Page 1

Ffilmiau Awst 2017

Films

August 2017

Dunkirk, England is Mine, Cars 3 NT Live: Yerma, Howards End Baby Driver, The Beguiled, Captain Underpants a llawer mwy! and much more!


Cars 3 2D/3D Brian Fee, 2017, 100m Cast – Owen Wilson, Chris Cooper Gwener 28 Gorffennaf – 10 Awst

Friday 28 July – 10 August

Caiff Lightning McQueen ei wthio allan o’i hoff chwaraeon o ganlyniad i ddyfodiad cenhedlaeth newydd o geir fel Jackson Storm. Er mwyn ail-afael â’r gêm mae’n cydweithio gyda’r technegydd ifanc, Cruz Ramirez.

Lightning McQueen is suddenly pushed out of his favourite sport due to new generation cars like Jackson Storm. To get back in the game he teams up with young technician Cruz Ramirez. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

War For The Planet Of The Apes 2D/3D Matt Reeves, 2017, 140m Cast – Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer Gwener 28 Gorffennaf - Iau 3 Awst

Friday 28 July – Thursday 3 August

Yn y drydedd bennod o’r gyfres mae Caesar a’i epaod yn cael eu gorfodi i fod yn rhan o wrthdaro marwol gyda byddin o dan arweiniad y Cyrnol didostur.

The third chapter of the acclaimed blockbuster sees Caesar and his apes forced into a deadly conflict with an army of humans led by the ruthless Colonel.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Glyndebourne: La Clemenza Di Tito Darllediad byw /Live satellite screening Mozart, 2017, 180m £12 / £10 Iau 3 Awst, 7pm

Thursday 3 August, 7pm

Mae’r tymor sinema 2017 yn dod i ben gyda chynhyrchiad newydd o La Clemenza di Tito, sydd heb gael ei pherfformio yn Glyndebourne er 1999, ac a fydd yn gyfle i groesawu’r cyfarwyddwr nodedig Claus Guth i Glyndebourne am y tro cyntaf.

The 2017 cinema season concludes with a new production of La Clemenza di Tito, not performed at Glyndebourne since 1999, which will see celebrated German director Claus Guth make his Glyndebourne debut.


Dunkirk Christopher Nolan, 2017, 106m Cast – Kenneth Branagh, Mark Rylance, Cillian Murphy, Tom Hardy, Harry Styles

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 4 – Iau 17 Awst

Friday 4 – Thursday 17 August

Pan na allai 400,000 o ddynion gyrraedd adref, daeth adref atyn nhw. Ym mis Mai 1940, gyda’r Almaen yn meddiannu y tir yn Ffrainc, mae milwyr y Cynghreiriaid yn cael eu dal ar draethau Dunkirk. Wrth i luoedd Prydain a Ffrainc geisio gwarchod y dynion o’r awyr, mae’r broses o achub y milwyr o’r traeth yn dechrau gan ddefnyddio pob llong llynges a sifil defnyddiol y gellid dod o hyd iddi. Ar ddiwedd y genhadaeth arwrol yma mi fydd 330,000 o filwyr Ffrainc, Prydain, Gwlad Belg a’r Iseldiroedd yn cael eu symud yn ddiogel oddi ar y traeth. Mae’r foment hanesyddol eithriadol yma yn sylfaen ar gyfer y ffilm ddiweddaraf gan un o gyfarwyddwyr ffilmiau gorau’r byd, Christopher Nolan. Mae Nolan yn disgrifio’r ffilm fel ‘thriller’ yn fwy na ffilm rhyfel ac mi fydd yr epig hon yn cael ei hystyried fel un o atyniadau mwyaf y flwyddyn. Gyda chast yn llawn sêr, gan gynnwys Branagh a Styles, mi fydd yn rhaid ei phrofi ar y sgrin fawr.

When 400,000 men couldn’t get home, home came for them In May 1940, Germany advanced into France, trapping Allied troops on the beaches of Dunkirk. Under air and ground cover from British and French forces, troops were slowly and methodically evacuated from the beach using every serviceable naval and civilian vessel that could be found. At the end of this heroic mission, 330,000 French, British, Belgian and Dutch soldiers were safely evacuated. This extraordinary historical moment forms the basis for the latest film from one of the world’s greatest film makers Christopher Nolan (The Dark Knight, Interstellar, Inception, Memento). Described by Nolan as a thriller more than a war film this epic will undoubtedly be regarded as one of the ‘must see’ cinematic experiences of this (or any) year. With an all star cast including Kenneth Branagh and Harry Styles a big screen viewing will be essential.


