Prague Fringe 2014

Page 1

program / programme

13. fringe festival praha 23.5.—31.5.2014


òð ðÙõý\

ġô\ ©q Ù{ ®ĞĀ

¦Āðýħ¨ÙýýĀý ¶ºõõ

ªĀġ

ĩòËĀĴ º

¤ÙõõòËðĀĴº

ħøõ ý

%ÙĞĩĀ

³

Ĵôº

¤ÙõõòËðĀĴº

´ħ±ĀĴ ĀĴ Ëð

ªĀġĩòËĀĴº

³ Ñġô\ ªÙÁĀĴò

§º §ºøĉº µ ÙðĞÑĀĴº

ĺħİİħäĤ İħ ĺ Ăİħİ

Ĵº

ĞÑĀ Ùð

µ

¡ £

Hqeýq ³

þ äþ Úħäþ ħäÚħä ĤħäÚ äĤħä İħäĤ İİ þ İİħä ĥħþħ ĥħþħİ

³

PóÙĹ PóÙĹÑ óÙĹÑ

¤

©iõýòËô\ ®Ùĩ qýġô\

¹ÁĀĞĀĴġô\ ¹ ¹ÁĀĞ ĀĴġô\

®õºġô\

ĀĴ ĩĞĀĴ ĀġĩĞĀĴ ÙËË ħĀġ ÙËô õÙËô ±ĩ ÙõÙËô ħĀġ ±ĩ ±ĩ Ù

®Ğº ġôh óÙĹIJõ\ĩôĀ

±ºġô\

ġô\

©ºõĩhĹġôh

\ Ùõòĩġô §ºĞ ø ħäĤ İ İ ħ ĺ Ăİħİ

µĞĩÁĀĴġô\ ĹºðкѺ

ôĀĉ

ý\øĎ

²Ğ ò ĩi

PóÙĹÑ

ô Ù ħĴĞ ô ýġ

¦\

\ ġôô\ µõº ġ

µĀóºýĀĴķħ ġºÑķ

¦ĀġÙâġô\

³

©ºõĀġĩ кýġô ý\øĎ h

¯

¨ÙĩÙý ¨ÙĩÙ ÙĩÙý ÙĩÙ ýġô\ ġô\

´ħ¨ IJ ò Ëôh ðĀ ħ ġÙ øòý \ Ù

²ðIJýĀĴġô\

ªÙĞIJÑĀĴº

ÙĩòġõºĴĀĴº

¨Ùĩ Ùý Ăİ ħİĺ ġô\ ħİİ ħäĤ

¤ ¤

µºõÑ ĩÙóýġô\ ĹºðкѺ

ÙġÙÑýq

¹\øÙ Ëôhħħġġ ËðĀÑ ķ

© ±ýiøĀ Ĵýq

¹ºðкѺ 𠪺ħĴºõÙË𠪺


©ºõĀġĩкýġô\ ©º ©ºõ ©ºõĀ ºõĀ º Āġĩк ġĩĞ ġĩк ĩк ºýġ ýġô ġô\ ġô ô ô\

Ùġ Ĵ ħøĀġ ĩ ĂÚ

±ĩºĞ ħ òÑĀĴġô ð ÁòĩĀĴ ª\øĎħ¦ºýº ª \øĎħ¦ºýº ®ºõºËðº

KòĞĀô

B

\

ZºĩÙËô\

ª ±ĩºĞĀøiġĩġô\ ± ô ³ ĂĤħĂ ĂÚħä äī

A Studio Rubín Malostranské náměstí 9 D

ĀĴý

òËô\

®õºĩýh ġô\

Divadlo Kampa Nosticova 2a

§ºĞõĀĴº

º §ºĞõĀĴ \ Ĵ Ā Ĺ HÙĩi

\ ýÙýġô

ĴĀħý\Á Ù q ĂĤħĂ ĂÚ Úħħä äī

ª\ĉĞġĩôĀĴº

Ùĩõhøġô\ ôºĉõÙ

Divadlo Na Prádle Besední 3

ġô\ Ĵòôĩ

±øÙĩºýĀ

Divadlo Na Prádle – kavárna Besední 3 G

ġô\

Ùĩõhø

Kavárna 3+1 Plaská 10

§Āý

\ óġô øi ĀõĀ ĩ Ğ º

P

òĴºÑÙõýq

qħ ĀÑý ª\Ğ ýq ª\ĞĀÑýqħ

³

ª\ĞĀÑýqħÑòĴºÑõĀ ª \ĞĀÑýqħÑòĴºÑõĀ Ñ Ñ Ñõ

Ticketstream Pokladna – Fringe Box Office Malostranská Beseda Malostranské náměstí 21

Ĵýq

«ġĩĞĀ

ĂĤ

³

E

F

³

ĩħ¨Ùéòq ©Āġĩħ¨Ùé

Divadlo Inspirace Malostranské náměstí 13 C

§ ò

ðºĞĞõõÙ Ùġħ ĞòÑ éÙ

Malostranská beseda Malostranské náměstí 21

ġô\ µĀĞ òõ

þ

A ©\ý

ªº

ħġĩĞ

IJĹ Ù

ô\ ĀĴòË ĩĩĀ «ĉº

o Metro

TramProud to be associated with Fringe Festival Praha 2014 Míšeňská 12, Prague 1 www.lokalinn.cz


fringe welcome — the 13 prague fringe festival th

friday 23rd may to saturday 31st may 2014 —

The 13th annual Prague e Fringe Festival es a is s a truly u y international intern interna e n national ational o a event e e the beautiful which takes place in th he beau against the district of Malá Strana agains Prague stunning backdrop of P rague Castle. This nine day y festival of of theatre, theat and good comedy, music, dance a nd go and children times for grown-ups an nd child afternoon alike, runs daily from llate ate aft offering fantastic to late evening, offerin ng a fan and programme of events a nd the city's chance to visit some off the cit most beloved performance performa ance venues ve as well as some hidden n gems! gems

off both the Edinburgh As a big fan o Festival es a a and d iits ts s Fringe, ge, I look oo forward experiencing d to ex xperiencing the Prague version for the th he first time. And I’m particularly pleased larly p leased to see so many British shows s featuring g at this year’s y event. The Pra Prague ague Fringe looks set to be a feast of o culture and fun – I can’t wait!

2

This programme offers s everything every you need to get the most mo ost from your information fringe experience – info ormation tickets, on shows, h venues, ticke i k kets, ke ets, ffestival i l recommendations. passes, and age recom mmendations. Our Festival Assistants,, both English will and Czech speaking, w ill be on hand h d to t h help l with ith yourr F Fringe Frin i experience. For more information, n reviews to post your own revie ews and to book your tickets take a look at our website and follow us on Twitter and Facebook for up-to-the-minute up-to o-the-minute information. Enjoy your Fringe! Rosie Steve, Carole, Giles, Ro osie and the Fringe Team

HE Jan Thomp Thompson, pson, The Ambassador of the United Kingdom of Great Northern Britain and N orthern Ireland to Republic the Czech Rep public

prague fringe i festival 2014 join the pa party arty be part off it make it your o festival! www.fringe.cz www.fringe.c www fringe cz cz praguefrin praguefringefestival ngefestival @praguefringe @praguefr ringe


vítejte na fringe — 13. fringe festival praha od pátku 23. května do soboty 31. května 2014 —

Už 13. ročník Fringe fes festivalu stivalu Praha s svátkem bude nefalšovaným e a šo a ý svá s átkem á e mezinárodního divadla, divadla, který se Malé Straně odehraje na krásné Ma alé Stra a naproti pražskému hradu. hrad du. Devět d De divadlem, komedií, dní naplněných p ý divadle em,, ko e dobře hudbou, tancem jsou do obře o pro dospělé stráveným časem jak p ro dos každý den tak pro děti, hraje se ka aždý d a večera. nabídce od odpoledne do večera a. V n a je fantastický program,, který je některé zároveň šancí navštívit někte z nejpůvabnějších divadelních divad delních sálů d v Praze.

Jsem velká fanynka fan nynka festivalu n v Edinburghu d bu g u a je jeho o Fringe ge a tak se e letos poprvé moc těším na pražskou žskou v verzi tohoto festivalu. A opravdu hodně vdu hod dně mě těší, kolik zde d letos bude ude britských b britttských ý p představení. Zdá se, že Pra Prague ague Fringe bude a svátek kultury y a zábavy – nemůžu se dočkat. kat.

3

Program, který držíte v ruce potřebujte nabízí všechno, co potře ebujte e vědět, abyste si Fringe u užili o představeních, iinformace f představen ř d ních, n í h sálech, vstupenkách, festivalových fes stivalových s přístupnosti. vstupech a hranici přístu upnosti. u Naši festivaloví asistenti asistenttti vám poradí, dí v angličtině ličti ě i češ ččeštině, štině, šti š ě naplno. jak si Fringe užít naplno o. Více o vstupenek informací o rezervaci vs stupenek s a prostor pro sdílení vašich vašich zážitků našich a recenzí najdete na na ašich a nebo webových stránkách ne ebo profilu e Twitteru. na Facebooku či Twitter rru. Užijte si Fringe naplno! Rosie Steve, Carole, Giles, Ros sie s a zbytek Fringe týmu

JE Jan Thomps Thompson, son, velvyslankyně s Spojeného ého království krá álovství Velké Británie á Irska a Severního Ir rrska rs s v České republice.

fringe fest festival ttival praha 2014 připoj se! zúčastni sse! e! udělej si sv svůj vvůj festival! www.fringe.cz www fringe cz cz praguefring praguefringefestival gefestival g @praguefrin @praguefringe nge


tickets prices and festival offers — ticket & voucher costs Adult: 150 Kč Student: 100 100Kč Kč (Only available at theatres 30 30 mins prior to performance. Valid student ID is required). Fringe Voucher: 600 Kčč price ((5 full p price tickets for the p pr rice of 4)) Arrive early at the theatre to o ensure your exchanged seat as vouchers must be ex xchange for guarantee tickets ‘on the door’ and do not gua entryy to a sold out show.

Door Sales – During During the Festival only Each Fringe venue has a box office which is open 30 0 minutes prior to the venue’s first show w of the day. Tickets are on sale for show shows ws only in that venue on that day. Please note door sales are cash h only. l Tickets bought a att the venues do not incur a handing charge but are subject to t availability. il bilit Use Use the th advance advan d booking optionss to guarantee a seat.

fringe onon-line -line www.fringe.cz www.fringe.c cz need Everything you n eed to plan your Fringe iss available ava ab e on-line on-li on o liine ine e including: c ud g: W Browseable programme eable pr rogramme W Printable ble dailyy diary W Detailss on accommodation c in Prague

4

ticket & voucher pur purchase Advance Tickets Ad Ti k t are The official Fringe Festival ticket agents ag vouchers Ticketstream. Tickets and vo ouchers can be purchased in person, over the h phone phon or online. Visit www.fringe.cz online www.fringe. www fringe.cz fringe.cz z or www.ticketstream.cz z for fo or more information and a full list of Ticketstream outlets around the city. Fringe venue Malostranská beseda houses the main festival Ticketstream m office; this outlet will be open daily from 12 noon during the Fringe Fringe.

Advance tickets are available availab ble for purchase via all of the above methodss until 3pm on the e dayy of o the e performance p pe o a ce you y wish w s to o see. Tickets purchased via Ticket Ticketstream tstream are subject to a 10 Kč per ticket surcharge.

