prague fringe 2012

Page 1

program / programme

11. fringe festival praha 1.—9.6.2012


òË ô hð Āħġ Ùø òý\ Ù

µĀóºýĀĴķħ ġºÑķ

´ħ¨ IJ

¦ ¦ĀġÙâġô\

©ºõĀġĩк ýġôh h ý\øĎ

¨Ùĩ Ùý ġô\

²ðIJýĀĴġô\

§õ\ĞĀĴ §õ\Ğ \ĞĀĴ ĀĴĴ

¨ÙĩÙýġô\

©\ý

Ùġ Ĵ ħ

òðÙõý \

Ĵýq

ª µºõÑ ĩÙóýġô\ ĹºðкѺ

±ýiøĀ

Ѻ ºð ºÑº ¹ºðк ¹ºðĞ ªºħĴºõÙËð ª

²Ğ ò ĩi

ªĀġ

ħøĀġĩ

ĩòËĀĴ

ĀĴ Ëð

±øÙĩ Ù ºýĀ ý ĴĀ ĴĀħý ý\ \Á Ù q q

PóÙĹÑ

´ħ±ĀĴ

¡

¤ÙõõòËðĀĴº

ħøõ ý

º

ªĀġĩòËĀĴº

©ºõĩhĹġôh

¤ÙõõòËðĀĴº

§ºĞõ Ĵ

¦Āðýħ¨ÙýýĀý ¶ºõõ

Ñġô\ ªÙÁĀĴò

®Ğº ġôh óÙĹIJõ\ĩôĀ

±ºġô\

ġô\

ý\øĎ

\ Ùõòĩġô §ºĞø

§ºø §ºøĉº µ ÙðĞÑĀĴº

ĞÑĀ Ùð

µ Ĵº

£ ¤

PóÙĹÑ

Hqeýq

¥

©iõýòËô\ ®Ùĩ qýġô\

¹ÁĀĞĀĴġô\

ô ®õºġô\

©Āġĩħ¨Ùéòqq

±ĩ ÙõÙËô ħĀġĩĞĀĴ

µĞĩÁĀĴġô\ ĹºðкѺ

ôĀĉ

%ÙĞĩĀĴôº

®ĞĀ


A ±ĩºĞ ħ òÑĀĴġô ð ÁòĩĀĴ

øĀġĩ

Malostranská beseda Malostranské náměstí 21

ª\øĎ ª\ø ª\øĎħ¦ºýº ħ¦ºýº º ®ºõºË𺠮 Ëðº KòĞĀô\ ®ºõº

B ZºĩÙËô\

ª ±ĩºĞĀøiġĩġô\ ± ±ĩºĞ Ā Āøiġ ĩġô\ ô

Malostranská beseda – galerie Malostranské náměstí 21 C

The Caravan Malostranské náměstí 21 § ò ĀĴý òËô\

®õºĩýh ġô\

Ğĩġô\

¨òý𺠧ºĞõĀĴº

¤IJġĀĴº

ġô\

ġô\ Ĵòôĩ

Divadlo Na Prádle – kavárna Besední 3

§Āý

ô\ ióġ õĀø

H

Ā ºĞĩ

òĴºÑÙõý òĴº ÑÙ ÑÙõý Ùõýq

Kavárna 3+1 Plaská 10

ýqħ

ĀÑ ª\Ğ

ġô\ µĀĞ òõ

ª\ĞĀÑýqħÑòĴºÑõĀ ª ª\ĞĀ \ĞĀ ĀÑýqħ Ñ ÑòĴº Ñý Ñ ÑõĀ ÑòĴ Ñõ

ô\ ýÑġ IJõº

©òô

Ñ Ñýq Ñýqħ ª\ĞĀÑýqħ ª ª\ĞĀ ª\

Ĵýq «ġĩĞĀ

ħġĩĞ IJĹ Ù

F

G

Ùĩõhø

ªº

Divadlo Kampa Nosticova 2a

Divadlo Na Prádle Besední 3

Ùĩõhøġô\ ôºĉõÙ

q

ª\ĉĞġĩôĀĴº

Divadlo Inspirace Malostranské náměstí 13 E

º §ºĞõĀĴ \ Ĵ Ā Ĺ HÙĩi

\ ýÙýġô

D

Ëô\ ĩĀĴò «ĉº

I

Pokladna – Fringe Box Office Malostranská Beseda Malostranské náměstí 21


Čtěte si o Fringe na www.protisedi.cz!


Proud to be associated with Fringe Festival Praha 2012 Míšeňská 12, Prague 1 www.lokalinn.cz


fringe welcome — prague fringe festival

the 11th 1st to 9th june 2012 — The annual extravagan extravaganza nza that is Fringe Festival Praha once once more m theatre, presents its heady mix x of the good times comedy, music and goo od tim district across the h Malá M lá Strana S a di distri dist i of jamboree the city. Join the Fringe e jamb unforgettable and create your own u nforg festival from this year's s packed pack 100s programme – with ith 100 0s off performers from across acros ss the globe, g days in over 40 shows over 9 day something in 8 venues, there is so omethi full-on for everyone. everyone Fringe is a fullfull makes festival experience that tha at mak people come back time e and again us, but don’t just believe u s, here’s what others have to say: sa ay: a y: “II love this festival” Audience member, Czech National. “Really y impressed by the enthusiasm and d quality of performers. Good variety varie ety ty of shows event” and a well organised e vent” Tourist, Scotland. “This festivall has changed my life” Performer, Canada.

This easy guide guid de contains all you need to o make e the most of your festivall exper experience rience including information ation on on all shows and venues, s, age recommendations r d i and d language age ratings. i Our fantastic Festival assistants, al assist tants, both English and Czech speaking, n will be on hand at venues help ues tto hel h elp l with ith your our Fri Fringe F i e experience from ence fr rom the first to the last show of the d day. ay.

4

prague fringe i festival 2012 join the pa arty, be part of it, party, make it your o festival!


vítejte na fringe — 11. fringe festival praha 1.—9. června 2012 — Fringe i Festival i l Praha h je j každoroční k žd d č í burleskou, která po ccelé elé Malé Straně představí opojnou opo ojnou komedie, hudby směs divadla, komed die, hudb a zábavy. áb Při Připojte j se jt e k Fringe Fi vlastní veselici a vytvořte si v lastní festival nabité nezapomenutelný fes stival z n ve více programové nabídky y – letos v koncertech než ž 40 inscenacích i í h či koncerte k t celého vystoupí stovka umělců z celé světa, v devíti dnech a osmi najde své. divadlech každý najd de to své festivalový Fringe nabízí intenzivní intenziv vní v ní festiv zážitek, na který se llidé stále nevěříte, vracejí a jestli nevěřít te, poslechněte „Tenhle si, co o nás říkají: „Te enhle festival miluju“ (český divák). miluju divák)). „Nadšení Nadšení a kvalita účinkujících mě oslnila. představení Pěkná různorodost p ředstavení a dobrá organizace“ (turista ze festival Skotska). „Tenhle fest ttival ival mi změnil Kanady). život“ (účinkující z Ka anady).

programová Tato progra amová amová á brožura b ž vás přehledně hled dně provede celým festivalem včetně em v četně festivalových míst, věkových ěkový ých doporučení a jazykových kovýc k ých ch verzí. í N Naši ši skvělí k ělí festivaloví asistenti oví a sistenti a asistentky, kteří hovoří ovoříí česky i anglicky, budou na m místě ístě od prvního do posledního ední d ího ího h představení, předsta ř d t eníí ab abyste b ste t si náš festival estiv val mohli co nejlépe užít.

5

fringee fe festival estival praha 2012 estival přijďte, ppobuďte obuďte a bavte se. užijte si svůj festival!


tickets prices and festival offers — Tickets Ti k t for f all ll shows h 150 15 50Kč 50Kč 0 Kč price Fringe Voucher 5 full pric ce tickets for the price of 4 i.e. 600 Kč (no (n no box office handling fee applies). applies) Arrive e early at the ass vouchers must theatre to ensure your seat a be exchanged for tickets “on the door” and do not guarantee entry to a sold out show.

ticket purchase During D i th the Fe Festival Festival e ti l only l Tickets are available from Fringe venues 30 minutes before befo ore the 1st show of the d in venue da day en e off your o r chosen h sen shows hows in that venue, on that day d from our Fringe Festival assistants. Tickets bought at at the theatres for shows that subject day are not subj ject to handing charge but availability. are subject to av vailability. Advance booking options secure a seat. Fringe on-line e www.fringe.cz Everything you n need eed to plan your Fringe is available online including:

6

Student Special Tickets are 50 Kč! This offerr is only mins available at theatres 30 min ns prior to t performance (ID is required). required)). required

ticket & voucher purc purchase Advance sales and during durring Festival Fes

Individual tickets are available availab ble from Ticketstream until 3pm on the day da of the show when all tickets go to the doors door of Vouchers available individual theatres. Voucher rs are av at all times.

Advance tickets can be purchased r on-line, or in over the h phone, h i person person at Ticketstream T k outlets or by clicking through throug gh from each show in the programme section secction of the Fringe website. outlet There is a Ticketstream outle et at Fringe venue Malostranska Beseda a and a full list on of their locations available o n their website (www.ts1.cz). (www ts1 cz) During the Fringe Fringe this outlet will be open from 2pm. Ticketstream Tickets bought at Ticketstrea am outlets are subject to a 10Kč 10 Kč surcharge e for every ticket. ticket

W Browseable programme eable pr rogramme W Printable le dailyy diary W Links to perfor performer p mer websites W Links to expats expats.cz, s.cz, prague.tv and The Prague Post ague Po ost for daily reviews and helpful insightss in to the city W Details on accommodation c in Prague g W Downloadable oadable e visitor info packs For up to the min minute nute information join the Prague Fringe ringe on n Facebook – post your own reviews, ews, get ge et the inside Fringe chat, be part of it! Updates and Reviews Checkk out our m Ch media d partners for f updates, d dates, reviews daily news, revie ews and pictures: www.expats.cz www.praguepost.com www.prague.tv t www.protisedi.cz www.protisedi.c cz


ceny vstupenek a festivalová nabídka — Vstupné na všechna představení představení činí 150 Kč.

Za vstupenky zakoupené v prodejnách zaplatíte Ticketstream z aplatíte manipulační Kč. poplatek 10 K č.

prodej vvstupenek stupenek pouze běhe během em festivalu em Vstupenky mohou h být zakoupeny ve všech divadlech, kde e Fringe festival probíhá vždy a to denně vžd dy 30 minut před začátkem dy představení prvního předst tavení na jakoukoliv produkci prostoru v daném prost toru v daný den.

Fringe Voucher Pět plnohodnotných vstupenek za cenu čtyř, čtyř tj. tj. za 600 Kč (zahrnuje i manipulační poplatky). p představení Vstupenky na vybraná pře edstavení budou příslušných vystaveny v pokladnách p říslušných divadel. Permanentka nezajišťuje vvstup stup na již tak vyprodaná představení, ta ak přijďte včas!

zakoupené Vs upe V Vstupenky p y za akoupené koupené oupe p évd divadlech vad v ec p před ed představením nepodléhají manipulačnímu poplatku. Není n však zaručeno dostatečné množství volných volný nýých vstupenek, proto si své vstupenky p y zakupte zakkkupte p včas!

