Page 1

Ffilmiau Gorffennaf 2018

Films July 2018

HWYL HAF EFO FFILMIAU I’R TEULU I GYD SUMMER FUN FILMS FOR ALL THE FAMILY

Mamma Mia: Here We Go Again, Zama, Glyndebourne, Incredibles 2, Edie, Hereditary, McQueen, Show Dogs a llawer mwy! and much more!


Jurassic World: Fallen Kingdom J.A.Bayona, 2018, 120m Cast – Chris Pratt,Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum Sadwrn 7 Gorffennaf, 11am (dangosiad hamddenol/£5.50) + Mercher 11 Gorffennaf 8.15pm

Saturday 7 July, 11.00am (Relaxed screening/£5.50) + Wednesday 11 July 8.15pm

Pedair blynedd ers dinistrio parc thema Jurassic World, mae Owen Grady a Claire Dearing yn dychwelyd i ynys Isla Nublar i achub y deinosoriaid sy’n weddill rhag llosgfynydd sydd ar fin ffrwydro, yn ogystal â delio gyda chynllwyn sy’n bygwth y blaned gyfan.

Four years after the destruction of the Jurassic World theme park, Owen Grady and Claire Dearing return to the island of Isla Nublar to save the remaining dinosaurs from a volcano that’s about to erupt as well as dealing with a conspiracy that threatens the entire planet.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Hereditary Ari Aster, 2017, 90m Cast – Toni Collette, Gabriel Byrne, Milly Shapiro Gwener 29 Mehefin - Iau 5 Gorffennaf

Friday 29 June – Thursday 5 July

Pan fydd Nain y teulu Graham yn marw, mae teulu ei merch yn datgelu cyfrinachau anhygoel am hanes eu cyndeidiau. Mae’n anochel fod Toni Collette yn gorfod brwydro presenoldeb gorwuwchnaturiol er mwyn achub ei theulu yn ffilm fwyaf brawychus 2018.

When the matriarch of the Graham family passes away, her daughter’s family begins to unravel cryptic and increasingly terrifying secrets about their ancestry. Praised as the most terrifying horror film of 2018 finds Toni Collette battling her secret ancestry.

CAE FRIARS FIELD, COLEG MENAI

Gan/By Circa Tsuica

13 –15 Medi/Sept 01248 38 28 28 | pontio.co.uk

Photography: Berthe Pommery Design: matthodgesdesign.com Registered charity number 1101496

CRYING OUT LOUD YN CYFLWYNO / PRESENTS


Show Dogs Raja Gosnell, 2018, 90m Cast – Will Arnett, Natasha Lyonne, RuPaul Sadwrn 30 Mehefin – Sul 1 Gorffenaf Dangosiad 11.00am Tocynnau i gyd yn £3

Ffilm deuluol (a saethwyd yn rhannol yn Gaerdydd!) yw Show Dogs. Mae ditectif a’i bartnar (sydd yn gi ffyddlon) yn cystadlu yn sioe gŵn mwya’r byd er mwyn ceisio datrys trosedd. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Saturday 30 June – Sunday 1 July 11.00am screening all tickets £3

Show Dogs is a family comedy about the unlikely pairing of a human detective (Arnett) and his canine partner (voice of Chris “Ludacris” Bridges), who has to go undercover at the world’s most exclusive dog show to solve his biggest case yet.

Boom For Real Sara Driver, 2017, 90m Mercher 4 Gorffennaf, 8.15pm

Wednesday 4 July, 8.15pm

Dewch i ddathlu diwrnod cenedlaethol yr UDA gyda ffilm newydd sy’n clodfori gyrfa anhygoel y boy-wonder Americanaidd, yr arlunydd Jean-Michel Basquiat. Mae’r ffilm yn cynnig cipolwg ar ei fywyd yn byw ar y stryd yn Efrog Newydd ar ddiwedd yr 1970au a’r bobl a symudiadau yn y ddinas sy’n helpu Basquiat i greu ei weledigaeth artistig unigryw.

Come and celebrate USA Day with a new film celebrating the extraordinary career of America’s premier boy wonder, painter Jean-Michel Basquiat. This documentary gives us never-beforeseen works, writings and photographs that offer insight into the life of Jean-Michel Basquiat as a teenager in New York in the late 1970s and the times, people and the movements of the city that help Basquiat form his artistic vision. Unmissable.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


McQueen 15 Ian Bonhôte, 2018,111m Gwener 6 – Mercher 11 Gorffennaf

Friday 6- Wednesday 11 July

Ffilm ddogfen llawn lluniau archif, clipiau prin a chyfweliadau dwys ac emosiynol sydd gyda’i gilydd yn cynnig portread cyflawn o’r dylunydd byd enwog o Brydain, Alexander McQueen. Ymdebyga i stori dylwyth teg modern, gan ddathlu harddwch a bywiogrwydd ei waith, yn ogystal â dathlu’r athrylith toreithiog, fel unigolyn radical ac artist rhyfeddol.