For up-to-the-minute o-the-min nute information sign up to our mailing ailing list lisst and check the Prague Fringe Festival estival page p on Facebook – post your own n reviews, review ws, get g the inside fringe g chat, hear ar about special offers, be part of it! Updates es and Reviews Check out our m media edia partners for updates, daily news, reviews ws, revie ews and photos. www.fringereview.co.uk www.fringer review.co.uk www.praguepost.com www.prague epost.com www.prague.tv www.prague e.tv www.protisedi.cz www.protise edi.cz


ceny vstupenek a festivalová nabídka — ceny vstupenek a voucherůů Dospělí: 150 Kč Studenti: 100Kč 100 Kč (Možno zakoupit pouze v místě mííístě konání 30 minut před začátkem představení. představení. Pro poskytnutí slevy je požadováno požad dováno d platného studentského p předložení p studentssského průkazu). p ) Fringe Voucher: 600 Kč (5 vstupenek pro dospělé za cenu 4) 4 Do divadla přijďte vždy včas, včasss, abyste abyst si zajistili místa, neboť vouchery, voucheryyy, které musí vstupenky, být před vstupem vyměněny za vstu vyprodaná představení. nezaručují vstup na vyproda ná před

Prodej přímo n na místě – pouze konáníí Fringe festivalu v době konán konání/divadlo Každé místo koná ání/divadlo bude mít á která svoji pokladnu, kt tterá bude otevřena vždy 30 minut před přřřed začátkem prvního představení na daném da aném místě. Vstupenky a budou b d k dispozici dispozic d cci pouze pro dané d é divadlo a pro daný daný den. Upozorňujeme, že vstupenky, prodávané pro odávané přímo v místech o konání, je možné é platit pouze hotově. vstupenek, V ceně vstupenek kk, zakoupených přímo na započítáván místě, není započ ččítáván žádný manipulační nicméně poplatek, nicmén ně tento způsob nákupu n vstupenky, nezaručuje, že vs nezaručuje stupenky, sstupenky tupenky o které máte zájem, budou dostupné. do ostupné. Z tohoto důvodu o doporučujeme vřele doporučujem me využít předprodeje. m

fringe on on-line on-line

5

nákup vstupenek a vou voucherů Předprodej vstupenek Oficiálním prodejcem vstupenek vstupe enek na Fringe e festival Praha je Ticketstream. Ticketstream m. Vstupenky m Vstup a vouchery mohou být zakoupeny zakou upeny osobně, u o internet. telefonicky nebo přes interne et. e www.fringe.cz Navštivte stránky www.frin nge.cz n nebo www www.ticketstream www.ticketstream.cz ticketstream m.cz m cz pro další informace a kompletní komple etní seznam e Ticketstream předprodejních míst Ticketstre eam v Praze. e

V Malostranské besedě sídlí hlavní h festivalová provozovna Ticketstream a toto o prodejní místo bude během festivalu otevřeno o denně od 12 h. Vstupenky V Vs upe p y k zakoupení a oupe p přede p před předem ede em budou k dispozici vždy do 15 hodin n v den, kdy se dané představení koná. K ceně každé vstupenky, vs penky, p y, y zakoupené zakko oupené p přes p Ticketstream, bude připočten poplatek 10 Kč.

www.fringe.cz ringe.cz z Vše co si potřebujete potřebu ujete ohledně Fringe u naplánovat, naleznete vat, nalez znete on-line, včetně z W programu navigací mu s nav vvigací W jednotlivých ivých denních de enních programů s možností e tisku W informací ohledně acíí ohled hl d dně ě ubytování b á í v Praze P Pro přístup posledním up k posl edním novinkám se zaregistrujte ujte do našeho n emailového seznamu a navšti navštivte štiiivte t naši ši facebookovou f b k stránku – pište svoje svo oje komentáře o a doporučení, ponořte po onořte se do fringe chatu, o informujte se o speciálních sp peciálních nabídkách, p součástí prostě – buďte so oučástí o učástí veškerého dění! informace, Aktuální infor mace, doporučení a názory n Navštivte stránky našich mediálních partnerů, partnerů kde naleznete aktuální aktuální informace, každodenní novinky, recenze a fotografie! www.fringereview.co.uk www.fringere eview.co.uk e www.praguepost.com www.praguep post.com p ost.com www.prague.tv www.prague. ..tv www.protisedi.cz www.protised di.cz d


SHOW PŘEDSTAVENÍ

Fringe Sunday

Letters from Another Island

Jamie MacDowell and Tom Thum

Blood Orange

Letters from Another Island

Absolute Improv!

Jamie MacDowell and Tom Thum

Men With Coconuts

Jamie MacDowell and Tom Thum

I am Dandy!

Absolute Improv!

The Improv Jam

Jamie MacDowell and Tom Thum

TIME ČAS

14:45—16:15

18:00—19:00

18:00 -19:00

18:00—19:00

19:30—20:30

19:30—20:30

19:30—20:30

19:30—20:30

21:00—22:00

21:00—22:00

22:30—23:30

22:30—23:30

22:30—23:30

³

³

³

FRI PÁ 23.5.

³

³

³

³

SAT SO 24.5.

³

³

³

³

³

SUN NE 25.5.

³

³

³

MON PO 26.5.

³

³

³

³

TUE ÚT 27.5.

malostranská beseda

³

³

³

WED ST 28.5. 5

³

³

³

³

THU U ČTT 29.5.

³

³

³

³

FRI PÁ 30.5.

³

³

³

³

SAT SO 31.5.

34

31

15

29

34

41

34

15

36

20

34

36

14

PAG GE PAGE STRANA ANA


SHOW PŘEDSTAVENÍ

Machiavelli

Death! Love! Disaster!

The Sparrow and the Mouse: Creating the Music of Edith Piaf

The Sparrow and the Mouse: Creating the Music of Edith Piaf

Life in 3 Words

The Voice and The Verse

Ady Ferguson & Ondra Riegl

TIMEE Č ČAS

16:15—17:45

18:15—19:15

18:15—19:15

19:45—20:45

19:45—20:45

21:15—22:15

21:15—22:15

³

³

³

FRI PÁ 23.5.

³

³

³

SAT SO 24.5.

³

³

³

SUN NE 25.5.

³

³

³

MON PO 26.5.

³

³

³

³

³

³

³ ³

WED ST 28.5.

TUE ÚT 27.5.

museum of alchemists

³

³

³

³

THU ČT 29.5.

³

³

³

³

FRI PÁ 30.5.

³

³

³

³

SAT SO 31.5.

17

54

37

48

48

23

40

PAG A E PAGE STR ANAA STRANA


SHOW PŘEDSTAVENÍ

The Engagement

A Special Day

Beowulf

¡Olé!

The Engagement

A Special Day

Beowulf

Inside

TIME ČAS

17:00—18:00

17:00—18:00

18:30—19:30

20:00—21:00

21:30—22:30

21:30—22:30

23:00—24:00

23:00—24:00

FRI PÁ 23.5.

SAT SO 24.5.

SUN NE 25.5.

MON PO 26.5.

a studio rubín

³

³

³

TUE ÚT 27.5.

³

³

³

³

³

³

³

³

³

THU U ČTT 29.5.

WED ST 28.5. 5

³

³

³

³

³

³

³

SAT SO 31.5.

³

³

³

FRI PÁ 30.5.

33

19

49

24

44

19

49

24

PAG PAGE GE STRANA ANA


SHOW PŘEDSTAVENÍ

Lingua Varia

Illusive

Untitled Shakespeare

Cat Black

The Rosie Rogers Cowgirl Show

Ball at Stephen Hawking‘s

The Rosie Rogers Cowgirl Show

Cabaret Guignol

Illusive

Cat Black

Untitled Shakespeare

TIM TIME ME ČAS

18:30—19:30

18:30—19:30

18:30—19:15

20:00—21:00

20:00—21:00

20:00—21:00

21:30—22:30

21:30—22:30

23:00—24:00

23:00—24:00

23:00—23:45

³

³

³

³

³

³

³

³

SAT SO 24.5.

FRI PÁ 23.5.

³

³

³

³

SUN NE 25.5.

³

³

³

³

MON PO 26.5.

divadlo kampa

³

³

³

³

TUE ÚT 27.5.

³

³

³

³

WED ST 28.5.

³

³

³

³

THU ČT 29.5.

³

³

³

³

FRI PÁ 30.5.

³

³

³

³

SAT SO 31.5.

50

22

30

21

46

18

46

22

50

30

38

PAG PAGE GE STR STRANA R ANA NA


³ ³ ³

³ ³

Victorian Values

The Václav Havel Project: Unveiling

Scandinavian-Canadian

19:30—20:30

21:00—22:00

22:30—23:30

³

³

³

³

³

³

³ ³

³

The Murder of Gonzago

³

³

19:30—20:30

FRI PÁ 30.5.

The Murder of Gonzago

THU U ČTT 29.5.

18:00—19:00

WED ST 28.5. 5

Victorian Values

TUE ÚT 27.5.

18:00—19:00

MON PO 26.5.

The Václav Havel Project: Vaněk Unleased

SUN NE 25.5.

16:45—17:30

SAT SO 24.5.

SHOW PŘEDSTAVENÍ

TIME ČAS

FRI PÁ 23.5.

divadlo na prádle

³

³

³

³

³

SAT SO 31.5.

47

51

53

43

43

53

52

PAGE PAG GE STRANA ANA


SHOW PŘEDSTAVENÍ

From Scraps

Letter from an Unknown Woman

Harlem‘s Awakening

An Incomplete (Sex) Education

TIMEE Č ČAS

17:15—18:15

18:45—19:30

20:00—21:00

21:30—22:15

FRI PÁ 23.5.

SAT SO 24.5.

SUN NE 25.5.

MON PO 26.5.

³

³

³

³

³

³

³

³

³

THU ČT 29.5.

WED ST 28.5.

³

TUE ÚT 27.5.

divadlo na prádle – kavárna

³

³

³

³

FRI PÁ 30.5.

³

³

³

³

SAT SO 31.5.

32

28

35

27

PAGE PAG A E STRANAA


The Metamorphosis

Erect but Unstable

Ace of Space

The Metamorphosis

One Man, One Plant

18:30—19:30

20:00—21:00

20:00—21:00

21:30—22:30

21:30—22:30

18:30—19:30

18:15—19:15

You Can‘t Hide from the Devil (Starts at Malostranská beseda) The Lonely Guide (Starts at Divadlo Kampa)

SHOW PŘEDSTAVENÍ

Faruchio Peru IS Extraordinaire

17:00—18:00

TIM TIME ME Č ČAS

Erect but Unstable

17:00—18:00

³

³

³

³

³

³

³

³

SAT SO 24.5.

FRI PÁ 23.5.

³

³

³

³

SUN NE 25.5.

³

³

³

FRI PÁ 23.5.

³

SAT SO 24.5.

³

SUN NE 25.5.

³

MON PO 26.5.

³ ³

³

WED ST 28.5.

³

TUE ÚT 27.5.

³

³

³

THU ČT 29.5.

³

³

³

FRI PÁ 30.5. 5

³

³

³

FRI PÁ 30.5.

³

SAT SO 31.5.

³

³

³

SSAT SO 31.5.

26

25

PAG PAGE GE STRANA ANA

39

55

PAG PAGE AGEE STRANAA

45

42

16

25

³

³

THU U ČTT 29.5. 5

³

³

WED ST 28.5.

42

³

TUE ÚTT 27.5.

³

³

MON PO 26.5.

promenade shows

SHOW PŘEDSTAVENÍ

TIMEE ČAS

kavárna 3+1A high energy y introduction to Fringe 2014. The variety varriety of entertainment available during durring Fringe week is staggering – ccomedy, omedy, drama, music, dance, mime,, cabaret. How do you decide which show is for you? Fear not, the F h annuall F Fringe i Sunday S d jamboree is here here to help. It's a fastpaced, tantalising, l one minute many preview of m any of the shows on entertain offer ff to t enter t rtain rt i you for f the th nextt 7 days. Arrive ve early to grab a seat and prepare to make close friends fellow with your fell low Fringe-goers, this event can be packed to the rafters!

fringe sunday —

visual Genre: Very vi isual Language: English, Czech, Non-verbal Non-v verbal Age Accessibility: Friendly, Family Friend dly dly, ly, Suitable for all

14

fringe neděle —

fring festival fringe malostranská beseda malostra 25.05. 14:45—16:15 4

Free Entry

×

Vysoce koncentrované vané a energické představení toho, co Fringe festival nabízí. Přehlídka toho, co bude na festivalu k vidění, ění, je opravdu ohromující – komedie, edie, drama, hudba, tanec, mimové,kabaret mové,kabaret mové kabaret a další. Jak se rozhodnout, hodnout, která představení navštívit? ívit? Nemusíte se bát, tradiční Fringe nge neděle vám pomůže se rozhodnout. p ozhodnout. dnout. Rychlé, jednominutové jednominutov vé představení všech kteří účinkujících, k teří se během 7 dní festivalu na Fringe fest tivalu představí. včas,, abyste Přijďte j abyste abys y e si s měli ě kam a připravte sednout a při ipravte se na setkání s přátelskými návštěvníky Fringe festivalu. Žánr: Obrazově Obrazov vě bohaté Jazyk: V angličtině, ččeštině eštině i nonverbální Věková přístupnost: Rodinné prostředí všechny vhodné pro v šechny Vstup zdarma a


www www.tbcimprov.co.uk w..tb tb bcim cimpro pro rov v.co.u v.c v o.u .uk k

absolute improv! —

Laugh your so socks ocks off, hilarious o Fast-paced improv. Fast-p paced Scottish and p international iimprovisers create witty sketches s based on your out your suggestions. Shout S wonderful odd d ideas and see them into scenes transformed f d iin nto fabulous n f b l for a stomach muscle workout! Edinburgh Fringe Frin nge Festival Sell-Out n (award). Show 2013 (aw ward). w ‘One off the ‘O th best be b estt improv e i troupes t I’ve ever seen and certainly worth checking out’ (Prague.tv). ***** Cream off the Fringe 2012 (Prague.tv). (Prague tv) ThreeWeeks **** ThreeWee eks 2013, e FringeReview 2012, Broadway Baby 2012.

