Portfolio Zorg

Page 1

Portfolio Portfolio zorg zorgInhoud 3

Atelier PRO en zorg

7 11 13 15 21 31 35 39 43

ZIEKENHUIZEN Meander Centrum voor oncologische zorg, Amersfoort Universitair Centrum Psychiatrie Umcg, Groningen Research Diagnostiek Centrum Amsterdam UMC Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), Vlissingen Meander Medisch Centrum, Amersfoort Healing Sofa Medical City in the Middle East Zaans Medisch Centrum, Zaandam Nationaal Kinderoncologisch Centrum, Den Haag

47 49 53

GEZONDHEIDSCENTRA Gezondheidscentrum Waterlandplein, Amsterdam MFA & GGZ Zuiderkwartier, Tilburg Het Zusterhuis, Tilburg

57 63 65 67 72 75 77

ZORGWONINGEN Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen Wonen aan de Kop van het Dok, Vlissingen Zorgwonen ‘t Kampje, Loenen Zorgcentrum Willibrord, Middelburg Seniorenwoningen Castrovalva, Almere Solund, Kopenhagen Woon- en zorgcentrum Genk

81 83 87 89

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN Vijf senioren- woningen, Achtmaal Urban villa’s Westeraam, Elst Leidsche Maan, Utrecht De Statie, Sas van Gent


2


Atelier PRO en zorg Vanuit onze genen leggen wij een sterk accent op menselijke beleving van ruimtes, hoe die onderling zijn verbonden en hoe ze in relatie staan tot de omgeving. Tot aan de grootste opgaven toe zijn we alert op het vormgeven van de eigen plek binnen het grotere geheel. Voor persoonlijke ontwikkeling en ons welzijn speelt zintuiglijkheid een grote rol. Vanuit onze visie maken natuur en duurzaamheid hier een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van uit. Zo beperkt het begrip Healing Environment zich bij ons niet tot alleen de interne benadering van zorggebouwen. De relatie met de omgeving, vertaald in de thema’s licht, rust, ruimte, zicht, uitzicht, warmte en geborgenheid, kenmerkt al onze ontwerpen. Deze benadering is van invloed op materiaal -en kleurkeuzes. Vanzelfsprekend voldoen die aan technische, medische en functionele eisen, maar ze beogen ook een positieve uitwerking op onze zintuigen: lichtval, tactiliteit, associatie en het patina dat zich door de tijd heen vormt. Binnen het totaalontwerp streven we rust, balans en functionaliteit na, gekoppeld aan bezielde ruimtelijkheid die kan verwonderen, prikkelen en zelfs voor een glimlach kan zorgen. Wij hebben de bevlogenheid om samen met de opdrachtgever de opgave af te pellen tot de kern, om daarmee de essentie achter de vraag bloot te leggen, met het oog op de maximale kwaliteit voor opdrachtgever en gebruiker; meedenkend, samenwerkend, flexibel en met een frisse blik, niet vastgeklonken in clichés. Daarbij tegelijk op tijd een stap terugnemend om de te maken keuzes langs de lat te blijven leggen die we in aanvang met de opdrachtgever hebben opgesteld. Mede vanwege juist deze houding hebben wij al sinds onze oprichting verschillende keren succesvol ontwerpen gemaakt voor zorginstellingen, zoals huisartsenpraktijken, zorgcentra en zorgwoningen voor diverse doelgroepen; van comfortabele aanleunwoningen tot huisvesting van zwaar dementerende ouderen en mindervaliden. In 2006 wonnen wij de opdracht voor het realiseren van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De gunning kwam voort uit het vertrouwen in onze frisse kijk op de zorg en de eigenschap ons te kunnen verplaatsen in de bewoners en hun naasten, maar ook in het vormgeven van een fijne en adequate dagelijkse werkomgeving voor het personeel. In oktober 2013 is het Meander Medisch Centrum opgeleverd. We hebben daarmee weer een schat aan ervaring verworven, maar hebben onze oorspronkelijke insteek niet verloren. Elke nieuwe opdracht benaderen we met een open houding en snijden dit toe op de unieke situatie en de doelgroep. Dit gecombineerd met onze specialistische ervaring met zowel zorgwoningen als zorginstellingen is de juiste formule gebleken om hoogkwalitatieve zorggebouwen te ontwikkelen.

3


4


Ziekenhuizen

5


6


Meander Centrum voor oncologische zorg, Amersfoort een behaaglijk interieur

Periode 2020-2021 Opdrachtgever Meander Medisch Centrum Projectarchitect Dorte Kristensen en Thijs Klinkhamer Adres Maatweg 3, Amersfoort Bruto oppervlakte 1.200 m²

In 2021 heeft Meander Medisch Centrum Amersfoort een eigen centrum voor oncologische zorg gekregen. Dit is een speciale kliniek voor alle oncologische aandoeningen. Hiermee komt de filosofie achter het oorspronkelijke ontwerp van het ziekenhuis, ‘de mens centraal’, een stap dichterbij. Waar voorheen de behandelende specialismen verspreid waren over het ziekenhuis, waardoor patiënten altijd naar de verschillende afdelingen moesten, zitten ze nu bij elkaar in een kliniek.

7


8


9


Periode 2018Opdrachtgever Universitair Medisch Centrum Groningen Architect Team Atelier PRO + Vakwerk architecten Projectarchitect Dorte Kristensen, Karho Yeung (PRO) Ellen van der Wal, Gwendolyn Huisman (Vakwerk) Adres Antonius Deusinglaan, Groningen Bruto oppervlakte 15.500 m²

10


Universitair Centrum Psychiatrie Umcg, Groningen zonlicht, oriëntatie en schaalsprong naar de omgeving Na een intensieve en inspirerende competitieperiode heeft team Atelier PRO + Vakwerk architecten de Europese aanbesteding gewonnen voor het ontwerpen van een nieuw centrum voor psychiatrie UCP van het Universitair Medisch Centrum UMCG in Groningen. De nieuwbouw vervangt de bestaande huisvesting uit de jaren zestig en is onderdeel van een vernieuwingsoperatie op het terrein van het Universitair Medisch Centrum.

