Page 1

Ffilmiau Mawrth 2018

CANMLWYDDIANT

INGMAR BERGMAN

Films

CENTENARY

March 2018

Black Panther, Peter Rabbit, The Phantom Thread, Lady Bird, ROH Live, Coco, NTLive, Oscar Wilde Live a llawer mwy! and much more!


ROH Live: The Winter’s Tale     Darllediad Byw/Live Satellite Screening, 180m Mercher 28 Chwefror, 7pm. £15 /£12.50 

Wednesday 28 February, 7pm. £15 /£12.50

Daw stori Shakespeare am gariad a cholled yn ddrama ddawns rymus yn addasiad bale Christopher Wheeldon, gyda cherddoriaeth gan Jody Talbot. Wedi ei disgrifio sawl gwaith fel clasur bale modern, mae’r stori’n dilyn dadfeiliad priodas oherwydd cenfigen, troi cefn ar blentyn a chariad diobaith.

Shakespeare’s tale of love and loss becomes a compelling dance drama in Christopher Wheeldon’s ballet adaptation, with music by Jody Talbot. Widely judged to be a modern ballet classic, the story follows the destruction of a marriage through consuming jealousy, the abandonment of a child and a seemingly hopeless love.

The Shape Of Water Guillermo del Toro, 2017, 123m Cast – Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins Gwener 2 – Iau 8 Mawrth

Friday 2 – Thursday 8 March

Mae ffilm ddiweddaraf Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth, Crimson Peak) yn cyfuno stori tylwyth teg hyfryd gydag ogwydd newydd ar ffilmiau ‘monster movie’ clasurol i greu profiad sinematig rhyfeddol.

Guillermo del Toro’s (Pan’s Labyrinth, Crimson Peak) latest elegantly blends whimsical fairy tale with a fresh spin on classic monster movies to create a wondrous cinematic experience.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

ROH Live: Carmen Darllediad Byw/Live Satellite Screening, 210m, Cenir yn Ffrangeg gydag isdeitlau Saesneg Sung in French with English subtitles Nos Fawrth 6 Mawrth, 7pm. £15/£12.50

Tuesday 6 March, 7pm. £15/£12.50

Mae opera Ffrangeg pedair rhan enwocaf Bizet yn serennu Anna Goryachova fel Carmen yng nghynhyrchiad hynod gorfforol Barrie Kosky, wedi ei greu’n wreiddiol ar gyfer Opera Frankfurt. Mae un o’r operâu enwocaf yn gyfuniad tanbaid o angerdd, chwant a thrais.

Bizet’s best-known four act French Opera stars Anna Goryachova as Carmen in Barrie Kosky’s highly physical production, originally created for Frankfurt Opera. One of the most famous operas in the entire art form is a heady combination of passion, sensuality and violence.


The Horse On The Balcony (Das Pferd Auf Dem Balkon) Hüseyin Tabak, 2012, 90m Cast – Enzo Gaier, Natasa Paunovic, Nora Tschirner Gwener 9 Mawrth, 5.30pm (+Q&A)

Friday 9 March, 5.30pm (+ Q&A)

Mae Mika yn dioddef o Asperger ac yn ei chael hi’n anodd cyfathrebu a gwneud ffrindiau. Un diwrnod mae’n gweld ceffyl go iawn ar falconi ei gymydog. Mae’n bwydo’r anifail ac yn dechrau gwneud ffrindiau ag ef. Mae Dana, merch yn ysgol Mika, yn rhannu ei gariad at y ceffyl, a thrwy eu hymdrechion i achub y ceffyl, am y tro cyntaf yn ei fywyd mae gan Mika gyfaill go iawn. Mewn cydweithrediad â Rhwydwaith Think German Cymru ac Adran Ieithoedd Modern, Prifysgol Bangor rydym yn falch iawn o fedru croesawu Hüseyin Tabak i gyflwyno ei ffilm arbennig a chynnal trafodaeth Q + A ar ôl y dangosiad.