15

absolutní improvizace! —

to be ccontinued... (scotland dd) (scotland) malostranskáá beseda 23.05.—26.05. 23.05.—26 66.05. 22:30—23:30 22:30—23 33:30 24.05. 24 05 & 225.05. 55.05. 05 19:30—20:30 19:30—20 00:30

Genre: Theatre, Comedy, medy, Text based but visual Language: e: English Age Accessibility: Suitable table for all

×

Budete se za břicho o popadat, popadat je to povedená improvizace. ovizace. Šíleně rychlí Skotové a další alší mezinárodní mistři improvizace e vytváří vtipné scénky na vaše náměty. áměty. Zakřičte áměty vaše perfektně úchylné hylné nápady, dívejte se jak ožívají ají na scéně a procvičte při tom m bránici. Ocenění za vyprodané yprodané y dané představení festivalu na Fringe festi iivalu v Edinburghu. „Jeden z nejlepších nejlep pších improvizačních p souborů, které é jsem kdy viděl. Rozhodně o od ě stojí s ojí jjíí za a vidění vidění” dě (Prague.tv). ( ague. g )). ***** Třešnička a na Fringe festivalu 2012 (Prague.tv). (Prague...tv). Žánr: Divadlo, komedie,, mluvené slovo Jazyk: V a angličtině Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny o


A side splitting splittin ng double bill. presents Cheekykita p resents an absurdist, surreal half hour hour comedy show about space. ‘Inspiring, bold, brave, totally ridiculous and that’s why Brown), I love it’ (Dr B rown), **** (Edfringe Review). R i ) songstress Bombshell so ongstress Sharnema Nougar is the e ace of hearts hidden up your own sleeve! ‘Fantastic, and hilarious hil i d engaging i (Caroline (C li Rhea). A lovable lova able diva, ‘took the Edinburgh Ukulele Uk kulele Cabaret by storm’ (Tricity y Vogue).

ace of space —

Comedy, Genre: Comed dy, Cabaret, Text visual based but vis sual Language: English Age Accessibility: t Contains strong language

16

srdce z vesmíru —

cheekykita/sharnema cheekykita/ss harnema g land) gland) nougar (eng (england) kavárna 3+1 23.05.—25.05. 23.05.—2 2 5.05. 20:00—21:00 20:00—2 21:00

×

Extrémně zábavný ý dvojprogram. Cheekykita přináší ší absurdní, surrealistickou komediální mediální půlhodinku o vesmíru. míru. míru „Inspirativní, odvážné, ážné, troufalé, naprosto směšné a právě proto se mi to líbilo” (Dr Brown). own). „Atraktivní písničkářka kářka Sharnema Nougar je jako srdcové dcové eso schované ve vašem m vlastním rukávě. Fantastické, ké, vtipné ap podmanivé” é (Caroline roline Rhea). „Diva, kterou u si zamilujete. Přišla nás a uchvátila ná ás svým Ukulele kabaretem” ((Tricity Tricity Vogue). Žánr: Komedie, Komedie e, kabaret, mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková Obsahuje přístupnost: Obs sahuje hrubé výrazy


www.a www www.adyferguson.com .a adyfe ad a dyfe yfergu rguso rgu so so on n.co .com m

After a successful, success sful, sell out Prague s last Fringe debut la ast year, Ady a Ferguson (guitar, (guitttar, vocals, loops) and Ondra Riegl (violin, (v violin, bass) return v to deliver an iintimate ntimate acoustic performance tthat fuses blues, soul, jjazz and d ffolk. lk ‘When his firstt album was released session he did a live se ession for me which e went down a storm. Tracks like Criticise C iti i e and dG Getting tti B Better tt have h since become firm favourites on my programme’ programm me’ (Paddy MacDee, m Presenter BBC C Radio).

ady ferguson & ondra riegl —

Genre: Music, T Text based Language: Accessibility: English Age Ac cessibility: Suitable for all

×

17

adf produ production ction (england/ (england/ repubbblic) czech republic) museum of alc alchemists cchemists 27.05.—31.05. 27.05.—3111.05. 21:15—22:15 21:15—22 22:15

Po prvním úspěšném ném é účinkování úči k á í na Fringe festivalu u v Praze se Ady Ferguson (kytara,, zpěv, hudební smyčky) a Ondra Riegl (housle, basa) vrací s intimním mním akustickým vystoupením na pomezí blues, soulu, jazzu a folku. ku. „Když vyšlo jeho první album, zahrál pro mě živě vě a byla to jízda. jízda Písničky jako Criticise ticise e a Getting Better jsem od d té doby zařadil programu” do svého prog gramu” (Paddy g moderátor MacDee, mode erátor e rátor Rádia BBC). Žánr: Hudba, m mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková Vě ěková přístupnost: ě všechny Vhodné od é p pro o vš šec y šechny š


Theatre, Genre: Theatre e, Text based but e, visual Language: English/Polish glish/Polish Age Accessibility: Suitable e for all

18

bál u stephena hawkinga — teatr arka ((poland) poland) divadlo kkampa ampa 28.05.—31.05. 28.05.—3 3 1.05. 20:00—21:00 20:00—2 2 1:00 21:00

×

Vysoce ceněné představení, edstavení, které bylo prestižními ními skotskými novinami the Scotsman sman popsáno jako „skoro zázračné“, čné“, se zabývá podstatou postižení ní a ptá se, zda-li musí být postižení stižení bariérou rozdělující lidi. Oceňovaný eňovaný polský soubour Teatr t Arka se nevyhýbá prozkoumává tabu a prozko oumává všechny stránky výjimečného výjim mečného života mečného Stephena Hawkinga, Haw wkinga, zatímco mění pohled, jakým m nazíráme na lidi s postižením. kostýmy, „ „Skvělé kostý ýmy, y, ččistá, s á,, nepřeplácaná á scéna a bez zjednodušování zjednodušová ání problémů,které jsou se životem živote em postižených spojeny“ p j y (Gazeta ((Ga azeta Wyborcza). a y ) výjimečné „Bohaté a vý ýjimečné představení“ (Musical Theatre Thea atre Network). Žánr: Divadlo,, mluvené slovo Jazyk: V angličtině a polštině Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny

www.teatrarka.pl www w.te eatr atrark ark ka.p a.pll

ball at stephen hawking’s —

This highly ac acclaimed cclaimed performance described by the Scotsman newspaper as as ‘almost wondrous’ questions asks question ns about the essence and of disability, a nd whether it has barrier to be a barrie er separating people ffrom the h rest off the h world. ld A Award d Polish winning Polis sh company Teatr Arka avoid taboos s and explore all facets of Hawking’s s extraordinary life to the challenge h ll the way we see di disability. bilit costumes, ‘Great costum mes, a loose, design, flowing desig gn, and without disability issues’ ever simplifying i Wyborcza). (Gazeta Wyb borcza) borcza). orcza). ‘Rich and extra-ordinary t vision’ (Musical Theatre Thea atre Network).


w www www.autojeutheatre.co.uk .au au utoj tojeut euthea eut hea eatttre tre.co .co .co.uk co.uk

This is the great grea at story that inspired a man’s fascination fascinatttion with telling tales. leader The heroic lead der of the Geats comes to the a aid of the King of this the Danes in th his epic adventure. h A charmingly playful show that strides, id swims i s and d marches h through h h the legend of Beowulf. Autojeu Theatre goes S Scandinavian! theatrical ‘A wealth of th heatrical and musical h ttalent l t coupled l d with ith a sense off playfulness on n the stage makes this performance performan nce immensely n entertaining, *****’ (Fringe Review).

beowulf —

Genre: Theatre,, Physical Theatre, Comedy, Text based but visual English Language: Engli iish Age Accessibility: ages Suitable for ag ges g es 5 and up

19

autojeu th theatre (england d (england) a studio rrubín 27.05. 27 05 23:0 23:00—24:00 0 28.05.—31.05. 28.05.—31 1 18:30—19:30 18:30—19 99:30

×

Beowulf je jeden z největších hrdinských eposů,, který inspiroval člověka k vyprávění ění příběhů. Hrdinský vůdce Gótů ótů přichází na pomoc dánskému mu králi a zažívá neuvěřitelné dobrodružství. odružství. Půvabné a hravé představení, které si pohrává s legendou o Beowulfovi. Divadlo adlo Autojeu Skandinávii! objevuje Skan ndinávii! n „Kombinace divadelního d a hudebního n nadání adání spolu se smyslem pro h hru na scéně dělá z tohoto představení předs stavení neskutečně s podívanou, zábavnou pod dívanou, ****” (Fringe d Review). e e ). )

Žánr: Fyzické d divadlo, komedie, mluvené slovo o Jazyk:V angličtině Věková p přístupnost: přístupno p o ost: Vhodné od 5 let


20

krvavý pomeranč —

electric theatre workshop (scotland) (scotland) malostranská malostransk ká beseda 29.05.—31.05. 29.05.—3 3 1.05. 18:00—19:00

Genre: Theatre, Text xt based but visual Language: English Age Accessibility: Suitable for adults s only, contains strong language

×

Krvavý pomeranč je jako hudební soundtrack, který flirtuje s taneční scénou na Ibize a největšími hity 90. let. Nejmocnější ší kontrolór ze krutý všech chystá k rutý útok a pomeranče nejsou jediné ovoce, které by se mělo bát. Graham Gra aham Main napsal aham novou a zrežíroval n ovou hru rozkrývající vznášející šero vznášejíc cí se nad tématem rasismu. Činí ttak ak skrze pohled mladého muže, muž že, ž e,, který e ý se vydává y ydá á noční s přáteli na no oční tah po barech. Potkává postavu posta avu z podsvětí, která ho vezme na odvážnou emocionální jjízdu skrze jeho jeh j h ho vlastní vědomí. Žánr: Divadlo,, mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková Věková přístupnost: pouze Vhodné pouz ze pro dospělé, obsahuje hrubé u výrazy

www.electrictheatreworkshop.com ww ww.el w .e ect e ric iccthe he eatr atrewo ew ewo works rkshop hop op.co .co om

blood orange —

Blood Orange e is set to a dance soundtrack that th hat flirts between club land Ibiza za and the anthems propelling of 1990, prop pelling the audience at high octane e speed through the narrative. story’s narrat tive. The all-controlling to take authority h i iis about about b k a cruell bashing, and the oranges are not the Written only fruits. W ritten and directed by Graham Main, Main n, this brand new play darkness llooks k att the th challenging challenging h ll i d k with associated wi ith racism through the eyes of a young u man who heads out with a group of friends on a night’s clubbing. He ccomes clubbing omes into contact with an underground undergrou und character who takes him on a gritty emotional rollercoaster through through his own consciousness. consciousness s.


www.fi www ww w.firefl flyp yprod.com prod rod.co .com m

Cabaret of the e highest quality internationally devised by inte ernationally acclaimed e Fringe Edinburgh Frin nge veterans Firefly n Productions the th he creators of h Moment House e ***** (Three Weeks, Edinburgh) and d Budapest Kiserett **** (The Edinburgh). ( h Li (Th List, i Edi Edinb di b burgh). h) S Salvaged l d from f theatre’s demi demise, iise, this rag-tag group of musicians, d dancers, puppeteers, and players su survive, urvive, with the help u off a very craft crafty fttty and d resourceful f l Guignol. Emerging Emerrging from the luggage of a b broken society, these performers transcend tra anscend oppression a and release the th he h e life, life love, love and debauchery off ‘everyman’.

cabaret guignol —

Genre: Theatre,, Cabaret, Text based but visual Language: Lang guage: g uage: English Age Accessibility: Suitable uiiitable for adults only

21

kabaret guignol —

firefly prod productions uctions (usa) divadlo ka kampa aampa 27.05.—31.05. 27.05.—3111.05. 21:30—22:30 21:30—22 22:30

×

Kabaret nejvyšší vy yšší yš š kvality! Firefly Productions jsou jso ou veteráni z Fringe o festivalu v Edinburghu din nburghu n burghu a tvůrci legendární show ho ow Moment House ***** o (Three Weeks, s, Edinburgh) a Budapest Kiseret **** (The Th he List, Edinburgh). h Zachránění po o skonu divadla, divadla hudebníci, tanečníci, ane ečníci, loutkáři a jiní e hráči přežili dík díky ky pomoci nadaného a šikovného G Guignola. Vystupují jako připomínka připomínk ínk ínk ka a zapomenuté společnosti, tito o umělci překonávají útlak a oslavují oslavují život, lásku člověka. a zhýralost obyčejného ob byčejného b by y Žánr: Divadlo, kabaret, k mluvené slovo Jazyk: V a angličtině Věková Vhodné přístupnost: Vhod dné pouze pro dospělé d


Cat Black k is a new comedy from the creators of of sell-out shows Deja Vu and False Friends. Set in the near-distant future, future, a grieving neuroscientistt transfers the consciousness s of his beloved pet cat Tinkerbell Tii k b ll iinto o the h b body d off hi his d dead d wife. However, Howeve er, Tinkerbell turns out to be an edgy y avant-garde visual artist with a mind mind of her own. Will their prevail? th i love l pre e il? evail? ‘Extraordinary… ‘Extraordinarry… superbly witty… brilliant’ (Frin (Fringe nge Review on False Friends, Fringe 2013). s Prague g

22

kočka černá —

stu mentha & peter t ralia/ hosking (aust (australia/ czech republic) repuu blic) divadlo kkampa ampa 23.05.—26.05 23.05. 23 05 —22266.05 6 05 20:00—21:00 20:00—2 21:00 27.05. 23:0 23:00—24:00 0 0—24:00

×

Kočka černá je nové vé představení od tvůrců vyprodaných aných představení Déjà Vu a False Friends. iends. V blízké budoucnosti se odehrává ehrává příběh truchlícího neurologa, oga, který se rozhodne transplantovat ntovat vědomí milované kočky Tinkerbell nkerbell do těla své mrtvé ženy. Jenže nže se ukáže, ukáže že v milované kočičce čce se skrývá avantgardní vizuální vizuální umělec s vlastní myslí. mysllí. Přežije jejich láska? „Neotřelé… v velmi elmi chytré... brilantní” brilantní (FringeReview, (FringeReview w, False Friends, s Prague Fringe 2013). Žánr: Divadlo,, komedie, o ed e,, mluvené u e é slovo Jazyk: V angličtině s českými titulky Věková přístupnost: Obsahuje hrubé výrazy y

www.stumentha.com www w.stume .st stume u ntha nth a.com a.c a om m

cat black

Genre: Theatre, Theatre e, Comedy, Text based but visual Language: English with n Czech surtitle surtitles es Age Accessibility: Contains stro strong ong language


www.facebook.com/lefl www.fa www w ww.fa f ceb bo ook k.co .com/l m/ m/l /e eflopt efl optheatre opthea opt hea h e trrre e