50 Kč Sleva pro studenty y – pouhých p možné za a představení. p eds ave . Vstupenky Vs upe y bude m studentského zakoupit po předložení studentskéh u před představením. průkazu a to 30 minut pře ed předsta

Vše, co o potřeb potřebujete bujete vědět o Fringe festivalu můžete nalézt na webových stránkách.

prodej vstupen vstupenek n ek nek a voucherů

7

v předprodeji a běhe během em festiv festivalu

zakoupit jednotlivé V předprodeji je možné z akoupit je vstupenky v prodejnách TTicketstream do 15.00 hod. v den konání představení. Poté vchodu pouze v pokladnách u vch hodu h odu do daného divadla. Vouchery jsou v předprodeji p k dispozici po celou otvírací otvíra ací dobu.

Vstupenky můžete rovněž z zakoupit akoupit telefonicky telefonicky, on-line, případně osobně v prodejnách Ticketstream nebo kliknutím m na vybrané představení v programové části našeho webu. Ticketstream také naleznete nalezne ete přímo v místě Malostranské konání Fringe festivalu v M alostranské bude Besedě, během festivalu b ude otevřeno Kompletní jjiž od 14.00 hod. Komple pe etní tní seznam prodejních míst naleznete na internetových stránkách www.ts1.cz.

Fringe on-line e on-lin ne www.fringe.cz

W Přehledný edný program prrogram W Ke stažení program ažení p rogram na jednotlivé dny W Link na strán stránky nky expats.cz, prague.tv a Prague ague Post o denní recenze W Podrobnosti obnosti o možnostech ubytování v Praze W Ke stažení informační ažení in nformační balíček Fringe festivalu alu l přejete Pokud si přejet te nejčerstvější informace, přijpojte se k Fringe Fringe festivalu Praha na FFacebooku. b k M Můžete ůžete ůž t napsatt své é vlastní l t í recenze, připojit připo ojit se na chat, zkrátka být součástí festivalu. festiva alu. Aktuality a recenze informace, Aktuální inform mace, nové recenze naleznete a fotografie na aleznete každý den na stránkách našich našiich mediálních partnerů. www.expats.cz www.expats.c www expats cz cz www.praguepost.com www.praguep post.com www.prague.tv www.prague.t tv www.protisedi.cz


How Dare You!

The Upside-Down Girl

PianoDivalicious!

Human Jukebox

22:15—23:15

22:15—23:15

20:45—21:45

20:45—21:45

19:15—20:15

22:15—23:15

19:15—20:15

19:15—20:15

17:45—18:45

14:00—15:30

Fringe Sunday

Eidolon

TIME ČAS

SHOW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

³

FRI PÁÁ 1.6.

³

³

³

³

SAT SO 2.6.

³

³

³

³

³

SUN NE 3.6. 3 . 3.6

³

³

³

MON PO 4.6.

³

³

³

TUE ÚT 5.6.

³

³

³

WED E ST 6.6. 6.6 6.

malostranská beseda

³

³

³

THU ČT 7.6.

³

³ ³

FRI PÁ 8.6.

³

³ ³

SAT SO 9.6.

28

50

41

30

27

16

PAG PAGE GE STRANA ANA


17:30—18:30

17:30—18:30

19:00—20:00

19:00—20:00

20:30—21:30

The Edge

Blood is Thicker than Roswell

The Troubadour’s Tale

When Abel met Cain

Animal Fun

22:00—23:00

20:30—21:30

16:00—17:00

My y First Ten Sexual Failures and Other Stories About Growing up

Steve Lewin

TIME ČAS

SHOW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

³

³

³

³

³

³

SAT SO 2.6.

³

FRI PÁ 1.6.

³

³

³

³

³

SUN NE 3.6.

³

³

³

³

MON PO 4.6.

³

³

³

³

TUE ÚT 5.6.

³

³

WED ST 6.6.

³

³

THU ČT 7.6.

malostranská beseda — galerie

³

³

³

FRI PÁ 8.6.

³

³

³

SAT SO 9.6.

48

19

54

49

22

26

38

PAGEE STRANA


Immigrant Song

23:00—24:00

20:00—21:00

20:00—21:00

³

³ ³

³ ³

³

³

³

³

³

³

The Rape of Lucrece

³

³

18:30—19:30

³

³

Kelder (Bye Bye World)

³

³

18:30—19:30

³

The Mole and the Worm; an underground tale

³

TUE ÚT 5.6.

³

³

MON PO 4.6.

17:00—18:00 21:30—22:30 23:00—24:00

³

SUN NE 3.6.

DOA: Department of the Afterlife

³

SAT SO 2.6.

³

³

FRI PÁÁ 1.6.

21:30—22:30

17:00—18:00

15:30—16:30 17:00—18:00 23:00—24:00

When She Went

Only Place

TIME ČAS

SHOW PŘEDSTAVENÍ

divadlo inspirace

³

³

³

³

³

WED E ST 6.6 6.6. 6.

³

³

³ ³

³

³

³ ³

³

³ ³

FRI PÁ 8.6.

THU ČT 7.6.

³

³

³ ³

³

SAT SO 9.6.

32

43

34

37

25

40

55

PAG PAGE GE STRANAA


15:30—16:30

17:15—18:15

17:15—18:15

Six Characters in Search of an Author

Light up Your Life

Why the Child is Cooking in the Polenta

21:45—22:45

20:15—21:15

20:15—21:15

Scopophilia: Into the Eye of the Sun

Déjà Vu

Shakespeare’s Kings and Clowns

18:45—19:45

21:45—22:45

18:45—19:45

15:30—16:30

All Fall Down

How To Climb Mount Everest

TIME ČAS

SHOW SHO OW PŘEDSTAVENÍ

³ ³

³

³

³

³

³

³

³

³

³

SUN NE 3.6.

SAT SO 2.6.

³

³

FRI PÁ 1.6.

³

³

³

³

MON PO 4.6.

³

³

³

³

TUE ÚT 5.6.

divadlo kampa

³

³ ³

WED ST 6.6.

³

³ ³

³

THU ČT 7.6.

³

³ ³

³

³

FRI PÁ 8.6.

³

³ ³

³

³

SAT SO 9.6.

46

24

45

29

56

36

47

18

PAG PAGE GE STRANAA


18:45—19:45

18:45—19:45

20:15—21:15

20:30—21:15

22:00—23:00

Venus and Adonis

The Prayer

Vanya

The Voice of Anne Frank

22:00—23:00

17:15—18:15

TIME ČAS

Berlin

Nuclear Love Affair

SHOW PŘEDSTAVENÍ

³

³

³

FRI PÁÁ 1.6.

³

³

³

SAT SO 2.6.

³

³

³

SUN NE 3.6.

³

MON PO 4.6.

³

³

³

TUE ÚT 5.6.

divadlo na prádle

³

³

³

WED E ST 6.6. 6.6 6.

³

³

³

³

³ ³

³

FRI PÁ 8.6.

THU ČT 7.6.

³

³

³

SAT SO 9.6.

51

52

42

53

21

39

PAGE PAG GE STRANAA


TIME ČAS

17:45—18:45

17:45—18:45

19:15—20:15

20:45—21:45

SHOW SHO OW PŘEDSTAVENÍ

Restaurant

Kassandra

Beesquit

Absolute Improv

³ ³

³

³

³

³

SAT SO 2.6.

FRI PÁ 1.6.

³

³

³

SUN NE 3.6.

³

³

³

MON PO 4.6.

³

³

³

TUE ÚT 5.6.

³

³

³

WED ST 6.6.

³

³

³

THU ČT 7.6.

divadlo na prádle — kavárna

³

³

³

FRI PÁ 8.6.

³

³

³

SAT SO 9.6.

17

20

33

44

PAGE PAG GE STRANAA


TIME ČAS

14:00—14:50 17:00—17:50 19:00—19:50

TIME ČAS

18:45—19:45

20:15—21:15

21:45—22:45

SHOW PŘEDSTAVENÍ

Zwets (Chat)

SHOW PŘEDSTAVE PŘEDSTAVENÍ V NÍ

Le Foulard

I Want to Tell You Something

Clowns In The Closet

SAT SO 2.6.

SUN NE 3.6.

MON PO 4.6.

³ ³

³

³

³ ³

SAT SO 2.6.

FRI PÁ 1.6.

³

³

³

SUN NE 3.6.

³

³

³

MON PO 4.6.

kavárna 3+1

FRI PÁÁ 1.6.

the caravan

³

³

³

³

³

³

WED ST 6.6.

³ ³ ³

³ ³ ³

TUE ÚT 5.6.

WED E ST 6.6 6.6. 6.

TUE ÚT 5.6.

³

³

³

THU ČT 7.6.

³ ³ ³

THU ČT 7.6.

³

³

³

FRI PÁ 8.6.

³ ³ ³

FRI PÁ 8.6.

³

³

³

SAT SO 9.6.

³ ³ ³

SAT SO 9.6.

23

31

35

PAGEE STRANA

57

PAG PAGE GE STRANAAA high energy, energy y, fast paced introduction tto o Fringe 2012! Welcome to tthe Fringe market place off performers present – a selection o a minute of their th heir show to tempt you to see more. O Others will be on hand to llure you to o theirs. h i Expect E the h unexpected – anything can happen at Fringe Sunday! n Bar open – arrive not early so as no ot to miss the fun! visual Genre: Very vi isual Language: In English, Czech ze and non verbal Free entry

fringe sunday — fringe neděle —

×

16

fring festival fringe malostranská beseda malostr 33.6. 6 14:00 14:00—15:30 0 —15:30

Nabitá a rychlá seznamka znamka s Fringe 2012! Vítejte na přehlídce řehlídce Fringe festivalu, kde vás letošní umělci budou minutovýmii ukázkami ká k i lákat na své hry, další budou po ruce, aby vás svedli vedli k… – čekejte nečekané, na nedělním ělním Fringe se může stát cokoliv! iv! Bar bude otevřen, tak přijďte e včas, ať tu legraci nezmeškáte! e! Žánr: Vizuální Jazyk:: V angličtině, angličtině češtině, neverbálníí Úvod v češtině Vstup p volný ý


www.tbcimprov.co.uk www. www ..tb tbcim cimpro cim prov pro v.c v .cco.u o k

Laugh your socks off at this hilarious improv! im mprov! A fast-paced show have that will hav ve you coming back for more. 2-time 2-tim me smash hit at Edinburgh International Fringe! Inter rnational improvisers create witty y sketches based on suggestions. audience di su u uggestions. i Arrive A i ready d to shout outt odd ideas and see them transformed d into fabulous scenes give that will giv ve your stomach muscles a workout! k t! All ages welcome. l “Had me laughing uncontrollably.” (Edinburgh S Spotlight 2011).

absolute improv — absolutní

Theatre, Genre: Theat tre tre, re, Improv Improv, but text based b ut visual Language: In English, some some non-verbal communication communicat tion Age accessibility: Suitable forr the whole family

17

improvizace —

to be ccontinued... (scotla a nd) (scotland) divadlo naa prádle kavárnna na kavárna 1.—9.6. 20 20:45—21:45 0 :45—21:45

