Page 1

Bibeln till  vardags.  Lektionarium  för  Svenska  kyrkan.     1  i  adv   m   ti   o   to   f   l     2  i  adv   m   ti   o   to   f   l     3  i  adv   m   ti   o   to   f   l     4  i  adv   m   ti   o   to   f     julnatten   juldagen   annandag  jul   27/12   28/12   29/12   30/12   31/12     nyårsdagen   2/1   3/1   4/1   5/1      

Poetisk text     Ps  1   Ps  2   Ps  3   Ps  4   Ps  5   Ps  6       Ps  7   Ps  8   Ps  9:1-­‐13   Ps  9:14-­‐21   Ps  10:1-­‐11   Ps  10:12-­‐18       Ps  11   Ps  12   Ps  13   Ps  14   Ps  15   Ps  16       Ps  17   Ps  18:1-­‐16   Ps  18:17-­‐31   Ps  18:32-­‐46   Ps  18:47-­‐51           Ps  19:1-­‐7   Ps  19:8-­‐15   Ps  20   Ps  21   Ps  22:1-­‐6       Ps  22:7-­‐22   Ps  22:23-­‐27   Ps  22:28-­‐32   Ps  23      

Gammaltest   Jes  1:1-­‐20     Jes  1:21-­‐31   Jes  2:1-­‐22   Jes  3:1-­‐15   Jes  3:16-­‐4:6   Jes  5:1-­‐7       Jes  5:8-­‐17   Jes  5:18-­‐30   Jes  6:1-­‐13   Jes  7:1-­‐17   Jes  7:18-­‐8:4   Jes  8:5-­‐22       Jes  9:1-­‐7   Jes  9:8-­‐10:4   Jes  10:5-­‐27   Jes  10:28-­‐11:10   Jes  11:11-­‐16   Jes  12:1-­‐6       Jes  25:1-­‐12   Jes  26:1-­‐13   Jes  26:14-­‐27:1   Jes  27:2-­‐5   Jes  27:6-­‐13           Jes    40:1-­‐17   Jes  40:18-­‐31   Jes  41:1-­‐20   Jes  41:21-­‐29   Jes  42:1-­‐17       Jes  42:18-­‐43:7   Jes  43:8-­‐28   Jes  44:1-­‐13   Jes  44:14-­‐28       1  

Epistel   Heb  1:1-­‐14   Heb  2:1-­‐18   Heb  3:1-­‐11   Heb  3:12-­‐4:11   Heb  4:12-­‐13   Heb  4:14-­‐5:10       Heb  5:11-­‐6:12   Heb  6:13-­‐20   Heb  7:1-­‐19   Heb  7:20-­‐28   Heb  8:1-­‐13   Heb  9:1-­‐10       Heb  9:11-­‐14   Heb  9:15-­‐28   Heb  10:1-­‐18   Heb  10:19-­‐31   Heb  10:32-­‐39   Heb  11:1-­‐16       Heb  11:17-­‐31   Heb  11:32-­‐40   Heb  12:1-­‐13   Heb  12:14-­‐29   Heb  13:1-­‐25           1  Joh  1:1-­‐10   1  Joh  2:1-­‐11   1  Joh  2:12-­‐17   1  Joh  2:18-­‐29   1  Joh  3:1-­‐10       1  Joh  3:11-­‐24   1  Joh  4:1-­‐6   1  Joh  4:7-­‐21   1  Joh  5:1-­‐21      

Evangelium   Joh  1:1-­‐13   Joh  1:14-­‐18   Joh  1:19-­‐28   Joh  1:29-­‐34   Joh  1:35-­‐42   Joh  1:43-­‐51       Joh  2:1-­‐12   Joh  2:13-­‐25   Joh  3:1-­‐12   Joh  3:13-­‐21   Joh  3:22-­‐30   Joh  3:31-­‐36       Joh  4:1-­‐6   Joh  4:7-­‐15   Joh  4:16-­‐26   Joh  4:27-­‐38   Joh  4:39-­‐45   Joh  4:46-­‐54       Luk  1:1-­‐17   Luk  1:18-­‐25   Luk  1:26-­‐38   Luk  1:39-­‐45   Luk  1:46-­‐56           Luk  1:57-­‐66   Luk  1:67-­‐80   Luk  2:1-­‐14   Luk  2:15-­‐24   Luk  2:25-­‐40       Luk  2:41-­‐52   Luk  3:1-­‐14   Luk  3:15-­‐20   Luk  3:21-­‐38      


trettondedag jul   m   ti   o   to   F   l     1  sönd  e  trett   m   ti   o   to   f   l     2  sönd  e  trett   m   ti   o   to   f   l     3  sönd  e  trett   m   ti   o   to   f   l     4  sönd  e  trett   m   ti   o   to   f   l     5  sönd  e  trett   m   ti   o   to   f   l      

Poetisk text     Ps  24   Ps  25:1-­‐14   Ps  25:15-­‐22   Ps  26   Ps  27:1-­‐6   Ps  27:7-­‐14       Ps  28   Ps  29   Ps  30   Ps  31:1-­‐9   Ps  31:10-­‐19   Ps  31:20-­‐25       Ps  32   Ps  33:1-­‐9   Ps  33:10-­‐22   Ps  34:1-­‐11   Ps  34:12-­‐23   Ps  35:1-­‐10       Ps  35:11-­‐28   Ps  36   Ps  37:1-­‐15   Ps  37:16-­‐24   Ps  37:25-­‐34   Ps  37:35-­‐40       Ps  38   Ps  39   Ps  40   Ps  41   Ps  42:1-­‐6   Ps  42:7-­‐12       Ps  43   Ps  44   Ps  45   Ps  46   Ps  47   Ps  48      