Death. Love. D Disaster. And other themes far too o profound to mention. Five idiots with silliness their bubbling in th heir stomachs are here to give you an n hour you will not forget – particularly particcularly if you have memory. a sharp h memo ory. A o According di to Foster’s Award d Winner, Dr Brown, are ‘these guys ar rre PURE IDIOTS’. Come and laugh at tthe pure stupidity of humanity. h it ‘An absurd hour ho our of vibrant o clowning’ (The e Argus, Brighton).

death! love! disaster! —

Genre: Theatre Theatre,, Comedy Comedy, Little use Language: of language La anguage: English Age a Suitable Accessibility: Sui iitable for adults only

×

23

smrt! láska! pohroma! —

le flop (eng (england) ggland) museum of alc alchemists cchemists 23.05.—28.05. 23.05.—28 88.05. 18:15—19:15 18:15—19 99:15

Smrt. Láska. Pohroma. oma. A další vznešená témata. Pět idiotů, idi tů jejichž j ji hž pošetilost je snad vrozená, vám věnuje hodinu času, u, na kterou jen tak nezapomenete, e, zvlášť pokud máte dobrou paměť. měť. Podle vítěze měť Foster’s Award, Dr. r. Browna, „jsou tihle chlápci naprostí ostí idioti”. Přijďte se zasmát nad nefalšovanou falšovanou hloupostí lidského o pokolení. pokolení „Absurdní hodinka a plná energické klauniády” (Th (The klauniády he Argus, Brighton). h Žánr: Komedie,, nepatrné užití slova mluveného slo ova Jazyk: V angličtině o přístupnost: Věková přístupno ost: Vhodné pouze pro o dospělé


When you firrst s meet your fiancé dressed as a penguin, what could go wrong? Charlotte, Meet Charlott te, tonight’s first contestant on n ‘The Engagement’ the game show tthat puts relationships microscope. under d the h mic icroscope. c Is I Tom T her h perfect man? ? Now is her time to prove it. your Hosted by yo our favourite quiz master, t llet’s t’ see s if these th ttwo will ill make it down n the aisle. This is the debut deb but show from TigerPig Productions.

the engagement —

Theatre, Genre: Theatre e, Text based but visual Language: English l Age Accessibility: 12 Suitable for 1 2 and up

×

24

zásnuby —

tigerpig pproductions (england d) (england) a studio rubí rubín í 28.05. & 229.05. 9.05. 17:00—18:00 17:00—18:00 8 :00 30.05. & 331.05. 1.05. 21:30—22:30

Co by mohlo být h horší, ší než ž potkat tk t na první schůzce vaši snoubenku převlečenou za tučňáka? učňáka? Seznamte se s Charlottou, harlottou, účinkující v reality y show Zásnuby, Zásnuby která prozkoumává ává milenecké vztahy pod mikroskopem. oskopem. Je Tom nejvhodnějším kandidátem andidátem na snoubence? Právě rávě teď nastává čas, aby to Charlotta otta zjistila. Dívejte se na show s vaším oblíbeným moderátorem m a dozvíte se, jestli to nakonec ti dva nakone ec dotáhnou až před ec oltář. představení Premiérové p ředstavení z produkce souboru TigerPig. r Žánr: Divadlo,, mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková Věková přístupnost: Vhodné od 12 2 let


ww www.facebook.com/JohnArthurSweet ww w w.fa .faceb ceb boo ok ok.co o k.co .com/J m/JJoh oh hn nArt Arthur hurSw hur Sw Sw weet we ett

Last seen in Pr Prague rrague in 2009, John Arthur Sweet returns with a largely comedic and o occasionally poetic theatrical cabaret of the eatrical monologues e and spoken word w examining gay relationships. love and relat ttionships. Accompany journey JJohn h on hi his jjou urney through u h h sinuous Montreal’s sin nuous staircases n and Village Gai, Ga ai, with side trips to a Religion Science, Religi ion and Psychiatry, iin search h of... f what, h t exactly? tl ? ‘Sweet is a wonderful wo onderful storyteller’ o (The Prague Post Po ost on Waiting for o André, André é, Prague e Fringe 2009).

erect but unstable —

Genre: Theatre,, Spoken Word, Comedy, Text based Language: English Age Accessibility Accessibility: yy: Suitable for adults only, only contains strong language

25

ztopořený, ale ne na dlouho — hard times ((canada) canada)) kavárna 3+1 23.05.—25.05. 23.05.—25 55.05. 17:00—18 17:00—18:00 88:00 26.05.—31.05. 26.05.—31 11.05. 20:00—21:00 20:00—21 20:00 2111:00

×

John Arthur Sweet se po 5 letech vrací do Prahy s komediálním omediálním a poetickým kabaretem retem plným divadelních monologů ogů a textů, textů které rozebírají gay lásku ku a milenecké vztahy. Přijměte pozvání ozvání na putování po klikatých montreálských reálských gay stezkách s několika a odbočkami k vědě, náboženství ví a psychiatrii. Co naleznete přesně nalezne ete na konci nikdo neví. e „John Arthus Swett S je báječný (The vypravěč (Th vypravěč” he h e Prague Post André, recenzuje Waiting Waiiiting for André é, Prague Fringe e 2009). Žánr: á : Komedie o ed e na a stojáka, s ojá j a,, mluvené u e é slovo Jazyk: V angličtině Věková a přístupnost: Vho Vhodné odné pouze pro o dospělé, obsa obsahuje huje hrubé výrazy


Who is Faruch Faruchio hio Peru? What does What he want? Wh hat does he mean? even How do you e ven say it? Your questions will willl be answered; you will have even eve en more after. He’s the only one in the th he show and he quite extraordinaire. simply i l iis… ex x xtraordinaire. di i marks Leebo Luby m arks his Prague Fringe debut with a unique brand of bizarre comedy. e Is there anything Faruchio F hi Peru P u cannot c t do? d ? He H thinks thi k not but he is mistaken. mistaken.

faruchio pperu eru is extraordi extraordinaire inaire inaire —

Theatre, Genre: Theatre e, Comedy, Cabaret, Little use of language la anguage Language: anguage Accessibility: English Age Ac ccessibility: Suitable for all

×

26

neoby neobyčejný faruch faruchio peru —

leebo lub luby (england) kavárna 3+1 kavár 26.05.—31.05. 26.05.—3 3 1.05. 17:00—18:00

Kdo je Faruchio Peru? eru? Co chce? Co tím myslí? A jak k se tto vlastně l t ě vyslovuje? Všechny ny otázky budou zodpovězeny, ale vzápětí přijdou další. Je jediným účinkujícím v představení a je e jednoduše neobyčejný. Leebo Luby se ve své pražské premiéře představí ví v jedinečné bizarní komedii. Existuje xistuje snad něco, něco co by Faruchio Peru ru nevěděl nebo neuměl? On si si myslí že ne, ale právě v tom se práv vě plete. Žánr: Komedie, Komedie e, kabaret, nepatrné použití mluveného mluve eného slova Jazyk: V angličtině Věková Věková přístupnost: Vhodné pro p všechny všechny y


w www www.unexpectedplaces.co.uk .une unex exp e xpect x ec edp edpla la la acces. e co. o.uk u uk

Join intrepid d duo Jack and Maurice embark as they embar rrk on an adventure battered from the batte ered clutches of e a dusty suitcase, suitcas se, taking you on s a journey to u unexpected places. created A show create ed for children to enjoy e jjust as much h as a ‘grown-ups’, ‘ ’ From F Scraps is a theatrical the eatrical experience to e cherish, with plenty p of interaction, storytelling. music and stor rrytelling. Come, pick into up our puppets, puppettts, step t i t our world ld and make it yours. yo

from scraps —

Genre: Theatre,, Children’s Theatre, Puppet Theatre, Theatrrre re, e Text based but visual Language: Lang guage: English Age g Suitable Accessibility: Sui iitable for ages 5 and up

×

27

z útržků —

unexpected places (england dd) (england) divadlo na pprádle – kavárnaa 28.05.—31.05. 28.05.—31 28 05 3111.05. 05 17:15—18:15 17:15—18 88:15

Přidejte se k neohrožené hrožené h ž é dvojici d ji i Jackovi a Maurice, e, kteří se s odřeným starým m kufrem vydávají na dobrodružnou rodružnou cestu do nečekaných končin. ončin. Představení ončin Představení, které si děti užijí stejně jako dospělí. Inscenace e Z útržků je divadelní zkušenost ost k nezaplacení, se spoustou hudby, by, vyprávění by příběhů a prostoru ru k zapojení se. Přijďte, vyberte vyberttte si loutku, vstupte světa do našeho svě ěta a ten se stane ě i vaším. Žánr: Loutkové é divadlo pro děti, mluvené slovo o Jazyk: V angličtině přístupnost: V ová Vě Věková v přístupno p s up p o os : Vhodné ost: od é p pro o děti dě od 5 let


‘Writer Peppu Peppur ur Chambers brings to America life 1940’s Am merica with Harlem’s Awakening, g following following the unsettling eighteen-year-old journey of eig ghteen-year-old Harlem Markeson as she desperately tries herself to reinvent he erself in New York. believable With Wi ihb believab li blle characters ble h such h Sisters Ruth and as the conniving v Mary, the ruthless h Lady Magdalena, and the mysterious myste erious Brown Betties, Peppur has P h created crreated r t d a seedy d where underworld w here each character fights to unburden unbu urden their deepest secrets’ (Lilliam Rivera, editor).

28

probuzení harlemu —

a brown bbetties etties experience, presented by nicole j. adelma adelman a n & three peas productio o ns (usa) ons productions divadlo na pprádle rádle – kavárnaa 27.05.—31.05. 27.05.—3 3 1.05. 20:00—21:00 20:00—2 21:00

×

„Spisovatelka Peppur ppur Chambers přivedla k životu v Probuzení Harlemu Ameriku ze 40. let, kdy sledujeme obtížnou ou cestu 18 18-leté leté Harlem Markeson, n, která se zoufale snaží v New Yorku u začít svůj vlastní život. Chambers napsal apsal uvěřitelné postavy jako jsou přesvědčivé sestry Ruth a Mary, y, neoblomná Magdalena Lady Magdal lena a tajemný Brown Betties, kteří dohromady vytváří kterém svět, ve které ém se každý snaží ém zbavit svého největšího tajemství“ Rivera, (Lilliam Rivera a, editor). Žánr: Interaktivní Interaktiivní vní kabaret, aba e , tální experimentál lní performance, mluvené slovo slov vo Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: Vhodné pouze pro dospělé p

www.brownbetties.com www.b www .b brown b w bet etti tiiie es.com s.c .com o

harlem’s awakening —

Genre: Cabare Cabaret, et, Interactive, Experiential & Performative, Text based but visual u Language: English Age Suitable Accessibility: Su uitable for adults only uitable


www.b www www.bremnersings.com .b bremn br b remn emners ers sin in ngs.c ng s.c .com om

The tale of a p popinjay and his fabulous lounge-lizard loung ge-lizard life. The g cavalier gallant cavalie er ricochets from e tenderness to comedy and from pop culture to o politics, while singing a hit parade o of extraordinary songs Kurt Weill – from f K W ill to Radiohead, R di h d from Amanda a Palmer to Schubert. All backed up by the amazing Dandy Dan Band. Ba and. a Stirring. ‘Seedy. ‘S d Sti Stirrin ing. Utt Utterly l memorable’ bl ’ (Andrew Clover, Clove er, Sunday Times). e ‘A true masterr of his craft’ (Edinburgh Fringe Fringe Review).

i am dandy! —

Genre: Music, Cabaret, C Text based but visual Language: Lang guage: English and g Accessibility: French Age Acc ccessibility: Contains language strong langua age a ge

29

jsem frajer! —

big empty barn productions (usa) malostranskáá beseda 27.05.—31.05. 27.05.—3111.05. 21:00—22:00 21:00—22 22:00

×

Příběh jednoho frajírka ajírka a jeho úžasného bezstarostného ostného života s pozlátkem. Galantní antní kavalír přechází od něhy ke komedii a od pop kultury k politice, zatímco zpívá hitparádu výjimečných ýjimečných písní – od Kurta Weila po Radiohead, od Amandy Palmer er k Schubertovi. Schubertovi To vše za doprovodu odu skvělého Dandy Dan Bandu. Ba andu. a Plamenný. „Pokoutný. Pla amenný. Rozhodně a zapamatovatelný” zapamatovate elný e lný” (Andrew Clover, Times). Sunday Times) s). „Profesionál n na svém místě” (Edinburgh Fringe Fringe Review). mluvené slovo Žánr: Hudba, kabaret, k angličtině Jazyk: V angličt ttině a francouzštině přístupnost: Věková přístupno ost: Obsahuje hrubé o výrazy ý y


Genre: Sleightt of hand artistry artistry, Text based but visual Language: anguage: English Age Accessibility: Recommended commended for ages 13 and up

30

iluzorium —

stuart lightbody (south africa) divadlo kkampa ampa 23.05.—26.05. 23.05. 23 05 —22266.05. 6 05 23:00—24:00 23:00—2 24:00 27.05.—29.05. 2 18:30—19:30 30.05. & 331.05. 1.05. 23:00—24:00 23:00—2 24:00

×

Držitel několika ocenění, cenění, kouzelník cenění Stuart Lightbody se v Praze představí pod režií ií Tary Notcutt v show Iluzorium, která získala Ovation Award a má za sebou turné po celé Jižní Africe. Umění kouzelnických l triků vycházející z psychologie a bezbřehé fantazie. fa antazie. Show, při které antazie. žasnout budete žasno out nad triky, které jsou krásné výjimečné, kr rásné a zdánlivé. „…krásně neskutečné es a neskutečné zároveň” krásné zárov veň v eň” ((The eň e e Argus, gus, g , Cape C p Town). Vítěz ceny na a Fringe festivalu v Adelaide, Austrálie, Austrálie, 2013. Žánr: Kouzelnické c triky, mluvené slovo kouzla a obrazová ko ouzla Jazyk: V angličtině přístupnost: Věková p přístupno p ost: Vhodné od 13 let

www.stuartlightbody.co.za www.st www .stu tu uartli uar t ght tli htbo bo ody.c od o y.co.z y.c o.z ..za

illusive —

Back from his s sell-out show at Prague Fringe e 2013, join multiaward winning n magician Stuart Lightbody in tthe Ovation Award winning show w Illusive; e directed by Tara Notcutt a and nd touring all the way ffrom S South So uth h Africa. Aff i Pure sleight of of hand artistry, immersed in p psychology and wrapped in imagination, im magination, this show delivers an experience off wonder d li ex x xperience i wond d that is rare, beautiful beautiful and illusive. ‘…beautifully y impossible while still being imp impossibly possibly beautiful’ (The Argus Argus, C Cape ape Town) Town). Adelaide Frin Fringe nge Weekly Award Winner 2013..