×

Počůrejte se smíchy hy u této šílené improvizace. Rychlá hlá show, na kterou se budete vracet. Dvojnásobný hit na Fringe v Edinburghu! inburghu! Mezinárodní skupina pina improvizujících herců vytváří chytré ytré skeče podle návrhů diváků. Přijďte řijďte včas, ať stihnete vykřiknout out bláznivé návrhy, které se před vašima očima promění v báječné é scénky, co vám procvičí břišní svalstvo! alstvo! „Smál jsem se, až jjsem se za břicho popadal. popadal.“ Spotlight (Edinburgh S potlight 2011). Žánr: Divadlo, Divadlo o, improvizace, mluvené a vizuální vizuální Jazyk: V angličtině, angličtině ě, částečně neverbální přístupnost: Věková přístup pnost: Vhodné pro celou rodinu u


More than 3,0 3,000 000 children were personally affected afffected by the terrorist September attacks of Sep ptember 11th 2001; some witnessed witness sed the day’s events, parents, some lost par rents, some weren’t Devised even born. De evised and written ffrom reall testimony, testtimon ti timony, All ll Fall F ll D Down tells the story y of how 9/11 changed these children’s children n’s lives forever. Performed by y the captivating Prague Youth P Y th h Theatre. Th t Theat Theatre, Genre: Theatre e, text based but visual English Language: In En nglish Age accessibility: Suitable S i bl ffor all all

×

18

prague youth theatre (czech republic) divadlo kampa diva 2.—3.6. 15:30—16:30 15::30—16:30

Více než 3000 dětí tí mladších osmnácti let osobně ně poznamenaly teroristické útoky z 11. září 2001. Některé z nich byly ly přímými svědky těchto událostí, álostí, jiné při nich ztratily rodiče, některé které ještě nebyly na světě. All Fall Down v podání odání dá í divadelního di d l íh souboru Prague Youth Theatre vypráví pravdivé příběhy dětí, kterým 11. září 2001 001 navždy změnilo život. Žánr: Divadlo, mluvené vené a vizuální Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: všechny Vhodné pro v šechny

www.pyt.cz www.py www w .pyt.c .py t.cz t.c z

all fall down —


A friendly m man an will host this Don’t evening. Do on’t worry about a thing. Just come, sit sit down and take off! Comedy Genre: Come edy Language: In English, little use of language Age accessibility: Suitable S i bl fforr adults d l only l

×

Dnešní veče večer er vás hostí přátelský se muž. O nic s e nestrachujte. Příjďte, posaďte se a nechte se unést!

animal fun — zvířata

Žánr: Komedie Komed die Jazyk: V angličtině, částečné užití i mluveného slova přístupnost: Věková přístup pnost: Jen pro dospělé

19

a zábava —

marcel mohab (austria) malostranská s beseda galerie galerie 1.—5.6. 20 20:30—21:30 0 :30—21:30


Skillful physic physical cal comedy and eccentric live accordion combine with parodies s of everyday characters to create a visual and hilarious play: play y: an opera singer explodes, delivering dellivering a bathrobed accordionist, di i a music i maker k who h drives an offbeat offb beat synchronised swimmer without witthout rhythmic skills. fun An hour of fu un in a fast paced and imaginative very iimagina i ative ati musical i l world. world ld

beesquit —

×

20

artimmediate artim (ireland (ireland/italy) divadlo na prádle kavá kavárna 1.—9.6. 19:15—20:15

Kombinace komedie die založené na fyzické akci, živé vé harmoniky a parodie postaviček čček k ze života ži t vytváří vizuální a nesmírně vtipnou hru: operní zpěvačka čka exploduje a porodí při tom harmonikáře v županu, hudebníka, níka, který se níka veze na nekonvenční nční akvabele bez smyslu pro rytmus. ytmus. Hodina rychlé zábavy ve světě hudby a imaginace. divadlo Žánr: Fyzické d ivadlo angličtině, Jazyk: V anglič čtině, částečné užití slova mluveného sl lova Věková přístupnost: lova dospělé Jen pro dospě ělé

www.artimmediate.com www.a www .a arrtim a timmed media med ia atte.c a e om

Theatre, Genre: Theatre e, Physical Theatre Language: In English, En nglish, little use of language Age e accessibility: Suitable for adults only onlly


These are K Kafka’s afka’s last days in Berlin. Already Alrea ady seriously ill, assisted by his companion comp panion Dora Diamant, a third character, charracter, Leopold Mayer pays a visit.. The city of Berlin, fourth almost a fou urth character, is rife poverty with i h povert t and ty d hunger, h and d portas. Our three Nazism is ante a within that frame of characters live l absurd cruelty, crue elty, constantly making an effort ff t to t keep k their th i tenderness t d and poetic view view on life intact.

berlin —

Theatre, Genre: Theat tre, Text based Language: In Greek with English translation Age A accessibility: Suitable for adults only o

×

21

okypus thea theatre company (gre (greece) divadlo na prádle 1.—3.6. 18:45—19:45

Kafkovy poslední slední dny v Berlíně. Je už vážně nemocný, ý pomáhá áhá mu Dora Diamantová, ntová, vtom je navštíví třetí postava, a, Leopold Mayer. Berlín, skoro čtvrtá postava, překypuje chudobou, hladem ladem a nacismus je ante portas. as. Naše tři postavy žijí na pozadí dí absurdní krutosti a neustále se e snaží uchovat si svou něhu a poetický cký pohled na život. život Žánr: Divadlo, Divadlo o, mluvené slovo řečtině Jazyk: V řečti ině (překlad do angličtiny) přístupnost: Věková přístup pnost: Jen pro dospělé pnost:


PhD student P Page age Petrucka has written a fun,, heartwarming play about family ties, belief, and UFOs. Three sisters jjourney back to the place that has been their biggest source of contention: n Roswell, New Mexico. N M i .T To the h oldest, oldes ld i is it i a place of wonder. wo onder. But to the others, it brings only y frustration. Perhaps though, this trip trip will be different. this they will Perhaps P h thi time time i th ill find d something truly tru uly out of this world. Theatre, Genre: Theatre e, Text based Language: In English En nglish Age accessibility: nglish all Suitable for a ll

blood is thicker than roswell — krev není

×

22

roswell —

page petr petrucka r ucka (usa) malostranská malostransk ká beseda galeriee 8.—9.6. 17: 17:30—18:30 :30—18:30

Page Petrucky napsal psal vtipnou a hřejivou hru o rodinných odinných poutech, víře a UFU. Tři sestry ttry se vracejí jí na místo jejich největšího většího sváru, Roswell v Novém Mexiku. Pro nejstarší sestru je to úžasné místo. Ostatním jen způsobuje sobuje frustraci. frustraci Tenhle výlet ale možná dopadne jinak. Tentokrát možná najdou něco skutečně neskutečného. čného. Žánr: Divadlo, mluvené vené slovo angličtině Jazyk: V anglič čtině Věková přístupnost: všechny Vhodné pro v šechny


www.avoidjars.com www w.av avoid o jar oid jars s.c s .ccom o

It is quite simply sim mply hopeless! Two clowns find themselves stuck, confused, calamitous ca alamitous in a world unfathomable unfathomab ble to their incredibly minds. feeble mind ds. Together they search for meaning g through the great from to Dickens, classics, l i f m Sartre S Di Dicke i k Molière to Beckett. Beckett. Come revel in the hilarity of their great tragedy. Real We Are A Re R eall bring you an e unmissable i bl performance f with ith “Dazzling special p effects” that “perfectly capture a the quintessential man.” frailty of ma an.” (Edinburgh Nuff Said). Said) Said d).

clowns in the closet — klauni

Theatre, Genre: Theat tre, Physical Theatre, Puppet Theatre, Thea atre, Music, Comedy, Theatre, Clown Thea atre atre, tre, Text based but visual Language: In English, part in Czech and otherr Languages Age accessibility: Suitable table for all

23

ve skříni —

we are a real ( (englan nnd) d)) (england) kavárna 3+1 11.—9.6. 9 6 21:45—22:45 2111:45 :45 22:45 :45—22:45

×

To je prostě beznadějné! adějné! Dva zmatení klauni se bez možnosti návratu ocitnou v neblahém světě, který je pro jejich slaboučký rozum zcela nepochopitelný. elný. Vydají elný se spolu hledat smysl mysl velkých klasiků – od Sartra a po Dickense, od Molièra k Beckettovi. kettovi. Přijďte si vychutnat y t humor or jejich velké Skupina tragédie. Sk kupina We Are A Real vám přinášíí nevšední představení s oslnivými efekty, které „dokonale vyjadřuje yj j pods p podstatu odstatu a u lidské ds é s slabosti.“ slabosti. abos i. (Edinburgh Nuff Said). d Žánr: Fyzické é divadlo, loutky, hudba, klauniáda, komedie,, kl llauniáda,, mluvené a vizuální Jazyk: Ja azyk: V angličtině, částečně v ččeštině eštině a jiných jazycích přístupnost: Věková přístup pnost: Vhodné pro všechny


A young coup couple’s ple’s love is threatened by infidelity, a vague feeling they’ve seen it all before, and the mysterious appearance ap ppearance of more oranges. and more ora anges. Why? It has something to o do with Spain. time But every tim B ime m they h try to expose truth, the juicy truth h, all is forgotten. something Why? It has s omething to do with… Charming, funny, surreal... Déjà Vu comedy iis a timeless ti l c d you’ll ’ll wantt to t see over and over again.

déjà— vu

×

24

wild mint pproductions (austra (australia/ czech re republic) divadlo kampa 1.—4.6. 20:15—21:15

Lásku mladých milenců ilenců ohrožuje nevěra, vágní pocit, it, že tohle už tady bylo a záhadná dná d á zjevení j í dalších a dalších pomerančů. Proč? Má to něco společného se Španělskem. Ale pokaždé, kdy chtějí odhalit peprnou rnou pravdu, pravdu vše je zapomenuto. Proč? roč? Má to něco společného s…. Kouzelné, vtipné, surrealistické… Déjà Vu je nadčasová ová komedie, komedie kterou budete chtít ít vidět zas a znovu. Žánr: Divadlo,, komedie, mluvené a vizuální Jazyk: z V angličtině, Věková přístupnost: Vhodné pro všechny

www.wildmintproductions.com www.wi www w wiildmint n pro produ du ucctio u t ns. s.com c m co com

Theatre, Genre: Theatre e, Comedy, Text based but visual Lan Language: nguage: In English Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all


DOA: Department Deparrtment of the Afterlife is a hilarious hilariou us exploration of what happens after aftter we “shuffle off this coil”. mortal coil” ”. Before the bright light or eternal damnation, damnation, you must encounter the th he DOA: a nightmarish bureaucratic bureaucrati b ic offi ic ffice, waiting ii to application see if your a pplication has been successfully y “processed”. Whilst group there, a gro oup of strangers recall their th i lives li b before efore f th they fface the th judgement. ultimate jud dgement. 2011 Prague Fringe Inspiration Joint-Winners Award: Join nt-Winners On All in the e Timing g 2011 “Fresh and Funny” ” (protisedi.cz).

doa: department of the afterlife

Theatre, Genre: Theat tre, Comedy, Text based Language: In English Age accessibility: Contains strong language anguage

25

opž: odd oddělení pro posmrtn život posmrtný

windermere productions (englan n d) (england) divadlo in inspirace n spirace 1.—4.6. 21:30—22:30 55.—6.6. 66 223:00 23:00—24:00 3:00 24:00 3:00—24:00 7.—9.6. 17:00—18:00

×

OPŽ: Oddělení pro o posmrtný živott se s humorem dívá na to, co se s námi stane, když „odmrštěno rštěno jest pouto smrtelné“. Než spatříme atříme jasné světlo nebo věčné zatracení, cení, musíme přes OPŽ: otřesný úřad, d, kde se dozvíte, zda vaše žádost byla úspěšně „zpracována“. Na a úřadě si skupina vypráví cizích lidí vy ypráví o svých životech, než vyslechnou poslední ortel. IInspirativní i i í cena na P Prague Fringe F Frii e 2011: spoluvítěz spoluv vítěz „Svěží a komické.“ m (protisedi.cz – o inscenaci A All in the Timing g – 2011). Žánr: Divadlo, Divadlo o, komedie, mluvené slovo Jazyk: V angličtině přístupnost: Věková přístup pnost: Hrubé výrazy


“There are no o constraints on the human mind,, no walls around the human spirit,, no barriers to our except progress exce ept those we ourselves Ronald erect.” – Rona ald Reagan. The Edge is a one man show which explores limitations the h li limitation i i n ns off a h human mind i d with struggling wi ith mental health issues. The performance pe erformance uses verbal and physical theatre methods the off tto examine i th he parameters he t a personal reality re eality resulting in sensory a highly sens sory experience.

