgen is één van de oudste tuinsteden van Nederland. Na de sloop van een aantal van van een aantal wederopbouwflats zag atelier PRO kans op deze plek 83 woningen te ontwerpen die aansluiten op de oorspronkelijke tuinstadverkaveling van Granpré Molière. De bouwstijl sluit aan op de sobere en doelmatige woningbouw, voorzien van kappen. Toch zijn de woningen niet eenkennig. Ze refereren tevens aan de wederopbouwperiode door de ritmering van de blokken. Om die reden heeft een aantal blokken platte daken gekregen. In het ontwerp is veel zorg besteed aan randen en overgangen met de publieke ruimte. Deze zijn ’typisch Malburgs’ geworden doordat de tuinen met hagen zijn omgeven. Ook in kleur en materiaal is zorgvuldig aansluiting met de omgeving gezocht, onder anderen door het gebruik van verschillende metselverbanden.


Plattegronden en doorsneden Hoekwoning aan de Huissensestraat

70


71


Plattegronden en doorsneden

72


Plattegronden en doorsneden

73


Periode 2008 - 2015 Opdrachtgevers St Andreasstaat: Tilburgse Woonstichting Tiwos, Tilburg Hurks Vastgoedontwikkeling, Bisschop van Zoesstraat: WonenBreburg, Janssen de Jong projectontwikkeling Projectarchitect Dorte Kristensen en Emile Jansen Projectleiding Emile Jansen Adres St Andreasstraat en Bisschop van Zoesstraat, Tilburg Bruto oppervlakte 7.000 m²

De hoekwoning profiteert van de kopgevel: niets is zo prettig in een ruimte als licht van twee zijden

74


Woningen Groeseind, Tilburg frisse eenvoud met verfijning Atelier PRO was binnen het stedenbouwkundig plan van het GHP-terrein van De Zwarte Hond verantwoordelijk voor het ontwerp van twee stadsstraten: de invulling aan de St. Andreasstraat met 12 woningen en de invulling aan de Bisschop van Zoesstraat met 31 woningen. Het ging in beide gevallen om een mix van huur- en koopwoningen.

De eigenwijze raamplaatsing (het badkamerraam voelt zich bij de buren thuis) levert een lichte verwarring over de positie van de woningscheidende wand. Het ventilatieluik op de begane grond maakt inbraakvrij ventileren mogelijk.

75


De tweelaagse huurwoningen hebben geen zolder maar wel een slaapverdieping met een schuin plafond. De badkamer ligt aan de gevel.

76

Begane grond


Begane grond

77

De huurwoningen in de Bisschop van Zoesstraat zijn wat minder uitbundig dan de woningen in de Sint Andreasstraat. De keuken is in enkele gevallen als aparte ruimte uitgevoerd. De witte nissen op de begane grond bij de keukenpui (die apart en gespiegeld voorkomen) brengen vrolijkheid in het beeld samen met de stevig rode gevelsteen.


Doorsnede parkeergarage met een aanzicht van de woningen Woongebouw als entree naar de binnenstad

Periode 2002 - 2010 Opdrachtgever Ceres Projecten, Den Haag Projectarchitect Leon Thier (nu Studio Leon Thier), Joke Stolk en Hans Tak Projectleiding Hans Tak Bouwdirectie Hans Tak Adres Willem Naghelstraat, Stalpaert van der Wieleweg, De Genestetstraat en Van Renswoudestraat, Delft. Bruto oppervlakte 11.377 m² Bruto oppervlakte garage 10.042 m² Aantal parkeerplaatsen 359 (incl 30 privé parkeerplaatsen) Bouwkosten € 13. 828.000,€ 650 per m²

78


Woningen en Marktgarage, Delft wonen in de poort van Delft De Marktgarage is een tweelaagse openbare ondergrondse parkeergarage voor bezoekers van de binnenstad van Delft. Daarop staat een woonblok met vijftien patiowoningen van 17 meter diep. De tweezijdigheid van de woningen geeft de mogelijkheid tot een kantoor op de begane grond. Daarnaast kunnen de woningen worden uitgebreid met een extra verdieping. Het openbaar gebied is tevens opgenomen in het project.

