Page 1

COPI AM DDIM

Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Bangor

Rhaglen Artistig Mai-Awst 2018 1


Croeso i Pontio Oriau Agor Dydd Llun i ddydd Sadwrn 8.30am-11.00pm Dydd Sul 12.00pm-8.00pm

Caffi Cegin Lefel 3 Llun-Sadwrn 8.30am-6.00pm Ar gau ddydd Sul

Bydd Pontio ar gau Dydd Llun 7 Mai, Dydd Llun 28 Mai a Dydd Llun 27 Awst 2018 ar gyfer Gwyliau’r Banc.

Bwyty Gorad Lefel 2 Llun – Sadwrn 8.30am – archeb bwyd olaf 8pm Sul 12.00pm – archeb bwyd olaf 6pm

Tocynnau Ar-lein www.pontio.co.uk 01248 38 28 28 Ymholiadau: info@pontio.co.uk

Bar Ffynnon Lefel 0 Llun - Sadwrn 11am-9.00pm (ar agor tan 11pm yn ystod perfformiadau nos) Sul 12.00pm- 6.00pm

Mae’r wybodaeth yn gywir adeg argraffu Rhif elusen gofrestredig: 1141565

Cynllun Seddi Theatr Bryn Terfel

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf ar www.pontio.co.uk @TrydarPontio PontioBangor pontio_bangor PontioBangor

Os hoffech gopi o destun y rhaglen yma mewn print bras, neu fersiwn glywedol, cysylltwch â ni ar 01248 388 421

llwyfan

d— dd— e— f— ff— g— ng— h— l— ll— m— balconi lefel 1 1a— 1b— balconi lefel 2 2a— 2b—

2

2ch—

c—

1dd— 1d—

r— ph—

n— p—

2c—

1c— 1ch—

a— b— ch—

*Mae Theatr Bryn Terfel yn ofod hyblyg, a gall cyfansoddiad y seddi newid yn dibynnu ar y perfformiad. Ewch i’r wefan i gael y wybodaeth am y perfformiad dan sylw.

Llinellau ffôn: 01248 38 28 28 Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10.00am-8.30pm Sul 12.00pm-6.00pm


Cipolwg Pontio Mai-Awst 2018 Mai Sadwrn 5 Sadwrn 5 Mawrth 8 Mercher 9 Gwener 11 Sadwrn 12 Sul 13 Iau 17 Iau 17 Sadwrn 19 Mercher 23 Gwener 25 Mawrth 29 Iau 31 Iau 31

Amser 7.30pm 1.30pm a 6.30pm 7.30pm 8pm 7.30pm 8pm 3pm 7.30pm 8pm 11.30am a 2.30pm 2pm 7pm 10.30am a 1pm 10.30am, 1pm a 2.30pm 7.30pm

Haydn: Y Greadigaeth Arddangosfa Ddawns yr Haf Theatr Genedlaethol Cymru: Estron The Fureys Taith Pen-blwydd 40 Gandini Juggling: Spring Half Breed Ensemble Cymru: Uchafbwynt Taith Ben-blwydd Catrin Finch a Seckou Keita (Cymru/Senegal) Y Clwb Comedi Teulu Pontio Family: Chwarae Dangosiad hamddenol yn Sinema Pontio BLAS: Y Byd Ben-i-waered Gweithgareddau Hanner Tymor Mai - Gweithdy Drama Cantre’r Gwaelod Gweithgareddau Hanner Tymor Mai - Fuoch chi rioed yn morio? Cyngerdd Gala Diwedd y Flwyddyn Prifysgol Bangor

Tud 4 5 6 7 8 14 16 19 20 22 24 27 29 29 30

Mehefin Sadwrn 2 Iau 7 Gwener 8 Gwener 8 Sadwrn 9 Sul 10 Llun 11 Gwener 15 Sadwrn 16 Sul 17 Gwener 22 Iau 28 Iau 28 Sadwrn 30

2.30pm a 4pm 7.30pm 1pm 7.30pm 7.30pm 2.30pm 12pm 7.30pm 7.30pm 2.30pm 8pm 8pm 7.30pm 7.30pm

Teulu Pontio Family: Tua'r Lleuad Shakespeare’s Globe Twelfth Night (i ysgolion yn bennaf) Shakespeare’s Globe Shakespeare’s Globe Charley Bach: Sgwrs gyda Charles Duff Hedfan am hanner dydd Driftwood Driftwood Driftwood Gwenno Y Clwb Comedi WNO: Clasuron Opera’r Haf Bardd

32 34 34 34 34 38 39 40 40 40 42 43 44 46

Gorffennaf Iau 5 Gwener 6 Sadwrn 7 Gwener 13 Mercher 18 Sadwrn 21 Gwener 27 Sadwrn 28

7.30pm 7.30pm 7.30pm 7.30pm 7pm 7pm 8pm 2pm, 5pm, 8pm

Ysgol Glanaethwy: Camllisafu Ysgol Glanaethwy: Camllisafu Ballet Cymru: Cinderella Cyngerdd Cofio’r Canmlwyddiant BLAS: Ein Lleisiau/Our Voices Breuddwyd Carnifal NHS70: Touch NHS70: Touch

47 47 48 49 50 51 52 52

I ddod yn fuan! Medi Iau 13 Gwener 14 Sadwrn 15

6.30pm 6.30pm 3pm

Now or Never Now or Never Now or Never

53 53 53

3


Adborth Cynulleidfa o’r tymor diwethaf... Ar Y Tad, drama iaith Gymraeg gan Theatr Genedlaethol Cymru

“Dwi newydd fod i weld Y Tad ac roedd o’n wirioneddol ffantastig” “Roedd o’n brofiad dirdynnol iawn”

Ar Ŵyl gyntaf Cymru-Tsieina, wedi ei churadu ar y cyd â Chwmni Theatr Invertigo:

“Amrywiaeth da – yn enwedig i deuluoedd” “Fyddwn i ddim yn newid dim: Diddorol, amrywiol, treiddgar”

Ar Relentless.Unstoppable.Human. Machine, rhediad arbennig gan Pirates of the Carabina cyn y première yn y Roundhouse Llundain

“Roedd y cyfan yn wych. Fy hoff rannau mae’n siŵr oedd y grisiau a’r parti, dwi ddim yn meddwl bod gen i gas ran, heblaw’r rhan lle roedd rhaid i’r sioe orffen.” 4


Croeso i dymor Mai-Awst 2018 Eich dewis chi fydd hi... y gynulleidfa Wrth edrych ymlaen at dymor yr haf, cawn gyfle i groesawu nifer o gwmnïau cenedlaethol yn ôl atom - Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Opera Cenedlaethol Cymru a Ballet Cymru. I’r rheiny ohonoch gafodd wefr o weld Smashed a 4x4 Ephemeral Architectures – ydyn, mae’r unigryw Gandini Juggling yn ôl– gyda’u cynhyrchiad newydd sbon Spring, sy’n gyfuniad arloesol o ddawns a jyglo, a bydd cwmni Casus Circus o Awstralia yn dod i Fangor am y tro cyntaf, gyda’i sioe Driftwood - darn o waith cynnil a thelynegol sy’n dathlu perthynas.

Bydd sioe newydd gan Ysgol Glanaethwy, a chyngherddau tymhorol gan ensemblau Prifysgol Bangor, cerdd byd, Clwb Comedi, sioeau cymunedol, gweithdai dawns fertigol ac awyr i bob gallu, a gweithgareddau creadigol ar thema’r môr yn ystod hanner tymor Pontio, sy’n cyd-fynd â Blwyddyn y Môr, Croeso Cymru yn 2018. Mae ochr gyfranogol Pontio hefyd yn cael ei hamlygu, gyda sioe plant fengach prosiect BLAS, a drama gair-am-air gan bobl ifanc wedi cyfnod preswyl yn hel a rhannu straeon mewn cartrefi henoed.

Un o uchafbwyntiau’r tymor hwn yn ddi-os fydd ymweliad Shakespeare's Globe fel rhan o daith genedlaethol a rhyngwladol gyda Twelfth Night, The Merchant of Venice a The Taming of the Shrew. Byddwn yn troi’r theatr yn ofod sy’n ymdebygu i’r Globe ei hun – gyda lle i sefyll yn y canol… ac yn ysbryd traddodiad Shakespeare, bydd y cwmni yn gadael i chi, y gynulleidfa, benderfynu pa un o’r tair drama yr hoffech ei gweld, gyda’r dull o bleidleisio yn cael ei bennu yn ystod y cyfnod ymarfer… Ymunwch â ni am dymor newydd ac ambell i brofiad theatrig gwahanol iawn! Elen ap Robert Cyfarwyddwr Artistig Pontio

Unwaith eto, diolchwn i bawb sy’n gwneud arlwy artistig Pontio yn bosib, gan gynnwys y sefydliadau canlynol sy’n cefnogi’r rhaglen yn ei chyfanrwydd

ICronfa Datblygu Pontio IPontio Development Fund

5


Nos Sadwrn 5 Mai 7.30pm Cerddorfa Symffoni a Chorws Prifysgol Bangor

Haydn: Y Greadigaeth Neuadd Prichard-Jones £12/£10 dros 60/£5 myfyrwyr ac o dan 18 oed Elizabeth Peirson Soprano Alex Jarrett Tenor Terence Ayebare Bariton Chris Collins Arweinydd

O'r pelydryn cyntaf o oleuni i uniad hapus Adda ac Efa cyn y Cwymp, mae oratorio Haydn yn disgrifio creu'r byd fel y caiff ei gyflwyno yn Llyfr Genesis.