×

26 —

pbs players (czech rrepublic) malostranská beseda malostra galeriee 11.—5.6. —5 6 17:30—18:30 17:30—18:30

„Lidská mysl nemá áh hranice, i k kolem l lidského ducha není ení zdí, v cestě našemu pokroku nestojí nic, jen to, co tam postavíme sami.“ – Ronald Reagan. Hranice je e one man show, show která zkoumá limity ity lidské mysli zápasící s mentálním ním onemocněním. Představení skrze metody verbálního a fyzického kého divadla zkoumá parametry ry osobní reality. Výsledkem je e mimořádně smyslový zážitek. Žánr: Fyzické divadlo, divadlo, mluvené a vizuální Jazyk: z V angličtině Věková přístupnost: Hrubé výrazy

www.pbschool.cz ww ww w w.pb p sch schoo oo oll.cz o .

the edge — hranice

Theatre, Genre: Theatre e, Physical Theatre, e, Theatre but Text based bu ut visual Language: In English En nglish Age accessibility: Contains strong o language


Nervous Do Doll oll Dancing presents journey a musical jo ourney into a kaleidoscopic kaleidosco opic dream world; a beautiful and haunting story told through the e cello. Eidolon n is a play on fantasy a and nd reality, dream state and a wordless d present; prresent; r dl and d amorphous experience. “The interplay interpllay between music and projection is s hypnotic... driven not by b narrative ti e b butt rather th b by music musii and emotion.” (Hannah Smith, Theatre View View). w).

www.nervousdolldancing.com www w .ne nerv rv vo v ousd sdoll ollda oll da an a ncin c g.c .com o om

Genre: Musicc Language: Non verbal Age accessibility: Suitable for all

eidolon —

×

27

nervous ddoll dancing (new ze zealand) malostranská beseda malostran 1.—3.6. 17:45—18:45 1 4.—5.6. . 5.6. 119:15—20:15

Nervous Doll Dancing ncing uvádí hudební výlet do kaleidoskopického světa snů; krásný ý a chytlavý h tl ý příběh vyprávěný ý cellem. Eidolon je hra o fantasii a realitě, stavu snů a přítomnosti; amorfní morfní zážitek beze slov. „Souhra hudby a projekce je hypnotická... neposouvá posouvá jí příběh, ale spíše hudba a emoce.“ (Hannah Smith, Theatre View). View) Žánr: Hudba a Jazyk: Neverbální přístupnost: Věková přístup pnost: Vhodné pro všechny


Provocative, iintelligent, ntelligent, with the right amountt of sass, internationally touring Canadian d stand-up comic Spaulding Daniel-Ryan S paulding welcomes you to the world wo orld of a fearless, lovable young g gay man, who doesn’t d ’ take k shit shi ffrom anyone!! Media, celebrity, celebrrity, sex, politics – nothing is offf limits in this show! “4 Stars! He’s s intelligent, and above funny... all ll very ffunny y His y... Hi material t i l is i tight, ti ht his delivery is s strong, and his timing is perfect.” (Scotsgay (S Scotsgay Magazine, Edinburgh Fringe Friinge 2011).

×

28 —

daniel-ryan daniel ryan spaulding s paulding (canada a) (canada) malostranská malostransk kkáá beseda 5.—7.6. 22:15—23:15 :

Provokativní, inteligentní, ligentní, li t í přiměřeně drzý, kanadský stand-up komik Daniel-Ryan Spaulding na mezinárodním zinárodním turné vás vítá ve světě nebojácného nebojácného, sympatického gay y mladíka, který se nenechá nikým m ochcat! Média, celebrity, sex, politika itika – v této show není nic přes čáru!! „Je inteligentní a hlavně velmi vtipný... Je soustředěný, so oustředěný, má výborný projev j a dokonalé načasování.“ (Scotsgay Magazine, načasování.“ Edinburgh Fringe Friinge 2011). Žánr: Komedie, Komedie e, mluvené slovo angličtině J y V anglič Jazyk: g čtině ě Věková V v přístupnost: p p dospělé, Jen pro dospě ělé, hrubé výrazy

www.danielryanspaulding.com www.da www w da aniielry lryans a pau ans au uldi l ng. ng.com c m co com

how dare you! — opovaž se!

Comedy, Genre: Comed dy, Text based Language: In English En nglish Age accessibility: Contains strong o language


www.autojeutheatre.co.uk www.au www .au utoj to eut eu hea heatttre re e.co .co.uk .uk uk k

One man, o one ne mountain, one outcome? A heart-warming tale embracing of embracin ng life sees one man’s from epic rise fro om the doldrums of existence his office ex xistence to a Mount conqueror. Everest conq queror. Autojeu create the h perfect f bllend blend d off escapism i and d crafted lovingly cra afted absurdity. nature “The very n ature of How To Climb Mt. Everest is a circus of caricatures buffoonery executed and d buffoon b ff nery n t d with ith captivating a captivatin ng blend of mime and deft physical ph hysical prowess.” Fringereview.com). (**** Fringer review.com).

how to climb mount everest — jak zdolat

Theatre, Genre: Theat tre, Physical Theatre, Text Comedy, Tex xt based but visual Language: In English Age accessibility: Suitable forr all

29

mount everest —

autojeu ttheatre heatre (englan n d) nd) (england) divadlo kampa 1.—5.6. 1 —55.6. 1. 56 18:45—19:45 18:45 8:45—19:45 19:45 6.—9.6. 21:45—22:45

×

Jeden muž, jedna hora, jeden výsledek? Hřejivý ý příběh o lásce k životu sleduje epickou pickou cestu jednoho muže ze zatuchlé kanceláře až ke zdolání Mount unt Everestu. Autojeu dokonale vyvažují escapismus s absurditou, urditou, do které vložili spousty lásky. ky. ky „Jak zdolat Everest stt je cirkus karikatur a klauniáda udělaná s chytlavou směsí pantomimy obratnosti.“ a fyzické ob bratnosti. bratnosti. ratnosti.“ Fringereview.com). (**** Fringer review.com). Žánr: Fyzické é divadlo, komedie, mluvené a vizuální vizuální Jazyk: J y V angličtině ě Věková přístupnost: Vhodné pro o všechny


After last yea year’s ar’s acclaimed sell-out run and two g guest appearances TV; on Metropol T V; Gail Whitmore is Human back as the H uman Jukebox! This is your show too, so holla out your requests and she will perform them unaccompanied unaccompani ied ied d and d ffrom memory eclectic from her ecle ectic song list of 2,000. The mashup that that caps the show – from opera to o rap – must be seen to be believed! b b li d!

human jukebox — lidský jukebox

×

30 —

gail wwhitmore (usa/scotll and) (usa/scotland) malostranská malostranskkkáá beseda 1.—3.6. 19: 19:15—20:15 :15—20:15 8.—9.6. 8. 9.6. 22:15—23:15 22:::15 15—23:15 15 23:15

Po loňské vyprodané ané show a dvojím vystoupení ení v TV Metropol se Gail Whitmore vracíí se svým ý 2000 písní čítajícím m Lidským Jukeboxem. Toto je vaše show, tak si řekněte, co chcete ete slyšet. Zpívá zpaměti a bez doprovodu. provodu. Abyste provodu téhle směsici kousků sků od opery po rap uvěřili, musíte síte ji prostě vidět! Žánr: Hudba, komedie, edie, částečné užití edie mluveného slova Jazyk: V angličtině Věková a češtině Věko ová přístupnost: Vhodné pro všechny

www.facebook.com/HumanJukeboxGail w www w.fa .faceb cebook ook ok k.co .c m/H m um ma m anJu nJukeb keb e ox xGail xG x ail

Genre: Music, Comedy, Little use of language LLanguage: anguage: In English and in Czech Age a accessibility: ccessibility: Suitable for all


How do you u know that what I say is true? Or are are you here because you expect it not to be true? Will there be paper a boats, flashlights, teapots? secrets, teap pots? Probably. Come prepared to o share. A small show space iin a small ll sp p pace ffor a small ll group (make sure you are one of them). previous Caroline’s p revious shows have involved backyards, ba ackyards, rooftops, iPods, cookies, ki iPo iPods, od and d ffull ll place l settings at a dinner table for eight. Do not miss s her latest creation.

i want to tell you something — chci ti

Theatre, Genre: Theat tre tre, re, Text based but visual Language: In English Age accessibility: Suitable forr all

×

31

něco říct —

caroline sniatynski ((canada/f / rance)) (canada/france) kavárna 3+1 11.—9.6. 9 6 20:15—21:15 220:15 0:15—21:15 00:15 :15—21:15 21:15

Jak víš, že říkám kám pravdu? Nebo jsi tady proto, ž že čekáš, č káš že ž to t pravda d nebude? Budou tam lodičky odičky z papíru, baterky, tajnosti, nosti, konvice? Asi. Přijďte připraveni aveni podělit se. se Malé představení na malém místě pro malou skupinu nu (určitě v ní buď!). Caroline ve svých starších hrách zužitkovala střechy střechy, dvorky dvorky, sušenky, iPody dy a tabuli prostřenou pro osm hostů. hos stů. Nenechte si ujít její kousek. nejnovější k ousek. Žánr: Divadlo, Divadlo o, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V ang gličtině Věková přístupnost: Vhodné pro o všechny


“Compelling, thought provoking and incredibly y beautiful…” Pantheon Players Pla ayers presents a tale of people torn by by modern migration. Two brothers s emigrate from their country war torn coun ntry in the hope life. off a better b life. e Mirela, Mii l a young woman, is due du ue to join them. Three people struggle strugg gle across boundaries countries, of time, count tries, culture and their and personall ideas id idea a off love as l d hope. h series Based on a se eries of true stories this Immigrant is an Immigra ant Song.

