Page 1

Ffilmiau Medi 2017

Films

September 2017

Victoria and Abdul, Detroit Harry Potter, God’s Own Country Maudie, Emoji Movie, Belle de Jour a llawer mwy! and much more!


NTLive: Yerma Darllediad Byw/Live Satellite Screening Federico Garcia Lorca, 2017, 120m, £12/£10 Cast – Billie Piper, Maureen Beattie, Brendan Cowell Iau 31 Awst 7pm (Yn fyw) + Mercher 13 Medi 8.15pm (Encore)

Thursday 31 August 7pm (Live) + Wednesday 13 September 8.15pm (Encore)

Mae’r anhygoel Billie Piper yn dychwelyd i’r rhan a roddodd iddi wobr Actores Orau yr Evening Standard. Yng nghynhyrchiad radical Simon Stone o gampwaith pwerus a dolurus Lorca, caiff dynes ifanc ei gwthio i wneud rhywbeth sydd y tu hwnt i bob amgyffred yn ei hysfa i gael plentyn.

The incredible Billie Piper returns in her award-winning role. A young woman is driven to the unthinkable by her desperate desire to have a child in Simon Stone’s radical production of Lorca’s achingly powerful masterpiece.

Nut Job 2: Nutty by Nature Callan Brunker, 2017, 95m Cast – Jackie Chan, Will Arnett, Katherine Heigl Gwener 1 – Sul 3 Medi

Friday 1 – Sunday 3 September

Mae Surly (Will Arnett), y wiwer a’i ffrindiau yn dechrau ar antur pan ddaw hi yn amlwg fod Maer drwg Oakton (Bobby Moynihan) yn bwriadu dinistrio y parc y maent yn byw ynddo.

Surly (Will Arnett) the squirrel and his animal friends spring into action when the evil mayor (Bobby Moynihan) of Oakton plans to bulldoze the park that they live in. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Maudie Aisling Walsh, 2016, 116m Cast – Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett Gwener 1 – Iau 7 Medi

Friday 1 – Thursday 7 September

Mae Sally Hawkins yn cynnig perfformiad rhyfeddol o Maud Lewis, un o artistiaid ‘folk art’ mwyaf poblogaidd yr 20fed ganrif, yn y ffilm biopic arbennig yma. Cawn hanes bywyd Maud wrth iddi gadw tŷ, a chwympo mewn cariad, â Lewis (Ethan Hawke) y pysgotwr lleol wrth i’w henwogrwydd fel artist ymyrryd ar ei bywyd personol ynysig.

Sally Hawkins gives an astonishing performance in this affecting biopic of one of the 20th most loved folk artists, the Canadian Maud Lewis who falls in love with a fishmonger (Ethan Hawke) while working for him as a livein housekeeper as her fame as an artist intrudes on insular personal life. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


The Big Sick Michael Showalter, 2017, 120m Cast – Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter Gwener 1 – Iau 7 Medi

Friday 1 – Thursday 7 September

Dyma rom-com anghyffredin o America.Yn seiliedig ar stori wir am gomedïwr stand-up o dras Pacistanaidd sy’n cwympo mewn cariad â’i cariad gwyn pan mae hi mewn coma. Stori gariad annhebygol, doniol a gafaelgar sy’n cael ei pherfformio gan y cwpl go iawn.

This hit US romantic comedy is a proven crowd pleaser. Based on the true story of a Pakistani stand-up comedian who falls in love with his white girlfriend when she is in a coma, this is an unlikely love story acted out by the real couple that is a total romantic triumph.

Detroit Kathryn Bigelow, 2017, 143m Cast – John Boyega, Will Poulter, Algee Smith Gwener 8 – Iau 14 Medi

Friday 8 – Thursday 14 September

Mae drama hanesyddol ymfflamachol Bieglow yn mynd â ni yn ôl i haf 1967, i ganol gwrthdrawiad a’r frwydr dros hawliau sifil, sydd yn dechrau dinistrio Detroit. Cignoeth a pherthnasol.

Bieglow’s relentless and emotionally shattering historical drama takes us back to the summer of 1967, as rioting and civil unrest starts to tear apart the city of Detroit. Raw. Riveting. Relevant. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

The Emoji Movie: Express Yourself Anthony Leondis, 2017, 86m Cast – Anna Faris, T J Miller, Patrick Stewart Sadwrn 9 – Sadwrn 16 Medi

Saturday 9 – Saturday 16 September

Ffilm antur wedi animeiddio sy’n dilyn hynt a helynt ‘emoji’ direidus o fewn ffôn hogyn ifanc sydd yn mynnu dangos mwy nag un emosiwn.