Yn y campwaith hwn o gerddoriaeth Orllewinol ceir arias telynegol, ensembles cymhleth, corysau mawreddog ac effeithiau cerddorfaol atgofus.

Archebwch eich diodydd ymlaen llaw i'w mwynhau yn ystod yr egwyl. Bwyd a Diod 6

Food & Drink


Dydd Sadwrn 5 Mai 1.30pm a 6.30pm Cymdeithasau Dawns Prifysgol Bangor

Arddangosfa Ddawns yr Haf Theatr Bryn Terfel £5/£4 myfyrwyr ac o dan 18 oed 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy

Mae Cymdeithasau Dawns Prifysgol Bangor yn eich gwahodd i fwynhau eu Harddangosfa Haf. Croesawa agwedd gynhwysol y clwb fyfyrwyr gydag amryw o gefndiroedd dawns, o’r rheiny sydd wedi bod yn dawnsio trwy eu hoes, i'r rhai sydd dim ond megis cychwyn flwyddyn yma.

Gyda dros 300 aelod, mae'r pwyllgor, athrawon a'r dawnswyr wedi gweithio'n ddiflino i greu sioe ddeiniadol, llawn o wahanol fathau o ddawns. Yn ogystal ag 16 dawns grŵp, fe fyddwch yn cael y pleser o fwynhau unawdau anhygoel o'r clwb. Fe fydd y dawnsiau'n amrywio o'r

7

traddodiadol fel bale a jazz i'r arddulliau llai confensiynol o ddawns megis dawnsio bol a bwrlesg i ddawnsiau arbenigol megis pwynt. Bydd rhywfaint o olau fflachio. Gall cyngor gael ei roi am rai perfformiadau yn ystod y sioe.


"Ro’n i’n ddagrau i gyd, a gwên lydan ar fy ngwep, pan saethais ar fy nhraed ar ei diwedd... Dyma ddrama bwerus... y mae’n rhaid ei phrofi"

Nos Fawrth 8 Mai 7.30pm

Lowri Cooke

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gâr

Estron gan Hefin Robinson Stiwdio £12/£10 gostyngiadau 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy Gliniadur, tun o siocledi Quality Street, ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn. Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ben i waered, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall. Drama newydd amgen ar gyfer y genhedlaeth hon gan un o’n hawduron ifanc mwyaf talentog, ac

enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Llwyfannwyd Estron am y tro cyntaf yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Dyma gyfle prin i weld gwaith buddugol y Fedal Ddrama ar daith genedlaethol. Cyfieithiad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng yr ap Sibrwd. Canllaw oed 11+ 8

Sgwrs cyn sioe i ddysgwyr 6.15pm Ystafell Cemlyn Jones (PL2), Lefel 2 AM DDIM ond bydd angen tocyn Sgwrs drwy gyfrwng y Gymraeg


Nos Fercher 9 Mai 8pm

The Fureys Taith Pen-blwydd 40 Theatr Bryn Terfel £20 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy Fel rhan o’u taith Penblwydd yn 40 oed bydd y band Gwyddelig enwog, THE FUREYS, yn perfformio yma ar Nos Fercher 9 Mai mewn noson wych o gerddoriaeth, caneuon a straeon. Dewch i’w clywed yn canu nifer o’u clasuron, gan gynnwys ‘I will love you’, ‘When you were sweet 16’, ‘The Green fields of

France’, ‘The old man’, ‘Red rose café’, ‘From Clare to here’, ‘Her father didn’t like me anyway’, ‘Leaving Nancy’, ‘Steal away’ ayyb, yn ogystal â chaneuon o’u CD newydd ‘The Times they are a changing’. Mae eu caneuon yn cyffwrdd â sawl emosiwn…chwerthin a chrio, tristwch a llawenydd. www.thefureys.com

9


Nos Wener 11 Mai 7.30pm Gandini Juggling

Spring Theatr Bryn Terfel £15/£13 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy £25/£20 i weld y sioe a chymryd rhan yn y gweithdy ar 10 Mai Sefydlwyd Gandini Juggling yn 1992 gan y jyglwyr bydenwog Sean Gandini a Kati Ylä-Hokkala, ac mae'n parhau i arwain byd y syrcas gyfoes, gan ailddyfeisio ac adfywio celfyddyd jyglo ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. Mae Gandini Juggling ac Alexander Whitley wedi ymuno i greu sioe newydd. Mae Spring yn anturus ac amryliw gan edrych ar natur lliw a sut rydym yn ei weld. Yn gynhyrchiad sy'n pontio gwahanol ffurfiau celf, mae Spring yn herio argraffiadau o symudiad a phresenoldeb corfforol, gan gofleidio rhythmau wedi'u dadadeiladu a phatrymu buddugoliaethus. Yn Spring ceir jyglwyr unigol a dawnswyr cyfoes ac mae'r sioe'n mynd â'r ffurfiau celf sylweddol ac angerddol hyn i diriogaethau newydd - gan sefydlu ymhellach y berthynas rhyngddynt.

Fe'i perfformir i sgôr wreiddiol gan Gabriel Prokofiev gyda goleuo ysblennydd gan Guy Hoare. Yn sicr bydd yn berfformiad rhyfeddol, rhagorol a phrismatig. Spring yw trydedd ran trioleg Gandini Juggling o fflyrtian rhwng jyglo a dawnsio caboledig, a ddechreuodd gyda 4x4 Ephemeral Architectures a Sigma. Cyd-gynhyrchir Spring gyda Cambridge Junction; London International Mime Festival; a Plateforme 2 pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le CirqueThéâtre d’Elbeuf. Cefnogir Spring gan artsdepot; Arts Council England; Birmingham Hippodrome; CIRCa pôle National des Arts du Cirque Auch Gers Occitanie; Lighthouse Poole; Theatre Op de Markt. 10

Canllaw oed 12+

Sgwrs ar ôl y sioe Ymunwch â ni am sgwrs ar ôl y sioe a gadeirir gan Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, yng nghwmni Sean Gandini, cyfarwyddwr Gandini Juggling, a Ray Davies, Cyfarwyddwr Academi Ffotoneg Cymru, Ysgol Peirianneg Electronig, Prifysgol Bangor.


Llun - Simon Carter

Cymerwch ran! Cyfle unigryw i gymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol gyda chwmni Gandini Juggling y noson cyn y perfformiad. Dim ond 20 lle sydd ar gael felly archebwch yn fuan rhag i chi gael eich siomi.

Creu Patrymau a Jyglo i Gerddoriaeth Gweithdy gyda Gandini Juggling Nos Iau 10 Mai 6.30pm - 2 awr Stiwdio £13/£10 gostyngiadau 11

Ymarferion llawn hwyl i ymarfer a dysgu systemau a datblygu syniadau i wneud patrymau mewn jyglo. Angen peth profiad


sinema cinema

Sinema i bawb ynghanol Bangor

1 Sgrin 7 diwrnod yr wythnos 3D 70 dangosiad y mis 15 ffilm newydd y mis 1 llwyfan ar gyfer goreuon byd opera a theatr fyw Cyhoeddir rhaglen Sinema Pontio ar-lein a thrwy raglen fisol a ddosberthir yn lleol ac yn y ganolfan. I dderbyn bwletinau e-bost wythnosol, crëwch gyfrif ar-lein yn www.pontio.co.uk gan roi tic wrth ymyl ‘Sinema’ yn y categori diddordebau. Dilynwch y newyddion ffilm diweddaraf ar Trydar @sinemapontio

12

Archebwch ar pontio.co.uk 01248 38 28 28


BARGEN FWYD

SINEMA

@

Bwyty Restaurant

Pob Dydd Mercher *Ac eithrio rhai perfformiadau gweler gwefan am fanylion

£10 £15 bu:

I arche

TOCYN SINEMA TOCYN SINEMA

Prif gwrs plentyn + diod feddal + popcorn Pitsa 10” + diod* (*naill ai gwydraid o win tŷ, potel o gwrw neu ddiod feddal)

Archebu ar lein www.pontio.co.uk Ffoniwch neu ewch i’n swyddfa docynnau ar 0124813382828

pontio.co.uk


sinema cinema

Darllediadau Byw yn Sinema Pontio...

