Page 1

INFORMACJE

CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY PPS Nr 60/5 11 sierpnia 2013 r. W dniu 11 sierpnia obradował CKW PPS. Omówiono kilka tematów i przyjęto ustalenia:

3. Konferencja programowa PPS Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Konferencja Programowa PPS ma odbyć się w połowie listopada. Nie będzie ona zmieniać fundamentów programowych partii. Cele i zadania programowe PPS sformułowane na Kongresie Paryskim, na Kongresie Radomskim, czy Deklaracja Programowa z 2005 roku pozostają aktualne. Dotyczy to także uchwał i stanowisk przyjętych w ostatnich latach. Współczesność przynosi nowe wyzwania i stawia nowe pytania. Musimy się do nich odnieść i odpowiedzieć na pytania. Są pytania ze sfery moralnej, jak stosunek do „in vitro”. Jest prowadzona prywatyzacja systemu emerytalnego. Zaczęła się ona od wprowadzenia OFE. Postępuje prywatyzacja służby zdrowia i szkolnictwa. Konferencja Programowa powinna wyrazić stanowisko PPS w sprawach aktualnych.

1. Obchody 95-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Wszystkie organizacje PPS, samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami mają za zadanie zorganizować obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trzeba przypomnieć rolę PPS i jej działaczy w kształtowaniu państwa polskiego. Trzeba przypomnieć dokonania rządów I. Daszyńskiego i J. Moraczewskiego. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z premierem Daszyńskim ogłosił równość polityczną i obywatelską wszystkich obywateli. Zapowiadał 8-godzinny dzień pracy. Postulował nacjonalizację kopalń i wielkiej własności ziemskiej. Rząd J. Moraczewskiego ogłosił prawo wyborcze kobiet. Ustanowił 8-godzinny dzień pracy. Zalegalizował związki zawodowe i prawo do strajków. Dziś, w czasach neoliberalnej prywatyzacji i ograniczania praw pracowniczych i obywatelskich przypomnienie dokonań socjalistów sprzed 95 lat będzie uświadamiać społeczeństwu jak bardzo Polska jest zniewolona przez wielki kapitał.

4. Realizacja zapisów Instrukcji organizacyjnej CKW PPS Instrukcja CKW PPS z 10. 3. 2007 r. reguluje prowadzenie gospodarki finansowej w strukturach PPS. Bywa ona nie przestrzegana. Zaniedbywane bywają ustalenia formalne w niej zawarte. Zadaniem CKW i CKR jest pomóc strukturom PPS w jej przestrzeganiu. Js

2. Debata „Co trzeba w Polsce zmienić” Uchwała RN z 12. 1. 2013 r. zobowiązuje wszystkie struktury PPS do debaty nt. „Co trzeba w Polsce zmienić”. To ma być debata społeczna, a nie wewnątrz PPS. PPS ma być inicjatorem i organizatorem debat. Trzeba zachęcić ludzi aby formułowali i wyrażali swoje postulaty. Może dążenie do realizacji określonych postulatów, szczególnie lokalnych skupi przy PPS ludzi aktywnych. Propozycje z tych debat mogą być przeniesione na Konferencję Programową PPS.

Numer konta bankowego PPS dla wpłat darowizn na działalność PPS: PPS 30234000090110246000000045 Na przelewie musi być wpisane nazwisko i imię darczyńcy oraz jego adres.

1

Biluletyn CKW PPS, nr 60/5, 11 sierpnia 2013  

Informacje Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you