Page 1

Ffilmiau Chwefror 2018

Films

February 2018

Hefyd: Gŵyl Cymru-Tsieina Plus: WalesChina Festival

Early Man, ROH Live, Loveless, Human Flow, Darkest Hour, NT Live, LGBT, The Post, The Shape of Water a llawer mwy! and much more!


Bangor University Film Club Present/Yn cyflwyno

Mean Girls Mark S.Waters, 2004, 93m Cast – Lindsay Lohan, Tina Fey, Rachel McAdams Iau 1 Chwefror, 8.15pm

Thursday 1 February, 8.15pm

Dewis Clwb Ffilm Prifysgol Bangor mis yma fydd comedi mawr Tina Fey.

Tina Fey’s comedy smash is The University Film Club’s choice this month.

Mirra Lucija Pigl, 2017, 4m Cast – Florien Kijlstza, Grégory Mitchell Fidio cerddorol yn olrhain hanes perthynas gan Lucija Pigl yw y dewis o waith myfyrwyr Prifysgol Bangor mis yma.

Our Bangor University student film choice film this month is Lucija Pigl’s relationship-based music video.

The Post Steven Spielberg, 2017, 116m Cast – Meryl Streep, Tom Hanks Gwener 2 –Iau 8 Chwefror

Friday 2 - Thursday 8 February

Gyda Steven Spielberg yn cyfarwyddo, Tom Hanks a Meryl Streep sydd mewn ras i ddatgelu degawdau o gelwyddau llywodraethol a fydd yn peryglu dyfodol y papur newydd eiconig.

Steven Spielberg directs Meryl Streep and Tom Hanks in a thrilling drama to expose a massive cover-up of government secrets that spanned three decades and four U.S. Presidents.

Paddington 2

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

£3

Relaxed Screening / Dangosiad Hamddenol. 103m Paul King, 2017. Cast – Hugh Grant, Brendan Gleeson, Sally Hawkins

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Sadwrn 3 Chwefror, 11am

Saturday 3 February, 11am

Dangosiad hamddenol ar gyfer ein hoff ffilm deuluol y llynedd. Dowch i weld Paddington eto wrth i ni addasu amgylchedd y sinema – mae’r lefelau sain wedi gostwng, goleuadau ymlaen yn isel. Dim hysbysebion a’r gallu i wneud sŵn, mynd a dod ac eistedd lle bynnag yr hoffech.

A relaxed screening for the smash hit family film. Come and see Paddington again in our relaxed screening as we slightly adapt our cinema environment - sound levels turned down, the lights left on at a low level, no trailers, able make noise, come and go and to sit where you feel.


ROH Live: Tosca Dangosiad Byw/Live Satellite Screening Puccini, 2018, 180m, £15 /£12.50 Mercher 7 Chwefror, 7pm

Wednesday 7 February, 7pm

Mae cynhyrchiad Jonathan Kent ar gyfer yr Opera Frenhinol yn ail greu stŵr a dryswch cymdeithas yn Rhufain yn 1800 wrth i brif swyddog yr heddlu, Scarpia – un o gymeriadau mwyaf trawiadol byd Opera - arteithio ac ymosod yn ddi-ddiwedd ar elynion y wladwriaeth. Yn sicr dyma un o Operau mwyaf poblogaidd hanes a gyda sgôr llawn cerddoriaeth ogoneddus mae’n hawdd gweld pam.

Jonathan Kent’s production for The Royal Opera captures the dangerous political turbulence of Rome in 1800. The Chief of Police, Scarpia – one of the most malevolent villains in opera – ruthlessly pursues and tortures enemies of the state. It remains one of the most popular and most performed of all operas – with its gripping plot and glorious music, it’s easy to see why.

Early Man Nick Park, 2018, 89m Cast - Eddie Redmayne, Maisie Williams, Tom Hiddleston Gwener 9 Chwefror – Sadwrn 3 Mawrth

Friday 9 February – Saturday 3 March

Ffilm ddiweddaraf yr athrylith Nick Park, sydd wedi ennill pedair Oscar am ffilmiau fel Wallace and Gromit,Shaun The Sheep a Chicken Run. Mae hon yn addo i fod yn ffilm hynod ddyfeisgar a doniol.

