Boek Lumion, Amsterdam

Page 1

U M I O N

ATELIER PRO
L

Inhoud

2 1973 MTS Patrimonium

4 2015 ROC Top

6 Analyse en selectie

8 Workshops

10 Varianten

12 Hoofdopzet

22 Definitief Ontwerp Interieur

24 Sloop

26 Star t bouw 16 februari 2018

28 Hoogste punt 25 augustus 2018

30 Oplevering 1 mei 2019

32 Materiaalkeuze

34 Gevels

40 Wenteltrap

44 Theorielokaal onderbouw

46 Verwonderzaal

48 Kunstwerk

50 Theorielokaal bovenbouw

54 Groepsruimte

56 Spor tzaal + dojo

1973 MTS Patrimonium

Aan de Vlaardingenlaan in Amsterdam staat sinds 1973 een schoolgebouw van de hand van architect B.J. Ingwersen. Ingwersen ontwierp in Amsterdam meer markante gebouwen, zoals Autopon aan de Overtoom en het Cygnus Gymnasium aan de Wibautstraat.

Het gebouw kan gekarakteriseerd worden als een laat voorbeeld van het Brutalisme. In 2008 werd het gebouw toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.

2
3
4
2015 ROC Top
5

Analyse en selectie

In februari 2015 organiseert de Stichting Progresso een architectenselectie met het voornemen om onder de naam “Caland 2” een tweede school in Nieuw -West te ontwikkelen. Het totaal aantal leerlingen op de nieuwe school wordt in 2030 geprognosticeerd op 1282 (gebaseerd op de rapportage van Planning Verband Groningen BV, d.d. augustus 2013). Op 20 april ontvangt atelier PRO het heugelijke nieuws dat het de selectie gewonnen heef t.

PROGRAMMA VAN RUIMTEN

6
77

Workshops

Om het ontwerp helemaal goed te krijgen zijn er vele besprekingen en workshops georganiseerd.

8
9

Varianten

Vele varianten zijn onderzocht

10
11

Hoofdopzet

De nieuwe school heef t een programma van ca. 14.000 m², het bestaande gebouw was slechts ca. 8.500 m² met een groot deel in praktijkhallen, die niet geschikt zijn voor voortgezet onder wijs. Om voldoende ruimte te creëren voor de nieuwe school is in nauw overleg met Monumentenzorg besloten een deel van de vijf praktijkhallen te slopen. De hallen zijn vrijwel identiek, door het behoud van twee hallen aan de straatzijde blijft de oorspronkelijke opzet herkenbaar.

Nieuwbouw

De ruimte die door de gedeeltelijke sloop vrijkwam, is gebruikt om een nieuw gebouw te realiseren. Op de begane grond is een Sciencelab (de bètavakken), Medialab en een Atelier (handvaardigheid en tekenen). Daarboven zijn de onderbouw-clusters. Een cluster is een zelfstandige eenheid voor ongeveer 160 leerlingen en hun docenten. In elk cluster bevinden zich lokalen, spreekkamers en een docentenruimte rond een grote open ruimte. De filosofie achter dit ontwerp is om binnen de grote school kleinschaligheid en aandacht voor elke leerling te waarborgen.

Forum

Het nieuwe deel wordt met het bestaande gebouw verbonden door een atrium: het Forum. Dit is dé centrale ontmoetingsplek van de school. Hier bevindt zich de hoofdingang en vanuit het Forum zijn alle onderdelen van de school eenvoudig te bereiken. Een centraal geplaatste receptiebalie heeft zicht op alle verkeersstromen. Eyecatchers zijn de gerenoveerde monumentale gevel en de spectaculaire wenteltrap.

Leergebieden

In de gerenoveerde oudbouw bevinden zich op de begane grond het Crea-cluster (dans en drama), de personeelsruimten en een grand café. Op de verdiepingen daarboven bevindt zich de ruimte voor bovenbouw. Hier zijn nog maar weinig traditionele klaslokalen te vinden; Rond grote open leergebieden bevinden zich groepsruimten, spreekkamers en zogeheten verwonderzalen. Een verwonderzaal is een grote ruimte waar 60 tot 90 leerlingen les kunnen krijgen, zich laten inspireren of verwonderen.

