Page 1

Ffilmiau Ionawr 2018

Films

January 2018

The Greatest Showman Three Billboards Star Wars: The Last Jedi , Ferdinand The Disaster Artist, The Post ROH Live: Rigoletto a llawer mwy! and much more!


Star Wars: The Last Jedi Rian Johnson, 2017, 150m Cast – Mark Hamill, Daisy Ridley, Carrie Fisher, John Boyega Iau 14 Rhagfyr - Iau 11 Ionawr

Thursday 14 December - Thursday 11 Jan

Mae’r ffilm hir-ddisgwyliedig sy’n ddilyniant i’r ffilm hynod boblogaidd The Force Awakens yma o’r diwedd. Mae bodolaeth heddychlon ac unig Luke Skywalker yn cael ei droi ben i waered pan mae’n cyfarfod Rey, merch ifanc sy’n dangos arwyddion clir o’r ‘Force’.

The long awaited follow up to the record breaking reboot The Force Awakens is finally with us. Luke Skywalker’s peaceful and solitary existence gets upended when he meets Rey, a young woman who shows strong signs of the Force.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Craith Gareth Bryn, 2017, 50m (isdeitlau /subtitled) Cast – Sian Reese Williams, Sion Alun Davies, Rhodri Meilir, Gillian Elisa Nos Iau 4 Ionawr 8.15pm , Tocynnau am ddim + Q&A Q&A gyda chyfieithu ar y pryd

Thursday 4 January 8.15pm Free Tickets + Q&A Q&A with translation

Cyfle i weld pennod gyntaf drama newydd gyffrous S4C sydd wedi ei gosod yn nhirwedd drawiadol Eryri. Pan mae corff dynes ifanc yn cael ei ddarganfod mewn afon leol, mae byd D.I. Cadi John - a’r byd o’i chwmpas - yn cael ei newid am byth. Addas ar gyfer 15+ Trefnwyd ar y cyd gyda BAFTA Cymru.

Be among the first to see S4C’s new exciting detective drama set in the dramatic scenery of Snowdonia. When the body of a young woman is found in a local river, D. I. Cadi John’s world - and the world around her - is changed forever. Suitable for 15+ Organised in partnership with BAFTA Cymru.


The Disaster Artist James Franco, 2017, 103m Cast – James Franco, Dave Franco, Seth Rogan Gwener 12 – Iau 18 Ionawr

Friday 12 – Thursday 18 January

Pan fydd Greg Sestero, actor ifanc, yn cwrdd â chyd ddisgybl actio – Tommy Wiseau, dyn rhyfedd a dirgel, maent yn ffurfio cyfeillgarwch unigryw ac yn teithio i Hollywood i geisio gwireddu eu breuddwydion. Canlyniad hyn yw’r ffilm sy’n enwog am fod y ffilm ‘wael’ enwocaf byd sinema. Mae drama fywgraffiadol James Franco yn chwistrellu angerdd mewn i hanes gwneuthurwr ffilmiau cwbl obsesiynol a’r stori tu ôl i gynhyrchu ei ffilm ofnadwy.

When Greg Sestero, an aspiring film actor, meets the weird and mysterious Tommy Wiseau in an acting class, they form a unique friendship and travel to Hollywood to make their dreams come true. The result is often referred to as the best ‘bad’ movie ever made. James Franco’s hilarious biographical drama injects passion into the tale of an obsessive cult filmmaker and the story behind the production of his terrible film.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Wonder Stephen Chbosky, 2017, 113m Cast – Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 12 – Iau 18 Ionawr

Friday 12 – Thursday 18 January

Wedi’i selio ar y llyfr llwyddiannus, yn adrodd stori anhygoel ac ysgogol August Pullman, bachgen sy’n dioddef o syndrom Treacher Collins wrth iddo fentro i fynychu ysgol gyhoeddus am y tro cyntaf. Bydd siwrne anhygoel Auggie yn newid teulu, cyfoedion a’r gymdeithas ehangach oddi cwmpas wrth i bawb dderbyn ei bod hi’n amhosib i unigolyn unigryw fel Auggie beidio â sefyll allan.