11


Periode 2012 Opdrachtgever VU Medisch Centrum Projectarchitect Martijn de Visser Projectleider Paul Vlaar Adres Van der Boechorststraat, Amsterdam Bruto oppervlakte 20.510 m²

12


Research Diagnostiek Centrum Amsterdam UMC duurzaam en flexibel

Atelier PRO heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van het Research Diagnostiek Centrum dat deel uitmaakt van het Amsterdam UMC. Het gebouw met kantoren en laboratoria aan de Van der Boechorststraat, is ongeveer 28.100 m² groot en is onderdeel van een grotere, toekomstige uitbreiding aan de zuidzijde van het bestaande VUmc–complex aan de Boelelaan in Amsterdam. Het gebouw is flexibel in opzet als een toekomstbestendige huisvesting voor het zogenaamde ‘Adore’ project. ADORE staat voor Amsterdam Oncology and Neuroscience Research en behelst een nieuwe manier van medisch-wetenschappelijk onderzoek waarin het gebruik van de synergiën tussen oncologisch en neurowetenschappelijk onderzoek centraal staat. In het ontwerp van atelier PRO is sterk de nadruk gelegd op een combinatie van het concept ‘healing environment’, duurzaamheid en flexibiliteit. Het gebouw bevat twee atria die fungeren als ‘groene longen’: het zijn getemperde buitenklimaatzones met binnentuinen waaromheen clusters van werkruimtes worden gegroepeerd.

13


Ontwerpperiode 2015 - 2016 Opdrachtgever Zorgvastgoed Zeeland B.V. Projectarchitect Dorte Kristensen en Menno Roefs Interieurarchitect Wessel Reinders Projectleider Menno Roefs, Wessel Reinders Adres Koudekkerkseweg 88, Vlissingen Bruto vloeroppervlakte 11.669 m² nieuwbouw 455 m² renovatie 11.214 m² Kosten per m² € 1.285,Bouwkosten € 15.000.000,-

Sloop - rood Nieuw - blauw

Nieuw

14


Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Vlissingen de schoonheid van bestaande gebouwen Omdat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen niet meer aan de eisen voldeed en te groot is om te kunnen exploiteren is atelier PRO gevraagd een ontwerp te maken voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Het gebruik van groen en veel daglicht kenmerken het ontwerp. Deze uitgangspunten dragen bij tot een zo prettig mogelijk verblijf en een goed functionerend helder gebouw voor patiënten, bezoekers en personeel. De revitalisatie is mogelijk gemaakt door crowdfunding.

15


16


17


Eerste verdieping

18


INSPIRATIE

CONTEXT ALS UITGANGSPUNT

& SFEER

couleur locale & sfeer

19


PRIJZEN EN NOMINATIES - NVTG Bouwaward 2016 - IFHE International Building Award 2016, International Federation of Hospital Engineering) - SBID Healthcare Design Award 2015 - Healthcare Environment Award 2015 - Good design Award 2015 voor de Meander sofa - WAN Healthcare award 2014 - Nominatie Architectuurprijs Amersfoort 2014 ’Essentially this is a clinical facility but it has definitely got a sense of humanity at the core’ WAN Award jury, atelier PRO’s Meander Medical Center winner of Wan Award Healthcare 2014

20

Periode 2006 - 2013 Opdrachtgever Meander Medisch Centrum Projectarchitect Hans van Beek Interieurarchitect Hans van Beek, Wessel Reinders Projectleider Hein Doeksen en Mark Homminga Landschapsarchitect DS landschapsarchitecten Adres Maatweg 3, Amersfoort Bruto oppervlakte 112.000 m² Aantal parkeerplaatsen 1.300 Kosten per m² € 1.741,Bouwkosten € 195.000.000,-

Ingang van het ziekenhuis Toegang voor voetgangers en fietsers


Meander Medisch Centrum, Amersfoort te gast in het groen Dit ziekenhuis is met een oppervlakte van 112.000m² een grote zorginstelling. Een dergelijk gebouw kan snel uitmonden in een medische machine, wanneer niet gelet wordt op de menselijke schaal en de kleinste behoeftes. Om genezing en rust te bevorderen heeft atelier PRO een zorgomgeving ontworpen waarin de mens centraal staat. Een gebouw met een overzichtelijke routing en veel ruimte om te ontmoeten. Een gebouw dat in nauw contact staat met het omliggende groene landschap van de Eemscheg in Amersfoort.

21


Groene scheg bijna tot in het stadshart

Foyer

LAAN

Stilte tuin

Oranjerie

Brink

Parkeergebouw personeel

22


geen kavels…..

Meanderpark; ontspannen, reflectie en revalidatie aan de ‘oude’ Eemstroom

…maar landschap maken

Tussen de gebouwen is open ruimte, waardoor het landschap tot diep het plan binnendringt en het contact met de buitenwereld groot is

23


5

3 2

3

7 parkeergebouw personeel

2

1

3

2

3

2 20

0

40

60

1 IC’s, OK’s, Spoed, laboratoria 2 verpleeggebouwen 3 poliklinieken en Kantoren 4 revalidatie en Fysiotherapie 5 psychiatrisch Centrum 6 ROC

4

6

80 m

2e verdieping

5

4

3

oranjerie

laan

1

stilte tuin 3

galerij

foyer 3

brink 3

6 20

40

60

80 m

0

7

Begane grond & situatie

BOVENLANGS SEH

P

LOGISTIEK

A

R

K

E

E LAAN

24

R

G

A

R

A

G

E


Centrale opgang vanuit de parkeergarage Oranjerie, wachtruimte voor het priklab en de beeldvormende technieken o.a. radiologie, echografie and nucleaire geneeskunde

25


26


Bovenlangs. Route voor artsen op de tweede verdieping die de Hotfloors via de verpleeghuizen verbindt met de poliklinieken.

Links en onder: BRINK, eerste verdieping restaurant met bruggetjes naar de poliklinieken met in de leuningen geintegreërde wachtbanken

27


Traditioneel ziekenhuis met meer persoonskamer

Modern ziekenhuis met een persoonskamers en brede gang

Meander Medisch Centrum met een persoonskamers en centrale ontmoetingsruimte (scheg)

Verpleging schema

28

Schegvormige gang Eenpersoonskamer; variatie in kleur en materialisatie op achterwanden van de kamers Door atelier PRO speciaal ontworpen bedbank


1

5 4

2

2 3

LAAN

GALERIJ HOTFLOORS

6

Verpleegafdeling 1 Publieksentree 2 Ontmoetingsruimte 3 Balie 4 Facilitair servicepunt 5 Toegang dienst logistiek en Hotfloors 6 Gang met verpleegkamer

Huiskamer in verpleegvleugel met panoramaraam

29


30


Healing Sofa ontwerp van atelier PRO architekten gemaakt door Keijsers Slapen in een ziekenhuisbed is toch anders dan thuis. Zeker na een operatie of bij langdurige ziekte. Een vertrouwd iemand in de buurt is voor de patiënt dan heel plezierig. Daarom heeft atelier PRO dit multifunctioneel Healing Sofa ontworpen. Dit rooming-in meubel is uniek in Nederland en in samenspraak met het Meander Medisch Centrum ontwikkeld. Het is een van de eerste, multifunctionele zorgmeubels voor de professionele instellingen. De Healing Sofa is een combinatie van bureau, logeerbed, bank en tafel. De Healing Sofa wordt geproduceerd door Keijsers Lundiform.

