Page 1

PANORAMA LESZCZYŃSKA 16 II 2012

www.panorama.media.pl

PORADNIK PACJENTA dla mieszkańców Leszna oraz powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, górowskiego, kościańskiego, rawickiego, wschowskiego i wolsztyńskiego

Dodatkowe kontrakty dla poradni specjalistycznych

W Lesznie już po raz dwunasty uhonorowano najlepszych lekarzy

W

leszczyńskim szpitalu będzie ostatecznie funkcjonowało szesnaście poradni specjalistycznych. Wielkopolski oddział NFZ rozstrzygnął drugi konkurs i chce zakontraktować w lecznicy kolejne dziewięć. Od początku 2012 r. w WSZ w Lesznie działa tylko siedem poradni: chirurgiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, diabetologiczna, hematologiczna, ginekologiczna i logopedyczna. Szesnaście funkcjonujących tu od lat poradni zostało zamkniętych, bo oferta szpitala – zdaniem NFZ – była niewystarczająca. W dodatkowym konkursie WSZ w Lesznie, rozstrzygniętym w ubiegłym tygodniu, otrzymał kontrakt na poradnie: gastroenterologiczną, kardiologiczną, onkologiczną, reumatologiczną, neurochirurgiczną, neurologiczną, leczenia bólu i urologiczną. Dla dzieci oferta lecznicy jest niestety skromna – przyjmować będzie tylko neonatolog. – W uzupełniającym konkursie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

złożono 347 ofert. Wartość świadczeń kupionych w ramach drugiego postępowania konkursowego to blisko 42 mln zł. Na leczenie pacjentów w poradniach specjalistycznych w Wielkopolsce NFZ zabezpieczył w tym roku ponad 480 mln zł. To o ponad 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym – informuje Sylwia Wądrzyk z biura prasowego wielkopolskiego oddziału NFZ. W dodatkowym konkursie trzy kolejne poradnie (miał wcześniej 18) zakontraktował szpital w Kościanie – urologiczną, endokrynologiczną i neonatologiczną. W Lesznie przyjmować będą w prywatnych gabinetach dwie specjalistki z zakresu neurologii dziecięcej: Danuta Wesołek i Małgorzata Sobierajewicz. Poradnię reumatologiczną zakontraktował rawicki NZOZ Rawmed, gruźlicy i chorób płuc – Salus w Kościanie, ortopedyczną – Cetus w Gostyniu, a logopedyczne – ośrodek rehabilitacyjny w Kościanie i ośrodek wczesnej interwencji w Lesznie. Umowę na prowadzenie poradni urologicznej uzyskała także spółka VigorMed

z Leszna, której szefem jest Michał Podfigurny, ordynator urologii w leszczyńskim szpitalu (wcześniej umowę z NFZ zawarła inna spółka tego lekarza – NZOZ Urolog). Kolejne trzy poradnie (teraz ma ich 18) zakontraktowało Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus. Nowe to: preluksacyjna, chirurgiczna i gastroenterologiczna dla dzieci. – Zależało nam głównie na tej ostatniej – tłumaczy doktor Ryszard Baranowski, prezes LCM Ventriculus w Lesznie. – Jesteśmy do tego doskonale przygotowani, zatrudniamy aż pięciu specjalistów, mamy bardzo dobry sprzęt. Tym razem nie popełniliśmy już żadnych błędów w ofertach złożonych w konkursie. Uniknęliśmy technicznych wpadek, które wyeliminowały nasze wnioski w grudniowym konkursie i dodatkowo nieco obniżyliśmy cenę usług. To razem dało nam to oczekiwane kontrakty. Jeśli jeszcze w przyszłości udałoby nam się podpisać umowę na poradnię ginekologiczno – położniczą, będziemy w pełni zadowoleni. (ram)

Po odszkodowanie do wojewody

początkiem tego roku pacjenci, którzy czują się pokrzywdzeni działalnością przedstawicieli służby zdrowia, mogą ubiegać się o odszkodowanie nie tylko przed sądem. W każdym województwie powołano komisję ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Szpitale, by mieć pieniądze na wypłatę odszkodowań, powinny zawrzeć specjalne polisy. Ponieważ są one kilka razy droższe od dotychczasowych, nie wszystkie lecznice zastosowały się do nowych przepisów. Według ustawy o prawach pacjenta zdarzenie medyczne to następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Może więc nim być diagnoza (jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby), leczenie (w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda) oraz zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (i zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci). Teraz pacjenci maja alternatywę dla pozwów cywilnych. Skargi do komisji działającej w urzędzie wojewódzkim może złożyć poszkodowany lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci robią to spadkobiercy zmarłego. Skargi muszą dotyczyć tylko zdarzeń, do których doszło po 1 stycznia 2012 r. Trzeba je złożyć w ciągu roku od

dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż trzy lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta. Opłata za złożenie wniosku to 200 zł. Dotychczas sprawy ciągnęły się w sądach latami. Komisje mają wydawać orzeczenia nie później niż w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W skardze wskazuje się oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwoty te nie mogą łącznie przekroczyć 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci, maksymalna kwota to 300 tys. zł. To odwrotnie niż w dotychczasowym orzecznictwie – sądy na ogół więcej zasądzają na rzecz pacjentów, których status zdrowotny, finansowy i społeczny pogorszył się, niż dla rodzin zmarłych. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną kwotę, może skierować sprawę do sądu. – Dwa tygodnie temu odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, podczas którego przyjęto regulamin prac. Skład orzekający będzie zbierał się zgodnie z potrzebą w chwili, gdy do komisji wpłyną wnioski. Do dziś

Dobrochna Horyza, zdobywczyni statuetki dla najlepszego stomatologa

T

rzydziestu pięciu lekarzy wyróżniono w dwunastej edycji plebiscytu Eskulap. Co roku pacjenci głosują na swoich ulubionych medyków. W tym roku zgłoszono ponad 180 lekarzy. Część medyków jest wyróżniana systematycznie co roku. Organizator konkursu – Ogólnopolska Informacja Medyczna GLOB z Leszna – nagradza statuetkami najlepszego lekarza pierwszego kontaktu, specjalistę i stomatologa. Paweł Górzny od blisko 30 lat przyjmuje w swojej praktyce w Starym Bojanowie. – Leczę już trzecie pokolenie. Pacjenci mają dostęp do mnie w przychodni codziennie od ósmej do osiemnastej. Dodatkowo w ub.r. prowadziłem świąteczną opiekę ambulatoryjną, więc pacjentów bywało u mnie sporo. REKLAMA