The inspiring and heartwarming story of August Pullman, a boy with facial differences. Auggie becomes the most unlikely of heroes when he enters the local fifth grade. As his family, his new classmates, and the larger community all struggle to discover their compassion and acceptance, Auggie’s extraordinary journey will unite them all and prove you can’t blend in when you were born to stand out.

CINEMA

BARGEN FWYD

SINEMA

MEAL DEAL

Pob dydd Mercher– Every Wednesday Ewch ar-lein am fwy o fanylion

www.pontio.co.uk

See online for more details


ROH Live Rigoletto Darllediad Byw/Broadcast Live Verdi, 2018, 165m, £15 / £12.50 Mawrth 16 Ionawr 7pm

Tuesday 16 January 7pm

Mae Rigoletto, gwas ‘jester’ Dug Mantua yn cael ei ddal mewn sefyllfa wael pan fydd ei ferch Gilda yn dod i sylw y Dug anfoesol. Opera odidog gydag Alexander Joel yn arwain y gerddorfa a chast sy’n cynnwys Dimitri Platanias, Lucy Crowe a Michael Fabino.

Rigoletto, court jester to the Duke of Mantua, is cursed by the father of one of the Duke’s victims for his irreverent laughter. Conducted by Alexander Joel, with an excellent cast led by Dimitri Platanias, Lucy Crowe and Michael Fabiano.

The Greatest Showman Michael Gracey, 2017, 105m Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron Gwener 19 – Iau 25 Ionawr

Friday 19 – Thursday 25 January

Dyma ffilm sy’n sioe gerddorol wreiddiol a beiddgar sy’n dathlu genedigaeth ‘showbusiness’. Gyda chaneuon Benj Pasek a Justin Paul (enillwyr Oscar am La La Land) a Hugh Jackman yn serennu yn y brif ran dyma beth yw noson allan!

A bold and original musical that celebrates the birth of show business. With songs by Academy Award winners Benj Pasek and Justin Paul (La La Land). Featuring a star turn from Hugh Jackman it promises to be a thoroughly entertaining night out.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Ferdinand 2D / 3D Carlos Saldanha, 2017, 106m John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez Sadwrn 13 – Sul 28 Ionawr

Saturday 13 – Sunday 28 January

Tarw mawr, gyda chalon fawr yw Ferdinand. Ar ôl cael ei gamgymryd am anifail peryglus, caiff ei ddal a’i gadw yn gaeth oddi cartref. Mae Ferdinand yn penderfynu dychwelyd at ei deulu ac yn hel criw at ei gilydd er mwyn cyflawni hyn. Dyma ffilm twymgalon am darw o Sbaen sy’n cael ei leisio gan John Cena!

The story of a giant bull with a big heart. After being mistaken for a dangerous beast, he is captured and torn from his home. Determined to return to his family, he rallies a misfit team on the ultimate adventure. Set in Spain, a heartwarming animated comedy adventure with an all-star cast that includes the legendary John Cena!

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


Love Is Thicker Than Water Ate De Jong, Emily Harris 2016, 101m Cast – Jonny Flynn, Lydia Wilson, Sharon Morgan Mercher 24 Ionawr, 8.15pm

Wednesday 24th January, 8.15pm

Comedi rhamantus, ‘quirky’ gan Ate de Jong (Drop Dead Fred) a leolwyd yn Llundain a Phort Talbot. Gyda’r canwr enwog Jonny Flynn yn y brif ran a chast o actorion adnabyddus o Gymru.

A surprising and touching rom-com from Ate de Jong (Drop Dead Fred) shot in London and Port Talbot. Starring musician and heart throb Jonny Flynn and a strong Welsh supporting cast.

Three Billboards Outside Ebbing, MissourI Martin Mc Donagh, 2017, 115m Cast – Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell Gwener 26 Ionawr – Iau 1 Chwefror

Friday 26 January – Thursday 1 February

Dyma ffilm ddiweddaraf yr arobryn Martin McDonagh (In Bruges). Drama dywyll a chyffrous sy’n dilyn hanes Mildred Hayes (Frances McDormand) wrth iddi herio’r drefn yn ei galar. Ar ôl i fisoedd fynd heibio ers llofruddiaeth ei merch a neb yn y ddalfa am y drosedd mae Mildred yn peintio tri arwydd ar y lôn i’r pentref sy’n ymosod ar y prif heddwas am ei aneffeithiolrwydd. Mae’r weithred yn achosi i swyddog ifanc byrbwyll yn yr heddlu greu sefyllfa beryglus sy’n gwthio pawb tua’r dibyn.

