Page 1

    

    

 ! 

"  #$ %!

 ! 

  " 

 

 & ! %%

 ! '(
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie

Patronat: Wojewoda Podkarpacki Marszałek Województwa Podkarpackiego FSNT-NOT Rada w Rzeszowie Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie Radio Rzeszów


ksiazki gazety kalendarze wydawnictwa reklamowe

Opr. graficzne: Joanna Orłow, łamanie: Jan Gotfryd, redakcja: Anna Rakuś Druk: Drukarnia Triada Wydawca: Wydawnictwo EDYTOR Anna Rakuś Rzeszów 2013

Zapewniamy profesjonalną obsługę, proponujemy oryginalne pomysły graficzne, rzetelne opracowania tekstów, druk w sprawdzonych drukarniach

redakcja@edytor.rzeszow.pl www.edytor.rzeszow.pl


Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie

Szanowni Państwo! Tegoroczna edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” jest wyrazem postępującej integracji środowiska techników i inżynierów budownictwa na Podkarpaciu, a jednocześnie w znacznie szerszej perspektywie prezentuje osiągnięcia inwestycyjne działających tu jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych. Konkurs ten organizowany był dotychczas niezależnie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Rzeszów. W celu podniesienia rangi tych działań oraz włączenia w nie również innych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych działających w sferze budownictwa, z inicjatywy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych Stowarzyszeń skoordynowano organizacyjnie te konkursy oraz podsumowano je na wspólnej gali finałowej zorganizowanej staraniem Izby. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych konkursów, a szczególnie wyróżnionym i nagrodzonym laureatom, oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”.


UDOWA RO

Kategorie nagrodzonych obiektów: Obiekty mieszkalne

Obiekty dydaktyczno-naukowe Obiekty służby zdrowia

Obiekty handlowo-usługowe

Obiekty infrastruktury miejskiej Obiekty przemysłowe

Zabytki kultury materialnej Komisja Konkursowa:

Bogusław Bukowy, Roman Cużytek, Jan Malinowski, Alicja Róg, Zbigniew Szczupak


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kapituła konkursu: przewodniczący - Adam Jakóbczak wiceprzewodniczący - Zbigniew Detyna członkowie: Alicja Róg, Grażyna Stojak, Ryszard Witek, Janusz Dobrzański

UDOWA ROKU PODKARPACI

Organizatorzy konkursu:


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Budynek mieszkalny wielorodzinny Jarosław, ul. ks. Jakuba Makary

Zgłaszający obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody: Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jarosław Inwestor: Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jarosław

OBIEKTY MIESZKALNE

Inwestor zastępczy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp. z o.o. Przemyśl

6

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „RESBEX” Sp. z o.o. Przeworsk Jednostka projektująca: „LINIAarchitekci” Bruzda - Mętel Spółka Partnerska Kraków Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Jacek Bruzda - konstrukcji – mgr inż. Janusz Czuchra Kierownik budowy: Henryk Lis Inspektor nadzoru: Kazimierz Dudziński


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Budynek mieszkalny posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz rozbudowaną poza obrys obiektu kondygnację podziemną. Bryła budynku wydziela wewnętrzny dziedziniec przeznaczony na cele rekreacyjne. W parterze budynku znajduje się siedziba Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz biblioteka miejska zlokalizowana na powierzchni 1063 m2 o bardzo ciekawej aranşacji wnętrz i nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie obsługi czytelników. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się 63 mieszkania dostępne z czterech klatek schodowych wyposaşonych w windy osobowe. W kondygnacji podziemnej znajduje się garaş z 64 stanowiskami postojowymi oraz komórki lokatorskie przynaleşne do kaşdego mieszkania. Konstrukcję nośną budynku w kondygnacji podziemnej oraz parterze stanowią słupy, rygle i ściany şelbetowe, pozostałe kondygnacje mają konstrukcję murowaną, stropy şelbetowe wylewane, dachy dwuspadowe. Docieplenie ścian zewnętrznych wykonane styropianem grubości 15 cm; okna parteru i klatek schodowych aluminiowe, okna mieszkań – z PCV. Zasilanie budynku w c.o. i cwu odbywa się z własnej kotłowni gazowej umiejscowionej na poddaszu budynku wspomaganej systemem kolektorów słonecznych zlokalizowanych na połaciach dachowych. Lokalne wymiennikowe stacje grzewcze typu LOGOTERM MEIBES znajdują się na korytarzach przed kaşdym mieszkaniem. Budynek cechuje atrakcyjna forma architektoniczna oraz wysoka jakość wykonanych robót.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura:

28 205 m3

Powierzchnia zabudowy:

2 070 m2

Powierzchnia uĹźytkowa:

4 844 m2

    

   

7


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Budynek mieszkalny wielorodzinny Wrocław, ul. Oficerska

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Rzeszów Inwestor: PARK AVENUE Sp. z o.o. Wrocław

OBIEKTY MIESZKALNE

Inwestor zastępczy: Projektmanagement Polska Sp. z o.o. Wrocław

8

Generalny wykonawca: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Rzeszów Jednostka projektująca : S+M Sumisławski & Mikołajczak Sp. J. Wrocław Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Paweł Mikołajczak - konstrukcji – dr inż. Grzegorz Dmochowski Kierownik budowy: Henryk Kubat Inspektor nadzoru: mgr inż. Tomasz Muca


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada pięć kondygnacji nadziemnych mieszkalnych (26 mieszkaĹ„) oraz garaĹź podziemny (31 stanowisk). Teren wokół obiektu jest ogrodzony i monitorowany. KonstrukcjÄ™ noĹ›nÄ… stanowiÄ… Ĺ›ciany i sĹ‚upy Ĺźelbetowe oraz stropy Filigran. Kondygnacja piwnic z garaĹźem podziemnym usytuowana jest częściowo poza obrysem budynku. Elewacje docieplone zostaĹ‚y weĹ‚nÄ… mineralnÄ… w systemie WDVS Mineral i wykoĹ„czone warstwÄ… imitujÄ…cÄ… beton tzw. trawertyn. Okna drewniane z zewnÄ™trznym proďŹ lem aluminiowym zlicowane zostaĹ‚y z powierzchniÄ… elewacji. Budynek z uwagi na wysoki standard wykoĹ„czenia i wyposaĹźenia naleĹźy zaliczyć do obiektĂłw ekskluzywnych, tzw. apartamentowcĂłw. PoszczegĂłlne mieszkania posiadajÄ… instalacje klimatyzacji. Klatka schodowa jest wykoĹ„czona okĹ‚adzinami z kamienia naturalnego i betonu architektonicznego oraz posiada windÄ™ z szklanÄ… obudowÄ…. Obiekt cechuje teĹź wysoka jakość wykonawstwa robĂłt.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura:

9 850 m3

Powierzchnia zabudowy:

469 m2

Powierzchnia uĹźytkowa:

1 531 m2

Powierzchnia całkowita:

2 682 m2

    

   

9


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Rzeszów, ul. Cegielniana

10

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Uniwersytet Rzeszowski Inwestor: Uniwersytet Rzeszowski Generalny wykonawca: SKANSKA S.A. Warszawa Jednostka projektująca: STUDIO EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna Wrocław Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Edward Lach; mgr inż. arch. Jan Matkowski - konstrukcji – mgr inż. Maciej Minch Kierownik budowy: mgr inż. Marek Kozub; mgr inż. Antoni Chmura Inspektor nadzoru: Piotr Baran; Zbigniew Tylek