Gammaltest   Jes  45:1-­‐13   Jes  45:14-­‐25   Jes  46:1-­‐13   Jes  47:1-­‐15   Jes  48:1-­‐22   Jes  49:1-­‐23       Jes  49:24-­‐50:11   Jes  51:1-­‐16   Jes  51:17-­‐52:12   Jes  52:13-­‐53:12   Jes  54:1-­‐17   Jes  55:1-­‐13       Hos  11:1-­‐12   Hos  12:1-­‐14   Hos  13:1-­‐14:1   Hos  14:2-­‐10   Hes  1:1-­‐14   Hes  1:15-­‐28       Hes  2:1-­‐3:3   Hes  3:4-­‐15   Hes  3:16-­‐27   Hes  11:1-­‐21   Hes  11:22-­‐12:7   Hes  12:8-­‐28       Hes  16:59-­‐17:10   Hes  17:11-­‐24   Hes  18:1-­‐20   Hes  18:21-­‐32   Hes  33:1-­‐20   Hes  33:21-­‐33       Hes  34:1-­‐16   Hes  34:17-­‐31   Hes  35:1-­‐15   Hes  36:1-­‐15   Hes  36:16-­‐38   Hes  37:1-­‐28       2  

Epistel   2  Joh   3  Joh   Ef  1:1-­‐14     Ef  1:15-­‐23   Ef  2:1-­‐10   Ef  2:11-­‐22       Ef  3:1-­‐21   Ef  4:1-­‐16   Ef  4:17-­‐32   Ef  5:1-­‐20   Ef  5:21-­‐6:9   Ef  6:10-­‐24       Gal  1:1-­‐9   Gal  1:10-­‐24   Gal  2:1-­‐10   Gal  2:11-­‐21   Gal  3:1-­‐14   Gal  3:15-­‐29       Gal  4:1-­‐20   Gal  4:21-­‐5:1   Gal  5:2-­‐12   Gal  5:13-­‐26   Gal  6:1-­‐18   1  Tim  1:1-­‐20       1  Tim  2:1-­‐15   1  Tim  3:1-­‐16   1  Tim  4:1-­‐5:2   1  Tim  5:3-­‐25   1  Tim  6:1-­‐21   2  Tim  1:1-­‐18       2  Tim  2:1-­‐13   2  Tim  2:14-­‐26   2  Tim  3:1-­‐17   2  Tim  4:1-­‐22   Tit  1:1-­‐16   Tit  2:1-­‐15      

Evangelium   Luk  4:1-­‐15   Luk  4:16-­‐30   Luk  4:31-­‐44   Luk  5:1-­‐11   Luk  5:12-­‐26   Luk  5:27-­‐39       Matt  1:1-­‐17   Matt  1:18-­‐25   Matt  2:1-­‐12       Matt  2:13-­‐23   Matt  3:1-­‐12   Matt  3:13-­‐17       Matt  4:1-­‐11   Matt  4:12-­‐25   Matt  5:1-­‐12   Matt  5:13-­‐20   Matt  5:21-­‐37   Matt  5:38-­‐48       Matt  6:1-­‐18   Matt  6:19-­‐24   Matt  6:25-­‐34   Matt  7:1-­‐14   Matt  7:15-­‐23   Matt  7:24-­‐8:4       Matt  8:5-­‐17   Matt  8:18-­‐27   Matt  8:28-­‐34   Matt  9:1-­‐13   Matt  9:14-­‐26   Matt  9:27-­‐38       Matt  10:1-­‐15   Matt  10:16-­‐25   Matt  10:26-­‐31   Matt  10:32-­‐11:1   Matt  11:2-­‐15   Matt  11:16-­‐24      


6 sönd  e  trett   m   ti   o   to   f   l     septuagesima   m   ti   o   to   f   l     sexagesima   m   ti   o   to   f   l     fastlagssönd   m   ti   askonsdagen   to   f   l     1  sönd  i  fastan   m   ti   o   to   f   l     2  sönd  i  fastan   m   ti   o   to   f   l      

Poetisk text     Ps  49   Ps  50   Ps  51   Ps  52   Ps  53   Ps  54       Ps  55   Ps  56   Ps  57   Ps  58   Ps  59   Ps  60       Ps  61   Ps  62   Ps  63   Ps  64   Ps  65   Ps  66:1-­‐12       Ps  66:13-­‐20   Ps  67     Klag  1:1-­‐14   Klag  1:15-­‐22   Klag  2:1-­‐9       Klag  2:10-­‐22   Klag  3:1-­‐24   Klag  3:25-­‐66   Klag  4:1-­‐8   Klag  4:9-­‐22   Klag  5:1-­‐22       Job  1:1-­‐22   Job  2:1-­‐13   Job  3:1-­‐26   Job  4:1-­‐21   Job  5:1-­‐27   Job  6:1-­‐30      

Gammaltest   Hes  38:1-­‐23   Hes  39:1-­‐22   Hes  39:23-­‐40:16   Hes  40:17-­‐46     Hagg  1:1-­‐2:1   Hagg  2:2-­‐24       1  Mos  1:1-­‐23   1  Mos  1:24-­‐2:4   1  Mos  2:5-­‐25   1  Mos  3:1-­‐24   1  Mos  4:1-­‐26   1  Mos  5:1-­‐32       1  Mos  6:1-­‐22   1  Mos  7:1-­‐24   1  Mos  8:1-­‐22   1  Mos  9:1-­‐19   1  Mos    9:20-­‐10:32   1  Mos  11:1-­‐9       1  Mos  15:1-­‐21   1  Mos  16:1-­‐16     1  Mos  17:1-­‐27   1  Mos  18:1-­‐15   1  Mos  18:16-­‐33       1  Mos  22:1-­‐24   1  Mos  23:1-­‐20   1  Mos  24:1-­‐21   1  Mos  24:22-­‐32   1  Mos  24:  33-­‐49   1  Mos  24:50-­‐67       1  Mos  28:1-­‐22   1  Mos  29:1-­‐14   1  Mos  29:15-­‐35   1  Mos  30:1-­‐24   1  Mos  30:25-­‐43   1  Mos  31:1-­‐21       3  

