Forenklet prospekt 2B

Page 1

O

E EDIG L T IK VERS

w

w

LEIL

w .

k

a

TER IGHE

n

a

l

b

y

e

2B

n

.

06. . 8 2 PR.

n

o

2020
LEDIGE LEILIGHETER I KANALBYEN 2B PÅ ODDERØYA I KRISTIANSAND • 14 SELVEIERLEILIGHETER • PRISER FRA KR. 2.850.000,• STØRRELSER FRA 47,7 m2 TIL 127,8 m2 BRA • MULIGHET FOR KJØP AV P-PLASS*

LEDIGE LEILIGHETER TIL SALGS PR. 14.05.2020 BYGG L: UTSOLGT BYGG M: UTSOLGT BYGG N: UTSOLGT BYGG O: 401 BYGG P: 204, 304, 401, 403, 404, 501, 604 BYGG Q: 401 BYGG R: UTSOLGT BYGG S: 201, 301, 305, 401, 404

KRISTIANSAND

ODDERØYA

ROLF R. ELIESON m: 990 99 107 rolf@sormegleren.no

RITA OMMUNDSEN m: 990 99 108 rita@sormegleren.no


FE LT

A N DR E

B YG GETRI N N

P

R Q

O

2 B

N

S

M

LBygg S, R, Q og P sett fra kanalsiden.

Bygg O, N, M og L sett fra byfjorden.