Globe Theatre on Tour: HAMLET BY WILLIAM SHAKESPEARE DIR. DOMINIC DROMGOOLE AND BILL BUCKHURST

advert

25, 26 JUNE /20:30 COURTYARD OF THE SUPREME BURGRAVE’S HOUSE PRAGUE CASTLE One play, eight actors, two years and 205 countries in a brain-defying tour around the globe. The most famous drama of all times will be performed as a part of the world tour of London-based Shakespeare’s Globe, the company preserving the tradition that was started more than four hundred years ago by the famous playwright himself. The inexhaustible opus magnum about prince Hamlet, who comes back home after the death of his father, the King of Denmark, to find his mother married to the murderer, will come alive in this astonishing production brought to you by Prague Shakespeare Company as a part of the Letní shakespearovské slavnosti. Performed in English


VENUS IN FUR CZECH PREMIERE

advert

BY DAVID IVES, DIR. GUY ROBERTS

7, 8, 9, 13, 18 JUNE /19:00 DIVADLO KOLOWRAT, KOLOWRATSKÝ PALÁC The sexiest, funniest, most acclaimed Broadway play of 2012! Thomas, a beleaguered playwright is desperate to find an actress to play the lead in his adaptation of the classic sadomasochistic tale Venus in Fur. Into his empty audition room walks a vulgar and equally desperate actress Vanda. Though utterly wrong for the sophisticated part, Vanda exhibits a strange command of the material, piquing Thomas’ interest with her seductive talents. As the two work through the script, they blur the line between play and reality, entering into a game of submission and domination that only one of them can win. Performed in English with Czech surtitles


AS YOU LIKE IT BY WILLIAM SHAKESPEARE, DIR. GUY ROBERTS

29, 30 JUNE /19:00 + 29 JUNE /14:00 THE ESTATES THEATRE – STAVOVSKÉ DIVADLO After the triumphant sold-out last season in Prague, PSC’s production of As You Like It, featuring a multi-national cast of professional theatre artists in a unique bilingual performance, returns to Prague for a limited run at the historic Estates Theater. Sparkling with wit, this joyous tale of a girl disguised as a boy – who tempts the man she loves to fall for the boy she isn’t – is flavored with all the longing and pain of everyone’s first big romance. Shakespeare’s comedy is a joyous celebration of the liberating power of love and speaks that unforgettable truth: “All the world’s a stage, and all the men and women merely players.” Performed in English and Czech with Czech and English surtitles by Martin Hilský


The only professional English-language theatre in Prague. Residing at Divadlo Kolowrat. Tickets available on-line at www.ticketportal.cz or

WWW.PRAGUESHAKESPEARE.COM DIVADLO KOLOWRAT, Kolowratský palác, Ovocný trh 6, Praha 1


Scotland’s fine nest est improv troupes – e under one roof! roo of! For one night only, o witness To Be Continued... join forces with the e Men With Coconuts improvised to create impr rrovised games, scenes and songs together. tog gether. A unique g iimprov jjam w with i h a di distinctly i l avour. Edinburgh flav vour. v

www.tbcimprov.co.uk, w www w..tb bcimpro prov ov v.cco.u v. o.uk, k, ww w www.improfx.com ww.im ww w .impro .im p fx pr pro fx x.com o

Genre: Improv,, Text based but visual English L Language: Engli E liiish h Age A A Accessibility: ibilit Contains strong stron ng language n

the improv jam —

×

Nejlepší skotšt skotští ttí improvizátoři pod jednou střechou! střřřechou! Zažijte noc s nimi i i jjednu d n oc a b budete d chtít pokračování… ov váníí… připojte se v k autorům představení ře edstavení Muži e s kokosy a pro prožijte ožijte s nimi noc o plnou improvizovaných viiizovaných ý h her, h scének é k a písní. Unikátní átttní improvizační džemování s v výraznou příchutí Edinburghu.

31

improvizační džem —

to be conti continued... nued... ootland) & impro fx (sco (scotland) malostranskáá beseda 27.05. 22:3 22:30—23:30 330—23:30

Žánr: Improvizace, za ace, mluvené slovo a Jazyk: V angličtině ičtttině Věková přístupnost: Obsahuje hrubé ub bé výrazy b


A woman’s se sex ex education stories year-old as a 6-12 yea ar-old with American hippies, immigrant immiigrant parents, and the San Francisco o public school system. Along the way, wa ay, feast your eyes on delights a garden of d elights pollinating as a leaf l f grows into i a flower, a skirt, ki unusual and an unusu ual book. As the stories and get weirder a nd funnier in this unique storytelling storyttelling experience, you nd may soon fin d yourself lf nibbling ibbli on dessert. an erotic dess sert.

×

32

neúplná (sexuální) výchova výchovva va — irene chan chan, n , ch’an press (us sa) (usa) divadlo na prádle p rádle – kavárnaa 27.05.—31.05. 27.05.—3 3 1.05. 21:30—22:15 21:30—2 2 2:15

Příběhy sexuální výchovy, které zažila hlavní hrdinka nka k mezii 6 a 12 lety s americkými kými hipíky, přistěhovaleckými rodiči a školním systémem v San Francisku. rancisku. V průběhu její cesty y můžete sledovat, jak se z malé opylované rostlinky stává květina, ětina, sukně a neobvyklá kniha. a. Čím podivnější a vtipnější příhody y uslyšíte, uslyšíte tím větší budete mít chuť huť na erotický zákusek. Žánr: Mluvené é slovo s barevnými obrazy Jazyk: V angličtině Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pouze pro dospělé

www.ch-anpress.com www w..ch .ch-an ch-an -anpre pres pre ss. s s.co s com m

an incomplete (sex) education —

Genre: Spoken n word with colourful visuals, Text based visuals based but visual English Language: Engl lish Age Accessibility: adults Suitable for a dults only


w www www.facebook.com/inlovewithlovetheatre .faceb ..fa faceb cebook ook.c ook .cco .c om/i / nlo ove ve ewith ew i lov ith loveth eth heat eatre r re

Inside e is a poetic poe etic performance e exploring the battle between Mind, Heart and Min nd, an internal n struggle which h tortures the Body. The existence of the human Self is divided into o parts that are iinvestigated i du under d the h iinfl fluence of music. The necessity n with which condition the internal co ondition reflects on o the physical Body. Bo ody. Inside o e exists in between a live the balance th b l b be etween e t li concertt songs of gentle song gs and the agony of g a screaming e existential crisis.

inside —

Genre: Theatre Theatre,, Music Music, Text based but visual Language: Lang guage: English/Czech g with English subtitles su ubtitles Age Accessibility: u all Suitable for al lll

×

33

uvnitř —

love theatre (czech rrepublic) a studio rrubín 29.05.—31.05. 29.05.—31 29 05 3111.05. 05 23:00—24 23:00—24:00 44:00

Uvnitř je poetické představení, ř d t í kde Srdce bojuje s Rozumem. Kde se vnitřní boj odráží na alegorické postavě tavě Těla, které je vnitřním svárem týráno týráno. Existence lidského o Já je rozčleněno na jednotlivé části,, které jsou pod vlivem hudby zkoumány umány ve svém konfliktu vedoucím m až k rozpadu. rozpadu Je rozkrývána nutnost, tnost, s jakou se odráží vnitřní stav od dráží na tělesnosti. d Uvnitřř se pohybuje pohy ybuje na hranici y koncertu živého koncer rrtu tu jemných písní křičící a trýznivě křič ččící existenciální krize. Žánr: Divadlo, hudba, mluvené slovo angličtině J y :Va Ja Jazyk: angličt g čttině ě Věková V ová Vě v přístupnost: p s up p os : všechny Vhodné pro vš šechny š


jamie macdowell & tom thum —

Genre: Music, Little use of language English Language: Engl lish Age Accessibility: all Suitable for a ll

×

34

theat theaterland promotions (australia) malostranská malostransk ká beseda 23.05.—25.05. 23.05.—2 2 5.05. 21:00—22:00 26.05. 26 05 & 227 27.05. 7 05 7.05. 19:30—20:30 28.05. 18:0 18:00—19:00 0 0—19:00 29.05.—31.05. 29.05.—3 3 1.05. 22:30—23:30 22:30—2 23:30

Jeden z nich ovládá dá dobře d bř prsty t a ten druhý zase rty! Jamieho srdceryvné a oceňované ňované písně se skvěle doplňujíí s Tomovým přesným beatboxem. xem. Talenty obou xem muzikantů se na jevišti navzájem rozvíjejí, Jamie a Tom představují neodolatelnou kombinaci ombinaci šarmu a vtipu. „Jděte si je poslechnout chnout teď, protože už brzo nebudou lístky dostupné ani ani za lásku a ni za peníze” (Broadway Baby). Baby). Žánr: Hudba, n nepatrné epatrné použití mluveného slova Jazyk: V angličtině V v přístupnost: Věková přístupno p p os ost:: Vhodné pro p všechny y

www.facebook.com/jamiemacdowellandtomthum www.fa www .face .fa ce eb e book oo .co c m m/ ami m/j m ema accdo cdowel wel e lan l d dt mth dto m um m

One is good with with his fingers; the other is good d with his mouth! heartfelt Jamie’s heart tfelt and awardwinning songwriting song gwriting is elevated combined when combin ned with Tom’s heavyhitting, world-class world d-class beatboxing. off Playing Pl l i ff each ea a h other’s ach h ’ talents, l Jamie and Tom To om are the perfect musical match; h their show is made even strongerr by their irresistible and charm h d wit wit wit. now, ‘See them now w, because soon you won’t be able e to get a ticket for love (Broadway nor money’ (B Broadway Baby).


Jumping the G Gun Theatre Company present their rreinterpretation of the novella by y Stefan Zweig. In an woman, attic sits a wom man, her young son m has died and s she is dying. She is letter writing a lette er to the only man she e loved, has ever lloved h d, b d but to hi him she h iis a stranger. In her final hours she tries to accept this fact, with only thoughts her own thoug ghts and feelings to g keep her k h company. comp pany. p

www www.facebook.com/jumpingtheguntheatreco w .fa aceb cebook ook k.co om/j / ump /j pin in ng gthe h gun gunth th heatrreco e

Genre: Theatre,, Text based but visual English Language: Engli iish Age Accessibility: ages Suitable for ag ges g es 16 and up

letter from an unknown woman —

×

35

dop dopis od neznámé nez ženyy —

jumping th the h e gun pany theatre com company (ireland (ireland)) divadlo na pprádle – kavárnaa 28.05.—31.05. 28.05. 28 05 —31 3111.05. 05 18:45—19 18:45—19:30 99:30

Divadelní skupina Jumping the Gun uvádí vlastní interpretaci pretaci novely Stefana Zweiga. Na půdě sedí žena, její syn právě vě ě zemřel ř l a ona také umírá. Píše dopis opis jedinému muži, kterého kdy y milovala, ale pro něhož je jen cizí ženou. enou. Ve svých posledních hodinách ch se s tímto faktem snaží smířit, it, jejími jedinými společníky jsou jejíí myšlenky a pocity. Žánr: Divadlo, mluvené vené slovo Jazyk: V angličtině Věková Vě ěková přístupnost: ě Vhodné od 16 6 let


Handmade ca camera amera tracks, model parts, railway parts s, cardboard cutouts and old toys. Almost Human manipulates analogue a technologies to a new and d vibrant purpose in off Letters from Another the creation o Island. IIsland l d. d original, ‘A very origin nal, crafted piece of work, with a celebration of the lo-fi and handmade, handmad de, that powerfully shows h how h multi-media m multi lti di can produce comp pelling pieces of art’ compelling (Charlie Hammond, Talking Tidy).

