__MAIN_TEXT__

Page 1


E551 Princess


0001 Klara


B019 Berni


3605 Platynowa Linia


B601 Marzenie platynowe


Sygnatury kolekcji marek Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Logotyp WISTIL GRUPA

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu firmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny kerning.

Profile for Polish Porcelain Factories

Cmielow  

Cmielow  

Advertisement