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Kompleks składa się z trzech czterokondygnacyjnych budynków zaprojektowanych na rzucie prostokątów na planie zblişonym do litery „L� oraz budynku czwartego zaprojektowanego na planie trójkąta. Całość spaja część podziemna parkingowa na 296 miejsc postojowych. W części nadziemnej zlokalizowane zostały sale audytoryjne, ćwiczeniowe, powierzchnie administracyjne, socjalne, sanitarne i techniczne. Zespół budynków połączony jest wspólnym wejściem i hallem przestrzennym oświetlonym świetlikiem dachowym. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami została zapewniona przez 10 klatek schodowych i cztery dźwigi osobowe. Konstrukcje obiektów wykonane zostały w technologii monolitycznej şelbetowej, w układzie płytowo-słupowym usztywnionym ścianami şelbetowymi i trzonami klatek schodowych. Fundament całości kompleksu stanowi płyta şelbetowa posadowiona na gruncie dodatkowo stabilizowanym betonowymi palami. Ściany łukowe sal wykładowych wystające poza obrys budynku wykonano jako şelbetowe, zaś główną duşą salę wykładową w kształcie kapsuły jako şelbetową opartą na ukrytej belce şelbetowej o wysokości od 1,40 – 2,20 m. Ciekawym elementem architektonicznym jest kratownica nad wejściem głównym i hallem z drewna klejonego. Całość elewacji to umiejętne połączenie ślusarki aluminiowej fasadowej i okładziny z płyt piaskowca. Całość kompleksu wyposaşona w wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny, wizualny i badawczy. Wyposaşenie technologiczne i badawcze według najnowocześniejszych rozwiązań.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura:

540 386 m3

Powierzchnia zabudowy:

9 561 m2

Powierzchnia całkowita:

49 561 m2

Powierzchnia uşytkowa części nadziemnej: 15 394 m2 Powierzchnia uşytkowa części podziemnej: 9 676 m2

    

   

11


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara

OBIEKTY DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Rzeszów, ul. Witolda

12

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: SKANSKA S.A. Warszawa Inwestor: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa Pelczara w Rzeszowie Generalny wykonawca: SKANSKA S.A. Warszawa Jednostka projektująca: Studio Architektury Archi Group Rzeszów Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Marek Chrobak - konstrukcji – mgr inż. Tomasz Dulęba Kierownik budowy: mgr inż. Witold Siwoń Inspektor nadzoru: mgr inż. Jacek Pawłowski


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Inwestycja obejmuje dwa zespoĹ‚y funkcjonalne: część dydaktyczno-administracyjnÄ… oraz część zamieszkania zbiorowego – akademik z zapleczem socjalnym. Część dydaktyczno-administracyjna obejmuje m.in.: 2 aule, sale wykĹ‚adowe, sale ćwiczeĹ„, bibliotekÄ™ z czytelniÄ…, pokoje wykĹ‚adowcĂłw, pomieszczenia administracyjne, sanitariaty, salÄ™ gimnastycznÄ… z zapleczem, bar kawowy, pomieszczenia techniczne, hole. Część mieszkalna – akademik obejmuje: pokoje mieszkalne, segment Ĺźywieniowy, tj. kuchniÄ™ z jadalniÄ…, pomieszczenie sanitarne, hole, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, socjalne, magazynowe. Budynek jako caĹ‚ość podzielono czterema dylatacjami. Obiekt posadowiono na palach Ĺźelbetowych ďŹ 52 cm i Ĺ‚awach Ĺźelbetowych; konstrukcje pionowe to sĹ‚upy i Ĺ›ciany Ĺźelbetowe. Stropy z pĹ‚yt prefabrykowanych z betonu spręşonego oparte zostaĹ‚y na belkach Ĺźelbetowych. Ĺšciany zewnÄ™trzne wykonano z betonu komĂłrkowego gr. 20 cm; Ĺ›ciany auli, sali gimnastycznej, szybĂłw windowych – Ĺźelbetowe. Ĺšciany wewnÄ™trzne z bloczkĂłw silikatowych oraz pĹ‚yt gipsowo-betonowych na szkielecie stalowym. Klatki schodowe Ĺźelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji Ĺźelbetowej o nachyleniu 100 kryty membranÄ… PCV. Stolarka w akademikach z PCV, w części administracyjno-dydaktycznej - aluminiowa. Posadzki: parkiet, wykĹ‚adziny PCV, pĹ‚ytki ceramiczne. W wiÄ™kszoĹ›ci pomieszczeĹ„ zastosowano stropy podwieszone. Aule i sale ćwiczeĹ„ muzycznych posiadajÄ… izolacjÄ™ akustycznÄ…. W celu zmniejszenia zuĹźycia energii wyposaĹźono obiekt w sĹ‚oneczne panele i baterie. BryĹ‚a budynku dostosowana do sÄ…siadujÄ…cej niskiej zabudowy mieszkalnej. CaĹ‚ość robĂłt wykonano bardzo starannie.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura:

43 383 m3

Powierzchnia zabudowy:

3 615 m2

Powierzchnia uĹźytkowa:

11 550 m2

    

   

13


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Blok Operacyjny Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

Krosno, ul. Korczyńska

14

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: ERBUD S.A. Oddział Rzeszów Inwestor: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Generalny wykonawca: ERBUD S.A. Oddział Rzeszów Jednostka projektująca: Archiprojekt Tadeusz Szewczenko Gliwice Główni projektanci: - architektury: mgr inż. arch. Tadeusz Szewczenko - konstrukcji: mgr inż. Jerzy Konopka Kierownik budowy: mgr inż. Jacek Mikuła Inspektor nadzoru: mgr inż. Marcin Szmyd


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Zrealizowany budynek posiada prostÄ… bryĹ‚Ä™ odpowiadajÄ…cÄ… sÄ…siednim istniejÄ…cym budynkom szpitala. Dach pĹ‚aski z odprowadzeniem wody częściowo do wewnÄ…trz poprzez podgrzewane wpusty dachowe, a częściowo na zewnÄ…trz rurami spustowymi. Fundamenty, Ĺ›ciany podziemne, konstrukcje szkieletowe nadziemne Ĺźelbetowe. Ĺšciany zewnÄ™trzne silikatowe docieplone styropianem 15 cm. Ĺšciany wewnÄ™trzne silikatowe, sal operacyjnych z Porothermu. Okna rozwieralno-uchylne z tworzywa sztucznego, w klatkach schodowych aluminiowe. Drzwi wewnÄ™trzne do pomieszczeĹ„ drewniane laminowane, w korytarzach aluminiowe przeszklone, w salach operacyjnych drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej z okienkiem obserwacyjnym, drzwi do sal operacyjnych z pomieszczeĹ„ przygotowania lekarzy otwierane za pomocÄ… czujnikĂłw. Na szczegĂłlnÄ… uwagÄ™ zasĹ‚uguje wykoĹ„czenie Ĺ›cian i suďŹ tĂłw: w salach operacyjnych, OIOM, przygotowania lekarzy i pacjenta - Ĺ›ciany i suďŹ ty wykoĹ„czone bezspoinowÄ… powĹ‚okÄ… akrylowÄ… samo sterylizujÄ…cÄ…, Ĺ‚azienki - pĹ‚ytki glazurowane. Posadzki w pomieszczeniach uĹźytkowych i korytarzach – wykĹ‚adzina PCV, w pomieszczeniach mokrych – pĹ‚ytki gresowe, w salach operacyjnych, OIOM i przygotowawczych wykĹ‚adzina nieprzewodzÄ…ca Ĺ‚adunki elektryczne. SuďŹ ty podwieszone kasetonowe typu Ecophon Hyhiene Advance lub Protec. CaĹ‚y obiekt wyposaĹźony przez generalnego realizatora w sprzÄ™t medyczny i techniczny wysokiej klasy. CaĹ‚ość robĂłt wykonana bardzo starannie z najwyĹźszej jakoĹ›ci materiaĹ‚Ăłw.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura:

22 623 m3

Powierzchnia zabudowy:

1 870,06 m2

Powierzchnia uĹźytkowa:

4 554,73 m2

Powierzchnia całkowita:

6 090,94 m2

    

   

15


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Przebudowa oddziałów szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera Kraków, os. Złotej Jesieni

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: ERBUD S.A. Oddział Rzeszów

OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

16

Generalny wykonawca: ERBUD S.A. Oddział Rzeszów Jednostka projektująca : a) Usługi Projektowe Jan Pociej Kraków b) Archiprojekt Tadeusz Szewczenko Gliwice c) Architekt Artur Zaboklicki Giebułtów Główni projektanci: - architektury a) mgr inż. arch. Jan Pociej b) mgr inż. arch. Tadeusz Szewczenko c) mgr inż. arch. Artur Zaboklicki - konstrukcji c) dr inż. Stanisław Kaczmarczyk Kierownik budowy: Franciszek Bożęcki Inspektor nadzoru: a) mgr inż. Janusz Góra b), c) mgr inż. Anna Olesińska-Baran


