Må jeg bruke slips eller kan jeg sløyfe det?

Page 1

ØYVIND B. NUSTAD

MÅ JEG BRUKE SLIPS, ELLER KAN JEG SLØYFE DET? ... og andre setningsskader.

101 HOMOGRAFER


N&P 2020

Nustad & Partners AS

Trykk: BALTO print Papir: 120 g Maestro Print Sats: Sabon 14/17 Omslagsbilde: iStock Alle rettigheter: Ă˜yvind Brodtkorb Nustad 1. opplag

ISBN: 978-82-691253-5-1

2


ØYVIND B. NUSTAD Illustrert av Matej de Cecco

Må jeg bruke slips, eller kan jeg sløyfe det? ... OG HUNDRE ANDRE SETNINGSSKADER.

101 HOMOGRAFER


4


DET ER FEIL at norsk er et ordfattig språk. Tvert imot! Henrik Wergeland brukte hele 58 000 ulike ord i sine tekster. Til sammenligning brukte William Shakespeare bare 29 000 ord. Det finnes cirka 300 000 ord på norsk. (I tillegg kommer et solid antall godkjente dialektord.) Det som er morsomt, er at mange av ordene har flere betydninger, som for eksempel bønner. Du kan som kjent be dem eller spise dem. For ikke å snakke om tømmer, som du styrer hesten med når du frakter tømmer til stedet der du tømmer lasset. Slike ord kalles homografer, og i denne boken finner du 101 av dem.

5


6


7


Fra samme forfatter:

SNØEN SOM FALT I FJOR Velskrevet og fornøyelig om en gutts oppvekst i en norsk småby på 1950- og 1960-tallet.

Den utrolige historien om GUNNAR EDDIE En så ellevill historie fra 1980- og 1990-tallet at man ikke kan tro den er sann. Men det er den!

NUSTAD & PARTNERS AS

8 9 788 269 12535 1 > ISBN: 978-82-691253-5-1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.