Epistel   Tit  3:1-­‐15   2  Thess  1:1-­‐12   2  Thess  2:1-­‐17   2  Thess  3:1-­‐18   Jud  vers  1-­‐16   Jud  vers  17-­‐25       1  Kor  1:1-­‐17   1  Kor  1:18-­‐31   1  Kor  2:1-­‐16   1  Kor  3:1-­‐23   1  Kor  4:1-­‐16   1  Kor  4:17-­‐5:13       1  Kor  6:1-­‐11   1  Kor  6:12-­‐20   1  Kor  7:1-­‐16   1  Kor  7:17-­‐24   1  Kor  7:25-­‐40   1  Kor  8:1-­‐13       1  Kor  9:1-­‐18   1  Kor  9:19-­‐27     1  Kor  10:1-­‐22   1  Kor  10:23-­‐11:1   1  Kor  11:2-­‐16       1  Kor  11:17-­‐22   1  Kor  11:23-­‐34   1  Kor  12:1-­‐11   1  Kor  12:12-­‐20   1  Kor  12:21-­‐31   1  Kor  13:1-­‐13       1  Kor  14:1-­‐14   1  Kor  14:15-­‐25   1  Kor  14:26-­‐40   1  Kor  15:1-­‐19   1  Kor  15:20-­‐34   1  Kor  15:35-­‐49      

Evangelium   Matt  11:25-­‐30   Matt  12:1-­‐8   Matt  12:9-­‐21   Matt  12:22-­‐30   Matt  12:31-­‐42   Matt  12:43-­‐50       Matt  13:1-­‐9   Matt  13:10-­‐17   Matt  13:18-­‐30   Matt  13:31-­‐43   Matt  13:44-­‐58   Matt  14:1-­‐12       Matt  14:13-­‐21   Matt  14:22-­‐36   Matt  15:1-­‐20   Matt  15:21-­‐31   Matt  15:32-­‐39   Matt  16:1-­‐12       Matt  16:13-­‐20   Matt  16:21-­‐28     Matt  17:1-­‐13   Matt  17:14-­‐23   Matt  17:24-­‐18:10       Matt  18:12-­‐20   Matt  18:21-­‐35   Matt  19:1-­‐12   Matt  19:13-­‐22   Matt  19:23-­‐30   Matt  20:1-­‐16       Matt  20:17-­‐28   Matt  20:29-­‐34   Matt  21:1-­‐11   Matt  21:12-­‐22   Matt  21:23-­‐32   Matt  21:33-­‐46      


3 sönd  i  fastan   m   ti   o   to   f   l     midfastosönd   m   ti   o   to   f   l     5  sönd  i  fastan   m   ti   o   to   f   l     palmsöndagen   m   ti   o   skärtorsdagen   långfredagen   påsknatten     påskdagen   annandag  påsk   ti   o   to   f   l     2  sönd  i  påsktiden   m   ti   o   to   f   l      

Poetisk text     Job  7:1-­‐21   Job  8:1-­‐22   Job  9:1-­‐24   Job  9:25-­‐35   Job  10:1-­‐22   Job  11:1-­‐20       Job  12:1-­‐25   Job  13:1-­‐19   Job  13:20-­‐14:6   Job  14:7-­‐22   Job  28:1-­‐14   Job  28:15-­‐28       Job  38:1-­‐21   Job  38:22-­‐39:15   Job  39:16-­‐38   Job  40:1-­‐19   Job  40:20-­‐41:25   Job  42:1-­‐17       Ps  68:1-­‐7   Ps  68:8-­‐24   Ps  68:25-­‐36               Ps  69:1-­‐5   Ps  69:6-­‐13   Ps  69:14-­‐30   Ps  69:31-­‐37   Ps  70       Ps  71:1-­‐13   Ps  71:14-­‐18   Ps  71:19-­‐24   Ps  72   Ps  73:1-­‐20   Ps  73:21-­‐28      

Gammaltest   1  Mos  31:22-­‐42   1  Mos  31:43-­‐55   1  Mos  32:1-­‐32   1  Mos  33:1-­‐20   1  Mos  39:1-­‐20   1  Mos  39:21-­‐40:23  

  1  Mos  41:1-­‐16   1  Mos  41:17-­‐36   1  Mos  41:37-­‐57   1  Mos  42:1-­‐17   1  Mos  42:18-­‐38   1  Mos  43:1-­‐23       1  Mos  43:24-­‐44:13  

1 Mos  44:14-­‐34   1  Mos  45:1-­‐28   1  Mos  46:1-­‐34   1  Mos  47:1-­‐31   1  Mos  48:1-­‐22       2  Mos  1:1-­‐22   2  Mos  2:1-­‐22   2  Mos  2:23-­‐3:22               2  Mos  4:1-­‐17   2  Mos  4:18-­‐31   2  Mos  5:1-­‐6:1   2  Mos  6:2-­‐27   2  Mos  6:28-­‐7:24       2  Mos  7:25-­‐8:15   2  Mos  8:16-­‐32     2  Mos  9:1-­‐12   2  Mos  9:13-­‐35   2  Mos  10:1-­‐20   2  Mos  10:21-­‐11:10  

  4  

Epistel   1  Kor  15:50-­‐58   1  Kor  16:1-­‐24   Fil  1:1-­‐11   Fil  1:12-­‐18   Fil  1:19-­‐26   Fil  1:27-­‐2:11       Fil  2:12-­‐18   Fil  2:19-­‐30   Fil  3:1-­‐16   Fil  3:17-­‐4:1   Fil  4:2-­‐9   Fil  4:10-­‐23       Rom  1:1-­‐7   Rom  1:8-­‐17   Rom  1:18-­‐32   Rom  2:1-­‐11   Rom  2:12-­‐16   Rom  2:17-­‐29       Rom  3:1-­‐8   Rom  3:9-­‐20   Rom  3:21-­‐31               Rom  4:1-­‐12   Rom  4:13-­‐25   Rom  5:1-­‐11   Rom  5:12-­‐21   Rom  6:1-­‐14       Rom  6:15-­‐23   Rom  7:1-­‐6   Rom  7:7-­‐13   Rom  7:14-­‐25   Rom  8:1-­‐11   Rom  8:12-­‐17      

