Page 1

[16] OGRZEWANIE Więcej ogłoszeń dostępnych na naszym portalu REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PANORAMA LESZCZYŃSKA 25 VII 2013 www.panorama.media.pl

Kolektory słoneczne stają się coraz bardziej popularne i dostępne

Oszczędność z dopłatą

K

olektory słoneczne są coraz bardziej popularne wśród Polaków, co przekłada się również na  nasz region. Liczba sprzedanych urządzeń z roku na rok rośnie. W przypadku naszej firmy tylko w ubiegłym roku zanotowaliśmy 30% wzrost. Jesteśmy przekonani, że w tym będzie jeszcze lepiej, bo to się po prostu opłaca – mówi Paweł Grześkowiak, główny menedżer w firmie Elsett w Lesznie.

Inwestycja, która się zwraca

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu menedżera leszczyńskiego Elsettu, zwłaszcza, jeśli się spojrzy na dachy domów i statystyki. Analizy przeprowadzone w naszym kraju wykazały, że dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych można zaoszczędzić nawet 70% energii konwencjonalnej do przygotowywania ciepłej wody i 30% w procesach ogrzewania pomieszczeń. – Rosnąca popularność kolektorów słonecznych poparta jest po prostu rachunkiem ekonomicznym. W sprzyjających warunkach czas zwrotu tej inwestycji wynosi od 5 do 7 lat, a w przypadku dużych inwestycji nawet 3 lata – zaznacza P. Grześkowiak. Musimy mieć jednak świadomość, że o tym, jak szybko zwróci się inwestycja w kolektory słoneczne, decyduje wiele czynników. Po pierwsze to rodzaj urządzeń, jakie zamontujemy na swoim domu (tańsze kolektory zwykle wiążą się z droższymi kosztami eksploatacji i odwrotnie). Pod drugie ważny jest też rodzaj

instalacji grzewczej, którą zastępu- do sieci ciepłowniczej, bo kolektojemy, a po trzecie ilość wody, jaką ry będą służyły do podgrzewania zużywamy. Problem w dokładnym ciepłej wody użytkowej. Musza one oszacowaniu czasu zwrotu inwesty- też posiadać odpowiedni certyfikat cji stwarza trudność przewidzenia lub normy. w przyszłości cen produkowanej tradycyjnie energii, choć raczej na pew- Ekologia jest w cenie Do wzrostu popularności kolekno będzie ona rosnąć. torów słonecznych przyczynia się Dotacje ułatwiają start nie tylko rachunek ekonomiczny, Choć z ogromnych oszczędno- ale też z pewnością coraz większa ści wszyscy zdajemy sobie sprawę, świadomość społeczna, w tym ta ekoto do niedawna dla niektórych osób logiczna. Nie da się ukryć, że coraz barierą nie do przejścia były kosz- większej grupie z nas zależy na stanie ty związane z zakupem i instalacją środowiska. solarów. Kolektory słoneczne nie mogą Obecnie ten problem odszedł stanowić jedynego źródła energii od lamusa dzięki dopłatom do kre- w naszym domu, musimy też posiadać dytu na kupno i montaż kolektorów uzupełniające urządzenia wykorzyz Narodowego Funduszu Ochrony stujące konwencjonalną energię, ale Środowiska i Gospodarki Wodnej. używając ich oszczędzamy paliwa koWynoszą one 45% wartości inwesty- palne, których ilość wciąż się zmniejcji. Obowiązują od 2010 roku i do tej sza, i których używanie zanieczyszcza pory skorzystało z nich 30 tys. osób, środowisko naturalne. którym NFOŚiGW wydał na ten cel – Jako ciekawostkę podam pewien ok. 200 mln zł. Program z dotacjami przykład. Proszę sobie wyobrazić, będzie obowiązywał do 2015, a fun- że na każdym metrze kwadratowym dusz ma do rozdania jeszcze raz tyle powierzchni ziemi w  słoneczny dzień padające promieniowanie wypieniędzy. Gra jest warta świeczki. Co trzeba zrobić, aby uzyskać twarzają moc 1 kW, a tyle wystarcza dotacje? Komu przysługują? Wbrew do ogrzania dużego pokoju przez pozorom nie ma zbyt wielu obostrzeń. grzałkę elektryczną – mówi mene– Z dotacji na kolektory słoneczne dżer leszczyńskiego salonu Elsettu. można skorzystać, jeżeli kolektory I pomyśleć, że ludzie kiedyś uważasłoneczne zainstalują właściciel bu- li, że kolektory słoneczne są za słabe, dynku lub wspólnota mieszkaniowa, aby spełniać swoje pierwotne przea na ich zakup weźmiemy kredyt znaczenie. Czas pokazał, że się mylili. w jednym sześciu banków, które pod- To sposób na stworzenie alternatywpisały porozumienie z NFOŚiGW – nej formy energii, która nie tylko nie wymienia P. Grześkowiak. – Ponadto niszczy środowiska, ale dodatkowo budynek, na którym zostaną zamon- wykorzystuje to, co do tej pory nie towane, nie może być podłączony było wykorzystywane. (mach)

