Page 1

Ffilmiau Mehefin 2018

TU HWNT I 50

2001: A SPACE ODYSSEY

Films

BEYOND 50

June 2018

Jurassic World: Fallen Kingdom, Glyndebourne, Hereditary, Deadpool 2, The Breadwinner, Boom For Real, ROH Live, a llawer mwy! and much more!


Solo: A Star Wars Story Ron Howard, 2018, 135m Cast – Aiden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover Gwener 25 Mai – Sul 10 Mehefin

Friday 25 May – Sunday 10 June

Mae ffilm ddiweddaraf Star Wars wedi cyrraedd ac yn mynd â ni yn ôl i ddyddiau cynnar un o brif gymeriadau’r saga. Mwynhewch gyfres o anturiaethau yn y sêr er mwyn darganfod sut y bu i’r Han Solo ifanc gwrdd a’i ffrind a chyd beilot Chewbacca a Lando Calrissian.

The next big Star Wars spin-off blockbuster is with us. Through a series of daring escapades, young Han Solo meets his future co-pilot Chewbacca and encounters the notorious gambler Lando Calrissian.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Oscar Wilde Live: An Ideal Husband Darllediad Byw / Live Satellite Broadcast Jonathan Church, 2018, 165m Cast – Edward Fox, Freddie Fox, Susan Hampshire, Frances Barber Nos Fawrth 5 Mehefin, 7.15pm £15/£12.50

Tuesday 5 June, 7.15pm £15/£12.50

Mae’r ddrama ddoniol yma’n dal i fod yn berthnasol heddiw wrth iddi ddod â thwyll gwleidyddol i mewn i galon y cartref. Fel gweinidog uchelgeisiol yn y llywodraeth ymddengys fod Syr Robert Chiltern ar fin cyrraedd y brig nes i Mrs Cheveley ymddangos yn Llundain gyda phrawf damniol o’i dwyllo ariannol. Cyfarwyddwyd gan Jonathan Church, gyda tad a mab yn rhan o’r cast - Edward a Freddie Fox - a chyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor, Frances Barber.

This entertaining and still topical play brings an act of political sin into the heart of the English home. As an ambitious government minister, Sir Robert Chiltern’s smooth ascent to the top seems assured until Mrs Cheveley appears in London with damning proof of his previous financial chicanery. Directed by Jonathan Church and starring real-life father and son Edward and Freddie Fox and Bangor University alumni Frances Barber.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Deadpool 2 David Leitch, 2018, 119m Cast – Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin Gwener 8 - Iau 14 Mehefin

Friday 8 – Thursday 14 June

Mae’r arwr anghyffredin yn ei ôl! Y tro hwn mae Deadpool yn ymuno â thri mutant- Bedlam, Shatterstar a Domino er mwyn amddiffyn bachgen ifanc. Yn ôl cylchgrawn Empire, mae’r dilyniant newydd yn ‘llawer mwy doniol, budr a chyffrous’ na’r gwreiddiol.

He’s back! Wisecracking mercenary Deadpool joins forces with three mutants - Bedlam, Shatterstar and Domino to protect a boy from the all-powerful Cable. According to Empire magazine this sequel is ‘Funnier, filthier, and more entertaining’ than the original.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

ROH Live: Swan Lake Darllediad Byw / Live Satellite Screening Nos Fawrth 12 Mehefin, 7.15pm £15/£12.50

Tuesday 12 June, 7.15pm £15/£12.50

Cyflwyna’r Royal Ballet gynhyrchiad newydd o fale syfrdanol Tchaikovsky, gyda choreograffi ychwanegol gan Liam Scarlett ar ôl Marius Petipa a Lev Ivanov.

The Royal Ballet presents a new production of Tchaikovsky’s magnificent ballet with additional choreography by Liam Scarlett after Marius Petipa and Lev Ivanov.

A Quiet Place John Krasinski, 2018, 93m Cast – John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe Mercher 13 – Sul 17 Mehefin

Wednesday 13 - Sunday 17 June

Mae dau riant yn ceisio’u gorau i gadw eu plant yn ddiogel mewn byd llawn creuaduriaid sy’n hela pob sŵn maent yn ei glywed. Dyma brofiad ffilm gwbl wreiddiol a brawychus sydd wedi bod yn lwyddiant ysgubol ar draws y byd. Cofiwch gadw’n dawel! Os ydynt yn eich clywed, mae nhw’n eich hela!