79


Situatie

Doorsnede

Plattegronden

80


Erker

Ingang garage

81


woningen

Periode 2011 - 2015 Opdrachtgever Thuisvester, Oosterhout Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning en Ronald Peters Adres Berghstraat, Achtmaal Bruto oppervlakte 750 m²

MFA

2100

Situatie

13870

cv mv dakraam

5700

11770

h =2600 +vl

noklijn hekwerk h=1000 +VLP h = 2600 +vl

6600

Begane grond

6600

Eerste verdieping

Begane grond

82


Vijf seniorenwoningen, Achtmaal levensloop- en toekomstbestendig Achtmaal is een kleine plattelandskern in Noord-Brabant met ruim 1.600 inwoners. De gemeente Zundert, waar Achtmaal toe behoort wilde er voor zorgen dat de kern in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft voor jong en oud. Goede voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en daarom heeft Achtmaal naast een kerk, supermarkt en café, een multifunctionele accommodatie, kortweg MFA erbij gekregen.

Achtmaal bestaat bijna geheel uit twee-onder-eenkap woningen. Een blokje van vijf woningen is naar de korrel van Achtmaal al grootschalig. Door de terugliggende entreenissen en de dakkapellen wordt het blokje verfijnd.

83

Naast de MFA zijn vijf kleine grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen hebben een bruto oppervlak van 150 vierkante meter en zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren. Daarom is zowel het woongedeelte als de hoofdslaapkamer met daaraan gekoppeld de badkamer op de begane grond gelegen. De badkamer is ook ‘binnendoor’ vanaf de zolder te bereiken waardoor de woning flexibeler te gebruiken is en ook slapen op zolder door de hoofdbewoner of logees denkbaar is. Bovendien is de woning daardoor ook interessant voor andere doelgroepen zoals starters.


Landschap impressies met rechts de situatie tijdens vloed

84


Periode 2011 - 2014 Opdrachtgever Serruys Properties Projectarchitect Dorte Kristensen en Martijn de Visser Projectleiding Martijn de Visser Adres Norwich, Zuid Engeland

Dealground Norwich internationale primeur voor gecontroleerde overstromingen

Ten oosten van het centrum van Norwich (UK) ligt het voormalige industriegebied Deal Ground. Het al twintig jaar braakliggende 20 hectare grote voormalige industriegebied, zal in de toekomst herontwikkeld worden tot een woonwijk met ca 700 eengezinswoningen, appartementen en een klein winkelcentrum. De woonwijk is zo ontworpen dat deze deels onder water kan komen te staan, zonder overlast en schade te veroorzaken.

Artist impressions Dealground & May Gurney; Er is een kans van 1 keer per 20 jaar dat het gebied overstroomt

85


86


Villa’s

87


Concept We maken geen woonwijk maar een landschap waar gewoond wordt We maken vier kamers vanuit historie, cultuur, natuur, landschap Vier sferen Eenheid in diversiteit Zelfvoorzienend, collectief, recreatief

Kamer 1 Het Lint

Kamer 2 Het Veld

Kamer 3 De Boomgaard

Kamer 4 De Bosrand

4 De Bosrand

3 De Boomgaard

2 Het Landhuis / Het Veld

1 Het Lint

Periode 2016-2021/’22 Opdrachtgever Vinkbouw Projectarchitect Dorte Kristensen Projectleiding Marjon Main-Roetgerink Adres Veurseweg, Voorschoten Bruto oppervlakte Totaal terreinoppervlak 50.774,0 m² Totale footprint woningen 3.990 m² Bouwkosten 16.000.000,88


Buurschap Roosenhorst een verzameling wooneenheden in Voorschoten Wonen in een historisch cultuurlandschap. In het waardevolle gebied De Duivenvoordecorridor is de afgelopen jaren een bijzondere woonwijk verrezen: Roosenhorst. De kleinschalige locatie vormt een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het landinwaarts gelegen Groene Hart achter de Vliet. Wonen in een open landschap, tussen monumentale boerderijen en bomenlanen rond het opgaande bos van de buitenplaats Duivenvoorde. We makten geen woonwijk maar een landschap waar gewoond wordt. We makten vier kamers vanuit historie, cultuur, natuur en landschap, vier sferen. Eenheid in diversiteit, zelfvoorzienend, collectief, recreatief.

