Page 1

7 DIWRNOD YR WYTHNOS - AGORED I BAWB 7 DAYS A WEEK - ALL WELCOME

SINEMA CINEMA

Ionawr • January 2020

PONTIO BANGOR

1917, Little Women, Deian a Loli The Personal History of David Copperfield, Cats, Star Wars: The Rise of Skywalker, La Dolce Vita a llawer mwy! and much more! @sinemapontio


Prem

ière

Martin Thomas, Elin Gwyn, Dafydd Roberts Cast - Lowri Jarman, Gwern Jones, Rhian Blythe, Simon Watts, Emyr Gibson Iau 2 Ionawr, 12.30 / 2.30 / 4.00 Gwener 3 Ionawr, 12.30 / 2.30 / 4.00 4 tocyn yr archeb

Thurs 2 January, 12.30 / 2.30 / 4.00 Friday 3 January, 12.30 / 2.30 / 4.00 Tickets limited to 4 per order

Dyma ffordd wych i ddechrau’r flwyddyn, cyfle i fod ymhlith y cyntaf i weld ambell bennod newydd sbon o’r gyfres hynod bobologaidd.

What a great way to start the year - be among the first to see brand new episodes of the highly popular television series Deian a Loli.

Deian a Loli a’n Car Bach Ni Mae gan Deian a Loli feddwl y byd o Brwt - car bach y teulu - ond ar y ffordd i Lyn Padarn daw’n amlwg fod Brwt yn sâl iawn. Dechreua besychu a chrynu cyn dod i stop yn llwyr. Does dim dewis gan yr efeilliaid ond mynd i chwilio am fecanics gorau’r wlad er mwyn osgoi gweld Brwt yn mynd i’r domen sgrap.

Both Deian and Loli think the world of Brwt - the family car - but on the way to Llyn Padarn it becomes clear that Brwt is very ill. The car starts to cough and tremble before coming to a complete halt. The twins go looking for the best mechanics in the country to avoid Brwt ending up on the scrapheap.

Deian a Loli a Mam a Dad Tocynnau AM DDIM FREE Tickets

Dydi hi ddim yn deg - mae oedolion yn cael gwneud beth bynnag yr hoffent. Mae Deian a Loli wedi cael llond bol, felly pan fyddent yn cyfarfod Merfyn y Dewin, maent yn dymuno cael bod yn oedolion. Ond ydi 'hynny'n gymaint o hwyl ag y mae'n ymddangos?

It’s not fair - adults can do whatever they want while children still have to listen to their parents! Deian and Loli are fed up, so when they meet Merfyn the Wizard, they don’t hesitate to become adults. But is that as much fun as it seems?

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Star Wars: The Rise of Skywalker J.J. Abrams, 2019, 140m Cast - Daisy Ridley, John Boyega, Carrie Fisher, Mark Hamill, Oscar Isaac

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Iau 2 – Sadwrn 18 Ionawr

Thursday 2 – Saturday 18 January

Flwyddyn ar ôl digwyddiadau The Last Jedi, rydym yn dod ar draws gweddillion y Resistance unwaith eto yn gwrthdaro â’r First Order a siwrne cymleth Rey, Finn a Poe Dameron yn parhau. Daw gyflafan hynafol rhwng y Jedi a’r Sith i uchafbwynt, gan ddod â saga sinematig Skywalker i ben.

A year after the events of The Last Jedi, we find the surviving members of the Resistance facing the First Order once more as Rey, Finn and Poe Dameron’s journey continues. Meanhwile the ancient conflict between the Jedi and the Sith reaches its climax, bringing the Skywalker saga to a definitive end.

La Dolce Vita Federico Fellini, 1960, 174m Cast - Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimee, Alain Cuny, Nico Mercher 8 Ionawr 8.15pm

Wednesday 8 January 8.15pm

I ddathlu canmlwyddiant genedigaeth y cyfarwyddwr ffilm o’r Eidal - Federico Fellini mae’r BFI yn ail-ryddhau’r clasur oesol La Dolce Vita. Dyma epic sy’n drigain eleni ac yn cael eu chydnabod fel un o binaclau mawr sinema y 1960au. Cafodd y ffilm gryn dipyn o sylw pan y rhyddhawyd a hyd heddiw mae’n ddylanwad drom. Ychydig iawn o ffilmiau sydd mor fawr, mor glyfar, mor hardd a mor hanesyddol a hon. Dewch i brofi'r bywyd chwerw-felys.