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Inwestycja polegaĹ‚a na przebudowie OddziaĹ‚Ăłw Szpitalnych: a) „Szpitalny OddziaĹ‚ Ratunkowyâ€? - Modernizacja istniejÄ…cego OddziaĹ‚u Ratunkowego z wydzieleniem ZespoĹ‚u Poradni Chirurgicznych i budowy lÄ…dowiska dla helikopterĂłw. b) „Rehabilitacjaâ€? - Adaptacja pomieszczeĹ„ Szpitala na OddziaĹ‚ Rehabilitacji Neurologicznej. c) „Hiperbariaâ€? - Modernizacja pomieszczeĹ„ szpitalnych pod Centrum Hiperbarii wraz z montaĹźem komory hiperbarycznej. Roboty polegaĹ‚y na częściowej rozbiĂłrce i wykonaniu nowych Ĺ›cianek dziaĹ‚owych, a w miejscu montaĹźu komory hiperbarycznej rĂłwnieĹź Ĺ›ciany konstrukcyjnej w celu powiÄ™kszenia pomieszczenia pod to urzÄ…dzenie. Strop pod komorÄ… zostaĹ‚ wzmocniony konstrukcjÄ… stalowÄ…. Przerobione zostaĹ‚y wszystkie instalacje wewnÄ™trzne oddziaĹ‚u, wykonano suďŹ ty podwieszone kasetonowe, docieplono Ĺ›ciany od wewnÄ…trz, wymieniono stolarkÄ™ wewnÄ™trznÄ…, posadzki - wykĹ‚adziny PCV, w Ĺ‚azienkach oblicowano Ĺ›ciany do wysokoĹ›ci stropu. CaĹ‚ość robĂłt wykonano na bardzo wysokim poziomie pod wzglÄ™dem jakoĹ›ci.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura: a) 8 082,00 m3 b) 3 737,06 m3 c) 1 588,00 m3 Powierzchnia uşytkowa: a) 1 713,35 m2 b) 1 118,88 m2 c) 306,14 m2 Powierzchnia całkowita: a) 1 996,0 m2 b) 1 118,88 m2 c) 353,0 m2

    

   

17


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Galeria Rzeszów – CITY CENTER

OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE

Rzeszów, ul. Piłsudskiego

18

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Grupa CMP S.A. Kraków Inwestor: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Generalny wykonawca: Park Handlowy Rzeszów „STUDIO CTP” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Jednostka projektująca : MWM Architekci Maciej Łobos, Wacław Matłok Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Wacław Matłok - konstrukcji – mgr inż. Janusz Pietrzak Kierownik budowy: inż. Bartłomiej Karpiński Inspektor nadzoru: mgr inż. Stanisław Gruszka


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Galeria Rzeszów to europejskiej klasy centrum handlowo-hotelowo-konferencyjne. W skład centrum wchodzi: 200 lokali handlowych zlokalizowanych na trzech dolnych poziomach obiektu, hotel Rzeszów o 150 pokojach usytuowanych na ośmiu górnych poziomach obiektu, centrum kongresowo-szkoleniowe, restauracja widokowa z klubem muzycznym, sześć sal kinowych oraz dwupoziomowy parking na 3 i 4 poziomie na 1200 miejsc w zachodniej części kompleksu. Kompleks obiektów wykonano w konstrukcji szkieletowo-şelbetowej posadowionej na płycie şelbetowej współpracującej z şelbetowymi ścianami podziemia. Podjazdy na kondygnacje parkingowe rozwiązano poprzez obszerne ślimakowe rampy şelbetowe. Komunikację pionową rozwiązano poprzez windy, schody ruchome i klatki schodowe. Fasada kompleksu to w duşej mierze przeszklone płaszczyzny całych ścian. W centrum zaprojektowano wiele najwyşszej klasy rozwiązań technicznych i technologicznych, mających na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i komfortu klientów. Są to: system BMS – nadrzędny system zarządzania obiektem, który kontroluje i steruje wszystkimi instalacjami w obiekcie, począwszy od ergonomicznej klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia do monitoringu poszczególnych pomp. Monitoruje on równieş zuşycie wody, prądu, ciepła. Projektując inwestycję szczególną uwagę poświęcono oszczędnościom energii, wykorzystano odzyskane ciepło z urządzeń zainstalowanych, zaprojektowano teş oszczędnościowe, inteligentne sterowanie obwodów oświetlenia z dodatkowymi czujnikami fotoelektrycznymi, ograniczającymi oświetlenie w obszarach oświetleniowych światłem dziennym. Obiekt posiada system komputerowego zabezpieczenia przeciwpoşarowego. Roboty budowlane na obiekcie wykonane bardzo starannie z materiałów wysokiej jakości. Nowoczesna architektura, duşe przeszklone powierzchnie, przytulne aranşacje wnętrz dają podstawę do stwierdzenia, şe ta inwestycja wykonana została w oparciu o rozwiązanie architektoniczne na wysokim światowym poziomie.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura:

540 000 m3

Powierzchnia zabudowy:

25 500 m2

Powierzchnia uĹźytkowa:

135 000 m2

Powierzchnia handlowa:

42 000 m2

Parking nadziemny:

1 200 miejsc

Hotel czterogwiazdkowy:

150 pokoi

Kino:

6 sal (1 185 miejsc)

    

   

19


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE

Krosno, ul. Blich

20

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. Inwestor: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie Generalny wykonawca: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. Jednostka projektująca: - BARYSZ POINT LINE Tychy - Grupa Box Architekci Paweł Pudełko Krosno Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Krzysztof Barysz; mgr inż. arch. Małgorzata Strańska-Stanek, mgr inż. arch. Paweł Pudełko - konstrukcji – mgr inż. Janusz Przybyłka - wystrój wnętrz – mgr Urszula Knoll Kierownik budowy: mgr inż. Jan Wojdyła Inspektor nadzoru: mgr inż. Alfred Maślikiewicz


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Inwestycja „Centrum Dziedzictwa SzkĹ‚a w KroĹ›nieâ€? obejmuje remont istniejÄ…cego Biura Wystaw Artystycznych, dobudowÄ™ obiektu piÄ™ciokondygnacyjnego i przebudowÄ™ piwnic znajdujÄ…cych siÄ™ pod pĹ‚ytÄ… Rynku w KroĹ›nie. IstniejÄ…cy zabytkowy budynek BWA zostaĹ‚ gruntownie wyremontowany, wyposaĹźony w nowoczesne instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, systemu prezentacji multimedialnych przeznaczonych na galeriÄ™ szkĹ‚a. Nowy budynek przylegajÄ…cy do BWA posiada jednÄ… kondygnacjÄ™ nadziemnÄ… oraz cztery kondygnacje podziemne wykonane w skarpie Ĺ‚Ä…czÄ…cej poziom Rynku z ulicÄ… przebiegajÄ…cÄ… na poziomie o 12 m niĹźszym. Konstrukcja tego budynku Ĺźelbetowa, wykonana po uprzednim zabezpieczeniu wykopĂłw w skarpie palami wierconymi. W budynku znajdujÄ… siÄ™ kompletnie wyposaĹźone sale do funkcji wytopu i obrĂłbki szkĹ‚a, wystawienniczej, handlowej, konferencyjnej, klatka schodowa z windÄ… osobowÄ… oraz schody ruchome o dĹ‚ugoĹ›ci 30 m Ĺ‚Ä…czÄ…ce Rynek z ulicÄ… poniĹźej skarpy. WykoĹ„czenie obiektu komfortowe, m.in. partie wejĹ›ciowe obĹ‚oĹźone klinkierem, Ĺ›lusarka aluminiowa, przekrycie nad schodami ruchomymi z proďŹ li aluminiowych, posadzki z pĹ‚ytek gresowych. Obiekt cechuje wysoka jakość uĹźytych materiaĹ‚Ăłw, wykonawstwa robĂłt oraz nowoczesność wyposaĹźenia instalacyjnego. Adaptacja do celĂłw wystawienniczych szkĹ‚a piwnic znajdujÄ…cych siÄ™ pod pĹ‚ytÄ… Rynku obejmowaĹ‚a budowÄ™ dwĂłch zejść do piwnic, odtworzenie architektury zabytkowej, portali, murĂłw i przesklepieĹ„ kamiennych wraz z detalami architektonicznymi oraz wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Parametry techniczne obiektu: Budynku BWA z dobudową pięciokondygnacyjną: Kubatura: 9 170 m3 Powierzchnia zabudowy: 648 m2 Powierzchnia uşytkowa: 1 146 m2 Piwnic przedproşnych: Kubatura: 1 696 m3 Powierzchnia uşytkowa: 287 m2

