Page 1

kwartalnik nr 2 (56) czerwiec 2018 ISSN 1899-5608

Fot. Paweł Olech

Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, przewodniczący tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 15 sekretariat@inzynier.rzeszow.pl kierownik@inzynier.rzeszow.pl Portal internetowy portal@inzynier.rzeszow.pl www.inzynier.rzeszow.pl Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Konto Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Bank Zachodni WBK S.A. 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000

OSOBY POWOŁANE NA FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI 2018-2022 PREZYDIUM RADY PDK OIIB

DZIAŁ INWESTYCJI PDK OIIB

Grzegorz Dubik - przewodniczący Rady Wacław Kamiński - zastępca przewodniczącego Rady Marcin Kaniuczak - zastępca przewodniczącego Rady Liliana Serafin - sekretarz Rady Iwona Warzybok - skarbnik Rady Anna Malinowska - członek Prezydium Jarosław Suchora - członek Prezydium

inwestycje@inzynier.rzeszow.pl

RADA PDK OIIB rada@inzynier.rzeszow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA: mgr inż. Grzegorz Dubik - przewodniczący Rady PDK OIIB: poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00 mgr inż. Wacław Kamiński - zastępca przewodniczącego Rady: poniedziałek od godz. 12.00 do 14.00 mgr inż. Marcin Kaniuczak - zastępca przewodniczącego Rady: poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00 mgr inż. Liliana Serafin - sekretarz Rady PDK OIIB: poniedziałek od godz. 11.00 do 13.00 mgr inż. Iwona Warzybok - skarbnik Rady PDK OIIB: poniedziałek od godz. 14.00 do 16.00

USTALONE DNI I GODZINY UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ CZŁONKOM PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej inż. Stanisława Mazur pełni dyżur w środy od godz. 10.00 do 12.00 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zbigniew Plewako pełni dyżur w poniedziałki od godz. 8.00 do 10.00 Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego mgr inż. Jerzy Madera pełni dyżur w środy od godz. 13.30 do 15.30 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr inż. Ewa Krzysztoń pełni dyżur w środy od godz. 14.30 do 16.30 Wyżej wymienione osoby są dostępne również w innych, wcześniej uzgodnionych terminach.

Łukasz Amanowicz Wojciech Bieda Piotr Chmura Roman Cużytek Anna Dąbrowska-Laskoś Przemysław Dumański Jacek Jarząb Wiesław Kania Janusz Leń Grzegorz Liszcz Andrzej Maksym Janusz Orłowski Zdzisław Pisarek Grzegorz Rachwał Krzysztof Sopel Bogdan Stec Tomasz Więcek Piotr Wilk

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PDK OIIB szkolenia@inzynier.rzeszow.pl dofinansowania@inzynier.rzeszow.pl Anna Malinowska - przewodnicząca Witold Duszlak Adam Gajewski Renata Gancarczyk Leszek Gazda Marcin Gromala Łukasz Janas Eugeniusz Łopatkiewicz Bogdan Łukaszek Robert Mendyka Janusz Mitek Anna Pich-Przewrocka Krystyna Wróbel Grzegorz Wojtowicz ZESPÓŁ DS. SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ PDK OIIB samopomoc@inzynier.rzeszow.pl Roman Cużytek - przewodniczący Tadeusz Dusak Barbara Pasowicz Józef Warchoł

KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB

KAPITUŁA ODZNACZEŃ HONOROWYCH PDK OIIB

rewizyjna@inzynier.rzeszow.pl

Marian Baran Janusz Leń Andrzej Maksym Danuta Pazdro Andrzej Wójcik

Stanisława Mazur - przewodnicząca Marek Łosiewicz - zastępca przewodniczącego Ireneusz Dyrda - sekretarz Wojciech Kras Piotr Kuczmenda Piotr Mryczko Dariusz Nowakowski KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB kwalifikacyjna@inzynier.rzeszow.pl Zbigniew Plewako - przewodniczący Wojciech Jaśkowski - zastępca przewodniczącego Andrzej Tarczyński - zastępca przewodniczącego Grzegorz Ożóg - sekretarz Bogusław Czarnik Stanisław Dołęgowski Henryk Kalisz Krzysztof Kutrybała Elżbieta Ładoś Andrzej Noworól Bolesław Pałac Aleksander Pękala

KAPITUŁA KONKURSOWA PDK OIIB Anna Dąbrowska-Laskoś - przewodnicząca Piotr Wilk Krzysztof Sopel Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa Informatyk Izby Wyznaczony pracownik biura ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PDK OIIB Tomasz Więcek - przewodniczący Krzysztof Borek Zygmunt Sobczyk Bogusław Szlachta Iwona Warzybok - skarbnik PDK OIIB Łukasz Zeńko ZESPÓŁ PRAWNO-REGULAMINOWY PDK OIIB prawnoregulaminowa@inzynier.rzeszow.pl

SĄD DYSCYPLINARNY PDK OIIB ISSN 1899-5608

Redaguje zespół: Liliana Serafin - redaktor naczelna Zdzisław Pisarek - członek zespołu Dorota Wadiak - oprac. graficzne, redakcja Stale współpracujący PZITB, PZITS, SEP, SITK, ZMRP biuletyn@inzynier.rzeszow.pl Redakcja zastrzega sobie prawo ingerowania w nadesłane teksty. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz może odmówić ich drukowania jeśli zawarte tam informacje pozostają w sprzeczności z prawem. Zdjęcia na okładce: Budowa nowej siedziby POIIB w Rzeszowie.

saddyscyplinarny@inzynier.rzeszow.pl Jerzy Madera - przewodniczący Stanisław Falkowski - wiceprzewodniczący Elżbieta Kosior - wiceprzewodnicząca Andrzej Głąb - sekretarz Józef Bryl Danuta Goszczyńska-Wojtas Zbigniew Lach Tomasz Adam Mazur Maria Ewa Skręt Bogusław Strzałka Marcin Szmyd RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PDK OIIB

ZESPÓŁ DS. CYFRYZACJI I PROMOCJI PDK OIIB cyfryzacja@inzynier.rzeszow.pl Piotr Chmura - przewodniczący Paweł Dul - zastępca przewodniczącego Wojciech Parys - sekretarz Wojciech Kuźmicz Grzegorz Liszcz DELEGACI NA ZJAZDY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

rzecznikoz@inzynier.rzeszow.pl Ewa Krzysztoń - rzecznik koordynator Stanisław Kindel Małgorzata Krajciewicz-Żurek Jerzy Lewiński Andrzej Panek Henryk Żegleń

Nakład: 6600 egz. DZIAŁ CZŁONKOWSKI PDK OIIB Druk: Poligrafia NOT Rzeszów, tel. 17 86 21 391 www.poligrafianot.pl

Agata Majka - przewodnicząca Jacek Jarząb Andrzej Ostrowski Andrzej Półchłopek

dzialczlonkowski@inzynier.rzeszow.pl

Anna Dąbrowska-Laskoś Stanisław Dołęgowski Grzegorz Dubik Wacław Kamiński Marcin Kaniuczak Anna Malinowska Zdzisław Pisarek Liliana Serafin Jarosław Suchora Iwona Warzybok Wiesław Wójcik


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

3

Spis treści 4

Witam serdecznie w nowym „Biuletynie Informacyjnym”

4

Zespół Samopomocy Koleżeńskiej

5-8 8 9-10

XVII Zjazd Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Kącik porad Posiedzenie Rady PDK OIIB

10

Konkurs fotograficzny „Budownictwo wokół nas” - 2018

11

Budowa nowej siedziby POIIB w Rzeszowie

12

Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

12

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”

13

Spotkanie informacyjnointegracyjne w Krośnie

14

Szusowanie na stokach Beskidu Żywieckiego i Śląskiego

15 16-17 18-27

Inżynier po pracy Dobre książki

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ: PZITB Chcesz mieć Rekomendację PZITB „Solidna Firma”? Przyjdź do nas! PZITS Konferencja szkoleniowa Krynica-Tylicz 2018 SITK Kadencja 2018-2022 rzeszowskiego Oddziału SITK RP Z żałobnej karty rzeszowskiego Oddziału SITK SIMP Jubileusz 80-lecia działalności Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie SEP XXIX Walny Zjazd Delegatów SEP O/Rzeszów Konkurs prac własnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2018 r. Konkurs „Mam pomysł”

Słowo wstępne Słowo wstępne Liliana Serafin redaktor naczelna

Ostatni rok był trudny dla naszej Izby. Mam nadzieję, że ten burzliwy czas mamy za sobą. Zjazd wybrał przewodniczących i członków organów statutowych na kadencję 2018-2022, a Rada PDK OIIB na pierwszym posiedzeniu wybrała przewodniczących i członków organów pomocniczych. Na temat XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego oraz pierwszego w tej kadencji posiedzenia Rady można przeczytać na następnych stronach Biuletynu. Zachęcam! Realizując propozycję naszych członków z powiatu tarnobrzeskiego wprowadzamy do Biuletynu stałą rubrykę „Kącik porad”. Porady dotyczyłyby problemów w sprawach wynikających z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Udzielać ich będą m.in. prawnicy z kancelarii obsługującej Izbę, rzeczoznawcy budowlani oraz członkowie Komisji Prawno-Regulaminowej.

Nadchodzą wakacje Wyjeżdżając, poza miejsce zamieszkania, nie zapominajmy zabrać z sobą aparatów fotograficznych. We wrześniu czeka nas kolejna edycja Konkursu Fotograficznego - „Budownictwo wokół nas” z atrakcyjnymi nagrodami za najlepsze zdjęcia. Pływakom - przypominam o codziennych treningach. Jesienią odbędą się kolejne zawody pływackie i wierzę że, jak co roku, przywieziecie z nich „walizkę medali”. Żeglarze - w sierpniu regaty. Może w tym roku wiatr będzie Wam sprzyjał? Zwracam się także do Działkowców. Dla Was nie zaplanowaliśmy medali, ale może pochwalicie się swoimi uprawami. Przysyłajcie zdjęcia dorodnych warzyw i pięknych kwiatów, zamieścimy je w Biuletynie. A może są wśród nas wędkarze i przyślą zdjęcie złowionej przez siebie „taaaakiej” ryby.