Evangelium   Matt  22:1-­‐14   Matt  22:15-­‐22   Matt  22:23-­‐33   Matt  22:34-­‐46   Matt  23:1-­‐12   Matt  23:13-­‐24       Matt  23:25-­‐36   Matt  23:37-­‐24:2   Matt  24:3-­‐14   Matt  24:15-­‐28   Matt  24:29-­‐36   Matt  24:37-­‐51       Matt  25:1-­‐13   Matt  25:14-­‐30   Matt  25:31-­‐46   Matt  26:1-­‐16   Matt  26:17-­‐29   Matt  26:30-­‐46       Matt  26:47-­‐56   Matt  26:57-­‐75   Matt  27:1-­‐14               Matt  27:15-­‐31   Matt  27:32-­‐44   Matt  27:45-­‐56   Matt  27:57-­‐66   Matt  28:1-­‐20       Joh  5:1-­‐18   Joh  5:19-­‐30   Joh  5:31-­‐47   Joh  6:1-­‐13   Joh  6:14-­‐21   Joh  6:22-­‐33      


3 sönd  i  påsktiden   m   ti   o   to   f   l     4  sönd  i  påsktiden   m   ti   o   to   f   l     5  sönd  i  påsktiden   m   ti   o   to   f   l     bönsöndagen   m   ti   o   Kristi  him   f   l     sönd  f  pingst   m   ti   o   to   f   l     pingstdagen   annandag  pingst   ti   o   to   f   l      

Poetisk text     Ps  74:1-­‐11   Ps  74:12-­‐17   Ps  74:18-­‐23   Ps  75   Ps  76   Ps  77       Ps  78:1-­‐8   Ps  78:9-­‐25   Ps  78:26-­‐39   Ps  78:40-­‐55   Ps  78:56-­‐64   Ps  78:65-­‐72       Ps  79   Ps  80:1-­‐8   Ps  80:9-­‐14   Ps  80:15-­‐20   Ps  81   Ps  82       Ps  83   Ps  84   Ps  85:1-­‐8     Ps  85:9-­‐14   Ps  86:1-­‐10       Ps  86:11-­‐17   Ps  87   Ps  88:1-­‐13   Ps  88:14-­‐19   Ps  89:1-­‐19   Ps  89:20-­‐38         Ps  89:39-­‐53   Ps  90:1-­‐12   Ps  90:13-­‐17   Ps  91:1-­‐13   Ps  91:14-­‐16      

Gammaltest   2  Mos  12:1-­‐13   2  Mos  12:14-­‐28   2  Mos  12:29-­‐51   2  Mos  13:1-­‐22   2  Mos  14:1-­‐14   2  Mos  14:15-­‐31       2  Mos  15:1-­‐21   2  Mos  15:22-­‐16:12  

2 Mos  16:13-­‐36   2  Mos  17:1-­‐16   2  Mos  18:1-­‐27   2  Mos  19:1-­‐25       2  Mos  20:1-­‐21   2  Mos  32:1-­‐18   2  Mos  32:19-­‐35   2  Mos  33:1-­‐23   2  Mos  34:1-­‐21   2  Mos  34:22-­‐35       Jer  1:1-­‐19   Jer  18:1-­‐12   Jer  18:13-­‐23     Jer  19:1-­‐15   Jer  20:1-­‐18       Jer  27:1-­‐22   Jer  28:1-­‐17   Jer  29:1-­‐32   Jer  30:1-­‐31:1   Jer  31:2-­‐22   Jer  31:23-­‐40         Joel  1:1-­‐20   Joel  2:1-­‐17   Joel  2:18-­‐27   Joel  2:28-­‐3:3   Joel  3:4-­‐21       5  

Epistel   Rom  8:18-­‐27   Rom  8:28-­‐30   Rom  8:31-­‐39   Rom  9:1-­‐13   Rom  9:14-­‐18   Rom  9:19-­‐29       Rom  9:30-­‐33   Rom  10:1-­‐13   Rom  10:14-­‐21   Rom  11:1-­‐16   Rom  11:17-­‐24   Rom  11:25-­‐36       Rom  12:1-­‐8   Rom  12:9-­‐21   Rom  13:1-­‐10   Rom  13:11-­‐14   Rom  14:1-­‐12   Rom  14:13-­‐23       Rom  15:1-­‐13   Rom  15:14-­‐21   Rom  15:22-­‐33     Rom  16:1-­‐16   Rom  16:17-­‐27       Apg  1:1-­‐11   Apg  1:12-­‐26   Apg  2:1-­‐13   Apg  2:14-­‐28   Apg  2:29-­‐40   Apg  2:41-­‐47         Apg  3:1-­‐10   Apg  3:11-­‐26   Apg  4:1-­‐12   Apg  4:13-­‐22   Apg  4:23-­‐31      