E TA S J E P L A N E R

1. ETASJE MOT KANALEN

P

Q

O N

M

S101 BRA: 75.0 m²

P101 S102

BRA: 31.8 m²

BRA: 48.5 m²

S103 BRA: 49.1 m²

R102

S104

BRA: 62.3 m²

BRA: 49.2 m²

P104 P102

BRA: 74.9 m²

BRA: 74.7 m²

Q101 BRA: 72.5 m²

R101 BRA: 46.5 m²

S105 BRA: 80.1 m²

O102 BRA: 66.4 m²

M101 BRA: 82.1 m²

O101

N101

M102

L102

L101

BRA: 115.1 m²

BRA: 95.8 m²

BRA: 123.5 m²

BRA: 90.9 m²

BRA: 65.8 m²

MOT BYFJORDEN 1m

N

R

S

L


2. ETASJE MOT KANALEN

P

Q

O N

M

R

S

L

S201 BRA: 75.0 m²

P201 BRA: 31.8 m²

S202 BRA: 48.5 m²

S203 BRA: 49.1 m²

R201 P204 P202 BRA: 43.7 m²

P203

BRA: 74.9 m²

BRA: 47.7 m²

R202

S204

BRA: 62.3 m²

BRA: 49.2 m²

BRA: 65.1 m²

Q201 BRA: 62.3 m²

Q202 BRA: 65.1 m²

S205 BRA: 80.1 m²

O202 BRA: 67.9 m²

M201 BRA: 84.8 m²

O201

N201

BRA: 127.8 m²

BRA: 116.1 m²

M202

L202

L201

BRA: 90.9 m²

BRA: 77.8 m²

BRA: 123.5 m²

MOT BYFJORDEN 2.etg

1m

3. ETASJE

N

1:400

H

MOT KANALEN

PI

QJ

O N

M

S301 BRA: 75.0 m²

P301 BRA: 48.9 m²

S302 BRA: 48.5 m²

S303 BRA: 49.1 m²

R301 P304 P303 P302

BRA: 87.2 m²

BRA: 47.7 m²

Q301

BRA: 48.2 m²

R302

S304

BRA: 84.2 m²

BRA: 49.2 m²

BRA: 86.8 m²

BRA: 62.3 m²

Q302 BRA: 65.1 m²

S305 BRA: 80.1 m²

O302 BRA: 67.9 m²

M301 BRA: 84.8 m²

O301

N301

BRA: 127.8 m²

BRA: 116.0 m²

M302

L302

L301

BRA: 90.9 m²

BRA: 77.8 m²

BRA: 123.5 m²

MOT BYFJORDEN 1m

N

R K

S

L


4. ETASJE MOT KANALEN

P

Q

O N

M

R

S

L

S401 BRA: 75.0 m²

P401 BRA: 48.9 m²

S402 BRA: 48.4 m²

S403 BRA: 49.1 m²

R401 P404 P402 BRA: 48.2 m²

P403

BRA: 87.2 m²

BRA: 47.7 m²

R402

S404

BRA: 84.2 m²

BRA: 49.2 m²

BRA: 86.8 m²

Q401 BRA: 82.7 m²

Q402 BRA: 86.8 m²

S405 BRA: 80.1 m²

O402 BRA: 67.9 m²

M401 BRA: 84.8 m²

O401

N401

BRA: 127.8 m²

BRA: 116.1 m²

M402

L402

L401

BRA: 90.9 m²

BRA: 77.8 m²

BRA: 123.5 m²

MOT BYFJORDEN 4.etg

1m

5. ETASJE

N

1:400

MOT KANALEN

P

Q

O N

M

P501 BRA: 48.9 m²

R501 P504 P502

BRA: 85.4 m²

R502 BRA: 83.7 m²

BRA: 133.9 m²

BRA: 48.2 m²

O501

L502

L501

BRA: 197.3 m²

BRA: 90.9 m²

BRA: 77.8 m²

MOT BYFJORDEN 1m

N

R

S

L


6. ETASJE MOT KANALEN

P

Q

O N

M

R

S

L

Pergolatak leil. P504

P604 P601

BRA: 106.5 m²

BRA: 136.6 m²

Pergolatak leil. O501

MOT BYFJORDEN 6.etg

1m

7. ETASJE

N

1:400

MOT KANALEN

P

Q

O N

M

Felles takterrasse BRA: 116.7 m²

MOT BYFJORDEN 1m

N

R

S

L


O401 kr. 9 500 000,-

4. ETASJE BRA: 127,8 m2 P-ROM: 127,8 m2 BALK./TERR.: 31,5 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade ytre vest L-M-N-O

Fasade ytre øst P-Q-R-S

Soverom 13.8 m² AGGR.

Entré/gang 17.0 m² Bod/vasker. 5.4 m² Fasade indre vest P-Q-R-S Soverom 10.1 m² Bad 5.5 m² Bad 5.5 m²

Soverom 16.3 m²

10 m

Stue/kjøkken 47.1 m²

Balkong 31.5 m²

1 meter


2. ETASJE BRA: 74,9 m2 P-ROM: 70,4 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade indre vest P-Q-R-S

Fasade indre sør M

Soverom 12.4 m²

Bad 5.5 m²

Entré/gang 3.5 m² Stue/kjøkken 38.1 m²

Soverom 7.4 m²

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

12,0 m2

rrasse:

:

70,4 m2

74,9 m2

P204

Balkong 12.0 m²

AGGR.

Bod 3.9 m²

1 meter

P204 kr. 3 950 000,-


P304 kr. 4 750 000,-

3. ETASJE BRA: 87,2 m2 P-ROM: 87,2 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade indre vest P-Q-R-S

10 m

Soverom 13.4 m²

Entré/gang 3.9 m²

Bad 5.5 m²

Wc 1.6 m²

Stue/kjøkken 42.5 m²

Soverom 11.5 m²

87,2 m2

12,0 m2

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

:

ng / terrasse:

sbod:

87,2 m2

P304

Balkong 12.0 m²

ighet:

1 meter

AGGR.