    

   

21


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego

OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Rzeszów

22

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Gmina Miasto Rzeszów Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów Generalny wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego Rudna Mała Jednostka projektująca: Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. Rzeszów Główni projektanci: - branża drogowa – mgr inż. Andrzej Kasprzyk - branża mostowa – mgr inż. Patrycjusz Mostek - branża sanitarna – mgr inż. Andrzej Król - branża elektryczna – mgr inż. Jacek Sieńko Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Subczak Inspektor nadzoru: - branża drogowa – Aleksander Durak - branża mostowa – Tadeusz Chuchla - branża sanitarna – Ryszard Fixa - branża elektryczna – Piotr Sowa


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Kładka stanowi główny element programu inwestycyjnego pod nazwą„Przebudowa infrastruktury technicznej, skrzyşowania ulic Piłsudskiego z Grunwaldzką oraz budowę nowej kładki dla pieszych�. Element ten zaprojektowano i wykonano w kształcie pierścienia o średnicy zewnętrznej 39,20 m, szer. pomostu 4,1 m, na wysokości 5,5 m ponad powierzchnią jezdni. Posadowienie kładki zaprojektowano w formie şelbetowych pali wierconych. Podpory kładki wykonano z rur stalowych o średnicy 244,5 x 20 mm wypełnionych betonem. Konstrukcję kładki stanowi skrzynka ze stali S460. Konstrukcję schodów i pochylni wykonano jako şelbetową z elementów prefabrykowanych (z betonu) wykończonych masą poliuretanowo-epoksydową. Nawierzchnię kładki stanowią drewniane deski z drewna egzotycznego azobe. Balustrada w postaci paneli ze szkła hartowanego, klejonego 2 x 10 mm z pochwytem aluminiowym. Oprócz schodów i pochylni do komunikacji osób wykonano dwa szyby windowe o konstrukcji şelbetowej, w których zamontowano 2 windy 13-osobowe. Głównymi przesłankami wykonania tej inwestycji to poprawa przepustowości skrzyşowania, stworzenia warunków bezpiecznego korzystania przez pieszych, poprawa estetyki okolic Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Parametry techniczne obiektu: Powierzchnie: kładki: windy: pochylnie i schody: jezdnie: chodniki:

460 m2 37 m2 405 m2 3 368 m2 396 m2

    

   

23


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie

OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Rzeszów, ul. Hetmańska

24

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa Generalny wykonawca: Inżynieria Rzeszów S.A. Jednostka projektująca : ATJ Architekci Sp. z o.o. Warszawa Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Tomasz Kosma Kwieciński - konstrukcji – prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś Kierownik budowy: Andrzej Słuja Inspektor nadzoru: Andrzej Kluz


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: InwestycjÄ™ zaplanowano do realizacji w dwĂłch etapach. Pierwszy etap obejmuje: a) widowniÄ™ dwupoziomowÄ… (trybuna gĂłrna 2880 miejsc i dolna 1836 miejsc) z miejscami siedzÄ…cymi o parametrach okreĹ›lonych przepisami PZPN i UEFA, wyposaĹźonÄ… w dĹşwig osobowy dostosowany dla osĂłb niepeĹ‚nosprawnych, b) dwukondygnacyjny budynek z zespoĹ‚ami sanitarnymi, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. UkĹ‚ad drĂłg ewakuacyjnych pozwala na opuszczenie widowni w czasie maksimum 8 minut. Obiekt wykonano w konstrukcji Ĺźelbetowej o powierzchni z betonu architektonicznego. Stropy zewnÄ™trzne, stopnie trybuny, klatki schodowe zatarte na ostro, impregnowane preparatami przeciwpoĹ›lizgowymi i uszczelniajÄ…cymi. Zadaszenie widowni w konstrukcji stalowej (kratownice z proďŹ li rurowych) kryte pĹ‚ytami poliwÄ™glanowymi wielokomorowymi. Obiekt wyróşnia ciekawa koncepcja projektu konstrukcyjnego pozwalajÄ…ca na rozbudowÄ™ trybun o kolejne segmenty. Bardzo dobra jakość wykonanych robĂłt budowlanych, a szczegĂłlnie konstrukcji Ĺźelbetowych.

Parametry techniczne obiektu: Powierzchnia zabudowy: Powierzchnia uşytkowa pomieszczeń gospodarczych i tech.: Widownia (trybuny): Drogi, place i parkingi: Wysokość zadaszenia trybuny:

    

   

5 199 m2 359 m2 4 716 miejsc 5 394 m2 28 m

25


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Skatepark w Rzeszowie

OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Rzeszów, ul. Podpromie

26

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa Generalny wykonawca - Konsorcjum Firm: - „Funattack” Wojciech Tandeck Gdańsk - „Bullait” Andrzej Ciuchta Elbląg Jednostka projektująca: Mirosław Macioszek Pracownia projektowa MODUS Kraków Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Mirosław Macioszek - konstrukcji – mgr inż. Andrzej Palonek Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Stefaniszyn Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Tokarski


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Obiekt o nawierzchni betonowej ukształtowany w formie przeszkód şelbetowych przystosowany do jazdy po nich na rolkach i deskorolkach. Wszystkie naroşa poziome i pionowe zabezpieczono elementami metalowymi o kształtach obłych. Spadek płyty w kierunku wschodnim zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu, zapewnia odprowadzenie wód opadowych przy zachowaniu płynnej jazdy na deskorolkach. Teren ogrodzony siatką z bramą i dwoma furtkami oraz wyposaşony w ławki, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. Skatepark jest oświetlony oraz posiada system monitoringu. Rzeszowski skatepart stał się obiektem na poziomie europejskim, a w Polsce najbardziej atrakcyjną tego typu budowlą. Pozwala na organizowanie na profesjonalnie wysokim poziomie zawodów sportowych. Amatorzy jazdy na rolkach mogą korzystać z zaplecza sanitarnego hali Podpromie. Obiekt cechują najnowocześniejsze rozwiązania projektowe oraz dobra jakość wykonanych robót.

Parametry techniczne obiektu: Powierzchnia całkowita terenu: Powierzchnia placu betonowego z przeszkodami: Powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego:

    

   

2 840 m2 2 376 m2 5000 m2

27


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Zakład Produkcji Zespołów Lotniczych UTC AEROSPACE SYSTEMS

dla firmy Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Tajęcinie

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: PROCHEM S.A. Warszawa Wykonawca robót budowlanych: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Rzeszów

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Inwestor: Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. Krosno

28

Generalny wykonawca: PROCHEM S.A. Warszawa Główni podwykonawcy: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Rzeszów Elektromontaż S.A. Kraków Binż S.A. Bełchatów Jednostka projektująca: PROCHEM S.A. Warszawa Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Witold Gabryś, mgr inż. arch. Jan Bohatyrewicz - konstrukcji – mgr inż. Joanna Oleńska Kierownik budowy: mgr inż. Wojciech Kowaliński Inspektor nadzoru: mgr inż. Jarosław Wieczorek


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Obiekt składa się z hali produkcyjnej oraz dobudowanej dwukondygnacyjnej części socjalno-biurowej. Hala o wysokości 11,4 m posiada cztery nawy rozpiętości 2 x 17 m i 2 x 16 m. Konstrukcję nośną hali stanowią słupy şelbetowe posadowione na stopach fundamentowych oraz dźwigary stalowe. Przekrycie hali wykonane z blachy trapezowej z ociepleniem wełną mineralną i świetlikami w poszczególnych nawach zaś ściany zewnętrzne - z kasetonów ocynkowanych i powlekanych, wypełnionych wełną mineralną. Posadzki to płyta şelbetowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym z powłoką epoksydową. Konstrukcja części socjalno-biurowej murowana tradycyjnie ze stropami z płyt kanałowych spręşonych. Budynek posiada windę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Hala produkcyjna wyposaşona jest w nowoczesne instalacje, w tymtechnologiczne, związane z pełną automatyzacją urządzeń słuşących do produkcji zespołów lotniczych.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura: 110 242 m3 Powierzchnia zabudowy: 11 217 m2 Powierzchnia uĹźytkowa: 11 126 m2