The lastest animated comedy from four time Oscar winner Nick Park (Wallace and Gromit, Shaun The Sheep, Chicken Run) promises to be gloriously inventive and hilarious.

t Noson San Ffolan l Valentines Specia

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Film Stars Don’t Die In Liverpool Paul McGuigan, 2017, 103m Cast – Jamie Bell, Annette Bening, Julie Walters Mercher 14 Chwefror, 8.15pm

Wednesday 14 February, 8.15pm

Mae’r actores o Hollywood, Gloria Grahame, yn darganfod rhamant a hapusrwydd gyda dyn iau, ond mae ei bywyd yn newid am byth pan fydd yn mynd yn sâl ac yn symud i fyw gyda’i deulu yn Lerpwl ar ddiwedd yr 1970au. Drama ramantus grymus sy’n cynnwys perfformiad eithriadol gan Annette Bening.

Hollywood actress Gloria Grahame finds romance and happiness with a younger man, but her life changes forever when she becomes sick and ends up living with his family in Liverpool in the late 1970s. A wonderful romantic drama featuring a knockout star turn from Annette Bening.


Darkest Hour Joe Wright, 2018, 125m Cast – Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily Thomas Gwener 16 Chwefror – Iau 1 Mawrth

Friday 16 February – Thursday 1 March

Drama gyfnod yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn ystod yr 1940au, lle mae Prif Weinidog Prydain Winston Churchill yn ceisio uno’r genedl yn erbyn bygythiadau a grym yr Almaen yn Ewrop. Ffilm ddifrifol gan Joe Wright (Atonement) sy’n cynnwys perfformiad arobryn gan Gary Oldman.

A period drama, based on real events during the 1940s, in which British Prime Minister Winston Churchill seeks to rally the nation against Germany’s advance across Western Europe. Joe Wright’s (Atonement) serious epic features an astonishing performance from Gary Oldman.

NT Live Cat On A Hot Tin Roof Tennessee Williams 2017, Benedict Andrews, 185m Cast – Sienna Miller, Jack O’Connell, Lisa Palfrey Nos Iau 22 Chwefror, 7pm £12/£10

Thursday 22 February, 7pm £12/£10

Sienna Miller, Jack O’Connell a Colm Meaney yw sêr fersiwn wefreiddiol Benedict Andrews o ddrama Tennessee Williams.

Benedict Andrews’ ‘thrilling revival’ (New York Times) stars Sienna Miller alongside Jack O’Connell and Colm Meaney.

Human Flow Ai Weiwei, 2017, 140m Sul 18 Chwefror, 2pm

Sunday 18 February, 2pm

Wedi’i ffilmio mewn 23 gwlad, mae Ai Weiwei yn defnyddio’i lygad fel artist i greu dogfen banoramig o’r argyfwng ffoaduriaid rhyngwladol.

Shot across 23 countries, Ai Weiwei creates a panoramic document of the global refugee crisis; helping us to understand the scale and human cost.

CINEMA

BARGEN FWYD

SINEMA

MEAL DEAL

Pob dydd Mercher– Every Wednesday Ewch ar-lein am fwy o fanylion

www.pontio.co.uk

See online for more details


Mulan Tony Bancroft, Barry Cook, 1999, 84m Sadwrn 17 Chwefror, 11am £5

Saturday 17 February, 11am £5

Mae Mulan yn poeni bod ei thad sy’n sâl am gael ei orfodi i wasanaethu yn y fyddin, felly mae’n cymryd ei le.

Disney’s animated legend. Fearful that her ailing father will be drafted into the Chinese military, Mulan takes his spot.

Mountains May Depart Jia Zhangke, 2015, 126m Sadwrn 17 Chwefror, 2pm £5

Saturday 17 February, 2pm £5

Stori serch rhyfeddol sy’n pontio degawdau o newid.

An extraordinary tale of love spanning decades of change.

A Bite Of China Liu Wen, Chen Xiaoqing, Li Lihong, 50m Sadwrn 17 Chwefror, 5.30pm Am ddim

Saturday 17 February, 5.30pm Free

Rhaglen ddogfen yn ein gwahodd at fyrddau bwyta teuluoedd Tsieiniaidd.

A mouth-watering documentary inviting us around Chinese dinner tables.

The Great Wall 3D Zhang Yimou, 2016, 103m (12A) Sadwrn 17 Chwefror, 8.30pm Sul 18 Chwefror, 5.30pm

Saturday 17 February, 8.30pm Sunday18 February, 5.30pm

Ffilm ffantasi 3D sy’n ein cyflwyno i hurfilwr, Matt Damon, a gaiff ei garcharu yn y Great Wall. Yno, gwelai gyfrinachau un o ryfeddodau mwya’r byd.

Eye-popping 3D fantasy epic introduces Matt Damon as a warrior who finds himself imprisoned within the Great Wall, where he discovers the mystery behind one of the greatest wonders of the world.