Bod/vasker. 3.7 m²


4. ETASJE BRA: 48,9 m2 P-ROM: 46,2 m2 BALK./TERR.: 7,4 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer

Fasade ytre øst P-Q-R-S

Fasade ytre nord P-O

Fasade indre vest P-Q-R-S

Fasade indre sør M

Soverom 12.2 m²

Bad 3.5 m² Bod 2.4 m²

Min 2,5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

7,4 m2

401

1 meter

46,2 m2

48,9 m2

Entré/gang 3.4 m²

AGGR.

kr. 2 900 000,-

UNNTATT FRA KRAV OM TILGJENGELIG BOENHET

Balkong 7.4 m²

Stue/kjøkken 23.9 m²

P4014. ETASJE BRA: 47,7 m2 P-ROM: 43,9 m2 BALK./TERR.: 8,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade indre vest P-Q-R-S

Fasade indre sør M

AGGR.

Bad 4.7 m²

Entré/gang 4.9 m²

Bod 3.4 m²

Stue/kjøkken 21.9 m² Soverom 9.9 m²

ytning til ealer

Balkong 8.0 m²

1 meter

P403 kr. 2 850 000,-


P404 kr. 4 950 000,-

4. ETASJE BRA: 87,2 m2 P-ROM: 87,2 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade indre vest P-Q-R-S

10 m

Soverom 13.4 m²

Entré/gang 3.9 m²

Bad 5.5 m²

Wc 1.6 m²

Stue/kjøkken 42.5 m²

Soverom 11.5 m²

12,0 m2

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

terrasse:

:

et:

1 meter

87,2 m2

87,2 m2

P404

Balkong 12.0 m²

AGGR.

Bod/vasker. 3.7 m²


5. ETASJE BRA: 48,9 m2 P-ROM: 46,2 m2 BALK./TERR.: 7,4 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade ytre nord P-O

Fasade indre vest P-Q-R-S

Fasade indre sør M

Balkong 7.4 m²

Stue/kjøkken 23.9 m²

Soverom 12.2 m²

Bad 3.5 m²

Bod 2.4 m²

Min 2,5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

7,4 m2

1 meter

46,2 m2

Entré/gang 3.4 m²

48,9 m2

01

Fasade ytre øst P-Q-R-S

AGGR.

P501 kr. 3 100 000,-


P604 kr. 8 100 000,-

6. ETASJE BRA: 106,5 m2 P-ROM: 106,5 m2 BALK./TERR.: 17,8 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade indre vest P-Q-R-S

10 m

Soverom 9.2 m²

Bod/vasker. 5.3 m² AGGR.

Entré/gang 4.0 m²

Walk-in 5.4 m²

Bad 5.5 m²

Bad 4.0 m²

Stue/kjøkken 55.7 m²

Soverom 12.7 m²

in 5 m2 i tilknytning til meiets fellesarealer

6,5 m2

6,5 m2

1 meter

,8 m2

Balkong 17.8 m²


4. ETASJE BRA: 82,7 m2 P-ROM: 82,7 m2 BALK./TERR.: 12,5 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer Fasade indre vest P-Q-R-S

Q401 kr. 4 750 000,-

Fasade indre sør M

Soverom 10.5 m²

Soverom 12.1 m²

AGGR.

Bod/vasker. 3.8 m² Entré/gang 11.5 m² Bad 5.5 m²

Stue/kjøkken 28.5 m²

12,5 m2

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

Balkong / terrasse:

Sportsbod:

1m

82,7 m2

P-rom:

1 meter

Balkong 12.5 m²

4 etg

82,7 m2

BRA:

Leilighet:

Q401

Soverom 7.0 m²


Bad 4.7 m² Soverom 6.6 m²

Stue/kjøkken 30.1 m²

Balkong 12.0 m²

1 meter

S201

Fasade indre sør M

Leilighet:

Fasade indre vest P-Q-R-S

75,0 m2

Entré/gang 13.3 m²

BRA:

Soverom 13.3 m²

71,1 m2

AGGR.