    

   

29


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Modernizacja placówki prac startowych PZL Mielec Mielec, ul. Wojska Polskiego

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Mielec

30

Inwestor: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Mielec Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Budirem” L. Macek, E. Żurek Sp. J. Sosnowiec Jednostka projektująca: Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa W.J. Jurasz Sp. J. Mielec Główni projektanci: - architektury – mgr inż. arch. Wojciech Jurasz - konstrukcji – inż. Grzegorz Gordziejowski Kierownik budowy: Lech Juda Inspektor nadzoru: inż. Leszek Buda


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Obiekt stanowi trzynawowa hala hangaru do obsługi statków powietrznych oraz przylegający do niej z trzech stron dwukondygnacyjny budynek usługowy mieszczący pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne, w tym kotłownię olejową, wentylatornię i serwisownię. Hala hangaru posiada konstrukcję mieszaną, tj. ściany nośne murowane i słupy şelbetowe posadowione na stopach i ławach şelbetowych. Konstrukcję nośną dachu stanowią łukowe dźwigary dachowe z przykryciem typu lekkiego – blacha trapezowa, paroizolacja, wełna mineralna i membrana dachowa. Posadzka betonowa zbrojona, oświetlenie dzienne poprzez przeszklenie ścian łukowych. Od strony placu postojowego na całej szerokości hangaru (111,7 m) usytuowana brama sześciosegmentowa rozsuwana po trzech torach zamocowanych w posadzce. „Usługowiec� dwukondygnacyjny murowany ze stropami gęstoşebrowymi posiada okna aluminiowe, posadzki z płytek gresowych i wykładzin elastycznych. Obiektami przynaleşnymi są: pompownia wody p.poş. ze zbiornikami, pompownia środków gaśniczych, plac postojowy dla statków powietrznych.

Parametry techniczne obiektu: Kubatura: Powierzchnia zabudowy: Powierzchnia uĹźytkowa: Place betonowe:

49 000 m3 4 270 m2 5 300 m2 9 600 m2

    

   

31


WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego

ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ

wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu

32

Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: 20 grudnia 2012 r. zakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ realizacja projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacjÄ… Parku Miejskiego w PrzemyĹ›luâ€? wspĂłĹ‚ďŹ nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI – „Turystyka i kulturaâ€? Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim obejmowaĹ‚: 1. Remont i rewaloryzacjÄ™ zabudowaĹ„ zamkowych GĹ‚Ăłwny budynek zamku zachowaĹ‚ swĂłj ukĹ‚ad funkcjonalno-przestrzenny z podziaĹ‚em na strefy uĹźytkowania. W ramach inwestycji wykonano rearanĹźacjÄ™ istniejÄ…cej sali teatralnej polegajÄ…cÄ… na zmianie uksztaĹ‚towania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonĂłw bocznych i nowym wystrojem wnÄ™trz zarĂłwno sali teatru Fredreum oraz pomieszczeĹ„ foyer i kuluarĂłw, modernizacjÄ™ zaplecza aktorskiego i technicznego, modernizacjÄ™ i rearanĹźacjÄ™ sali kominkowej w baszcie wschodniej, remont i modernizacjÄ™ zespoĹ‚Ăłw sanitarnych, wymianÄ™ stolarki okiennej i drzwiowej. Remont pomieszczeĹ„ technicznych, sali archeologicznej oraz lapidarium. 2. Remont murĂłw i baszt. 3. ModernizacjÄ™ infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., modernizacjÄ™ kotĹ‚owni. 4. TechnologiÄ™ widowiskowÄ… oraz wyposaĹźenie sali teatralnej. 5. RenowacjÄ™ dziedziĹ„ca zamkowego. 6. Zagospodarowanie wzgĂłrza zamkowego: remont alej na wzgĂłrzu zamkowym wraz z ciÄ…giem schodĂłw oraz modernizacjÄ™ oĹ›wietlenia, zabezpieczenie skarp wzgĂłrza zamkowego przed osuwaniem, remont istniejÄ…cego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto, zagospodarowanie terenu wokół istniejÄ…cej altany na wzgĂłrzu zamkowym, maĹ‚a architektura (Ĺ‚awki, kosze na Ĺ›mieci). W ramach projektu wykonano rĂłwnieĹź rewitalizacjÄ™ Parku Miejskiego, ktĂłra zakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ 23 listopada 2011 r. Zakres prac obejmowaĹ‚: 1. ModernizacjÄ™ oĹ›wietlenia parkowego (caĹ‚kowita wymiana istniejÄ…cych opraw i ĹşrĂłdeĹ‚ Ĺ›wiatĹ‚a, wymiana okablowania i sĹ‚upĂłw). 2. ModernizacjÄ™ alejek parkowych (wymiana obrzeĹźy i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego). 3. RewitalizacjÄ™ ekosystemu stawowego (przebudowa istniejÄ…cego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym). 4. BudowÄ™ nowych i uzupeĹ‚nienie elementĂłw maĹ‚ej architektury (remont istniejÄ…cych dwĂłch placĂłw zabaw, Ĺ‚awki, kosze na Ĺ›mieci).

NakĹ‚ady: CaĹ‚kowita wartość inwestycji: DoďŹ nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: DoďŹ nansowanie Podkarpackiego Woj. Konserwatora ZabytkĂłw: DoďŹ nansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

    

   

22 251 738,00 zł 10 154 655,66 zł 1 884 789,13 zł 200 000,00 zł

33


UDOWA RO

Kategorie nagrodzonych obiektów: DROGI MIEJSKIE I ZAMIEJSKIE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE DLA PIESZYCH DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kapituła konkursu: przewodniczący: Lesław Bichajło członkowie: Zbigniew Detyna, Ewa Michalak , Bogusław Sowa, Andrzej Maksym, Elżbieta Wesołowska, Marian Sulencki, Edward Ludera, Andrzej Kościelniak

UDOWA ROKU PODKARPACI

Organizatorzy konkursu:


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

Budowa drogi ekspresowej S-19

DROGI MIEJSKIE I ZAMIEJSKIE

odcinek Stobierna – Rzeszów

36

Zgłaszający obiekt do konkursu: Nadzór budowlany - Konsorcjum Firm DHV Polska Sp. z o.o. Warszawa DRO-Konsult Sp. z o.o. Warszawa Warszawa Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, dyrektor kontraktu: Edward Zapała, kierownik projektu: Aleksander Trzciniecki, Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa, główny projektant: Krystyna Orlik, Stanisław Salabura Wykonawca: MSF Engenharia S.A. – lider konsorcjum, kierownicy budowy: Jarosław Wdowiak, Arkadiusz Szajrych, Marcin Czarnik Nadzór: DHV Polska Sp. z o.o. Warszawa, DRO-Konsult Sp. z o.o. Warszawa, inżynier kontraktu: Zbigniew Chrobak główny inspektor: Lech Krupiński Termin rozpoczęcia: 03.2010 Termin zakończenia: 07.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Odcinek I - budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna – węzeł „Rzeszów-Wschodni” autostrady A-4 (km 460+141,48 – 467+030,04), przekrój dwujezdniowy, budowa węzła typu „półkoniczyna”, wraz z budową dróg dojazdowych (7,025 km), obiektów mostowych (4 wiadukty i 1 most), zabezpieczeń środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudową odcinków istniejących dróg i infrastruktury uzbrojenia terenu, Odcinek II – budowa drogi krajowej nr 19 (km 468+360,00 – 469+762,00), klasy GP, odcinek zamiejski od projektowanego wiaduktu W-9 do granic miasta Rzeszowa, przekrój dwujezdniowy, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przełożenie drogi powiatowej, 1 wiadukt i 2 mosty, Odcinek III – przełożenie drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów – Łukawiec – Czarna z 3 przepustami i przebudową infrastruktury technicznej.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 219 704 690,51 zł