To honour the centenary of the birth of legendary Italian film director Federico Fellini the BFI will be re-releasing a new restoration of La Dolce Vita. This 60 year old film epic stands as a towering achievement of 1960s cinema. The film caused a sensation on its initial release and has had a profound influence on popular culture worldwide. Very few films are this big, this smart, this beautiful and this historic. Come and taste the bitter-sweet life.

“The film that conquered the world” Martin Scorsese


1917 Sam Mendes, 2019, 120m Cast - Benedict Cumberbatch, Richard Madden, George MacKay, Dean-Charles Chapman Gwener 10 – Iau 23 Ionawr

Friday 10 – Thursday 23 January

Peidiwch â methu’r cyfle i ymgolli yn ffilm newydd sbon Sam Mendes (Skyfall). Dyma campwaith technegol, ffilm ‘one-take’ a fydd yn cyrraedd sgrin fawr Pontio ar ddiwrnod rhyddhau. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf dilynwn ddau breifat ifanc wrth iddynt geisio cyflawni tasg amhosib: cyflwyno neges yn ddwfn yn nhiriogaeth y gelyn er mwyn atal 1,600 o ddynion, gan gynnwys brodyr un o’r milwyr, rhag cerdded i ganol trap farwol. Dewch ar gyfer profiad ffilm gwbl anhygoel, llawn tensiwn, sŵn a chyffro.

Catch this extraordinarily immersive new film from Sam Mendes (Skyfall). This one-take technical masterpiece will be playing from day of release in Pontio on our big screen. Two young British privates during the First World War are given an impossible mission: deliver a message deep in enemy territory that will stop 1,600 men, and one of the soldier’s brothers, from walking straight into a deadly trap. Come and experience an unbelievably tense and exciting movie experience.

ROH Byw/Live The Sleeping Beauty Darllediad /Live Satellite Screening Tchaikovsky, 2019, Marius Pepita, Frederick Ashton Iau 16 Ionawr, 7.15pm £16 / £13 dros 60 / £10 myfyrwyr a dan 18

Thursday 16 January, 7.15pm £16 / £13 over 60s / £10 students and under 18s

Mae’r clasur yma o fyd bale Rwseg wedi bod yn cyffroi cynulleidfaoedd yn Covent Garden ers 1946. Mae’r cynhyrchiad gwreiddiol a lwyfanwyd ar ôl yr ail ryfel byd wedi’i adfywio gyda gwisgoedd a sets gwreiddiol Oliver Messel a choreograffi Marius Pepita. Dyma gynhyrchiad sydd yn sicr o swyno unrhyw un sy’n ei weld.

This classic Russian ballet has been delighting audiences in Covent Garden since 1946. The original post war production has been revived with Oliver Messel’s original designs and costumes and Marius Pepita’s original choreography. This ballet is sure to cast its spell over anyone who sees it.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


Iris @ Pontio Iau 23 Ionawr, 5.30pm - 7.00pm £5/£3

Thursday 23 January, 5.30pm - 7.00pm £5/£3

7.00-8.30pm Derbyniad i bawb sydd â thocynnau gyda grŵp staff LHDT Prifysgol Bangor. Fel rhan o ymweliad blynyddol Gwyl IRIS yma i’r gogledd, mae’n bleser gennym gydweithio unwaith eto er mwyn cynnig noson o oreuon yr ŵyl yn 2019. Mi fydd cyfle i wylio tri ffilm fer arobryn - Black Hat, My Brother is a Mermaid a Greta - gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn gydag Alfie Dale, cyfarwyddwr Mr Brother is a Mermaid.

7.00-8.30pm Reception for all ticket holders in partnership with Bangor University’s LGBT Staff Group. As part of IRIS Festival’s annual week of events in North Wales we are delighted to host a Best of Iris 2019 showcase. Three award winning short films from Iris Prize LGBT+ Film Festival 2019 - Black Hat, My Brother is a Mermaid and Greta – followed by Q+A with Alfie Dale, creator of ‘My Brother is a Mermaid’.

www.irisprize.org

Little Women Greta Gerwig, 2019, 135m Cast – Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 24 – Iau 30 Ionawr

Friday 24 – Thursday 30 January

Fersiwn newydd o’r clasur sy’n oesol ac amserol. Mae hanes y chwiorydd March – pedair merch ifanc, sy’n benderfynol o fyw eu bywydau ar eu thelerau eu hunain yn siŵr o blesio i’r eithaf.