ROH LIVE: Manon (12A) Darllediad Byw drwy loeren

Nos Iau 3 Mai, 7.15pm £15/£12.50

ROH LIVE: Swan Lake (12A) Darllediad Byw drwy loeren

Nos Fawrth 12 Mehefin, 7.15pm £15/£12.50

Gweler y daflen sinema fisol am fanylion dangosiadau byw eraill nad ydynt wedi eu cyhoeddi eto a rhestr sinema lawn, neu cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01248 38 28 28 14


Tymor Sinema Glyndebourne 2018 Mae llwyddiant darllediadau sinema Glyndebourne wedi mynd o nerth i nerth, ac mae 2018 yn addo cynnig mwy o’r opera unigryw, dramatig a soffistigedig sydd yn nodweddiadol o’r ŵyl.

Madama Butterfly

Vanessa (12A) 210munud

(12A) 210munud

Darllediad Byw drwy loeren

Nos Iau 21 Mehefin, 6.30pm £12/£10 Un o’r operâu enwocaf erioed sydd wedi ysbrydoli nifer o addasiadau cyfoes, gan gynnwys y sioe gerdd boblogaidd Miss Saigon. Wedi ei ganmol gan adolygwyr fel ‘llwyfaniad meddylgar, pryfoclyd’ ac fel ‘astudiaeth finiog o ecsbloetiaeth’ mae cynhyrchiad Annilese Miskimmon o opera glasurol Puccini yn diweddaru’r stori i’r 1950au.

Saul (12A) 210munud Recordiad byw o 2015

Nos Iau 26 Gorffennaf, 7pm £12/£10 Mae cynhyrchiad arbennig ac arobryn Barrie Kosky o Saul gan Handel o 2015 yn frith o egni ac ymdeimlad, gan gyfuno coreograffi cyffrous gyda gwisgoedd moethus o’r cyfnod.

15

Darllediad Byw drwy loeren


Nos Fawrth 14 Awst, 6.30pm £12/£10

Cyfle prin i weld opera gan Samuel Barbor, a enillodd Wobr Pulitzer, wedi ei darlledu’n fyw o’r rhediad cyntaf yng Ngŵyl 2018; mae Vanessa yn opera o oes Hitchcock, gyda sgôr sy’n creu awyrgylch a throadau seicolegol sy’n creu tensiwn. Gan wireddu breuddwyd oes, mae’r cyfarwyddwr Prydeinig arobryn Keith Warner yn Glyndebourne am y tro cyntaf.


Evening Standard To Do List Financial Times

Nos Sadwrn 12 Mai 8pm Soho Theatre a Talawa Theatre Company yn cyflwyno

Half Breed Stiwdio £12/£10 gostyngiadau 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy Ysgrifennwyd a pherfformir gan Natasha Marshall Cyfarwyddwyd gan Miranda Cromwell Cynlluniwyd gan Ruby Spencer Pugh Cynlluniwyd y goleuadau gan Amy Mae Cynlluniwyd y sain gan Xana "Fi di'r hogan gymysg ei hil 'na, rhyw hanner yn hanner, ar y ffens, llugoer, yn y canol efallai. Ond coeliwch fi, yn y lle yma dwi mor ddu ag maen nhw i'w cael..."

Mae Jazmin yn teimlo'n wahanol. Dydi hi ddim eisiau aros yn y pentref. Dydi hi ddim eisiau cael babi. Dydi hi ddim eisiau chwerthin am ben jôcs hiliol yn y dafarn leol. Mae'n rhaid iddi fynd oddi yno. Yn dilyn y perfformiad cyntaf yng Ngŵyl Fringe Caeredin yn 2017 a rhediad yn y Soho Theatre yn Llundain, mae Soho Theatre a Talawa Theatre Company yn cyflwyno Half Breed, comedi dywyll led-hunangofiannol Natasha Marshall sy'n ymdrin â chael hyd i'ch llais. 16

Cafodd Natasha Marshall hyfforddiant yn y Soho Theatre Young Company Writer's Lab a chyda chynllun Talawa First i ddramodwyr newydd. Rhoddwyd Half Breed ar y rhestr fer am y Tony Craze Soho Young Writers Award a'r Alfred Fagon Award, ac fe'i henwebwyd am wobr yn y dosbarth drama newydd orau yn yr UK Theatre Awards 2017. Canllaw oedran 14+


17


Dydd Sul 13 Mai 3pm

Ensemble Cymru: Uchafbwynt Taith Ben-blwydd Stiwdio £12/£10 dros 60 /£5 myfyrwyr neu o dan 18 Ar ôl 15 mlynedd o greu cerddoriaeth, mae ein ensemble helaethach yn cynnal rhaglen drawiadol ym mis Mai 2018 sy’n wirioneddol amrywiol o ran amser a lleoliad. O Gymru, mae’n bleser mawr gennym berfformio gweithiau gan ddau gyfansoddwr byw: comisiwn newydd sbon gan Gareth Glyn, ac Emerging (lightly) gan Rhian Samuel o Aberdyfi.

O’r ugeinfed ganrif, cawn y perl na pherfformir mohono’n aml, Nonet, gan y cyfansoddwr mawr o Loegr, Arnold Bax, ynghyd â Dawnsiau Debussy i’r Delyn a Phumawd Llinynnol, a gyfansoddwyd i ‘arddangos’ y delyn. O fynd yn ôl i 1738, mae concerto Handel Op. 4, Rhif 6 i’r Delyn yn tynnu ar ymron y cyfan o’r grymoedd offerynnol amrywiol sydd gennym y tymor cyffrous hwn.

Y Rhaglen Cerddoriaeth i’r ffliwt, obo, clarinét, telyn, ffidlau, fiola, sielo a bas dwbl Claude Debussy – Dawnsiau i’r Delyn a Phumawd Llinynnol Arnold Bax – Nonet Gareth Glyn – Comisiwn newydd i Ensemble Cymru, I’r Pedwar Gwynt. Handel – Concerto Rhif 6 i’r Delyn Rhian Samuel – Emerging (lightly) i Fiola Solo ac Ensemble Siambr 90 munud (gan gynnwys egwyl o 15 munud)

18


Goleuni ar Gyfansoddwr cerddoriaeth Guto Pryderi Puw Stiwdio Dydd Sul 13 Mai, 2pm Hyd: 30 mun AM DDIM ond angen tocyn Perfformiad o A Gwaedd y Bechgyn... ar gyfer ffliwt, clarinét a thelyn, gyda rhagarweiniad gan y cyfansoddwr.

Rhoddion at waith Ensemble Cymru gyda chyfansoddwyr yng Nghymru. Hyrwyddwyd gan Ensemble Cymru a Cyfansoddwyr Cymru.

19


Bwyty

Cinio Swper Cyn y theatr

Restaurant

Ar ben ein bwydlen arferol, bydd ein bwrdd wythnosol o brydau arbennig yn arddangos cynnyrch y tymor.

Pontio lefel 2

Bagels, cacennau, wafflau cartref a mwy Pontio lefel 3

Am amseroedd agor a bwydlenni, ewch i www.pontio.co.uk 20


Cerddoriaeth

Nos Iau 17 Mai 7.30pm Theatr Mwldan yn cyflwyno

Catrin Finch a Seckou Keita (Cymru/Senegal) gyda Gwyneth Glyn Theatr Bryn Terfel £20/£18 Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf. Bydd Gwyneth Glyn yn ymuno i gefnogi Catrin a Seckou yma yn Pontio. Yn fardd, awdures a chantores, daw Gwyneth o Gricieth yn Eifionydd. Bydd yn perfformio caneuon o'i halbym newydd 'Tro'.

Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, bydd eu hail albwm SOAR, y bu aros mawr amdano, yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2018. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd gwalch y pysgod, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd,

sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan dros rwystrau o waith dyn, yn yr un modd ag y bydd cerddoriaeth a breuddwydion yn gwneud, mewn siwrnai gynhenid ac epig o wytnwch. Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig a phrofiad byw gwefreiddiol. . "oh my God, incredible… you’re witnessing a state of rapture, it’s entrancing" Toby Jones, actor

21

"Absolutely hypnotic" BBC 6 Music


22


Pontio yn galw ar wyddonwyr ac artistiaid! Be all ddigwydd yn y gofod hwnnw rhwng moleciwlau a marimba, aria ac arian byw? Yn dilyn llwyddiant ein project SYNTHESIS cyntaf i annog dau bâr gwahanol o wyddonwyr ac artistiaid i ddatblygu syniadau gyda’i gilydd sydd yn pontio’r ddau fyd, rydym unwaith eto yn chwilio am brojectau newydd. Gwahoddir ceisiadau ar y cyd gan wyddonwyr ac artistiaid o’r maes celfyddydau perfformio am y gronfa o £2,000 y pâr.