De Healing sofa in het Meander Medisch Centrum

31


Overdag fungeert het meubel als bank. Het is zodanig ontworpen dat het praktisch inpasbaar is, eenvoudig om te bouwen en een fraai geheel vormt met de overige inrichting van de patiëntenkamer.

32


33


Periode 2015 Projectarchitect Dorte Kristensen, Christina Kaiser Bruto oppervlakte 125.000 m²

Work in progress

34


Medical City in the Middle East state of the art campus

Atelier PRO has been asked to design a state of the art medical university campus in the Middle East. The facility will enable medical students to acquire information and experience from the medical hospital. The design covers a mixture of a medical faculty, a hospital, a gym and a mosque where several end users can meet, work and enjoy the qualities of the properties. Healthcare icon in the region The strategic location of the Medical City is located between two important cultural and historical cities. This features the importance of designing both an icon, while preserving its Arabic identity. Instead of providing a western perspective, the architectural agenda was to rediscover a regional Arabian identity in contrast to the non-contextual modern interventions of nowadays.

35


FIFTH FLOOR

Machine of the hospital in-patient

FOURTH FLOOR

THIRD FLOOR

Fifth Floor

in-patient

in-patient

Specialized technical space for OT

IRST FLOOR

SECOND FLOOR Fourth floor

Third floor

IVF hemodialysis newborn nursery bloodbank laboratory LDR CATH lab

ut-patient

uditorium

NICU children ward

one day surgery central sterilization area

ICU

dministration

operating theatres

imaging

T

‘dirty’ corridor

GROUND FLOOR

GROUND FLOOR

First floor

Second floor

out-patient admissions reception

pharmacy nursery

fysiotherapy

Ground floor

36

Ground floor

morgue inventory maintainance laundry/housekeeping pharmacy loading/docking bay waste management emergency


Medical college

FOURTH FLOOR prayer room

lecture hall A

classrooms

faculty department

administration

SECOND FLOOR

THIRD FLOOR

Fourth floor prayer room

prayer room

lecture hall C lecture hall B

laboratory lecture hall A lecture hall B simulation centre faculty department

classrooms administration

auditorium

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR Second floor

Third floor prayer room classrooms

nursery prayer hall food court

reception lobbby auditorium workshops

Ground floor

admissions office administration

lecture hall B Library & study area

First floor

37


38


Wisselend daglicht en de patio’s met bomen geven het Plein en de Passage haar levendigheid

Zaans Medisch Centrum, Zaandam prijsvraagontwerp Speerpunt in het ontwerp van Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is het creëreen van een ‘Healing Environment’ voor de patiënten aan het Burgemeester in ‘t Veldpark. Hierbij fungeert het bouwvolume in z’n geheel als geluidswal. Wayfinding is een tweede belangrijk thema. De poliklinieken zijn gegroepeerd rond het Plein en de verpleegafdelingen hebben hoofddeuren aan de Passage. Alle bedden- en goederenvervoer is gescheiden van de bezoekersstromen. Wisselend daglicht en de patio’s met bomen geven het Plein en de Passage haar levendigheid. De zon die diep in de ruimte doordringt of de leigrijze hemel die dreigend boven de Zaanstreek hangt: altijd ervaart men de dag of de nacht, zon of regen in deze stedelijke binnenruimten.

39


Periode 2012 Opdrachtgever Zaans Medisch Centrum Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Koningin Julianaplein 58, Zaandam Bruto oppervlakte 40.000 m²

Hoofdentree

Aan het Burgemeester in ‘t Veldpark

40


Wachten op het Plein

41


Situatie; parkeren onder een groen dek

Groene buitenruimten voor de verpleegafdelingen met eronder een parkeergarage

42

Stapeling van functies: het kinderkanker research centrum is in de toren geplaatst

Periode 2010 Opdrachtgever Haga Ziekenhuis Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Leyweg 275, Den Haag Bruto oppervlakte 50.000 m²


Nationaal Kinderoncologisch Centrum, Den Haag Prijsvraagontwerp Voorstel voor het positioneren van het NKOC (Nationaal Kinderoncologisch Centrum) bij het Haga Ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag. 50.000 m² met 135 patiënten- en familiekamers, 27 dagbehandelingkamers, behandelkamers, labs en een groot kinderkankerresearch centrum. Onder het gebouw is een parkeergarage voor 1000 auto’s. Het ontwerp heeft een stedelijke uitstraling naar de Leyweg aan de voorzijde en een groene verblijfsruimten aan de achterzijde. Gezellig ontmoeten in het hart van de verpleegafdeling; kleinschalig en huiselijk

43


44


Gezondheidscentra

45


WATERLANDPLEIN, SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS WATERLANDPLEIN,

SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS WATERLANDPLEIN, 2005 - 2012 SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS

Periode Opdrachtgever CV Nieuw Waterlandplein (Ymere OntwikkeWATERLANDPLEIN, ling, AM Wonen) SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS Architect atelier PRO (winkels, parkeergarage, 1 woontoren, 14 maisonnettes, daktuinen, gezondheidscentrum en wijkcentrum) ism: DRO (openbare ruimte), De Architecten CIE (5 woontorens) en Hans van Heeswijk Architectuur (3 Referentiebeeld: Trichy (India) renovatieflats) Referentiebeeld: Trichy (India) Projectarchitect Hans van Beek/ Dorte Kristensen Referentiebeeld: Trichy (India) en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning Adres Waterlandplein, IJdoornlaan, Werengouw, VolenReferentiebeeld: Trichy (India) dammerweg, Amsterdam Noord Bruto oppervlakte Ca 34.000 m² (deel atelier PRO)