A darkly comic and brilliant drama from Oscar winner Martin McDonagh (In Bruges). After months have passed without a culprit being found in her daughter’s murder case, Mildred Hayes (Frances McDormand) makes a bold move, painting three signs leading into her town with a controversial message directed at William Willoughby, the town’s revered chief of police. When his second-incommand Officer Dixon (Sam Rockwell), gets involved, the battle between Mildred and Ebbing’s law enforcement escalates into violence.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


The American President Rob Reiner, 1995, 111m Cast – Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J.Fox Mercher 31 Ionawr, 5.30pm + Cyflwyniad

Wed 31 January, 5.30pm + Introduction

Braint yw gwahodd Gregory We are proud to welcome Frame, darlithydd ffilm Ysgol Gregory Frame, film lecturer Astudiaethau Creadigol a’r at Bangor University’s SCSM Cyfryngau Prifysgol Bangor i to introduce Aaron Sorkin’s roi cyflwyniad i ddangosiad o (West Wing) Presidential ffilm Arlywyddol Aaron Sorkin romantic comedy which we are (West Wing) i gyd fynd screening to coincide â lansiad ei lyfr The with the launch of his American President book The American in Film and Television: President in Film and Myth, Politics and Television: Myth, Politics Representation. Croeso and Representation. All i bawb. Gregory Frame welcome.

Bangor University Film Club Present/Yn cyflwyno

Mean Girls Mark S.Waters, 2004, 93m Cast – Lindsay Lohan, Tina Fey, Rachel McAdams Iau 1 Chwefror, 8.15pm

Thursday 1 February, 8.15pm

Dewis Clwb Ffilm Prifysgol Bangor mis yma fydd comedi mawr Tina Fey. Mae Cady (Lohan) yn cael ei derbyn i fod yn rhan o glic mwyaf ei hysgol newydd – ‘The Plastics’ - ond gan fod cyn gariad arweinydd y ‘Plastics’ ar ei hôl fel cariad newydd iddo, cyn hir bydd popeth yn mynd ar chwâl.

Tina Fey’s comedy smash is The University Film Club’s choice this month. Cady (Lohan) joins her new high school’s most powerful clique – The Plastics - but there’s hell to pay when the ex-boyfriend of the clique’s leader wants to be Cady’s guy.

Mirra Lucija Pigl, 2017, 4m Cast – Florien Kijlstza, Grégory Mitchell Fidio cerddorol yn olrhain hanes perthynas gan Lucija Pigl yw y dewis o waith myfyrwyr Prifysgol Bangor mis yma.

Our Bangor University student film choice film this month is Lucija Pigl’s relationship based music video

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


The Post Steven Spielberg, 2017, 116m Cast – Meryl Streep, Tom Hanks Gwener 2 – Iau 8 Chwefror

Friday 2 - Thursday 8 February

Mae Steven Spielberg, Tom Hanks a Meryl Streep yn uno i greu ffilm sy’n edrych ar gyfnod hollbwysig a thyngedfennol yn hanes y wasg Americanaidd. Dyma ddrama gyffrous am y bartneriaeth annhebygol rhwng Katharine Graham, cyhoeddwr benywaidd cyntaf y Washington Post a’r golygydd Ben Bradlee. Mae’r Post mewn ras i ddatgelu degawdau o gelwyddau llywodraethol i’r cyhoedd, gweithred fydd yn peryglu eu gyrfaoedd a’u rhyddid a dyfodol y papur newydd eiconig.