Elk kamer voegt zich naar het landschap

89


rond e Souterrain

Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag postbus 85616 2508 CH den haag +31 (0)70 35 06 900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag

Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag

postbus 85616 2508 CH den haag

postbus 85616 2508 CH den haag

+31 (0)70 35 06 900

+31 (0)70 35 06 900

info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

Begane grond en Souterrain

1614

1614

SCHAAL 1 : 100

Roosenhorst - Bosrand Type F

Roosenhorst - Bosrand Type F

FORMAAT A3

Begane grond en Souterrain

Verdieping 1

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

1614 Roosenhorst - Bosrand Type F

STATUS DATUM 22.08.2017 EDITIE

Begane grond & souterrain

FASE VO

Eerste verdieping

TEKENING NUMMER

VO-06.01.01 Verdieping 1

Verdieping 2

SCHAAL 1 : 100

SCHAAL 1 : 100

FORMAAT A3

FORMAAT A3

STATUS

Tweede verdieping

STATUS

DATUM 22.08.2017

DATUM 22.08.2017

EDITIE

EDITIE

FASE VO

FASE VO

TEKENING NUMMER

TEKENING NUMMER

VO-06.01.01

VO-06.01.02

90


Buurschap Roosenhorst De Bosrand Aan de andere rand van het gebied bevindt zich een reeks ecologische landschapsvilla’s die met hun tuinen opgaan in een broekbos met berken en wilgen. Elk huis heeft een steiger voor een bootje. De daken zijn van riet de gevels van hout. Glazen puien tot de nok richten zich op het open, aanliggende landschap.

91


Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag postbus 85616 2508 CH den haag +31 (0)70 35 06 900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

Kerkhoflaa 2585 JB D

Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag

postbus 8 2508 CH d

postbus 85616 2508 CH den haag

+31 (0)70

+31 (0)70 35 06 900

info@ateli www.atelie

info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

1614 Roosenhorst - Boomgaard Type C

Roosenhorst - Boomgaard Type C

SCHAAL 1 : 100

Begane grond

STATUS DATUM 22.08.2017

161

1614

Begane grond

FORMAAT A3

OPDRACHT Vink Bouw Nieuwveen 2421LB Ni

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

Roosenhor Type C

Eerste Ver

SCHAAL 1 : 100

SCHAAL 1 : 100

FORMAAT A3

FORMAAT A3 STATUS

STATUS

DATUM 22.08.2017

DATUM 22.08.201

EDITIE FASE VO

Ground floor

First floor VO-03.01.01

EDITIE

EDITIE

FASE VO

FASE VO

TEKENING NUMMER

Verdieping 1

TEKENING

TEKENING NUMMER

VO-0

VO-03.01.01

92


Buurschap Roosenhorst De Boomgaard Aan de oevers van de horstsloot wordt een boomgaard met fruit- en notenbomen omzoomd door dubbele boerenhuizen in gedekte tinten met rieten kappen. Een kamer die verscholen is achter de bestaande huizen langs de Veurseweg. Een meer verscholen woongemeenschap met loslopende kippen op de centrale brink. De woningen hebben verticale houten geveldelen en rieten daken. Lichte kleurverschillen in het hout weten de repetitie factor op subtiele wijze te verzachten.

93


Begane grond

0

1

5 (m)

Eerste verdieping

plattegrond bg 1e 3e type B Lint Roosenhorst

floor plans Lint Roosenhorst

94


Buurschap Roosenhorst Het Lint Langs de Kniplaan wordt verkaveld in een wat robuustere woonkorrel. Sculpturale huizen, opgetrokken uit baksteen, met pannenkappen worden per drie of twee geschakeld en met een brug over de sloot ontsloten. De ‘kloeke’ vorm geeft de woning een representatieve uitstraling naar de Kniplaan terwijl de zijgevels meer bescheiden opgezet zijn. De huizen completeren de lintbebouwing aan de Kniplaan en sluiten aan op de bestaande morfologie. Het zicht op de historische boerderij wordt gerespecteerd. De al bestaande huizen blokkeren de openheid van de Veurseweg. Daarom ligt deze kamer langs de weg en liggen de andere kamers in de luwte van Het Lint.

95


Begane grond

Eerste verdieping

96


Buurschap Roosenhorst Het Landhuis Vanaf de Horstlaan, over de Veurseweg heen, ligt net even verschoven een Beukenlaan, de hoofdontsluiting. Onder de beschutting van de bomen rijdend, kijk je ver het landschap in richting de Vliet. Aan deze zijde ligt de formele entree van de Roosenhorst op 700 mm boven maaiveld. Een beukenlaan voert naar de het Landdhuis met appartementen aan het water omgeven door rode beuken. Het landhuis is het icoon van het gebied dat refereert naar de typologie van het landhuis welke van oorsprong wat dieper in het open landschap staan en met lanen verbonden zijn met de hoofdontsluiting. Door het te omzomen met rode beuken vormt het een accent aan het einde van een lange zichtlijn die op grijze dagen in een streep zonlicht oplicht.