Evangelium   Joh  6:34-­‐40   Joh  6:41-­‐51   Joh  6:52-­‐59   Joh  6:60-­‐71   Joh  7:1-­‐13   Joh  7:14-­‐24       Joh  7:25-­‐36   Joh  7:37-­‐44   Joh  7:45-­‐52   Joh  7:53-­‐8:11   Joh  8:12-­‐20   Joh  8:21-­‐30       Joh  8:31-­‐47   Joh  8:48-­‐59   Joh  9:1-­‐12   Joh  9:13-­‐23   Joh  9:24-­‐34   Joh  9:35-­‐41       Joh  10:1-­‐10   Joh  10:11-­‐21   Joh  10:22-­‐30     Joh10:31-­‐42   Joh  11:1-­‐16       Joh  11:17-­‐27   Joh  11:28-­‐44   Joh  11:45-­‐57   Joh  12:1-­‐11   Joh  12:12-­‐19   Joh  12:20-­‐33         Joh  12:34-­‐43   Joh  12:44-­‐50   Joh  13:1-­‐17   Joh  13:18-­‐30   Joh  13:31-­‐38      


heliga tref  dag   m   ti   o   to   f   l     1  sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l       2  sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l     3  sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l     4  sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l     apostladagen   m   ti   o   to   f   l  

Poetisk  text     Ps  92   Ps  93   Ps  94:1-­‐11   Ps  94:12-­‐23   Ps  95   Ps  96       Ps  97   Ps  98:1-­‐3   Ps  98:4-­‐9   Ps  99   Ps  100   Ps  101         Ps  102:1-­‐12   Ps  102:13-­‐23   Ps  102:24-­‐29   Ps  103:1-­‐5   Ps  103:6-­‐14   Ps  103:15-­‐18       Ps  103:19-­‐22   Ps  104:1-­‐9   Ps  104:10-­‐18   Ps  104:19-­‐23   Ps  104:24-­‐30   Ps  104:31-­‐35       Vish  6:1-­‐25   Vish  7:1-­‐14   Vish  7:15-­‐8:1   Vish  8:2-­‐21   Vish  9:1-­‐18   Vish  10:1-­‐21       Ords  1:1-­‐19   Ords  1:20-­‐33   Ords  2:1-­‐22   Ords  3:1-­‐12   Ords  3:13-­‐26   Ords  3:27-­‐35  

Gammaltest     5  Mos  4:1-­‐24   5  Mos  4:25-­‐43   5  Mos  4:44-­‐5:21   5  Mos  5:22-­‐33   5  Mos  6:1-­‐25   5  Mos  30:1-­‐20       5  Mos  31:1-­‐29   5  Mos  31:30-­‐32:18  

5 Mos  32:19-­‐38   5  Mos  32:39-­‐52   5  Mos  33:1-­‐29   5  Mos  34:1-­‐12         Jos  1:1-­‐18   Jos  2:1-­‐24   Jos  3:1-­‐17   Jos  4:1-­‐24   Jos  5:1-­‐15   Jos  6:1-­‐27       Dom  4:1-­‐24   Dom  5:1-­‐31   Dom  6:1-­‐24   Dom  6:25-­‐40   Dom  7:1-­‐14   Dom  7:15-­‐23       Dom  13:1-­‐25   Dom  14:1-­‐20   Dom  15:1-­‐20   Dom  16:1-­‐22   Dom  16:23-­‐31   Rut  1:1-­‐22       Rut  2:1-­‐23   Rut  3:1-­‐18   Rut  4:1-­‐22   1  Sam  1:1-­‐28     1  Sam  2:1-­‐10   1  Sam  2:11-­‐36   6  

Epistel     Apg  4:32-­‐37   Apg  5:1-­‐11   Apg  5:12-­‐16   Apg  5:17-­‐26   Apg  5:27-­‐42   Apg  6:1-­‐7       Apg  6:8-­‐15   Apg  7:1-­‐8   Apg  7:9-­‐16   Apg  7:17-­‐29   Apg  7:30-­‐43   Apg  7:44-­‐53         Apg  7:54-­‐8:3   Apg  8:4-­‐13   Apg  8:14-­‐25   Apg  8:26-­‐40   Apg  9:1-­‐9   Apg  9:10-­‐25       Apg  9:26-­‐30   Apg  9:31-­‐43   Apg  10:1-­‐16   Apg  10:17-­‐33   Apg  10:34-­‐48   Apg  11:1-­‐18       Apg  11:19-­‐30   Apg  12:1-­‐11   Apg  12:12-­‐23   Apg  12:24-­‐13:12   Apg  13:13-­‐25   Apg  13:26-­‐43       Apg  13:44-­‐52   Apg  14:1-­‐18   Apg  14:19-­‐28   Apg  15:1-­‐12   Apg  15:13-­‐21   Apg  15:22-­‐35  

Evangelium     Joh  14:1-­‐14   Joh  14:15-­‐24   Joh  14:25-­‐31   Joh  15:1-­‐10   Joh  15:11-­‐17   Joh  15:18-­‐27       Joh  16:1-­‐15   Joh  16:16-­‐24   Joh  16:25-­‐33   Joh  17:1-­‐8   Joh  17:9-­‐19   Joh  17:20-­‐26         Joh  18:1-­‐11   Joh  18:12-­‐18   Joh  18:19-­‐27   Joh  18:28-­‐40   Joh  19:1-­‐7   Joh  19:8-­‐12       Joh  19:13-­‐24   Joh  19:25-­‐37   Joh  19:38-­‐42   Joh  20:1-­‐10   Joh  20:11-­‐18   Joh  20:19-­‐23       Joh  20:24-­‐29   Joh  20:30-­‐31   Joh  21:1-­‐11   Joh  21:12-­‐14   Joh  21:15-­‐19   Joh  21:20-­‐25       Luk  6:1-­‐11   Luk  6:12-­‐19   Luk  6:20-­‐36   Luk  6:37-­‐45   Luk  8:46-­‐49   Luk  7:1-­‐10  


6 sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l     Kristi  förkl  dag   m   ti   o   to   f   l     8  sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l     9  sönd  e  tref   m   ti   o   to   f   l     10  e  tref   m   ti   o   to   f   l     11  e  tref   m   ti   o   to   f   l    