Od stycznia obowiązuje nowe prawo pacjenta

Z

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

Szpital w Lesznie wrócił do gry

Eskulapy od pacjentów

formalnie żaden wniosek nie został jeszcze złożony – informuje Paulina Mitręga z biura prasowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jest jednak i druga – ciemna strona medalu. Tylko co piąty szpital wykupił polisę uwzględniającą ryzyka wypłaty odszkodowań zawarte w nowych przepisach. Powodem są bardzo wysokie ceny polis. Na razie oferuje je tylko jedno towarzystwo. Brak ubezpieczenia oznaczać może wykreślenie szpitala z rejestru placówek leczniczych. – Dotychczas koszt polisy od odpowiedzialności cywilnej kosztował nas rocznie ok. 100 tys. zł – teraz musielibyśmy zapłacić aż trzy razy więcej. To granda w biały dzień. Nie ma zgody na to, byśmy teraz płacili aż tyle, za to samo ryzyko – twierdzi Janusz Atłachowicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Rawiczu. – Wykupiliśmy zatem polisę na starych zasadach, bo dodatkowe 200 tys. zł to poważna kwota w naszym budżecie. Świadczenia wykonujemy na dobrym poziomie, w ostatnich latach zapłaciliśmy z polisy jeden raz niska kwotę odszkodowania. Dlatego podjęliśmy ryzyko. Gdyby miała wyczerpać się suma ubezpieczenia, to wraz z grupą innych szpitali wykupimy dodatkowe ubezpieczenie grupowe. W takim przypadku składka będzie niższa, niż w przypadku umowy zawieranej indywidualnie. (ram)

Dlatego zapewne aż tylu na mnie zagłosowało – uważa Paweł Górzny. Statuetkę dla najlepszego stomatologa otrzymała Dobrochna Horyza z Leszna. Leczy od czterech lat. – Zostałam stomatologiem, bo chciałam mieć coś wspólnego z medycyną. Jestem dokładna i skrupulatna, a to są cechy niezbędne w tej specjalności – twierdzi Dobrochna Horyza. Grzegorz Prentczyński to były lekarz wojskowy. Od 21 lat jest pediatrą, przyjmuje w przychodniach w Lesznie i Wilkowicach, a także w ramach pomocy wieczorowej i weekendowej w Racocie. – Pacjentów jest sporo, nawet pięćdziesięciu dziennie, staram się ich przyjmować najlepiej jak potrafię. Chyba się udaje, stąd ta statuetka od nich – uważa Grzegorz Prentczyński. (ram)


[22] PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 16 II 2012 www.panorama.media.pl

Chętnie zgłaszamy się do lekarzy rodzinnych na badania profilaktyczne

Lepiej zapobiegać

REKLAMA

Korzyści dla każdego

– Profilaktyka służy i pacjentowi, i lekarzowi – przekonuje lek. Ryszard Sudolski, specjalista medycyny rodzinnej z Leszna. – Dzięki regularnym badaniom pacjent może czuć się bezpiecznie. Z kolei lekarz wie, że sprawuje nad nim opiekę i w przypadku wykrycia niepokojących objawów może szybko zareagować. Praktycznie większość chorób, wykrytych odpowiednio wcześnie, można z powodzeniem pokonać. Nie zawsze jednak schorzenie daje jakiekolwiek objawy. Dlatego właśnie tak istotna jest profilaktyka. Specjaliści określili, w jakim wieku i jak często należy wykonywać określone badania. Bez względu na płeć, po 40. roku życia należy raz w roku sprawdzać poziom cukru, cholesterol, a także poddać się badaniom dna oka oraz EKG. Osoby palące papierosy powinny co dwa lata wykonać prześwietlenie klatki piersiowej. Pozostałym zaleca się rentgena klatki co trzy, cztery lata. Każdy z nas raz w roku powinien zrobić badanie krwi: morfologię, rozmaz krwi obwodowej i OB. Pozwoli

Panom z kolei dopiero po 40. roku życia zaleca się badania właściwe dla ich płci. Mężczyźni co dwa lata powinni sprawdzić, czy w krwi nie pojawił się antygen gruczołu prostaty. Badanie jest odpłatne, wykonują je niemal wszystkie laboratoria.

Badania są tańsze

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

L

iczne kampanie medialne nauczyły Polaków, że profilaktyka ma ogromny wpływ na zachowanie zdrowia i długowieczność. Wciąż jednak chodzimy do lekarza rzadziej niż mieszkańcy zachodniej Europy. Tłumaczymy się brakiem czasu, a przede wszystkim kolejkami w przychodniach i niewydolnością systemu opieki zdrowotnej. Słyszymy też, że część lekarzy rodzinnych niechętnie wystawia skierowania na badania profilaktyczne. Ale właśnie te przeszkody powinny skłaniać nas do szczególnej dbałości o zdrowie. Gdy choroba zostanie wykryta w zaawansowanym stanie, niezbędny będzie jak najszybszy kontakt ze specjalistą, leczenie lub zabieg. Wtedy może jednak okazać się, że u danego specjalisty lub w szpitalu skończyły się już limity przyjęć. Wtedy będziemy skazani na prywatne i bardzo drogie leczenie. Jeśli natomiast będziemy regularnie wykonywać określone badania, będziemy mogli zaplanować je z wyprzedzeniem. Dzięki temu ominie nas nerwowe oczekiwanie na termin wizyty w laboratorium.

Profilaktyka służy pacjentowi i lekarzowi to sprawdzić, czy kogoś nie zaczyna atakować np. białaczka.

Kobietom grozi osteoporoza

Kobiety, ze względu na funkcjonowanie i zadania wyznaczone przez naturę, są szczególnie narażone na niektóre choroby. I tak panie już po 20. roku życia powinny nauczyć się samo-

kontroli piersi i wykonywać badanie raz w miesiącu. Co dwa lata powinny stawić się u ginekologa i zrobić cytologię. Po 30. roku życia warto wykonać USG piersi i od tej pory powtarzać je co dwa lata. Panie po 40. roku życia powinny wykonywać cytologię co roku, a co dwa lata sprawdzić, czy nie rozwija się u nich osteoporoza.

– Jeśli w rodzinie pacjenta występowały choroby genetyczne lub nowotwory, pewne parametry sprawdza się częściej, na przykład raz w roku – dodaje lek. Ryszard Sudolski. I dodaje: – Każdy z nas ma pełne prawo, by oczekiwać od lekarza rodzinnego skierowania na badania profilaktyczne. Na to są pieniądze, przekazywane przez NFZ co miesiąc na każdego pacjenta. Bo leczenie chorób i ich koszty społeczne są większe, niż koszt badań. Warto również śledzić strony internetowe NFZ lub lokalnych samorządów, które ogłaszają własne programy profilaktyczne. Dla przykładu miasto Leszno finansuje badania mężczyzn w kierunku wykrywania raka prostaty. (maks)


PORADNIK PACJENTA[23]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 16 II 2012

Wykaz placówek podstawowej opieki zdrowotnej w 2012 r. (lekarze rodzinni) NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY

ADRES

TELEFON

LESZNO LESZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA LEŚKÓW-KURKIEWICZ SP.J.

LESZNO, 17 STYCZNIA 5065-529-90-77

NZOZ SP. C. ALEKSANDRA JANKOWSKA, RYSZARD SUDOLSKI I KATARZYNA WŁOSZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA

LESZNO, DOWBORA MUŚNICKIEGO 465-529-62-93

NZOZ „MEDICUS” PRZYCHODNIA LEKARZY POZ

LESZNO, KS. T. KORCZA 365-529-38-33

NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80

NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO JAN KOZYRA

PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”

GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

NIECHLÓW KRÓTKA 565-543-5679

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ ELMED” SP. C.

