Povelete! Makedonska för nybörjare.

Page 1

POVELETE! Makedonska fรถr nybรถrjare

Lidija Lindoff Pranava Publishing Dobrum


Lidija Lindoff

POVELETE! Makedonska fรถr nybรถrjare

Pranava Publishing Dobrum


POVELETE! Makedonska för nybörjare PRANAVA PUBLISHING Postadress: Stenrösegränd 6, 26365 Viken E-post: info@pranavapublishing.se Hemsida: www.pranavapublishing.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 0708360710 Redaktör: Lidija Lindoff Grafisk form & illustrationer: Lidija Lindoff Granskare: Sandra Avrosievska Omslagsbild: HotBlack Povelete! Makedonska för nybörjare. © 2015 Lidija Lindoff och Pranava Publishing Första upplagan. Första tryckningen ISBN 978-91-637-9079-9 Tryck: Vollsjö tryck AB, 2015

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. BONUS-Presskopias avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t ex kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.


INNEHĂ…LL FĂśrord

sid. 7

1

Makedonska azbuka

sid. 8-13

2

Zdravo!

sid. 14-17

3

Kako se vika{?

sid. 18-21

4

Moeto semejstvo

sid. 22-25

5

[to pravi?

sid. 26-29

6

Ajde na kafe!

sid. 30-33

7

Imate slobodna soba?

sid. 34-37

8

Kolku ~inat domatite?

sid. 38-41

9

Imate temepratura?

sid. 42-45

10

Doa|am!

sid. 46-51

11

Mojot dom

sid. 52-55

12

Koj broj nosite?

sid. 56-59

13

Kade e po{tata?

sid. 60-63

14

Gosti na ve~era

sid. 64-65

Grammatik

sid. 67-79

Ordlistor

sid. 81-97

Bildkällor

sid. 98


FÖRORD Det sägs att språk öppnar dörrar. Boken du nu håller i din hand vill precis det: att öppna en dörr till ett språk som makedonska. När jag 2005 höll min första kurs i makedonska började också en lärobok ta sin första form. Mina kursdeltagare var huvudsakligen svenskar som ville lära sig språket av den anledningen att de levde tillsammans med någon med makedonskt urpsrung, men även andra och tredje generationens makedoner i Sverige. Materialet fick växa fram helt och hållet utifrån deras behov och önskemål. Varje gång jag sedan startat upp ny kurs, för grupp eller individuellt, har jag alltid blivit lika positivt överraskad av det intresse som finns för det makedonska språket, hur lätt deltagarna lyckas lära sig både läsa och skriva, och hur de nyfiket öppnat dörr efter dörr till nya horisonter för språk, kultur och personlig utveckling. För det är ju nämligen så att när man lär sig ett nytt språk handlar det så mycket mer än om bara språket i sig. De insikter och upptäckter man vinner om sitt eget lärande och sin personliga utveckling gör att man känner tillit till sig själv. Min första lärobok, Makedonski - Makedonska för nybörjare (2007) har använts inom folkbildningen, vuxenutbildningen, hemspråksundervisningen och individuell privatundervisning. Materialet har successivt uppdaterats och resultatet har du nu här i denna nya utgåva med den nya titeln: Povelete! Povelete! har 14 avsnitt med korta kommunikativa texter, dialoger och övningar med blandade inslag ur verkliga livet. Kursmaterialet täcker språknivåerna A1 och A2 enligt Europeiska gemenskapens språknivåerna och omfattar ca 40 timmar. Instruktioner till övningar och grammatik ges på svenska. Du lär dig en vardaglig och användbar makedonska som utgör en grundläggande kommunikativ bas. Povelete! består av lärobok med tillhörande media i form av ljudinspelningar med dialoger, hörövningar, betonings- och uttalsövningar, extra övningar och korsord som du hittar på Pranava Publishings hemsida. Minigrammatiken omfattar de grammatiska momenten som tas upp i läroboken. Sist i boken finns ordlistor till och från makedonska med samtliga ord från kursmaterialet och ytterligare ord som jag bedömt vara till nytta för dig. Facit och lärarhandledning finns att beställa separat. Povelete! har ytterligare material och nyttig information för både elever och lärare på förlagets hemsida, www.pranavapublishing.se. Till dig som vill upptäcka makedonskan med all dess charm vill jag önska dig lycka till med din kurs! Lidija Lindoff September, 2015 - Viken 6


1 Makedonska azbuka 1

Det makedonska alfabetet azbuka skrivs med kyrilliska bokstäver och består av 31 bokstäver. Bokstäverna baseras till stor del på regeln: ”ett ljud en bokstav”. På nästa sida ser du alfabetet. 2[1.1] och V[1.2] >Grammatik s. 48 a) Kan du se vilka bokstäver som är lika svenskan? b) Vilka skiljer sig helt från svenskan? c) Vilka ser lika ut men är olika svenskan? d) Försök skriva ditt namn på makedonska. Skriv som det låter!