Koleżanki i Koledzy Biuletyn jest naszym wspólnym pismem. Piszcie do nas nie tylko o swoich problemach, wynikających z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ale także o tym, czego oczekujecie od Izby. Napiszcie o swoich pasjach, podzielcie się wrażeniami z wyjazdów, opiszcie ciekawe miejsca, które odwiedziliście. Najciekawsze listy wydrukujemy. Przekazujcie swoje uwagi dotyczące Biuletynu. Piszcie i przesyłajcie zdjęcia pod adres: biuletyn@inzynier.rzeszow.pl. Żaden e-mail nie pozostanie bez odpowiedzi. Kończąc, życzę na nadchodzące lato i sezon urlopowy, wszystkim Koleżankom, Kolegom i ich Rodzinom bezpiecznego, udanego wypoczynku na łonie natury. Niech dostarczy on dużo pozytywnych, różnorodnych wrażeń. Niech wszystko, co piękne wydarzy się w te wakacje! n


4

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Witam Witam serdecznie w nowym serdecznie „Biuletynie

ZESPÓŁ SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Grzegorz Dubik

Informacyjnym” Koleżanki i Koledzy! Trzeba iść naprzód, odrzucić to, co było złe, kontynuować i rozwijać to, co było dobre oraz podążać ku nowym wyzwaniom, służącym integracji środowiska, sukcesywnemu dokształcaniu zawodowemu oraz zaimplementowaniu cyfrowego zarządzania Izbą we wszystkich aspektach działalności. Chcemy także podejmować próby pozyskania na te wszystkie elementy środki zewnętrzne. Ostatnio działo się dużo. Wybory powiatowe delegatów oraz Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 21 kwietnia br., przysporzyły masę emocji - ale to już za nami. Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym do Organów Izby. Obecnie po wybraniu przez delegatów członków nowej Okręgowej Rady, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej wraz z ich Przewodniczącymi, wszyscy przystąpili do pracy. Niektórzy po długim weekendzie, a niektórzy nawet przed nim - popędzani nieubłaganymi terminami egzaminów. Nowe składy osobowe organów kadencji 2018-2022 znajdziecie Państwo w Biuletynie i na stronie internetowej. Czeka nas również, jak wszystkich na Podkarpaciu, szybkie dostosowanie się do zmian w ochronie danych osobowych. Aby wspomóc w tym naszych członków Komisja Doskonalenia Zawodowego planuje szkolenia w tym zakresie, proszę więc o śledzenie informacji na portalu. Przed nami również przetarg na zlecenie II etapu inwestycji oraz wiosenna sesja egzaminacyjna z niesamowitą ilością zgłoszeń wniosków o nadanie uprawnień. Życzę powodzenia kandydatom i wytrzymałości intelektualnej i fizycznej członkom Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Jeszcze raz - wszystkim wybranym do pełnienia funkcji zawodowych w Izbie życzę, aby jak najlepiej spełniali zadania stawiane przed samorządem zawodowym oraz służyli społeczeństwu, które wymaga od naszych członków spełnienia wysokich standardów zawodowych i etycznych. Chciałbym, aby poprzez umożliwienie systematycznego pozyskiwania wiedzy, stali na straży wysokiej jakości wypełnianych obowiązków przez członków naszej Izby. Oczywiście nie całe życie jest pracą więc poznawajmy się na organizowanych przez Izbę dla wszystkich członków w powiatach spotkaniach integracyjnych oraz Balu Budowlanych, gdzie możemy wymienić nie tylko branżowe poglądy w branżowym towarzystwie... ...do czego serdecznie zapraszam. n

Przypominamy członkom naszej Izby o możliwości wysłania wniosku o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w przypadku zdarzenia losowego takiego jak: choroba, wypadek, pożar, utrata pracy lub innego zdarzenia pogarszającego status materialny rodziny. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Zespołu Samopomocy Koleżeńskiej, który wraz z wnioskiem dostępny jest na portalu internetowym Izby (zakładka „pobierz - samopomoc”). We wniosku należy opisać zdarzenie losowe, jakie spotkało członka Izby lub jego najbliższą rodzinę. Ponadto należy podać swoje dane adresowe, nr telefonu kontaktowego oraz nr konta bankowego, na które zostanie przelana kwota zapomogi (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wystąpienia zdarzenia losowego np.: l l

l

l

w przypadku utraty pracy - zaświadczenia z urzędu pracy, w przypadku choroby - zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia o pobycie w sanatorium lub o udziale w zabiegach rehabilitacyjnych, w przypadku pożaru, powodzi - zaświadczenia z urzędu gminy lub komendanta straży pożarnej, w przypadku innych zdarzeń losowych - poświadczenie zdarzenia np. przez policję, instytucję publiczną lub samorządową.

Należy również udokumentować wysokość dochodu rodziny wnioskodawcy, który ma wpływ na wysokość przyznawanej zapomogi. W przypadku śmierci członka Izby zapomoga przyznawana jest małżonkowi zmarłego. n


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

5

Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać. - Napoleon Bonaparte

Anna Dąbrowska-Laskoś

XVII Zjazd

XVII Zjazd Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W Rzeszowie, w auli Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa, w dniu 21 kwietnia 2018 r. miał miejsce XVII Zjazd Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 131 osób, a więc frekwencja wyniosła 93,57%. Zjazd otworzył p.o. przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - mgr inż. Grzegorz Dubik. Zjazd zaszczycili swą obecnością następujący goście: Andrzej Pieniążek - członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, Renata Święcińska - przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów, Jacek Hess - przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Leszek Kaczmarczyk - prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów

i Techników Sanitarnych. Zgodnie z procedurą powołano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zjazdu. Zdecydowaną większością głosów wybrano następujące osoby: ? Anna Dąbrowska-Laskoś - przewodnicząca, ? Wacław Kamiński - wiceprzewodniczący, ? Liliana Serafin - sekretarz. Po przyjęciu porządku obrad miały miejsce wystąpienia przybyłych gości. Głos zabrali m.in. Andrzej Pieniążek, Renata Święcińska, Jacek Hess i Leszek Kaczmarczyk. Nowo wybrany przewodniczący Rady PDK OIIB Grzegorz Dubik

Delegaci przed Zjazdem

Następnie wręczono odznaki honorowe: ? Złote - Andrzejowi Tarczyńskiemu, Elżbiecie Kosior, Stanisławowi Falkowskiemu, Marii Ewie Skręt, Wacławowi Kamińskiemu, Januszowi Orłowskiemu, Zdzisławowi Pisarkowi, Romanowi Cużytkowi i Andrzejowi Hliniakowi. ? Srebrne - Andrzejowi Głąbowi, Andrzejowi Mamczurowi, Wojciechowi Jaśkowskiemu, Aleksandrowi Pękali, Andrzejowi Klesze, Andrzejowi Maksymowi, Jarosławowi Śliwie, Henrykowi Kaliszowi, Wiesławowi Wójcikowi, Krzysztofowi Soplowi, Leszkowi


6

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018 Dokonano wyborów komisji zjazdowych: ? 9-osobowej Komisji MandatowoSkrutacyjnej, w skład której weszły następujące osoby: przewodniczący - Krystyna Wróbel, sekretarz - Marcin Gromala, członkowie: Danuta Pazdro, Krzysztof Borek, Leszek Gazda, Robert Mendyka, Stanisław Siek, Grzegorz Hydel, Paweł Dul, ? 5-osobowej Komisji Wyborczej, w skład której weszły następujące osoby: przewodniczący - Renata Gancarczyk, sekretarz - Ewa Krzysztoń, członkowie: Marcin Kaniuczak, Wojciech Kuźmicz, Andrzej Ostrowski, ? 3-osobowej Komisji Uchwał i Wniosków, w skład której weszły następujące osoby: przewodniczący - Wiesław Baran, sekretarz - Łukasz Amanowicz, członek - Witold Duszlak. Poszczególne organa PDK OIIB przedstawiły swoje sprawozdania za 2017 r. Podczas dyskusji nad ww. sprawozdaniami zabrał głos Wiesław Wójcik i poinformował o dokonaniu badania bilansu przez niezależny organ. Biegły rewident pozytywnie zaopiniował sprawozdanie i bieżącą sytuację finansową Izby. Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania organów Izby za 2017 rok, następnie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby. Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, a w dalszej kolejności uchwałę w sprawie liczebności poszczególnych organów PDK OIIB.

Prezydium Zjazdu

Wręczenie odznaczeń honorowych

Wybory przewodniczącego Rady PDK OIIB i organów Izby

Sala obrad

Gaździe, Grzegorzowi Rachwałowi, Ewie Krzysztoń i Małgorzacie Krajciewicz-Żurek. Minutą ciszy uczczono pamięć członków PDK OIIB, zmarłych w okresie od poprzedniego Zjazdu. Przyjęto regulamin obrad Zjazdu z poprawkami wniesionymi przez

Andrzeja Tarczyńskiego i Wacława Kamińskiego, a następnie regulamin wyborów Zjazdu z poprawką wniesioną przez Andrzeja Tarczyńskiego. W dalszej kolejności przekazano informację o liczbie delegatów reprezentujących PDK OIIB na krajowym zjeździe - wynosi ona 11 osób.

W wyniku głosowania funkcję tę powierzono Grzegorzowi Dubikowi. Dokonano też wyborów przewodniczących organów Izby, którymi zostali: - Stanisława Mazur - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, - Zbigniew Plewako - przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, - Jerzy Madera - przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, - Ewa Krzysztoń - rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby koordynujący pracę pozostałych rzeczników.


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

7

Następnie Zjazd dokonał wyborów pozostałych członków poszczególnych organów Izby, ich składy zostały zamieszczone na stronie internetowej Izby.