Ten year old Mika suffers from Asperger’s and finds it difficult to communicate and make friends. Then he sees a real horse on his neighbour’s balcony. He feeds the animal apples and starts making friends with it. Dana a girl from Mika’s school, shares his love for the horse, and they have various adventures through their efforts to save the horse and for the first time in his life Mika makes a real friend. We are very proud to welcome in collaboration with the Wales Think German Network and SMLC Bangor University film maker Hüseyin Tabak to introduce his special film and to host a post screening Q+A discussion.

Hüseyin Tabak

Lady Bird Greta Gerwig, 2017, 94m Cast - Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Timothée Chalamet Gwener 9 – Sul 18 Mawrth

Friday 9 – Sunday 18 March

Ffilm am ferch yn ei harddegau sy’n ceisio llywio perthynas gariadus ond gythryblus sy’n bodoli rhyngddi hi a’i mam benstiff dros flwyddyn olaf y ferch yn yr ysgol uwchradd. Mae ffilm gampus Greta Gerwig wedi ennill clod enfawr ac enwebiadau Oscar am gyflwyno portread ffres a chredadwy o fywyd merch ifanc.

An outspoken teen must navigate a loving but turbulent relationship with her strongwilled mother over the course of an eventful and poignant senior year of high school as she nears her 18th birthday. According to Variety Gerwig’s film is ‘the kind of modest, miraculous low-budget gem that takes on a life of its own’.


The Phantom Thread Paul Thomas Anderson, 2017, 130m Cast - Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville Gwener 9 – Sadwrn 17 Mawrth

Friday 9 – Saturday 17 March

Ffilm wedi’i lleoli yng nghanol cyffro’r byd ffasiwn yn yr 1950au. Mae Reynolds Woodcock (Daniel DayLewis), cynllunydd dillad byd enwog a’i chwaer Cyril (Lesley Manville) yn teyrnasu dros y byd ffasiwn Prydeinig, yn gwisgo sêr y sgrin a’r teulu brenhinol yn nillad The House of Woodcock. Mae merched ysbrydoledig yn mynd a dod trwy fywyd Woodcock yn rheolaidd tan iddo gwrdd â merch ifanc, Alma (Vicky Krieps), sy’n dod yn gariad iddo ac yn ysbrydoliaeth ar ei fywyd a’i deulu.

Set in the glamour of 1950s post-war London, renowned dressmaker Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) and his sister Cyril (Lesley Manville) are at the centre of British fashion, dressing royalty and movie stars with the distinct style of The House of Woodcock. Women come and go through Woodcock’s life, providing the confirmed bachelor with inspiration and companionship, until he comes across a young, strong-willed woman, Alma (Vicky Krieps), who soon becomes a fixture in his life as his muse and lover.

Coco Lee Unkrich, Adrian Molina, 2017, 105m Cast - Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt Sadwrn 10 – Sadwrn 17 Mawrth

Saturday 10 – Saturday 17 March

Er bod cerddoriaeth wedi ei wahardd yn y teulu ers cenedlaethau, mae’r Miquel ifanc yn breuddwydio am fod yn gerddor fel ei arwr Ernesto de la Cruz. Yn awchu i rannu ei dalent, mae Miquel yn darganfod ei hun yng ngwlad estron ac arallfydol Land of the Dead.

Despite his family’s generations-old ban on music, young Miguel dreams of becoming an accomplished musician like his idol Ernesto de la Cruz. Desperate to prove his talent, Miguel finds himself in the stunning and colourful Land of the Dead.

CINEMA

BARGEN FWYD

SINEMA

MEAL DEAL

Pob dydd Mercher– Every Wednesday Ewch ar-lein am fwy o fanylion

www.pontio.co.uk

See online for more details


CANMLWYDDIANT

INGMAR BERGMAN CENTENARY

Fel rhan o ddathliadau bydeang canmlwyddiant geni yr artist ffilm o Sweden, Ingmar Bergman (1918 - 2007), rydym yn falch o gael cyflwyno dewis o waith un o brif wneuthurwyr ffilm yr ugeinfed ganrif ar ein sgrin fawr.