MIS HANES

LGBT HISTORY MONTH

Rydym yn falch iawn o gynnig diwrnod o ffilmiau i gyd-fynd â’r dathliad cenedlaethol hwn. Rydym yn croesawu Berwyn Rowlands o IRIS i gyflwyno detholiad o ffilmiau byrion yn ogystal â dangos ffilmiau mewn partneriaeth â Pride Gogledd Cymru, grŵp LHDT Gisda, Cwmni Theatr Invertigo, Ysgol Tryfan a grŵp LHDT Prifysgol Bangor.

We are very proud to offer a day of films to coincide with this national celebration. We welcome Berwyn Rowlands from IRIS to introduce a selection of brilliant gay themed short films as well as showing films in partnership with North Wales Pride, GISDA LGBT group, Invertigo Theatre Company, Ysgol Tryfan and the Bangor University LGBT group.

Pride Matthew Warchus, 2014, 117m Cast - Imelda Staunton, Andrew Scott, Bill Nighy, Dominic West. Sadwrn 24 Chwefror, 2pm £3

Saturday 24 February, 2pm £3

Drama sy’n dilyn ymdrechion mudiadau hoyw i gefnogi glowyr De Cymru yng nghanol streic mawr 1984.

The smash hit film drama following gay activists as they supported striking miners during the 1984 strike.

+ Tonghzi In Love Ruby Yang, 30m Mewn cydweithrediad/In partnership with Invertigo Theatre Company Ffilm fer ddogfennol sy’n dilyn cyfyngderau bod yn hoyw yn Tsieina fodern - wedi ei dal rhwng temtasiynau bywyd y ddinas a thraddodiadau eu magwraeth.

This gripping short documentary navigating the dilemmas of being gay in modern China - torn between the lures of city life and unyielding traditions. Sadwrn 24 Chwefror, 5.30pm £3

+ Geiriau Ffilm fer gan ddisgyblion Ysgol Tryfan sy'n trafod yn agored pŵer geiriau. Saturday 24 February, 5.30 pm £3

Full IRIS film list www.pontio.co.uk

+ Geiriau A short film by pupils from Ysgol Tryfan who candidly discuss the power of words.

Call Me By Your Name Luca Guadagnino, 2017, 132m Cast –Armie Hammer, Timothée Chalamet Sadwrn 24 Chwefror, 8.15pm

Saturday 24 February, 8.15pm

Ffilm sydd eisoes yn cael ei chydnabod fel ffilm orau 2017 a ‘llwyddiant erotig’ gan y New York Times.

Already hailed by many as THE best film of 2017 and an ‘erotic triumph’ by the New York Times.


Loveless Andrey Zvyagintsev, 2017, 122m Cast - Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov Gwener 23 Chwefror – Iau 1 Mawrth

Friday 23 February – Thursday 1 March

Hanes cwpl sy’n mynd trwy ysgariad poenus yn gorfod cydweithio er mwyn dod o hyd i’w mab sydd wedi diflannu yn ystod un o’u dadleuon chwerw. Mae ffilm newydd Andrey Zvyagintsev (Leviathan) yn ffilm enigmatig a gwerthfawr iawn am blentyn ar goll, priodas ar ben a gwlad mewn argyfwng.

A Russian couple going through a divorce must team up to find their son who has disappeared during one of their bitter arguments. Andrey Zvyagintsev’s (Leviathan) new film is an enigmatic, and very rewarding, film about a missing child, a dissolving marriage and a country in crisis. At its best, it’s cinematic poetry. Unmissable world cinema.

ROH Live: The Winter’s Tale     Darllediad Byw/Live Satellite Screening, 180m Three acts two intervals. £15 /£12.50 Mercher 28 Chwefror, 7pm 

Wednesday 28 February, 7pm

Daw stori Shakespeare am gariad a cholled yn ddrama ddawns rymus yn addasiad bale Christopher Wheeldon, gyda cherddoriaeth gan Jody Talbot. Wedi ei disgrifio sawl gwaith fel clasur bale modern mae’r stori’n dilyn dadfeiliad priodas oherwydd cenfigen, troi cefn ar blentyn a chariad diobaith.

Shakespeare’s tale of love and loss becomes compelling dance drama in Christopher Wheeldon’s ballet adaptation, with music by Jody Talbot. Widely judged to be a modern ballet classic the story follows the destruction of a marriage through consuming jealousy, the abandonment of a child and a seemingly hopeless love.

The Shape Of Water Guillermo del Toro, 2017, 123m Cast – Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 2 – Iau 8 Mawrth

Friday 2 – Thursday 8 March

Mae ffilm ddiweddaraf Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth, Crimson Peak) yn cyfuno stori tylwyth teg hyfryd gydag ogwydd newydd ar ffilmiau ‘monster movie’ clasurol i greu profiad sinematig rhyfeddol.