Dyddiad cau: 28 Ionawr, 2019 Cyhoeddir enwau’r prosiectau llwyddiannus yn ystod wythnos Gŵyl Wyddoniaeth Bangor ym mis Mawrth a bydd angen i’r prosiectau ddechrau ym mis Ebrill a chael eu cyflwyno ar 22 Mehefin 2019. Am wybodaeth bellach cysylltwch â s.llewelyn@bangor.ac.uk

23


Dydd Sadwrn 19 Mai 11.30am a 2.30pm Theatr Iolo a Pontio yn cyflwyno

CHWARAE Gan Elgan Rhys Stiwdio £2 gan gynnwys lluniaeth ysgafn Pa deganau, pa gemau, a rheolau pwy? Dewch draw i gael cipolwg ar ddarn o theatr newydd sy'n cael ei ddatblygu'n gydweithredol gyda theuluoedd ac artistiaid proffesiynol ar gyfer plant 4 - 6 oed a'u hoedolion. Mae'r artist Elgan Rhys wedi bod yn archwilio pwysigrwydd chwarae ym mywydau plant ac oedolion ac mae'r gwaithar-y-gweill yma'n dathlu cymhlethdodau'r sut, ble, pam, gyda phwy a'r beth yw chwarae yn ein byd hynod brysur…

Yn dilyn y dangosiad bydd gweithdy llawn dychmyg a llawn hwyl i'r holl deulu ei fwynhau. Mae CHWARAE yn rhan o raglen Platfform gan Theatr Iolo sy’n cefnogi artistiaid sy’n dod i’r amlwg i ddatblygu theatr a digwyddiadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, mewn partneriaeth â chanolfannau celfyddydol a theatrau. Mae Platfform yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a sefydliad Esmée Fairbairn

24

I gyd-fynd â’r sioe bydd gwaith creadigol sydd wedi'i ysbrydoli gan deuluoedd prosiect CHWARAE yn cael ei arddangos yn y gist ar Lefel 0. Ewch draw i gael cipolwg ar ganfyddiadau'r prosiect wedi'i greu gan Eva Lin Jerkovic, myfyriwr cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor. Yn ogystal, bydd ffilm fer yn rhoi blas o broses y prosiect cydweithredol cyffrous rhwng Elgan Rhys, y teuluoedd ac artistiaid proffesiynol.


“Roedd yn brofiad arbennig i ni'n dwy. Y mae'n rhy hawdd i ni ollwng gafael ar y rhyddid anhygoel o fod yn blant yn tydi. Rwyf yn falch iawn o gael y cyfle i ni fod yn rhan o fenter mor arloesol a phwysig” Awen Owen, Llysgennad Teulu’r Prosiect (a Mam Efa!)

25


Dangosiadau hamddenol yn Sinema Pontio

Dydd Mercher 23 Mai 2pm Dangosiad Sinema Hamddenol

+ adloniant gan Huw Llywelyn ac Annette Bryn Parri yn ystod yr egwyl Wedi ei anelu at 60+ Sinema Pontio a Bar Ffynnon £3 Ymunwch â ni yn Sinema Pontio am brynhawn o adloniant a chanu fel rhan o Gŵyl Gwanwyn Age Cymru, gŵyl genedlaethol i Gymru sy'n dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Bydd y prynhawn yn dechrau gyda dangosiad arbennig o hen ffefryn wedi ei ddewis gan aelodau o’r gymuned leol, gydag adloniant cerdd byw yn yr egwyl am 3pm gan y tenor Huw Llywelyn, gydag Annette Bryn Parri

26

yn cyfeilio ar y piano. Mi fydd cyfle i roi tro ar ganu ar y cyd hwyliog wrth fwynhau paned a chacen, cyn dychwelyd i’r sinema i fwynhau hanner olaf y ffilm.


Boreau Sadwrn am 11.00am: Mai 5, Mehefin 9, Gorffennaf 7, Awst 4 Dangosiadau ffilm hamddenol misol Wedi ei anelu at deuluoedd Sinema Pontio £5.50 i bawb Dewch i weld ffilm deuluol ddiweddar wrth i ni addasu tipyn ar y sinema – croeso i chi fynd a dod, mae’r lefelau sain wedi eu gostwng a’r goleuadau ymlaen yn isel. Does dim hysbysebion a gallwch wneud sŵn ac eistedd lle bynnag yr hoffwch.

Am ragor o wybodaeth ynglyn â pha ffilm fydd yn cael ei dangos ewch i www.pontio.co.uk neu ffoniwch 01248 38 28 28

27


BLAS yw rhaglen ieuenctid Pontio sy’n rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc gael blas o’r celfyddydau. Rydym yn cynnal gweithdai drama wythnosol yn y Stiwdio: Bob Dydd Llun Dosbarth Bl 3 a 4 - 5-6pm Dosbarth Bl 5 a 6 – 6.15-7.15pm Dosbarth Bl 7, 8 a 9 7:30–8:30pm Bob dydd Mercher Dosbarth Bl 10 i 13 – 7.30-8.30pm

I archebu lle yn y gweithdai wythnosol, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01248 38 28 28, neu cysylltwch â Mared Huws ar m.huws@bangor.ac.uk neu 01248 382 141, am ragor o wybodaeth. Mae BLAS hefyd yn gweithio gydag ysgolion a’r gymuned.

Dyma flas o’r gwaith diweddaraf Ballet Cymru: Perfformiad Cyn Sioe ‘The Light Princess’

‘The Light Princess’ Ballet Cymru a Stiwdio Dawns Bangor

Yn ystod eu hymweliad â Pontio gyda'u sioe 'The Light Princess', bu Ballet Cymru a’u dawnswyr proffesiynol yn gweithio gyda dwy ysgol arbennig, Pendalar a Hafod Lon, ac Ysgol Cefn Coch i greu perfformiad cyn sioe ym mannau cyhoeddus Pontio.

Hefyd, yn ystod eu hymweliad, cafodd myfyrwyr o Stiwdio Dawns Bangor flas ar fywyd fel dawnswyr go iawn wrth iddynt weithio, ymarfer a pherfformio gyda'r cwmni yn eu sioe ‘The Light Princess’. 28


Nos Wener 25 Mai 7pm BLAS bach Pontio yn cyflwyno

Y Byd Ben-i-waered Theatr Bryn Terfel £6/£3 o dan 18 Daw dau ddosbarth ieuengaf BLAS, sef dosbarth Blwyddyn 3 a 4 a dosbarth Blwyddyn 5 a 6, at ei gilydd i greu sioe ddyfeisiol.

Ers wythnosau bellach, mae’r ddau ddosbarth wedi bod yn trafod syniadau a chymeriadau, ac maent wedi creu stori a fydd yn troi eich byd ben-i-waered!

Gŵyl Cymru-Tsieina

W T Yna? (Yn Y Meddwl)

Gweithiodd dosbarth BLAS Blwyddyn 7, 8 a 9 gyda Sefydliad Confucius i greu ‘flashmob’ byr, a ysbrydolwyd gan anifeiliaid Cymreig a Tsieineaidd, ym mannau cyhoeddus Pontio fel rhan o Ŵyl Cymru-Tsieina.

Sioe criw hŷn BLAS. Fe ddaeth criw dosbarth Blwyddyn 7, 8 a 9 a Blwyddyn 10 – 13 at ei gilydd i greu sioe ddyfeisiol, arswydus am freuddwydio.

29

Mewn byd mor llwm, mae pawb yn breuddwydio am ffoi i fyd ffantasïol. Weithiau mae breuddwydion yn dod yn wir … Mae hwn yn ddarn dyfeisiol, ac o ganlyniad gall natur y sioe newid wrth i ni barhau i greu y sioe.


Gweithgareddau Hanner Tymor Mai Yn 2018 bydd Cymru yn dathlu ei harfordir, gyda phrofiadau epig newydd ar hyd y glannau. Dyma Flwyddyn y Môr. Felly pan nad ydych yma yn mwynhau ein gweithgareddau ar thema’r môr dros hanner tymor yn Pontio, darganfyddwch draethau, porthladdoedd ac ynysoedd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, a darganfyddwch yr afonydd a glannau llynnoedd Cymru. #darganfodeichepig

30


Dydd Mawrth 29 Mai 10.30-12.00pm i Flynyddoedd 3 a 4 (7-9 mlwydd oed) 1-2.30pm i Flynyddoedd 5 a 6 (9-11 mlwydd oed)

Gweithdy Drama Cantre’r Gwaelod Stiwdio £3.50 Gweithgaredd dwyieithog. Dewch ar daith hudolus i fyd Cantre’r Gwaelod gyda Manon Wyn Williams.