×

32

song — přistěhovalecká písnička —

pantheon pplayers layers ((england) (england dd)) divadlo ins inspirace spirace 11.—4.6. —44 6 23: 23:00 23:00—24:00 :00—24:00 00 24:00 5.—9.6. 20: 20:00—21:00 : 00—21:00

„Podmanivá, chytrá rá a strašně krásná.“ Pantheon n Pl Players uvádí ádí příběh lidí rozdělených ených současnou imigrací. Dva bratři ři odejdou z válkou zmítané země v naději na lepší život. Mladá adá dá žena Mirela se k nim má přidat. at. Tři lidé cestují přes hranice času, zemí, kultur a vlastních představ av o lásce a naději. Přistěhovalecká valecká písnička se zakládá na několika kolika skutečných příbězích. Žánr: Divadlo,, mluvené a vizuální Jazyk: V anglič angličtině čtině Věková přístupnost: Hrubé výrazy y

www.pantheonplayers.com ww www .pa pa anth ntheon e pla eon play ye yer y e s.c s.com om m

immigrant

Theatre, Genre: Theatre e, Text based but visual e, Language: In English En nglish Age accessibility: Contains strong o language2 200000 000316


2 200000 000323Do all stories storie es include sex, war, power, winners n and losers? off the Greek tragedy Kassandra o becomes a ttranssexual ranssexual immigrant, herself selling herse elf for pocket change. She presents presentts her own Odyssey, in boots. red d shiny hi b bo o oots. Expect tears and E d laughter, sarcasm sa arcasm and humour, and Euripides an nd Bugs Bunny! The between distance bet tween myth and reality, performer f a and d audience di collapses ll in the search for meaning. A real tragedy! stand-up tra agedy!

kassandra

Theatre, Genre: Theat tre tre, re, solo performance performance, Text based but visual Language: In broken English Age accessibility: Contains strong language

33 —

1+1=11 / 1+1 /despoina saraf sarafeidou (gre (greece) divadlo na prádle kavá kavárna 66.—9.6. 9 6 17:45—18:45

×

Jsou součástí všech h příběhů sex, válka, moc, vítězové ové a poražení? Kassandra z řecké é tragédie se stává transsexuální imigrantkou, grantkou, která grantkou se prodává za drobáky. obáky. Vydává se na vlastní odyseu v lesklých rudých botách. Můžete čekat kat slzy a smích, sarkasmus a humor, or, Eurípida or a Bugs Bunnyho! Vzdálenost mezi mýtem a realitou, alitou, hercem a divákem se propadá padá do hledání významu. ý Skutečná ná stand stand-up up tragédie! Žánr: Divadelní Divade elní sólové představení, mluvené a vizuální vizuální lámané Jazyk: V lám mané angličtině přístupnost: Věková přístup pnost: Hrubé výrazy


It is possible. You could just disappear. Close l the door behind you to never return again? Amsterdam Best of Amste erdam Fringe 2011 “Kelderr is about o a desire to escape your daily life e to start all over. It’s a parable bl about ab bout li living i today. d The Th h performers are a complex, fearless, witty and truthful. u The staging is meticulous. simple and m eticulous. All these components t create c t a performance f moving that is both m oving and mysterious.” (Amsterdam Fringe Jury).

kelder (bye bye world) — kelder

Theatre, Genre: Theatre e, Text based English Language: In En nglish Age accessibility: 15+ Suitable for 1 5+

×

34

(nashle světe)

gehring & ketelaars frijlingg ((the netherl l ands) lands) netherlands) divadlo ins inspirace spirace 5.—9.6. 5 9 6 18:30—19:30 18:::30 30 19:30 30—19:30 BEST AMST OF ERD FRING AM E

Je to možné. Můžete ete t jjen tak t k zmizet. i t Zavřít za sebou a už se nikdy nevrátit? To nejlepší z Amsterdam erdam Fringe 2011 „Kelder je o touze uniknout každodennosti a začít od nuly. Podobenství o životě otě v přítomné chvíli. Herci hrají komplexně komplexně, beze strachu, s humorem m a pravdivě. Scéna je jednoduchá n a přesná. vytváří To vše vytvář ří představení, dojemné mysteriózní.“ které je dojem mné i mysteriózní. mné Amsterdam (Porota na Am msterdam Fringe). Žánr: Divadlo,, mluvené slovo angličtině J y V anglič Jazyk: g čtině ě Věková V v přístupnost: p p Vhodné od 15 5 let


A tale, of sorts. so orts. Starring a woman and a scarf.. A second solo show from Lucy Hopkins, Hopkins, winner of Prague the 2011 Pra ague Fringe Festival Inspiration Award. Award. Genre: Theatre, G enre: Th Theat h tr ttre, Text T based b d but b visual i l Language: In English Age accessibility: strong Contains str rong language

www.lucyhopkins.eu www w.lu lucyh cy cyh y opk kiins n .eu

×

le foulard — šátek

Příběh, tak trochu. V hlavních rolích žena a šátek. Druhé sólo představeníí Lucy Hopkins, vítězky Inspirativní ceny Fringe Festivalu Praha v roce c 2011.

35 —

lucy hopkins (england) kavárnaa 3+1 kavárn 1.—9.6. 18:45—19:45 188 :45—19:45

Žánr: Divadlo, mluvené vené a vizuální Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: Hrubé výrazy


Welcome to the t magical world of a lighting ttechnician... echnician... sorry, designer. lighting desig gner. Because she is a designer,, not a technician. Light Of course. Lig ght up Your Life e makes fun of the creative cre eative theatre crew and their h i clumsy l eff efforts to communicate i other. with each oth her. Maybe you will recognise yourself you urself in one of the hopefully caricatures, h opefully you will llearn something someth th thi hing i about b t lighting. li hti and Educational a nd funny. Based on observations in real theatres.

×

36

na život —

dare to light ( (estonia aa)) (estonia) divadlo kkampa ampa 22.—5.6. 5 6 17 17:15 17:15—18:15 ::15 15—18:15 18:15

Vítejte v kouzelném m světě ětě osvětlovačky… pardon, ardon, světelné designérky. Protože že ona je designérka, ne nějaká ějaká technička. Samozřejmě. Posviť si na život si dělá legraci z tvůrčích profesí divadelního souboru a jejich neohrabaných eohrabaných pokusů spolu komunikovat. munikovat. munikovat Možná se v některé ré z karikatur poznáte, snad d se i dozvíte něco o osvětlování. osvětlováníí. Vzdělávací a vtipné. ve Odkoukáno v e skutečných divadlech. Žánr: Loutkové é divadlo, komedie, vizuální mluvené a viz zuální Jazyk: zuální J y V angličtině Věková Věková přístupnost: všechny Vhodné pro v šechny

www.daretolight.com www. www w..da d ret re oli oligh gh htt.co h . m

light up your life — posviť si

Genre: Puppett Theatre, Theatre Comedy, Comedy but Text based bu ut visual Language: In English Age e accessibility: Suitable for all


www.facebook.com/teatroentreescombros ww www ..fa faceb ceb book k.ccco om/t m/ eat eatro ro oe o entr n ees escom com mbro bros s

the mole and the worm; an underground tale

Through cavernous cav vernous dusk, damp and darkness, darkne ess, a lonesome Spanish discovers potholer dis scovers an antique English girl buried, forgotten in time. Despite Despitte their wild differences, somehow they must so omehow get on. A web and off cruelty l a nd d unlikely lik l ki kinship hi is wound in n this darkly innocent tragicomedy. tragicomedy y. Award-winning creation from fro om new Spanglish Teatro company T Te e t Entre eatro E t Escombros, E b cavernous, touring in ca avernous, unexpected sites. entertaining “Witty, ente ertaining and original.” “An intriguing intriguiing and atmospheric piece.” “Haunting!” ” Theatre, Genre: Theat tre, tre, re Text based Language: In English sh Age accessibility: Suitable for adults ts only

37

krtek a čer červ, příběh z pod podzemí

teatro entre escombros r (spain/england) divadlo in inspirace nspirace 1.—4.6. 18:30—19:30 188 :30—19:30

×

Osamělý španělský ký speleolog se přes šero, vlhko a tmu jeskyně dopátrá zapomenuté nuté anglické dívky ze starých časů. Ačkoliv jsou diametrálně odlišní, musí spolu nějak vyjít. V této temně nevinné tragédii se splétá síť sepětí. krutosti a nečekaného e ověnčená Cenami ově ěnčená hra nové španělsko-anglické španělsko-a š ěl k an anglické a li ké skupiny lické sk k iny i Teatro Entre e Escombros je na turné nečekaných po nečekan ných jeskyních. „Chytré, zábavné záb bavné a originální.“ „Pozoruhodná „Pozoruhod P h dná dná áh hra se silnou il atmosférou.“ u „Chytlavé!” ” Žánr: Divadlo, Divadlo o, mluvené slovo o, angličtině Jazyk: V ang gličtině Věková přístupnost: dospělé Pouze pro d ospělé


“I tried to be sensible and adult and use big words d that they taught us at drama school. o But when I did that, my show was s rubbish. So instead honest, I tried to be h onest, and truthful, and then the show was better.” Tomazic Andy A d T Tomazi ic gives i an h honest performance about sex, relationships,, coffee and other things that people pe eople have when they have to h t grow w up up. Theatre, Genre: Theatre e, Comedy, Text based Language: In English En nglish Age accessibility: Contains stro strong ong language

my first ten sexual failures and other stories about growing up

×

38 —

mých deset dese prvních r sexuálních trapasů a jiné příb b ěhy běhy příběhy o dospívá á ní dospívání

— andy tom tomazic m azic ((englandd) (england) malostranská malostransk ká beseda galeriee 1.—3.6. 16: 16:00—17:00 :00—17:00

„Chtěl jsem být rozumný ozumný a dospělý a používat cizí slova, ova, která nás učili na divadelní akademii. demii. Ale když y jsem to dělal, mé hry stály za prd. Tak jsem zkusil být ýt upřímný a pravdivý a hra se zlepšila.“ Andy Tomazic hraje aje o sexu, vztazích, kávě a dalších věcech, které musíme, když yž musíme dospět. Žánr: Divadlo, komedie, medie, mluvené slovo Jazyk: zyk: V angličtině Věková přístupnost: Hrubé výrazy


www.built4collapse.org www.b www .b built bu b iltt4co 4 lla lap pse p s .or .org g

Extraordina Extraordinary ary and provocative, NYC’s Built ffor or Collapse premiers their newest newes st hit Nuclear Love Affair historical – a historica al pop culture spectacle Marilyn starring Ma arilyn Monroe, Charlie Chaplin and d the Atomic Bomb. Set a multimedia off against i m li di backdrop b kd persecution, war and pe ersecution, this “strange performance” carnival of p erformance” traces the evolution off the American Dream. “Harsh “H h and d hysterical, h t i l this thi ’vision ’ i i gone of a world g one wrong‘ is ’an theatrical amazing the eatrical experience’ that ’blown away‘.” leaves audiences e (NYTheatre.com). (NYTheatre. (NYTheatre .com) .com). .com)

nuclear love affair — atomová aféra

Theatre, Genre: Theat tre, Physical Theatre, Dance Theatre, Music, Comedy, Multimedia,, Little use of language Multimedia Language: In English h Age accessibility: Suitable for adults s only