2

a) Repetera alfabetet.

2[1.3]

b) Öva att skriva bokstäverna. V[1.4] och [1.5]

3

Läs orden och gissa vad de betyder: taksi {pageti

4

5

7

roman karta

kosmos torta

kiosk kakao

Lyssna på orden. Fyll sedan i den bokstav som fattas. Vad betyder orden? 2[1.6] TR__KTOR

__I

VRAT__

N__GA

VOD__

K__NO

OK__

MO__E

Öva på att uttala bokstäverna! \

@

Z

Y

L

Q

W

]

U

2[1.7] 2[1.8] 2[1.9]

^

H

C

X

[

2[1.10] 2[1.11]


6

Aa

Bb

Vv

Gg

Dd

\|

Ee

@`

Zz

Yy

Ii

Jj

Kk

Ll

Qq Mm

Nn

Ww Oo

Pp

Rr

Ss

Tt

Uu

Ff Hh

Cc

^~

Xx

[{

]}

Vet du vad de h채r makedonska orden betyder? Skriv in r채tt makedonskt ord vid varje svenskt.

sonce

radio

slu{a

vtornik

den

qubov

utro

dedo

banka

pie

mnogu

malku

svenska 1 2 3 4 5 6

makedonska

dricker _______________________ tisdag ________________________ lyssnar _______________________ bank _________________________ farfar ________________________ mycket _______________________

svenska 7 8 9 10 11 12

makedonska

morgon _______________________ dag ___________________________ sol ___________________________ k채rlek ________________________ lite ___________________________ radio _________________________

8


7

Vilka är personerna? Tänk på att man skriver namnet som man uttalar det.

8

Frenk Sinatra

Bitlsi

Kleopatra Greta Garbo Ed [iran

Roling Stouns Bijonse Lejdi Gaga

Skriv namnen på dina vänner och bekanta.

1

2

7

9

3

8

4

9

6

10

Lyssna på orden. Para ihop rätt bild ovan med rätt ord nedan. 2[1.12]

9

5

_____ ~ador

_____ leb

_____ vrata

_____ no`ici

_____ telefon

_____ kniga

_____ kompjuter

_____ stol

_____ {olja

_____ saat

_____ klu~

_____ televizor

11

12


10

11

Para ihop de olika delarna på övre raden med något på undre raden och skapa egna ord. Skriv sedan ut orden i rutan och skriv vad de betyder på svenska. MA

VRA

MOR

LE

VO

KO

KOV

SA

DA

MA

VO

TA

Para ihop orden med rätt bild. Öva på att skriva orden och lär in utantill. 2[1.13] KAFE MLEKO SLADOLED ^AJ SOK PIVO

12

Stryk det ord som inte passar. raka

pivo

kino

puter

do`d

malku

nos

vrata

more

ku}a

£ador

kniga

saat

mleko

film

leb

sladoled

mnogu

doma

sve}a

~a{a

kola

utro

televizor

utre

lamba

bokal

morkov

ve~er

radio

denes

stol

vrata

velosiped sneg

zavesa

10


13

Orden ima{ betyder du har och nema{ betyder du har inte. Vad tror du imam och nemam betyder? da och ne? Repetera substantiven från övningarna uppgift 10, 12 och 13. Formulera sedan frågor och svar som i exemplen nedan. Variera dig fritt och använd de ord du lärt dig hittills. imam

nemam

da

ima{

nema{

ne

sakam

ne saka{

saka{

ne sakam

- Ima{ sladoled? - Da, imam (sladoled). - Ima{ pivo? - Ne, nemam (pivo). - Saka{ pivo? - Sakam! - Ne saka{ sladoled? - Ne, (ne sakam)

14

15

11

Gör som i övning 14 men skapa nu egna dialoger som i exemplen ovan med verbet saka (vill ha). Korsord V[1.14]


12


3. BETONING – INTONATION (akcent) 3.1

Betoningen för makedonska ord är dynamisk och bestämd. Det finns därför en generell regel om att man för ord som har mer än tre stavelser betonar den tredje stavelsen bakifrån räknat, ex planina, Makedonski, knigata.

3.2

För kortare ord sätts betoningen på den första stavelsen, ex. kniga, ~a{a, Skopje.

3.3

Undantag görs i vissa fall för låneord från andra språk, ex. telefonira, lavabo, kompjuter.

3.4

För ordkombinationer används en gemensam betoning. Då faller betoningen på gruppens tredje stavelse räknat bakifrån, ex. na pazar, ne odat, ne mi ja dava, kupete mu pantaloni, baba ti, za mene, kolku pari, zad kuka.