Two parents do what it takes to keep their children safe in a world full of creatures hunting every sound they can hear. An utterly original and terrifying film experience that has been a massive hit around the world. Remember to keep it quiet! If they hear you, they hunt you.


The Breadwinner Nora Twomey, 2017, 93m Cast – Saara Chaudry, Laara Sadiq, Shaista Latif Gwener 15 – Mercher 20 Mehefin

Friday 15 – Wednesday 20 June

Mae Parvana yn ferch 11 mlwydd oed sy’n byw dan reolaeth y Taliban yn Afghanistan yn 2001. Ar ôl iddynt arestio ei thad, mae Parvana yn torri ei gwallt ac yn gwisgo fel bachgen er mwyn gweithio i gynnal ei theulu. Mae hi’n darganfod byd newydd llawn rhyddid a pherygl wrth iddi geisio dod o hyd i’w thad.

Parvana is an 11-year-old girl who lives under Taliban rule in Afghanistan in 2001. After the wrongful arrest of her father, Parvana cuts off her hair and dresses like a boy to support her family. Working alongside a friend, she soon discovers a new world of freedom and danger. Drawing strength from the fantastical stories she invents, Parvana embarks on an epic quest to find her father and reunite her family.

2001: A Space Odyssey Stanley Kubrick, 1968, 134m Cast – Keir Dullea, Gary Lockwood Sadwrn16 Mehefin, 11am Dangosiad ar gyfer teuluoedd/plant Sadwrn 16 Mehefin, 9pm Dangosiad cyhoeddus

Saturday 16 June,11am Special children’s/family screening Saturday 16 June, 9pm Public screening

I lawer o bobl hon yw’r ffilm orau a greuwyd erioed. Mewn cydweithrediad â chynhadledd Prifysgol Bangor am y ffilm – 2001: Tu Hwnt i 50 (n.abrams@bangor.ac.uk). Mae’r dangosiad bore am 11am, ar gyfer teuluoedd, oherwydd credai’r cyfarwyddwr ffilmiau Christopher Nolan (Dark Night, Dunkirk), y dylai plant weld y ffilm hon ’I think they’re able to absorb it on the most important level at a young age’. Bydd ein dangosiad am 9pm yn ddathlaid cyhoeddus o hanner can mlynedd ers rhyddhau y clasur sinematig yma. Croeso mawr i bawb.

The greatest Sci-Fi film ever made is back in cinemas. In conjunction with Bangor University’s 2001: Beyond 50 event (n.abrams@bangor. ac.uk) we present two screenings. One will be aimed at our younger audience and is inspired by Christopher Nolan’s (Dark Knight, Dunkirk) belief that it is a film that parents should show to their children ‘I think they’re able to absorb it on the most important level at a young age’. Our evening screening is a public screening to celebrate the 50th anniversary of the release of this extraordinary work of art – all are welcome on this ultimate trip!


The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Mike Newell, 2018, 124m. Cast - Lily James, Jessica Brown Findlay, Michiel Huisman Llun 18 – Mercher 20 Mehefin

Monday 18 – Wednesday 20 June

Wedi’i seilio ar y nofel lwyddianus, mae Lily James yn chwarae rhan yr ysgrifennwr Juliet Ashton, sy’n creu cysylltiad gydag aelodau y Cymdeithas Llenyddol arbennig yma yn Guernsey. Mai’n mynd ati i ysgrifennu am y gymdeithas a ffurfiwyd yn ystod y goresgyniad yn yr Ail Ryfel Byd.

Based on the bestselling novel, Lily James plays free-spirited writer Juliet Ashton, who forms a life-changing bond with the eccentric Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, when she decides to write about the book club they formed during the occupation of Guernsey during WWII.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Tully Jason Reitman, 2017, 98m Cast – Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston Mercher 20 Mehefin, 8.15pm

Wednesday 20 June, 8.15pm

Mae Charlize Theron yn rhoi perfformiad arbennig fel Marlo, mam ifanc o Efrog Newydd sydd ar fin rhoi genedigaeth i’w thrydydd plentyn. Mae ei gŵr, Ron, yn gariadus ac yn gweithio’n galed, ond yn ddall i’r straen mae mamolaeth yn rhoi ar ei wraig. Pan gaiff y babi ei eni, mae brawd cyfoethog Marlo yn trefnu cyflogi nani, Tully, fydd yn datblygu’n ffrind newydd sy’n achub ei bywyd.