Wnioski i propozycje delegatów Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski złożone przez delegatów. Wpłynęło ich pięć: l wniosek nr 1 - apel do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o interwencję w zmianie nowych zapisów ustawy Prawo wodne - wnioskodawca: Maria Darowska, Głosowanie l wniosek nr 2 - skreślenie w budżecie pozycji dotyczącej Balu l wniosek nr 5 - dotyczył nazwy Budowlanych i przeznaczenie nowo budowanej siedziby Izby tych środków na działalność Koi praw do własności nazwy, misji Doskonalenia Zawodowego wnioskodawca: Marcin Kuźma. PDK OIIB, wnioskodawca: MiePo dyskusji i głosowaniu wnioski czysław Ważny, nr 1, 3 i 5 zostały przyjęte, wniosek l wniosek nr 3 - zobowiązanie nr 2 odrzucony, a wniosek nr 4 skarbnika o sprecyzowanie po- odrzucony jako sprzeczny z prawem. zycji w budżecie dotyczących liczby członków, osób zdających, liczebności komisji i organów, Zakończenie obrad wnioskodawca: Jarosław Suchora, Na zakończenie podziękowano l wniosek nr 4 - zmiana regulaminu wszystkim delegatom za aktywne wyborów w następnej kadencji, uczestnictwo w Zjeździe, pracowobecność w Radzie delegata nikom Biura Izby za sprawną pracę z każdego powiatu, wnioskodaw- i pracownikom kancelarii prawnych ca: Maria Skręt, za obsługę.

Widok na salę obrad

Na łamach Biuletynu jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom - delegatom za udział i zaangażowanie w obradach XVII Zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nowo wybranym władzom Izby gratuluję udzielonego przez delegatów zaufania, życzę sukcesów i skuteczności w wypełnianiu stojących przed Państwem zadań. Mam nadzieję, że rozpoczynająca się kadencja przyniesie wiele satysfakcji zarówno wybranym jak i nam wszystkim. n


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

8

RADA PDK OIIB na kadencję 2018-2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Dubik Grzegorz - przewodniczący Rady Amanowicz Łukasz Bieda Wojciech Chmura Piotr Cużytek Roman Dąbrowska-Laskoś Anna Dumański Przemysław Jarząb Jacek Kamiński Wacław Kania Wiesław Kaniuczak Marcin Leń Janusz Liszcz Grzegorz Maksym Andrzej Malinowska Anna Orłowski Janusz Pisarek Zdzisław Rachwał Grzegorz Serafin Liliana Sopel Krzysztof Stec Bogdan Suchora Jarosław Warzybok Iwona Więcek Tomasz Wilk Piotr

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA na kadencję 2018-2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mazur Stanisława - przewodnicząca Dyrda Ireneusz Kras Wojciech Kuczmenda Piotr Łosiewicz Marek Mryczko Piotr Nowakowski Dariusz

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA na kadencję 2018-2022 1. 2. 3. 4. 5.

Plewako Zbigniew - przewodniczący Czarnik Bogusław Dołęgowski Stanisław Jaśkowski Wojciech Kalisz Henryk

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kutrybała Krzysztof Ładoś Elżbieta Noworól Andrzej Ożóg Grzegorz Pałac Bolesław Pękala Aleksander Tarczyński Andrzej

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY na kadencję 2018-2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jerzy Madera - przewodniczący Bryl Józef Falkowski Stanisław Głąb Andrzej Goszczyńska-Wojtas Danuta Kosior Elżbieta Lach Zbigniew Mazur Tomasz Adam Skręt Maria Ewa Strzałka Bogusław Szmyd Marcin

RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ na kadencję 2018-2022 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krzysztoń Ewa - koordynator Kindel Stanisław Krajciewicz-Żurek Małgorzata Lewiński Jerzy Panek Andrzej Żegleń Henryk

DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE 2018-2022 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dąbrowska-Laskoś Anna Dołęgowski Stanisław Dubik Grzegorz Kamiński Wacław Kaniuczak Marcin Malinowska Anna Pisarek Zdzisław Serafin Liliana Suchora Jarosław Warzybok Iwona Wójcik Wiesław

KĄCIK PORAD dotyczących problemów w sprawach wynikających z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych członków otwieramy stałą rubrykę. Czekamy na wasze pytania. Piszcie pod adres biuletyn@inzynier.rzeszow.pl. Żaden e-mail nie pozostanie bez odpowiedzi. Porad dotyczących problemów w sprawach wynikających z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie udzielać będą m.in. prawnicy z kancelarii obsługującej Izbę, rzeczoznawcy budowlani oraz Komisja Prawno-Regulaminowa.


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

9

Posiedzenie Rady Posiedzenie Rady PDK OIIB Liliana Serafin

26 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Rady PDK OIIB. Podjęto 16 uchwał (Uchwała nr 15/R/18 - Uchwała nr 30/R/18). Wszystkie uchwały zamieszczone są na stronie internetowej Izby. Rada wybrała prezydium (Uchwała nr 17/R/18) oraz ustaliła zakresy czynności zastępców przewodniczącego Rady (Uchwała nr 15/R/18). Skład PREZYDIUM RADY PDK OIIB przedstawia się następująco: 1. Wacław Kamiński - I zastępca przewodniczącego 2. Marcin Kaniuczak - II zastępca przewodniczącego 3. Liliana Serafin - sekretarz 4. Iwona Warzybok - skarbnik 5. Anna Malinowska - członek prezydium 6. Jarosław Suchora - członek prezydium. Rada postanowiła obniżyć ryczałty osób pełniących funkcje w PDK OIIB oraz ekwiwalent finansowy dla członków organów PDK OIIB nieotrzymujących ryczałtów (Uchwała nr 16/R/18). Rada powołała organy pomocnicze Rady o charakterze stałym: Zespół Samopomocy Koleżeńskiej, Zespół ds. Zamówień, Komisję Doskonalenia Zawodowego, Kapitułę Odznaczeń Honorowych, Zespół Prawno-Regulaminowy, Zespół ds. Cyfryzacji i Promocji, Kapitułę Konkursową oraz Zespół Redakcji Biuletynu Informacyjnego. ZESPÓŁ SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ 1. 2. 3. 4.

Roman Cużytek - przewodniczący Tadeusz Dusak Barbara Pasowicz Józef Warchoł

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tomasz Więcek - przewodniczący Krzysztof Borek - członek zespołu Zygmunt Sobczyk - członek zespołu Bogusław Szlachta - członek zespołu Łukasz Zeńko - członek zespołu Iwona Warzybok - skarbnik PDK OIIB

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Anna Malinowska - przewodnicząca Witold Duszlak Adam Gajewski Renata Gancarczyk Leszek Gazda Marcin Gromala Łukasz Janas Eugeniusz Łopatkiewicz Bogdan Łukaszek Robert Mendyka Janusz Mitek Anna Pich-Przewrocka

13. Krystyna Wróbel 14. Grzegorz Wojtowicz KAPITUŁA ODZNACZEŃ HONOROWYCH 1. 2. 3. 4. 5.

Andrzej Maksym Marian Baran Janusz Leń Danuta Pazdro Andrzej Wójcik

ZESPÓŁ PRAWNO-REGULAMINOWY 1. 2. 3. 4.

Agata Majka - przewodnicząca Jacek Jarząb - członek zespołu Andrzej Ostrowski - członek zespołu Andrzej Półchłopek - członek zespołu

ZESPÓŁ ds. CYFRYZACJI I PROMOCJI 1. 2. 3.

Piotr Chmura - przewodniczący Paweł Dul - członek zespołu Wojciech Parys - członek zespołu

KAPITUŁA KONKURSOWA PDK OIIB 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anna Dąbrowska-Laskoś - przewodnicząca Piotr Wilk - członek zespołu Krzysztof Sopel - członek zespołu Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa Informatyk Izby Wyznaczony pracownik biura

ZASPÓŁ REDAKCJI „BIULETYNU INFORMACYJNEGO” 1. 2. 3.

4. 5.

Liliana Serafin - redaktor naczelna Zbigniew Pisarek - członek zespołu Stale współpracujący - odpowiedzialni za swoje artykuły w ramach udostępnionego miejsca w Biuletynie (osoby wyznaczone przez stowarzyszenia PZITB, PZITS, SEP, SITK, ZMRP) Dorota Wadiak - opracowanie graficzne, redakcja (współpracująca ze stowarzyszeniem NOT) Wyznaczony pracownik biura Izby

Wśród powołanych organów pomocniczych Rady tylko Zespół Prawno-Regulaminowy i Zespół ds. Cyfryzacji i Promocji to zespoły, które nie były powołane w poprzedniej kadencji.


10

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Zespół Prawno-Regulaminowy będzie miał za zadanie: 1. opracowywanie w imieniu Rady PDK OIIB opinii dotyczących projektowanych przez organy administracyjno-rządowe aktów prawnych lub zmian do już istniejących, mających związek z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa oraz mających wpływ na wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa, 2. opracowywanie w imieniu Rady PDK OIIB opinii dotyczących niespójności i nieżyciowych przepisów w aktach prawnych, celem sporządzenia wniosków na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB oraz wniosków na Zjazd PIIB w tym zakresie, 3. współpraca ze stowarzyszeniami z Podkarpacia w zakresie opracowywania w/w opinii, 4. opiniowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów PDK OIIB na okręgowym zjeździe wraz z rekomendacją sposobu ich załatwienia, 5. prezentowanie stanowiska PDK OIIB na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB przez Przewodniczącą Zespołu lub osobę przez niego upoważnioną. 6. opracowywanie odpowiedzi na pytania członków PDK OIIB w zakresie zagadnień związanych z aktami prawnymi, 7. wnoszenie poprawek do wewnętrznych regulaminów PDK OIIB, 8. występowanie poprzez biuro Izby do GUNB w zakresie interpretacji kwestii prawnych.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Zespół ds. Cyfryzacji i Promocji będzie miał za zadanie rozwój i wdrażanie w PDK OIIB technik cyfrowych służących automatyzacji obiegu dokumentów i obsługi członków PDK OIIB oraz zarządzanie bazą członków na portalu internetowym w tym m.in.: 1. wypracowanie schematów i nadzór nad wdrożeniem struktury bazy danych członków na portalu celem umożliwienia aktualizacji danych po zalogowaniu, 2. zarządzanie bazą danych portalu po zalogowaniu, 3. wypracowanie schematów umożliwiających uzyska-

11. 12. 13.