Captain Underpants: The First Epic Movie David Soren, 2017, 89m Cast – Kevin Hart, Thomas Middleditch, Ed Helms Gwener 11 – Iau 24 Awst

Friday 11 – Thursday 24 August

Dau fachgen chwareus yw George Beard a Harold Hutchins sy’n hoffi dim byd gwell na threulio eu hamser yn creu comics gyda’i gilydd. Pan fydd eu prifathro yn bygwth gwahanu y ddau i wahanol ddosbarthiadau yn yr ysgol, mae’r bechgyn direidus, trwy ddamwain, yn llwyddo i’w drawsnewid i fewn i’r superhero chwerthinllyd brwdfrydig, y twpsyn Capten Underpants.

George Beard and Harold Hutchins are two overly imaginative pranksters who spend hours in a treehouse creating comic books. When their mean principal threatens to separate them into different classes, the mischievous boys accidentally hypnotize him into thinking that he’s a ridiculously enthusiastic, incredibly dimwitted superhero named Captain Underpants.

The Beguiled Sofia Coppola, 2017, 94m. Cast – Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 18 – Iau 24 Awst

Friday 18 – Thursday 24 August

Mae Colin Farrell yn chwarae enciliwr cloff yn ystod cyfnod y Rhyfel Cartref yn America, sydd yn ceisio lloches mewn ysgol ferched yn y De yn ffilm ddiweddaraf Sofia Coppola (Marie Antoinette, Lost in Translation). Ffilm cyfnod sydd yn adrodd hanes nwydus breuddwydiol ble mae’r athrawon a myfyrwyr, o dan arweiniad Kidman, yn ymddangos yn fwy na pharod i helpu eu gwesteion newydd. Cyn bo hir, ddaw tensiynau rhywiol i’r amlwg wrth i’r merched ddechrau ar gystadleuaeth peryglus tra’n cynnig cysur a chwmnïaeth i’r claf.

Colin Farrell plays a wounded deserter during the American Civil War. He seeks refuge at an all-female Southern boarding school in Sofia Coppola’s (Marie Antoinette, Lost in Translation) latest period film where the teachers and students, led by Kidman, seem more than willing to help their guest. Soon, sexual tensions lead to dangerous rivalries as the women tend to his wounded leg while offering him comfort and companionship.


Baby Driver Edgar Wright, 2017, 113m Cast – Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Kevin Spacey Gwener 18 – Iau 24 Awst

Friday 18 – Thursday 24 August

Mae’r gyrrwr getaway talentog Baby yn dibynnu ar guriad ei drac sain personol i fod y gorau yn y gêm. Ar ôl cyfarfod ei ferch ddelfrydol, mae’n gweld cyfle i cael gwared ar ei ffordd o fyw, gwneud toriad llwyr a cheisio am fywyd newydd. Pan mae’n cael ei orfodi i weithio i’r ‘boss’ am un tro olaf , mae’n rhaid i Baby wynebu ffaith fod un ‘heist’ arall yn mynd i fygwth ei fywyd, ei gariad a’i ryddid. Edgar Wright (Shaun o The Dead, Hot Fuzz) sydd wedi creu ffilm mwyaf COOL yr Haf!

Talented getaway driver Baby (Ansel Elgort) relies on the beat of his personal soundtrack to be the best in the game. After meeting the woman of his dreams (Lily James), he sees a chance to ditch his shady lifestyle and make a clean break. Coerced into working for a crime boss (Kevin Spacey), Baby must face the music as a doomed heist threatens his life, love and freedom. Edgar Wright’s (Shaun of The Dead, Hot Fuzz) film is a real ‘one-‘off’ experience and officially THE coolest film of the Summer!