Atelier PRO Hans van Heeswijk archi de Architekten Cie. deArchitekten Architekten Cie Atelier PRO Renovatie bestaande flatge Cie. Winkels, woningen, parkeergarages, Stedenbouwkundig plan ende 5 torens Winkels, woningen, parkeergarages, Stedenbouwkundig plan en 5 torens Stedenbouwkundig plan en 5 torens wijkvoorzieningen en daktuinen

wijkvoorzieningen en daktuinen

AtelierPRO PRO Atelier Hans van Heeswijk architecten Referentiebeelden voor een duidelijk herk Winkels, parkeergarages, Winkels,woningen, woningen, parkeergarages, Renovatie bestaande flatgebouwen waren de 11 torens in San Referentiebe Giminiano, de wijkvoorzieningen en daktuinen wijkvoorzieningen en daktuinen Athene uitsteekt en de rotstempel waren de 11 in Tric Athene uitste bebo In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en profileren boven een met laagbouw Hans van Heeswijk architecten Atelier PRO een winkelcentrum tot één Hans van Heeswijk architecten de Architekten Cie. Referentiebeelden voor herkenbaar stad harteen vanduidelijk Nieuwendam-Noord op te nieuw samenhangend geheel. Daarbij nieuw profileren bo In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en Winkels, woningen, bestaande flatgebouwen Stedenbouwkundig plan en 5 torens Renovatie bestaande flatgebouwen voor een lichtere steensoort gekozen had parkeergarages, elke architect een eigen opgave met een uitdaging. waren desamenhangend 11 torens in San Giminiano, Acropolis d hartda va een Renovatie winkelcentrum totandere één nieuw geheel. Daarbij denieuw wijkvoorzieningen en daktuinen omgeving die bijna geheel uit rode bakste Pero Puljiz en Hans Hammink vanarchitect de De Architekten Cie. waren Athene uitsteekt en rotstempel in Trichy (India) die voor een lich had elke een eigen opgave met eende andere uitdaging. lagere hier op aan sluiten. Gea verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en ontwierpen profileren een delen met laagbouw bebouwd gebied In dit project smeedden drie architectenbureaus achtentorens omgeving die Pero Puljiz Hans en Hammink van boven de De Architekten Cie.juist waren Om het eente (onderscheiden vijf één nieuwe woonblokken. Dick de GunstDaarbij van Hans van Heeswijk nieuw hart stadscentrum van dend. Nieuwendam-Noord op vallen delen is in d een winkelcentrum tot nieuw samenhangend lagere verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en centrum ontwierpen Referentiebeelden voorgeheel. een duidelijk herkenbaar is daarbij in het beginstadium afgesproken architecten renoveerde drie van de bestaande woongebouwen, een lichtere steensoort de laagbo had elke architect een eigen opgave mettorens eennieuwe andere uitdaging. dend. Om he vijf woonblokken. Dick de Gunst Hans vangekozen Heeswijkdan waren de 11 in San Giminiano, voor de Acropolis dievan boven waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. een horizontaal patroon zouden krijgen. omgeving bijna geheel uit rode baksteen bestaat, Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren is daarbij in h architecten renoveerde drie van dedie bestaande woongebouwen, Athene uitsteekt en de rotstempel in Trichy (India) die zichzelf Hans en Mira van Beek van Atelier PRO ontwierpen de rest: gezamenlijk bezoek aan een steenleveranc lagere hier Om juist oplage aan galerijflat. sluiten. Geaard, fris, on verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig planmet en een horizont waarvan 1 ontwierpen torenflat, een hoge delen galerijflat en een profileren een als In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en de keramische tegels gemaa éénenwoonblok, 14 boven dakwoningen, delaagbouw daktuinen bebouwd en de plintgebied. met bakstenen Om centrum een (onderscheidend) beeldmerkb vijf nieuwegeheel. woonblokken. Dick dehart Gunst Hans Hans en van MiraHeeswijk van Beek Atelier ontwierpen rest: gezamenlijk vanvan Nieuwendam-Noord op dend. tevan vallen ishet in PRO de hoogte een winkelcentrum tot één nieuw samenhangend Daarbij punten konden dede verschillende architecten winkels,nieuw wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen is daarbij in het beginstadium afgesproken dat alle woo architecten renoveerde van de bestaande woongebouwen, bakstenen en éénsteensoort woonblok, 14 de daktuinen plint met geven. voor een lichtere dan de laagbouw inaan deen had elke architect een eigen opgave met een andere uitdaging. draai hunde deelontwerp Het (gew met drie elkaar verbindt. Ondanks deze opgekozen het dakwoningen, eerste gezicht niet een horizontaal patroon zouden krijgen. Vervolgens waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. punten konde winkels, wijkvoorzieningen parkeergarages, alle gebouwen die bijna geheel uit rode bestaat, terwijl die de Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren Waterlandplein een een warm en voor deomgeving hand liggende verdeling hebben zij erbaksteen met en elkaar toch nieuwe gezamenlijk aan eengezicht steenleverancier de keuze Hans plan en Mira van één Beek van Atelier PRO ontwierpen desluiten. rest:Ondanks draai aan hun elkaar verbindt. deze optrum het is eerste lagere hier juist op aan Geaard, fris, bezoek onderscheiverantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en ontwierpen geworden, een niet duidelijk herkenbaa project vandelen weten temet maken, één herkenbaar nieuw centrum bakstenen en keramische tegels gemaakt. Met deze 14 dakwoningen, de het daktuinen en de(onderscheidend) plint met verdeling nieuwe Wate voorEen de hand liggende zij er met zichtbaar elkaar toch dend. Om centrum een te geven omtrek en herkenbaar is. D vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunstéén vanwoonblok, Hans van Heeswijk voor Nieuwendam Noord. goede rolverdeling lagbeeldmerk aanhebben de deverre punten konden de verschillende architecten vervolgens winkels, woongebouwen, wijkvoorzieningen parkeergarages, die afstemming alle gebouwen kleur en materiaal zijn oud entrum nieuw is goed gewog basis enen eenéén goede overtede raakvlakken project vanafgesproken weten maken, één herkenbaar nieuw centrum isvervolgens daarbij in het beginstadium dat alle woonblokken architecten renoveerde drie van de bestaande draai aangoede hun deelontwerp geven. Hetde (gewenste) effect zelfs vanaan nieuw te onderscheiden met verbindt. Ondanks deze op de het eerste gezicht niet zoals puien, en toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) verre omtrek voor Nieuwendam Noord. Een rolverdeling lag een luifels horizontaal patroon zouden krijgen. Vervolgens is in niet eenmeer waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en elkaar een lage galerijflat. keramische tegels (renovatie). Waterlandplein een warm en kleur gevarieerd w voor ontwierpen de hand liggende verdeling hebben zij eraan metvervolgens elkaar toch en mate basis en een nieuwe goede de afstemming over de een raakvlakken gezamenlijk bezoek een steenleverancier keuze voor de Hans en Mira van Beek van Atelier PRO de en rest: de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens

Samenwerking van Samenwerking van drie architectenbureaus

Samenwerking van drie architectenbureaus

drie architectenbureaus

Samenwerking van drie architectenbureaus

is geworden, een duidelijk herkenbaarzelfs middelpunt één project weten te maken, één herkenbaar nieuwluifels centrum niet mee zoals puien, engemaakt. de trum toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) bakstenen en de keramische tegels Met deze uitgangséén woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen en van de plint met verrevervolgens omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de unifo voor Nieuwendam Noord. punten Een goede rolverdeling lag aan de(renovatie). en tegels konden de keramische verschillende architecten een eigen winkels, wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen kleur en materiaal zijnhet oud en nieuw goed geïntegreerd en vervolgens over de raakvlakken draaiafstemming aan hun deelontwerp geven. Het (gewenste) effect is dat met elkaar verbindt. Ondanks deze opbasis het eerste gezicht een niet goede zelfs niet meerwinkelcenvan nieuw te onderscheiden. zoals de toegepaste kleur baksteeneen (nieuwbouw) nieuwe Waterlandplein een warm en gevarieerd voor de hand liggende verdeling hebben zij puien, er metluifels elkaarentoch en keramische (renovatie). trum is geworden, een duidelijk herkenbaar middelpunt dat in de één project van weten te maken, één herkenbaar nieuwtegels centrum voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de verre omtrek zichtbaar en herkenbaar is. Door de uniformiteit in basis en vervolgens een goede afstemming over de raakvlakken kleur en materiaal zijn oud en nieuw goed geïntegreerd en is oud zoals puien, luifels en de toegepaste kleur baksteen (nieuwbouw) zelfs niet meer van nieuw te onderscheiden. en keramische tegels (renovatie).

46


Gezondheidscentrum Waterlandplein, Amsterdam samen sterk In het nieuwe winkelcentrum op het Waterlandplein in Amsterdam Noord komt naast winkels, woningen, parkeergarages en een wijkcentrum ook een gezondheidscentrum. Het centrum ligt met de ‘rug’ tegen een inpandige parkeergarage over 3 lagen aan de koele noordgevel gesitueerd. Het ouder-kindcentrum op de begane grond heeft een eigen entree, maar is via de backoffices op de eerste verdieping wel verbonden met het centrum. De overige praktijken zijn ontsloten vanuit een gemeenschappelijke centrale verkeersruimte. De verschillende zorgverleners werken veel samen op het gebied van voor Amsterdam Noord actuele thema’s als obesitas en diabetes. 1

itecten ebouwen

2

3

kenbaar stadscentrum e Acropolis die boven chy (India) die zichzelf ouwd gebied. Om als vallen is in de hoogte an de laagbouw in de een bestaat, terwijl de aard, fris, onderscheind) beeldmerk te geven n dat alle woonblokken Vervolgens is in een cier de keuze voor de akt. Met deze uitgangsn vervolgens een eigen wenste) effect is dat het gevarieerd winkelcenar middelpunt dat in de Door de uniformiteit in geïntegreerd en is oud 1 Apotheek n.

2 Ouder- en kindcentrum 3 Algemeen 4 Huisartsen 5 Fysiotherapie 6 Maatschappelijk werk 7 Arkin (geestelijke gezondheidszorg) 8 Logopedie

Begane grond

4

2

5 3

1e verdieping

5

6

3 3

8

6

7

2e verdieping

47


Periode 2004 - 2009 Opdrachtgever Gemeente Tilburg Projectarchitect Dorte Kristensen, Pascale Leistra en Lisette Plouvier Projectleiding Eelko Bemener en Henry Schutte Adres Wassenaerlaan 38, Tilburg Bruto oppervlakte 4500 m² wijk-centrum, 4553 m² GGZ Kosten per m² €1.033,Bouwkosten € 9.356.890,-

3 1

2

Situatie 1 MFA 2 GGZ 3 Zusterhuis

De sculpturale gevel aan de centrale Brink

48


MFA & GGZ Zuiderkwartier, Tilburg een nieuw hart voor de wijk Het wijkcentrum in de Zeeheldenbuurt vouwt zich, samen met de bestaande kerk en het zusterhuis, rond een verborgen tuin met speelterrein. In het het gebouw zijn een basisschool, peuterspeelzaal, gymzaal en wijkfuncties samengevoegd. In de gebouwvleugel van de GGZ bevinden zich woningen en voorzieningen voor mensen met een beperking en een psychiatrisch gezondheidscentrum. Daarnaast is de dagopvang van het GGZ gehuisvest in het door atelier PRO gerenoveerde naburige Zusterhuis.

Foyer waar jong en oud elkaar ontmoet

49


1 2 3 4 5 6

school kinderdagverblijf wijk thuiszorg gym GGZ (Gezondheidszorg)

Eerste verdieping

3

4

1

1

6

Begane grond

3

2

50

1

5


2

Binnenhof Gezondheidscentrum

51


Periode 2004 - 2009 Opdrachtgever Tiwos Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Projectleiding Eelko Bemener Adres De Ruijterstraat, Tilburg Bruto oppervlakte 750 m²

3 1

2

Situatie 1 MFA 2 GGZ 3 Zusterhuis

Het Zusterhuis (rechts) grenst aan het verhoogde speelplein van de MFA

52

Het Zusterhuis met de karakteristieke klokkentoren


Het Zusterhuis, Tilburg opnieuw een gebouw voor de gezondheidszorg Het Zusterhuis vormt met de door atelier PRO ontworpen MFA en GGZ een gezamenlijk gebouwencomplex. Het Zusterhuis stamt uit het begin van de 20ste eeuw en heeft afwisselend jaren-lang leeggestaan of alternatieve bestemmingen gehad zoals studentenhuisvesting. Tiwos (Tilburgse Woonstichting) heeft het gebouw met minimale middelen laten renoveren waarbij de oude details zijn behouden en in ere hersteld. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor activiteitenbegeleiding van GGZ Breburg. Toevoeging van een nieuwe liftkern heeft geleid tot een geheel integraal toegankelijk gebouw.