97


Situatie

98


Parkwoningen Craeyenburch, Nootdorp wonen in een parkachtige omgeving Het stedenbouwkundig masterplan voor Craeyenburch is gemaakt door atelier PRO. Hierbij zijn de bestaande landschappelijke kwaliteiten de basis geweest voor het ontwerp. Een onderdeel van dit totaalplan zijn de parkwoningen aan de noordoost zijde van het terrein. Juist ook hier is sprake van een bestaande groenstructuur die heeft geleid tot een uniek woonconcept waarbij de individuele tuin is verwisseld voor een gemeenschappelijk park met bestaande bomen waarin geschakelde en vrijstaande villa’s worden ontsloten. Parkwoningen landschap

99


Periode 2000 - 2008 Opdrachtgever AM Wonen, Zoetermeer (voorheen Amstelland Ontwikkeling Wonen) Projectarchitect Hans van Beek, Hans Kalkhoven, mmv Marie-Jeanne Sas Projectleiding Eelko Bemener en Henry Schutte Adres Craeyenburch, Nootdorp Bruto oppervlakte 8.943 m² Bouwkosten € 7.800.000,€ 872 per m² Begane grond

Eerste verdieping

100


101


Periode 2006 Opdrachtgever Johan Matser Projectontwikkeling bv Projectarchitect Dorte Kristensen met Christina Kaiser Adres Vroondaal, Den Haag

Doorsnede villa

Plattegrond verdieping

Plattegrond begane grond

102


Villa’s Vroondaal genesteld in de heuvel Aan de rand van Den Haag is de ontwikkeling van de wijk Vroondaal volop in gang. De bebouwing in Vroondaal bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande villas aan het park of aan het water. In deze setting is atelier PRO gevraagd een ontwerp voor 7 villas te maken. De locatie wordt gekenmerkt door een langgerekte heuvel die de kavels in tweeën deelt. Zo ontstaat er aan de straatkant een brede groene strook die als mandelig gebied aangelegd zal worden. Achter de heuvel bevinden zich de privé tuinen.

103


Doorsnede

Villa Stratin situatie 1:2

Situatie

104


Periode 2008 Opdrachtgever Familie Strating Projectarchitect Dorte Kristensen ism Christina Kaiser Projectleiding Eelko Bemener Adres Vroondaal, Den Haag Bruto oppervlakte 241 m²

Villa Strating, Kijkduin op en in een heuvel

Achter de duinen van Den Haag, in de wijk Vroondaal, staan voornamelijk statige vrijstaande villa’s. De wijk wordt begrensd door een park en duinrijen. Het woongebouw is een prismatisch volume die de zachte lijnen van het landschap volgt. De zwart, grijs en zilver genuanceerde steen en zwarte bitumen dakbedekking met leislag, maken het gebouw tot een monoliet massa. Dit wordt versterkt door de verholen goot en de weggewerkte hemelwaterafvoeren. De terughoudende subtiele kleuren van het metselwerk gaan op in de kleuren van de boomstammen en beplanting.

105


Rechts: diep raam met uitzicht op de entree. Elke woonruimte heeft zijn eigen niveau met een terras

Begane grond

Eerste verdieping

Grote keuken

106


107


108


Periode 2008 Opdrachtgever Ben Kemp, Norwich, Engeland Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Projectleiding Marjon Main Adres Hethersett, Norfolk, UK Bruto oppervlakte 286m², garage 78m²

Villa Ketteringham Lane, UK gebouwd in de heuvels De villa ligt deels verborgen van de straat, alleen de houten doos van de 1e verdieping is duidelijk zichtbaar. Door het aanbrengen van een kunstmatige heuvel is er privacy gecreëerd voor de woonfuncties op de begane grond die zich richten op de achtertuin. Vanuit de uitkragende houten doos is er een weids uitzicht over het golvende landschap naar het oosten en westen. De villa is extra goed geïsoleerd, de gevel is gesloten op de noordkant, beperkt open op de zuidkant en voorzien van zonwering, dit zijn allemaal goedkope maatregelen wat het energiegebruik fors verlaagt. Duurzaam bouwen en tegelijk een lagere energierekening.

Begane grond

Doorsnede van de villa

109

Eerste verdieping


110


atelier atelierPRO PROarchitekten architekten Kerkhoflaan Kerkhoflaan11a 11a 2585 2585JBJBDen DenHaag Haag +31(0)70 +31(0)703506900 3506900 info@atelierpro.nl info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl www.atelierpro.nl