Packed full of sensational archive footage and revealing interviews this is the definitive film portrait of British fashion design legend Alexander McQueen’s ragsto-riches story played out as a modern-day fairy tale, laced with the gothic. Mirroring the savage beauty and vivacity of his design, this documentary celebrates a radical and mesmerizing genius of profound artistic influence.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

The Happy Prince Rupert Everett, 2018, 105m Cast – Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson Gwener 6 – Mercher 11 Gorffennaf

Friday 6 – Wednesday 11 July

Seren a chyfarwyddwr y ffilm hon am fywyd a dyddiau olaf yr athrylith llenyddol, Oscar Wilde, yw Rupert Everett. Oscar oedd un o awduron enwocaf Lloegr, cyn ei alltudiaeth, bellach ar ei wely angau yn Ffrainc mae atgofion am ei orffennol yn llifo’n ôl.

This poignant dramatisation of literary genius Oscar Wilde’s final years in exile is a magnificent achievement. Once one of the most famous authors in England, Oscar is now a superstar on the skids, on his death bed in France as his notorious past comes flooding back.

Edie Simon Hunter, 2017, 101m Cast - Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan. Sadwrn 7 – Sul 8 Gorffennaf

Saturday 7 – Sunday 8 July

Nid yw’n rhy hwyr i fentro, dyna yw cred Edie, sy’n 83 mlwydd oed. Wedi marwolaeth ei gŵr, aiff ar daith i gyflawni breuddwyd hirdymor, sef dringo mynydd yn Ucheldiroedd yr Alban.

83 year old Edie believes that it is never too late. After her controlling husband dies, she embarks on a trip to fulfill her longtime dream of climbing a mountain in the Scottish Highlands.


The Endless Justin Benson, Aaron Moorhead, 2017, 109m Cast – Callie Hernandez, James Jordan, Emily Montague Llun 9 – Iau 12 Gorffennaf

Monday 9 – Thursday 12 July

Taith arallfydol a sci-fi chwilfrydig, hanes dau frawd sy’n ffoi o gwlt UFO. Sylweddolant fod mwy i gredoau’r cwlt nag oeddent yn ei gredu o’r blaen wedi iddynt dderbyn neges fideo cryptig gan y cwlt, sy’n eu hannog i ddychwelyd. Dyma ffilm sy’n brysur droi’n glasur modern – peidiwch â cholli’r ffilm unigryw hon!

A mind-bending sci-fi thriller in which two brothers, having fled a UFO cult, discover more to the cult’s beliefs than they once believed when they receive a cryptic video message inspiring them to return. Already being hailed as a modern classic – do not miss this unique film!

Zama Lucrecia Martel, 2017, 112m Cast – Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas Llun 9 – Iau 12 Gorffennaf

Monday 9 – Thursday 12 July

Mae’r gyfarwyddwraig unigryw o’r Ariannin, Lucrecia Martel (The Headless Woman) yn cyflwyno stori freuddwydiol Don Diego, Zama. Mae swyddog Coron Sbaen a anwyd yn Ne America yn disgwyl am lythyr gan y Brenin er mwyn cael mudo o’i sefyllfa bresennol i le gwell. Portread ysgubol o wladychiaeth Orllewinol yn 1790.

Argentinian auteur Lucrecia Martel (The Headless Woman) is on spellbinding form with her highly acclaimed new film which tells the dreamlike story of Don Diego, Zama, an officer of the Spanish Crown born in South America, who is waiting in 1790 for a letter from the King granting him a transfer from the town in which he is stagnating, to a better place. An searing portrait of Western colonialism and it’s legacy.


Incredibles 2 Brad Bird, 2018, 125m Cast – Craig T.Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson Gwener 13 – Iau 26 Gorffennaf

Friday 13 – Thursday 26 July

Maen nhw’n ôl! Mae Mr Incredible (Craig T. Nelson) yn wynebu’r her fwyaf eto – sef aros adref i ofalu am broblemau ei blant tra fod Elastigirl (Holly Hunter) yn achub y dydd ac yn ymladd troseddwyr er mwyn adennill enw da’r teulu.

They’re back! Incredibles 2 will see Mr. Incredible (Craig T. Nelson) facing his greatest challenge yet - taking care of the problems of his three children while Elastigirl (Holly Hunter) springs into action to save the day and heads out to fight crime and redeem the good name of the family.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Glyndebourne: Saul Recordiad Byw/Live recording 2015, 210m Nos Iau 26 Gorff, 7pm £15 /£12.50

Thursday 26 July, 7pm £15/£12.50

Mae cynhyrchiad arbennig ac arobryn Barrie Kosky o Saul gan Handel o 2015 yn frith o egni ac ymdeimlad, gan gyfuno coreograffi cyffrous gyda gwisgoedd moethus o’r cyfnod.

Barrie Kosky’s extraordinary, award-winning 2015 production of Handel’s Saul is bursting with energy and sensation, combining exhilarating contemporary choreography with lavish period costumes.