An animated adventure in which an ‘emoji’ inside a young boy’s phone accidentally causes chaos when he expresses more than one emotion.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


FFILMIAU OES MESURAU CYNI Noson o ffilmiau dogfen gan Paul Sng sy’n ymdrîn â phroblemau oes mesurau cyni y DU

AUSTERITY BRITAIN FILM NIGHT A double bill of politically charged ‘Broken Britain’ documentaries by Paul Sng

Invisible Britain – Sleaford Mods Paul Sng, 2015, 90m Cast – Jason Williamson, Andrew Fearn Gwener 15 Medi, 5.30pm £5 (y 2 ffilm £8)

Friday 15 Sept, 5.30pm £5 (double bill £8)

Ffilm ddogfen sy’n dilyn deuawd electro-punk ganol oed o Nottingham ar eu taith o drefi bach a lleoliadau ar yr ymylon, tra hefyd yn canolbwyntio ar wlad “yn sefyll ar ddibyn trallod.”

A documentary that follows the Nottingham electro punk duo on their tour of small towns while also focusing on a “country teetering on the edge of a massive nervous breakdown”.

INVISIBLE BRITAIN / DISPOSSESSION

Dispossession: The Great Social Housing Swindle Paul Sng, 2017, 82m Narration - Maxine Peake Gwener 15 Medi, 8.15pm £5 (y 2 ffilm £8)

Friday 15 Sept, 8.15pm £5 (double bill £8)

Ffilm sy’n archwilio’r methiannau sydd wedi arwain at brinder cronig o dai cymdeithasol ym Mhrydain. Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar sefyllfa druenus ystadau’r cyngor a’r ffordd y mae’r wladwriaeth yn gweithio gyda’r sector breifat.

A timely, angry film that explores the failures that have led to a chronic shortage of social housing. Focusing on the neglect and regeneration of estates and how the state works with the private sector making properties that are unaffordable to the majority.

Belle De Jour Luis Buñuel, 1967, 100m Cast – Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli Sadwrn 16 Medi, 8.15pm

Saturday 16 September, 8.15pm

Mae gwraig tŷ ifanc yn penderfynu gwario ei phrynhawn rhydd yn puteinio ei hun yn ffilm mwyaf poblogaidd ac adnabyddus Buñuel. Ymchwiliad i isymwybod yr awydd rhywiol a realiti ffugbarchusrwydd cymdeithas.

A frigid young housewife decides to spend her midweek afternoons as a prostitute in Luis Buñuel’s most well known cinematic sensation. A magnificently surrealistic exploration of sexual desire and stifling respectability.


Tymor Ffilmiau Harry Potter The Complete Harry Potter Film Season

Sadwrn 16 – Sul 24 Medi Pob tocyn unigol yn £5 (£2.50 ar gyfer pobl dan 18 oed) gyda gostyngiad o 20% ar gael wrth archebu pedair ffilm neu fwy.

Dewch i ail wylio y clasuron yma ar ein sgrin fawr a dilyn Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint yn anturiaethau Harry, Hermione a Ron yn ysgol Hogwarts.

Saturday 16 – Sunday 24 September All single tickets are £5 ( £2.50 for the under 18s) with a 20% discount available on bookings of four films or more.

Back on our big screen! Watch Daniel Radcliffe, Emma Watson and Rupert Grint as they bring the wizarding adventures of Harry, Hermione and Ron to life.

Harry Potter And The Philosopher’s Stone (2001)146m Sadwrn/Saturday 16, 2pm / 5.30pm / 11pm Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002) 154m Sul/Sunday 17, 2pm/5.30pm Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (2004) 136m Llun/Monday 18, 5.30pm/8.15pm Harry Potter And The Goblet Of Fire (2005)151m Mawrth/Tuesday 19, 5.30pm/8.15pm Harry Potter And The Order Of The Phoenix (2007) 137m Mercher/Wednesday 20, 2pm + Sadwrn/Saturday, 11am Harry Potter And The Half-Blood Prince (2009)154m Gwener/Friday 22, 5.30pm/8.15pm + Sadwrn/Saturday 23, 2.00pm Harry Potter And The Deathly Hallows – Part 1 (2010) 147m Sadwrn/Saturday 23, 5.30pm + Sul/Sunday 24, 2pm Harry Potter And The Deathly Hallow s – Part 2 (2011)130m Sadwrn/Saturday 24, 8.15pm + Sul/Sunday 24, 5.30pm


