__MAIN_TEXT__

Page 1


B014 ZĹ‚ota Linia


Logotyp WISTIL GRUPA

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu firmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny kerning.

Profile for Polish Porcelain Factories

Chodziez  

Chodziez  

Advertisement