Bod 3.5 m²

P-rom:

Fasade ytre nord P-O

12,0 m2

Fasade ytre øst P-Q-R-S

Balkong / terrasse:

Fasade ytre sør L-S

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

Fasade ytre vest L-M-N-O

Sportsbod:

kr. 3 950 000,-

2 etg

1m

S201

2. ETASJE BRA: 75,0 m2 P-ROM: 71,1 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer


Soverom 6.6 m²

Stue/kjøkken 30.1 m²

Balkong 12.0 m²

1 meter

S301

Bad 4.7 m²

Leilighet:

kr. 4 200 000,75,0 m2

Entré/gang 13.3 m²

BRA:

Fasade indre sør M

71,1 m2

Soverom 13.3 m²

P-rom:

AGGR.

Bod 3.5 m²

12,0 m2

S301 Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

Fasade ytre nord P-O

Balkong / terrasse:

Sportsbod:

Fasade ytre sør L-S

3 etg

1m

3. ETASJE BRA: 75,0 m2 P-ROM: 71,1 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer


Bod/vasker. 3.7 m²

Soverom 7.2 m²

Balkong 12.0 m²

1 meter

AGGR.

Stue/kjøkken 36.3 m²

S305

Bad 5.5 m²

Leilighet:

Fasade indre sør M

80,1 m2

Fasade indre vest P-Q-R-S

BRA:

Soverom 13.1 m²

80,1 m2

Entré/gang 10.5 m²

P-rom:

Fasade ytre nord P-O

12,0 m2

Fasade ytre øst P-Q-R-S

Balkong / terrasse:

Fasade ytre sør L-S

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

Fasade ytre vest L-M-N-O

Sportsbod:

kr. 4 550 000,-

3 etg

1m

S305

3. ETASJE BRA: 80,1 m2 P-ROM: 80,1 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer


Balkong 12.0 m²

1 meter

S401

Stue/kjøkken 30.1 m²

Leilighet:

Soverom 6.6 m²

75,0 m2

Bad 4.7 m²

BRA:

Entré/gang 13.3 m²

Fasade indre sør M

71,1 m2

Soverom 13.3 m²

P-rom:

kr. 4 400 000,-

Min 5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

AGGR.

Bod 3.5 m²

12,0 m2

S401

Fasade ytre sør L-S

Fasade ytre nord P-O

Balkong / terrasse:

Sportsbod:

4 etg

1m

4. ETASJE BRA: 75,0 m2 P-ROM: 71,1 m2 BALK./TERR.: 12,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealer


AGGR.

Bad 4.7 m²

Bod 1.1 m²

Stue/kjøkken 18.3 m²

Balkong 8.0 m²

1 meter

S404

Fasade indre sør M

Leilighet:

Fasade indre vest P-Q-R-S

49,2 m2

Entré/gang 12.8 m²

BRA:

Soverom 9.3 m²

47,7 m2

Svalgang

P-rom:

Fasade ytre nord P-O

8,0 m2

Fasade ytre øst P-Q-R-S

Balkong / terrasse:

Fasade ytre sør L-S

Min 2,5 m2 i tilknytning til sameiets fellesarealer

Fasade ytre vest L-M-N-O

Sportsbod:

kr. 2 900 000,-

4 etg

1m

S404

4. ETASJE BRA: 49,2 m2 P-ROM: 47,7 m2 BALK./TERR.: 8,0 m2 SPORTSBOD: min. 5,0 m2 i sameiets fellesarealerw

w

w .

k

a

n

• 3D-illustrasjoner: Rambøll

ROLF R. ELIESON m: 990 99 107 rolf@sormegleren.no

RITA OMMUNDSEN m: 990 99 108 rita@sormegleren.no

a

l

b

y

e

n

.

n

o

Alle tegninger og 3D-illustrasjoner er kun ment å gi inntrykk av ferdig bebyggelse/utsikt/omgivelser og kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om feil, samt utbyggers rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standard som er beskrevet. Forbehold gjelder alt trykket og digitalt materiell for Kanalbyen. Januar 2018.