As part of the global celebrations of the centenary of world-renowned Swedish filmmaker Ingmar Bergman (1918 – 2007), we are proud to provide a choice introduction to the work of one of the 20th century’s master film-makers.

Persona Ingmar Bergman, 1966, 83m Cast - Liv Ullmann, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand Gwener 16 Mawrth, 8.15pm + Llun 19 Mawrth, 5.30pm

Friday 16 March, 8.15pm + Monday 19 March, 5.30pm

“Dros 50 mlynedd ers ei chreu, nid yw wedi dyddio o gwbl” (The Independent) – un o binaclau sinema celf fodern. Bythgofiadwy.

“More than 50 years after it was made, it hasn’t dated in the slightest” (The Independent) – a modernist masterpiece.

The Seventh Seal Ingmar Bergman, 1957, 96m Cast - Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson Sadwrn 17 Mawrth, 8.15pm

Saturday 17 March, 8.15pm

Un o ffilmiau celf dramor enwocaf erioed.

One of the most famous art films ever made.

The Magic Flute Ingmar Bergman, 1975, 135m Cast - Josef Köstlinger, Irma Urrila, Ulrik Cold Sul 18 Mawrth, 2.00pm

Sunday 18 March, 2.00pm

Ystyrir fersiwn Bergman o opera poblogaidd Mozart yn un o’r ffilmiau mwyaf llwyddiannus o opera.

This film version of Mozart’s hugely popular opera is widely viewed as one of the most successful films of an opera.

From The Life Of The Marionettes Ingmar Bergman, 1980, 104m Cast - Robert Atzorn, Christine Buchegger, Martin Benrath, Llun 19 Mawrth, 8.15pm

Monday 19 March, 8.15pm

Dyma un o lwyddiannau mwyaf tanlawn Bergman, sy’n ein gorfodi i wynebu y brawychus a’r di-nod mewn bywydau unigolion.

Brilliantly executed from beginning to autobiographically-inspired end, it’s one of Bergman’s most underrated achievements.


Oscar Wilde Live: Lady Windermere’s Fan Darllediad Byw/Live Satellite Screening, 2018, 150m, Cast - Samantha Spiro, Kevin Bishop, Jennifer Saunders Nos Fawrth 20 Mawrth, 7pm £15 / £12.50

Tuesday 20 March, 7pm £15 / £12.50

Mae comedi Oscar Wilde o 1892 yn dod yn fyw i sinemâu o’r Vaudeville Theatre. Daw Kathy Burke â chast comedi talentog at ei gilydd sy’n cynnwys enillydd gwobr Olivier, Samantha Spiro, Kevin Bishop fel Lord Darlington a Jennifer Saunders fel y Duchess of Berwick. Mae hi’n ddiwrnod pen-blwydd Lady Windermere ac mae popeth mewn trefn. Cyn i’w chyfaill Lord Darlington blannu hedyn o amheuaeth. Ydi ei gŵr yn caru ar y slei? A fydd y ddynes arall yn dod i’r parti?

Oscar Wilde’s social comedy, directed by award-winning writer, actor and director Kathy Burke, returns in a live broadcast from London’s VaudevilleTheatre. Starring Olivier Award-winning actress Samantha Spiro as Mrs Erlynne, Kevin Bishop as Lord Darlington, and guest starring Jennifer Saunders as the Duchess of Berwick. The day of Lady Windermere’s birthday party, and all is perfectly in order. Until her friend Lord Darlington plants a seed of suspicion. Is her husband having an affair? And will the other woman really attend the party?