Poetisk  text     Ords  4:1-­‐19   Ords  4:20-­‐27   Ords  5:1-­‐23   Ords  6:1-­‐19   Ords  6:20-­‐35   Ords  7:1-­‐27       Ords  8:1-­‐21   Ords  8:22-­‐36   Ords  9:1-­‐18   Ords  14:1-­‐12   Ords  14:13-­‐23   Ords  14:24-­‐35       Ords  15:1-­‐12   Ords  15:13-­‐22   Ords  15:23-­‐33   Ords  16:1-­‐9   Ords  16:10-­‐20   Ords  16:21-­‐33       Ps  105:1-­‐6   Ps  105:7-­‐25   Ps  105:26-­‐45   Ps  106:1-­‐6   Ps  106:7-­‐12   Ps  106:13-­‐33       Ps  106:34-­‐48   Ps  107:1-­‐9   Ps  107:10-­‐22   Ps  107:23-­‐32   Ps  107:33-­‐43   Ps  108       Ps  109:1-­‐20   Ps  109:21-­‐31   Ps  110   Ps  111   Ps  112   Ps  113    

Gammaltest     1  Sam  3:1-­‐21   1  Sam  7:1-­‐17   1  Sam  8:1-­‐22   1  Sam  9:1-­‐27   1  Sam  10:1-­‐27   1  Sam  11:1-­‐15       1  Sam  12:1-­‐25   1  Sam  16:1-­‐23   1  Sam  17:1-­‐30   1  Sam  17:31-­‐58   1  Sam  18:1-­‐30   1  Sam  19:1-­‐24       1  Sam  20:1-­‐24   1  Sam  20:25-­‐43   2  Sam  1:1-­‐27     2  Sam  7:1-­‐29   2  Sam  8:1-­‐18   2  Sam  9:1-­‐13       2  Sam  10:1-­‐19   2  Sam  11:1-­‐27   2  Sam  12:1-­‐25   1  Kung  3:1-­‐28   1  Kung  4:1-­‐19   1  Kung  4:20-­‐34       1  Kung  5:1-­‐18   1  Kung  6:1-­‐38   1  Kung    7:1-­‐26   1  Kung  7:27-­‐51   1  Kung  8:1-­‐21   1  Kung  8:22-­‐53       1  Kung  17:1-­‐24   1  Kung  18:1-­‐19   1  Kung  18:20-­‐46   1  Kung  19:1-­‐21   2  Kung  1:1-­‐18   2  Kung  2:1-­‐25     7  

Epistel     Apg  15:36-­‐41   Apg  16:1-­‐10   Apg  16:11-­‐24   Apg  16:25-­‐40   Apg  17:1-­‐15   Apg  17:16-­‐34       Apg  18:1-­‐17   Apg  18:18-­‐28   Apg  19:1-­‐20   Apg  19:21-­‐40   Apg  20:1-­‐12   Apg  20:13-­‐24       Apg  20:25-­‐38   Apg  21:1-­‐16   Apg  21:17-­‐26   Apg  21:27-­‐36   Apg  21:37-­‐22:11   Apg  22:12-­‐21       Apg  22:22-­‐30   Apg  23:1-­‐11   Apg  23:12-­‐22   Apg  23:23-­‐35   Apg  24:1-­‐21   Apg  24:22-­‐25:12       Apg  25:13-­‐27   Apg  26:1-­‐18   Apg  26:19-­‐32   Apg  27:1-­‐13   Apg  27:14-­‐26   Apg  27:27-­‐44       Apg  28:1-­‐16   Apg  28:17-­‐31   Jak  1:1-­‐18   Jak  1:19-­‐27   Jak  2:1-­‐13   Jak  2:14-­‐26    

Evangelium     Luk  7:11-­‐23   Luk  7:24-­‐35   Luk  7:36-­‐50   Luk  8:1-­‐15   Luk  8:16-­‐25   Luk  8:26-­‐39       Luk  8:40-­‐48   Luk  8:49-­‐56   Luk  9:1-­‐9   Luk  9:10-­‐17   Luk  9:18-­‐27   Luk  9:28-­‐36       Luk  9:37-­‐50   Luk  9:51-­‐62   Luk  10:1-­‐12   Luk  10:13-­‐24   Luk  10:25-­‐37   Luk  10:38-­‐42       Luk  11:1-­‐13   Luk  11:14-­‐28   Luk  11:29-­‐36   Luk  11:37-­‐54   Luk  12:1-­‐12   Luk  12:13-­‐21       Luk  12:22-­‐34   Luk  12:35-­‐48   Luk  12:49-­‐59   Luk  13:1-­‐9   Luk  13:10-­‐21   Luk  13:22-­‐35       Luk  14:1-­‐14   Luk  14:15-­‐24   Luk  14:25-­‐35   Luk  15:1-­‐10   Luk  15:11-­‐32   Luk  16:1-­‐18    


12 e  tref   m   ti   o   to   f   l     13  e  tref   m   ti   o   to   f   l     14  e  tref   m   ti   o   to   f   l     15  e  tref   m   ti   o   to   f   l       16  e  tref   m   ti   o   to   f   l     17  e  tref   m   ti   o   to   f   l    

Poetisk text     Ps  114   Ps  115:1-­‐8   Ps  115:9-­‐18   Ps  116   Ps  117   Ps  118:1-­‐4       Ps  118:5-­‐21   Ps  118:22-­‐29   Ps  119:1-­‐8   Ps  119:9-­‐16   Ps  119:17-­‐24   Ps  119:25-­‐32       Ps  119:33-­‐40   Ps  119:41-­‐48   Ps  119:49-­‐56   Ps  119:57-­‐64   Ps  119:65-­‐72   Ps  119:73-­‐80       Ps  119:81-­‐88   Ps  119:89-­‐96   Ps  119:97-­‐104   Ps  119:105-­‐112   Ps  119:113-­‐120   Ps  119:121-­‐128         Ps  119:129-­‐136   Ps  119:137-­‐144   Ps  119:145-­‐152   Ps  119:153-­‐160   Ps  119:161-­‐168   Ps  119:169-­‐176       Pred  1:1-­‐11   Pred  1:12-­‐2:11   Pred  2:12-­‐26   Pred  3:1-­‐15   Pred  3:16-­‐4:3   Pred  4:4-­‐16    