nie rozbudowanych danych statystycznych związanych z danymi jw., wypracowanie schematów i nadzór nad wdrożeniem korespondencji seryjnej, wypracowywanie i nadzór nad wdrożeniem nowych usług na portalu internetowym, wypracowanie i nadzór nad wdrożeniem modernizacji portalu internetowego, wypracowanie schematów i nadzór nad działalnością fanpage FACEBOOK, wypracowanie schematów i nadzór nad wdrożeniem systemów statystyk w działach biura i organach PDK OIIB, wypracowanie schematów i struktury oraz automatyzacja działów do realizacji elektronicznego zarządzania dokumentami biurowymi w tym: - skrzynka podawcza obieg dokumentów biura, - składanie wniosków KDZ wraz z pełną obsługą dofinansowań, informacji o punktacji, - zarządzanie zgłoszeniami członków na szkolenia KDZ, - zarządzanie elektronicznymi zaświadczeniami o odbytym szkoleniu KDZ, - składanie wniosków o uprawnienia i wniosków członkostwa w izbie w oparciu o profil zaufany/podpis elektroniczny, - wypracowanie schematów umożliwiających uzyskanie rozbudowanych danych statystycznych związanych z danymi i usługami jw., wypracowywanie i nadzór nad wdrożeniem aplikacji android na smartfona powiadamiającej o wydarzeniach organizowanych przez PDK OIIB, analiza kosztów proponowanych rozwiązań, inne niewymienione działania prowadzące do zwiększenia funkcjonalności stosowanych w PDK OIIB rozwiązań, wypracowywanie i nadzór nad wdrożeniem PR i promocji w zakresie realizowanych przez PDK OIIB działań. n

KONKURS FOTOGRAFICZNY Zbliża się XI edycja konkursu fotograficznego „BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS” - 2018 Już teraz zapraszamy miłośników fotografii, członków PDK OIIB do udziału w konkursie fotograficznym „Budownictwo wokół nas”. Konkurs tradycyjnie przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: l Budownictwo wokół nas - Podkarpacie, l Budownictwo wokół nas - Polska i świat.

Ładna pogoda, urlopy wakacyjne, a w budownictwie trwający sezon budowlany umożliwiają zrobienie ciekawych fotografii. Z pewnością nieraz będzie okazja do uchwycenia w kadrze aparatu fotograficznego ciekawego obiektu budowlanego zabytkowego, nowoczesnego, bądź tego w trakcie realizacji. Przesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie portalu z możliwością oddawania głosów po

zalogowaniu, w ten sposób zostanie przyznana nagroda w głosowaniu internetowym w obu kategoriach. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursowa, która doceni nie tylko technikę wykonanych fotografii, ale przede wszystkim pomysł i aranżację nadesłanych prac. Więcej informacji o terminach zamieścimy niebawem na stronie portalu www.inzynier.rzeszow.pl. n


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Grzegorz Dubik

Wacław Kamiński

11

Budowa

Budowa nowej siedziby POIIB w Rzeszowie

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.09.2017 r. ukończono roboty budowlane realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Besta” Sp. z o.o. w ramach I etapu robót - stanu surowego zamkniętego. W dniu 21 sierpnia 2017 r. firma „Prusdis Sławomir Prus” na zlecenie PDK OIIB przeprowadziła badanie szczelności budynku zgodnie z procedurą normy PN-EN 13829, metoda B. Uzyskano pozytywny wynik badania. Następnie komisja przetargowa dokonała odbioru robót stanu surowego zamkniętego. W związku z brakiem współpracy ze strony Inżyniera Kontraktu w końcowej fazie oraz organizacji II etapu przetargu, w drugiej połowie roku Prezydium Rady uchwałą nr 8/P/17 powołało skład Komisji przetargowej w nieco zmienionym składzie. Pracowała ona nad przygotowaniem do ogłoszenia II etapu - robót wykończeniowych, zewnętrznych i instalacyjnych. W dniu 7.12.2017 r. ogłoszony został przygotowany przez Komisję przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie II etapu. Do biura PDK OIIB wpłynęła tylko jedna oferta. Komisja dokonała sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym. Stwierdzono kompletność i prawidłowość złożonej oferty. Cena ryczałtowa określona przez oferenta okazała się zbyt wysoka, przewyższająca środki finansowe PDK OIIB. Komisja unieważniła przetarg. Jednocześnie poprzez pracę Komisji wykonano zapytania ofertowe do blisko 50 podkarpackich firm, dzieląc zapytanie na zadania branżowe. Suma ofert branżowych daje obecnie informację, że przy takim podejściu do przetargu można dokończyć inwestycję z dużą oszczędnością. Członkowie Komisji postanowili zlecić opracowanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego w drodze konkursu ofert, aby uczynić przetarg dostępnym dla większej ilości oferentów. Zespół ds. zamówień wybrał naszych inżynierów, których oferty okazały się

najkorzystniejsze do wykonania przedmiarów robót. Termin zakończenia w/w opracowań upływa w dniu 20 maja br. Przetarg na II etap inwestycji zostanie ponownie ogłoszony zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i na zasadach konkurencyjności. Dopełnimy, działając w imieniu

Zaawansowanie prac na budowie

Izby, wszelkich formalności, pozwalających nam uczestniczyć w pozyskaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania. O ogłoszeniu przetargu będzie można przeczytać, między innymi, na naszym portalu. n


12

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Wiosenna Wiosenna sesja egzaminacyjnasesja

Ewa Pieniążek, Ewa Paluch

na uprawnienia budowlane

Kwalifikacji osób dopuszczonych do tej sesji dokonała Komisja minionej kadencji, zaś przygotowanie samych egzaminów i ich przeprowadzenie było „chrztem bojowym” dla nowo wybranej komisji obecnej kadencji. W dniu 18 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, w salach konferencyjnych, zlokalizowanych na pierwszym piętrze w centrum kongresowo-konferencyjnym przeprowadzono egzamin pisemny (testowy). Do egzaminu na uprawnienia budowlane zastało dopuszczonych 319 osób, do egzaminu testowego przystąpiło 295 osób. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli od 1,5 do 3 godzin (w zależności od zakresu uprawnień). Pierwsze osoby oddawały gotowe prace już po 15 minutach i to z poprawnymi rozwiązaniami. Po zakończeniu egzaminu komisje dokonały poprawy rozwiązanych testów. O godzinie 18.30 w siedzibie Izby ogłoszono wyniki egzaminów. Egzaminy ustne odbywały się w dniach od 19 maja do 11 czerwca w siedzibie Izby. Obecnie komisja przygotowuje i archiwizuje odpowiednie decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Praca jest żmudna, wymagająca indywidualnego podejścia do każdego wnioskodawcy.

Kilka refleksji Egzamin dotyczy w zdecydowanej większości zagadnień prawnych. Widać, że większość kandydatów przygotowała się odpowiednio i bez problemu znajdowała odpowiedzi na pytania. Odrębnym problemem są treści pytań przygotowanych przez Komisję Krajową. Nie zawsze dotyczyły one zagadnień ważnych z punktu widzenia praktycznego lub były formułowane niejasno. Konieczna jest stała aktualizacja i poprawianie bazy pytań egzaminacyjnych. Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów. n

„Poznaj Prawo Budowlane” I Wojewódzki Konkurs Marian Pêdlowski

Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane” Organizatorem konkursu jest Starosta Stalowowolski, zaś współorganizatorami Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz szkoły uczestniczące w konkursie. Celem konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego, jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednym z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Etap szkolny został przeprowadzony do 15 maja br. Uczestniczyło w nim dziesięć szkół z: Jarosławia, Przeworska, Mielca, Rzeszowa, Stalowej Woli (dwie szkoły), Tarnobrzega, Kolbuszowej, Krosna i Niska. W eliminacjach szkolnych wyłoniono po dwóch najlepszych uczniów, którzy reprezentować będą szkoły w finale wojewódzkim, który odbędzie się 11 czerwca br. w Stalowej Woli. Uczestnicy etapu finałowego otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i patronów konkursu. Honorowy patronat objęli: Minister Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie. n

SESJA 1/2018 - STATYSTYKA specjalność

nowe wnioski

negatywne po kwalifikacji

dopuszczone nowe wnioski

ponowny test test dopuszczeni

mosty drogi konstrukcje sanitarne elektrycy telekomunikacja kolejowa hydrotechniczna

21 41 106 43 34 2 12 1

1 0 3 0 1 0 0 0

20 41 103 43 33 2 12 1

42 13 27 10 7 2 3 1

razem

260

5

255

63

zdawali test

ponowny ustny

dopuszczeni do egzaminu ustnego

42 54 129 53 40 4 15 2

40 51 118 45 40 4 15 2

1 2 35 27 2 0 0 0

21 53 153 74 42 4 15 2

319

295

67

362


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

13

Spotkanie Spotkanie informacyjno-integracyjne w Krośnie w Krośnie Grzegorz Rachwał

W dniu 6 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne członków Izby z terenu powiatu krośnieńskiego. Miejscem obrad była sala obrad hotelu „Nafta” w Krośnie.

Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Grzegorz Rachwał, jako organizator wraz z Anną Dąbrowską-Laskoś i przedstawicielami władz PDK OIIB powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: l prezydent Krosna - Piotr Przytocki, l starosta powiatu krośnieńskiego - Jan Juszczak, l inspektor Nadzoru Budowlanego Alicja Buczek, l Katarzyna Staroń-Wilk i Zbigniew Kasiński - naczelnicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Krośnie. W dalszej części spotkania został powitany Grzegorz Dubik - p.o. przewodniczącego Rady PDK OIIB, Wiesław Wójcik - skarbnik Izby oraz członkowie Rady Izby Janusz Leń i Jarosław Suchora. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono zainteresowanych, tj. ok. 90 osób. Prowadzący spotkanie Grzegorz Rachwał oprócz przedstawienia zaproszonych gości członków naszej Izby zabrał głos na temat potrzeby organizowania tego typu spotkań, wymiany doświadczeń, integracji grupy, celem wypracowania pozytywnych relacji zawodowych. Spotkało się to z akceptacją zebranych. Na koniec złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, doceniania przez zwierzchników, godnego wynagradzania za rzetelną pracę. oraz zdrowia i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń.