Bydd yr actores a'r sgriptwraig Manon Wyn Williams yn cynnal gweithdy drama hwyliog yn seiliedig ar stori Cantre’r Gwaelod fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Y Môr.

Er nad yw’n hanfodol i rieni fod yn bresennol, mae croeso iddynt eistedd i wylio’r gweithdy. Lle i 20 yn unig.

Dydd Iau 31 Mai 10:30-11:30am 1-2pm 2.30-3.30pm

Fuoch chi rioed yn morio? Stiwdio £3 i bawb Gweithdy dwyieithog i’r teulu cyfan, mwyaf addas i oedran 0-7 oed. Sesiwn gerdd ymarferol gyda Manon Llwyd a Leisa Mererid.

Fe fydd y cerddor amryddawn Manon Llwyd yn arwain sesiwn gerdd ryngweithiol ar ganeuon y môr gyda Leisa Mererid yn cefnogi gyda Macaton a Yoga. 31

Mae hwn yn weithdy teuluol a bydd angen i oedolyn fod yn bresennol gyda’r plant. Nifer cyfyngedig


Nos Iau 31 Mai 7.30pm Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor

Cyngerdd Gala Diwedd y Flwyddyn Neuadd Prichard-Jones £12/£10 dros 60/£5 myfyrwyr a rhai dan 18 Ymunwch â Cherddorfa Symffoni, Côr Siambr, Cymdeithas Gerdd, Band Cyngerdd, Cerddorfa Linynnol, Band Jas a Band Pres Prifysgol Bangor

am noson o adloniant wefreiddiol wrth iddynt ddathlu diwedd blwyddyn arall o gerddoriaeth wych gan y myfyrwyr yn eu dull afieithus arferol.

32


Sul y Tadau 17 Mehefin Noson yn y theatr – yr anrheg perffaith! Gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal; o ddrama i syrcas gyfoes, o gerddoriaeth byd i gigs, o gomedi i ffilm, hyn a mwy - beth am sbwylio Dad ar Sul y Tadau gyda noson allan yn Pontio?

Gallwch hefyd archebu tocyn anrheg am £10, £20 neu £50 oddi ar ein gwefan, pontio.co.uk, dros y ffôn ar 01248 38 28 28 neu ewch draw i’n Swyddfa Docynnau.

Bwyty Restaurant

Pryd Clwb Comedi

Byrgyr a Chwrw*

£10

Ar gael i bob digwyddiad Clwb Comedi

*Neu wydriad 175ml o win tŷ neu ddiod ysgafn Byrgyr llysieuol ar gael

I archebu: 01248 383826 bwydabar@pontio.co.uk 33

Bwyd a Diod Food & Drink


“The circus routines are full of charm and wit and bounce easily and confidently between knockabout fun and serene beauty.” Broadway Baby

Dydd Sadwrn 2 Mehefin 2.30pm a 4pm Hikapee Theatre Bydd gweithdy creadigol AM DDIM i deuluoedd gyda’r artist Llŷr Erddyn Davies yn dilyn pob perfformiad. Gan y bydd yn defnyddio clai, gwisgwch ddillad addas!

Tua’r Lleuad Stiwdio £6/£20 tocyn teulu a ffrindiau (hyd at 4 o bobl, o leiaf un o dan 18 oed) Ymunwch â thywysoges heb ei hail wrth iddi gychwyn ar daith fwyaf ei bywyd - i'r Lleuad! Gyda dau berfformiwr a llawer mwy o gymeriadau, mae'r perfformiad doniol a gwefreiddiol hwn yn edrych ar stereoteipiau gender o fewn theatr plant, gan ddefnyddio rhaff, cylchyn a llond gwlad o ddychymyg.

Mae Tua’r Lleuad yn berfformiad 45 munud gan ddau actor lle defnyddir syrcas awyr, comedi corfforol ac adrodd stori hudolus i gyflwyno'r hanes rhyfeddol hwn am dywysoges a'r lleuad. Cafodd Tua’r Lleuad ei chreu gan Hikapee, gyda chefnogaeth gan Arts Council England, Theatre Delicatessen, Jacksons 34

Lane, SeaChange Arts a Circus Futures. Mae Tua’r Lleuad yn gynhyrchiad cwbl ddi-eiriau, gyda'r stori'n cael ei hadrodd drwy berfformio corfforol a thrac sain gwreiddiol. Sioe theatr syrcas hudolus, chwareus a hynod adloniadol addas i deuluoedd a phlant 4 oed a hŷn.


Byddwch yn rhan bwysig o’n tîm Cwrdd ag ystod eang o bobl Dysgu, datblygu a defnyddio sgiliau newydd

Derbyn cydnabyddiaeth am y sgiliau yr ydych yn eu datblygu a phwyntiau XP ar gyfer Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Diddordeb? gwirfoddolwyr@pontio.co.uk 01248 382666

“Mae’n lle gwych ac yn ffordd ragorol o wybod beth sy’n digwydd ym myd y celfyddydau, yn ogystal â gwella fy Nghymraeg” Wendy, Gwirfoddolwr

"Dwi wrth fy modd yn gwirfoddoli fel ffordd o gyfarfod â phobl newydd" 35

Michael, Gwirfoddolwr


Nos Iau 7 Mehefin 7.30pm (gyda sesiwn holi ac ateb wedi'r sioe - manylion ar dudalen 37) Dydd Gwener 8 Mehefin 1pm (i ysgolion yn bennaf: Twelfth Night) Nos Wener 8 Mehefin 7.30pm (gyda sgwrs cyn sioe 6.15-7pm – manylion ar dudalen 37) Nos Sadwrn 9 Mehefin 7.30pm Shakespeare’s Globe ar Daith

The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew a Twelfth Night Theatr Bryn Terfel £18-£6.50 Sut oedd cwmni yn teithio yn nyddiau Shakespeare? Pan oedd y theatrau’n cau yn Llundain, rydym yn gwybod y byddai criw bychan o actorion, a oedd yn perfformio amryw o rannau mewn tair neu bedair o ddramâu, yn gadael y ddinas ac yn mynd ar daith. Gwyddom hefyd pan fyddent yn cyrraedd cartref o bwys mai’r penteulu oedd yn dewis pa ddrama neu adloniant y byddent yn ei pherfformio. Felly, bydd theatr y Globe Shakespeare yn torri tir

newydd rhwng Mai ac Awst 2018, gydag wyth actor yn mynd ar daith gan gynnig dewis o dair drama i gynulleidfaoedd: The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew a Twelfth Night. Byddant yn perfformio’r tair drama yn y Globe cyn mynd ar daith genedlaethol a rhyngwladol. Ymunwch â ni yma yn Pontio ar gyfer unig berfformiadau Shakespeare’s Globe yng Nghymru. Ddim yn rhai i osgoi her newydd, byddwn yn trawsnewid 36

Theatr Bryn Terfel i gynnig y profiad yna o’r ‘Globe’, gyda lle i sefyll yn ogystal ag eistedd. Hefyd, i barhau â’r traddodiad, bydd aelodau mwyaf pwerus y tŷ, sef y gynulleidfa yn yr achos yma, yn cael dewis pa ddrama yr hoffent ei gweld. Bydd hynny’n sicr yn achosi cryn gyffro. ‘Thy frank election make’ (All’s Well That Ends Well, Act 2 Golygfa 3)


The Merchant of Venice

The T of th aming e Sh rew Twe Nigh lfth t

The Merchant of Venice

The T of th aming e Sh rew Twe l f t Nigh h t 37


The Merchant of Venice

The Taming of the Shrew

Twelfth Night

Yn Fenis, sy’n drobwll o drachwant, mentro a dyled, mae Bassanio yn cael benthyg pres gan ei gyfaill Antonio er mwyn ceisio ennill Portia, etifeddes gyfoethog. O ganlyniad, mae Antonio yn cael benthyciad gan fenthyciwr pres o’r enw Shylock. Gobeithia Antonio ei ad-dalu pan fydd ei longau’n dychwelyd i’r ddinas. Ond, os na fyddant yn dod yn ôl ac yntau’n methu ag ad-dalu’r arian, bydd Antonio yn rhoi pwys o’i gnawd i Shylock. Ac mae’n methu, ac mae Shylock yn mynnu’r hyn sy’n ddyledus iddo.

Mae dwy chwaer gyfoethog yn Padua angen gŵr. Does dim prinder darpar ŵyr i Bianca wylaidd a llednais, ond pwy fyddai’n mentro cymryd Kate wyllt, ddireolaeth a checrus yn wraig? Ai Petruchio, gŵr yr un mor benderfynol a phengaled â Kate, fydd yr un i’w gorfodi at yr allor?