Gammaltest   2  Kung  3:1-­‐27   2  Kung  4:1-­‐17   2  Kung  4:18-­‐44   2  Kung  5:1-­‐27   2  Kung  6:1-­‐17   2  Kung  6:18-­‐33       2  Kung  18:1-­‐12   2  Kung  18:13-­‐37   2  Kung  19:1-­‐19   2  Kung  19:20-­‐37   2  Kung  20:1-­‐21   2  Kung  21:1-­‐26       2  Kung  22:1-­‐20   2  Kung  23:1-­‐18   2  Kung  23:19-­‐37   Esr  1:1-­‐11   Esr  2:1-­‐70   Esr  3:1-­‐13       Esr  4:1-­‐24   Esr  5:1-­‐17   Esr  6:1-­‐15   Esr  6:16-­‐7:10   Esr  7:11-­‐26   Esr  7:27-­‐8:30         Esr  8:31-­‐9:4   Esr  9:5-­‐15   Esr  10:1-­‐44   Neh  1:1-­‐2:15   Neh  2:16-­‐3:32   Neh  4:1-­‐23       Neh  5:1-­‐19   Neh  6:1-­‐19   Neh  7:1-­‐73   Neh  8:1-­‐18   Neh  9:1-­‐23   Neh  9:24-­‐37     8  

Epistel   Jak  3:1-­‐12   Jak  3:13-­‐18   Jak  4:1-­‐10   Jak  4:11-­‐17   Jak  5:1-­‐12   Jak  5:13-­‐20       1  Pet  1:1-­‐5   1  Pet  1:6-­‐12   1  Pet  1:13-­‐25   1  Pet  2:1-­‐10   1  Pet  2:11-­‐17   1  Pet  2:18-­‐25       1  Pet  3:1-­‐12   1  Pet  3:13-­‐22   1  Pet  4:1-­‐11   1  Pet  4:12-­‐19   1  Pet  5:1-­‐7   1  Pet  5:8-­‐14       2  Pet  1:1-­‐11   2  Pet  1:12-­‐21   2  Pet  2:1-­‐8   2  Pet  2:9-­‐22   2  Pet  3:1-­‐13   2  Pet  3:14-­‐18         2  Kor  1:1-­‐11   2  Kor  1:12-­‐22   2  Kor  1:23-­‐2:11   2  Kor  2:12-­‐3:3   2  Kor  3:4-­‐18   2  Kor  4:1-­‐15       2  Kor  4:16-­‐5:10   2  Kor  5:11-­‐6:2   2  Kor  6:3-­‐10   2  Kor  6:11-­‐7:1   2  Kor  7:2-­‐16   2  Kor  8:1-­‐15    

Evangelium   Luk  16:19-­‐31   Luk  17:1-­‐10   Luk  17:11-­‐19   Luk  17:20-­‐37   Luk  18:1-­‐14   Luk  18:15-­‐30       Luk  18:31-­‐43   Luk  19:1-­‐10   Luk  19:11-­‐27   Luk  19:28-­‐40   Luk  19:41-­‐48   Luk  20:1-­‐19       Luk  20:20-­‐26   Luk  20:27-­‐44   Luk  20:45-­‐21:4   Luk  21:5-­‐19   Luk  21:20-­‐38   Luk  22:1-­‐13       Luk  22:14-­‐30   Luk  22:31-­‐46   Luk  22:47-­‐62   Luk  22:63-­‐71   Luk  23:1-­‐12   Luk  23:13-­‐25         Luk  23:26-­‐43   Luk  23:44-­‐56   Luk  24:1-­‐12   Luk  24:13-­‐35   Luk  24:36-­‐49   Luk  24:50-­‐53       Mark  1:1-­‐11   Mark  1:12-­‐20   Mark  1:21-­‐28   Mark  1:29-­‐34   Mark  1:35-­‐45   Mark  2:1-­‐12    


18 e  tref   m   ti   o   to   f   l     19  e  tref   m   ti   o   to   f   l     20  e  tref   m   ti   o   to   f   l     21  e  tref   m   ti   o   to   f   l     22  e  tref   m   ti   o   to   f   l     23  e  tref   m   ti   o   to   f   l      

Poetisk text     Pred  4:17-­‐5:8   Pred  5:9-­‐6:9   Pred  6:10-­‐7:10   Pred  7:11-­‐30   Pred  8:1-­‐17   Pred  9:1-­‐10       Pred  9:11-­‐18   Pred  10:1-­‐20   Pred  11:1-­‐10   Pred  12:1-­‐14   Höga  v  1:1-­‐2:1   Höga  v  2:2-­‐15       Höga  v  2:16-­‐3:11   Höga  v  4:1-­‐16   Höga  v  5:1-­‐16   Höga  v  6:1-­‐13   Höga  v  7:1-­‐8:4   Höga  v  8:5-­‐14       Ps  120   Ps  121   Ps  122   Ps  123   Ps  124   Ps  125       Ps  126   Ps  127   Ps  128   Ps  129   Ps  130   Ps  131       Ps  132:1-­‐10   Ps  132:11-­‐18   Ps  133   Ps  134   Ps  135   Ps  136      