Guillermo del Toro’s (Pan’s Labyrinth, Crimson Peak) latest elegantly blends whimsical fairy tale with a fresh spin on classic monster movies to create a wondrous cinematic experience.


Chwefror February Iau/Thu 1 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING 15 5.30pm MEAN GIRLS 15 8.15pm Gwe/Fri 2 THE POST 12A 5.30pm THE POST 12A 8.15pm Sad/Sat 3 PADDINGTON 2 (hamddenol/relaxed) PG £3 11.00am THE POST 12A 2.00pm THE POST 12A 5.30pm THE POST 12A 8.15pm Sul/Sun 4 THE POST 12A 2.00pm THE POST 12A 5.30pm Llun/Mon 5 THE POST 12A subtitled 5.30pm THE POST 12A 8.15pm Maw/Tue 6 THE POST 12A 5.30pm THE POST 12A 8.15pm Mer/Wed 7 THE POST 12A 1.30pm THE POST 12A 4.00pm ROH LIVE: TOSCA 12A 7.00pm Iau/Thu 8 THE POST 12A 5.30pm THE POST 12A 8.15pm Gwe/Fri 9 EARLY MAN PG 5.30pm EARLY MAN PG 8.15pm Sad/Sat 10 EARLY MAN PG 11.00am EARLY MAN PG 2.00pm EARLY MAN PG 5.30pm EARLY MAN PG 8.15pm Sul/Sun 11 EARLY MAN PG 2.00pm EARLY MAN PG 5.30pm Llun/Mon 12 EARLY MAN PG 1.30pm EARLY MAN PG subtitled 5.30pm EARLY MAN PG 8.15pm Maw/Tue 13 EARLY MAN PG 5.30pm EARLY MAN PG 8.15pm Mer/Wed 14 EARLY MAN PG 2.00pm EARLY MAN PG 5.30pm FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL 15 8.15pm Iau/Thu 15 EARLY MAN PG 1.30pm EARLY MAN PG 5.30pm EARLY MAN PG 8.15pm Gwe/Fri 16 DARKEST HOUR PG 5.30pm DARKEST HOUR PG 8.15pm

Sad/Sat 17 MULAN U 11.00am MOUNTAINS MAY DEPART 12A 2.00pm A BITE OF CHINA PG am ddim/free 5.30pm THE GREAT WALL 3D 12A 8.30pm Sul/Sun 18 HUMAN FLOW 12A 2.00pm THE GREAT WALL 3D 12A 5.30pm Llun/Mon 19 DARKEST HOUR PG 5.30pm DARKEST HOUR PG 8.15pm Maw/Tue 20 DARKEST HOUR PG 5.30pm DARKEST HOUR PG 8.15pm Mer/Wed 21 DARKEST HOUR PG 2.00pm DARKEST HOUR PG 5.30pm DARKEST HOUR PG 8.15pm Iau/Thu 22 NTLIVE: CAT ON A HOT TIN ROOF 15 7.00pm Gwe/Fri 23 DARKEST HOUR PG 5.30pm LOVELESS 15 8.15pm Sad/Sat 24 EARLY MAN PG 11.00am LGBT: PRIDE ( + Tonghzi in Love) 15 £3 2.00pm LGBT: BEST OF IRIS 2017 15 £3 5.30pm LGBT:CALL ME BY YOUR NAME 15 8.15pm Sul/Sun 25 DARKEST HOUR PG 2.00pm LOVELESS 15 5.30pm Llun/Mon 26 LOVELESS 15 5.30pm DARKEST HOUR PG 8.15pm Maw/Tue 27 DARKEST HOUR PG subtitled 5.30pm LOVELESS 15 8.15pm Mer/Wed 28 DARKEST HOUR PG 2.00pm ROH LIVE: THE WINTER’S TALE 12A 7 .00pm

Mawrth March Iau/Thu 1 Gwe/Fri 2 Sad/Sat 3 Sul/Sun 4

DARKEST HOUR PG LOVELESS 15 THE SHAPE OF WATER THE SHAPE OF WATER EARLY MAN PG THE SHAPE OF WATER THE SHAPE OF WATER THE SHAPE OF WATER THE SHAPE OF WATER THE SHAPE OF WATER

15 15 15 15 15 15 15

5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Rhaglen Sinema Chwefror 18 | February 18 Cinema Programme  
Rhaglen Sinema Chwefror 18 | February 18 Cinema Programme