39 —

built for collapse (usa)) divadlo naa prádle 5.—7.6. 22 22:00—23:00 2 :00—23:00 7.—9.6. 17:15—18:15 1

×

Nevšední a provokativní kativní newyorkská skupina pina Built for Collapse premiérově ově uvádí svůj nejnovější hit Atomová aféra – historický popkulturní spektákl s Marilyn n Monroe Monroe, Charlie Chaplinem m a atomovou Tento bombou. Te ento podivný karneval se odehrává á na multimediálním války pozadí válk ky a pronásledování ky a sleduje evoluci ev voluci amerického snu. „Drsná a komická ko omická vize zkaženého světa nabízí nabíz zí úžasný divadelní který zážitek,, kte erý e rý ý diváky d á y naprosto ap p os o (NYTheatre.com). ohromí.“ (N NYTheatre.com). Žánr: Fyzické é divadlo, tanec, hudba, komedie,, m multimédia,, částečné užití mluveného slova Jazyk: V angličtině přístupnost: Věková přístup pnost: Pouze pro dospělé


only place — jediné místo

Theatre Genre: Dance T heatre Language: Non n verbal Age accessibility: Suitable itable for all

40 —

kathero katherosinmotion/ kate nanke e rvis nankervis (canada a) a) (canada) divadlo ins inspirace spirace 1.—4.6. 1. 4.6. 17:00—18:00 17:00 17: 0000 18:00 5.—9.6. 21:3 21:30—22:30 3 0—22:30

×

Představení pro jednu ednu tanečnici o ženě, která je sama ama v pokoji. Její příběh splétá hudba, ba, jako když DJ ba mixuje trance, elektroniku ektroniku a dub step a láká voyera a do jejího pokoje, aby se stal svědkem em hlasů, které slyší, setkání, která rá absolvovala a míst její fantazie. e. „Nádherný snový sn nový výjev.“ soundandnoise) (Edmonton’s s oundandnoise) snové „Poutavé, sno ové a místy ové humorné...“ (Evidance (Evidance Radio) „Živé a lidské… lidské é… Nankervis tančí fenomenálně.“ fenomenálně ě.“ (Toronto Eye). Žánr: Taneční divadlo d Neverbální Jazyk: Neverb bální Věková přístupnost: Vhodné pro všechny p y

katherosinmotion.blogspot.com kather kat k he osi sin nmo m tio t n.b n.blo lo og o gspo spot.c t.ccom m

A solo dance show about a woman found alone iin n a room. Her story is weaved together tog gether by original music reminiscent reminis scent of a DJ spinning electronica trance, electro onica and dub step musical sets inviting the voyeur into her room, the h he voices i she h h hears, hears her h encounters and an nd landscapes of her imagination. “A beautifully y eerie reverie.” (Edmonton’s (Ed t ’ soundandnois s soundandnoise) d d i ) dream-like “Gripping, dr ream-like and at times humorous...” ” (Evidance Radio) entirely “Brisk and en ntirely human... Nankervis’ d dancing ancing is ancing phenomenal.” phenomenal. .” (Toronto Eye).


www.pianodivalicious.com www.pi www .piia ano nodiv d ali div alici ciiio ous. u com om

Imagine... iff Bette Midler and Liberace had a “love child”... The PianoDiva has has arrived! Amy Abler teases, titillates, tea ases, and thrills with virtuosity stunning vir rtuosity and “clean burlesque” style. “Unrestrained “Unrestrain “U ined n d joy!” j !” ((The (Th h Ad Advertiser, Advertis d i Adelaide) “Switching ttunes at the drop of boa, a feather bo oa, Amy Abler brings programme you a ffull ll p r rogramme off jjazz, rock k classical and classica al piano, all the while charming the th he audience with her happy humour and slinky piano technique.” technique ” (**** Broadway Baby Baby, Edinburgh).

pianodivalicious!

Music, Genre: Music c, Comedy, Cabaret, Text based but visual Language: In English Age accessibility: Contains innuendo, uendo, children must be accompanied d

41

amy abler (us (usa) malostranská beseda malostran 1.—4.6. 1. 4.6. 20:45—21:45 6.—9.6. 19:15—20:15

×

Představte si...kdyby ii...kdyby kdyby Bette Midlerová a Liberace měli „dítě z lásky“. PianoDiva anoDiva dorazila! Amy Ablerová škádlí, ádlí, dráždí a uchvacuje senzační virtuozitou tuozitou a varietním stylem. „Nespoutaná á radost!“ (The Advertiser, ser, Adelaide) „Amy „ y Ablerová rová ová střídá písně rychleji, než by sklouzlo boa z nahých ramenou. Její Je ejí repertoár pojímá jazz, rock a klasické piano a své publikum uchvacuje publikum ucchvacuje hvacuje acuje j laskavým as a ý humorem a hladkou technikou hry na piano.“ ((**** **** Broadway Baby, Edinburgh).

Žánr: Hudba, Hudba a, komedie, kabaret, vizuální mluvené a v izuální Jazyk: V angličtině Věková přístup přístupnost: pnost: Obsahuje narážky, děti pouze v doprovodu dospělých


Commissione Commissioned ed by the M1 Singapore Fringe Festival Festiva al 2012, The Prayer is a solo dance-theatre dancce-theatre piece with existentialist questions at its heart. we Why should w e continue existing? How can we be cheerful, when discovered we have h di disco overed o d the h terrible ibl secret that life e is meaningless? questions These questio ons are explored but unanswered. remain unans swered. The quest to answers dark, find d th the answ w wers results lt in i a dark d k desperate, and an nd funny performance. Martin Music by Mar rtin Eklund.

×

42

ka eng kai (singaporr e) (singapore) divadlo na prádle 1.—3.6. 20:15—21:15

Modlitba, která vznikla znikla na objednávku festivalu stivalu ti l M1 Singapore Fringe 2012, je taneční představení pro jednoho ednoho tanečníka a zkoumá existenční ční otázky. Proč bychom tady y stále měli být? Jak se můžeme radovat, adovat, když jsme zjistili strašné é tajemství o tom, že život nemá má smysl? Tyto otázky jsou zkoumány, zkoumány ale zůstávají nezodpovězeny. ovězeny. Pouť odpověďmi za odpověďm mi ústí v temné, zoufalé, představení. ale komické p ředstavení. Martina Hudba od Ma artina Eklunda. artina Žánr: Taneční divadlo, d mluvené a vizuální Jazyk: z V angličtině V v přístupn Věková p přístupnost: p ost: os : Vhodné od é od 10 0 let e

kaifi ka kai fishfi fish sh hfi fish.tumblr.com sh. h tum umbl blllrr.co . m

the prayer — modlitba

Genre: Dance T Theatre, heatre heatre, Text based In English but visual Language: n Age accessibility: accessibilityy: Suitable for 10+


www.gerardlogan.co.uk www.g www .g ge g erar ardlo dloga dlo gan.co . .uk uk k

the rape of lucrece — znásilnění

Winner of T The he Stage newspaper’s Performer ‘Best Solo P erformer of the 2011 Edinburgh Festival’. Festival’. Internationallyaward-winning acclaimed, a ward-winning solo presentation n of Shakespeare’s brilliant, brutal bru utal narrative poem. by the Directed Di i db h award-winning d i i Gareth Armstrong. Arm mstrong. Performed by Logan Gerard Loga an (Olivier Nominee – Royal Shakespeare Shake espeare Company (RSC). “Sensational!” Nunn). “Sensationa “S ti al!” al!” (Sir (Si Trevor T N Nun ) holds “Logan hold ds his audience spell bound.” (Edinburgh (Ed dinburgh Fringe Review 2011). “It is a real privilege to see Logan (The perform.” (T The Stage – Edinburgh 2011). performs “Logan perf forms magic.” (Nottingham m Daily Post). Post)

43

lukrécie —

thievish dog ( (englan nnd) d)) (england) divadlo in inspirace n spirace 11.—4.6. 4 6 20:00—21:00 2000:00 :00 21:00 :00—21:00

Genre: Theatre, Spoken oken Word, Text based but visual sual Language: In English Age accessibility: essibility: Suitable for 14+

×

Vítěz ceny časopisu su Stage v kategorii nejlepší ší sólo herec na Fringe festivalu u v Edinburgu 2011. Mezinárodně ně uznávané představení Shakespearovy espearovy geniální brutální básně pro jednoho herce. V režie oceňovaného ňovaného Armstronga. Garetha Arm mstronga. Hraje Gerard Logan – nominován nom minován na cenu Olivier– Shakespeare Royal Shake espeare Company (RSC). „S „Senzační!“ „Senzační! !“ (S (Sir Trevor e o Nunn). u ). „Logan své publikum uhrane.“ (Edinburgh Fringe Review 2011). „Vidět Logana Loga ana hrát je privilegium.“ ((The Stage g – Edinburgh g 2011). ) „Logan je h herecký mág.“ (Nottingham m Daily Post). Žánr: Divadlo, Divadlo o, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V ang gličtině Věková přístupnost: Vhodné od 14 let


Vitomir Vrata Vrataric aric is an actor who viewers encourages v iewers to participate in the creation o of the show called This Restaurant. t T his story is about a waiter. He ttrys rys to please his employees guests and em mployees to the best of Along the his abilities. hi bili i A All h way h he ffalls ll in love with a girl. But will she love him back? Genre: Comedy, G enre: C Comed dy, Littl dy, Little use of language LLanguage: anguage: In Jiberish Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all

restaurant

×

Herec Vitomirr Vrataric zve diváky, podíleli aby b se podíle díleli eli na vzniku niku ik jeho j h představení Restaurace. urace. Tenhle příběh je o číšníkovi. ovi. Snaží se hosty i zaměstnance uspokojit pokojit svými dovednostmi. Mezitím zitím ití se zamiluje il j do dívky. Ale bude e ho milovat i ona?