ROH Live: The Magic Flute Darllediad Byw/ Live Satellite Screening Mozart, 2017, 180m, £15 / £12.50 Mercher 20 Medi, 7pm

Wednesday 20 September, 7pm

Mae hwn yn gyfle perffaith i fwynhau opera gyfarwydd ar ei newydd wedd a'n gyflwyniad gwych i gynulleidfa sydd yn newydd i waith athrylgar Mozart.

This timeless classic provides a perfect opportunity to enjoy a cherished opera for newcomers and Royal Opera regulars alike.

Globe: King Lear Live From Shakespeare’s Globe Darllediad Byw/ Live Satellite Screening Shakespeare,180m, £15/£12.50 Iau 21 Medi, 7.30pm

Thursday 21 September, 7.30pm

Dyma’r darllediad byw cyntaf o theatr byd-enwog Shakespeare’s Globe, a bydd y cynhyrchiad newydd hwn o un o ddramâu gorau’r bardd yn siŵr o’ch hudo.

This is the first live broadcast from the iconic Shakespeare’s Globe, and this brand new retelling of one of the Bard’s greatest plays will capture your heart.

God’s Own Country Francis Lee, 2017, 105m Cast – Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones Llun 25 Medi – Mercher 11 Hydref

Monday 25 Sept - Wednesday 11 October

Ffilm ddyfeisgar sydd eisoes wedi cael ei bathu’n Brokeback Mountain Prydeinig.

An award-winning future classic that is already being hailed as the British Brokeback Mountain.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Close Encounters Of The Third Kind Steven Spielberg, 1977, 137m Cast – Richard Dreyfuss, Francois Truffaut, Teri Garr Mercher 27 Medi, 2pm + 8.15pm

Wednesday, 27 September, 2pm + 8.15pm

Deugain mlynedd ers cael ei ryddhau, mae clasur sci-fi Spielberg yn ôl ar y sgrîn fawr!

Forty years on from its first sighting, Spielberg’s science fiction classic adventure is back on the big screen.

GWENER 13 GWˆYL FFILMIAU ARSWYD ABERTOIR YN DOD I FANGOR


Victoria And Abdul Stephen Frears, 2017, 110m Cast – Judi Dench, Michael Gambon, Olivia Williams, Ali Fazal Gwener 29 Medi – Iau 12 Hydref

Friday 29 Sept – Thursday 12 October

Mae’r ddrama gyfnod arbennig hon yn dilyn mab ifanc wrth iddo gyrraedd o’r India i gymryd rhan yn jiwbili’r Frenhines.

This exceptional period drama follows young Abdul Karim as he arrives from India to participate in Victoria’s jubilee.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Despicable Me 3 Kyle Balda, Pierre Coffin 100m, Cast – Steve Carell, Kristen Wiig, Minions

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Sadwrn 30 Medi + 7 Hydref 11am

Saturday 30th Sept + 7 October 11am

Daw ffilm mawr yr haf yn ôl! Mae Gru yn ail gyfarfod ei frawd coll sydd am berswadio Gru i gofleidio ei hen fywyd troseddol unwaith eto.

The summer smash is back. Gru meets his long-lost charming and more successful twin brother who wants to team up or one last heist.

ROH Live La Boheme Darllediad Byw / Live Satellite Screening, £15/12.50 Puccini, Antonio Pappano, 2017, 180m Mawrth 3 Hydref, 7pm

Tuesday 3 October, 7pm

Mae opera Puccini yn cael ei chyfarwyddo gan Antonio Pappano ac yn cynnwys cast ifanc gwych sef Nicole Car, Michael Fabiano a Mariusz Kwiecień mewn cynhyrchiad newydd gan Richard Jones.

Puccini’s passionate opera is conducted by Antonio Pappano and stars a superb young cast including Nicole Car, Michael Fabiano and Mariusz Kwiecień, in a new production by Richard Jones.