Gammaltest   Est  1:1-­‐22   Est  2:1-­‐23   Est  3:1-­‐15   Est  4:1-­‐5:8   Est  5:9-­‐6:14   Est  7:1-­‐8:2       Est  8:3-­‐17   Est  9:1-­‐19   Est  9:20-­‐10:3   Mal  1:1-­‐14   Mal  2:1-­‐17   Mal  3:1-­‐4:6       Mik  1:1-­‐16   Mik  2:1-­‐13   Mik  3:1-­‐12   Mik  4:1-­‐5:15   Mik  6:1-­‐16   Mik  7:1-­‐20       Am  1:1-­‐15   Am  2:1-­‐16   Am  3:1-­‐4:3   Am  4:4-­‐13   Am  5:1-­‐27   Am  6:1-­‐14       Am  7:1-­‐8:3   Am  8:4-­‐9:15   Jon  1:1-­‐16   Jon  2:1-­‐11   Jon  3:1-­‐10   Jon  4:1-­‐11       Hab  1:1-­‐2:1     Hab  2:2-­‐20   Hab  3:1-­‐19   Sak  1:1-­‐17   Sak  1:18-­‐2:13   Sak  3:1-­‐4:14       9  

Epistel   2  Kor  8:16-­‐24   2  Kor  9:1-­‐5   2  Kor  9:6-­‐15   2  Kor  10:1-­‐11   2  Kor  10:12-­‐18   2  Kor  11:1-­‐6       2  Kor  11:7-­‐15   2  Kor  11:16-­‐29   2  Kor  11:30-­‐12:10   2  Kor  12:11-­‐18   2  Kor  12:19-­‐13:4   2  Kor  13:5-­‐13       Filem   Upp  1:1-­‐8     Upp  1:9-­‐20   Upp  2:1-­‐11   Upp  2:12-­‐29   Upp  3:1-­‐13       Upp  3:14-­‐22   Upp  4:1-­‐11   Upp  5:1-­‐14   Upp  6:1-­‐17   Upp  7:1-­‐17   Upp  8:1-­‐13       Upp  9:1-­‐21   Upp  10:1-­‐11   Upp  11:1-­‐19   Upp  12:1-­‐18   Upp  13:1-­‐18   Upp  14:  1-­‐13       Upp  14:14-­‐15:8   Upp  16:1-­‐21   Upp  17:1-­‐18   Upp  18:1-­‐8   Upp  18:9-­‐24   Upp  19:1-­‐10      

Evangelium   Mark  2:13-­‐22   Mark  2:23-­‐3:6   Mark  3:7-­‐19   Mark  3:20-­‐35   Mark  4:1-­‐12   Mark  4:13-­‐20       Mark  4:21-­‐34   Mark  4:35-­‐41   Mark  5:1-­‐10   Mark  5:11-­‐20   Mark  5:21-­‐34   Mark  5:35-­‐43       Mark  6:1-­‐13   Mark  6:14-­‐29   Mark    6:30-­‐44   Mark  6:45-­‐56   Mark  7:1-­‐13   Mark  7:14-­‐23       Mark  7:24-­‐30   Mark  7:31-­‐37   Mark  8:1-­‐10   Mark  8:11-­‐21   Mark  8:22-­‐30   Mark  8:31-­‐9:1       Mark  9:2-­‐13   Mark  9:14-­‐29   Mark  9:30-­‐37   Mark  9:38-­‐50   Mark  10:1-­‐16   Mark  10:17-­‐31       Mark  10:32-­‐45   Mark  10:46-­‐52   Mark  11:1-­‐14   Mark  11:15-­‐25   Mark  11:27-­‐33   Mark  12:1-­‐12      


24 e  tref   m   ti   o   to   f   l     sönd  f  domssönd   m   ti   o   to   f   l     domssöndagen   m   ti   o   to   f   l                                      

Poetisk text     Ps  137   Ps  138   Ps  139:1-­‐12   Ps  139:13-­‐24   Ps  140   Ps  141       Ps  142   Ps  143:1-­‐6   Ps  143:7-­‐12   Ps  144   Ps  145:1-­‐9   Ps  145:10-­‐21       Ps  146   Ps  147:1-­‐11   Ps  147:12-­‐20   Ps  148   Ps  149   Ps  150                                    

Gammaltest   Sak  5:1-­‐6:8   Sak  6:9-­‐7:14   Sak  8:1-­‐23   Sak  9:1-­‐17   Dan  1:1-­‐21   Dan  2:1-­‐23       Dan  2:24-­‐49   Dan  3:1-­‐30   Dan  3:31-­‐4:15   Dan  4:16-­‐34   Dan  5:1-­‐31   Dan  6:1-­‐28       Dan  7:1-­‐28   Dan  8:1-­‐27   Dan  9:1-­‐27   Dan  10:1-­‐11.1   Dan  11:2-­‐32   Dan  11:33-­‐12:13                                    

10  

Epistel   Upp  19:11-­‐21   Upp20:1-­‐10   Upp  20:11-­‐21:8   Upp  21:9-­‐27   Upp  22:1-­‐13   Upp  22:14-­‐21       1  Thess  1:1-­‐10   1  Thess  2:1-­‐16   1  Thess  2:17-­‐3:13   1  Thess  4:1-­‐18   1  Thess  5:1-­‐11   1  Thess  5:12-­‐28       Kol  1:1-­‐20   Kol  1:21-­‐2:5   Kol  2:6-­‐23   Kol  3:1-­‐17   Kol  3:18-­‐4:1   Kol  4:2-­‐18                                    

Evangelium   Mark  12:13-­‐17   Mark  12:18-­‐27   Mark  12:28-­‐34   Mark  12  35-­‐44   Mark  13:1-­‐13   Mark  13:14-­‐27       Mark  13:28-­‐37   Mark  14:1-­‐9   Mark  14:10-­‐21   Mark  14:22-­‐31   Mark    14:32-­‐42   Mark  14:43-­‐52       Mark  14:53-­‐65   Mark  14:66-­‐72   Mark  15:  1-­‐15   Mark  15:16-­‐32   Mark  15:33-­‐47   Mark  16:1-­‐20                                    

Bibeln till vardags  
Bibeln till vardags  

Bibelläsningsplan till vardags. Framtagen av Svenska kyrkan på uppdrag av dess biskopar

Advertisement