__MAIN_TEXT__

Page 1


Imbryk

Spodek


Logotyp WISTIL GRUPA

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu firmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny kerning.

Profile for Polish Porcelain Factories

Ćmielów Design Studio  

Ćmielów Design Studio  

Advertisement