Charlize Theron gives a fearless performance as a woman snowed under by motherhood, she plays Marlo a New Yorker who’s about to give birth to her third child. Her husband, Ron, is loving and works hard, but remains clueless about the demands that motherhood puts on his wife. When the baby is born, Marlo’s wealthy brother hires a nighttime nanny named Tully to help his sister handle the workload and turns into her new, lifesaving friend.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwenno + R.Seiliog

GIG!

Nos Wener 22 Mehefin, 8pm £12 ymlaen llaw / £14 ar y drws. 16+ Friday 22 June, 8pm £12 before hand / £14 on the door. 16+ Theatr Bryn Terfel


Glyndebourne: Madama Butterfly Darllediad Byw / Live Satellite Screening, 210m Nos Iau 21 Mehefin, 6.30pm £15/£12.50

Thursday 21 June, 6.30pm £15/£12.50

Un o’r operâu enwocaf erioed sydd wedi ysbrydoli nifer o addasiadau cyfoes, gan gynnwys y sioe gerdd boblogaidd Miss Saigon. Wedi ei ganmol gan adolygwyr fel ‘llwyfaniad meddylgar, pryfoclyd’ ac yn ‘astudiaeth finiog o ecsbloetiaeth,’ mae cynhyrchiad Annilese Miskimmon o opera glasurol Puccini yn diweddaru’r stori i’r 1950au.

One of the most famous operas of all time and has inspired numerous contemporary adaptations and reimaginings, including the hit musical Miss Saigon. Praised by critics as a ‘thoughtful, provocative staging’ and a ‘scathing study of exploitation’, Annilese Miskimmon’s production of Puccini’s classic opera updates the action to the 1950s.

Jurassic World: Fallen Kingdom J.A.Bayona, 2018, 120m Cast – Chris Pratt,Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 22 – Iau 28 Mehefin

Friday 22 – Thursday 28 June

Pedair blynedd ers dinistrio parc thema Jurassic World, mae Owen Grady a Claire Dearing yn dychwelyd i ynys Isla Nublar i achub y deinosoriaid sy’n weddill rhag llosgfynydd sydd ar fin ffrwydro, yn ogystal â delio gyda chynllwyn sy’n bygwth y blaned gyfan.

Four years after the destruction of the Jurassic World theme park, Owen Grady and Claire Dearing return to the island of Isla Nublar to save the remaining dinosaurs from a volcano that’s about to erupt as well as dealing with a conspiracy that threatens the entire planet.

Hereditary Ari Aster, 2017, 127m Cast – Toni Collette, Gabriel Byrne, Milly Shapiro Gwener 29 Mehefin - Iau 5 Gorffennaf

Friday 29 June – Thursday 5 July

Pan fydd Nain y teulu Graham yn marw, mae teulu ei merch yn datgelu cyfrinachau anhygoel am hanes eu cyndeidiau. Mae’n anochel fod Toni Collette yn gorfod brwydro presenoldeb goruwchnaturiol er mwyn achub ei theulu yn y ffilm sy’n cael ei disgrifio fel yr un fwyaf brawychus 2018.

When the matriarch of the Graham family passes away, her daughter’s family begins to unravel cryptic and increasingly terrifying secrets about their ancestry. Praised as the most terrifying horror film of 2018 which finds Toni Collette battling her secret ancestry as a supernatural presence haunts her fractured family.


Show Dogs Raja Gosnell, 2018, 90m Cast – Will Arnett, Natasha Lyonne, RuPaul Sadwrn 30 Mehefin – Sul 1 Gorffenaf Dangosiad 11.00am Tocynnau i gyd yn £3

Saturday 30 June – Sunday 1 July 11.00am screening all tickets £3

Ffilm deuluol (a saethwyd yn rhannol yn Gaerdydd!) yw Show Dogs. Mae ditectif a’i bartnar (sydd yn gi ffyddlon) yn cystadlu yn sioe gŵn mwya’r byd er mwyn ceisio datrys trosedd.

Show Dogs is a family comedy about the unlikely pairing of a human detective (Arnett) and his canine partner (voice of Chris “Ludacris” Bridges), who has to go undercover at the world’s most exclusive dog show to solve his biggest case yet.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Boom For Real Sara Driver, 2017, 90m Mercher 4 Gorffennaf, 8.15pm

Wednesday 4 July, 8.15pm

Dewch i ddathlu diwrnod cenedlaethol yr USA gyda ffilm newydd sy’n clodfori gyrfa anhygoel y boy-wonder Americanaidd, yr arlunydd Jean-Michel Basquiat. Mae’r ffilm yn cynnig cipolwg ar ei fywyd yn byw ar y stryd yn Efrog Newydd ar ddiwedd yr 1970au a’r bobl a symudiadau yn y ddinas sy’n helpu Basquiat i greu ei weledigaeth artistig unigryw.