36

dopisy z jiného ostr ostrova —

almost human (englandd / (england/ the netherlands s/canada) netherlands/canada) malostranská malostransk ká beseda 23.05. 23 05 19:30 24.05.—27.05. 24.05.—2 2 7.05. 18:00—19:00 18:00—1 18:00 19:00 19:00

×

Nahrávky ruční kamery, amery, miniaturní modely, kulisy vystřižené střižené z kartonu a staré hračky. Almost most Human dává analogovým m technologiím v představení Dopisy pisy z jiného ostrova nový význam nam a použití. „Velmi originální, řemeslně zvládnutá oslava ruční výroby a konceptu udělej si sám, která dokazuje, že multimédia dokáží přesvědčivé vytvořit přesv vědčivé umělecké dílo” (Charlie Hammond, Hammond, Talking Tidy). Žánr: Divadlo,, performance, mluvené instalace, mlu uvené slovo Jazyk: Věková V angličtině g Věková Vě ová v přístupnost: p s up p os : hrubé Obsahuje hru ubé výrazy

www.almost-human.org ww www .a allmos a o t-h t-hum um man.o ma m an.o n. rg g

letters from another island —

Genre: Theatre e, Performance/ Theatre, Installation, T ext based but visual Text Language: Engl lish Age Accessibility: English Contains stro strong ong language


www.myspace.com/emerofl www ww ww.my ww w .myspa spa pa ace.com ce. e.com com/em /emero /em erofl flaher a aherty herrty y

life in 3 words —

Life in 3 Words s is a solo piano and performance song performa ance of original work a by Irish singer/songwriter singer/ /songwriter Emer / intimate venue O’Flaherty. In the t of the Museum m of Alchemists, Emer, trained a classically tra ained pianist and a soprano, will ill a air i h her more sultry l tones to make e you think about life, through love and lust th hrough her poignant h but refined words wo ords and stories. Emer’s o performances previous i perfo fo ormances include i l d the Edinburgh Fringe Festival, Irish Playhouse, Night in the Pla ayhouse, Fredericton, a Canada and throughout th hroughout her native h Ireland. With iinfl Ireland nfluences including nfluences Norah Jones, don’t Aimee Mann and a miss this hour of musical honesty. Genre: Music Music, T Text ext based Language: English/Irish Age Accessibility: Suitable for all

37

život ve třech slovech —

emer o’flaher o’flaherty rrty music (ireland (ireland)) museum of alc alchemists cchemists 29.05.—31.05. 29.05.—31 11.05. 19:45—20:45 19:45—20 00:45

×

Život ve třech slovech vech h je sólové představení originální nální tvorby Irské zpěvačky a skladatelky atelky Emer O’Flaherty. V intimním mním prostoru Muzea alchymystů ů se představí klasicky vyškolená á pianistka s koncertním sopránem. ránem. Emer vás dojímavými svými dojímav vými tóny a bolestnýmii v příběhy donutíí se zamyslet nad životem, láskou u a chtíčem. Před tím než přijela Emer do Prahy, vystupovala na a Fringe festivalu v Edinburghu, IIrské noci v Frederictonu v Kanadě; a adě;; p po ccelém ce é Irsku s u a chystá c y ys á se i do Německa. Inspirací ji jsou Aimee Mann a Norah Jones. Žánr: Hudba, m mluvené slovo angličtině Jazyk: V angličt ttině a irštině Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny o


Around the world world about half of the approximately approxim mately 7000 known languages are arre a generation or two disappearing. from disappe earing. As the world more becomes mor re globalised and a few major llanguages anguages continue to communication, colonise l i comm munication, m municatio i i how h can these we grasp the ese facts emotionally? performance The performa ance addresses individual and n collective language passed family histories, hi t i pas s dd ssed down from f ffamil il various and the vario ous surroundings we are in contactt with throughout our lives.

×

38

susan susanne kass (finl (finland) divadlo kkampa ampa 23.05.—26.05. 23.05.—2 3.05. 2 6.05. 18:30—19:30

Po celém světě se mluví l í přibližně řibliž ě 7 000 známými jazyky, zyky, skoro polovina z nich by mohla za jednu nebo dvě ě generace úplně zaniknout. Kvůli narůstající globalizaci ovládá veškerou komunikaci jen pár ár hlavních jazyků, jak můžeme me těmto faktům porozumětt emocionálně? Představení se zabývá bývá individuální i společnou h historií jazyků tak, jak se předávala a z rodiny na rodinu a vyvíjela se v různých prostředích, ve kterých žijeme žijjeme naše životy. Žánr: Performance, mluvené slovo angličtině J y V anglič Jazyk: g čtině ě Věková V v přístupnost: p p všechny Vhodné pro v šechny

www.linguavaria.wordpress.com www w w .li .lingu ngua ngu ava avaria a aria ria.wo .wo orrdp rdpres res ress.c ss.c s.com om m

lingua varia —

Performance, Genre: Perform mance, Text based English Age but visual Language: n Suitable Accessibility: Su uitable for all


Prague is no lo longer onger a city of dreams o for tour guide,, Darius Rudd, since his girlfriend h has left him. Having successfully assimilated as ssimilated into Czech s life, Darius now w finds himself a single man, leading groups of around city’ tourists i d the h ‘golden ‘ ld i ’ clay. with feet of cla ay. The Lonely Guide a is an off-kilter, off-kilterrr, black comedy that audience invites its audi iience to witness a tour guide id on the th verge v off a nervous breakdown. Show Promenade Sh how – please wear h shoes and clothing clottthing suitable for walking. Show walking w ends within the Fringe zone.

the lonely guide —

Genre: Theatre,, Spoken Word, Comedy, Text based Language: Comedy English Age Accessibility: bility: Suitable for adults only, contains ntains strong language

39

osamělý průvodce —

stellar umbrella productio o ns productions (germany/engggland) (germany/england) starting ppoint: mmpa divadlo kam kampa 27.05.—31.05. 27.05.—31 27 05 3111.05. 05 18:30—19:30 18:30—19 99:30

×

Poté co ho opustila a přítelkyně, přítelkyně přestala být Praha a pro turistického průvodce Dariuse Rudda městem snů. Na život v Čechách chách si úspěšně zvykl, ale e teď, teď když je zase svobodný, ho o provázení turistů po stověžaté té Praze moc nebaví. Osamělý průvodce jje černá komedie, edie, která zve turistickou diváky na turi iistickou prohlídku s průvodcem na n pokraji nervového zhroucení. Promenáda o e áda – Prosím, os , oblékněte ob é ě e si boty a oblečení oblečččení vhodné k chůzi. uvnitř Show končí uv vnitř Fringe zóny. v Žánr: Divadlo, mluvené slovo,, komedie Jazyk: Jazykkk: V angličtině Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pouze pro o (obsahuje dospělé (obsa huje hrubé výrazy)


Fringe favour favourite, rite, Michael McEvoy’s seventh year,, with a revised version solo of his 2008 so olo success… ‘The wonderful wonderfful acting of McEvoy, slick and quick quicck to slip into multiple Pascoe, roles’ (Sara P ascoe, Fringe Report). ‘Thrillingly ‘Th h illi l evokes ev v k an exciting vokes ii period in Italian Italiian history’ (Metro). ‘Fresh and fascinating. A heated finale’ (British h Theatre Guide). dominated ‘McEvoy ‘M E d dom mi t d the minated th stage t superb, with a superb b, subtle, animated demeanour from r his entrance to his explosive exit’ exiit’ (Dawn.com). Jennifer Directed by Je ennifer McEvoy ennifer McEvoy.

machiavelli —

Theatre, Genre: Theatre e, Text based Language: English Age Ac Accessibility: ccessibility: Suitable for adults onl only, ly ly, y, contains strong language

40

michae michael mcevoy (engl (england) museum oof alchemists 27.05.—31.05. 27.05 16:15 16:15—17:45

×

Oblíbenec Fringe festivalu Michael McEvoy se vrací do o Prahy už po sedmé, aby představil edstavil novou verzi své úspěšné hry z roku 2008. „Úžasné herecké schopnosti umožňují McEvoyovi ovi přeskakovat z role do role” (Sara ra Pascoe, Pascoe Fringe Report). „Napínavé ztvárnění zttvárnění vzrušující části historie” italské histori ie” (Metro). fantastické. „Svěží a fanta astické. Vzrušující astické. finále” (British Theatre Guide). dominuje „McEvoy dom minuje jevišti se svým jedinečným jedineččným a podmanivým rejstříkem hereckým ý rej jstříkem js e od začátku ačá u do konce” (Dawn.com). a Jennifer Režírovala Je ennifer McEvoy. Žánr: Divadlo,, mluvené slovo Jazyk: y V angličtině Věková Věková přístupnost: pouze Vhodné pouz ze pro dospělé (obsahuje hrubé hru ubé výrazy)


www www.improfx.com ww w.im impro pro ofx. fx.com

Men With Coco Coconuts onuts o s might be the speech reason free sp peech was invented! p Four actors and an nd a pianist create n sketches, original sketch hes, life stories h and songs before befffore your very unplanned, eyes – unplann ned, unscripted n at and d unbelievable! unbelieva b li a able! bl ! Debuting D b i Fringe Edinburgh Frin nge 2013, the Men n With Coconuts s are ‘Impressively (Thom ambitious’ (Th hom Dibdin, Scotland h Correspondent, Corresponden C d n nt, t The Th St Stage), ) and d ‘Sharp, clever and hugely amusing’ (Edfringe.com). (Edfringe.com) )). Join MWC one night can be there this week so you y happened’! ‘when it happ pened’! p ened’!

men with coconuts —

Genre: Improv,, Text based but visual English Language: Engli iish Age Accessibility: strong Contains stron ng n g language

41

muži s kokosy —

impro fx (scotland) malostranská beseda malostran 28.05.—31.05. 28.05.—31 11.05. 19:30—20:30 19:30—20 00:30

×

Muži s kokosy sy y mohou být důvodem, proč byla zavedena ve edena svoboda e projevu. Čtyři ři herci a piáno vytváří přímo o před vašima očima originální scénky, én nky, skeče, příběhy n ze života a pís písně sně – nepřipravené, s nečekané a neuvěřitelné! ne euvěřitelné! Poprvé e se představili li na Fringe festivalu v Edinburghu u v roce 2013, Muži s kokosy sy y jsou „Působivě ambiciózní” (T (Thom Thom Dibdin, The T „Přesní, Stage) a „Přes es sní, s ní, chytří a opravdu zábavní” (Edfringe.com). (Edfrrringe.com). Připojte na se k nim jen n a jednu noc a buďte u toho, až se T TO stane! Žánr: Improvizace, Improviza ace, mluvené slovo a angličtině Jazyk: V angličt ttině Věková přístupnost: hrubé Obsahuje hrub bé výrazy b


‘As I awoke o one ne morning from disturbing dreams, dre eams, I found myself transformed in my bed tra ansformed into... Franz Kafka.’’ So begins The Metamorphosis, Metamorpho os sis s, J.B. Alexander’s exploration one-man exp ploration of personal identity, id i iinspired inspiired ired db by the h lif life and d Prague’s work of Prag gue’s most famous son. The Metamorphosis Metamorrphosis s is ‘exciting. It’s original, ffunny, unny, and deeply, deeply d l sad’ d’ (A Austin Austin ti Pendleton). P dl t ) (Austin Directed by Jo oan Kane. Joan

×

42

prom proměna —

j.b. alexa alexander (usa) kavárna 3+1 kavár 23.05.—26.05. 23.05. 18:30—19:30 27.05.—31.05. 27.05.—3 3 1.05. 21:30—22:30

„Když jsem se jednoho noho rána po velmi zneklidňujícím ujícím jí í snu probudil, zjistil jsem, m, že jsem se proměnil ve Franze e Kafku.” Tak začíná Proměna, show how jednoho muže o vlastní identitě ntitě od JJ.B. B Alexandera, která je inspirována životem a prací nejznámějšího ejznámějšího pražského spisovatele atele Franze Kafky. „Proměna je vzrušující. šující. Je to originální, vtipné vtiipné a velmi, velmi (Austin smutné” (Aus stin Pendleton). Režírovala Joan Jo oan Kane. oan Žánr: Divadlo,, tragikomedie, mluvené slovo slov vo Jazyk: V angličtině V v přístupn Věková p přístupnost: p ost: os : Vhodné od 13 3 let

www.jaybeealexander.net www .ja ja ay ybe beeal ealexa eal exa xa ande nder.n r.n net

the metamorphosis —

Genre: Theatre e, Tragi-comedy, Text Theatre, based but vis sual Language: English sual visual t Suitable for ages 13 Age Accessibility: and up


www.pragueshakespeare.com ww www w ww.prrag guesh gu g eshake esh ake kesp sp sp peare pe are.co are .com .co m

The hilarious b behind-the-scenes exposé of the play-within-abrought play that brou ught Denmark to u its knees and set the stage for debauchery murder, debau uchery and mayhem u commissions when Prince Hamlet H a company off actors to perform f tragedy the classic trag gedy ‘The Murder of g Gonzago’. The e actors take the job not knowing w what the play really is minutes and d with ith minu i u utes t to t go, mustt come up with what might be the most performance important per rrformance of their lives.

the murder of gonzago —

Genre: Theatre,, Comedy, Text based Language: but visual Lang guage: English Age g Suitable Accessibility: Sui iitable for all

×

43

vražda gonzaga —

prague shak shakespeare espeare company (cz zzech (czech republic/u uusa) republic/usa) divadlo na prádle á 27.05.—29.05. 27.05.—29 99.05. 19:30—20:30 19:30—20 19:30 2000:30 30.05. & 331.05. 18:00—19:00 18:00 18:00—19 1999:00

Tohle zábavné odhalení halení h l í zákulisí ák li í při ři přípravě hry ve hře ře dostalo Dánsko na kolena a připravilo avilo půdu pro ten nejhorší zločin,, pro vraždu. Zhýralost a zmatek ek nastane, nastane když se princ Hamlet rozhodne ozhodne najmout partu potulných herců, erců, aby zahrála klasickou tragédii Vražda Gonzaga. Herci se chopí práce, ce, aniž by věděli ce co je to za hru a během ěhem pár minut připravit se musí připra avit na nejdůležitější a jejich vystoupení jej jjich života. Žánr: Komedie,, mluvené slovo angličtině Jazyk: V angličt ttině Věková přístupnost: všechny Vhodné pro vš šechny š


Federico Garc Garcia cia Lorca: poet, Salvador Dalí: romantic, believer. l painter, modernist, mode ernist, scientist. Their tumultuous tumultu uous love affair began and in university a nd ended with Dalí’s flight to Paris s as Spain descended iinto civil i il war.. ¡Olé! Olé!! takes Olé k you iinto as the bullring a s these two matadors against pit magic aga ainst science through paint, poetry, y,, and flamenco dance. ‘This iis smartt th ‘Thi theater... t b brisk, brisk i k unyielding... Do not miss it’ City (Rochester Cit ty Newspaper).