4. SUBSTANTIV (imenka) 4.1

Substantiv är ord för människor, djur, växter, föremål. Substantiv är också ord för handlingar, känslor och egenskaper. Hit hör även namn.

4.2

Substantiven i makedonska har tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Substantiven hör naturligt till ett visst genus enligt form och utseende. En tumregel är följande: mask: klu~ fem:

soba

neutr: selo

• Maskulina substantiv slutar på konsonant: ~ovek, vrat, stol, petel • Feminina substantiv slutar på vokalen -a: `ena, masa, krava, soba • Substantiv i neutrum betecknar mestadels något litet: tele, dete, pile

OBS! Det finns undantag till denna regel exempelvis hos vissa substantiv som är maskulina till formen och slutar på konsonant men som i bestämd form får en feminin ändelse. Ex: ve~er - ve~erta 4.3

Substantivens plural (flertal) är en särskild kombination av form och genus. En stor del av pluralformerna är beroende av antalet stavelser (om de är räknebara eller icke räknebara) och även slutkonsonanter. Studera översikten nedan på nästa sida.

4.4

Maskulina substantiv bildar plural på följande vis: a) flerstaviga substantiv får tillägget -i (undantag finns!)

13


MAKEDONSK-SVENSK ORDLISTA Förkortningar vb verb pron pronomen prep preposition a adjektiv adv adverb fem femininum mask maskulinum neutr neutrum pl pluralis sing singularis subst substantiv refl pron reflexivt pronomen konj konjunktion ordn.tal ordningstal interj interjektion part partikel do io

direkt objekt indirekt objekt

A a konj medan, men, och avgust mask augusti avion mask flygplan Avstrija fem Österrike avtobus mask buss avtobuski a bussavtobuska stanica fem bus�station avtobuska postojka fem busshållplats avtomobil mask bil advokat mask advokat advokatka fem advokat adresa fem adress aerodrom mask flygplats azbuka fem alfabet ajde kom igen, låt gå ako konj om, ifall att ako adv det gör inget, det spelar

ingen roll Albanija fem Albanien alergija fem allergi ali{ta pl kläder alo! interj hallå! ama konj men ananas mask ananas angliski mask engelska apartman mask lägenhet ap mask tablett april mask april apteka fem apotek aptekar mask apotekare

boranija fem brytbönor, vaxbönor bostan mask allmän benämning på meloner brat -}a mask bror bratu~ed mask kusin bratu~eda/bratu~etka fem kusin brod mask båt broi vb räkna broj -evi mask räkneord, nummer

B

brojka fem siffra

baba fem mormor, farmor, svärmor

Bugarija fem Bulgarien budi vb väcka

baga` mask bagage

budi (se) vb vakna

balkon mask balkong

bukva fem bokstav

bamja fem okra banknota fem sedel

bukvar mask alfabetsbok

bawa fem bad, badrum bara vb leta, söka bega vb fly, springa iväg bel a vit benzinska pumpa fem bensinmack

butka fem pressbyrå, kiosk

V v, vo prep i vaka adv så här, så, på detta vis vakov pron sådan här vam pron ni (io)

bi part skulle vilja

vamu adv hitåt

biblioteka fem bibliotek

vam pron ni (io)

blagodaren a tacksam

vamu adv hitåt

blagodari (se) vb tacka

vari vb koka

blizu/blisku adv nära, i närheten bluza fem blus

vas pron ni (io)

boja fem färg bolen a sjuk boli vb göra ont, smärta bolka fem smärta bolnica fem sjukhus, lasarett

va{ pron er ve pron er (do klitiskt) vedna{ adv genast, omgående ve|a fem ögonbryn ve`ba vb öva ve`ba fem övning veli vb säga

14


POVELETE! Makedonska för nybörjare Povelete! är ett läromedel på nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala för språk. Det riktar sig till vuxna nybörjare och högstadiets elever, och kan med fördel användas inom hemspråksundervisning, privatundervisning men lämpar sig också för distans- och självstudier. Povelete! består av kursbok och cd och omfattar ca 40 timmar. De 14 avsnitten har korta kommunikativa texter, dialoger och övningar med blandade inslag ur verkliga livet. Till kursboken finns tillhörande ljudinspelningar för avsnittens dialoger, hörövningar, betonings- och uttalsövningar, extra övningar, korsord och annat kompletterande material. Povelete! täcker språknivåerna A1 och A2 enligt den Europeiska gemenskapens språknivåer.

Med minigrammatik, facit och ordlista blir Povelete! en god grundläggande och användbar kursbok som passar alla. Pranava Publishing www.pranavapublishing.se ISBN 978-91-637-9079-9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.