12
13

begane grond

14 02 10 (m) plattegrond begane grond ground floor plan Lumion Amsterdam Lumion Amsterdam

tweede verdieping

eerste verdieping

16 02 10 (m) plattegrond tweede verdieping second floor plan Lumion Amsterdam Lumion Amsterdam 02 10 (m) plattegrond eerste verdieping first floor plan Lumion Amsterdam Lumion Amsterdam
17
18
19

Definitief Ontwerp interieur

bovenbouw klaslokalen

onderbouw klaslokalen

onderbouw nestjes

docentenkamer

22

verwonderzaal / planetarium

groepsruimten

23
verwonderzaal / space odyssey bovenbouw werkomgeving
24
Sloop
25
26
bouw 16 februari 2018
Start
27
28 Hoogste punt 25 augustus 2018
29
30
1 mei 2019
Oplevering
31

Materiaalkeuze

Materiaalkeuze en duurzaamheid

De monumentale gevels zijn respectvol up-to-date gemaakt. Enkel glas is vervangen door HR++glas, waarbij de oude houten kozijnen grotendeels zijn hergebruikt. De grote overstekken zo goed als mogelijk geïsoleerd. Voor de nieuwe delen zijn afwijkende materialen gekozen om een duidelijk onderscheid te maken tussen oud en nieuw Daarbij is goed gekeken naar de ritmiek van de bestaande gevel waarin verticale schijven onderbroken worden door horizontale banden. In de nieuwbouw zijn ook horizontale banden toegepast en is de verticale geleding ingebracht door aluminium panelen met custom-made profilering. Het nieuwe deel is wit voor een frisse uitstraling en als stijlvol contrast met het bestaande beton.

In de gehandhaafde praktijkhallen zijn het bestuur van de school en een bijzondere gymvoorziening ondergebracht. Ook hier zijn de gevels opgeknapt en de daklichten voorzien van HR++ glas.

De gevel van de nieuwe spor thal is gemaakt van hetzelfde materiaal als de rest van de nieuwbouw: geprofileerde aluminium beplating. Alleen is hier juist voor een donkere kleur gekozen met een paar witte accenten. Het interieur is van (eikenhout en daardoor krijgt de ruimte een warme sfeer.

32
33

Gevels

ontwerp en realisatie

34
38
39
40
Wenteltrap
42
FORUMTRAP
43

Theorielokaal onderbouw

Bij een progressieve onder wijsvisie past een modern en persoonlijke leeromgeving. Dit betekent weinig traditionele klaslokalen en meer grote, open leergebieden. Voor de onderbouw is zo’n open leergebied een ‘nestje’ die op elke verdieping een ander thema kent. Een huiselijke omgeving waar op verschillende manieren gewerkt kan worden, met in het nestje ruimtelijke concepten als ‘The Campfire’, een plek waar leerlingen in groep leren luisterend naar een docent, ‘The Waterhole’ waar leerlingen in kleine groepjes met elkaar kennis kunnen delen, en ‘The Cave’, een persoonlijke plekje waar individueel gereflecteerd en geleerd kan worden.

44
nestjes / nature takes over theorielokaal
45
46 Verwonderzaal
47
verwonderzaal / planetarium verwonderzaal / space odyssey

Kunstwerk

Een blikvanger is het glasapplique-kunstwerk van Joop van de Broek - atelier ‘70 in de gevel van de oudbouw Het is gerestaureerd en teruggeplaatst op zijn originele plek

49

Bovenbouw

De gerenoveerde oudbouw is de plek voor de bovenbouw. Een vrijere leeromgeving waar de leerlingen voorbereid worden op hun verdere ontwikkeling. Hier zijn bijzondereruimtes voor verschillende werkvormen. In de open ruimte is een verscheidenheid aan niet-schoolse leerplekken.

Rond de grote open leergebieden bevinden zich groepsruimten, spreekkamers en ‘verwonder-zalen’. Dit zijn zalen waarin 60 tot 90 leerlingen in een bijzondere setting onderwijs krijgen, zich laten inspireren, verwonderen of dromen.

50
51
52
53
54 Groepsruimte
55
56 SPORTHAL
Sportzaal + dojo
57
60

Colofon

Dit is een uitgave van Atelier PRO fotografie Jan Paul Mioulet, René Souverijn, Amal Habti en Martijn de Visser vormgeving Atelier PRO (Dina Martins, Amal Habti)

© Atelier PRO architekten Den Haag, oktober 2019 www.atelierpro.nl

61
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.