37


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego

DROGI MIEJSKIE I ZAMIEJSKIE

w Rzeszowie

38

Zgłaszający: WYKONAWCA – STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Dyrekcja PJ Oddział CC w Rzeszowie Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów, kierownik projektu: Ryszard Fixa Jednostka Projektowa: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie, główny projektant: Piotr Tarapacki Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury Dyrekcja PJ Oddział CC w Rzeszowie, kierownik budowy: Maciej Łukaszek Nadzór: Promost Consulting T. Siwowski Sp.J., Rzeszów, główny inspektor: Wiesław Masłowski Termin rozpoczęcia: 09.2011 Termin zakończenia: 10.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Rozbudowa drogi krajowej nr 9 od skrzyżowania z Al. Batalionów Chłopskich – Powstańców Warszawy w Rzeszowie, na odcinku 197+066,50 – 198+800 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, realizowana była w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie”. W czasie trwania robót nastąpiło dostosowanie nawierzchni asfaltowej do kategorii ruchu KR5 i nacisku osi 115 kN, wzmocnienie na istniejącej jezdni oraz dobudowa dodatkowych pasów do ulicy dwujezdniowej. Nastąpiła także zmiana klasy ulicy na GP, wykonano dobudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu. W ramach inwestycji wykonana została nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Matuszczaka i przebudowana istniejąca na skrzyżowaniu z ul. Poznańską. Przebudowano także przejazdy kolejowe oraz zamontowano nowe urządzenia zabezpieczające ruch.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 20 588 478,11 zł

39


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiktora i Kotuli

DROGI MIEJSKIE I ZAMIEJSKIE

wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

40

Zgłaszający: Wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów Jednostka Projektowa: Biuro Usług Inwestycyjnych Andrzej Mamczur, Rzeszów, główny projektant: Józef Hul Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów, kierownik budowy: Mieczysław Kulpa Nadzór: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, główny inspektor: Tadeusz Mazur Termin rozpoczęcia: 03.2012, Termin zakończenia: 10.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Kotuli wraz z budową drogi łączącej rondo z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wpłynęła w znacznym stopniu na poprawę bezpieczeństwa i estetykę tej części miasta. W ramach inwestycji powstało dwupasmowe rondo o średnicy zewnętrznej 22,50 m i wyspie środkowej o średnicy 12,70 m. Ponadto nastąpiła przebudowa ul. Kotuli na długości 132,5 m, ul. Wiktora na długości 72 m, a także budowa połączenia o długości 226 m z ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 2 285 453,27 zł

41


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego

OBIEKTY INŻYNIERSKIE DLA PIESZYCH

w Rzeszowie

42

Zgłaszający: INWESTOR - Gmina Miasto Rzeszów Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów, kierownik projektu: Ryszard Fixa Jednostka Projektowa: Promost Consulting T. Siwowski Sp.J., Rzeszów, główni projektanci: Patrycjusz Mostek, Andrzej Kasprzyk Wykonawca: Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, kierownik budowy: Piotr Subczak Nadzór: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, główni inspektorzy: Tadeusz Chuchla, Aleksander Durak Termin rozpoczęcia: 12.08.2011 Termin zakończenia: 16.11.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Kładka zaprojektowana w formie pierścienia nad skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego i Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Konstrukcja stalowa, skrzynkowa ze schodami i pochylniami z betonu zbrojonego oraz windami. Szerokość użytkowa kładki 4,0 m (powierzchnia 460 m2), schodów i pochylni 2,50 m (powierzchnia 405 m2). Zakres robót obejmował także przebudowę skrzyżowania wraz z odcinkami al. Piłsudskiego i Grunwaldzkiej (łącznie 3368 m2 jezdni i 396 m2 chodników) oraz urządzenie 12 miejsc postojowych i przebudowę sygnalizacji świetlnej.

Nakłady: – koszt robót /poziom cen 2012/ – 12 264 084,55 zł

43


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budowa przejścia podziemnego

OBIEKTY INŻYNIERSKIE DLA PIESZYCH

pod al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie

44

Zgłaszający: INWESTOR - Gmina Miasto Rzeszów Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów, kierownik projektu: Ryszard Fixa Jednostka Projektowa: Studio Projektów Budowli Inżynierskich „Anastat” Adam Kata S.J., Rzeszów, projektant: Adam Kata Wykonawca: Inżynieria Rzeszów S.A., kierownik budowy: Andrzej Kaszuba Nadzór: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, główny inspektor: Aleksander Durak Termin rozpoczęcia: 08.08.2011, Termin zakończenia: 30.01.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Rozbudowa drogi krajowej nr 4 w km 595+885 poprzez budowę przejścia podziemnego pod al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie nastąpiła w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa przejścia podziemnego pod al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie”. Inwestycja obejmowała budowę przejścia podziemnego dla pieszych o szerokości 4,50 m, wysokości 3,0 m i długości 33,50 m wraz z dojściami/dojazdami i oznakowaniem. Klasa nośności - A. Zastosowano metodę przecisku przez nasyp al. Powstańców Warszawy. Przez obiekt przeprowadzono ruch pieszy i rowerowy.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 4 388 798,67 zł

45


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

Most główny podwieszony

DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE

wraz z estakadami dojazdowymi w Przemyślu

46

Zgłaszający: Nadzór Budowlany/Projektant PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spółka Jawna Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu Jednostka Projektowa: Promost Consulting T. Siwowski Sp. J., Rzeszów, główny projektant: Tomasz Siwowski Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A., kierownik budowy: Piotr Chciuk Nadzór: Promost Consulting T. Siwowski Sp. J., Rzeszów, główny inspektor: Janusz Kopczyk Termin rozpoczęcia: 10.2010, Termin zakończenia: 11.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: „Brama Przemyska” w ciągu drogi obwodowej, w km 1+578 obwodnicy Przemyśla, to niezmiernie widowiskowy most o przęsłach głównych podwieszonych oraz przęsłach dojazdowych belkowych. Całkowita długość obiektu – 529,86 m, pylon o wysokości 61,5 m, klasa obciążenia A, przęsła podwieszone z rusztem stalowym blachownicowym o stałej wysokości 2200 mm zespolone z żelbetową płytą pomostu, przęsła dojazdowe skrzynkowe o wysokości 2080 mm, o schemacie belki ciągłej, zespolone z żelbetową płytą pomostu. Przęsła wykonano metodą nasuwania podłużnego.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 75 494 746,13 zł /netto/

47


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Most przez rzekę Wisłok

DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE

w Nowej Wsi Czudeckiej w ciągu drogi Babica – Warzyce

48

Zgłaszający: Projektant/Nadzór Budowlany – MK-MOSTY Krzysztof Mac Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Jednostka Projektowa: MK Mosty Krzysztof Mac, projektant: Krzysztof Mac Wykonawca: Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie, kierownik budowy: Mirosław Gucwa Nadzór: MK Mosty Krzysztof Mac, główny inspektor: Krzysztof Mac Termin rozpoczęcia: 03.2012 Termin zakończenia: 11.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Most przez rzekę Wisłok w miejscowości Nowa Wieś Czudecka wykonanow ciągu drogi wojewódzkiej, oznaczonej numerem 988, Babica – Warzyce. Jest to most trójprzęsłowy, stalowy, belkowy, zespolony z żelbetową płytą pomostu, o długości całkowitej 101 m i szerokości 12 m, klasa nośności „A”. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego mostu; budowę nowego mostu i dojazdów od strony Strzyżowa na długości 220 m oraz od strony Czudca na odcinku 178 m; przebudowę skrzyżowania DW 988 z drogą dojazdową do ośrodka wypoczynkowego „Kaczarnica”; zjazdy do pól i posesji oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu; umocnienie brzegów oraz profilowanie koryta Wisłoka na długości 50 m wraz z poszerzeniem go do szerokości 30 m i umocnieniem opaską kamienną.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 8 180 000,00 zł