Yn nhŷ’r Iarlles Olivia, mae dwy ymgyrch dawel ar y gweill – y naill gan Ddug Orsino sy’n glaf o gariad ac yn daer eisiau ennill calon Olivia ddidaro, a’r llall gan griw o weision a segurwyr yn erbyn trahauster ei stiward mawreddog, Malvolio. Pan mae Orsino’n llwyddo i gael Viola (sydd wedi gwisgo fel dyn) i bledio ei achos wrth Olivia, mae cyfres chwerwfelys o ddigwyddiadau yn dilyn.

Yn rhai o’i olygfeydd mwyaf cythryblus, mae Shakespeare yn portreadu holl gymhlethdodau cymysg goddefgarwch ac anoddefgarwch, cyfiawnder a thrugaredd. A thrwy gymeriad Shylock, creodd un o’r dihirod mwyaf cofiadwy ym myd y theatr.

Yng nghomedi feiddgar a phryfoclyd Shakespeare down ar draws dau o gymeriadau mwyaf trawiadol y theatr, cwpwl sy’n benderfynol o ddrysu a chael y gorau ar y llall nes daw’r ddrama i’w diweddglo dadleuol.

38

Gyda chast llawn cymeriadau cofiadwy, a chyfuno creulondeb gyda chomedi, mae Twelfth Night yn ymdrin â rhwystrau serch drwy farddoniaeth gynnil a’r caneuon mwyaf coeth a ysgrifennodd Shakespeare.


Cyfarwyddwr Mae Brendan O’Hea, cyfarwyddwr ac actor, wedi perfformio mewn sawl cynhyrchiad Shakespeare’s Globe gan gynnwys Cymbeline (2015), Measure for Measure (2015), A Midsummer Night’s Dream (2014) a Henry V (2012).

Brendan O’Hea ‘The combination of Shakespeare, the Globe and touring ticks every box for me. The chance to share those glorious words and my experience of playing that beautiful theatre with audiences throughout the world excites me beyond measure. And I’m relishing

the opportunity to direct three of Shakespeare’s most popular plays in a unique and unpredictable presentation.’ Dylunydd Andrew D Edwards Cyfansoddwyr Bill Barclay Coreograffydd Siân Williams

Digwyddiadau arbennig fel rhan o ymweliad Shakespeare’s Globe... Dydd Mercher 6 Mehefin, 2pm Stiwdio Ymarfer Theatr Shakespearaidd Bydd y rhai fydd yn cymryd rhan yn y gweithdy hwn yn cael cyfle i ystyried materion ymarferol yn ymwneud â pherfformio mewn theatrau awyr agored a dan do yng nghyfnod Shakespeare. Cefnogir gan Ysgol Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Bangor a bydd dan arweiniad aelod o Gyfadran Addysg Uwch y Globe Theatre. Sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg Addas i fyfyrwyr Addysg Bellach neu Addysg Uwch a disgyblion blwyddyn 12/13 sy’n astudio Saesneg neu Ddrama/Theatr. AM DDIM ond bydd angen tocyn

Nos Iau 7 Mehefin Sesiwn holi ac ateb ar ôl y sioe Cadeirir gan Yr Athro Helen Wilcox o Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor gydag aelodau o’r cast, a chyda chyfle i’r gynulleidfa holi ar y diwedd. Nos Wener 8 Mehefin, 6.15-7pm Stiwdio AM DDIM, ond bydd angen tocyn Shakespeare a Chymru Sesiwn cyn sioe sy’n archwilio perthynas Shakespeare – boed yn real, yn bosib neu’n ddychmygol – gyda’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Arweinir y sesiwn gan Yr Athro Jerry Hunter gyda darlleniadau gan Dr Manon Williams a Mared Huws o Pontio. Sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda chyfieithu 39 ar y pryd ar gael.

Arddangos Bydd detholiad o bropiau, ffotograffau a darluniau sy’n berthnasol i’r tri chynhyrchiad yn cael eu harddangos yn y gist wydr ar Lefel 0, ynghyd ag arddangosfa o lawysgrifau a llyfrau prin o gyfnod Shakespeare, o Archifau’r Brifysgol, ar goridor Siambr y Cyngor, Prif Adeilad y Celfyddydau (ger Pontio). Globe yn Y Glôb! Wrth edrych ymlaen at ymweliad y Globe i Fangor, bydd Pontio yn cynnal darlleniadau anffurfiol a hwyliog o waith Shakespeare yn nhafarn enwog Y Glôb ym Mangor Uchaf. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â m.huws@bangor.ac.uk “Good company, good wine, good welcome can make good people” Henry VIII, Act 1 Golygfa 4


Digwyddiad Arbennig

Dydd Sul 10 Mehefin 2.30pm Pontio'n cyflwyno

'Charley Bach' – Gwyn Llewelyn yn sgwrsio â Charles Duff

Ganwyd Charles Duff yn 1949. Cyfrol ar hanes y West End yn y 1940au a'r 1950au oedd ei lyfr cyntaf, The Lost Summer. Mae'n actor, yn ddarlithydd ar Shakespeare a hanes y theatr, ac yn gyfrannwr i'r wasg genedlaethol ar bynciau'n ymwneud â'r celfyddydau.

Stiwdio £12 Tyfodd Charles Duff i fyny mewn llawer byd gwahanol yr un pryd. Fel enffilâd, roedd un yn arwain i'r llall, ond eto roedd pob un yn wahanol ac yn hunan-gynhwysol. Ym mhlasty ei deulu, Y Faenol, roedd aelodau o'r teulu brenhinol yn cymysgu gyda pherthnasau ecsentrig ac wynebau cyfarwydd hudolus. Yn cadw cwmni iddynt roedd cast lliwgar o gogyddion, nanis a bwtleriaid. Yn Llundain, cyfarfu Charley â chariadon gwrywaidd ei dad a rhai lesbiaidd ei fam, yn ogystal ag arlunwyr, cerddorion a chyfarwyddwyr blaenllaw.

Trwy'r theatr, darganfu ei swyddogaeth yn y byd academaidd a dysgu. Ond nid oedd y bydoedd hyn yn cyd-fodoli mewn cytgord. Wrth i'r ystâd wynebu distryw a phriodas ei rieni'n chwalu, roedd perthynas Charley â'i deulu'n chwerwi a madru. Roedd yn hysbys ei fod wedi'i fabwysiadu, a bu dyfalu ynglŷn â'i dras yn fodd i danio sibrydion y mae llawer yn credu ynddynt hyd heddiw. Mae Charley's Woods, hunangofiant hynod drawiadol Charles Duff, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn rhoi darlun manwl a gonest 40

o'r cylchoedd rhyfeddol y mae wedi byw ynddynt. Ond yn fwy na dim, mae'n ddisgrifiad teimladwy o ddatblygiad personol ac ysbrydol mab mabwysiedig ac yn fyfyrdod ar faterion yn ymwneud â dosbarth, diwylliant ac ymholiad am ymdeimlad o berthyn. Arweinir y sgwrs gan un o ddarlledwyr amlycaf Cymru, Gwyn Llewelyn, a bydd holi ac ateb i ddilyn Oed: 16+


Dydd Llun 11 Mehefin 12pm VDKL a Pontio

Hedfan am hanner dydd Stiwdio £5 Sesiwn hwyliog a chyfle i roi tro ar ddawnsio awyrol. Dechreuwn gydag ychydig o gynhesu hawdd, yna fe fyddwch yn ceisio sefyll a neidio oddi ar lawr fertigol gan ddefnyddio harnais o gwmpas eich canol. Byddwch yn cael eich tywys drwy symudiadau syml, ac yna fe gewch chi hedfan!

Dim ond lle i 12 sydd ar gael. Gwisgwch ddillad cyfforddus sy’n dynn o gwmpas eich canol a thop eich coesau. Oed: 16+

“Spending time upside down, weightless, and flying through space hands down makes the Lunch on the Fly workshop the most exciting and invigorating way you can spend your lunch hour in North Wales!” Yr Athro Emily Cross, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

41


Syrcas Music

"Breathtakingly beautiful...” The Scotsman

"Dazzling... incredibly impressive...” The Stage

"Magnificent...” Edinburgh Festivals Magazine

42


Nos Wener 15 Mehefin 7.30pm Nos Sadwrn 16 Mehefin 7.30pm Dydd Sul 17 Mehefin 2.30pm Casus Circus yn cyflwyno

Driftwood Theatr Bryn Terfel £15/£12 myfyrwyr a o dan 18

10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy

Yr unig berfformiad yng Nghymru Yn y gymysgedd liwgar a chynhyrfus yma o lawenydd pur ac agosatrwydd, gwyliwch Casus yn dod â bywyd i gynfas gwag ac ymgolli yn ein hangen sylfaenol am gyswllt dynol. Dyma sioe syrcas nad yw'n gadael i chi anghofio mai teimlo yw bod yn ddynol a bod gafael gadarn yn fater o fywyd a marwolaeth mewn eiliad o berygl. Yn y sioe acrobatig unigryw hon gwelir Casus yn mynd ar daith sy'n llawn o gysylltiadau ffrwydrol a darganfyddiadau doniol.