Steven Spielberg directs Meryl Streep and Tom Hanks in a thrilling drama about the unlikely partnership between The Washington Post’s Katharine Graham, and editor Ben Bradlee (Hanks), as they race to catch up with The New York Times to expose a massive cover-up of government secrets that spanned three decades and four U.S. Presidents. The two must overcome their differences as they risk their careers - and their very freedom - to help bring longburied truths to light. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

ROH Live Tosca Dangosiad Byw/Live Satellite Screening Puccini, 2018, 180m, £15 /£12.50 Mercher 7 Chwefror 7pm

Wednesday 7 February 7pm

Mae Tosca yn addo noson opera gyda’r gorau posib. Dyma waith sy’n creu byd o ansefydlogrwydd gwleidyddol o’r eiliadau cyntaf. Mae cynhyrchiad Jonathan Kent ar gyfer yr Opera Frenhinol yn ail greu stŵr a dryswch cymdeithas yn Rhufain yn 1800 wrth i brif swyddog yr heddlu, Scarpia – un o gymeriadau mwyaf trawiadol byd opera - arteithio ac ymosod yn ddiddiwedd ar elynion y wladwriaeth. Yn sicr, dyma un o operâu mwyaf poblogaidd hanes a chyda sgôr llawn cerddoriaeth ogoneddus, hawdd yw gweld pam.

Tosca is one of the great evenings of opera, and from its strident opening chords conjures up a world of political instability and menace. Jonathan Kent’s production for The Royal Opera captures the dangerous political turbulence of Rome in 1800. The Chief of Police, Scarpia – one of the most malevolent villains in opera – ruthlessly pursues and tortures enemies of the state. It remains one of the most popular and most performed of all operas – with its gripping plot and glorious music, it’s easy to see why.


Ionawr January Llun/Mon 1 Maw/Tue 2 Mer/Wed 3 Iau/Thu 4 Gwe/Fri 5 Sad/Sat 6 Sul/Sun 7 Llun/Mon 8 Maw/Tue 9 Mer/Wed 10 Iau/Thu 11 Gwe/Fri 12 Sad/Sat 13 Sul/Sun 14

Ar Gau /Closed STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 3D 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm BAFTA CYMRU/S4C: CRAITH 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 3D 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A subtitled 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 3D 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm WONDER PG 5.30pm THE DISASTER ARTIST 15 8.15pm FERDINAND U 11.00am WONDER PG 2.00pm WONDER PG 5.30pm THE DISASTER ARTIST 15 8.15pm WONDER PG 2.00pm THE DISASTER ARTIST 15 5.30pm

Llun/Mon 15 THE DISASTER ARTIST 15 subtitled WONDER PG Maw/Tue 16 ROH Live: RIGOLETTO 12A Mer/Wed 17 WONDER PG THE DISASTER ARTIST 15 WONDER PG Iau/Thu 18 WONDER PG subtitled THE DISASTER ARTIST 15 Gwe/Fri 19 THE GREATEST SHOWMAN 12A THE GREATEST SHOWMAN 12A Sad/Sat 20 FERDINAND U FERDINAND 3D U THE GREATEST SHOWMAN 12A THE GREATEST SHOWMAN 12A Sul/Sun 21 FERDINAND 3D U THE GREATEST SHOWMAN 12A Llun/Mon 22 THE GREATEST SHOWMAN 12A THE GREATEST SHOWMAN 12A Maw/Tue 23 THE GREATEST SHOWMAN 12A subtitled THE GREATEST SHOWMAN 12A Mer/Wed 24 THE GREATEST SHOWMAN 12A THE GREATEST SHOWMAN 12A LOVE IS THICKER THAN WATER 15 Iau/Thur 25 THE GREATEST SHOWMAN 12A THE GREATEST SHOWMAN 12A Gwe/Fri 26 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 Sad/Sat 27 FERDINAND U FERDINAND 3D U THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 Sul /Sun 28 FERDINAND 3D U THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 Llun/Mon 29 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 Maw/Tue 30 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 subtitled THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 Mer/Wed 31 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 THE AMERICAN PRESIDENT 15 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 Iau/Thu 1 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 MEAN GIRLS 12A Gwe/Fri 2 THE POST 12A THE POST 12A

5.30pm 8.15pm 7.00pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Rhaglen Sinema Ionawr 18 | January 18 Cinema Programme  
Rhaglen Sinema Ionawr 18 | January 18 Cinema Programme