49


NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

Most stalowy przez rzekę Wisłok

KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE

linii kolejowej nr 091 Kraków – Granica Państwa

50

Zgłaszający: INWESTOR - PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie Inwestor: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie Jednostka Projektowa: Mostostal Projekt Rzeszów Sp. z o.o., główny projektant: Andrzej Studziński Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., kierownik budowy: Grzegorz Bukała Nadzór: PKP PLK S.A, Centrum Realizacji Inwestycji, główny inspektor: Ryszard Piotrowicz Termin rozpoczęcia: 06.2012, Termin zakończenia: 12.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Most stalowy przez rzekę Wisłok wykonano w km 158,525 linii kolejowej nr 091 Kraków – Granica Państwa. Jest to obiekt o konstrukcji stalowej, blachownicowej, wzmocnionej kratownicą, dwuprzęsłowy, z jazdą dołem na podsypce. Długość eksploatacyjna 100,30 m, ciężar 449,7 ton. Zakres robót: rozbiórka istniejących przęseł, adaptacja podpór oraz wykonanie nowych przęseł bliźniaczych na dwóch równoległych torach.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 8 696 551,61 zł

51


NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Most kolejowy

KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE

przez rzekę Wisłok

52

Zgłaszający: PODWYKONAWCA -INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. Inwestor: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie Jednostka Projektowa: EGIS Poland Sp. z o.o., Warszawa, główny projektant: Damian Kaleta Generalny Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. – lider konsorcjum Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., kierownik budowy: Łukasz Dumański Nadzór: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., główny inspektor: Bogdan Skupień Termin rozpoczęcia: 08.2012, Termin zakończenia: 12.2012


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Celem inwestycji była poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło. Inwestycja realizowana była w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 pod nazwą – „Most kolejowy na rzece Wisłok w km 21+783 linii kolejowej nr 106”. Przebudowany obiekt to most belkowy trójprzęsłowy ciągły z jednym torem (jazda dołem), posadowiony na istniejącym fundamencie i palach prefabrykowanych; rozpiętość przęseł 3x32,00 m; całkowita długość 97,80 m; klasa obciążenia k+2. W zakresie robót założono także rozbiórkę istniejących przęseł, wykonanie fundamentów i podpór, łożysk i urządzeń dylatacyjnych, wykonanie przęseł stalowych, belkowych oraz próbne obciążenie mostu.

Nakłady: koszt robót /poziom cen 2012/ – 6 776 063,12 zł

53


UDOWA RO

Kategorie nagrodzonych obiektów:

PROCES INWESTYCYJNY - SIECI I INSTALACJE SANITARNE PROCES INWESTYCYJNY - ŹRÓDŁA ENERGII

Komisja Konkursowa:

przewodniczący: Władysław Szymański sekretarz: Elżbieta Ładoś członkowie: Bożena Babiarz, Dariusz Kotowicz, Ewa Skręt


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kapituła konkursu: przewodniczący: Janusz Rak członkowie: Zbigniew Detyna, Tadeusz Gradkowski, Piotr Koszelnik, Józef Wicher, Władysław Szymański

UDOWA ROKU PODKARPACI

Organizatorzy konkursu:


NAGRODA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej

PROCES INWESTYCYJNY - SIECI I INSTALACJE SANITARNE

na terenie miasta Krosna

56

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie Generalny wykonawca: Lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. Członek konsorcjum - EKO-SERVICE Sp. z o.o. , Sp. Komandytowa w Chrzanowie Jednostka projektująca: Usługi Projektowe Bogdan Janiec, Łódź Główni projektanci: - instalacji i sieci sanitarne – mgr inż. Bogdan Janiec, mgr inż. Adam Abramczyk Kierownik budowy: mgr inż. Grzegorz Rachwał Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Walczyk


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. prace nad koncepcją renowacji głównych kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczęło w 2009 roku. Kanały na terenie Krosna powstawały w latach 70. XX w. Ich bieżący stan techniczny wskazywał na pilną potrzebę renowacji. Przeprowadzone wybiórczo inspekcje wskazywały na zróżnicowaną kondycję wytrzymałościową kolektorów, różnorodność materiałową i występujące w kanałach istotne zmiany przekroju poprzecznego na długości odcinka między studniami. Analiza hydrauliczna wykazała, że na części odcinków będzie można zmniejszyć ich wydajność hydrauliczną, a na pozostałych trzeba będzie ją utrzymać na dotychczasowym poziomie. Po przeglądzie dostępnych na polskim rynku metod renowacji przewodów kanalizacyjnych, ostatecznie zdecydowano, że do renowacji kanałów o średnicy do DN600 włącznie będą stosowane krótkie moduły rurowe, a dla kanałów o większych średnicach będą stosowane wykładziny CIPP, popularnie zwane „rękawami”. Kolektory o średnicy do DN600 włącznie zmodernizowano za pomocą dwóch metod. Najczęściej stosowana była metoda shortliningu – polegająca na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu złożonego z krótkich odcinków rur PVC-U o średnicy zewnętrznej nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej tego kanału. Druga, to metoda burstliningu – polegała na wymianie rurociągów poprzez przeciąganie przez istniejący kanał głowicy kruszącej wpychającej fragmenty kruszonych rur w otaczający je grunt i jednoczesnym wciąganiu za głowicą nowego przewodu składanego z krótkich odcinków PVC-U o określonej średnicy. Trzecia metoda rękawa uszczelniającego z żywic poliestrowych była stosowana do renowacji kolektorów o średnicy powyżej DN600. Polegała ona na tym, że do kanału wprowadza się elastyczny rękaw nasączony termoutwardzalnymi żywicami. Po jego wciągnięciu kanał jest termicznie utwardzany powodując szczelne przylgnięcie do naprawianego przewodu. Dzięki zastosowaniu ww metod można było uniknąć dodatkowych paraliżów komunikacyjnych miasta, gdyż kolektory biegną w większości wzdłuż ulic. Położone są też na bardzo dużych głębokościach, przekraczających niekiedy 5 metrów i wymagałyby potężnych wykopów i zwałów ziemi obok.

Parametry techniczne obiektu: łączna długość kolektorów objętych modernizacją 14,85 km, studnie kanalizacyjne objęte renowacją 437 szt.

57


NAGRODA oraz tytuł BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Hotel Arłamów S.A.

PROCES INWESTYCYJNY - ŹRÓDŁA ENERGII

budowa elektrociepłowni wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 7,0 MW w Arłamowie

58

Zgłaszający obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: Hotel Arłamów S.A. Arłamów Inwestor: Hotel Arłamów S.A. Arłamów Generalny wykonawca: POLYTECHNIK Polska Sp. z o.o. Gdynia Jednostka projektująca: POLYTECHNIK Polska Sp. z o.o. Gdynia Główni projektanci: - technologii - mgr inż. Marian Sobieraj - konstrukcji - mgr inż. Marek Jędrzejewski Kierownik budowy: mgr inż. Ernest Zieliński - Przedsiębiorstwo Budowlane „KONSBUD” w Lublinie Sp. z o. o. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: inż. Adam Wójtowicz, mgr inż. Witold Dobosiewicz, mgr inż. Waldemar Bąk - Hotel Arłamów S.A.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI: Jest to unikatowa realizacja w skali europejskiej szczególnie ważna dla rozwoju regionu. Pierwsza w Polsce, a pod względem produkowanych mocy największa w Europie instalacja trójgeneracji bazująca na palenisku opalanym biomasą, kotłem opłomkowym z medium - olej termiczny, bloku ORC - z medium olejem silikonowym i agregatach absorpcyjnych. Prąd i ciepło będzie wykorzystane na potrzeby Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego HOTEL ARŁAMÓW S.A., w okresie letnim większa część energii cieplej wykorzystana jest do produkcji wody lodowej na potrzeby klimatyzacji obiektów hotelowych. HOTEL ARŁAMÓW to czterogwiazdkowy obiekt położony w województwie podkarpackim, powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne. Hotel usytuowany jest na szczycie wzniesienia (590 m n.p.m.), w otoczeniu lasów Puszczy Karpackiej, w krajobrazie zachwycającym o każdej porze roku.