×

44

theater in asylum (us (usa) a stud studio rubín 27.05.—31.05. 27.05 20:00—21:00 20:00—2 21:00

Federico Garcia Lorca: orca: básník, bá ík romantik, věřící. Salvador Dalí: malíř, modernista,, vědec. Jejich bouřlivá romance mance začala už na univerzitě a skončila končila až když Dalí odletěl do Paříže, říže, poté co se Španělsko ponořilo lo do občanské války. ¡Olé! vás zavede avede do arény, kde skrze malování, ání, poezii ání a flamenco staví dva matadoři proti sobě magii a vědu. „Je to chytré divadlo, svěží, energické a h houževnaté... ouževnaté... rozhodně si to nenechte e ujít” (Rochester City Newspaper). Žánr: Taneční divadlo, d ad o,, mluvené u e é slovo so o Jazyk: V angličtině angliččtině Věková přístupnost: Vhodné pouz pouze ze pro dospělé

www.theaterinasylum.com www .th th he eateri eat e nas eri sy ylum.c ylu m om m.c o

¡olé!

Theatre, Genre: Theatre e, Dance Theatre, e, Theatre Text visual based but vis sual Language: English Age Accessibility: t Suitable for adults only


One Man, One e Plantt follows the encounters comical encou unters two unlikely u friends can have. ha ave. Come and witness a how one man and his plant can spark a friendly friend dly relationship with d anyone... including inclu uding the audience. u Be prepared B d to o llaugh, h cry and d laugh some m more as these two characters deal dea al with all kinds a of mischief. Bean ‘It’s like ‘It’ lik Mr M B Be ean meets e t B Buster t Keaton’ (IYAF,, London). ‘Highly skilled d clowning, Lloyd is one to watch’ (IYAF, London).

one man, one plant —

Genre: Theatre, e, Comedy, Non-verbal Accessibility: Age Accessibility yy: Suitable for ages 5 and up

×

45

jeden muž, jedna rostlina — matthew llloyd (england dd) (england) kavárna 3+1 23.05.—26.05. 23.05.—26 66.05. 21:30—22:30 21:30—22 22:30

Inscenace Jeden muž, ž jedna j d rostlina sleduje komické omické setkání dvou netypických přátel. Přijďte a přesvědčte se, že e muž a rostlina mohou navázat přátelství řátelství skoro s každým... včetně ě publika. Buďte připraveni se smát, t, plakat a pak se zase smát tomu, jak ak tihle dva tropí neplechy. „Je to jako by Mr Bean potkal Keatona” Bustera Keato ona” (IYAF, London). o profesionální „Skvělá profe esionální klauniáda. e Na Lloyda se s skvěle kvěle dívá” dívá (IYAF, London). Žánr: Komedie,, nonverbální přístupnost: V ová Vě Věková v přístupno p s up p o os : Vhodné ost: od é od 5 let e


The Rosie Rog Rogers gers Cowgirl Show w is semi-autobiographical a semi-autob biographical onewoman dance c show where we meet Rosie Rogers Ro ogers the cowgirl, showgirl and d little lady. With her sidekick Pony y Grrrl, she spins tales off h her h home on o the h range and d how she roped rope ed ’n’ wrangled her with man. Styled w ith tongue-in-cheek nostalgia, Rosie os will teach y’all two-step the best th b t ttwo- t -step thi this side id off the th Atlantic. one-woman ‘A one-woma an dance party’ (The Houston Press).

×

46

kovbojská show rosie roge rogersové ersové ersové —

rosie trump / with or without dance (usa) divadlo kampa kampa 23.05.—26.05. 23.05.—2 2 6.05. 21:30—22:30 27.05. 20:00—21:00 0

Kovbojská show Rosie R i Rogersové R é je zčásti autobiografi rafické taneční vyprávění jedné ženy, eny, Rosie Rogersové, kovbojky, jky, showgirl a mladé dámy. Její jí druhé já já, slečna Pony, vypráví o svém vém domově na ranči a o tom, jak ak chytila svého muže do lasa a zkrotila krotila ho. Rosie vás v této nostalgické cké podívané naučí nejlepší two-step -step této strany Atlantiku. párty „Taneční párt ty jedné ženy” (The Houston Press). Žánr: Taneční divadlo, d mluvené slovo angličtině Jazyk: V anglič čtině Věková přístupnost: Vhodné pro p všechny všechny y

www.rosietrump.org www w.ro rosie s tru sie trum mp. p org or

the rosie rogers cowgirl show —

Theatre, Genre: Dance T heatre, Text based English Age but visual Language: n Suitable Accessibility: Su uitable for all


Daniel-Ryan Spaulding Sp paulding is an p internationally-touring internationally y-touring Canadian y comedian. stand-up come edian. His intelligent e social cultural and so ocial observations, higho brutal energy, and br rrutal sense of humour fans has won him fa ans across Europe. a explores His Hi i comedy d ex xplores x l identity, id i sex, culture, stereotypes, stereotttypes, gay rights, and his decision to move to Scandinavia. A true citizen-of-the-world, citizen-o of-the-world, this young o comic i will ill take t ke you th through h the th highs hi h global & lows of glob bal society! b

w w.fa www www.facebook.com/danielryanspaulding f ceb ce ook k..co com/d m/dani m/d an e ani el yan elr yanspa sp spa p u ul ing uld n

Genre: Comedy Comedy, y, Text based Language: y English Age Ac Accessibility: cessibility: Suitable for adults only

scandinaviancanadian —

×

47

skandinávec a kanaďan — daniel-rya daniel-ryan spaulding (canada/ (canada/norway) divadlo na prádle 29.05.—31.05. 29.05.—31 11.05. 22:30—23:30 22:30—23 22:30 2333:30

Daniel-Ryan Spaulding aulding je hvězdný stand-up komik. Jeho inteligentní poznatky o cizích h kulturách k lt á h a společnostech, jeho neuvěřitelná energie a brutální ní smysl pro humor mu zajistily ily věrné fanoušky po celé Evropě. Jeho one one-man man show se zabývá identitou, sexem, kulturou, stereotypy, typy, právy menšin a rozebírá i jeho rozhodnutí přestěhovat se na a sever Evropy do Skandinávie. Zcestovalý komik cestu vás zve na ces stu po nížinách s i výšinách globální glob bální společnosti! b Žánr: Komedie,, mluvené slovo angličtině Jazyk: V angličt ttině Věková přístupnost: Vhodné pouze e pro dospělé


Genre: Theatre Theatre, e, Music e, Music, Text based but visual Language: e: English/French Age Accessibility: Suitable table for ages 5 and up

48

vrabec a myš: hudba edi edith piaf — sistersc sisterscene c ene ( canada) productions (canada) museum of al alchemists l chemists 23.5.—2 23.5.—28.5. 2 8.5. 19:45—20:45 29.5.—3 29.5.—31.5. 3 1.5. 18:15—19:15

×

Život Edith Piaf byll strhující strhující, z neznámého dítěte, te, které vyrůstalo v nevěstinci, se stala ala nejznámější francouzská zpěvačka ačka všech dob. Jen málo lidí zná příběh její sestry Simone Berteaut. teaut. V Muzeu alchymystů se tak seznámíte s neuvěřitelným příběhem říběhem jejich trvalého p přátelství, telství, í, očekávejte neočekávané! neočekávané é! V představení zazní L’Accordéoniste, písně jako L’A Accordéoniste, La Vie en Rose a Hymne Hy ymne à l’amour. „Úchvatné” (P „ „Úchvatné ((Production Production P roduction oduc o O Ottawa). a a). ) „Absolutně božské” božské” (Uptown Magazine). nejúžasnějších „Jeden z nejú úžasnějších hlasů, kdy jjaké jsem j y slyšel. y Pět z p pěti hvězdiček!” (Ignite 107). Žánr: Divadlo,, hudba, mluvené slovo angličtině Jazyk: V anglič čtině a francouzštině Věková přístupnost: Vhodné od 5 let

www.melaniegall.com www. www ..me melan me l ieg lan eg ga all.co all .co .com com

the sparrow and the mouse: creating the music of edith piaf —

Edith Piaf’s life liffe was captivating, unknown from an unkn nown child in a brothel famous to the most fa amous French singer in the world. However, few people off her sister, Simone have heard o Their Berteaut. The eir enduring friendship in iis an incredible incredib i dib blle story told ble ld here h i setting the intimate s etting of the Museum of Alchemists s – expect magic to happen! Featuring Featturing the songs: ‘L’Accordéoniste’, ‘L’Accordéoni ‘L’A dé ist ste’, t ’ ‘La ‘L Vie Vi en Rose’ R ’ and ‘Hymne à l’Amour’. ‘Captivating’ (Production Ottawa). ‘Absolutely divine’ (Uptown Magazine). Magazine) ‘One of the most most amazing voices I’ve ever heard. Five stars!’ (Ignite 107).


w www www.porpiedadteatro.org .po po orpieda rpiieda edadte dteatr dte atro.o o.org o.o rg g

Acclaimed Mexican Mex xican actors Ana x Graham and A Antonio Vega use a few simple props a and a piece of chalk to create their own ow wn theatrical adaptation w Scola’s of Ettore Scola’ ’’s Italian movie Una Giornata Particolare. Particccolare. Rome 1938. As Mussolini’s Hitler Hi i l visits i i M Mu ussolini’s u li i’ i IItaly, l a chance h encounter between betw ween two neighbours w changes their lives lives forever. ***** ‘A must-s must-see see bittersweet drama’ s (British (B iti h Theatre Th t e G Guide). id ) ***** ‘Genius!’ (TheaterMania.com, New York). worth **** ‘Surely wo orth celebrating’ (Time o York).” Out New York k).” k) k )”

a special day —

Genre: Theatre,, Text based but visual English Language: Engli iish Age Accessibility: Suitable ages 14 and up

49

výjimečný den výjimeč — por pieda piedad teatro/ mmpany the play com company ((mexico/u / sa)) (mexico/usa) a studio rrubín 27.05.—29.05. 27.05.—29 27 05 —2999.05. 05 21:30—22:30 21:30—22 22:30 30.05 & 331.05. 1.05. 17:00—18:00 17:00—18 88:00

×

Výrazní mexičtí herci rci Ana Graham a Antonio Vega používají užívají jen nejnutnější, velmi jednoduché ednoduché rekvizity a kousek křídy na tabuli tabuli, aby vytvořili vlastní ní divadelní adaptaci italského filmu Ettora Scoly s názvem Una Giornata nata Particolare. Řím v roce 1938. Během ěhem Hitlerovy návštěvy u Mussoliniho niho se náhodou potkávají dva ssousedé a toto osudové setkání změní jejich životy navždy. „Hořko sladké „Hořko-sladké é drama, které musíte vidět” (British Theatre Guide). (TheaterMania.com, „Geniální!” (Th heaterMania.com, h New York). „ o od ě s „Rozhodně si z zaslouží as ou po p pozornost” pozornost o os (Time Out New w York). Žánr: Divadlo, mluvené slovo angličtině Jazyk: y V angličt angl g ttině Věková p přístupnost: p Vhodné od 14 4 let


untitled shakespeare

Theatre, Genre: Theatre e, Comedy, Cabaret, but Text based bu ut visual Language: ut Accessibility: English Age Ac ccessibility: Suitable for all