Następnie oddał głos zaproszonym gościom. Zarówno Prezydent Krosna jak i Starosta Powiatu Krośnieńskiego w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie i odpowiedzialność zawodu inżyniera, jego rangę i zaufanie społeczne, jakim jest obdarzany. W imieniu Nadzoru Budowlanego głos zabrała inż. Alicja Buczek, przedstawiając obecną sytuację zawodową w środowisku nadzoru, złożyła również życzenia zebranym. Z kolei swoje wystąpienie rozpoczął p.o. przewodniczącego Rady - Grzegorz Dubik wraz ze skarbnikiem Izby - Wiesławem Wójcikiem. Przedstawili oni obecną sytuację w Izbie oraz najbliższe plany, związane z budową nowej siedziby Izby. Na tym zakończono część oficjalną spotkania. Prowadzący obrady, dziękując wszystkim za przybycie, aktywne uczestnictwo zaprosił zebranych do biesiady integracyjnej. Pozwoliła ona wszystkim na wymianę informacji, wspomnień oraz miłe spędzenie czasu. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze. Muzyka i śpiew członków grupy szantowej pozwoliła nie tylko włączać się w ogólny śpiew, również na parkiecie pojawiły się pary taneczne. Wszyscy licznie przybyli uczestnicy opuszczali lokal w późnych godzinach wieczornych, bardzo zadowoleni. Jednocześnie wyrażali nadzieję, że takie spotkania będą organizowane cyklicznie. n

Organizatorzy i uczestnicy spotkania integracyjnego


14

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Szusowanie Szusowanie na stokach Beskidu Żywieckiego i Śląskiego na stokach Wojciech Parys

Wczesny i śnieżny początek tegorocznej zimy zaostrzył apetyty narciarzy na wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Preferowaliśmy narciarstwo, dlatego w dniach 1-4.03.2018 r. został zorganizowany wyjazd na narty do Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. korzystać z dobrodziejstw wód termalnych w Hotelu „Gołębiewski”, położonym w otoczeniu malowniczego Beskidu Śląskiego. Jadąc wyciągami narciarskimi na stoki mogliśmy również podziwiać krajobrazy Beskidu Śląskiego, a także piękno Wisły. Kilkakrotnie przejeżdżaliśmy również koło skoczni Adama Małysza w Wiśle. Wieczorami odbywała się integracja towarzysko-rozrywkowa w pokojach hotelowych. W niedzielne południe wyruszyliśmy w drogę powrotną do Rzeszowa, zwiedzając po drodze Muzeum Browaru Żywiec, zakończone degustacją piwa.

Muzeum w Pszczynie

Browar w Żywcu W kolejce do wyciągu

Po porannym wyjeździe z Rzeszowa jako pierwszy punkt programu zaplanowane było zwiedzanie zabytkowej rezydencji magnackiej z XI w. - Zamku w Pszczynie - najcenniejszego zabytku architektury rezydencjonalnej. Po zwiedzaniu zamku oraz krótkim spacerze po rynku w Pszczynie udaliśmy się do Wisły, by zwiedzać muzeum trofeów i osiągnięć Adama Małysza. Wystawie towarzyszył pokaz strojów i nart naszego wielkiego skoczka.

W kolejne dni szusowaliśmy na nartach dwa razy dziennie, z przerwą na popołudniowy posiłek i krótki odpoczynek. Szusowaliśmy na stokach: Szczyrk - Skrzyczne, Wisła: Skolnity, Nowa Osada, Cieńków. Dla narciarzy pogoda była iście wymarzona - przy mroźnej temperaturze i pięknym słońcu przy niezatłoczonych stokach była możliwość białego szaleństwa. Osoby niejeżdżące na nartach mogły pieszo wraz z przewodnikiem przemierzać górskie szlaki, a także

Fot. Piotr Mryczko

Podczas wyjazdu panowała niezwykle przyjazna atmosfera, która korzystnie wpływała na integrację inżynierów. n


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

15

Rys. Bartosz Gorzelany

„52% społeczeństwa wg CBOS-u w wolnym czasie tylko ogląda TV.” (https://www.cbos.pl/)

Liliana Serafin

Inżynier po pracy

Inżynier po pracy

Nie wiem skąd CBOS uzyskał takie dane, bo większość moich znajomych inżynierów ma inne zainteresowania. Przykładem niech będzie kol. Bogusław Chudzik z Kolbuszowej, który od wielu lat pasjonuje się dendrologią i ogrodnictwem, a każdą wolną chwilę poświęca swoim drzewom i roślinkom, wśród których jest 7 drzewek bonsai, grab - 38 lat, dwa jesiony 9 i 12 lat, lipa - 15 lat, świerk - 5 lat, sosna - 15 lat i kosodrzewina - 16 lat. Najstarszy 38-letni grab ciężko przeżył ostatnią zimę, ale dzięki troskliwej opiece właściciela powoli budzi się do życia (trzymajmy za niego kciuki). Dumą naszego kolegi artysty - ogrodnika jest 15-letnia sosna. Koleżanki i koledzy - napiszcie o swoich pasjach, przysyłajcie zdjęcia pod adres: biuletyn@inzynier.rzeszow.pl. n

15-letnia lipa

38-letni grab

15-letnia sosna


16

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Liliana Serafin

Dobre książki

Dobre książki

Książki towarzyszyły mi zawsze, odkąd sięgam pamięcią. Dlatego, oczywiście za zgodą kol. Leszka Kaczmarczyka, będę kontynuować stworzoną przez niego rubrykę „Dobre książki”. Może tylko tematyka będzie trochę inna, chociaż i tak każdy z nas wyczyta z książki to, co mu najbardziej odpowiada. Dla kol. Leszek Kaczmarczyka w „Sztuce wojny” autorów Sun Tzu i Sun Pin najważniejsze było że „te traktaty uczą zwyciężać”. Ja uważam, że „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi” (Tadeusz Kościuszko), a tego żaden traktat nas nie nauczy. A jeśli chodzi o „Sztukę wojny” to dla mnie najważniejszy był poniższy fragment książki: Jeśli chodzi o klęski (wady) dowódcy, to są nimi: Pierwsza: nie jest zdolny, ale wierzy, że jest zdolny. Druga: arogancja. Trzecia: żądza stanowisk. Czwarta: żądza bogactw. [...] Szósta: beztroska.

Siódma: tępota. Ósma: niewielka odwaga. Dziewiąta: odwaga towarzysząca słabości. Dziesiąta: mała wiarygodność. [...] Czternasta: brak zdecydowania. Piętnasta: powolność. Szesnasta: lenistwo. Siedemnasta: despotyzm. Osiemnasta: brutalność. Dziewiętnasta: egoizm. Dwudziesta: wprowadzanie zamętu. Gdy klęski (defekty) są liczne, straty są duże Przed nami okres wakacyjny. Biura podróży pełne ofert z najdalszych zakątków świata. Proponuję zwiedzanie naszego kraju - pełnego cudów natury.

Księga cudów Polski Księga cudów Polski Wydawnictwo: DRAGON Chociaż Polska nie jest dużym państwem, mało jest w Europie krajów o tak zróżnicowanym krajobrazie. Oprócz dorobku kultury materialnej i intelektualnej możemy się poszczycić również fortuną w postaci dzieł tworzonych przez naturę, jak na przykład piaszczysty wał Mierzei Helskiej, dzikie ostępy Puszczy Białowieskiej, rozlewiska Biebrzy, skalne labirynty Błędnych Skał i urwiska Śnieżnych Kotłów. Nie sposób nie dostrzec niebywałej precyzji, z jaką wykonano te przyrodnicze arcydzieła. I nawet jeśli w niektórych przypadkach na ich ostateczny kształt wpływał człowiek, nie ulega wątpliwości, że to właśnie one są największymi dziełami sztuki, stanowiącymi nasze dziedzictwo i kształtującymi polską historię. Album to podróż do wielu zakątków Polski, która może zainspirować do wypraw w poszukiwaniu śladów historii i odkrywania cudów natury.


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

17

Parki Narodowe Polski Joanna Włodarczyk

Parki Narodowe Polski Wydawnictwo: ARTI Ochrona przyrody na terenie Polski ma dość długie tradycje. Już pierwszy król - Bolesław Chrobry - zabronił polować na, powszechnie zabijane w tamtych czasach, bobry, biorąc również pod ochronę miejsca ich zamieszkania (żeremia). Obecnie mamy 23 parki narodowe, które obejmują około 1% powierzchni Polski. Album zawiera opis wszystkich parków krajobrazowych w Polsce.

Polska magiczna Leszek Matela

Polska magiczna Przewodnik po miejscach mocy Wydawnictwo: Studio Astropsychologii Polska magiczna to jedyny w swoim rodzaju przewodnik po wyjątkowych miejscach w naszym kraju. To pozycja dla tych, którzy chcą skorzystać z ich energii, i tych którzy szukają wyjątkowego pomysłu na spędzenie wakacji lub weekendu, które będą również podróżą do świata wartości duchowych, a także sposobem na medytację. Nie każdy wie, że w Polsce jest około 400 miejsc mocy, w ponad 100 miejscowościach. Wyrusz w podróż przez niezwykłą i tajemniczą Polskę, a dzięki temu przewodnikowi stanie się ona magiczna. Poznawanie miejsc mocy, to coś więcej niż zwykła turystyka.

Leszek Matela - Z zawodu jest germanistą oraz wykładowcą w szkołach psychotronicznych z dziedziny: radiestezji i geomancji. Jest autorem blisko 50 książek poświęconych radiestezji, geomancji, miejscom mocy, zjawiskom paranormalnym, parapsychologii a także sugestopedii. Od 1997 roku związany z Wydawnictwem Studio Astropsychologii w Białymstoku, gdzie opublikował m.in. publikacje: ABC Feng Shui, ABC wahadła, Chińska sztuka zdrowego życia, Jak korzystać z energii miejsc mocy, Kod Druidów i sekrety Celtów, Runy dla Ciebie, Runy i ich zastosowanie, Sekrety pierścienia Atlantów, Wyrocznia celtycka, Moc Twoich dłoni, Sekrety katedr i miejsc mocy. Wydał pierwszy w Polsce słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski z dziedziny parapsychologii, ezoteryki, paramedycyny i radiestezji.