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


OGRZEWANIE [17]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 25 VII 2013

Kupując kominek pamiętaj, że musi być on przede wszystkim bezpieczny!

Ważna jest komora D obre ogrzewanie to przede wszystkim bezpieczne ogrzewanie. Nie może o tym zapominać stale rosnąca grupa osób posiadająca w domach lub mieszkaniach kominki, a także planująca taki zakup w najbliższej przyszłości. Niestety, nie dla wszystkich firm wykonujących takie inwestycje bezpieczeństwo jest priorytetem. Bez obaw jednak, tych dobrych nie brakuje, także w naszym regionie. – 3 700 firm zarejestrowanych na terenie kraju buduje kominki. Kilkaset z nich buduje naprawdę bezpieczne kominki, a kilkadziesiąt także takie, które nie brudzą wnętrza domu – mówi Michał Pokrywka, właściciel firmy Michel z Leszna zajmującej się m.in. sprzedażą i montażem kominków. – Nasi klienci z  pewnością mogą potwierdzić, że jesteśmy jedną z nich. Właściciel leszczyńskiej firmy nie

ma wątpliwości, że dla zapewnienia sobie i bliskim pełni bezpieczeństwa szalenie ważny jest wybór kominka z właściwą, czyli zamkniętą komorą spalania. – Zawsze powinniśmy wybierać palenisko z zamkniętą komorą spalania, czyli takie, które ma w swej podstawie przyłącze tlenowe do podłączenia z przygotowaną w posadzce rurą i jest szczelne hermetycznie. Potrzebny do spalania tlen pobierany jest wtedy spoza domu – tłumaczy M. Pokrywka. Jednocześnie dodaje, że w paleniskach z otwartą komorą spalania (najczęściej można je spotkać w sieciach handlowych) tlen potrzebny do spalania zasysany jest prosto z pokoju. Narażamy się przez to na utratę cennego do oddychania tlenu wewnątrz domu, co spowodować może duchotę, a w efekcie końcowym nawet utratę przytomności. – Skutkiem zbyt małej ilości tlenu

wewnątrz domu względem wydychanego przez mieszkańców dwutlenku węgla jest także coraz to słabsze spalanie w kominku. Mamy wrażenie, że kominek super grzeje, ale też przy tym jest duszno i ciężko swobodnie oddychać. Po  trzech do czterech godzinach palenia w takim kominku stwarza się poważny problem dla mieszkańców – podkreśla właściciel firmy Michel. Z bezpieczeństwem w przypadku kominków nie można igrać. Niezastosowanie właściwych rozwiązań grozi poważnymi konsekwencjami – zatruciem tlenkiem węgla. Nie można zapominać, że nie tylko piece, ale także kominki są potencjalnymi źródłami czadu. Strażacy przyznają, że do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych domach czy mieszkaniach. Tylko w sezonie grzewczym 2012/2013 aż 1800 osób zatruło się czadem, a 106 z nich w konsekwencji zmarło. (mach)

Chcąc kupić opał na zimę po atrakcyjnych cenach najlepiej zaopatrzyć się w niego w wakacje