A new version of the classic that is both timeless and timely. Come and enjoy the beloved story of the March sisters – four young women each determined to live life on her own terms.

Ar agor yn ddyddiol Open daily Ar lefel 2!

On Level 2!

BAGELS PITSA PIZZA WAFFLAU WAFFLES CACENNAU CAKES PRYDAU ARBENNIG CHEF’S SPECIALS


Cats Tom Hooper, 2019, 109m James Corden, Judy Dench, Jason Derulo, Idris Elba Gwener 24 – Iau 30 Ionawr

Friday 24 – Thursday 30 January

Mae sioe gerdd Andrew Lloyd Webber wedi'i drawsnewid i ddigwyddiad sinematig arloesol gan ail-lunio’r sioe ar gyfer cenhedlaeth newydd.

Andrew Lloyd Webber’s record-shattering stage musical is transformed into a breakthrough cinematic event.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Frozen 2 Chris Buck, 2019, 100m Cast - Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Sadwrn 25 Ionawr + Sadwrn 1 Chwefror, 11.00am

Saturday 25 January + Saturday 1 February, 11.00am

Cyfle arall i ddilyn Elsa y Frenhines Eira a’i chwaer Anna ar antur ymhell i ffwrdd o deyrnas Arendelle gyda’u Kristoff, Olaf, a Sven.

Another chance to join Elsa the Snow Queen and her sister Anna as they embark on an adventure far away from the kingdom of Arendelle.

NT Live: Present Laughter (Encore) Noel Coward, 2019, 180m Cast – Andrew Scott, Indira Varma, Sophie Thompson, Mercher 29 Ionawr, 2pm £13 / £11

Wednesday 29 January, 2pm £13 / £11

Matthew Warchus sy’n cyfarwyddo Andrew Scott (Sherlock, Fleabag) yng nghomedi Noël Coward.

Matthew Warchus directs Andrew Scott (BBC’s Sherlock, Fleabag) in Noël Coward’s provocative comedy.

ROH Byw/Live: La Bohème Darllediad Byw/Live Satellite Screening Giacomo Puccini, 2020, 180m Mercher 29 Ionawr, 7.45pm £16 / £13 dros 60 / £10 myfyrwyr a dan 18

Wed 29 January, 7.45pm £16 / £13 over 60s / £10 students and under 18s

Opera glasurol Puccini am gariadaon ifanc. Mae cynhyrchiad Richard Jones yn cyfleu’n berffaith cymysgedd o gomedi, rhamant a thrasedi.

Puccini’s opera of young love in 19th century Paris. Richard Jones’s production perfectly captures comedy, romance and tragedy.


Aquarela Victor Kossavosky, 2018, 89m Iau 30 Ionawr, 8.15pm

Thursday 30 January, 8.15pm

Taith sinematig drwy harddwch trawsnewidiol a phwer amrwd dŵr. O ddyfroedd rhewllyd ansicr Llyn Baikal yn Rwsia i Corwynt Irma ym Miami i Raeadr Angel nerthol Venezuela, dŵr yw prif gymeriad Aquarela, gyda’r cyfarwyddwr Victor Kossavosky yn cynnig portread o rym pur ac ewyllys cyfnewidiol elfen fwyaf gwerthfawr y Ddaear.

A cinematic journey through the transformative beauty and raw power of water. From the frozen waters of Russia’s Lake Baikal to the throes of Hurricane Irma in Miami to Venezuela’s mighty Angel Falls, water is Aquarela’s main character, with director Victor Kossavosky capturing the force and capricious will of Earth’s most precious element.

The Personal History of David Copperfield Armando Iannucci, 2019, 119m Cast – Tilda Swinton, Dev Patel, Hugh Laurie

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 31 Ionawr – Iau 6 Chwefror

Friday 31 January – Thurs 6 February

Mae Armando Iannucci yn cyfuno ei arddull ffraeth gyda nofe Dickens ar gyfer fersiwn disglair o’r clasur. Ffilm sy’n ail ddylunio y gwreiddiol er mwyn creu ffilm sydd bendant yn byw yn yr 21eg ganrif.

Director Armando Iannucci brings his sardonic wit to Charles Dickens’ classic autobiographical novel. He transposes the source material into a decidedly 21stcentury cinematic context.