WĄSOSZ, SŁONECZNA 165-543-78-95

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIS-MED

WĄSOSZ, ZACISZE 10 A

65-544-18-80

65-543-71-60

POWIAT KOŚCIAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA S.C.

BIEŻYŃ 11765-511-75-31

PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA”

CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2

LESZNO, KS. T. KORCZA 365-529-43-08

CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE

KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20

NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE VIGOR MED

LESZNO, KIEPURY 1265-529-29-29

GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 465-511-03-00

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O.

LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2

65-526-31-71 65-526-31-88

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

WONIEŚĆ 5265-518-61-97 KOŚCIAN, KS. BĄCZKOWSKIEGO 365-511-00-04

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SKARBOWA” SP. Z O.O.

LESZNO, SKARBOWA 3

65-529-62-53 65-529-62-94

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „ZDROWIE” SP. Z O.O. NZOZ „PULS” S.C.

KOŚCIAN, OS. JAGIELLOŃSKIE 51-5365-512-03-85

POWIAT LESZCZYŃSKI

61-282-63-83

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI KOŚCIAN, SIERAKOWSKIEGO 37A65-511-93-22 ZDROWOTNEJ „SIGMA”

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KĄKOLEWIE

KĄKOLEWO, KRZYWIŃSKA 765-534-21-28

PORADNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „CENTRUM” SP. Z O.O. KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 365-511-93-00

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KRZYCKU WIELKIM

KRZYCKO WIELKIE, SZKOLNA 1065-533-15-68

NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SALUS” S.C.

KRZYWIŃ, GEN. CHŁAPOWSKIEGO 3465-517-05-51

NZOZ PRZYCHODNIE LEKARSKIE „SALUBRES”

KRZEMIENIEWO, ZIELONA 1065-529-75-07

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE S.C. W.J.CZECH

LIPNO, PARK 165-534-02-20

LEKARSKO STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,CORDIS” CEZARY KOZBER

RACOT, OS. 2000 NR 1065-513-29-07

NZOZ „OŚRODEK ZDROWIA” W OSIECZNEJ

OSIECZNA, KOPERNIKA 8 A65-535-01-74

NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY

STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A65-518-52-68

NZOZ „MEDICUS”

OSIECZNA, NORWIDA 265-535-05-76

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA LEK.MED. MIECZYSŁAW WłODARCZYK

PAWŁOWICE, SZKOLNA 165-536-82-04

PODMIOT LECZNICZY PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO DERWICH, KLUPSZ, KASPERSKA-STANKOWIAK, POLASZEK, WERNER SPÓŁKA JAWNA

ŚMIGIEL, DR SKARZYŃSKIEGO 665-518-00-13

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA D.PAPIEŻ, A.GAŚ-SUCHECKA, Z.WILER SPÓŁKA PARTNERSKA

RYDZYNA, JANA MATEJKI 165-538-01-08

NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO RYSZARD CEBROWSKI

TUREW, SZKOLNA 4165-513-42-43

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA

ŚWIĘCIECHOWA, STRZELECKA 665-533-04-40

NZOZ „ZDROWIE”BOJANOWO, DWORCOWA 2065-545-63-70

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „SANATIO”

WIJEWO, LIPOWA 2165-549-46-33

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA IWONA MAYJUTROSIN, MICKIEWICZA 8A65-547-12-66

PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH S.C. A.PATELKA B. ZIĘTA

WŁOSZAKOWICE, ZALESIE 9B65-537-01-84

NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” JERZY MAY

POWIAT GOSTYŃSKI PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” S.C.

BOREK WIELKOPOLSKI, DROGA LISIA 56

65-571-59-85

POWIAT RAWICKI

JUTROSIN, 700 LECIA 165-547-14-21

PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYKMIEJSKA GÓRKA, PL.KORCZAKA 165-547-40-97 NZOZ „SALUS”MIEJSKA GÓRKA, PARKOWA 2465-547-53-73

NZOZ MEDICUS MAREK KRAWIEC PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAGOSTYŃ, PRZY DWORCU 465-572-07-99 WOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA EWA CEMPEL-NOWAKPAKOSŁAW, PARKOWA 4A65-547-83-33

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDGOS”

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O.RAWICZ, J. PIŁSUDSKIEGO 365-546-12-91

GOSTYŃ, GRANICZNA 6 E,F65-572-10-36

PRZYCHODNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NZOZ GOSTYŃ, STAROGOSTYŃSKA 965-572-08-99 MEDICUS MAGDALENA KURNATOWSKA ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” S.J.

GOSTYŃ, GRANICZNA 465-572-14-13

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE KROB-MED

KROBIA, POWSTAŃCÓW WLKP. 95E65-571-17-15

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJ. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PROVITA”

KROBIA, PONIECKA 3B65-571-11-28

NIEPUBLICZNY ZAKłAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ŁĘKA WIELKA, 80/7655-733-426 ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ PORADNIE MEDYCYNY RODZINNEJ „ASKLEPIOS”

PĘPOWO, MYCIELSKIEGO 265-573-46-82

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTATWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEPIASKI, RYNEK 665-571-94-04 KI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS” NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C.

POWIAT WSCHOWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA RODZINSŁAWA, GŁOGOWSKA 25/368 356 72 93 NA LEK. MED. TERESA MUNIA ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH „ESKULAP” S.C.SŁAWA, OGRODOWA 168

PONIEC, DWORCOWA 2B65-573-15-55

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „ESKULAP”WSCHOWA, ZYGMUNTA STAREGO 4

65-540-71-40 65-540-71-41

NZOZ „SALUS”WSCHOWA, CICHA 5

65-540-21-16 65-540-50-85

POWIAT WOLSZTYŃSKI BUCZ, AKACJOWA 665-549-81-83

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGOKASZCZOR, POWSTAŃCÓW WLKP 5765-549-92-16 NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W MOCHACHMOCHY, WOLSZTYŃSKA 1265-549-00-87

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „AMICUS”

GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 1/5

65-543-21-36

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

GÓRA, MICKIEWICZA 1

655-442-161

356 64 26

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGOSZLICHTYNGOWA, DWORCOWA 665 549 23 18

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO „ZDROWIE” S.C.

POWIAT GÓROWSKI

REKLAMA

NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C.RAWICZ, 11 LISTOPADA 165-545-33-22

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PULS” W PRZEMĘCIE

PRZEMĘT, JEZIORNA 265-549-60-99


[24] PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 16 II 2012 www.panorama.media.pl

Wykaz placówek wykonujących w 2012 r. usługi stomatologiczne ŚWIADCZENIODAWCAADRESTELEFONZAKRES

POWIAT LESZCZYŃSKI

LESZNO

NZOZ KOCH-DENT

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „FIDENT” S. C.