Sing-Along With The Greatest Showman! Michael Gracey, 2017, 105m Cast – Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron Mercher 21 Mawrth, 2.00pm / 5.30pm / 8.15pm

Wednesday 21 March, 2.00pm / 5.30pm / 8.15pm

Mae ffilm fwya’ poblogaidd 2018 yn ôl ar gyfer diwrnod cyfa’ o ddangosiadau singalong. Dewch i rhannu profiad cerddorol arbennig gyda Hugh Jackman a chaneuon arbennig Benj Pasek a Justin Paul.

The biggest hit of 2018 is back for a whole day of sing-along screenings. Come and be part of a genuine musical sensation, join Hugh Jackman as he brings Benj Pasek and Justin Paul’s wonderful songs to life on the screen.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


NT Live: Julius Caesar Dangosiad Byw/Live Satellite Screening, 180m Nos Iau 22 Mawrth, 7pm £12 / £10

Thursday 22 March, 7pm £12 / £10

Ben Whishaw a Michelle Fairley sy’n chwarae Brutus a Cassius, David Calder yn chwarae Cesar a David Morrissey yw Mark Antony yng nghynhyrchiad bywiog Nicholas Hytner o’r Bridge Theatre, Llundain. Mae Cesar yn dychwelyd i Rufain yn fuddugoliaethus ac mae’r bobl yn llifo allan o’u tai i ddathlu. Wedi dychryn gan boblogrwydd yr unben, mae’r etholedig rai yn cynllwynio i’w orchfygu.

Ben Whishaw and Michelle Fairley play Brutus and Cassius, David Calder plays Caesar and David Morrissey is Mark Antony. Nicholas Hytner’s lively production of Shakespeare’s classic is broadcast live from The Bridge Theatre, London. Caesar returns in triumph to Rome and the people pour out of their homes to celebrate. Alarmed by the autocrat’s popularity, the educated élite conspire to bring him down.

Peter Rabbit Will Glick, 2018, 93m Cast – Rose Byrne, James Corden, Daisy Ridley, Domhnall Gleason Gwener 23 Mawrth – Iau 5 Ebrill

Friday 23 March – Thursday 5 April

Mae ffilm deuluol mawr y Pasg yma. Dewch i wylio cymeriad hoffus yr awdures Beatrix Potter a’i ffrindiau mewn ffilm antur sy’n gweld y berthynas bigog rhwng yr anifeiliad a Mr McGregor yn gwaethygu wrth i’r ddau gystadlu am sylw artist sy’n byw yn y tŷ drws nesaf.

The big Easter family film is here. Come and watch Beatrix Potter’s wonderful creation and his friends. The feud between Peter and Mr. McGregor reaches new heights as both compete for the affections of a kind animal lover who lives next door.

Black Panther Ryan Coogler, 2017, 134m Cast - Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o Gwener 23 Mawrth – Mawrth 3 Ebrill

Friday 23 March – Tuesday 3 April

Ffilm arbennig arall gan Marvel. Yn dilyn marwolaeth ei dad, mae T’Challa yn dychwelyd yn ôl i fyw gyda chenedl Affricanaidd y Wakanda fel y brenin newydd. Pan ddaw gelyn pwerus i fygwth Wakanda a’r byd cyfan mae’n amser i T’Challa (fel Black Panther) brofi ei hun mewn gwrthdaro tyngedfennol.

Another wonderful film epic from Marvel. After the death of his father, T’Challa returns home to the African nation of Wakanda to take his rightful place as king. When a powerful enemy suddenly reappears, T’Challa’s mettle as king (and as Black Panther) gets tested when he’s drawn into a conflict that puts the fate of Wakanda and the entire world at risk.