Mamy sezon na węgiel

C

hoć lato w pełni i pogoda napraw- przy kolejnej dostawie. dę nas rozpieszcza, to teraz jest Ponadto musimy mieć świadomość, najlepszy czas na zakup węgla na zi- że zakupy w czasie sezonu grzewczego mę. Sprzedawcy zapewniają, że naj- są obarczone ryzykiem. Przy bardzo taniej i najbezpieczniej jest kupić go wysokim popycie, a ten jesienią i zimą zawsze wzrasta, bywa, że chwilami właśnie w wakacje. Dlaczego? brakuje na rynku węgla dobrej jakoOd maja ceny spadają ści. Niestety, nieuczciwi sprzedawcy Podstawowym argumentem, który wykorzystują ten fakt i nie informuprzemawia za kupnem węgla w let- ją o nim klientów, bo i tak wszystko nich miesiącach jest jego cena. Obec- sprzedaje się na przysłowiowym pniu. nie za tonę tego najpopularniejszego wciąż paliwa można zapłacić nawet Suchy jest lżejszy około 100 zł mniej niż zimą. – Zakup i transport węgla najlepiej – Ceny zależne są przede wszyst- zaplanować, kiedy na dworze jest kim od tego, co dyktują kopalnie. ciepło i sucho, czyli obecna pogoda Przeważnie w maju, a bywa, że już jest idealna – zaznacza P. Żurek. – Nie w kwietniu decydują one na obniż- można zapominać, że  węgiel składokę o ok. 50 zł na tonie w stosunku wany jest na dworze. Opady deszczu do miesięcy w sezonie grzewczym. czy śniegu sprawiają więc, że jest Później cena zaczyna sukcesywnie trochę bardziej wilgotny i trochę rosnąć, ale w punktach skupu utrzy- cięższy, a tym samym klient musi muje się zdecydowanie dużej, bo ma- za niego więcej zapłacić. To szczemy zapasy – tłumaczy Paweł Żurek, gólnie istotne w przypadku miału. właściciel firmy Hot Rex w Lesznie, Nie bez znaczenia jest też fakt, która od kilkunastu lat handluje że wilgotne paliwo – a o takie zimą węglem. czy nawet jesienią nietrudno – zakłóWłaściciel leszczyńskiej firmy ca pracę kotła, co może doprowadzić przekonuje też, że do końca sierpnia do jego uszkodzenia, a ponadto znaczceny węgla w jego punkcie, podob- nie skraca żywotność pieca. nie pewnie jak w innych w regionie, utrzymają się na obecnym poziomie. Liczy się kaloryczność Trudno mu jednak przewidzieć, jak – Na węgiel nie można jednak pasytuacja będzie wyglądała jesienią trzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat

ceny, liczy się też jego kaloryczność, czyli ciepło, jakie dostarcza – wyjaśnia P. Żurek. – Niestety, im jest bardziej kaloryczny i bardziej wydajny tym droższy, ale tylko taki daje gwarancję, że nas nie zawiedzie nawet przy najbardziej tęgich mrozach. Sprzedawcy nie mają wątpliwości, że na naszym rynku węgle o najwyższej kaloryczności pochodzą z polskich kopalni, te zza wschodniej granicy zwykle od nich odstają. Tymczasem kupno taniego węgla o niskiej kaloryczności może wiązać się z pewnymi problemami. To przede wszystkim utrudnione rozpalanie i utrzymanie spalania, większa ilość popiołu do usunięcia, konieczność częstszego załadunku kotła, zwłaszcza w chłodne dni i krótszy czas palenia na jednym zasypie. Jeśli zima nie będzie odpuszczać przez kilka miesięcy konieczne będzie uzupełnienie zapasów, tym samym o żadnej oszczędności nie może być mowy. – Chcąc być jednak uczciwym w stosunku do klientów muszę zaznaczyć, że jeśli tegoroczna zima będzie łagodna, z przewagą dni o dodatnich temperaturach, zakup węgla o niskiej kaloryczności może okazać się dobrym pomysłem. Niestety, tego jaka będzie ta zima nikt nam nie zagwarantuje – dodaje P. Żurek. (mach)

REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Więcej ogłoszeń dostępnych na naszym portalu REKLAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ogrzewanie  

dodatek ogrzewanie

Advertisement