LESZNO, PUŁASKIEGO 8

65 520 59 08

ortodontyczny

KĄKOLEWO, KRZYWIŃSKA 7

604 420 876

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA A. POŁOMKA KRZEMIENIEWO, DWORCOWA 29 601 588 299

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. T. SZYMAŃSKI

KRZYCKO WIELKIE, SZKOLNA 10

601 767 071

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA M.CHUDAK-KLAK

LIPNO, PARK 1

65 520 76 75

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA B.KULCZAK

OSIECZNA, KOPERNIKA 8A

65 535 96 35

podstawowy

PAWŁOWICE, SZKOLNA 1

65 536 82 19 / podstawowy 502 322 014

LESZCZYŃSKA LECZNICA STOM. DENT S.C. DANUTA, GRZEGORZ CZWOJDA

LESZNO, GRODZKA 7

65 529 97 94

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. J. TOMASZEWSKA

LESZNO, REJTANA 1

605 296 826

dziecięcy

GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. H. CIESIELSKA

LESZNO, ALEJA JANA PAWŁA II 10

65 520 40 05 / dziecięcy 601 563 454

NZOZ KOCH-DENT

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. KOTOWICZ BARBARA

LESZNO, NARUTOWICZA 57

65 529 60 45 / dziecięcy 601 887 725

MEDICAL PROJECT POLSKA SP. Z O.O. NZOZ MARIO-DENTRYDZYNA, MATEJKI 1600 031 981podstawowy

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY S. PERMODA

LESZNO, ĆWIKLIŃSKIEJ 11

65 526 70 21

podstawowy

podstawowy

NZOZ „ALDENT”

RYDZYNA, PLAC ZAMKOWY 3

65 538 85 46

podstawowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA E. LISEWSKA

ŚWIĘCIECHOWA, STRZELECKA 6

605 213 683

podstawowy

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „FIDENT” S.C.

WIJEWO, LIPOWA 23/5

65 549 45 00

podstawowy

INDWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. GABINET STOM. M. PATELKA

WŁOSZAKOWICE, ZALESIE 9B

65 537 01 84

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY S. ŚWIERCZYŃSKA-SOBOŃ

LESZNO, WIĘZIENNA 10

GABINET STOMATOLOGICZNY W SZKOLE PODST. NR 12 B.DAWIDOWICZ

LESZNO, RUMUŃSKA 6

65 520 02 30

dziecięcy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. M. KALINOWSKA-NOWACZYK

LESZNO, GEN. J. D. MUŚNICKIEGO 4/15

65 529 91 19

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY K. KOWALSKA - DROSZCZ

BOREK WLKP., POWST. WLKP. 37B

65 571 50 66

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY Z. GRYCZKA

BOREK WLKP., ZDZIESKA 1/2

65 571 66 81

podstawowy

65 529-67-56

podstawowy

POWIAT GOSTYŃSKI

INDYWID. PRAKTYKA LEKARSKA B. DANEK-KLAMKE

LESZNO, KURPIŃSKIEGO 1

601 147 337

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY M. KŁOBUKOWSKA

LESZNO, OFIAR KATYNIA 5/2

65 529 95 15

podstawowy

MEDICAL PROJECT POLSKA SP. Z O.O. NZOZ MARIO-DENTBOREK WLKP., DROGA LISIA 56667 726 089podstawowy

NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE VITA S.C.

LESZNO, HISZPAŃSKA 11

500 150 332

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEK. GABINET STOM. H. DAJEWSKA- MNICH

GOSTYŃ, WILLOWA 53

65 572 03 49

podstawowy

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „SIDENT” S. KAŁAPISZCZAK

LESZNO, LIPOWA 55

65 529 50 82

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA J. BIEŃKOWSKI

GOSTYŃ, GRANICZNA 6F

65 572 10 36 w21

ortodontyczny

GABINET STOMATOLOGICZNY M. SZABLEWSKA - ŚLIWA

LESZNO, A. KMICICA 7

65 527 12 73

podstawowy

NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”

LESZNO, B. CHROBREGO 48

65 520 21 32

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA J. BIEŃKOWSKI

GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8/26

65 575 19 78

ortodontyczny

INDYWID. PRAKTYKA LEKARSKA GABINET STOMAT. Z. OLERADZKA

LESZNO, KRÓLOWEJ JADWIGI 4

609 859 700

podstawowy

PORADNIA STOMATOLOGICZNA „ORTODENT”

GOSTYŃ, KOLEJOWA 1

65 572 02 09

podstawowy

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „VITA-DENT”

GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8

65 572 29 50

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA T. TRUBACZ

LESZNO, GEN. J. D. MUŚNICKIEGO 4

65 529 91 19

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEKARSKA LEK. STOM. A. PELCZARGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 865 575 19 75dziecięcy

LESZNO, ŻEROMSKIEGO 22

65 529 20 16

podstawowy

JANKE PRZEMYSŁAW INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA GAB. STOM.

GOSTYŃ, SIKORSKIEGO 3/63

65 572 07 52

podstawowy

KROBIA, POWST. WLKP. 95e

65 571 17 15

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEKARSKA WŁ. JEZIERSKI INDYWID. PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA A. ZIENTEK

LESZNO, NIEPODLEGŁOŚCI 21

65 529 59 82

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA STOM. K. HERNIK

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY A. OKOŃ

LESZNO, GRODZKA 7

65 529 97 94

ortodontyczny

PRYWATNY GABINET STOM. M. SKRZYPCZAK

KROBIA, POWST. WLKP. 11H

605 213 633

podstawowy

INDYWID. GABINET STOMATOLOGICZNY E. JEZIERSKA

LESZNO, ŻEROMSKIEGO 22

65 529 20 16

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. T. SZYMAŃSKI

LESZNO, OS. WIENIAWA 4B

601 767 071

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEK. GABINET STOM. U. REDLICH

ŁĘKA WIELKA, OŚRODEK ZDROWIA 80

65 573 34 17

podstawowy

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA J. MACIAŁEK-POŁOMKA

LESZNO, LITEWSKA 19

65 526 28 83

ortodontyczny

NZOZ „ALDENT”

PĘPOWO, ORŁONIA 1A

607 344 256

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEK. GABINET STOM. U. REDLICH

PĘPOWO, PROMIENISTA 15

602 897 878

podstawowy

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY M. DRZEWIŃSKI

LESZNO, OFIAR KATYNIA 2/1

65 529 53 60

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEKARSKA B. GRZEMPOWSKA

PIASKI, LEŚNA 3

65 572 11 10

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA LEKARSKA J. SZAŁKOWSKA-SOBCZYK

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „VITA-DENT”

PIASKI, GOSTYŃSKA 1

608 712 780

podstawowy

LESZNO, OFIAR KATYNIA 2/1

65 529 53 60

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY M. BRÓDKA

607 565 909

podstawowy

JM STOMATOLOGIA

LESZNO, REJTANA 39

661 118 626

podstawowy

POGORZELA, ST. ŻEROMSKIEGO 13

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

LESZNO, OGRODOWA 4

65 520 79 05

podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA STOM. B. KIEŁCZEWSKA

PONIEC, ŚLIWIŃSKIEGO 12

604 514 937

podstawowy ortodoncja

INDYW.SPEC.PRAKT.LEK. GAB. STOMATOLOGICZNY K. NADARZYŃSKA

LESZNO, SKARBOWA 3/33

65 520 68 65

ortodontyczny

PUDLISZKI, SZKOLNA 1

65 573 81 69

podstawowy

CENTRUM STOMATOLOGICZNE MAKRO - DENT

LESZNO, KRASIŃSKIEGO 32/1

602 574 294

podstawowy

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY M. LASKOWSKA

INDYWID. PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA T. TOMCZYK

LESZNO, NIEPODLEGŁOŚCI 47

508 132 940

podstawowy

POWIAT GÓROWSKI GÓRA, ARMII POLSKIEJ 8

65 543 25 56

podstawowy

GÓRA, POZNAŃSKA 2/1

603 775 121

podstawowy

NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SP. Z O.O.

LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

65 520 65 80

podstawowy

INDYWID. PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA A. HRAPEK-SZEFLIŃSKA

DONATA SZULC PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII

LESZNO, T. REJTANA 73A

607 284 926

podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY SEBASTIAN GOLIAT

REKLAMA


PORADNIK PACJENTA[25]

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 16 II 2012

GABINET STOMATOLOGICZNY DOROTA ŁĘCKAGÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 265 544 16 75podstawowy INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. STOM. ELŻBIETA MAZUR-HRYŃ

GÓRA, MATEJKI 3365 543 21 07

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKAWIDZISZEWO, POLNA 6 podstawowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA KRYSTYNA RUSZCZYŃSKA

GÓRA, ARMII POLSKIEJ 15A65 543 23 27podstawowy

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY ANDRZEJ OKOŃ

GÓRA, PIASTÓW 665 543 30 22podstawowy

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA EWA SAS-DOMASZEWSKA

GÓRA, PODWALE 2965 544 12 25podstawowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DOROTA ZIÓŁKIEWICZ

JEMIELNO 10965 544 76 10

PORADNIA STOMATOLOGICZNA MAŁGORZATA CHORĄŻYK-GRABOWSKA

NIECHLÓW, KRÓTKA 565 543 59 63podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY TERESA GOLIAT

SICINY, SICINY 121607 437 207podstawowy

„AS-DENT” STOMATOLOGIA RODZINNA AGNIESZKA JANIK

WĄSOSZ, 24 STYCZNIA 15609 070 022podstawowy

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA STANUCH-ROKICKA

603 681 558 / dziecięcy 65 512 15 92

POWIAT RAWICKI INDYWID. PRAKTYKA LEKAR. LEK. I. BAŃKOWSKABOJANOWO, DWORCOWA 2065 545 76 50podstawowy INDYWID. PRAKTYKA LEKAR. K. DRWIĘGA-CEGLAREK

BOJANOWO, DĄBROWSKIEGO 9 B

65 545 62 82podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY M. ROSZCZAKJUTROSIN, MICKIEWICZA 8A65 547 13 77podstawowy GABINET STOMATOLOGICZNY S. GOLIATKONARY 103A603 775 121podstawowy GABINET STOMATOLOGICZNY T. GOLIATKONARY 103A607 437 207podstawowy podstawowy

U. ŁAPAWA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY

MIEJSKA GÓRKA, PLAC J. KORCZAKA 1

65 547 44 56podstawowy

A. HAZNER PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

MIEJSKA GÓRKA, PLAC J. KORCZAKA 1

65 547 44 56podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY I. MILIANPAKOSŁAW, PARKOWA 4A65 547 87 06podstawowy NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RAWMED SP. Z O.O.RAWICZ, PRZYJEMSKIEGO 3565 546 54 87podstawowy NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RAWMED SP. Z O.O.RAWICZ, BRONIEWSKIEGO 565 546 30 03dziecięcy

WĄSOSZ, RAWICKA 2A65 543 75 69podstawowy

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA RAWMED SP. Z O.O.

POWIAT KOŚCIAŃSKI

RAWICZ-SARNOWA, RYNEK SARNOWSKI 1

65 545 37 12podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY K. MITEKRAWICZ, AKACJOWA 2265 546 30 24podstawowy

NZOZ EURODENTCZEMPIŃ, 24 STYCZNIA 861 282 62 61podstawowy PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA K.TRZECIAKCZEMPIŃ, STĘSZEWSKA 2861 282 76 13 podstawowy

INDYWID. SPECJ. PRAKTYKA LEK. L. PUTYŁORAWICZ, PIOTRA SKARGI 5 603 852 666ortodontyczny

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY „SOFIDENT”CZEMPIŃ, RYNEK 28602 716 100podstawowy

U. BANAŚ-MUCHA PRYWATNA PRAKT. STOMATOLOGICZNA

GABINET STOMATOLOGICZNY E. NOWAKJERKA, SZKOLNA 5604 663 672dziecięcy INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA R.JARCZYŃSKA-KACZMAREK

KOŚCIAN, OS. JAGIELLOŃSKIE 51-53

GABINET STOMATOLOGICZNY „DENTAL”RAWICZ, PLAC WOLNOŚCI 1/165 545 38 19podstawowy 603 850 186podstawowy

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY K. MILIANRAWICZ, GEN. HALLERA 6605 828 329podstawowy

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „STOMED” SP.C.KOŚCIAN, PL. WOLNOŚCI 2765 511 94 47podstawowy

POWIAT WSCHOWSKI

NZOZ „J.W.SKRZYPCZAK”KOŚCIAN, POZNAŃSKA 1565 511 93 09podstawowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA CISZAK-JANKOWSKA

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA DENT I MED. I. R. FLIEGER

KOŚCIAN, NACŁAWSKA 11A65 512 07 66ortodoncja

KOŚCIAN, PL. PADEREWSKIEGO 4

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA M. FLORKOWSKA LSNZOZ „CORDIS” CEZARY KOZBER

65 511 03 00

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO podstawowy/ dziecięcy

356 53 21podstawowy SZLICHTYNGOWA, DWORCOWA 6

65 540 72 50podstawowy

NZOZ STOMATOLOGIA RODZINNA „KA-DENT” S.C.WSCHOWA, LIPOWA 1865 540 16 55

podstawowy/ dziecięcy

KOŚCIAN, MICKIEWICZA 1265 512 04 90dziecięcy

NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „PRODENT”WSCHOWA, POCZTOWA 1665 540 21 15

dziecięcy

KRZYWIŃ, GEN. D. CHŁAPOWSKIEGO 34

65 517 06 32podstawowy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WANDA KALECKA

608 470 916podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY B.ŁUKASZEWICZ-KLUCZYŃSKA

STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34/A

WSCHOWA, DASZYŃSKIEGO 45A696 886 558podstawowy

POWIAT WOLSZTYŃSKI

LSNZOZ „CORDIS” CEZARY KOZBERRACOT, OSIEDLE 2000 1065 513 29 07 podstawowy GABINET STOMATOLOGICZNY K. WĄSIAK

SŁAWA, OGRODOWA 1503 049 064podstawowy

NZOZ „L-DENT” S.C.SŁAWA, WARYŃSKIEGO 4368

GABINET STOMATOLOGICZNY K. PRZYBYLSKAKOŚCIAN, REYMONTA 1512 059 529podstawowy GABINETY LEKARSKIE MEDICOR

RAWICZ, ENGLERTA 565 545 23 01podstawowy

BUCZ, AKACJOWA 665 549 81 46podstawowy

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMEDŚMIGIEL, SKARŻYNSKIEGO 5A609 549 269podstawowy

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGOKASZCZOR, POWST. WLKP. 57H65 549 92 16podstawowy

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMEDŚMIGIEL, M. KONOPNICKIEJ 565 518 01 43dziecięcy

GABINET STOMATOLOGICZNY R. POLMOCHY, 3 MAJA 1065 549 00 19podstawowy

NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMEDŚMIGIEL, KOŚCIUSZKI 2565 518 02 81podstawowy

GABINET STOMATOLOGICZNY T. DOJCZPRZEMĘT, JEZIORNA 665 549 60 81podstawowy

REKLAMA


[26] PORADNIK PACJENTA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 16 II 2012 www.panorama.media.pl

Wykaz placówek wykonujących w 2012 r. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ALERGOLOGICZNA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA PRZYBYLSKA-KOZANECKA NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED” NZOZ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNE NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” S.J. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA” NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED” NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. NZOZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE „ESKULAP” NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIS-MED NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA BEATA PRZYBYLSKA-KOZANECKA NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED” NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. AUDIOLOGII I FONIATRII NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. CHIRURGII DZIECIĘCEJ NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE CHIRURGII OGÓLNEJ NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ POWIATOWE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA” CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE NZOZ SP. Z O.O. SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU NZOZ VIS-MED NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. CHORÓB METABOLICZNYCH NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. DERMATOLOGII I WENEROLOGII NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE VIGOR MED

REKLAMA

ADRES

TELEFON

LESZNO, 17 STYCZNIA 5065-520-75-21 LESZNO, LEŚNA OSADA 47603-982-798 LESZNO, SOBIESKIEGO 165-520-60-70 LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2 65-526-31-71 GOSTYŃ, GRANICZNA 465-572-14-13 GÓRA, UL. MICKIEWICZA 165 544 16 61 GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3603 982-798 RAWICZ, 11 LISTOPADA 165-54-53-322 RAWICZ, PODMIEJSKA 865-546-72-95 RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 365-545-21-41 WĄSOSZ, UL. ZACISZE 10 A65-543-71-60 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65 540 27 61 WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 765 540 40 06 LESZNO, 17 STYCZNIA 50 65-520-75-21 LESZNO, LEŚNA OSADA 47603-982-798 LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 2 65-526-31-71 LESZNO, SKARBOWA 365-520-12-60 GÓRA, UL. PIASTÓW 4465-544-47-21 LESZNO, B. CHROBREGO 48 65-529-20-15 KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 LESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 LESZNO, KIEPURY 4565-525-33-10 LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 CZEMPIŃ, PARKOWA 2600-07-49-36 CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WLKP. 265-512-08-55 GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A 65-572-01 -68 GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8 65-572-01-24 GÓRA, UL. ARMII POLSKIEJ 865-543-25-55 GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15 65-512-02-20 KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3 606-239-932 KOŚCIAN, SZPITALNA 7

65-512-08-55

NIECHLÓW, UL. KRÓTKA 565-543-56-79 RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6 65-546-24-13 WĄSOSZ, UL. ZACISZE 10 A65-543-71-60 WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 3365 540 27 61 LESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80

LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 65-520-65-80

LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 LESZNO , KIEPURY 1265-529-29-29

NSZOZ „PANMED” S.C.LESZNO , 17 STYCZNIA 5065-520-74-26 NZOZ CENTRUM ZDROWIA KOBIETY „MEDMAR”LESZNO, STAROZAMKOWA 18A65-529-10-83 SPECJALISTYCZNY NZOZ FIDESLESZNO, JANA III SOBIESKIEGO 165-529-99-66 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 865-572-01-24 KI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NSZOZ”PANMED”S.CGOSTYŃ, BOJANOWSKIEGO 1A 65-572-29-75 NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C.GÓRA, UL. PIASTÓW 4465-544-47-21 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15 65-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3 65-511-03-00 NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA DERMATOLOGICZNA KOŚCIAN, KS.BĄCZKOWSKIEGO 3 65-512-24-15 „DERMA-MED” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.NIECHLÓW, UL. KRÓTKA 565-543-56-79 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O.RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 365-546-12-91 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZURAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 665-546-24-13 DIABETOLOGICZNA LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA LESZNO, OS. WIENIAWA 58A65-529-66-86 PAWLACZYK-ADAMCZAK NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICALLESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565 52-53-186 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 15465-572-63-89 LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE ENDOKRYNOLOGICZNA NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 165-526-24-24 NZOZ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNELESZNO, SOBIESKIEGO 165-520-60-70 ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” S.J.GOSTYŃ, GRANICZNA 465-572-14-13 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTATWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ PIASKI, RYNEK 665-575-31-30 OPIEKI MEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS” GABINET LEKARSKA STOMATOLOGICZNY WALDEMAR HERMANWSCHOWA, WOLSZTYŃSKA 21 65-540-94-72 GASTROENTEROLOGICZNA NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-33-20 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ GOSTYŃ, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 865-572-67-00 W GOSTYNIU GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, PL. PADEREWSKIEGO 4 65-511-03-00 GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC NZOZ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNELESZNO, SOBIESKIEGO 165-520-60-70 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZEMPIŃ, PARKOWA 2600-074-936 GABINETY SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 865-572-01-24 KI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SALUS” S.C.KOŚCIAN, ŚW. DUCHA 1606-271-632 NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C.RAWICZ, 11 LISTOPADA 1 65-545-33-22 NZOZ „ZDROWIE”RAWICZ, DWORCOWA 265 545-63-70 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGOWSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 65-554-00-06 GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI NZOZ THORAX PORADNIE SPECJALISTYCZNELESZNO, SOBIESKIEGO 1 65-520-60-70 NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICALLESZNO, B. CHROBREGO 4865-529-21-32 HEMATOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-52-53-187 HEPATOLOGICZNA NZOZ „LEH-MED” PORADNIE SPECJALISTYCZNE W KOŚCIANIEKOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3 608-058-885 KARDIOLOGICZNA NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SP. LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 65-520-65-80 Z O.O.


PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 16 II 2012

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-32-83 NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA „SERCE”LESZNO, 17 STYCZNIA 119 65-525-29-49 NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 1 65-526-24-24 NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICAREGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 154 65-572-63-89 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8 65-572-01-24 KI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYKMIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 165-547-44-56 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZURAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 665-546-24-13 NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65-540-27-61 KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. LECZENIA BÓLU WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-32-83 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE SZPITAL POWIATOWY W RAWICZURAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 665-546-24 13 NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65-540-27-61 LECZENIA CHORÓB NACZYŃ NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 41 65-520-65-80 KA Z O.O. SPECJALISTYCZNY NZOZ FIDESLESZNO, JANA III SOBIESKIEGO 1 65-529-99-66 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15600-074-936 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 465-511-03-00 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 7 65-512-08-55 W KOŚCIANIE LOGOPEDYCZNA NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB LESZNO, STAROZAMKOWA 14A65-529-64-74 Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICALLESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA 601-055-376 LESZNO, OKRĘŻNA 20 I UZALEŻNIEŃ „EGO” 65-525-88-68 607-784-040 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECILESZNO, PL. DR. METZIGA 26 609-455-130 REGINA KOŚCIELSKA NZOZ GABINET TERAPII MOWY „SŁÓWKO”LESZNO, KIEPURY 8509-879-506 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-24 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚROGÓRA, UL. OSIEDLE KAZIMIERZA 65-543-33-63 DEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WIELKIEGO 25 PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO JUTROSIN, 700-LECIA 165-547-14-21 „MAYMED” JERZY MAY OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIEKOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 1165-512-12-70 PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYKMIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 165-547-44-56 CENTRUM PIELĘGNIARSKO -OPIEKUŃCZERAWICZ, GROTA ROWECKIEGO 9K65-545-48-73 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O.RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 365-545-21-41 MEDYCYNY SPORTOWEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 865-572-01-24 KI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE NZOZ LEKARZA RODZINNEGO W SZLICHTYNGOWEJSZLICHTYNGOWA, DWORCOWA 6 65-549-23-18 NEFROLOGICZNA NZOZ SP. Z O.O.GÓRA, UL. MICKIEWICZA 165 544 16 61 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE NZOZ MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALIZ POZNAŃRAWICZ, GEN GROTA-ROWECKIEGO 665-545-32-11 NEFROLOGICZNA DLA DZIECI NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O.LESZNO, REJTANA 43A65-526-71-12 NEONATOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE

REKLAMA

PORADNIK PACJENTA[27] NEUROCHIRURGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-26 NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICALLESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 NEUROLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-26 GABINET NEUROLOGICZNY BEATA GASZA-BŁACHOWIAKLESZNO, JANA KIEPURY 12

65-529-29-29 603-652-222

NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICALLESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 SŁAWOMIRA BROL PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE „BROL-MED”LESZNO, SKARBOWA 3602-332-305 NZOZ „ZDROWIE”BOJANOWO, DWORCOWA 2065-545-63-70 PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA”CZEMPIŃ, POWSTAŃCÓW WIELKOP. 261-282-63-83 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZEMPIŃ, PARKOWA 2600-074-936 GABINETY SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GOSTYŃ, WROCŁAWSKA 8512-052-445 CONSULTUS NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-01-35 SP. P. ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” S.J.GOSTYŃ, GRANICZNA 465-572-14-13 NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C.GÓRA, UL. PIASTÓW 4465-544-47-21 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGOKASZCZOR, POWSTAŃCÓW WIELKOP. 5765-549-92-16 WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY W KOŚCIANIEKOŚCIAN, AL. BERNARDYŃSKA 465-512-12-66 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 365-511-03-00 NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C.RAWICZ, 11 LISTOPADA 165-545-33-22 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O.RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 365-546-12-91 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGOWSCHOWA, ZIELONY RYNEK 765 540 40 06 NEUROLOGICZNA DLA DZIECI SPECJALISTYCZNY GABINET NEUROLOGICZNO-PEDIATRYCZNY DALESZNO, ARTYLERYJSKA 365-520-47-78 NUTA WESOŁEK SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI LEK. MAŁGORZATA LESZNO, JAGIEŁŁY 4865-529-77-09 SOBIERAJEWICZ OKULISTYCZNA ELŻBIETA PYTLARZ ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY FOCUSLESZNO, JANA KIEPURY 865-526-85-12 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE VIGOR MEDLESZNO, KIEPURY 1265-529-29-29 NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE VITA SCLESZNO, HISZPAŃSKA 11500-150-038 NZOZ GABINET OKULISTYCZNY „VISION” LESZNO, JANA SOBIESKIEGO 165-520-60-70 NZOZ „OCUMED” PORADNIA OKULISTYCZNALESZNO, WESTERPLATTE 765-520-30-67 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGOSTYŃ, KOLEJOWA 165-575-10-94 RIUSZ WRZESIŃSKI NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-01-35 SP. P. PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C.GÓRA, UL. PIASTÓW 4465-544-47-21 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE NZOZ „OKO - MED” W KOŚCIANIEKOŚCIAN, WROCŁAWSKA 2265-512-40-77 NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA „OCULUS” KOŚCIAN, MONIUSZKI 1065-511-40-27NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C.PONIEC, DWORCOWA 2B65-573-15-55 NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C.RAWICZ, RYNEK 1065-573-15-55 RAWICZ, WAŁY JAROSŁAWA DĄBROWNZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA OKULISTYCZNA „FOCUS” 65-546-49-24 SKIEGO 3 NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65-540-27-61 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁWSCHOWA, RATUSZOWA 16 65-540-64-75 GORZATA LEŚNIAK ONKOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-26 PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA „SALUS”GÓRA, UL. ARMII POLSKIEJ 8768-422-488 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 465-511-03-00 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE


[28] PORADNIK PACJENTA NZOZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE „ESKULAP” RAWICZ, PODMIEJSKA 865-546-72-95 ORTOPEDYCZNA I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL LESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE LESZNO, KIEPURY 4565-525-33-15 NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-01-68 NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-01-35 SP. P. NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” LUCYNA PAWLIK, KOŚCIAN, BOCZNA 11502-431-578 KOŚCIAN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. RAWICZ, 11 LISTOPADA 165-545-33-22 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 665-546-24-13 NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65-540-27-61 ORTOPEDYCZNA I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁLESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 KA Z O.O. OTOLARYNGOLOGICZNA NZOZ LARYNGOLOGIA I FONIATRIA LESZNO, SKARBOWA 365-520-12-60 NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA KATARZYLESZNO, BOLESŁAWA CHROBREGO 1365-520-68-27 NA KUCZKOWSKA-JESKE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE LESZNO, KIEPURY 4565-525-31-51 NZOZ „ZDROWIE” BOJANOWO, DWORCOWA 2065-545-63-70 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 865-572-01-24 KI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-01-35 SP. P. NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C. GÓRA, UL. PIASTÓW 4465-544-47-21 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICOR KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 365-511-03-00 NZOZ SPEC. POR. LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS” KOŚCIAN, AL. KOŚCIUSZKI 3265-511-94-45 MELEROWICZ-MAJEREK-KOZŁOWSKA NZOZ SPEC. POR. LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS” ŚMIGIEL, SKARŻYŃSKIEGO 6601-579-294 MELEROWICZ-MAJEREK-KOZŁOWSKA NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER-MED” S.C. RAWICZ, 11 LISTOPADA 165-545-33-22 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 365-546-12-91 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 665-546-24-13 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIS-MED WĄSOSZ, UL. ZACISZE 10 A65-543-71-60 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 655-404-006 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 65-540-40-06 WIERZBIŃSKA - TRZMIEL POŁOŻNICZA I GINEKOLOGICZNA NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE VIGOR MED LESZNO, KIEPURY 1265-529-29-29 NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O. LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 265-526-31-71 NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA” LESZNO, JAGIELLOŃSKA 265-529-19-22 NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH LESZNO, KASPROWICZA 465-520-71-10 „ARTES” SP. Z O.O. SPECJALISTYCZNY NZOZ FIDES LESZNO, JANA III SOBIESKIEGO 165-529-99-66 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE LESZNO, KIEPURY 4565-525-31-77 NZOZ „ZDROWIE” BOJANOWO, DWORCOWA 2065-545-63-70 PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „SILVA” CZEMPIŃ, 24 STYCZNIA 1461-282-63-83 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZEMPIŃ, PARKOWA 265-512-08-55 W KOŚCIANIE NZOZ GINEKOLOG GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-06-32 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ GOSTYŃ, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 865-572-67-00 W GOSTYNIU ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS-MED” S.J. GOSTYŃ, GRANICZNA 465-572-14-13 PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA” GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 NZOZ POWIATOWE CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ W GÓRZE GÓRA, UL. ARMII POLSKIEJ 865-543-25-55 NZOZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE „ESKULAP” JUTROSIN, MICKIEWICZA 8A65-547-12-66 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO KASZCZOR, POWSTAŃCÓW WIELKOP. 5765-549-92-16 CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICOR KOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 465-511-03-00 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE NZOZ CENTRUM MEDYCZNE KROB-MED KROBIA, POWSTAŃCÓW WLKP. 3065-571-17-15 NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „ARKA” KRZEMIENIEWO, DWORCOWA 2965-536-91-55 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SALUS” MIEJSKA GÓRKA, JANA PAWŁA II 365-547-53-73 PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK MIEJSKA GÓRKA, PL. KORCZAKA 165-547-44-56 NZOZ SP. Z O.O. NIECHLÓW, UL. KRÓTKA 565-543-56-79 NZOZ GINEKOLOG PĘPOWO, MYCIELSKIEGO 265-573-63-51 NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C. PONIEC, DWORCOWA 2B65-573-15-55 ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH „MEDIS” RAWICZ, KRÓLOWEJ JADWIGI 13B609-450-388 NZOZ „ARS MEDICA BIS” S.C. SŁAWA, OGRODOWA 2603-672-497 REKLAMA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 16 II 2012 www.panorama.media.pl

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGO SZLICHTYNGOWA, DWORCOWA 6 65-540-72-50 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚMIGIEL, SKARŻYŃSKIEGO 665-518-05-51 W KOŚCIANIE NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA” ŚWIĘCIECHOWA, STRZELECKA 665-533-04-40 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIS-MED WĄSOSZ, UL. ZACISZE 10 A65-543-71-60 NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA” WŁOSZAKOWICE, ZALESIE 9B601-554-644 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 65-540-63-35 MARIOLA WIELGUS SZARY NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE WSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65-540-27-61 PRELUKSACYJNA NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 SPÓŁKA Z O.O. GABINETY LEKARSKIE MEDICOR KOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 365-511-03-00 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE PROKTOLOGICZNA CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15 65-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE REUMATOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-26 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 SPÓŁKA Z O.O. NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICALLESZNO, B. CHROBREGO 4865-520-21-32 NIEPUBLICZNY ZAKłAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEGOSTYŃ, WROCŁAWSKA 865-572-01-24 KI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE” PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO JUTROSIN, 700-LECIA65-547-14-21 „MAYMED” JERZY MAY GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3 65-511-03-00 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55 W KOŚCIANIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚMIGIEL, KOŚCIUSZKI 3765-518-00-14 W KOŚCIANIE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZA RODZINNEGOWSCHOWA, ZIELONY RYNEK 7 65-540-72-50 NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33 65-540-27-61 TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, UL. KS. A. KOSTKI 33

65-540-27-61

UROLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 4565-525-31-26 NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

LESZNO, SŁOWIAŃSKA 4165-520-65-80 603-652-222 65-529-29-29

NZOZ „UROLOG”LESZNO, JANA KIEPURY 12 NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE VIGOR MEDLESZNO, KIEPURY 1265-529-29-29 NZOZ SPECJALIST. PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P.GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A65-572-01-35 PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”GÓRA, UL. ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

KOŚCIAN, SZPITALNA 765-512-08-55

CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŚCIAN, NACŁAWSKA 1565-512-02-20 GABINETY SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, PLAC PADEREWSKIEGO 4 65-511-03-00 SZPITAL POWIATOWY W RAWICZURAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 665-546-24-13 NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, KS. A. KOSTKI 33

65-540-27-61

ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA

GOSTYŃ, GRANICZNA 4

KAROLINA GÓRSKA NZOZ „PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”GOSTYŃ, PRZY DWORCU 4A607-1

65-572-14-13 43-404

NZOZ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH TE-MED S.C.GÓRA, PIASTÓW 4465-544-47-21 PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „PHARMA MEDICA”

GÓRA, ŚWIĘTOSŁAWY 165-544-18-80

GABINETY LEKARSKIE MEDICORKOŚCIAN, BĄCZKOWSKIEGO 3

65-511-03-00

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY W KOŚCIANIEKOŚCIAN, BERNARDYŃSKA 4

65-512-12-66

CENTRUM MEDYCZNE NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE

KOŚCIAN, NACŁAWSKA 15

65-512-02-20

NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „MEDULLITUS”

LESZNO, KARASIA 20

65-526-10-73

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIELESZNO, KIEPURY 45

65-525-31-57

NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”

601-055-376 65-525-88-68

LESZNO, OKRĘŻNA 20

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECILESZNO, PL. DR METZIGA 26

785-877-700

NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O.

65-250-65-80

LESZNO, SŁOWIAŃSKA 41

NZOZ „CENTRUM”PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGOLESZNO, SOBIESKIEGO 1

508-337-052

NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 1

65-526-24-24

NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „TERAPIA”MIEJSKA GÓRKA, JANA PAWŁA II 3

668-908-900

NZOZ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH „CENTER - MED” S.C.RAWICZ, 11 LISTOPADA 1

65-545-33-22

NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO „TERAPIA”RAWICZ, KRÓLOWEJ JADWIGI 13B

668-908-900

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O.RAWICZ, PIŁSUDSKIEGO 3

65-546-12-91

NZOZ NOWY SZPITAL WE WSCHOWIEWSCHOWA, UL. KS. A. KOSTKI 33

65-540-27-61

Poradnik pacjenta  
Poradnik pacjenta  

poradnik pacjenta,nfz,sluzba zdrowia,ochrona zdrowia,profilaktyka,informacje dla pacjentow

Advertisement