Page 1

Ffilmiau Rhagfyr 2017

Films

December 2017

Star Wars: The Last Jedi, NT Live Paddington 2, The Nutcracker Withnail and I, Eyes Wide Shut a llawer mwy! and much more!


Rhagfyr December Gwe/Fri 1 PADDINGTON 2 PG 5.30pm PADDINGTON 2 PG 8.15pm Sad/Sat 2 PADDINGTON 2 PG 11.00am PADDINGTON 2 PG 2.00pm PADDINGTON 2 PG 5.30pm PADDINGTON 2 PG 8.15pm Sul/Sun 3 PADDINGTON 2 PG 2.00pm PADDINGTON 2 PG 5.30pm Llun/Mon 4 PADDINGTON 2 PG subtitled 5.30pm PADDINGTON 2 PG 8.15pm Maw/Tue 5 PADDINGTON 2 PG 4.15pm THE NUTCRACKER Live 12A 7.00pm Mer/Wed 6 PADDINGTON 2 PG 2.00pm EYES WIDE SHUT (Q+A) 18 7.30pm Iau/Thu 7 PADDINGTON 2 PG 4.15pm NTLIVE: YOUNG MARX 12A 7.00pm Gwe/Fri 8 PADDINGTON 2 PG 5.30pm PADDINGTON 2 PG 8.15pm Sad/Sat 9 PADDINGTON 2 PG 11.00am PADDINGTON 2 PG 2.00pm PADDINGTON 2 PG 5.30pm NT LIVE: FOLLIES (Encore) 12A 8.15pm Sul/Sun 10 THE NUTCRACKER (Encore)12A 2.00pm PADDINGTON 2 PG 5.30pm Llun/Mon 11 PADDINGTON 2 PG 5.30pm PADDINGTON 2 PG 8.15pm Maw/Tue 12 PADDINGTON 2 PG 5.30pm PADDINGTON 2 PG 8.15pm Mer/Wed 13 PADDINGTON 2 PG 2.00pm PADDINGTON 2 PG 5.30pm WITHNAIL AND I 15 8.15pm Iau/Thu 14 STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm Gwe/Fri 15 STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm Sad/Sat 16 STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 3D 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm

Sul/Sun 17 STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm Llun/Mon 18 STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A subtitled 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm Maw/Tue 19 STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm Mer/Wed 20 STAR WARS:THE LAST JEDI 12A subtitled 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 3D 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm Iau/Thu 21 STAR WARS:THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm Ar gau dros y Nadolig o 22 Rhagfyr, ail-agor 2 Ionawr Closed over Christmas from 22 December, we re-open 2 January

Ionawr January Maw/Tue 2 Mer/Wed 3 Iau/Thu 4 Gwe/Fri 5 Sad/Sat 6

STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 3D 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm CRAITH BAFTA CYMRU/S4C 8.15pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 11.00am STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 2.00pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 5.30pm STAR WARS: THE LAST JEDI 12A 8.15pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.


Oscar Wilde Live: A Woman Of No Importance Darllediad Byw / Broadcast live from the Vaudeville Theatre, London Dominic Dromgoole, 2017, 150m Cast – Eve Best, Anne Reid, Eleanor Bron Mawrth 28 Tachwedd, 7.15pm £15 / £12.50

Tuesday 28 November, 7.15pm £15/ £12.50

Enillydd Gwobr Olivier Eve Best ac Anne Reid sy’n serennu yn y cynhyrchiad llwyfan clasurol newydd yma o gomedi Oscar Wilde. Mae merch ifanc daer o America, Arglwydd Seisnig amheus, a llanc ifanc dieuog yn ymuno â pharti fin de siècle ffyliaid a grotésg. Gerllaw, mae dynes sy’n cadw cyfrinach oes.

Olivier award-winner Eve Best and Anne Reid star in this new classically staged production of Oscar Wilde’s comedy. An earnest young American woman, a louche English lord, and an innocent young chap join a house party of fin de siècle fools and grotesques. Nearby a woman lives, cradling a long-buried secret.