Koleżanki i Koledzy - macie swoje ulubione książki, napiszcie o nich. Czekamy na e-maile: biuletyn@inzynier.rzeszow.pl. n


18

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W RZESZOWIE 35-060 Rzeszów, ul. PCK 2, tel. 17 862 41 35, tel./fax 17 852 13 89 e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.pl

Chcesz mieć Rekomendację PZITB „Solidna Firma”? Przyjdź do nas! Jacek Hess

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, jako stowarzyszenie techniczne zrzeszające rzeczoznawców budowlanych i specjalistów o wysokich kwalifikacjach, wprowadza dla małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych bądź producentów materiałów budowlanych - możliwość uzyskiwania Rekomendacji PZITB „SOLIDNA FIRMA”. Stanowi to odpowiedź na wnioski nadchodzące od firm, które w okresie swojej działalności dały się poznać, jako rzetelne i odpowiedzialne w zakresie terminu i jakości robót. Dla wielu firm oprócz względów prestiżowych, będzie to dodatkowe potwierdzenie wiarygodności techniczno-ekonomicznej firmy np. przy przetargach. Warunki ubiegania się o rekomendację PZITB „SOLIDNA FIRMA” określone są w załączonym regulaminie, zaś wszelkie informacje i niezbędne formularze kwalifikacyjne uzyskać można w siedzibie PZITB przy ul. PCK 2 w Rzeszowie lub ze strony internetowej PZITB www.pzitb.rzeszow.pl.

„SOLIDNA FIRMA” REGULAMIN REKOMENDACJI PZITB „SOLIDNA FIRMA” §1 Rekomendację PZITB „SOLIDNA FIRMA” przyznaje Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie jako stowarzyszenie naukowotechniczne zrzeszające rzeczoznawców budowlanych i specjalistów o wysokich kwalifikacjach i pozycji zawodowej. §2 Rekomendację PZITB „SOLIDNA FIRMA” przyznaje się: - firmom budowlanym wykonawczym, - producentom wyrobów budowlanych, posiadającym siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. §3 Cel rekomendacji PZITB 1. Wzrost prestiżu firmy na rynku budowlanym.

2. Potwierdzenie wiarygodności firmy dla inwestorów w różnego rodzaju przetargach i konkursach w zakresie: - wiarygodności technicznej i jakości wykonywanych prac, - wiarygodności ekonomicznej i finansowej, - terminowości i rzetelności wykonywania zamówień. 3. Promocja firmy w wydawnictwach PZITB, na stronie internetowej PZITB i innych wydawnictwach. 4. Promocja firmy poprzez umożliwienie dostępu inwestorów do wykazu firm posiadających Rekomendację PZITB „SOLIDNA FIRMA”. §4 Warunki ubiegania się o rekomendację PZITB „SOLIDNA FIRMA” Firma ubiegająca się o uzyskanie rekomendacji przedkłada n/w dokumenty: 1. Formularz Kwalifikacyjny - zał. nr 1. 2. Formularz Rekomendacji - zał. nr 2. 3. Umożliwia przeprowadzenie audytu przez Komisję Kwalifikacyjną PZITB.


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń 4. Udostępnia na życzenie Komisji Kwalifikacyjnej dokumenty wyszczególnione w Formularzu Kwalifikacyjnym i Formularzu Rekomendacji. 5. O Rekomendację PZITB mogą się ubiegać firmy: - działające na rynku co najmniej 5 lat, - zatrudniające co najmniej 10 stałych pracowników, - o wielkości sprzedanej produkcji rocznej co najmniej 1 mln zł. §5 Procedura i warunki przyznawania Rekomendacji PZITB 1. Prezydium Zarządu Oddziału PZITB powołuje Komisję Kwalifikacyjną, której celem jest przeprowadzenie całej procedury Rekomendacji. 2. Formularz Kwalifikacyjny złożony przez firmę ubiegającą się o Rekomendacje analizuje i ocenia Komisja Kwalifikacyjna. 3. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie tej wstępnej oceny kwalifikuje firmę do II etapu Rekomendacji lub w przypadku nie spełnienia wymaganych kryteriów odmawia dalszego procedowania zawiadamiając firmę z uzasadnieniem odmowy i zaleceniem jakie podstawowe kryteria firma musi spełnić, aby w przyszłości mogła ponownie starać się o Rekomendację. 4. Firma zakwalifikowana do II etapu wypełnia i przekazuje do PZITB Formularz Rekomendacji. 5. Komisja Kwalifikacyjna analizuje i ocenia informacje podane w Formularzu Rekomendacji i celem podjęcia finalnej decyzji przeprowadza audyt w firmie ubiegającej się o Rekomendację. W czasie audytu oprócz ogólnej oceny firmy, komisja sprawdza według uznania dokumenty wyszczególnione w Formularzach. 6. Komisja Kwalifikacyjna w przypadku pozytywnej oceny firmy przedstawia Przewodniczącemu Oddziału PZITB wniosek o przyznanie Rekomendacji. 7. Rekomendację „ SOLIDNA FIRMA” przyznaje Prezydium ZO PZITB. Rekomendację podpisują: Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej i Przewodniczący ZO PZITB. §6

19

Rekomendacji i przeprowadzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną audytu sprawdzającego. §7 Opłaty firmy ubiegającej się o Rekomendację PZITB 1. Zgłoszenie firmy do Rekomendacji poprzez przekazanie do PZITB Formularza Kwalifikacyjnego - bez opłat. 2. Zakwalifikowana firma do II etapu wraz z przesłaniem Formularza Rekomendacji wpłaca na konto PZITB opłatę Rekomendacyjną w wysokości 1000 do 3000 zł (wg oceny komisji kwalifikacyjnej). 3. Za przedłużenie Rekomendacji na kolejny okres opłata wynosi 50% kwoty z poz. 2. §8 Forma Rekomendacji PZITB i jej wręczenie 1. Rekomendacja przekazywana jest w ozdobnej formie graficznej z treścią polecającą firmę jako rzetelnego, solidnego wykonawcę. 2. Rekomendacja wydawana jest również w formie elektronicznej umożliwiającej posługiwanie się nią podczas negocjacji i przetargów. 3. Rekomendacja będzie wręczana uroczyście w obecności oficjalnych gości i przedstawicieli władz. 4. Na uroczystości wręczenia Rekomendacji PZITB będzie przedstawiona informacja nt. rekomendowanej firmy. §9 Warunki ogólne 1. PZITB Oddział Rzeszów zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkie dokumenty otrzymane od firmy ubiegającej się o Rekomendację. 2. Zarząd Oddziału PZITB ma prawo anulować przyznaną firmie Rekomendację „SOLIDNA FIRMA” w przypadku uzyskania oficjalnych informacji o naruszeniu zasad etyki i nie spełnianiu istotnych warunków przyznania Rekomendacji.

Ważność Rekomendacji PZITB § 10 1. Okres ważności Rekomendacji „SOLIDNA FIRMA” wynosi 36 miesięcy od daty jej przyznania (wręczenia). 2. Rekomendacja może być przedłużona na kolejny taki sam okres po wypełnieniu przez firmę Formularza

Sprostowanie

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie. n

Sprostowanie

W numerze marcowym „Biuletynu Informacyjnego” został zamieszczony artykuł pt. „Uroczyste zebranie noworoczne Koła Seniorów PZITB w Rzeszowie”. Stowarzyszeniem, które ustanowiło wyróżnienia przyznawane osobom szczególnie zasłużonym było PZITB, natomiast w artykule zostało wpisane Stowarzyszenie Elektryków Polskich, co było błędem. Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja


20

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1, tel./fax 17 85 342 49 e-mail: pziits@poczta.onet.pl

Konferencja szkoleniowa

Konferencja szkoleniowa Krynica-Tylicz 2018 Grażyna Jaworska

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do wspierania pracowników w procesie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, dlatego w dniach od 28.02. 2018 r. do 2.03.2018 r. PZITS zorganizował wyjazdową konferencję szkoleniową Krynica-Tylicz 2018. Szkolenie odbyło się w pensjonacie „Barta” w Tyliczu w pobliżu uzdrowiska Krynica Zdrój. W imprezie uczestniczyło 30 osób: członkowie PZITS oraz spragnione zimowych atrakcji na stokach narciarskich uzdrowiska osoby towarzyszące (z obowiązującą pełną odpłatnością).

Tematyka dwudniowych szkoleń merytorycznych... ...dotyczyła najnowszych generacji rozwiązań technicznych w dziedzinie kotłów kondensacyjnych na biomasę firmy Herz oraz systemów kominowych firmy MK Żary.

W czasie jednego z wykładów

Herz wprowadził do oferty na polskim rynku kotły kondensacyjne na paliwo stałe w postaci peletu drzewnego. Kocioł Pelletstar Condensation łączy w sobie zalety kotłów peletowych (niskie koszty ogrzewania) z możliwością współpracy z wszystkimi rodzajami ogrzewań, szczególnie korzystnie z układami niskotemperaturowymi. W urządzeniu zastosowano unikatową konstrukcję wymiennika ciepła wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Rozwiązanie to daje możliwość obniżenia temperatury spalin do poziomu poniżej progu kondensacji. Efektem jest wysoka sprawność do 107% oraz doskonała współpraca z ogrzewaniem podłogowym. Kocioł dostępny jest na rynku w zakresie mocy od 10-60 kW, a układ kaskadowy pozwala na budowę źródła


Z życia stowarzyszeń

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

21

do 480 kW. Sterownik pozwala na współpracę z układem grzewczym w pełni automatycznie poprzez sterownie pogodowe i czasowe, równocześnie dbając o prawidłową temperaturę w zasobniku c.w.u. Sposoby dostarczania paliwa do kotła: 1. Ślimak transportujący paliwo z magazynu/silosa peletu. 2. System pneumatyczny z magazynu. 3. Zasobnik zasypowy znajdujący się przy kotle (o objętości maksymalnej do 210 litrów. Przedstawiono również modułowe kotły na biomasę typu Firematic i Biomatik z płynnie i automatycznie regulowanym procesem spalania i podawania paliwa (pelet, zrębki lub wióry drzewne). Systemy kominowe firmy MK Żary są produkowane m.in. z nierdzewnej stali ferrytycznej. Mogą to być kominy jednościenne, kominy dwuścienne, systemy kominowe do kotłów turbo i kondensacyjnych oraz agregatorów i z uwagi na rodzaj materiału, dają gwarancję jakości i bezpieczeństwa. Izolowane kominy metalowe oprócz wysokich parametrów technicznych i właściwości użytkowych charakteryzują się także nowoczesnym wyglądem. Uniwersalny wygląd stalowych systemów sprawia, że pasują one zarówno do nowoczesnych jak i klasycznych rozwiązań projektowanych obiektów. MK Żary oferuje także unikatowe rozwiązania systemów kominowych dla kotłów kondensacyjnych opalanych biomasą. Szkolenia z panelem dyskusyjnym odbywały się wieczorem, po obiadokolacji. Po zakończeniu bloku szkoleniowego odbyła się impreza kulturalna integracyjno-biesiadna.