×

50 —

shakespeare beze jména —

man with a pporpoise orpoise (england d) d) (england) divadlo kkampa ampa 28 05 & 29.05. 28.05. 2299.05. 9 05 23:00—23:45 23:00—2 2 3:45 30.05. & 331.05. 1.05. 18:30—19:15

Tři idioti se potkalii v kavárně v Paříži v Liverpoolu: olu: l jeden j d z nich i h opustil představení ní Richarda III. po roztržce ohledně ně kostýmu, zbylí dva byli právě vě vyhozeni z Mackbetha, protože tože si pamatovali jen pět vět a to ještě tě z Hamleta. Tihle tři dohromady dy nazkoušeli představení. Řekli,, že to je Shakespeare. Kritici ici ale měli jiný názor. A kdo že je to ten Francouz? má No alespoň m á svůj vlastní kostým… Žánr: Komedie, Komedie e, kabaret, mluvené slovo Jazyk: V angličtině Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny

www.facebook.com/ManWithAPorpoise www ww w.fa .faceb cebook ceb ook ok k.com/M .co om/M m/Man an nWith nW n ithAPo ith AP rp APo poise po p ise s

Three idiots m met et in a café in Paris One in Liverpool: O ne had walked out of Richard III after a wardrobe disagreement; the other two had just been fired d from Macbeth for only knowing g five lines between those lines them, h h liines ines being b i ffrom Hamlet. They y made a show. They Shakespeare. said it was Sh hakespeare. The critics had a different e opinion. And who’s guy? the F th French h gu u ? Well uy? W ll att least l t he h has h costume... his own costu ume...


w ww www www.newmusictheatre.org .ne ne ewmu wmusic sicthe sic th the heatr atre.o e org e.o r rg

Unveiling Unveiling, g, one e of Václav Havel’s most beloved plays, gets a fresh take in this cross-cultural cro oss-cultural o collaboration between director Miřenka Čechová Čecho ová and Alliance o Music-Theatre. for New Music cc-Theatre. It reflects both b h the h Czech C h spirit i i and, d at something times, someth ing wincingly Premiered American. Pre emiered at the Mutual e Inspirations Festival Fe estival in Washington e September D.C. D C in i S Septem t m mber b 2013, 2013 the th work k received rave reviews. ‘Artful. Brilliant. Brillian nt. Irreverent. Simple, n Everything… yet genius. Eve erything… is a marvel e (DC to watch watch…’’ (D DC Theatre Scene). Scene)

the václav havel project: unveiling

Genre: Theatre,, Text based but visual English Language: Engli iish Age Accessibility: adults Suitable for ad dults d ults only

51

projj projekt václav havel: vernisáž vernisá ááž —

alliance fo for oor new music theatree (usa) music-theatre divadlo na prádle 27.05.—31.05. 27.05.—3111.05. 21:00—22:00 21:00—22 22:00

×

Vernisáž, jedna dn na z Havlových n nejoblíbenějších šíc ích her, dostává íc nový význam m v této mezi-kulturní spolupráci Miř Miřenky řřenky enky Čechové a Alliance forr New Music-Theatre. Hra reflektuje je e jednak českého ducha, ale zároveň árrroveň i něco výrazně amerického. errrického rického. ického Premiéra proběhla v zá září áří 2013 na festivalu Washingtonu ve Washington nu D.C. a dostalo se jí n recenzí. výborných rec ccenzí. „Umělecké. Brilantní. Brrrilantní. ilantní. Neuctivé. Jednoduché, ale a geniální. Všechno co uvidíte stojíí za to…” (DC Theatre Scene). Žánr: Divadlo, mluvené slovo angličtině Jazyk: V angličt ttině Věková přístupnost: Vhodné pouze e pro dospělé


Vaněk Unleas Unleashed, shed d, an original music-theatre e work takes its performance style from American musicals and silent screen comedy. Havel’s It features Ha avel’s most beloved character, Ferdinand Ferrdinand Vaněk, who seems to have h hav v b ve been dropped d d to earth withoutt a set of instructions. clown-like This clown-lik ke innocent observes an society alienating soc ciety while imagining only a fantasy f t lif life e outside t id prison i l tto discover that prisons are also inside. encounters His social enc counters are both hilarious and d chilling.

×

52 —

projekt proj j václav havel: haavel: odpoutanýý vaněk ě — alliance for new music-theatre (usa) divadlo na prádle á 29.05.—31.05. 29.05.—3 3 1.05. 16:45—17:30 16:45—1 16:45 17:30 17:30 7 :30

Odpoutaný Vaněk k jje originální i i ál í hudebně-divadelní ní dílo, které čerpá výrazovou inspiraci nspiraci ze stylu amerických muzikálů kálů a němých grotesek. Objevuje e se v něm Havlův oblíbený literární hrdina Ferdinand Vaněk, který vám může připadat, že se na planetu Zem dostal tak trochu omylem. Skoro koro až groteskně nevinný pozorovatel tel odcizené společnosti sii představuje, jaký je mimo asi život mim mo vězení, jenže zjistí, že i na svobodě svobo odě se může člověk cítit odě Jeho spoutaný. Jeh ho společenská setkání jsou zároveň vtipná a mrazivá. Žánr: Divadlo,, hudba, udba,, komedie, o ed e,, mluvené slovo slov vo Jazyk: V angličtině Věková přístupnost: Vhodné pouze pro dospělé

www.newmusictheatre.org www.ne www .ne ewmu m sic sicthe the eatr atre.o e.o org

the václav havel project: vaněk unleashed

Genre: Theatre Theatre, e, Music, Comedy, Text based but visual u Language: English Age Suitable Accessibility: Su uitable for adults only


www.steeldragontheatre.co.uk ww www w ww.st steel eelldra dragon gonthe gon th the heatr atre.c e co.u e.c o k o. o.u

victorian values —

A Music Hall jo journey ourney through the o darker side off Victorian life. For some Victorian Victo orian Values o the represented th he rewards of hard h industry, work and indu ustry, for others u exploitation, cchild labour and the daily d il struggle l to survive. i For everyone tthe Music Hall provided the llight ight relief and satirical edge that made mad de life bearable. d contemporary Using U i contemp t porary records p d and d songs, and in a show that pays tribute to the M Music Hall, journey through the darker da arker side of Victorian a labour, life – child labo our, our o ur prostitution prostitution, the workhouse – a and experience the Values!! other side of V Victorian Values

53

viktoriánské hodnoty —

steel dragon theatre (england dd) (england) divadlo na prádle 27.05.—29.05. 27.05.—29 99.05. 18:00—19:00 18:00—19 99:00 30.05. 30 05 & 331 31.05. 05 19:30—20:30 19:30—20 00:30

Genre: Theatre, Text xt based but visual Language: English Age ge Accessibility: Suitable for ages 12 and up

×

Varieté odhalující temnou část viktoriánské éry. Pro některé lidi představovaly edstavovaly viktoriánské hodnoty oty odměnu za tvrdou práci a průmyslový rozvoj, j, pro p jiné j é pak ak znázorňovaly vykořisťování, vykořisťování í, dětskou práci í, a každodenníí boj o přežití. Pro každého ale a představovalo Varieté pravidelné Va arieté a rieté možnost satirického uvolnění a sat ttirického pohledu, který činil život živo ot snesitelnější. o skrze originální Představení, které k nahrávky dobo é nahrá dobové a á ávky yap písně s ě vzdává dá á varieté, hold žánru va rieté, cesta skrze temnou část v vlády královny dětskou Viktorie – děts skou práci, prostituci, s zkušenost továrny y a zku šenost s odlišnou viktoriánských stránkou vikto oriánských hodnot. o Žánr: Divadlo, mluvené slovo angličtině Jazyk: V angličt ttině Věková přístupnost: Vhodné od 12 2 let


the voice and the verse —

Genre: Spoken n Word Word, Music Music, Text visual based but vis sual Language: English Age Accessibility: t Suitable for adults only

×

54

hlas a verš —

creative empire e mpire (ireland d) (ireland) museum of al alchemists l chemists lchemists 23.05.—26.05. 23.05.—2 2 6.05. 21:15—22:15

Po třech velice úspěšných pěšných ěš ý h vystoupeních na Fringe festivalu v Praze, v letech 2007 až 2009, se Irové vrací s bouřlivým ivým a strhujícím představením plným ým písní písní, básní a žertů. Bolestné estné i veselé, přesvědčivé a dojímavé. ímavé. „Rozesmálo by i ateistu na smrtelné posteli” (The Prague ue Post). Post) „Slibuji vám, že ten en večer bude plný dobré hudby, y,, příběhů a zábavy” (American Indie). Ind die). Žánr: Mluvené é slovo, hudba angličtině Jazyk: V anglič čtině Věková přístupnost: pouze Vhodné pouz ze pro dospělé

www.facebook.com/voiceandverse ww ww.fa w .f ceb cebo ook ook.co o ok.co . m/v /vo oi eandve oic o ean ndve d rrse s

Following thr three ree successful tours of duty at the e Prague Fringe from 2007–2009, tthe he Irish are back storming with a stormi ing and stirring new performance of songs, poems and banter. Both h haunting and hilarious, powerful f l and d poignant. i ‘Would cheerr up an atheist on his (The death bed’ (T The Prague Post). ‘I promise your o evening will be ffull ll off good d music, m i stories, t i and d all ll entertainment’ around enter rtainment’ (American Indie).


www www.tuinaanzee.nl ww w.tuina .tu tuina inaanz anze anz ee nl ee.

Storyteller Nan Nancy ncy Wiltink is back for n her third year tto take you on a Prague Fringe tour, passing passssing the Lennon wall, Devil’s Stream and the winding alleys of Kampa. A walk w on the dark side of life, confronting g you with the devil’s only charm. h Your on Y nly n l protection i iis a bright bi h red umbrella a and a small lamp. Listen ancient to some ancien nt folk stories and look n for answers on n the road or in the refl flection ti off the the D Devil’s il’ Stream. St Bring Bi garlic. your own garli iic. Promenade Show Sho how – please wear shoes ho suitable and clothing su uitable for walking. u within Show ends wit tthin hin the Fringe zone zone.

you can’t hide from the devil —

Genre: Theatric Theatrical ccal tour, Text based Language: but visual Lang guage: English g Accessibility: Age Accessibility yy:: Suitable for all

55

před ďá ďáblem se nemůžeš sc schovat cchovat — tuin aan zee ( netherlands) netherlaaands)) (the starting ppoint: malostranská beseda 23.05.—28.05. 23.05.—28 88.05. 18:15—19:15 18:15—19 99:15

×

Vypravěčka příběhů hů Nancy Wiltink se vrací do Prahy už potřetí, aby vás vzala na Fringe e tour kolem Lennonovy zdi, přes es Čertovku a přes malebné uličky Kampy ampy vás zavede do temné části lidského ského života, kde se potkáte s ďáblem. Jedinou ochranou vám tak bude červený deštník a malá červená rvená lucerna. Poslechněte si dávné příběhy a najděte odpovědi odpo ovědi na své otázky o cestěnebo p přímo na cestě ěnebo v zrcadlení řeky ě y Česnek v Čertovce. Čes snek s sebou! s Promenáda – P Prosím, oblékněte si boty a oblečení oblečččení vhodné k chůzi. uvnitř Show končí uv vnitř Fringe v g zóny. y Žánr: Divadelní Divadelní turné, mluvené slovo angličtině Jazyk: V angličt ttině Věková přístupnost: všechny Vhodné pro vš šechny š


MALOSTRANSKÁ BESEDA Music and Theatre Club & Trick Bar TRICK BAR oोering a a great space mme such as ra cultural prog ings, poetry, movie screen ovisational pr im ौlm and OV Comedy comedy (IMPR Rhetoric). & ve Lo d, by Bloo

beseda Malostranská 1 námÝstí 35/2 Malostranské 1 118 00 Praha e ौrst ्oor Located on th ská beseda, of Malostran D THEATRE AN C SI the MU ch and varied ri a CLUB oोers music styles programme of e, nk, alternativ fu , ck such as ro ues, bl r, te ri gw on folk, singer/s any others as oldies and m sting theatre well as intere s. performance

th the 13 year st o h to d u ro st ay 2014. beseda is p 23rd to 31 M Malostranská m o fr l a iv st e nge F of Prague Fri

box oॎce: (mon – sat) 5 pm – 9 pm (sun) pm 8 5 pm –

RESERVATION: phone: +420 257 409 123 e-mail: pokladna@malostranska-beseda.cz


STREET FOR ART FESTIVAL 18 — 24 / 9 2014 CENTRAL PARK PRAGUE — ČERNÝ MOST WWW.STREETFORART.CZ

STREET FOR ART SUPPORTED BY:

PRAGUE YOUTH

THEATRE

Classes for native and non-native English speakers aged 4–17.

THEATRE, DANCE AND MUSIC

Find out more at www.pyt.cz


Th e it i Br sh U ity ague rs r ve .in P ..

ni

Make a dramatic change in your life!

www.praguecollege.czThe Prague British School is attended every day by over 900 children from 55 countries. The school has sites in both Prague 4 and 6 and caters for children aged 3 to 18 years.

For more information and to discuss enrolling your JOPSK H[ 7): WSLHZL JVU[HJ[ [OL (KTPZZPVUZ 6MĂ„JL admissions@pbschool.cz Tel.: +420 226 096 200 www.pbschool.cz


fringe festival partners


Design Marius Corradini (Side2)

www.fringe.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.