Mawrth March Iau/Thu 1 DARKEST HOUR PG 5.30pm LOVELESS 15 8.15pm 5.30pm Gwe/Fri 2 THE SHAPE OF WATER 15 THE SHAPE OF WATER 15 8.15pm 11.00am Sad/Sat 3 EARLY MAN PG THE SHAPE OF WATER 15 2.00pm THE SHAPE OF WATER 15 5.30pm THE SHAPE OF WATER 15 8.15pm 2.00pm Sul/Sun 4 THE SHAPE OF WATER 15 THE SHAPE OF WATER 15 5.30pm 5.30pm Llun/Mon 5 THE SHAPE OF WATER 15 subtitled THE SHAPE OF WATER 15 8.15pm 4.15pm Maw/Tue 6 THE SHAPE OF WATER 15 ROH Live: CARMEN 12A 7.00pm 2.00pm Mer/Wed 7 THE SHAPE OF WATER 15 THE SHAPE OF WATER 15 5.30pm THE SHAPE OF WATER 15 8.15pm 5.30pm Iau/Thu 8 THE SHAPE OF WATER 15 THE SHAPE OF WATER 15 8.15pm 3.15pm Gwe/Fri 9 LADY BIRD 15 DAS PFERD AUF DEM BALKON +Q&A PG 5.30pm THE PHANTOM THREAD 15 8.15pm 11.00am Sad/Sat 10 COCO PG THE PHANTOM THREAD 15 2.00pm LADY BIRD 15 5.30pm THE PHANTOM THREAD 15 8.15pm 2.00pm Sul/Sun 11 THE PHANTOM THREAD 15 LADY BIRD 15 5.30pm 5.30pm Llun/Mon 12 LADY BIRD 15 subtitled THE PHANTOM THREAD 15 8.15pm 5.30pm Maw/Tue 13 THE PHANTOM THREAD 15 subtitled LADY BIRD 15 8.15pm 2.00pm Mer/ Wed 14 LADY BIRD 15 THE PHANTOM THREAD 15 5.30pm LADY BIRD 15 8.15pm 5.30pm Iau/Thur 15 LADY BIRD 15 THE PHANTOM THREAD 15 8.15pm 5.30pm Gwe/Fri 16 LADY BIRD 15 INGMAR BERGMAN: PERSONA 15 8.15pm 11.00am Sad/Sat 17 COCO PG COCO PG 2.00pm THE PHANTOM THREAD 15 5.30pm BERGMAN: THE SEVENTH SEAL PG 8.15pm Sul/Sun 18 BERGMAN: THE MAGIC FLUTE U 2.00pm LADY BIRD 15 5.30pm

Llun/Mon 19 BERGMAN: PERSONA 15 5.30pm BERGMAN: FROM THE LIFE OF THE MARIONETTES 18 8.15pm Maw/Tue 20 OSCAR WILDE LIVE: LADY WINDERMERE’S FAN 12A 7.00pm Mer / Wed 21 SING-ALONG - THE GREATEST SHOWMAN PG 2.00pm SING-ALONG - THE GREATEST SHOWMAN PG 5.30pm SING-ALONG - THE GREATEST SHOWMAN PG 8.15pm 7.00pm Iau /Thu 22 NTLive: JULIUS CAESAR 15 5.30pm Gwe/Fri 23 PETER RABBIT PG BLACK PANTHER 12A 8.15pm 11.00am Sad/Sat 24 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 2.00pm PETER RABBIT PG 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm 2.00pm Sul/Sun 25 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 5.30pm 11.00am Llun/Mon 26 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A subtitled 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm 11.00am Maw/Tue 27 PETER RABBIT PG subtitled PETER RABBIT PG 2.00pm ROH Live: BERNSTEIN CENTENARY 7.00pm 11.00am Mer/Wed 28 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm 11.00am Iau/Thu 29 PETER RABBIT PG relaxed PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm Gwe/Fri 30 CLOSED/AR GAU 11.00am Sad/Sat 31 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm Sul/Sun 1 CLOSED/AR GAU Llun/Mon 2 CLOSED/AR GAU 11.00am Maw/Tue 3 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm 11.00am Mer/Wed 4 PETER RABBIT PG PETER RABBIT PG 2.00pm ROHLive: MACBETH 12A 7.00pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Rhaglen Sinema Mawrth 2018 | March 2018 Cinema Programme  
Rhaglen Sinema Mawrth 2018 | March 2018 Cinema Programme