Sporty zimowe - dla zdrowia i zadowolenia W wolnym czasie uczestnicy konferencji korzystali z możliwości jazdy na nartach na okolicznych stokach Tylicza, Jaworzyny Krynickiej, Słotwin lub WierchomliSzczawniku. Pogoda wyjątkowo dopisała w tym roku. Tuż przed naszym przyjazdem obfite opady pokryły stoki gór świeżą warstwą śniegu. Ujemna temperatura i słoneczna aura pozwoliły cieszyć się urokami szusowania na dobrze przygotowanych stokach. Z zadowoleniem obserwowaliśmy, że nasze rodzime kompleksy narciarskie rozbudowują się, unowocześniają i powstają nowe ośrodki, np. w Tyliczu i na Słotwinach. W weekendy i w czasie ferii zimowych korzystają z nich licznie przybywający całymi rodzinami nasi sąsiedzi - Czesi, Słowacy, Ukraińcy. Korzystając z pięknej pogody i dobrych warunków na stokach, wielu uczestników imprezy szkoleniowej przedłużyło sobie pobyt na weekend. Dziękujemy za miło spędzony czas. Do zobaczenia w górach za rok. n

Jak widać śniegu nie brakowało

Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką


22

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W RZESZOWIE Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Kopernika 1, 35-069 Rzeszów, tel./fax biuro 17 85 20 557, GSM (Prezes) 784 070 446 e-mail: rzeszow@sitk.org.pl www.sitk-rzeszow.pl

Katarzyna Noworól

Kadencja 2018-2022

Kadencja 2018-2022 rzeszowskiego Oddziału SITK RP

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału SITK RP w Rzeszowie, które odbyło się 23 marca 2018 r., zakończyło kadencję 2014-2018. Delegaci jednomyślnie uchwalili przyznanie Marianowi Sulenckiemu, pełniącemu przez osiem lat funkcję prezesa Oddziału, zaszczytnej godności Prezesa Honorowego Oddziału. Wybrali także władze na kolejne cztery lata. Prezesem rzeszowskiego Oddziału SITK RP został Lesław Bichajło. Na inauguracyjnym posiedzeniu Zarządu 9 kwietnia 2018 r. ukonstytuowało się Prezydium ZO. Pozostali, wybrani przez ZWZD Oddziału koledzy weszli w skład Zarządu. Wybrany został także skład Komisji Rewizyjnej. Prezydium Zarządu Oddziału: 1. Zbigniew Chrobak 2. Franciszek Kosiorowski 3. Andrzej Kościelniak 4. Krzysztof Kołodziej 5. Katarzyna Noworól -

wiceprezes ZO wiceprezes ZO wiceprezes ZO skarbnik ZO sekretarz ZO

Marian Sulencki Prezes Honorowy Oddziału

Członkowie Zarządu Oddziału: 1. Kazimierz Bik 2. Marian Jojczuk 3. Grzegorz Kloc 4. Andrzej Kochmański 5. Bogusław Łoboda 6. Andrzej Maksym 7. Zbigniew Ryznar 8. Mateusz Szarata 9. Marek Ustrobiński 10. Andrzej Zimierowicz 11. Piotr Kopczyk - zastępca członka ZO Komisja Rewizyjna Oddziału: 1. Tadeusz Karasiński - przewodniczący KR 2. Kazimierz Ślączka - członek KR 3. Zofia Wróbel - członek KR

Lesław Bichajło prezes rzeszowskiego Oddziału SITK RP

Wszystkim wybranym: Prezesowi, Członkom Prezydium i Zarządu oraz Członkom Komisji Rewizyjnej - gratulujemy, życząc owocnej współpracy i pracy dla dobra wspólnego. n


Z życia stowarzyszeń

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

23

Z żałobnej karty rzeszowskiego Oddziału SITK Odszedł od nas nieodżałowany Kolega, jeden z najbardziej zasłużonych dla drogownictwa Polski południowo-wschodniej.

mgr inż.

Edward Łukawski (1939-2018)

Edward Łukawski (popularnie Edziu) urodził się 12 kwietnia 1939 r. w Kielcach. Po ukończeniu kieleckiej szkoły podstawowej im. Stanisława Staszica oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w roku 1957 rozpoczął studia w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Od początku wybrał sobie specjalizację - komunikacja. Już w czasie studiów zapowiadał się dobrze. Należał do grupy pięciu studentów komunikacji, który w przewidywanym okresie pięciu lat, z liczby pięćdziesięciu sześciu studentów tej specjalności ukończył studia w planowanym terminie. Udzielał się także jako sportowiec, reprezentując barwy Politechniki Krakowskiej w Akademickim Związku Sportowym i to z sukcesami w siatkówce mężczyzn oraz w piłce nożnej. Po ukończeniu studiów, w 1962 r. powrócił do Kielc, gdzie podjął pracę w kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych (potocznie „kapri”). W tzw. międzyczasie poznał swą przyszłą żonę, rzeszowiankę ze Staroniwy i za głosem serca przeniósł się do Rzeszowa. Tu, od 1967 roku rozpoczął pracę i karierę zawodową w rzeszowskim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego jako, początkowo, starszy asystent projektanta, projektant, później, starszy projektant i w końcu kierownik zespołu drogowego. Trudno byłoby znaleźć w ówczesnym województwie rzeszowskim powiat, w którym by nie zaprojektował jakiejś drogi, bądź ulicy. Był autorem wielu projektów ulic Rzeszowa, w tym głównie wszystkich wylotów z miasta oraz trasy głównej przez Rzeszów. Uczestniczył w wielu opracowaniach konkursowych i koncepcyjnych, z których ponad osiemdziesiąt procent zostało zrealizowanych albo bezpośrednio przez Edzia albo według Jego koncepcji przez kolegów z branży. Rzeszów rozwijał się w szybkim tempie i z małego „grajdołka” stawał się prawdziwie wojewódzkim miastem, a jak wiemy, układ komunikacyjny stanowi rdzeń miasta. Oprócz Rzeszowa, kolega Edward „polubił” takie miasta jak: Stalowa Wola, Mielec, Sanok, Kolbuszowa i Jarosław i tam zaprojektował wiele budowli drogowych. Specjalizował się głównie w ulicach, ale i drogi pozamiejskie nie były Mu obce. Poza pracą w Biurze Komunalnym (zwyczajowa nazwa Biura Projektów Budownictwa Komunalnego) udzielał się jako weryfikator projektów w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt”, w Biurze „Inwestprojekt” oraz współpracował z wieloma innymi pracowniami projektowymi poza Rzeszowem. Współdziałał także z wieloma rzeszowskimi (i nie tylko) architektami w zakresie rozwiązywania problemów komunikacyjnych na projektowanych przez nich osiedlach.

W latach 1992-1998 był aktywnym członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Zawsze był chętny do współpracy, pomocny w rozwiązywaniu problemów, kompetentny w podejmowaniu przez siebie decyzji zawodowych. Niezależnie od tego, koleżeński, sympatyczny w obyciu zdołał obdarowywać wszystkich kolegów swoja pogodą ducha. Gdy pojawiały się problemy, zawsze znalazł ich dobre rozwiązanie. W 2004 r. przeszedł na emeryturę, ale swojej pracy zawodowej nie przerwał i praktycznie, do 2015 r. był czynnym drogowcem. Potem choroba uniemożliwiła Mu dalsze wykonywanie zawodu. Oprócz absorbującego życia zawodowego, z wielkim zaangażowaniem udzielał się społecznie. Był aktywnym członkiem Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1985 roku jako czynny Rzeczoznawca SITK w specjalności „Układy komunikacyjne w miastach”, w ramach działalności gospodarczej SITK, wykonał wiele projektów, ekspertyz, opinii, a także je weryfikował. Po przejściu na emeryturę działał w Klubie Seniorów. Był jego duszą, a także inspiratorem i organizatorem corocznych spotkań seniorów. Angażował się w te imprezy osobiście, choćby przez własne występy wokalne, wśród których niezapomniana zostanie Jego „Ninon”. W uznaniu Jego zasług w pracy na niwie Stowarzyszenia, w 2006 r. uhonorowany został przez Zarząd Krajowy SITK godnością Zasłużonego Seniora SITK. Od początku istnienia Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jako członek PDK OIIB uczestniczył aktywnie w jej pracach, np. w ramach działalności Sądu Dyscyplinarnego Izby. Swoje życie zawodowe poświęcił ziemi rzeszowskiej. Był znanym i lubianym inżynierem. Bardzo długo i dzielnie zmagał się z problemami kardiologicznymi (przeszedł trzy zawały). Niestety, nawet wszczepiony niedawno rozrusznik nie był w stanie pokonać pogarszającego się stanu serca. Zmarł 20 kwietnia 2018 r., pozostawiając w żałobie rodzinę oraz liczne grono kolegów i przyjaciół. Wszyscy, którzy mieli możliwość poznać Edzia i z Nim współpracować, zachowają Go we wdzięcznej pamięci, nie tylko jako wybitnego drogowca, ale również dobrego i mądrego Człowieka. Cześć Jego pamięci! Odpoczywaj w spokoju, niedługo się spotkamy... Wspomnienie napisał Zbigniew Chrobak


24

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1, tel. 17 862 13 91 e-mail: simp.rzeszow-projekt@wp.pl www.simp.org.ptc.pl

Barbara Kopeć

Jubileusz 80-lecia

Jubileusz 80-lecia działalności Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie

Spotkanie jubileuszowe odbyło się 20 kwietnia 2018 r. w hotelu „Łańcut”. Uczestników powitał prezes Oddziału SIMP w Rzeszowie Janusz Dobrzański i przedstawił w referacie 80 lat działalności Oddziału. Przyczynił się on do upowszechnienia wiedzy w zakresie techniki, mechaniki i wszystkich specjalności oraz dziedzin pokrewnych. Następnie przedstawiono historię rozwoju produkcji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach Polski południowo-wschodniej. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski - gratulacje złożyli: prezes Barbara Kopeć i wiceprezes Bolesław Pałac.

