Page 1


Imbryk

Spodek


Logotyp WISTIL GRUPA

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu firmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny kerning.

Ćmielów Design Studio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you