Op de bestaande spanten is een nieuw dakbeschot aangebracht

Het trappenhuis was zwaar beschadigd nadat het pand tijdelijk als studentenhuisvesting was gebruikt

53


54


Zorgwoningen

55


Periode 2012 - 2017 Opdrachtgever WVO Zorg Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Interieurarchitect Thijs Klinkhamer Projectleider Marjon Main Adres Peperdijk en Wagenaarstraat, Vlissingen Bruto oppervlakte 18.980 m² WAN Award Healthcare 2018 Zorggebouw van het jaar 2018 Nominatie Gouden Piramide 2018 Nominatie StiB Award 2018 Nominatie Beste vastgoedzorgproject 2018 IN DEde GROTEgrote LEGE HAL lege hal in

BOUWEN WE NIEUWE VLOEREN bouwen we nieuwe vloeren

PLAATWERKERIJ

Schematisch uitleg van het ontwerpconcept van de Plaatwerkerij

56

WE WONINGEN we maken ruimte voor gezel-OP DE VERDIEPINGEN op de MAKEN verdiepingen maken we ligheid op de begane grond woningen

WE MAKEN RUIMTE VOOR GEZELLIGHEID OP DE BEGANE GROND

RESTAURANT & ZO …

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN


Woonzorgcentrum Scheldehof, Vlissingen levensloopbestendig wonen op voormalige scheepswerf

Qua uitstraling en schaal past de nieuwbouw goed in de omgeving, door de gele baksteen en kleinere maatvoering en detaillering Plaatwerkerij tijdens de bouw en na de transformatie

In en naast de voormalige zware Plaatwerkerij op de Scheldewerf in Vlissingen is nu een uniek woonzorgcentrum gevestigd. Dit spiksplinternieuwe zorgcentrum omvat tevens een mix van publieksvoorzieningen als brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon, winkels en parkeergarage. Een boeiende opgave om zo’n kolossaal gebouw na jaren een nieuwe invulling te geven. Deze locatie versterkt het collectief geheugen; sommige bewoners van nu zijn de werknemers van de Plaatwerkerij toen. Bovendien is dit project een aanjager voor een vergeten stedelijk gebied. In de Plaatwerkerij bevinden zich 120 units voor somatische en psychiatrische patiënten. Psycho-geriatrische patiënten zijn ondergebracht in de nieuwbouw die ook gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning zonder zorg. Deze opzet zorgt voor sociaal verkeer en vitaliteit in het gebouw.

57


1

1

2 Woningen somatische patiënten

2 1

1 3 Woningen psychogeriatrisch patiënten

3 1

1

1,5 Appartementen inclusief mogelijkheid tot zorg (aanleunwoningen)

1 Alle installaties zijn verticaal georganiseerd voor maximale flexibiliteit en toekomst1,5 bestendigheid 6600 4400 4400

6600 4400

4400 8800

Indelingsvarianten Atelier PRO heeft een maatsystematiek ontwikkeld, waardoor de drie typen zorgwoningen onderling kunnen uitwisselen. Met als eindresultaat een bijzonder fraaie en innovatieve zorginstelling. Op deze wijze kunnen relatief simpel veranderingen aangebracht worden om aan te sluiten op de veranderende zorgvraag

58


Woning somatische patiënten. Dementie betekent dat zintuigen slechter worden. Op het eind is het enige overgebleven zintuig de tast. Daarom hebben we in de kamers verschillende stofferingen gebruikt voor kleden en meubels. Dat prikkelt.

De installaties zijn verborgen in de lambrisering van de gangen en kunnen daardoor bereikt worden zonder de bewoners te hoeven storen. Woonkamerparcour in plaats van gangen, met geheugenwanden naast de woningingangen. Hier kunnen persoonlijke attributen van vroeger worden opgehangen. Dit zorgt voor thuisgevoel en helpt als het geheugen het laat afweten. Deze ruimte is bestemd om gasten te ontvangen, te klaverjassen en andere gezelligheid

59


4 3 5

9 1

8

6

2

9 10 9

7

Begane grond Plaatwerkerij en nieuwbouw 1 Balie 2 Grand café 3 Kapper 4 Atelier 5 Tentoonstelling & concerten 6 Theater & bioskoop 7 Cursuslokalen 8 Keuken 9 Woonkamer 10 Wintertuin

60

De woonunits voor dementerende ouderenvoegen zich rondom de wintertuin (binnentuin). Dit waarborgt bewegingsvrijheid en veiligheid. De deuren van de units zijn zo veel mogelijk open waardoor de ouderen vrijelijk kunnen struinen door de wintertuin en bij elkaar op bezoek kunnen. Dit in tegenstelling tot het beeld van letterlijk een ‘gesloten afdeling’


Eerste verdieping Plaatwerkerij en nieuwbouw

Restaurante op de begane grond, ook toegankelijk voor het publiek

61


62


Wonen aan de Kop van het Dok, Vlissingen wonen aan het dok Het voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen wordt getransformeerd naar een nieuw stadsdeel; het Scheldekwartier. Na de verbouwing van de zware plaatwerkerij ontwerpt atelier PRO nu het naastgelegen Kop van het Dok. Periode 2018 Opdrachtgever WVO Zorg Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleider Marjon Main-Roetgerink Adres Jan Weugkade, Vlissingen Bruto oppervlakte 25.000 m²

Het woningbouwproject bestaat uit een plint van drie lagen met woningen. De plint vormt een continue begeleiding van de openbare ruimte op maaiveld niveau en refereert aan de gangbare bouwhoogte. Daarboven torenen drie woontorens. De buitenste reizen op uit de plint terwijl de middelste, met 17 verdiepingen tevens hoogste toren iets terug staat. Plint en torens vormen een geheel maar zijn niet helemaal hetzelfde. De torens variëren in hoogte en woningtypologie.

63


Periode 2015-2016 Opdrachtgever Habion Projectontwikkeling Projectarchitect Sjors Onneweer, Marije Brans, mmv atelier PRO, Dorte Kristensen, Joke Stolk Projectleider Joke Stolk Adres Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht Bruto oppervlakte 5.278 m²

Oude situatie

Nieuwe situatie

64


Zorgwonen ‘t Kampje, Loenen succesvol experiment ‘Bejaardenhuis een 2e jeugd’ ’t Kampje is een gebouw uit 1967 dat al 48 jaar in gebruik is als verzorgingshuis voor ouderen. In combinatie met onderhoudswerkzaamheden wordt het object geschikt gemaakt voor individuele woningen tbv ouderenhuisvesting. In korte tijd is middels een werkatelier, inspiratiedagen en gesprekken een toekomstbestendig concept ontwikkeld dat inspeelt op zowel de bewonerswensen als de leefbaarheid in Loenen.