44

— restaurace —

vitomir vrataric (slov (slovenia) divadlo na prádle kavárnaa 1.—5.6. 1 —5 6 17: 17:45—18:45 :45—18:45

Žánr: Komedie, částečné stečné užití mluveného slova Jazyk: V hatlamatilce ce Věková přístupnost: Vhodné hodné pro všechny


Who was M Mata ata Hari? Exotic dancer? International Inte ernational spy? Marina sits alone in her mind, yet surrounded d by students in a life drawing class. cla ass. At a standstill in her life and contemplating her choices, h i she he llooks k to h her ffamous inspiration. idol for insp piration. Gradually, the lives and d identities of the two become women bec come intertwined, as one-woman show this unique thi i h by b theatre Canadian th heatre artist Elizabeth McCarthy Anne McCar rthy builds to its tragic conclusion.

scopophilia: into the eye of the sun

Theatre, Genre: Theat tre, Text based but visual Language: In English Age accessibility: Suitable forr adults only

×

45

skopofilie: do oka skopofil slu slunce

elizab anne elizabeth mccart t hy mccarthy ((canada) (canad da) da) divadlo kampa 11.—5.6. 5 6 221:45 21:45—22:45 1:45—22:45 11:45 :45—22:45 22:45 6.—9.6. 18:45—19:45

Kdo byla Mata Hari? ari? i? Exotická E ti ká tanečnice? Mezinárodní árodní špionka? Marina ve své mysli ysli sedí sama, ale ve skutečnostii ji obklopuje skupina studentů kresby kresby. Ocitla se ve slepé uličce, a jak zhodnocuje své možnosti, vzhlíží hlíží pro inspiraci ke svému idolu. V jedinečné onewoman show kanadské nadské umělkyně Elizabeth Anne McCarthyové cCarthyové se postupně životy i a identity těchto proplétají, dvou žen pr roplétají, až dospějí tragickému k tragickém mu rozuzlení. mu Žánr: Divadlo, Divadlo o, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V ang gličtině Věková přístupnost: Pouze pro p dospě dospělé dospělé p é


Shakespeare’s e kings are at their wisest when they remember they esh are merely fle sh and blood; his clowns are att their most foolish aspire when they as spire to higher status; and his fools – his professional fools on – at their h i b bestt when h commenting i the folly of us s all. Michael’s previous Prague appearances: appea arances: Machiavelli, Shakespeare Orwell, Shak kespeare and Dickens have earned h d him hi a reputation t ti as a festival favourite, favourite, not to be missed! “Audience reaction rea action varied from silence pin-drop pin drop silen nce to laughter. nce laughter A real (Lahore treat.” (Lahor re Daily Times).

shakespeare’s kings and clowns

Theatre, Genre: Theatre e, Text based Language: In English En nglish Age accessibility: nglish Suitable for the whole family

46

shakespearovi králové shakespear a kl klauni

portrait productions (england d) (england) divadlo kkampa ampa 5.—9.6. 20:15—21:15

×

Shakespearovi králové rálové jsou nejmoudřejší, když yž si vzpomenou, že jsou jen z masa a a kostí, kostí jeho klauni jsou nejbláznivější, áznivější, když usilují o vyšší statut ut a jeho blázni, profesionální blázni, zni, nejlépe komentují bláznovství vství nás všech. všech Michaelovy předchozí chozí pražské úspěchy: Machiavelli, Macchiavelli, Orwell, Shakespeare e a Dickens mu vynesly festivalového pověst festiva alového oblíbence, alového nenechte si jej je ej ujít! „Reakce publika publlika byly od hrobového ticha po smích. h Skutečný poklad.“ ( (Lahore Daily y Times). es). ). Žánr: Divadlo,, mluvené slovo angličtině Jazyk: V anglič čtině Věková přístupnost: Vhodné p pro ccelou rodinu


Set inside a theatre preparing to play put on a pla ay by the same author, the actors and and production crew are accosted d by six characters trapped in tthe he limbo of a rejected and forgotten e drama. The director theatre, off the h theat h tre, t enchanted h d by b their h i tale and inspired ins spired by the challenge, determines to stage their story.

www.englishcollege.cz www. www .e en ngli glishc shcoll shc oll lllege eg g .cz z

Genre: Theatre, G enre: Th Theat tre, T tr Textt based b d but b t visual i l Language: In English Age accessibility: Suitable forr all

six characters in search of an author

×

Hra se odehrává odeh hrává v divadle, kde připravuje se připravu ři jje nová ová á hra. h hr Herce H a produkční team m obtěžuje šest postav uvězněných ch v limbu zavržené a zapomenuté menuté hry. Ředitele divadla jejich j ji h příběh říběh okouzlí, přijme inspirativní nspirativní výzvu a rozhodne se jejich ich hru nastudovat.

47

šest ppostav hledá aautora

english college in prag g ue prague ( rep p ublic) public) (czech republic) divadlo kampa 88.—9.6. 9 6 15:30—16:30 1555:30 :30 16:30 :30—16:30

Žánr: Divadlo, mluvené uvené a vizuální Jazyk: V angličtině ě Věková přístupnost: Vhodné pro všechny hny


His voice, uniquely i captivating. His poetic writing, r hypnotising. Canadian singer/songwriter Steve Lewin transforms transfo orms raw passion into gorgeous melodically g orgeous prose that manages to ffeel eel both independently pure and d calculatedly calc lculatedly c l dl refi fined. d S Steve acoustic Lewin’s acous stic performance is intimate and pure. Genre: G enre: M Music i LLanguage: anguage: N Non verbal b l Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all

48

steve lewin stev (can (canada) malostranská malostra os beseda gal galerie 1.—5.6. 22:00—23:00 22::00—23:00 6.—9.6. 20:30—21:30

Žánr: Hudba Jazyk: Neverbální Věková přístupnost: Vhodné pro všechny

www.stevelewin.com www w.st .steve ev lew eve lewin in n.com n. n com

steve lewin —

×

Jeho hlas, jed jedinečně dinečně uhrančivý. JJeho h poezie, i h hypnotická. tii ká K Kanadský d ký zpěvák Steve Lewin win mění syrovou vášeň do melancholicky holicky nádherné prózy, která je zároveň roveň nezávisle čirá a rafinovaně cizelovaná. i l á Akustický koncertt Steva Newlina je intimní a čirý.


www.petebuffery.co.uk www.p www .p pe p eteb ebuff uffery uff ery y.co .c .uk uk

Quirky anim animation mation accompanies this adaption original ada aption of the Knights through Tale e told thr rough music and contemporary song. A con ntemporary take on a tale of love lov ve and adventure. The intimate e setting and subtle with and lighting li hi wit i h just j Pete Buffery P B ff a d you fully, bringing his guitar absorb b this magical, musical one-man show alive. Crazy y surreal images give this timeless ti l tale t le a modern d feel, f l along l with soulfull singing that will have xed. you transfix ed. entertaining “Witty, ente ertaining and original. intriguing An intriguin ng and atmospheric ng Haunting!” piece. Haun nting!” (Fringe Secrets).

the troubadour’s tale

Theatre, Genre: Theat tre, Music, Animation, Little use of language Language: In English h Age accessibility: Suitable for 12+

49

trubadúrův příběh trubadúr

pickpocket c oc productions (eng (england) malostranská s beseda galerie 1.—5.6. 19:00—20:00 199 :00—20:00

×

Originální adaptaci aci Povídky rytířovy vyprávěné né formou písní doplňují výstředníí animace. Moderní verze příběhu íběhu o lásce a dobrodružství. Jemné osvětlení a intimní scéna, scéna na které je jen Pete te Buffery s kytarou, vás vás plně pohltí a oživí kouzelnou tuto kouzeln nou hudební one-man Bláznivé show. Blázn nivé surrealistické nivé obrazy dávají dáv vají nadčasovému současný příběhu sou učasný háv, čemuž dopomáhají dopomáhaj jí i procítěné písně, které vás ohromí.. „Duchaplné, „Duchaplné é, zábavné a originální.“ Secrets). (Fringe Secr rets). Žánr: Divadlo, Divadlo o, hudba,, animace,, částečné užití i mluveného slova angličtině Jazyk: V ang gličtině Věková přístupnost: Vhodné od 12 let


Bizarre, darin daring ng and darkly funny, this girl is one e delightfully insane cabaret songstress! s She will swing your brain upside-down up pside-down with love demented lov ve odes, satirical poignant wit, and poig gnant tales of social awkwardness, and awkwardnes k d s ss, innocence i d rejection. “Forget commercial comm mercial comedy and theatrics. half baked th heatrics. This is Fringe and att its it wild ild an d spunky k best.” best b t” (The Advertiser, e Adelaide).

the upside-down girl

×

50

holka naruby holk

any anastasia anya (au (australia) malostranská beseda malost 1.—4.6. 22: 22:15—23:15 : 15—23:15 5.—9.6. 20: 20:45—21:45 :45—21:45

„Tahle holka je bizarní, zarní, troufalá a její humor je temný mný ý – jje tto nádherně šílená kabaretní abaretní písničkářka! Její pomatené omatené ódy, satirický vtip, trefné né historky o trapasech, nevinnosti nnosti a odmítnutí vám otočí rozum naruby.“ „Zapomeňte na komerční omerční komedie a nedotažený tyátr. tr. Tohle je Fringe v nejdivočejší a nejdrzejší podobě.“ ejdrzejší podobě. podobě “ (The Advertiser, Adelaide). delaide). Žánr: Kabaret, mluvené vené a vizuální Jazyk: y V angličtině g Věková přístupnost: všechny Vhodné pro v šechny

www.reverbnation.com/anyaanastasia w www w.re .r ver v bna atio tion.c n om/ n.c om/a /a an any n aan nast a tasi as a

Cabaret, Genre: Cabare et, Text based but visual Lan Language: nguage: In English Age accessibility: accessibilityy: Suitable for all


www.bezhlavi.cz ww ww w w.be bezhl zhlav zhl av vii.cz v .c

Debut Fringe appearance by award winning winn ning Spitfire Company, Czech one of the C zech Republic’s most progressive progre essive and esteemed ensembles. This show touches the of a thirteen year fears and hopes o old ld girl, i l fforced forcced c d to hid hide h herself lf in i the h recesses of her own home. Through the detail off everyday life and the experience shared expe erience of the human Spitfi fform, S itfirre allows ll us to t hear h her hers h and the voices voicces of others that were fade. meant to fa ade.

the voice of anne frank — hlas anny

Theatre, Genre: Theat tre tre, re, Physical Theatre, Theatre Text based but visual Language: In English Age accessibility: Suitable forr all

×

51

frankové —

spitfire ccompany ompany p ublic) public) (czech rep republic) divadlo naa prádle 11.—4.6. 1. —44.6. 4 6 22 22:00—23:00 22:00 :00—23:00 :00 23:00

Hlas Anne Frankové rankové k é se dotýká d týká strastí i radostí ostí třináctileté holčičky, donucené se ukrývat ve skrýši zadního traktu ktu domu. Avšak v hlase deníku nezaznívá znívá pouze Anne, Anne ale veškeré problémy blémy skrývaných – těch kteří přežili ežili i nepřežili. Život Anne nekončí čí na poslední stránce, ale v koncentračním ntračním táboře. táboře Jenomže co víme o odsouzených, kteří byli donuceni nuceni žít svůj neživot? A co víme o ne-životě umučených? Navzdory y propastné propastné prázdnotě se snažíme porozumět; o skrze existenci hledání těla, hledán ní identity, skrze na první pohled bezvýznamné bezv významné detaily každodennosti. každodenno osti. osti. Žánr: Fyzické é divadlo, mluvené a vizuální Jazyk: Ja azyk: V angličtině přístupnost: Věková p přístup pnost: Vhodné pro p všechny


Last year Mokoto k brought us Richard d a solo o and non-verbal Shakespeare, e, this year he brings one-man you a one-ma an non-verbal Winner Chekhov! Win nner of the Golden Medal at the International Mime Dance Show Festival F i l and d Best B Be D Sh Award at Buxton Bux xton Fringe. mesmerised You must be m esmerised by Vanya! “You will be mesmerised!” m (Edinburgh (Edi b h Sp S p tli ht) potlight). Spotlight). “This perform mance is still dancing performance in my memor ry.” (Edinburgh Fringe memory.” Review).