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Kedi Ceyda Torum, 2017, 79m Cast – Sari, Duman, Bengu, Aslan, Ganisz, Psikopat, Deniz Mercher 23 – Sadwrn 26 Awst

Wednesday 23 – Saturday 26 August

Dyma ffilm ddogfen anghyffredin sydd wedi profi i fod yn ‘crowd pleaser’ byd eang. Stori o Dwrci am y miloedd o gathod gwyllt sydd yn byw ar strydoedd Istanbul ynghyd â hanesion rhai o’r trigolion sy’n gofalu amdanynt.

Already proving to be a world wide ‘word of mouth’ sensation Kedi is a Turkish documentary about the thousands of feral cats living on the streets of Istanbul and some of the inhabitants who care for them.

BARGEN FWYD @

SINEMA

CINEMA 22.07.17 – 31.08.17 MEAL DEAL

Ewch ar-lein am fwy o fanylion

www.pontio.co.uk

See online for more details


Nut Job 2: Nutty By Nature Callan Brunker, 2017, 95m Cast – Jackie Chan, Will Arnett, Katherine Heigl Gwener 25 Awst – Sul 3 Medi

Friday 25 August – Sunday 3 September

Mae Surly (Will Arnett) y wiwer a’i ffrindiau yn dechrau ar antur pan ddaw hi yn amlwg fod Maer drwg Oakton (Bobby Moynihan) yn bwriadu dinistirio y parc maent yn byw ynddo.

Surly the squirrel (Will Arnett) and his animal friends spring into action when the evil Mayor (Bobby Moynihan) of Oakton plans to bulldoze the park that they live in. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

England Is Mine Mark Gill, 2017, 94m Cast – Jack Lowden, Jessica Brown Findlay, Jodie Comer Gwener 25 – Iau 31 Awst

Friday 25 – Thursday 31 August

Hanes Steven (a fydd cyn bo hir yn adnabyddus fel Morrissey, prif ganwr The Smiths, grwp roc mwyaf eiconig yr ‘80au). Ar ddiwedd y saithdegau mae o’n ddyn ifanc aflonydd sy’n brwydro i ddianc oddi wrth ei wreiddiau dosbarth gweithiol. Mae’n breuddwydio am fod mewn band, ysgrifennu cerddoriaeth a hedfan o ddiflastod bywyd dydd i ddydd.

England is Mine gives us the story of Steven (soon to be better known as Morrissey, frontman of iconic ‘80s indie band The Smiths.) In the late seventies he is a restless young man struggling to escape his working class roots. He dreams of being in a band, writing music and flying clear of the daily grind. A fascinating cinematic version of the early formative years of this most controversial of modern musical legends.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Howards End James Ivory, 1992, 136m Cast – Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, Emma Thompson Mercher 30 Awst, 8.15pm

Wednesday 30 August, 8.15pm

Yn ôl yn y sinemâu i ddathlu chwarter canrif ers ei ryddhau, dyma addasiad ffilm o nofel glasurol EM Forster am hanes ymblethedig a helbulon tri theulu yn yr Oes Edwardaidd yn Lloegr. Gyda setiau gwych a gwisgoedd cain, mae’r ffilm yn adrodd hanes dwy chwaer barchus, Margaret a Helen Schlegel, sy’n gwrthdaro â byd y cyfoethog iawn - un chwaer sydd yn elwa o gysylltu gyda’r Wilcoxes, a’r llall sydd yn cael ei dinistrio gan y cyffyrddiad.

Back in cinemas, on its 25th anniversary, is this Oscar winning landmark adaptation of EM Forster’s classic novel. Full of lavish sets and elegant costumes, the film tells the stories of two respectable sisters, Margaret and Helen Schlegel who collide with the world of the very wealthy one sister benefiting from the acquaintance with the Wilcoxes, the other all but destroyed by it.

NTLive: Yerma Darllediad Byw/Live Satellite Screening Federico Garcia Lorca, 2017, 120m, £12/£10 Cast – Billie Piper, Maureen Beattie, Brendan Cowell Iau 31 Awst, 7pm

Thursday 31 August, 7pm

Mae’r anhygoel Billie Piper (Penny Dreadful, Great Britain) yn dychwelyd i’r rhan a roddodd iddi wobr Actores Orau yr Evening Standard. Yng nghynhyrchiad radical Simon Stone o gampwaith pwerus a dolurus Lorca, caiff dynes ifanc ei gwthio i wneud rhywbeth sydd y tu hwnt i bob amgyffred yn ei hysfa i gael plentyn. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer y ffenomen theatraidd hon yn yr Young Vic ac mae’r adolygwyr yn ei galw yn ‘extraordinary theatrical triumph’ (The Times) ac yn ‘stunning, searing, unmissable’ (Mail on Sunday).