65


66


Zorgcentrum Willibrord, Middelburg innovatief en flexibel interieur voor het welzijn van bewoners

Met het nieuwe interieur van het Zorgcentrum Willibrod aan de Bachtensteene in Middelburg ontwierp atelier PRO een thuis voor de bewoners in een huiselijke sfeer. Willibrod heeft 3 groepswoningen met elk 7 psychogeriatrische patiënten en 39 appartementen waar somatische zorg wordt geboden. Een veilige plek voor de 62 bewoners. De groepswoningen delen een keuken en woonkamer, daarnaast heeft iedereen een eigen kleine woon- en slaapkamer. De appartementen zijn meer op de stadsomgeving georiënteerd. Door de flexibiliteit kan men de ruimten aanpassen aan de vraag van het moment. Psychogeriatrisch kamer

Periode 2012 - 2013 Opdrachtgever Stichting Werkt voor Ouderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Naomi Schiphorst Interieurarchitect Susan Vlemminx en Thijs Klinkhamer Samenwerkend architect Van Aken Architecten Adres Bachtensteene 14, Middelburg Bruto oppervlakte 5.000 m²

Woning voor somatische patiënten

67


Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het interieur is de wens van de opdrachtgever om een huiselijke, welkome sfeer te creëren zonder dat dit professionele zorg en een veilige omgeving in de weg staat

68


69


70


71


Seniorenwoningen Castrovalva, Almere een kloppend hart in de wijk Periode 2003 - 2008 Opdrachtgever Woningstichting Ymere Projectarchitect Leon Thier, Johan Blokland, Emile Jansen en Joke Stolk Projectleiding Marjon Main-Roetgerink Adres Juan Grisstraat Almere Bruto oppervlakte 2.871 m² bvo + 541 m² bvo verhuurbare ruimtes

72

Het project Castrovalva is een centrale wijkvoorziening met een unieke combinatie van wonen, intramurale en extramurale zorg. De geïntegreerde huisvesting met verschillende flankerende welzijnsdiensten, zoals een kapper, wasserette en restaurant, is gekozen om een dynamische wisselwerking te creëren tussen de verschillende functies. Hiermee kan het gebouw zich beter in de wijk wortelen en wordt het een kloppend hart. Het woonblok is als onderdeel van het totale plan ontworpen, maar kent een andere opdrachtgever en bouwtraject. De technische uitvoering van het zorg- en dienstdeel is per 1 november 2007 overgedragen aan Studio Leon Thier.


12 6 5 4

2

8 7

10 10 9

1 3

11

Binnentuin groepswoningen

10 10

13

1 atrium 2 infobalie 3 restaurant 4 ouder en kind cluster 5 apotheek 6 kapper 7 wasserette 8 facilitair cluster 9 entree 31 zorg eenheden 10 groepswoning 11 dagbehandeling 12 entree 24 zelfstandige 3k/4k appartementen 13 verhuurbare ruimte

73


Periode mei - juni 2012 Opdrachtgever SAB, KAB en KØbenhavns Kommune Architect atelier PRO, CUBO arkitekter, Henrik JØrgensen Landskab, HaCaFrØ Moe & BrØdsgaard, Buro Happold Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Adres Ryesgade, KØbenhavn N Bruto oppervlakte 37.682m²

Verschillende woningtypes afhankelijk van de behoeftes van de bewoner Elke woning heeft een erker en een eigen balkonnetje Impressie van het centrale plein Impressie van de geterasseerde balkons aan de gezamenlijke woonkamers

74

Zorgcentrum gezien vanaf de hoofdweg


Solund, Kopenhagen prijsvraagontwerp

Huisvestingsproject voor ouderen in hartje Kopenhagen. Solund bestaat uit 384 woningen georganiseerd in 8 clusters op een plint van ondersteunende functies zoals een restaurant en wellness centrum, maar ook een kinderdagverblijf.

Hofjes en tuinen omringd door de ondersteunende functies

Midden over de kavel loopt een recreatieve route voor stadsbewoners door een wintertuin. De begane grond telt meerdere soorten tuinen die verdeeld liggen langs een op meerdere punten geknikte interne hoofdstraat. Vanuit de entree komt men binnen op een multifunctioneel plein met stijgpunten naar de bovengelegen woongroepen. Het complex bevat tevens een aantal proefwoningen waar verzorgingsmethodieken worden uitgetest. Daarnaast is het een verblijfslocatie voor onderzoekers die op locatie onderzoek verrichten. Solund staat in nauwe verbinding met het nabijgelegen ziekenhuis en onderzoekscentrum om kruisbestuiving te bevorderen. Moderne karrestructuur

75


3200

3200

2100

1100

1100

2100

3100

900 3300 1500 600 900

400

1500

900

1900

400

1500

900

550

600

1000

600

1100

3050

1700

1750

3400

1100

550

50cm

3200 1100 3400

3200 1500

1100

2100

900 900 3300

900

1700

1750

wastafel

1100

3400

3000

3400

eezijdige

zithoek met lange zijde aan de buitengevel te situeren

1100

2200 1550

1200 650

600

600

toilet in badkamer voor overzetten per verrijdbare tillift

600

1200

1350

600

600

200

350 400

wastafel

1500

toilet in badkamer voor overzetten per verrijdbare tillift 600

550

kastruimte

76

50cm

125cm

250cm

600

600

kastruimte

900

Woning type B

woongelegenheid type B

1100

600

1050

3050

0

300

550

3400

type A

900

400

douche

1100

600

1200

1500

1200

650

600

1550

600

2200 200

600

600

1500 1100

450 1350

300

900

3100

zithoek met lange zijde aan de buitengevel te situeren

1100 250

1350

1150 900

400

bed met ruimte voor tweezijdige hulp en tillift

3501900 400

3000

2075

900

3000

3300

3100

600

550

900

3050

woongelegenheid type B

0

2100

1050

3400

Woning type A

woongelegenheid type A

600

1900

3100

600

1100

1500

3300

3000

900

2075

900

2000

900

1050

500cm

125cm

250cm

500cm

Periode 2009 Opdrachtgever VZW Menos Projectarchitect Alex Letteboer, Karho Yeung, Bas Woldman Adres Eeuwfeestlaan, Genk België Bruto oppervlakte 11.307 m²


Woon- en zorgcentrum Genk prijsvraagontwerp Het ontwerp voor een woon- en zorgcentrum in Genk van atelier PRO bestaat uit vier paviljoens op een geaccidenteerd terrein die onderling verbonden worden door een landschappelijk opgenomen service-gang. Elk cluster omvat vier wooneenheden op verschillende lagen. Bijna alle wooneenheden hebben door de niveauverschillen in het terrein direct toegang tot de tuinen. De paviljoens presenteren zich als villa’s aan de verlengde Eeuwfeestlaan. De knikkende lijnen van de vier paviljoens vormen een beschut en groen woonklimaat met verassende zichtlijnen. De paviljoens definiëren een drietal hoven die alle uitmonden in de lager gelegen tuin waarin de bestaande kapel aan de Stalenstraat als een folie is opgenomen.