CYNNIG SINEMA CYNNIG SINEMA CINEMA SPECIAL CINEMA SPECIAL

POPCORN & SLUSH PUPPIE

£3

POPCORN & SLUSH PUPPIE

Argael gael trwy trwy gydol a mis Awst. Ar gydolmis misGorffennaf Gorffennaf a mis Awst. Available Availablethrough throu


Mamma Mia: Here We Go Again! Ol Parker, 2018, 100m Cast – Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Cher Gwener 27 Gorffennaf – Iau 9 Awst

Friday 27 July – Thursday 9 August

Byddwch yn barod i ganu, dawnsio a chwerthin unwaith yn rhagor! Deg mlynedd wedi ffilm Mamma Mia! mae’n amser dychwelyd i’r ynys Roegaidd hudol, Kalokairi, mewn sioe gerdd newydd sbon a gwreiddiol sydd wedi ei seilio ar ganeuon ABBA. Gyda cast gwreiddiol y ffilm yn dychwelyd ac ambell wyneb newydd yn ymuno â’r cast, gan gynnwys Lily James (Cinderella, Baby Driver). Bydd enillydd gwobr Academy, Meryl Streep, yn dychwelyd fel Donna, Julie Walters fel Rosie a Christine Baranski fel Tanya. Mae Amanda Seyfried a Dominic Cooper yn ailymuno fel Sophie a Sky, a Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard a’r enillydd Oscar, Colin Firth, yn dychwelyd i chwarae tadau Sophie: Sam, Bill a Harry. Mae’r ffilm yn neidio’n ôl a ‘mlaen o’r gorffennol i’r presennol i ddangos hanes y cymeriadau!

Get ready to sing and dance, laugh and love all over again. Ten years after the original Mamma Mia! movie you are invited to return to the magical Greek island of Kalokairi in an all-new original musical based on the songs of ABBA. With the film’s original cast returning and new additions including Lily James (Cinderella, Baby Driver). Reprising their roles from Mamma Mia! The Movie are Academy Award winner Meryl Streep as Donna, Julie Walters as Rosie and Christine Baranski as Tanya. Amanda Seyfried and Dominic Cooper reunite as Sophie and Sky, while Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard and Oscar winner Colin Firth return to play Sophie’s three possible dads: Sam, Bill and Harry. As the film goes back and forth in time to show how relationships forged in the past resonate in the present.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

£3.50

hout July and August.


Gorffennaf July Iau/Thu 28 Gwe/Fri 29 Sad/Sat 30 Sul/Sun 1 Llun/Mon 2 Maw/Tue 3 Mer/Wed 4 Iau/Thu 5 Gwe/Fri 6 Sad/Sat 7 Sul/Sun 8 Llun/Mon 9 Maw/Tue 10 Mer/Wed 11 Iau/Thu 12 Gwe/Fri 13 Sad/Sat 14 Sul/Sun 15 Llun/Mon 16 Maw/Tue 17

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm HEREDITARY 15 5.30pm HEREDITARY 15 8.15pm SHOW DOGS PG 11.00am SHOW DOGS PG 2.00pm HEREDITARY 15 5.30pm HEREDITARY 15 8.15pm SHOW DOGS PG 2.00pm HEREDITARY 15 5.30pm HEREDITARY 15 5.30pm HEREDITARY 15 8.15pm HEREDITARY 15 subtitled 5.30pm HEREDITARY 15 8.15pm HEREDITARY 15 2.00pm HEREDITARY 15 5.30pm BOOM FOR REAL 15 8.15pm HEREDITARY 15 5.30pm HEREDITARY 15 8.15pm McQUEEN 15 5.30pm THE HAPPY PRINCE 15 8.15pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A (relaxed). 11.00am EDIE 12A 2.00pm THE HAPPY PRINCE 15 5.30pm McQUEEN 15 8.15pm EDIE 12A 2.00pm THE HAPPY PRINCE 15 5.30pm THE ENDLESS 15 5.30pm ZAMA 15 8.15pm ZAMA 15 5.30pm THE ENDLESS 15 8.15pm THE HAPPY PRINCE 15 2.00pm McQUEEN 15 5.30pm JURASSIC WORLD:FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm THE ENDLESS 15 5.30pm ZAMA 15 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 3D 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 3D 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG subtitled 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm

Mer/Wed 18 Iau/Thu 19 Gwe/Fri 20 Sad/Sat 21 Sul/Sun 22 Llun/Mon 23 Maw/Tue 24 Mer/Wed 25 Iau/Thu 26 Gwe/Fri 27 Sad/Sat 28 Sul/Sun 29 Lun/Mon 30 Maw/Tue 31

INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 3D 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG subtitled 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 3D 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm INCREDIBLES 2 PG 5.30pm INCREDIBLES 2 PG 8.15pm INCREDIBLES 2 PG 11.00am INCREDIBLES 2 PG 2.00pm GLYNDEBOURNE: SAUL 12A 7.00pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG subtitled 5.30pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA:HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5.50 / Dros 60 £6.50 / Myfyrwyr £6

Adult £7.50 / Child (under 18) £5.50 / Over 60 £6.50 / Student £6

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Rhaglen Ffilmiau Gorffennaf | July Film Programme  
Rhaglen Ffilmiau Gorffennaf | July Film Programme