The incredible Billie Piper (Penny Dreadful, Great Britain) returns in her award-winning role. A young woman is driven to the unthinkable by her desperate desire to have a child in Simon Stone’s radical production of Lorca’s achingly powerful masterpiece. The unmissable theatre phenomenon sold out at the Young Vic and critics call it ‘an extraordinary theatrical triumph’ (The Times) and ‘stunning, searing, unmissable’ (Mail on Sunday).


Awst August Maw/Tue 1 CARS 3 PG 11.00am CARS 3 PG 2.00pm WAR FOR THE PLANET OF THE APES 12A subtitled 5.30pm WAR FOR THE PLANET OF THE APES 12A 8.15pm Mer/Wed 2 CARS 3 PG 11.00am CARS 3 PG 2.00pm WAR FOR THE PLANET OF THE APES 12A 5.30pm WAR FOR THE PLANET OF THE APES 12A 8.15pm Iau/Thu 3 CARS 3 PG 11.00am WAR FOR THE PLANET OF THE APES 12A 2.00pm GLYNDEBOURNE: LA CLEMENZA DI TITO 12A 7.00pm Gwe/Fri 4 CARS 3 PG 11.00am CARS 3 PG 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Sad/Sat 5 CARS 3 PG 11.00am CARS 3 3D PG 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Sul/Sun 6 DUNKIRK 12A 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm Llun/Mon 7 CARS 3 PG 11.00am CARS 3 PG 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Maw/Tue 8 CARS 3 PG subtitled 11.00am CARS 3 PG 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Mer/Wed 9 CARS 3 PG 11.00am DUNKIRK 12A subtitled 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Iau/Thu 10 CARS 3 PG 11.00am CARS 3 PG 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Gwe/Fri 11 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Sad/Sat 12 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Sul/Sun 13 CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm Llun/Mon 14 CAPTAIN UNDERPANTS U subtitled 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Maw/Tue 15 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A subtitled 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm

Mer/Wed 16 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Iau/Thu 17 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm DUNKIRK 12A 5.30pm DUNKIRK 12A 8.15pm Gwe/Fri 18 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm THE BEGUILED 15 5.30pm BABY DRIVER 15 8.15pm Sad/Sat 19 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm BABY DRIVER 15 5.30pm THE BEGUILED 15 8.15pm Sul/Sun 20 THE BEGUILED 15 2.00pm BABY DRIVER 15 5.30pm Llun/Mon 21 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm BABY DRIVER 15 subtitled 5.30pm THE BEGUILED 15 8.15pm Maw/Tue 22 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U subtitled 2.00pm THE BEGUILED 15 subtitled 5.30pm BABY DRIVER 15 8.15pm Mer/Wed 23 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am KEDI U 2.00pm THE BEGUILED 15 5.30pm BABY DRIVER 15 8.15pm Iau/Thu 24 CAPTAIN UNDERPANTS U 11.00am CAPTAIN UNDERPANTS U 2.00pm BABY DRIVER 15 5.30pm THE BEGUILED 15 8.15pm Gwe/Fri 25 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 11.00am NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 2.00pm KEDI U 5.30pm ENGLAND IS MINE 15 8.15pm Sad/Sat 26 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 11.00am NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 2.00pm KEDI U 5.30pm ENGLAND IS MINE 15 8.15pm Sul/Sun 27 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 2.00pm ENGLAND IS MINE 15 5.30pm Llun/Mon 28 AR GAU / CLOSED Maw/Tue 29 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 11.00am NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 2.00pm ENGLAND IS MINE 15 subtitled 5.30pm ENGLAND IS MINE 15 8.15pm Mer/Wed 30 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U subtitled 11.00am NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 2.00pm ENGLAND IS MINE 15 5.30pm HOWARDS END PG 8.15pm Iau/Thu 31 NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE U 11.00am ENGLAND IS MINE 15 2.00pm NT LIVE: YERMA 15 7.00pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Sinema Pontio Awst 17 / August 17 Pontio Cinema  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you