BANGOR UNIVERSITY FILM CLUB Present/ Yn cyflwyno

Whiplash Damien Chazelle, 2014, 104m Cast – Miles Teller, J.K.Simmons Iau 30 Tachwedd, 8.15pm

Thursday 30 November, 8.15pm

Bydd dewis Cymdeithas Ffilmiau'r Brifysgol y mis hwn yn eich sugno i mewn ac yn eich ysgwyd cyn eich poeri allan. Enillodd J.K.Simmons Oscar am chwarae rhan athro cerdd, sy’n adnabyddus am ei ddulliau eithafol ac sy’n darganfod drymiwr ifanc talentog llawn angerdd sy’n benderfynol o fod yn berffaith. Mae ei obsesiwn law yn llaw a phwysau gan yr athro yn gwthio popeth i’r eithaf.

This month’s BU Film Society choice will suck you in and spit you out elated, exhausted and cheering for more. Oscar winner J.K. Simmons plays a music teacher, known for his terrifying teaching methods, who discovers a talented young drummer whose passion to achieve perfection quickly spirals into obsession, as his ruthless teacher pushes him to the brink of his ability and his sanity.

+ The Decision Aled Llyr Griffiths, 14m Dewis Clwb Ffilm Prifysgol Bangor ar gyfer y ffilm fer orau o noson flynyddol yr adran ffilm tymor diwethaf.

Bangor University Film Society’s choice for best short film from last term’s film and media showcase.


Paddington 2 Paul King, 2017, 103m Cast – Jim Broadbent, Brendan Gleeson, Sally Hawkins, Hugh Grant Gwener 1 – Mercher 13 Rhagfyr

Friday 1 – Wednesday 13 December

Ar ôl hir ymaros, mae Paddington yr arth yn ôl! Bellach yn byw gyda’r teulu Brown mae’n cadw’n brysur yn gwneud amryw o fân swyddi er mwyn medru prynu llyfr arbennig o siop hen bethau fel anrheg i Anti Lucy ar ei phenblwydd yn 100 mlwydd oed. Ond pan mae’r llyfr yn cael ei ddwyn mae hi’n anorfod fod Paddington a gweddill y teulu yn mynd ar ôl y lleidr. Ffilm berffaith ar gyfer y ‘dolig!

In this highly anticipated sequel we find Paddington bear living happily with the Brown family whilst undertaking a number of odd jobs to afford a unique pop-up book from an antique book shop - a present for Aunt Lucy on her 100th birthday. But when the book is stolen, it’s up to Paddington and the Browns to find the thief. THE Perfect festive family film is here.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

ROH Live The Nutcracker Dangosiad Byw/Live Satellite Screening Tchaikovsky, 2017, 180m, £15 / £12.50 Mawrth 5 Rhagfyr, 7pm Sul 10 Rhagfyr, 2pm (encore)

Tuesday 5 December, 7pm Sunday 10 December, 2pm (encore)

Mae anrheg hudolus merch ifanc yn mynd â hi ar antur Nadolig hyfryd yn y bale clasurol hwn gaiff ei ddawnsio i gyfeiliant sgôr odidog Tchaikovsky. Dyma fersiwn hudolus Peter Wright o fale boblogaidd Lev Ivanov o 1892.

A young girl’s enchanted present leads her on a wonderful christmas adventure in the beautiful classical ballet, danced to Tchaikovsky’s magnificent score. Peter Wright’s definitive production ranks as one of the cultural highlights of any entertainment season with a festive period setting, dancing snowflakes and enchanting stage magic, Lev Ivanov’s 1892 ballet is an imperishable Christmas classic.