Come and celebrate USA Day with a new film celebrating the extraordinary career of America’s premier boy wonder, painter Jean-Michel Basquiat. This documentary gives us never-before-seen works, writings and photographs that offer insight into the life of Jean-Michel Basquiat as a teenager in New York in the late 1970s and the times, people and the movements of the city that help Basquiat form his artistic vision. Unmissable.

CINEMA

BARGEN FWYD

SINEMA

MEAL DEAL

Pob dydd Mercher– Every Wednesday Ewch ar-lein am fwy o fanylion

www.pontio.co.uk

See online for more details


Mehefin June Gwe/Fri 1 SOLO: A STAR WARS STORY 12A 11.00am SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 5.30pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 8.15pm Sad/Sat 2 SOLO: A STAR WARS STORY 12A 11.00am SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 5.30pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 8.15pm 2.00pm Sun/Sul 3 SOLO: A STAR WARS STORY 12A SOLO: A STAR WARS STORY 12A 5.30pm 11.00am Llun/Mon 4 SOLO: A STAR WARS STORY 12A SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 5.30pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 8.15pm Maw/Tue 5 SOLO: A STAR WARS STORY 12A 11.00am SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm OSCAR WILDE Live: AN IDEAL HUSBAND 12A 7.15pm 11.00am Mer/Wed 6 SOLO: A STAR WARS STORY 12A subtitled SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 3D 5.30pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 8.15pm 5.30pm Iau/Thu 7 SOLO: A STAR WARS STORY 12A SOLO: A STAR WARS STORY 12A 8.15pm 5.30pm Gwe/Fri 8 DEADPOOL 2 15 DEADPOOL 2 15 8.15pm Sad/Sat 9 SOLO: A STAR WARS STORY 12A relaxed £5.50 11.00am SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm SOLO: A STAR WARS STORY 12A 5.30pm DEADPOOL 2 15 8.15pm Sul/Sun 10 SOLO: A STAR WARS STORY 12A 2.00pm DEADPOOL 2 15 5.30pm Llun/Mon 11 DEADPOOL 2 15 subtitled 5.30pm DEADPOOL 2 15 8.15pm Maw/Tue 12 DEADPOOL 2 2.00pm ROH: SWAN LAKE 12A 7.15pm 2.00pm Mer/Wed 13 DEADPOOL 2 15 DEADPOOL 2 15 5.30pm A QUIET PLACE 15 8.15pm Iau/Thu 14 DEADPOOL 2 15 5.30pm DEADPOOL 2 15 8.15pm

Gwe/Fri 15 THE BREADWINNER 12A 5.30pm A QUIET PLACE 15 8.15pm 11.00am Sad/Sat 16 2001: A SPACE ODYSSEY U THE BREADWINNER 12A 2.00pm A QUIET PLACE 15 5.30pm 2001: A SPACE ODYSSEY U 9.00pm 2.00pm Sul/Sun 17 THE BREADWINNER 12A A QUIET PLACE 15 5.30pm Llun/Mon 18 THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY 12A 5.30pm THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY 12A 8.15pm Maw/Tue 19 THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY 12A subtitled 5.30pm THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY 12A 8.15pm Mer/Wed 20 THE BREADWINNER 12A 2.00pm THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY 12A 5.30pm TULLY 15 8.15pm Iau/Thu 21 GLYNDEBOURNE: MADAMA BUTTERFLY 12A 6.30pm Gwe/Fri 22 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm Sad/Sat 23 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 11.00am JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 3D 2.00pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm Sul/Sun 24 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 3D 2.00pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm Llun/Mon 25 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A subtitled 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm Maw/Tue 26 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm Mer/Wed 27 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 2.00pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm Iau/Thu 28 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 5.30pm JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 12A 8.15pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5.50 / Dros 60 £6.50 / Myfyrwyr £6

Adult £7.50 / Child (under 18) £5.50 / Over 60 £6.50 / Student £6

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Ffilmiau Mehefin | June Films  
Ffilmiau Mehefin | June Films