77


78


Levensloopbestendige woningen

79


woningen

Periode 2011 - 2015 Opdrachtgever Thuisvester, Oosterhout Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning en Ronald Peters Adres Berghstraat, Achtmaal Bruto oppervlakte 750 m²

MFA

2100

Situatie

13870

cv mv dakraam

5700

11770

h =2600 +vl

noklijn hekwerk h=1000 +VLP h = 2600 +vl

6600

80

Begane grond

6600

Eerste verdieping


Vijf seniorenwoningen, Achtmaal levensloop- en toekomstbestendig

Achtmaal bestaat bijna geheel uit twee-onder-een-kap woningen. Een blokje van vijf woningen is naar de korrel van Achtmaal al grootschalig. Door de terugliggende entreenissen en de dakkapellen wordt het blokje verfijnd.

Achtmaal is een kleine plattelandskern in Noord-Brabant met ruim 1.600 inwoners. De gemeente Zundert, waar Achtmaal toe behoort wilde er voor zorgen dat de kern in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft voor jong en oud. Goede voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en daarom heeft Achtmaal naast een kerk, supermarkt en café, een multifunctionele accommodatie, kortweg MFA erbij gekregen. Naast de MFA zijn vijf kleine grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen hebben een bruto oppervlak van 150 vierkante meter en zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren. Daarom is zowel het woongedeelte als de hoofdslaapkamer met daaraan gekoppeld de badkamer op de begane grond gelegen. De badkamer is ook ‘binnendoor’ vanaf de zolder te bereiken waardoor de woning flexibeler te gebruiken is en ook slapen op zolder door de hoofdbewoner of logees denkbaar is. Bovendien is de woning daardoor ook interessant voor andere doelgroepen zoals starters.

81


Periode 2007 - 2011 Opdrachtgever Habion met medewerking van Bouwfonds Property Development Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Marjon MainRoetgerink Adres Juno, Elst Bruto oppervlakte 6.740 m² Kosten per m² € 986Bouwkosten € 6.650.000,-

Conceptschets en oriëntatie van woningen

Onder: villa’s in het groen

82


Urban villa’s Westeraam, Elst zorgwoningen in een zonnige setting De wijk Westeraam in Elst is twee urban villa’s rijker. De sculpturale bouwvolumes huizen levensloopbestendige woningen, die voldoen aan hoge comfort- en toegankelijkheidseisen. De twee villa’s liggen aan het water, zodat ze maximaal kunnen profiteren van het uitzicht en de bezonning. Ook de woningplattegronden zijn op dergelijke wijze georganiseerd. De grootte van de raamopeningen volgt de oriëntatie: veel glas op het zuiden en smalle ramen op het noorden, wat gunstig is voor de energieprestatie van de woningen. Vlnr: balkons op het zuiden, noordzijde met centrale entree, trappenhuis met natuurlijke lichtinval

83


2,5 (m) 2 1,5 1 0,5 0

Begane grond

Doorsnede

0

84

1

2

3

4

5

(m)


85


Periode 2005 - 2010 Opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling Projectarchitect Hans van Beek en Sandrine Rointru-Peters Projectleiding Jaco de Koning Adres Stadsas, Utrecht Bruto oppervlakte 21.878 m² Kosten per m² € 897,Bouwkosten € 19.640.915,-

Plattegrond woningen

86


Leidsche Maan, Utrecht zelfstandige wonen voor verslaafden

Structuurplan en Voorlopig Ontwerp hebben geleid tot een zo optimaal mogelijke invulling van vier kavels in de wijk Leidsche Maan, onderdeel van het stedenbouwkundig plan Het Zand, deelgebied van de Vinexwijk Leidsche Rijn, ten westen van Utrecht. Het project behelst 158 woningen een hostel en bedrijfsruimte. Een bijzondere afspraak is het realiseren van een hostel voor 24-uur opvang van drugsverslaafden in een van de blokken. De Hostel ‘Het Zand’ wordt de tweede hostel in de stad Utrecht dat in partnerschap met een woningcorporatie wordt gerealiseerd en zal plaats bieden aan 35 bewoners. De doelgroep zijn verslaafden die al enige tijd onderdak hebben in één van de bestaande hostels en nu toe zijn aan een meer zelfstandige manier van wonen.

87


n Se en ior pl m co ex

Periode 2009 - 2011 Opdrachtgever Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Projectleiding Ronald Peters Ontwerp buitenruimte Eline Keus Adres Canadalaan, Sas van Gent Bruto oppervlakte ca 9000 m² Bouwkosten € 10.000.000,Woningen 2.303 m² Bouwkosten woningen € 2.500.000,-

Multifunctionele accommodatie

Situatietekening

Voorplein met zicht op de entree van ‘de Statie’

88


De Statie, Sas van Gent

seniorenappartementen in centrum sociaal stadshart

Senioren woningen

Het seniorencomplex met 23 appartementen aan de Canadalaan in Sas van Gent maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De Statie. In de plint is teampost zorg van SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) gehuisvest. Het zandkleurige volume krijgt sculptuur door witte uitsparingen, witte kozijnen en groen getinte hardglazen balkons. De balkons liggen pal zuid en verspringen zodat er sprake is van een prettige ‘buur’-afstand. Het beschutte deel in het volume verleent privacy. De MFA is een waardevolle buur voor de bewonersgroep van de seniorenwoningen. Doordat de MFA programma biedt voor deze doelgroep - koffiebar, bibliotheek, bridgeclub, gym, en vrijwilliger voor de diverse verenigingen - is er een kader geschept waarin sociale isolatie wordt tegengegaan en de bewoners nog altijd midden in het leven staan.

89


1e etage

0 1m

2

5m

10m

5m

10m

1

Begane grond 1 Kantoor / teampost 2 Berging Bibliotheek van De Statie

90

0 1m


Kijkje in de teampost Bridgen, kaarten, dansen, yoga, tekenclub, modeltrein, fotoclub, Mensendieck, en koffie drinken bij de buren- De Statie

Ontmoetingsruimte van de naastgelegen multifunctionele accommodatie De Statie

91


92


atelier PRO architekten Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag +31(0)70 3506900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nlIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.