Eyes Wide Shut (+ Q&A) Stanley Kubrick, 1999, 159m Cast – Tom Cruise, Nicole Kidman Nos Fercher 6 Rhagfyr, 7.30pm + Sesiwn holi gyda’r cynhyrchydd Jan Harlan

Wednesday 6 December, 7.30pm + Q&A with producer Jan Harlan

Braint yw medru croesawu yn ôl i Pontio y cynhyrchydd ffilm byd enwog Jan Harlan ar gyfer dangosiad arbennig o ffilm olaf Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, ffilm a gynhyrchwyd gan Jan ar y cyd gyda’r cawr sinematig. Gyda chwpl enwoca’r byd (ar y pryd) yn serennu dyma gyfle i fynd ar daith droellog, tywyll, erotig sgrin fawr at galon noson gythryblus yn hanes perthynas meddyg a churadur celf (Tom Cruise a Nicole Kidman) wrth i’r briodas rhyngddynt ddod o dan straen pan fydd y wraig yn cyfaddef iddi bron a bod yn anffyddlon.

We are delighted to be able to welcome back film producer Jan Harlan to a screening of Stanley Kubrick’s final film, the mysterious erotic thriller Eyes Wide Shut which Jan produced with the cinema legend. Starring real life couple (at the time) Tom Cruise and Nicole Kidman this film has intrigued and mystified audiences since it was released over 15 years ago. We invite you to join Cruise as he takes a harrowing night-long odyssey of sexual and moral discovery after his wife admits she once almost cheated on him.

Jan Harlan

NT LIVE Young Marx Darllediad Byw/ Live Satellite Screening, £12/£10 Nicholas Hytner, 2017, 180m Cast - Rory Kinnear, Oliver Chris Nos Iau 7 Rhagfyr, 7pm

Thursday 7 December, 7pm

Yn fyw o’r Bridge Theatre, Llundain. Mae’n 1850, ac mae terfysgwr mwyaf brawychus Ewrop yn cuddio’n Dean Street, Soho. Heb bres, mae’r chwyldroadwr deuddeg ar hugain mlwydd oed yn gyfuniad o ddisgleirdeb deallusol ac anllythrennedd emosiynol. Mae credydwyr, ysbiwyr, ymbleidiau chwyldroadol gwrthwynebol a nifer o ferchetwyr i’w wraig dlos yn ei gylchu megis adar corff. Yn methu ysgrifennu, ei briodas yn chwalu, ei ffrind Engles yn anobeithiol am ei athrylith gwastraffus, ei unig obaith yw swydd ar y rheilffordd. Ond does neb all ddangos cystal noson allan ar y cwrw na Karl Heinrich Marx.

Live from the Bridge Theatre, London. 1850, and Europe’s most feared terrorist is hiding in Dean Street, Soho. Broke, restless and horny, the thirtytwo-year-old revolutionary is a frothing combination of intellectual brilliance and child-like emotional illiteracy. Creditors, spies, rival revolutionary factions and prospective seducers of his beautiful wife all circle like vultures. His writing blocked, his marriage dying, his friend Engels in despair at his wasted genius. But there’s still no one in the capital who can show you a better night on the piss than Karl Heinrich Marx.


Rydym yn

BAROD AR GYFER Y

NADOLIG We’ve got

CHRISTMAS WRAPPED UP

2017

Nadolig yn Gorad Christmas at Gorad 2 gwrs I course - £17.50 3 chwrs I course - £21.50

Archebu I Booking Ffôn | Tel: 01248 382558 E-bost | Email: reservations@bangor.ac.uk www.bangor.ac.uk/nadolig www.bangor.ac.uk/christmas EATDRINKBANGOR


NTLive Follies Encore Sondheim ,2017, 210m, £12 /£10 Cast – Imelda Staunton, Janie Dee, Tracie Bennett Nos Sadwrn 9 Rhagfyr, 8.15pm

Saturday 9 December, 8.15pm

Cyfle i fwynhau sioe gerddorol chwedlonol Stephen Sondheim yn y sinema wrth iddi gael ei llwyfannu am y tro cyntaf yn y Theatr Genedlaethol yn Llundain. Efrog Newydd, 1971. Mae parti ar lwyfan Theatr y Weismann. Drannoeth bydd yr adeilad yn cael ei ddymchwel. Tri deg mlynedd ar ôl eu perfformaid olaf, mae genod y Follies yn cael aduniad i ddathlu, yfed, canu caneuon a rhannu celwyddau am eu bywydau.