Innowacyjność technologii: • najnowocześniejsza instalacja kotłowa z blokiem ORC opalana biomasą • spalanie biomasy o wilgotności względnej do 50% (do 100% wilgotności bezwzględnej) • biomasa - OZE (odnawialne źródło energii) • realizacja wytycznych europejskich dotyczących rozproszonej produkcji energii elektrycznej

Parametry techniczne obiektu: Powierzchnia zabudowy: Kubatura budynków: Powierzchnia użytkowa:

1 245,60 m2 14 856,00 m3 1 671,50 m2

59


PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W RZESZOWIE 35-360 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07 portal: www.inzynier.rzeszow.pl pdk@pdk.piib.org.pl

Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zrzesza inżynierów i techników budownictwa wszelkich specjalności, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; prowadzi postępowanie związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego; udziela interpretacji dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych oraz porad prawnych związanych z pełnieniem funkcji technicznych w budownictwie; na bieżąco wystawia zaświadczenia o przynależności do Izby; prowadzi szkolenia dla członków Izby, przyznaje dofinansowania do szkoleń zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie; dofinansowuje swoim członkom prenumeratę wybranego czasopisma branżowego; oferuje swoim członkom szereg bezpłatnych produktów, jak dostęp do wszystkich norm budowlanych i eurokodów, serwisu prawnego LEX, bazy Sekocenbud i innych przez portal internetowy www.inzynier.rzeszow.pl; prowadzi postępowania o odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby. Szczegóły działalności są dostępne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz wdziałalności wydawanym czasopiśmie -portalu Biuletynie Informacyjnym PDKoraz OIIB. Szczegółydziałalności dostępnenanaportalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz Szczegóły sąsądostępne www.inzynier.rzeszow.pl w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB. w wydawanym czasopiśmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.


POLSKI ZWI ZEK INYNIERĂŽW l TECHNIKĂŽW BUDOWNICTWA ODDZIA W RZESZOWIE 1934 Rok za oenia Stowarzyszenia

35-060 Rzesz—w, ul. PCK 2 tel. (17) 862 41 35, tel./fax. (17) 852 13 89 e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl; rzeszow.pzitb@gmail.com

PZITB TWÎJ NIEZALENY DORADCA BUDOWLANY OFERUJE US UGI: Zespo u Rzeczoznawc—w Budowlanych w zakresie: 

Sporz dzania ekspertyz i opinii technicznych obiekt—w budowlanychDoradztwa technicznego i materia owegoKontroli i technicznej oceny rob—t budowlanychBada geologicznych pod oa gruntowegoOkresowej kontroli stanu technicznego element—w budynk—w, budowli i obiekt—w budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy ãPrawo budowlane" (przegl dy jednoroczne i pi cioletnie)Wycen nieruchomoci i szk—dWeryfikacji dokumentacji budowlanejSporz dzania: wiadectw charakterystyki energetycznej budynk—w -

audyt—w energetycznychKwalifikacji obiekt—w budowlanych do budynk—w b d budowli zgodnie z przepisami Ustawy ãPrawo budowlaneÓ (w nawi zaniu do Ustawy o podatkach i op atach lokalnych)Opracowania Zak adowych System—w Kontroli Produkcji Wyrob—w Budowlanych

Orodka Obs ugi Technicznej Budownictwa w zakresie: 

Projektowania i inwentaryzacji obiekt—w budowlanych, nadzor—w budowlanychSporz dzania i sprawdzania kosztorys—w oraz rozliczania rob—t budowlanychSporz dzania plan—w b.i.o.z. wg wymog—w ãPrawa budowlanegoÓUdzielania rekomendacji firmom budowlanymSprzeda katalog—w i wydawnictw obejmuj cych problematyk budowlan oraz projekt—w budynk—w jednorodzinnych i gospodarczychPromocji technik i technologii budowlanych w formie szkole , ekspozycji wydawnictw technicznych, og osze internetowych, itp.Doradztwa dotycz cego zam—wie publicznych

Ponadto w ramach Orodka Obs ugi Technicznej Budownictwa organizowane s kursy i szkolenia: 

Przygotowuj ce do egzaminu na uprawnienia budowlaneSpecjalistyczne, podnosz ce kwalifikacje zawodowe projektant—w, rzeczoznawc—w, kadry kierowniczej wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkole s normy budowlane, warunki techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.)W zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracodawc—w, kadry inynieryjno-technicznej i nadzoru technicznego (w tym inwestorskiego), projektant—wKosztorysowania rob—t i us ug budowlanychSpecjalistyczne, zamkni te dla firm wg uzgodnionej tematyki

Organizuje corocznie: 

Konkurs w zakresie budownictwa: - Budowa Roku PodkarpaciaKonkursy wybranych prac dyplomowych: - absolwent—w Wydzia u Budownictwa i Inynierii rodowiska Politechniki Rzeszowskiej

JESTE MY JU PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA ZAPRASZAMY DO WSPĂŽ PRACY


STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W RZESZOWIE 35-069 Rzeszów, ul. Kopernika l tel/fax: 017 85 20 557, tel. kom.: Prezes: 784-070-446 www.sitk-rzeszow.pl e-mail:rzeszow@sitk.org.pl Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie, działa ponad 60 lat. Osobowość prawną posiada od 1991 roku, działając przede wszystkim na terenie Polski południowo-wschodniej. Siedzibą Oddziału jest stolica Województwa Podkarpackiego – Rzeszów. Reprezentujemy środowisko inżynierów i techników Podkarpacia w branżach drogowej, mostowej, kolejowej, samochodowej oraz infrastruktury lotniczej. Liczymy ponad 300 inżynierów i techników, w tym grupę inżynierów z uprawnieniami Izby Inżynierów Budownictwa z branży drogowej, mostowej i kolejowej oraz z uprawnieniami Ministra Infrastruktury z branży samochodowej. WYKONUJEMY: • Ekspertyzy , opinie i doradztwo techniczno ekonomiczne; • Opracowania projektowo - kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym; • Nadzory inwestorskie robót drogowych, mostowych i kolejowych oraz prowadzenie spraw BHP; • Oceny techniczne i wyceny pojazdów samochodowych, szynowych i sprzętu drogowo – kolejowego; • Wyceny majątku trwałego w fi rmach komunikacyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej; • Niezbędne regulaminy, instrukcje wewnętrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na bocznicach kolejowych przedsiębiorstw; • Analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych. PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA: • w ramach współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w zakresie doszkalania inżynierów posiadających uprawnienia budowlane z branży drogowej, mostowej i kolejowej; • według programu Ministra Infrastruktury z zakresu badań technicznych pojazdów samochodowych; • BHP dla służb technicznych i administracyjnych w transporcie samochodowym, drogownictwie, kolejnictwie oraz obsługi stacji paliw; • dotyczące obsługi bocznic kolejowych; • osób ubiegających się o certyfi kat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy oraz ubiegających się o licencję z zakresu transportu drogowego taksówką (TAXI); • technologii wykonania robót drogowych oraz zasad nadzoru nad ich wykonaniem; • funkcjonowania służb drogowych w strukturach samorządowych; ORGANIZUJEMY: • konferencje, narady oraz seminaria techniczne; • spotkania dyskusyjne np. „Czwartek Techniczny” • konkursy np. „ Konkurs Budowa Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia”

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOŚWIADCZENIA


POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1 tel/fax 17 85 342 49 e-mail: pziits@poczta.onet.pl www.pzits.rzeszow.pl

PZITS - POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH PZITS Oddział Podkarpacki

rok założenia - 1919 rok założenia - 1959

Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Działalność statutowa: • Organizowanie seminariów i szkoleń z zakresu inżynierii sanitarnej. • Organizowanie wycieczek technicznych. • Organizowanie spotkań integracyjnych. • Organizowanie konkursów prac dyplomowych techników i inżynierów sanitarnych.

Działalność usługowa: • Organizowanie kursów przygotowawczych na uprawnienia energetyczne grupy infrastruktura cieplna i infrastruktura gazowa. • Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne grupy infrastruktura cieplna i infrastruktura gazowa. • Wykonywanie ekspertyz z zakresu inżynierii sanitarnej. • Wykonywanie audytów energetycznych. • Wykonywanie charakterystyk i świadectw energetycznych budynków.

PZITS


Katalog budowaroku podkarpacia 2012  

BRP 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you