„Wielka i miła niespodzianka” Prezentem były zdjęcia Janusza Baurskiego (18961956) absolwenta Wydziału Maszyn Politechniki Warszawskiej, wybitnego organizatora polskiego przemysłu maszynowego i zbrojeniowego, pierwszego budowniczego i dyrektora fabryki w Rzeszowie przy ul. Hoffma-

Pamiątkowe zdjęcia mgr inż. Janusza Baurskiego z okresu wojny i pracy

nowej (ZELMER), będącej filią Spółki Akcyjnej „H. Cegielski” w Poznaniu. Janusz Baurski, żołnierz II Rzeczypospolitej, uczestnik wojny 1919-1920, z ogromnym zaangażowaniem realizował prace przy budowie fabryki obrabiarek i dział przeciwpancernych, budując ją w Rzeszowie w niespełna rok. Zdjęcia otrzymane od rodziny Janusza Baurskiego z Warszawy, do tej pory nigdzie nie publikowane, okazały się, zgodnie ze słowami prezesa Janusza Dobrzańskiego: „wielką i miłą niespodzianką”. Darczyńcom - dziękujemy. n

Życzenia od SEP dla SIMP


biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń

25

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ RZESZOWSKI 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1, tel. 17 85 347 22, 85 075 60, tel./fax 17 85 075 61 NIP 526-000-09-79, www.seprzeszow.pl, e-mail: zarzad@seprzeszow.pl

XXIX

XXIX Walny Zjazd Delegatów SEP O/Rzeszów Walny Zjazd Walny Zjazd Delegatów w Rzeszowskim Oddziale SEP po czterech latach kadencji 2014-2018 odbył się w dniu 15.03.2018 r. Zjazd dokonał podsumowania działalności oddziału, zapoznał się z realizacją planów rocznych oraz z sytuacją finansową. Zgodnie ze Statutem SEP, ustępujący prezes Bolesław Pałac, który pełnił funkcję przez dwie pełne kadencje, złożył przed Zjazdem sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, przedstawiając realizację bardzo bogatych form działalności Stowarzyszenia. Swoje sprawozdania złożyły również Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za działalność w ostatniej kadencji. Zjazd wybrał nowy Zarząd na kadencję 20182022. Prezydium Zarządu Oddziału będzie pracować w tej kadencji w następującym składzie: l prezes - Barbara Kopeć l wiceprezes - Bolesław Pałac l wiceprezes - Zbigniew Styczeń l wiceprezes, skarbnik - Wiesław Lelek l sekretarz - Urszula Turek l członek - Julian Jaworski Przed Odziałem SEP w Rzeszowie w tej kadencji stoją bardzo ważne i doniosłe wydarzenia, z których najważniejsze - to obchody 280. rocznicy urodzin ks. Józefa Hermana Osińskiego - pierwszego polskiego elektryka, absolwenta dawnego „gimnazjum pijarskiego” (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Konarskiego) w Rzeszowie, pioniera techniki odgromowej (wydarzenie to połączone jest również z obchodami 360-lecia powstania „gimnazjum pijarskiego” oraz z otwarciem skweru ks. J.H. Osińskiego).

Ustępujący prezes Bolesław Pałac przekazuje Barbarze Kopeć gratulacje z okazji wyboru na prezesa SEP

Rok 2019 to rok 100-lecia powstania SEP. Nasz oddział będzie zaangażowany w uroczyste obchody tej rocznicy. Ustępujący Zarząd SEP w Rzeszowie składa serdecznie podziękowanie instytucjom, firmom, szkołom i uczelni oraz osobom, które w latach 2014-2018 współpracowały w realizacji wielu projektów integrujących środowisko elektryków, podnosząc ich kwalifikacje oraz dbając o historię elektryki i ludzi z nią związanych. Nowy Zarząd zaprasza wszystkich do współpracy ze Stowarzyszeniem w nadchodzącej kadencji 2018-2022. n Uczestnicy XXIX WZD SEP Oddział Rzeszów


26

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

Z życia stowarzyszeń

Konkurs

Konkurs prac własnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2018 r. Urszula Turek

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie przy współudziale Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie zorganizował w dniu 27 kwietnia 2018 roku galę finałową konkursu na „Najciekawszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Do finału zakwalifikowało się 7 prac. Były to prace uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie: - Barbara Kopeć - prezes SEP, - Kazimierz Kamuda - członek Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej, sekretarz Oddziału Rzeszowskiego SEP, członek Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy Zarządzie SEP, - Urszula Turek - członek Prezydium Zarządu, - Aleksander Pękala - członek Sądu Koleżeńskiego SEP, dyrektor Elektromontażu Rzeszów Sp. z o.o w Przemyślu, - Barbara Jachimowicz - członek Zarządu SEP. Podsumowując przebieg i wyniki konkursu Komisja Konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom wykonanych prac oraz duże zaangażowanie uczestników w ich przygotowanie. Uczniowie uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą techniczną, a ich projekty i wykonane prace na pewno znajdą zastosowanie w przemyśle.

Oficjalne wyniki zmagań konkursowych -

I miejsce - praca „Manipulator” - autor Mikołaj Pasterz, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie,

Zwycięzcy, współorganizatorzy i jury konkursu w 2018 r.

-

II miejsce - praca „Komputer chłodzony cieczą” - autor Mateusz Piczak z Zespołu Szkół Elektronicznych, III miejsce - praca „Drukarka 3D Delta” ucznia Pawła Solarza z Zespołu Szkół Elektronicznych.

Wyróżnienia otrzymały prace: - Aplikacja „Mój ogród” na tablety i smartfony uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli - Weroniki Kulawskiej, Natalii Brzozowskiej, Rafała Nieradki, - „Elektroniczny kosz” - praca Arkadiusza Borowiaka ucznia Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, - „Szafka elektroniczna - magazyn” - ucznia Jakuba Buryło z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, - „Robot badawczy” - praca przedstawicieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Michała Techmana i Michała Łobazy.

Zakończenie konkursu Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe, nagrody pieniężne, upominki od sponsorów, tj. PDK OIIB i Elektromontaż Sp. z o.o. w Przemyślu i Rzeszowskiego Oddziału SEP. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród przewodnicząca Komisji Konkursowej Barbara Kopeć w imieniu całej Komisji złożyła wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w tegorocznym konkursie, pogratulowała osiągniętych wyników, podziękowała sponsorom. Życzyła wszystkim sukcesów w nauce i w życiu osobistym. Pogratulowała także opiekunom - nauczycielom startujących w konkursie uczniów - za pomoc w przygotowaniu ich do konkursu. n


Z życia stowarzyszeń

biuletyn informacyjny nr 2 (56) 2018

27

Konkurs

Konkurs „Mam pomysł” Irena Jamróz

23 kwietnia 2018 odbył się finał konkursu „Mam pomysł” na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną - działający model z zakresu techniki. Jest on wspólnym przedsięwzięciem Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie i Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich, pod Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przebieg konkursu Adresatem konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych Podkarpacia, a jego celem było rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, umiejętności samokształcenia, stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa. W finale konkursu znalazło się 5 prac: „Model zamka szyfrowego na Arduino UNO”, „Model lodówki na ogniwie Peltiera”, „Miniatura modelu auta terenowego z recyklingu”, „Gra Miejska Real-time”, „Tablica wyników sportowych”. Komisja Konkursowa obradowała w składzie: 1. dr inż. Barbara Kopeć, prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - przewodnicząca, 2. mgr inż. Irena Jamróz - dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych, 3. mgr inż. Zbigniew Zagrodnik - wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych, 4. mgr inż. Michał Pitucha - nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSE. Finaliści konkursu zaprezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową.

Zwycięzcy konkursu -

Prezes Barbara Kopeć wręcza pamiątkowe dyplomy

pracę „Model zamka szyfrowego na Arduino UNO”, obydwoje z Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Zwycięzcom i wyróżnionym uczestnikom konkursu gratulujemy, nauczycielom-opiekunom uczniów wykonujących prace konkursowe - dziękujemy. Zapraszamy do udziału w następnych konkursach. n

I miejsce: Mateusz Woźniak z Gimnazjum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie za pracę „Gra Miejska Real-time”, - II miejsce: Radosław Pawełek z Zespołu Szkół w Przewrotnem za pracę „Tablica wyników sportowych”, - III miejsce: Oskar Lew z Gimnazjum Publicznego w Połomi za pracę „Miniatura modelu auta terenowego z recyklingu”. Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Startek za pracę „Model lodówki na ogniwie Peltiera” i Jakub Sondej za Zwycięzcy, opiekunowie i jury konkursu „Mam pomysł”


Zaawansowanie prac na budowie nowej siedziby PDK OIIB w Rzeszowie. Fot. Paweł Olech

Biuletyn Informacyjny Podkarpackiej OIIB  

Biuletyn Informacyjny Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – czerwiec 2018 r.

Biuletyn Informacyjny Podkarpackiej OIIB  

Biuletyn Informacyjny Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – czerwiec 2018 r.

Advertisement