Gan ddefnyddio technegau syrcas traddodiadol a chyfoes, mae Driftwood yn gyflwyniad gwefreiddiol o goreograffi, acrobateg, a champau trapîs ac awyr. Rhyfeddwch at sgiliau, cryfder a dewrder aruthrol y perfformwyr beiddgar hyn sy'n profi'r corff dynol i'r eithaf. Mae cwmni syrcas ifanc blaenaf Awstralia yn mynd â'r gelfyddyd hon i lefel gwbl newydd. Addas ar gyfer pob oedran ond awgrymwn o oedran 12+ yn bennaf

43

Rhowch dro ar syrcas gyda Casus Dydd Sadwrn 16 Mehefin 11am-12.30pm Stiwdio £10 Cyflwyniad i sgiliau syrcas amrywiol gan gynnwys y trapîs, cylchyn a sidanau gan aelodau o’r cwmni. Canllaw oed: 12+ Addas i bob lefel Dim ond 25 lle – archebwch yn fuan i osgoi siomedigaeth.


Gig

Nos Wener 22 Mehefin 8pm

Gwenno Cefnogaeth i'w chadarnhau

"A dazzling album of strange Celtic magic” Evening Standard

Theatr Bryn Terfel £12 ymlaen llaw/£14 ar y drws Le Kov (Lle’r Cof) yw ail albwm solo Gwenno Saunders, sy’n amlwg fel cantores, awdur caneuon a cherddor. Fe wnaeth Gwenno greu’r albwm hwn gan gydweithio unwaith yn rhagor â’r cynhyrchydd Rhys Edwards, gyda pheirianneg drymiau ychwanegol gan Gorwel Owen (Gorky’s Zygotic Mynci, Super Furry Animals) a chymysgu a rhaglennu ychwanegol gan David Wrench.

Mae Gwenno, a fagwyd yn llwyr drwy gyfrwng y Gernyweg a’r Gymraeg, yn edrych ar fythau a chwedlau Cernyw, a hanes goroesiad un o’n hieithoedd Brythonaidd llai adnabyddus. Drwy wneud hynny mae wedi creu un o albymau harddaf a mwyaf cyffrous 2018, sy’n gyforiog o fythau hynafol a themâu modern pwysig.

hyfryd gyda blas y môr arni y mae Gwenno wedi’i chreu, gan alw i gof gerddoriaeth ei phlentyndod – Brenda Wootton, Alan Stivell, BUCCA ynghyd â The United States of America, White Noise a Serge Gainsbourg. Yn Le Kov clywir piano hiraethus, drymiau tanbaid a llinellau synth sydd fel pe baent yn ymestyn ar draws y gorwel.

Nid oes arnoch angen y daflen gyfieithu i werthfawrogi’r seicedelia

Oed: 16+

44

Gig sefyll


45


Nos Iau 28 Mehefin 7.30pm Cerddorfa’r WNO a Dynion Corws WNO

Clasuron Opera’r Haf Theatr Bryn Terfel £18/£16 dros 60/ £12 myfyrwyr ac o dan 18 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy Mae’n bleser gan Gerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru ddychwelyd unwaith eto i Fangor gyda rhaglen boblogaidd ac amrywiol o lwyfan y theatr. Yn ymuno â’r Gerddorfa yn y cyflwyniad cyffrous yma mae Dynion Corws y WNO ac unawdwyr. Gyda’i gilydd, byddant yn archwilio cymeriadau gwrywaidd cryf

byd opera – Milwyr, Morwyr, Carcharorion ac Offeiriaid! Ymysg yr arlwy gerddorol, mae rhannau o La Traviata gan Verdi, The Magic Flute gan Mozart, The Flying Dutchman gan Wagner, La Cenerentola gan Rossini, cerddoriaeth Gymreig draddodiadol i Leisiau Gwrywaidd, ffefrynnau cerddorfaol a llawer mwy. 46

Yn arwain at y perfformiad, bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn gweithio gydag ysgolion lleol ar brosiect opera cyffrous gan orffen gyda chyfle cyffrous i’r ysgolion sy’n cymryd rhan ganu gyda’r gerddorfa yn Theatr Bryn Terfel ar brynhawn y cyngerdd cyhoeddus.


47


Nos Sadwrn 30 Mehefin 7.30pm

Bardd Stiwdio £5 Yn newydd sbon yn 2018, Bardd ydi'r sioe ddiweddaraf gan yr hip-hopwyr o fri Martin Daws (Awdur Ieuenctid Cymru 2013-16) ac Ed Holden/Mr Phormula (Pencampwr Lwpio Cymru 2016). Gan dynnu ar y gorau o'n traddodiad llafar, o'i wreiddiau yn y Cynfeirdd hyd at y gair llafar cyfoes ac Emsîo, dyma berfformiad meistrolgar, telynegol, unigryw a dwyieithog. Mae Bardd yn

sylfaenu eu sŵn unigryw ar batrymau telynaidd Kalimba Martin ac athrylith dechnegol Ed fel beatbox dynol a lwpiwr byw. Mae'r sioe yn mynd rhagddi i ehangu ar yr arlwy gerddorol gyda chyfeiliant rhai o gerddorion gorau Gogledd Cymru, gan gynnwys Neil Yates (Trymped), Henry Horrell (Gitâr/Llinynnau), Colin Daimond (Offer Taro) a Huw Llywelyn, Arbenigwr Llais.

48

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i ddatblygu ar y cyd gyda Pontio, dyma sioe gyntaf Bardd: cyfuniad Hip Hop gwreiddiol, telynegol, diledryw a rhyngwladol Gogledd Cymru.

Sesiwn gerddorol anffurfiol i ddilyn ym Mar Ffynnon


Nos Iau 5 Gorffennaf Nos Wener 6 Gorffennaf 7.30pm Ysgol Glanaethwy yn cyflwyno

CAMLLISAFU Theatr Bryn Terfel £12

10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy

Pan oedd Rhys yn yr ysgol gynradd, tipyn o gur pen oedd camsillafu a cham ynganu ambell air rŵan ac yn y man; ond dim mymryn mwy o gur pen na methu ambell benalti neu golli’r bws adre o’r ysgol - mae pawb yn gwneud camgymeriad weithiau. Dim ond yn yr ysgol uwchradd y dechreuodd y baglu droi’n

hunllef i’r hogyn oedd ychydig yn wahanol i’r gweddill, ac yn cael trafferth hefo’i ddarllen a’i sgwennu. Fesul diwrnod, fesul ffrind, mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth, a does gan Rhys na chroen fel eliffant i anwybyddu’r bwlis, na’r gallu i droi clust fyddar i’r geiriau gelyniaethus. 49

Sioe liwgar, gerddorol am blant a phobl ifanc wedi ei pherfformio gan blant a phobl ifanc Ysgol Glanaethwy yw Camllisafu. Wedi teithio’r byd, mae Glanaethwy bob amser yn falch o gael dychwelyd adref i Fangor i berfformio.


ot

Llun - Sleepy Rob

Nos Sadwrn 7 Gorffennaf 7.30pm Ballet Cymru

Cinderella Theatr Bryn Terfel £13/£11 gostyngiadau

10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy

Dyma gyflwyniad ffres a gloyw Ballet Cymru o’r bale a seiliwyd ar y stori dylwyth teg oesol. Enwebwyd Ballet Cymru am wobr Cwmni Annibynnol Gorau yn y Critics’ Circle UK National Dance Awards yn 2017, a hwy oedd enillwyr Cynhyrchiad Dawns Gorau 2016 yng Ngwobrau Theatr Cymru.

Mae Ballet Cymru yn ymhyfrydu mewn bod yn wahanol, ac fydd Cinderella yn esiampl arall o hyn, gyda sgôr gerddorol wedi ei chomisiynu’n arbennig ac elfennau syrcas wedi’i cyfuno gyda dawns clasurol o’r safon orau. Bydd Ballet Cymru yn gweithio gyda’r cyfansoddwr arobryn Jack White a’r cwmni syrcas Citrus Arts i gonsurio byd hudolus. 50

Gyda choreograffi gan Darius James, enillydd Gwobr Cymru Creadigol, mae Ballet Cymru yn dod a’r stori oesol yma’n fyw gan ddefnyddio cymysgedd unigryw y cwmni o dechneg clasurol ac adrodd stori. Addas ar gyfer oedran 5+ Mwyaf addas ar gyfer 7+


Nos Wener 13 Gorffennaf 7.30pm

Cyngerdd Cofio’r Canmlwyddiant gyda Band y Gwarchodlu Cymreig a Chôr Merched RAF Y Fali Theatr Bryn Terfel £16/£14 o dan 18 Cyngerdd i godi arian at SSAFA – elusen y lluoedd arfog. Sefydlwyd Band y Gwarchodlu Cymreig yn 1915. Hwn yw’r ieuengaf o bum band Catrodau Troedfilwyr y Gosgorddlu Brenhinol. CANGEN YNYS MÔN O SSAFA – ELUSEN Y LLUOEDD ARFOG Mae SSAFA yn rhoi cefnogaeth gydol oes i rai sy’n rhan o’r Fyddin

Brydeinig, y Llynges Frenhinol a’r Llu Awyr Brenhinol ar hyn o bryd, neu sydd wedi gwasanaethu ynddynt yn y gorffennol, ac i’w teuluoedd. Mae SSAFA yn cynnig cefnogaeth ymarferol, emosiynol ac ariannol mewn gwahanol sefyllfaoedd, a hynny drwy rwydwaith o wirfoddolwyr hyfforddedig. Gall aelodau o’r Llynges Fasnachol a’u dibynyddion hefyd fanteisio ar y cymorth hwn.