Stephen Sondheim’s legendary musical is staged for the first time at the National Theatre and broadcast live to cinemas. New York, 1971. There’s a party on the stage of the Weismann Theatre. Tomorrow the iconic building will be demolished. Thirty years after their final performance, the Follies girls gather to have a few drinks, sing a few songs and lie about themselves.

Withnail and I Bruce Robinson, 1987, 105m Cast – Richard E.Grant, Paul McGann, Richard Griffiths Mercher 13 Rhagfyr, 8.15pm (Dewch am wydriad o win wedi’i fyllio cyn y ffilm)

Wednesday 13 December, 8.15pm (Come early for the “finest mulled wine known to humanity”)

Wedi’i lleoli yn y Chwedegau, ei saethu yn yr Wythdegau a nawr ar drothwy dathlu 30 mlynedd mae ffilm Bruce Robinson mor berthnasol a gwych ag erioed. Yn 1969, mae dau actor di-waith ar chwal yn gadael Llundain ac yn profi antur yn Penrith. Yn fethiant ar y cychwyn, mae hi bellach yn cael ei hadnabod fel un o'r ffilmiau mwyaf doniol erioed. Dewch i rannu llwnc destun Nadoligaidd gyda Withnail a’i gyfaill wrth iddynt unwaith eto fynd ar wyliau – trwy ddamwain!

It was set in the Sixties, made in the Eighties and now as its reaches 30 year anniversary, Bruce Robinson’s classic is as apt and wonderful as ever. In 1969, two substance-abusing, unemployed actors retreat to the countryside for a holiday that proves disastrous. Ignored on release, now regarded as one of the funniest films ever made. Come and raise a festive toast to the legendary friends as they go on holiday ‘by mistake’.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Star Wars: The Last Jedi Rian Johnson, 2017, 150m Cast – Mark Hamill, Daisy Ridley, Carrie Fisher, John Boyega Iau 14 Rhagfyr - Iau 11 Ionawr

Thursday 14 December - Thursday 11 Jan

Mae’r ffilm hir-ddisgwyliedig sy’n ddilyniant i’r ffilm hynod boblogaidd The Force Awakens yma o’r diwedd. Mae bodolaeth heddychlon ac unig Luke Skywalker yn cael ei droi ben i waered pan mae’n cyfarfod Rey, merch ifanc sy’n dangos arwyddion clir o’r ‘Force’.

The long awaited follow up to the record breaking reboot The Force Awakens is finally with us. Luke Skywalker’s peaceful and solitary existence gets upended when he meets Rey, a young woman who shows strong signs of the Force.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Craith Gareth Bryn, 2017, 50m (isdeitlau /subtitled) Cast – Sian Reese Williams, Sion Alun Davies, Rhodri Meilir, Gillian Elisa Nos Iau 4 Ionawr 8.15pm , Tocynnau am ddim + Q&A Q&A gyda chyfieithu ar y pryd

Thursday 4 January 8.15pm Free Tickets + Q&A Q&A with translation

Cyfle i weld pennod gyntaf drama newydd gyffrous S4C sydd wedi ei gosod yn nhirwedd drawiadol Eryri. Pan mae corff dynes ifanc yn cael ei ddarganfod mewn afon leol, mae byd D.I. Cadi John - a’r byd o’i chwmpas - yn cael ei newid am byth. Addas ar gyfer 15+ Trefnwyd ar y cyd gyda BAFTA Cymru.

Be among the first to see S4C’s new exciting detective drama set in the dramatic scenery of Snowdonia. When the body of a young woman is found in a local river, D. I. Cadi John’s world - and the world around her - is changed forever. Suitable for 15+ Organised in partnership with BAFTA Cymru.

Rhaglen Sinema Rhagfyr 17 | December 17 Cinema Programme  
Rhaglen Sinema Rhagfyr 17 | December 17 Cinema Programme