Kinky Boots: The Musical Jerry Mitchell, Cindy Lauper, 2019, 135m Cast - Matt Henry, Killian Donnelly, Natalie McQueen Mawrth 4 Chwefror, 8pm + Sul 9 Chwefror, 5.30pm £13/£11/£10

Tuesday 4 February, 8pm + Sunday 9 Feb,5.30pm £13/£11/£10

Ffilmiwyd yn fyw yn Theatr Adelphi yn Llundain. Mae Charlie yn berchennog ffatri sy’n brwydro i achub ei fusnes ac mae Lola yn ddiddanwr gwych gyda syniad gyffrous.

Filmed live at London’s Adelphi Theatre. Charlie is a factory owner struggling to save his family business, and Lola is a fabulous entertainer with a wildly exciting idea.


Ionawr January Mer/Wed 1 AR GAU/CLOSED Iau/Thu 2 PREMIERE DEIAN A LOLI U 12.30pm/2.30pm/4.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 8.15pm Gwe/Fri 3 PREMIERE DEIAN A LOLI U 12.30pm/2.30pm/4.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 8.15pm Sad/Sat 4 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A relaxed/£5 11 .00am STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 3D 2.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 8.15pm Sul/Sun 5 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 2.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm 11 .00am Llun/Mon 6 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 3D STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 2.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A subtitled 5.30pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 8.15pm 11 .00am Maw/Tue 7 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 2.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 8.15pm 11 .00am Mer/Wed 8 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 2.00pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm LA DOLCE VITA 12A 8.15pm 2.00pm Iau/Thu 9 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 5.30pm STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 8.15pm 5.30pm Gwe /Fri 10 1917 15 1917 15 8.15pm 11 .00am Sad/Sat 11 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 1917 15 2.00pm 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 2.00pm Sul/Sun 12 1917 15 1917 15 5.30pm 2.00pm Llun/Mon 13 1917 15 subtitled 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm Maw/Tue 14 1917 15 2.00pm 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 2.00pm Mer/Wed 15 1917 15 1917 15 5.30pm

Tocynnau a gostyngiadau

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5.50 / Dros 60 £6.50 / Myfyrwyr £6

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

1917 15 8.15pm Iau/Thu 16 1917 15 2.00pm 1917 15 4.30pm ROH LIVE: THE SLEEPING BEAUTY 12A 7.15pm Gwe/Fri 17 1917 15 2.00pm 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 11 .00am Sad/Sat 18 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER 12A 1917 15 2.00pm 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 2.00pm Sul/Sun 19 1917 15 1917 15 5.30pm 2.00pm Llun/Mon 20 1917 15 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 2.00pm Maw/Tue 21 1917 15 subtitled 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 2.00pm Mer/Wed 22 1917 15 1917 15 5.30pm 1917 15 8.15pm 2.00pm Iau /Thur 23 1917 15 IRIS yn/in PONTIO 15 5.30pm 1917 15 8.15pm Gwe/Fri 24 CATS 12A 2.00pm LITTLE WOMEN U 5.30pm CATS 12A 8.15pm 11 .00am Sad/Sat 25 FROZEN 2 PG CATS 12A 2.00pm LITTLE WOMEN U 5.30pm CATS 12A 8.15pm 2.00pm Sul/Sun 26 CATS 12A LITTLE WOMEN U 5.30pm 2.00pm Llun/Mon 27 LITTLE WOMEN U CATS 12A subtitled 5.30pm LITTLE WOMEN U 8.15pm 2.00pm Maw/Tue 28 LITTLE WOMEN U subtitled LITTLE WOMEN U 5.30pm CATS 12A 8.15pm 2.00pm Mer/Wed 29 NT LIVE: PRESENT LAUGHTER 12A ROH Live: LA BOHÈME 12A 7.45pm 2.00pm Iau/Thur 30 CATS 12A LITTLE WOMEN U 5.30pm AQUARELA 12A 8.15pm Gwe/Fri 31 THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD PG 2.00pm THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD PG 5.30pm THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD PG 8.15pm

Cinema ticket prices and concessions

Adult £7.50 / Child (under 18) £5.50 / Over 60 £6.50 / Student £6

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Profile for Pontio Bangor

Sinema Pontio Cinema - Ionawr/January 2020  

Pontio's guide to what's on in the cinema in January 2020.

Sinema Pontio Cinema - Ionawr/January 2020  

Pontio's guide to what's on in the cinema in January 2020.

Profile for pontio