51

Gall rhai sydd ond wedi gwasanaethu’n gyflogedig yn y lluoedd arfog am un diwrnod yn unig gael cefnogaeth gydol oes gan yr elusen. Mae rhai sydd wedi gwneud Gwasanaeth Cenedlaethol a’u dibynyddion hefyd yn gymwys i gael cefnogaeth y SSAFA. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs Kathryn E Eastment, Ysgrifennydd Anrhydeddus cangen Ynys Môn yr SSAFA ar 01407 861171 neu e-bostiwch Anglesey@ssafa.org.uk


Nos Fercher 18 Gorffennaf 7pm BLAS, project cyfranogol ieuenctid Pontio yn cyflwyno

Ein Lleisiau/Our Voices Stiwdio £3 Darlleniad o ddrama air am air gan fyfyrwyr Ysgol Friars “Ein Lleisiau – Drama i Leisiau”. Yn dilyn llwyddiant y llynedd gyda'n project trawsgenhedlaeth Lleisiau / Voices, eleni byddwn yn archwilio ymhellach grym sgwrs rhwng pobl ifanc a rhai sy’n byw gyda dementia, o ran pontio bydoedd ac ysgafnhau unigrwydd. Yn y noson hon cawn weld ffrwyth llafur project amlgenhedlaeth gyda phreswylwyr Glyn Menai, Fairways Care Home a myfyrwyr Drama a Iechyd

a Gwaith Cymdeithasol o Ysgol Friars, wedi ei arwain gan BLAS, project cyfranogol Pontio i bobl ifanc. Cafodd 10 o fyfyrwyr gyflwyniad i ddementia, gan gyn-swyddog hyfforddi, Joan Woods, Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, cyn ymweld â Glyn Menai a sgwrsio â’r preswylwyr dros gyfnod o bum wythnos. Fe recordiwyd y sgyrsiau yma, ac fe'u datblygwyd yn ddrama air am air gan y myfyrwyr eu hunain, dan arweiniad Branwen Davies, ymarferydd a sgriptwraig theatr. 52

Cyflwynir y noson arbennig hon gan Gwion Hallam, cyflwynydd, awdur ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 – ei gerdd wedi ei hysbrydoli gan thema dementia. Bydd y noson yn cynnwys cyfweliadau gyda'r bobl ifanc sydd wedi cymryd rhan yn y project, ymatebion gan drigolion a staff Glyn Menai, yn ogystal â sgwrs gyda Branwen Davies a Joan Woods. Digwyddiad dwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd


Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf 7pm Stiwdio Ddawns Bangor yn cyflwyno

Breuddwyd Carnifal Theatr Bryn Terfel £12 Mae’n bleser croesawu Stiwdio Ddawns Bangor yn ôl i Pontio am eu sioe haf flynyddol.

gynnwys Bale, Tap, Disgo a Sioe Gerdd i enwi dim ond rhai, gyda pherfformiadau gan rai o 2 oed i oedolion.

Bydd myfyrwyr y stiwdio ddawns leol hon yn arddangos pob math o ffurfiau ar ddawns, gan

Dewch i fwynhau noson wych o ganu a dawnsio gyda ni a mwynhewch y sioe!

53


Nos Wener 27 Gorffennaf, 8pm Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2pm, 5pm, 8pm National Theatre Wales a Migrations

NHS70: Touch Stiwdio £12/£10 gostyngiadau 10% i ffwrdd i grwpiau o 10 neu fwy Darn rhyngweithiol i leddfu’r enaid, yn cyfuno pwerau iacháu, therapiwtig dawns a chyffyrddiad. Caiff y sioe gyffyrddol, fyfyriol yma ei chreu gan bwerdy o artistiaid a sefydliadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol

National Theatre Wales, Migrations o Llanrwst, y ddawnswraig a choreograffydd Ffrengig Julie Nioche, y coreograffwyr o Dwrci Filiz Sizanli a Mustafa Kaplan, a chast o ddawnswyr lleol.

54

Mae NHS70: Touch yn un o saith digwyddiad ar draws Cymru gan NTW ym mis Gorffennaf i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 70. Mae manylion llawn am NHS70 i’w cael ar: nationaltheatrewales.org/cy. Canllaw oed: 14+


I ddod yn fuan yn ein Rhaglen Medi-Rhagfyr 2018…

Nos Iau 13 Medi 6.30pm Nos Wener 14 Medi 6.30pm Dydd Sadwrn 15 Medi 3pm

Gostyngiad o 10% i grwpiau o 5 neu fwy gyda’r cod: NOW10 Nifer cyfyn gedig

Crying Out Loud yn cyflwyno

Now or Never Gan Circa Tsuica, sy’n dychwelyd i Fangor Y Babell Fawr! Cae Friars, Coleg Menai, Ffordd Ffriddoedd, Bangor £15/£12 gostyngiadau Dan do serennog y babell fawr mae criw bywiog o acrobatiaid a cherddorion rhyngwladol yn eich gwahodd i'w sioe syrcas wefreiddiol, Now or Never.

taflu eu hunain ac ymdroelli ar draws eu pabell hardd ar drapîs, olwynion Cyr, beics triciau, trampolinau a si-sos i seiniau taranllyd offerynnau pres.

Ymunwch yn y wledd wrth i acrobatiaid a cherddorion gymysgu, gwneud crempogau a'u rhannu, cyn ymroi i ffanffer gwych o gerddoriaeth a syrcas. Yna gwyliwch hwy'n hedfan,

Yn wallgo, lliwgar a di-drefn, mae Now or Never yn sioe na ddylid ei cholli a hynny mewn pabell fawr ar dir Coleg Menai ar Ffordd Ffriddoedd ym Mangor. 55

Profiad bythgofiadwy ac un rhyfeddol i'w rannu gyda theulu a ffrindiau! Cefnogir gyda chyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’n fwy addas i oedran 5+ gan fod y sioe’n para am 105 munud heb egwyl


Gwybodaeth Gyffredinol Archebion Grŵp Rydym yn darparu ar gyfer grwpiau ac ysgolion, ac yn achlysurol, gallwn gynnig gostyngiadau sylweddol. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth ar 01248 38 28 28. Mae’r holl archebion yn amodol ar ein telerau a’n hamodau safonol. Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan https://www.pontio.co.uk/ Online/term Tâl Postio Ni chodir ffi pan fyddwch yn prynu tocynnau, ond codir £1 o dâl postio os gofynnwch am docynnau trwy’r post. Ni allwch ofyn am docynnau trwy’r post yn hwyrach na 10 niwrnod cyn y digwyddiad, er mwyn sicrhau eu bod yn eich cyrraedd mewn da bryd. Wedi hynny, fe allwch gasglu’r holl docynnau sydd wedi’u prynu ymlaen llaw o’r swyddfa docynnau, neu eu hargraffu gartref.

Teuluoedd Lle nodir pris tocyn teulu, mae’r cynnig ar gael i grŵp o bedwar. Rhaid i o leiaf un aelod o’r grŵp fod o dan 18 oed. Gostyngiadau Lle bynnag y bo ‘gostyngiadau’ wedi’i nodi ar gyfer digwyddiadau Pontio, mae’r categorïau isod wedi’u cynnwys yn y diffiniad hwnnw: myfyrwyr a rhai dros 60. Mae plant a phobl ifanc yn cynnwys unrhyw un o dan 18 oed. Caiff plant dan 2 oed fynd i mewn am ddim. Cynllun Mynediad Hynt Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofynion mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad â theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo.

56

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae Pontio yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg. Cerdyn Aelodaeth yw Hynt Mae Hynt yn adnodd Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad ac am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd yn Pontio a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch i www.hynt.co.uk neu www.hynt.cymru am wybodaeth ac arweiniad am y cynllun.

Rhaglen Artistig Pontio Mai-Awst 2018  
Rhaglen Artistig Pontio Mai-Awst 2018