×

52 —

makoto mako inoue ind. (japan/c (japan/czech republic) divad divadlo na prádle 5.—9.6. 20:30—21:15

Loni nám Mokoto předvedli Shakespearova Richarda iicharda h da v nonverbální show pro o jednoho herce, letos to bude de non-verbální one-man Čechov! Vítěz Zlaté medaile na Mezinárodním árodním festivalu pantomimy a Nejlepšího epšího tanečního představení na Buxton uxton Fringe. Nechte se okouzlitt Váňou! „Budete okouzleni!“ i!“ (Edinburgh i! Spotlight). „Tohle představeníí ještě teď tančí v mých vzpomínkách.“ ách.“ (Edinburgh Fringe g Review). ) Žánr: Pantomima Pantomiima Jazyk: Neverbální Věková přístupnost: Vhodné od 5 let

www.makotino.com www w.ma makot kotino kot ino o.co .cc m

vanya — váňa

Genre: Mime Language: Language: Non-verbal Age accessibility: accessibilityy: Suitable for 5+


www.shakespeareoc.org www.sh www .sh hake akespe spear spe arrre reoc. eoc. o org rg

“A sweet treat tre eat for the eyes” states the Los Angeles Ang geles Times, “well worth seeing”, trumpets the News Tribune and “Epic Poem Po oem Explores Obsessive Love” touts the OC Register, Venus and Adonis s is Shakespeare’s treasure hidden trea hidd asure not to be a b missed i d by young and old lovers alike. This contemporary contempora ary telling of obsessive female lust was denounced as “lewd” “l d” b by ccritics iti which hi h only l boosted its appeal in 16th century England. Staged Sta aged by the award Shakespeare winning Sha akespeare Orange County, this County s production is not to be missed.

venus and adonis — venuše

Theatre, Genre: Theat tre, Text based but visual Language: In English Age accessibility: Suitable for 13+ / This show contains full frontal al nudity

53

a adonis —

shakespeare o unty orange co county (usa)) divadlo naa prádle 5.—9.6. 18:45—19:45 188 :45—19:45

×

„Pastva pro oči“ napsaly Los Angeles Times, „stojí zhlédnutí“,, tojí za zhlédnutí“ zhlédnutí chválí News Tribune ne a „epická báseň o posedlé lásce“ ásce“ říká OC Register. Venuše a Adonis s je skrytý Shakespearův klenot, enot, který si enot nesmějí nechat ujít ít mladí ani staří milovníci. Příběh o nutkavém ženském chtíči označili načili kritici v 16. století za „ „chlípný“, chlípný ý“,, čímž mu jen ý větší zaručili větš ší popularitu. Inscenaci oceňovaného oceňovanéh ho souboru Shakespeare County Orange Cou unty si nemůžete nechat uniknout. Žánr: Divadlo, Divadlo o, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V ang gličtině přístupnost: Věková p přístup pnost: Vhodné od 13 let / V představení se vyskytují těla obnažená tě ěla


54

potkal kaina —

raphael rrodan odan ((england/is / ssrael) rael)) (england/israel) malostranská malostransk ká beseda galeriee 6.—9.6. 19:00—20:00 :

Genre: Theatre, Storytelling, rytelling, Text based Language: ge: In English Age accessibility: Suitable table for adults only

×

Intenzivní a strhující ící představení o mýtu, zázraku a příbězích ze života. Silný portrét ét izraelskopalestinského konfl fliktu. Vydáte fliktu se na překotnou a živou cestu vyprávění. Na svém ém putování se spojí vypravěč a hudebník, aby y zkoumalii odvrácenou rácenou stranu lidské psyché a našli světlo. Diváky y provedou po cestě dlážděné vzpomínkami, vzp pomínkami, láskou, melodiemi, strachem,, me elodiemi, e lodiemi, od e , bitvami, b a i,, něhou, smíchem h a slzami, cestě, rozpíná která se rozp píná mezi zoufalstvím vykoupením. a vykoupením m. pohlcující!“ „Velmi p „ pohlcu ující!“ u j (The ( Scotsman). ) „Originální a zručné vyprávění.“ (Broadway baby). baby). Žánr: Divadlo,, vyprávění, mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková Pouze přístupnost: Pou uze pro dospělé

www.raphaelrodan.com www ww.ra .ra ra apha ph elr elrod odan.c n om

when abel met cain — když abel

An intense and an nd gripping performance of myth, wonder and real life stories. stories. A powerful portrayal of tthe he Israeli/Palestinian conflict. This is is a turbulent and vivid storytelling journey. In their quest, storyteller storytell ell and eller d musician i i join powers to t probe into the off the human psyche darker side o and find light. lightt. The audience is through paths guided id d th throug gh cobblestone gh bbl t th memories, paved with m emories, love, fears, melodies, battles, batttles, tenderness, laughter and tears, that stretch from despair to redemption redemption. absorbing!” “Hugely abso orbing!” (The Scotsman). and “Inventive an nd skilful storytelling.” (Broadway Baby). Baby) B aby). aby)


When a nameless nam meless girl dives iconic from the ico onic Tyne Bridge in Newcastle, six passers-by are propelled forward, fo orward, questioning their relationships, relatio onships, choices and the ultimate e transience of being human. h uman. A As w we watch h their h i d destinies i i unfold, through thro ough lyrical language, moments funny little m oments and sharp, audiences ensemble performance, p asking: are lleft ft ask king: ki ing: What Wh t really ll makes k a person worth wo orth remembering? “Imaginative, “Imaginativ ve, confident, powerful and evocative.” evocatiive.” (Audience Member, Arc). Stockton Ar rc) rc). c). Theatre, Genre: Theat tre, Physical Theatre, Text based but visual Language: In English Age accessibility: Occasional use of strong language

when she went × — když odešla

55 —

precio precious cargo (engl (england) divadlo in inspirace n nspirace 5.—6.6. 17:00—18:00 177 :00—18:00 7.6. 15:3 15:30—16:30 33000—16:30 16:30 a 23:00—24:00 8.—9.6. 15 15:30—16:30 5 :30—16:30

Když bezejmenná dívka v Newcastlu skočíí z mostu přes řeku Tyne, šest kolemjdoucích olemjdoucích se musí zamyslet nad d svými vztahy, životními rozhodnutími nutími a nezbytně i nad pomíjivostí lidské idské existence. Jejich osudy, ztvárněné rněné lyrickým jazykem a precizním ním herectvím, se nám zjevují v humorných umorných fragmentech a nezbývá zbývá nám, než se ptát: p podle čeho sii někoho skutečně p zapamatujeme? zapamatuje eme? „Vynalézavé, „Vynalézav vé, sebevědomé, silné evokativní.“ a evokativn ní.“ (člen publika, Arc). Stockton Ar rc). rc). ) Žánr: Fyzické é divadlo, mluvené a vizuální Jazyk: Ja azyk: V angličtině přístupnost: Věková p přístup pnost: Občasné hrubé výrazy


Behind the colourful co olourful world of clowns and dancing dancing dogs there is a dark place placce where the child is cooking in the e polenta, a girl who is growing up p in a Romanian circus family. Theatre Group Mamaliga Fringe won the h F Fring i ge g R Review i Award A d at Amsterdam the Amsterda am Fringe Festival 2011. exquisite “The exquisit te text, impressive acting and the h increasingly atmosphere fforbidding biddi attmosphere tmosphere h make k the play a very e impressive and touching performance.” perfformance.” (Fringe Review).

×

56

proč to dítě vaří v pol polentě?

theat theatre group mamalig ga mamaliga ( netherlands) netherllands) l ands) (the divadlo kkampa ampa 77.—9.6. 9 6 17: 17:15—18:15 ::15 15 18:15 15—18:15

Za barevným světem ttem klaunů kl ů a tančících psíků se skrývá temné místo, kde dítě vaří ří v polentě. To dítě je holčička,, která vyrůstá v rumunské ké cirkusácké rodině. Skupina Mamaliga vyhrála Fringe Review view Award na amsterodamském kém Fringe Festivalu 2011. „Skvostný text, vynikající ynikající herci a stupňující se e atmosféra činí úchvatné z této hry úch hvatné a dojemné představení.“ (Fringe Review). představení.“ Žánr: Divadlo,, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V anglič čtině Věková přístupnost: Vhodné od 14 4 let

www.mamaliga.nl www ww w.ma .mamal malig mal ig ga g a.nl .n

why the child is cooking in the polenta

Theatre, Genre: Theatre e, Text based but visual Language: In English En nglish Age accessibility: 14+ Suitable for 1 4+


A storytellin storytelling ng experience not to be Nancy missed. Nan ncy Wiltink drives her own venue over to Prague straight Amsterdam. from Amste erdam. When you enter her green and and blue caravan, you are about to o travel to the future – back. and db k B Back k to 2012 2012, 20 2 when h Chat Ch new invented a n ew biofuel that would change the world forever. Genre: Storytelling Language: G enre: St Story yt lli ytelling Language: In English Age Ag accessibility: Suitable for 14+

www.tuinaanzee.nl www w.tu tuina inaanz ina anze anz ee ee. e e nl

zwets

×

Zážitek z vyprávění, vy yprávění, který si nechat nesmíte í nec cchat ch h ují ujít. jí N Nancy Wiltink Wil i k si přímo z Amsterodamu rodamu do Prahy přiveze své vlastní ní jeviště. Až vstoupíte do modrozeleného drozeleného karavanu, vydáte e se na cestu t do budoucnosti a nazpět. Zpět do roku 2012, kdy dy Chat vynalezla nové biopalivo, které navždy změní svět.

57

(chat) —

tuin aaan zee (the netherlands) nethe (the the ca caravan 55.—9.6. .— 14:00—14:50 14:00 17:00—17:50 17:00 :00 19:00—19:50 19:00— —19:50

Žánr: Vyprávění Jazyk: azyk: V angličtině Věková přístupnost: Vhodné od 14 let

THINK GLOBALLY, ART LOCALLY

WORLD PREMIERE OF JIŽÁK, BIG CITY OF DREAMS DIRECTED BY PETRA TEJNOROVÁ

THE SNAIL THEATRE MAY 18 — 26 2012 OPATOV METRO STATION

T OR AR

THEATRE / WORKSHOPS CONCERTS / LECTURES WWW.STREETFORART.CZ


=c` TW`ab <c`aS`g QZOaa W\ ''

Wa ]c` bV aQV]]Z gSO` O\R eS O`S QSZSP`ObW\U ]c` acQQSaaSa QQ]`RW\UZg c\RS` bVS PO\\S` ยบ GSO`a ]T 3fQSZZS\QSยบ 7T g]c O`S O T]`[S` abcRS\b ^O`S\b ]` [S[PS` ]T abOTT ^ZSOaS Q]\bOQb ca O\R TW\R ]cb V]e g]c QO\ USb W\d]ZdSR W\ bVS QSZSP`ObW]\a

EVS\ BVS >`OUcS 0`WbWaV AQV]]Z TW`ab ]^S\SR W\ '' bVS`S eS`S ]\Zg $ QVWZR`S\ W\ O aW\UZS QZOaa >0A \]e VOa ]dS` & abcRS\ba T`][ #% Q]c\b`WSa

>ZSOaS dWaWb eee ^PaQV]]Z Qh T]` RSbOWZa 3 [OWZ( OR[WaaW]\a.^PaQV]]Z Qh BSZ ( " $ '$

A school where people want to be


fringe festival partners


Design Marius Corradini (Side2)

www.fringe.cz