Hamlet (Encore) Dangosiad Encore/Encore Screening Lyndsey Turner, 2015, 205m, £12 / £10 Cast – Benedict Cumberbatch Sul 8 Hydref, 2pm

Sunday 8 October, 2pm

Mae’r sioe, sydd eisoes wedi teithio sinemàu y byd a chwarae o flaen bron i filiwn o bobl yn gweld Hamlet yn brwydro gyda gwalltgofrwydd wrth iddo geisio dial am farwolaeth ei dad.

Now seen by nearly a million people world-wide. Forced to avenge his father’s death but paralysed by the task, Hamlet risks his sanity and the future of his country in Shakespeare’s classic.

FRIDAY 13 ABERTOIR HORROR FILM FESTIVAL COMES TO BANGOR


Medi September Gwe/Fri 1

Sad/Sat 2

Sul/Sun 3 Llun/Mon 4

Maw/Tue 5

Mer/Wed 6

Iau/Thu 7 Gwe/Fri 8 Sad/Sat 9

Sul/Sun 10 Llun/Mon 11 Maw/Tue 12 Mer/Wed 13

Iau/Thu 14 Gwe/Fri 15 Sad/Sat 16

Sul/Sun 17 Llun/Mon 18 Maw/Tue 19 Mer/Wed 20

NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U MAUDIE 12A THE BIG SICK 15 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U MAUDIE 12A THE BIG SICK 15 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U MAUDIE 12A MAUDIE 12A THE BIG SICK 15 MAUDIE 12A THE BIG SICK 15 MAUDIE 12A subtitled THE BIG SICK 15 MAUDIE 12A THE BIG SICK 15 MAUDIE 12A THE BIG SICK 15 MAUDIE 12A DETROIT 15 DETROIT 15 THE EMOJI MOVIE: EXPRESS YOURSELF U THE EMOJI MOVIE: EXPRESS YOURSELF U 3D DETROIT 15 DETROIT 15 THE EMOJI MOVIE: EXPRESS YOURSELF U DETROIT 15 DETROIT 15 subtitled DETROIT 15 DETROIT 15 DETROIT 15 DETROIT 15 DETROIT 15 NTLIVE: YERMA (Encore) 12A DETROIT 15 DETROIT 15 AUSTERITY: INVISIBLE BRITAIN-SLEAFORD MODS 15 £5 AUSTERTY: DISPOSSESSION 12A £5 THE EMOJI MOVIE: EXPRESS YOURSELF U HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE PG HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE PG BELLE DE JOUR 18 HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE PG HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS PG HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS PG HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN PG HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN PG HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE 12A HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE 12A HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX 12A ROH Live: THE MAGIC FLUTE 12A

GLOBE THEATRE: KING LEAR 12A HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE 12A HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE 12A Sad/Sat 23 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX 12A HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE 12A HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 1 12A HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 2 12A Sul/Sun 24 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 1 12A HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 2 12A Llun/Mon 25 GOD’S OWN COUNTRY 15 subtitled GOD’S OWN COUNTRY 15 Maw/Tue 26 GOD’S OWN COUNTRY 15 GOD’S OWN COUNTRY 15 Mer/Wed 27 CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND 12A GOD’S OWN COUNTRY 15 CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND 12A Iau/Thu 28 GOD’S OWN COUNTRY 15 GOD’S OWN COUNTRY 15 Gwe/Fri 29 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Sad/Sat 30 DESPICABLE ME 3 U VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A

Iau/Thu 21 Gwe/Fri 22 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 11.00pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 7.00pm

7.30pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm

Hydref October VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Llun/Mon 2 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Maw/Tue 3 VICTORIA AND ABDUL 12A ROHLive: LA BOHEME 12A Mer/Wed 4 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Iau/Thu 5 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Gwe/Fri 6 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Sad/Sat 7 DESPICABLE ME 3 U VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A GOD’S OWN COUNTRY 15 Sul/Sun 8 NTLIVE: HAMLET 12A Llun/Mon 9 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Maw/Tue 10 VICTORIA AND ABDUL 12A subtitled VICTORIA AND ABDUL 12A Mer/Wed 11 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A GOD’S OWN COUNTRY 15 Iau/Thu 12 VICTORIA AND ABDUL 12A VICTORIA AND ABDUL 12A Gwe/Fri 13 ABERTOIR FESTIVAL HORROR NIGHT Sul/Sun 1

2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 4 .00pm 7.00pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm TBC

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Sinema Pontio Medi 17 / Pontio Cinema September 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you