Page 1

Ffilmiau Ebrill 2018

ACT UP

120 BPM

Films April 2018

Ready Player One, The Square, A Fantastic Woman, Tomb Raider, Isle of Dogs, 120 Beats Per Minute a llawer mwy! and much more!


ROH Live: Bernstein Centenary/ Wayne Mcgregor/The Age Of Anxiety Darllediad Byw/Live Satellite Screening, 180m (2 egwyl/intervals) £15 / £12.50 Nos Fawrth 27 Mawrth, 7.00pm

Tuesday 27 March, 7.00pm

Mae’r Royal Ballet yn dathlu canrif ers geni Leonard Bernstein gyda rhaglen o’i waith gan y coreograffwyr Wayne Mcgregor, Liam Scarlett a Christopher Wheeldon. Leonard Bernstein (West Side Story) oedd un o’r cyfansoddwyr clasurol cyntaf yn America i dderbyn canmoliaeth boblogaidd a gan feirniaid. I ddathlu blwyddyn ers ei eni, mae The Royal Ballet wedi dod a’i dri coreograffydd cysylltiol at ei gilydd i ddathlu amrywiaeth ddynamig cerddoriaeth Bernstein.

The Royal Ballet celebrates the centenary of Leonard Bernstein’s birth with an all-Bernstein programme from choreographers Wayne Mcgregor, Liam Scarlett and Christopher Wheeldon. Leonard Bernstein (West Side Story) was one of the first classical composers in America to achieve both popular and critical acclaim. To celebrate the centenary year of the composer’s birth, The Royal Ballet has united all three of its associate choreographers to celebrate the dynamic range and danceability of Bernstein’s music.

£2 Hwyl dros Wyliau’r Pasg Fun over the Easter holidays

‘SOUNDTRACK’

DISCO

Mawrth 27 Mawrth + Mercher 4 Ebrill 11.30-2.00pm, £2 ar y drws

Tuesday 27 March + Wednesday 4 April 11.30-2.00pm,

Dros wyliau’r Pasg bydd disgo ’trac sain’ Ffilm+ yn cyrraedd y Stiwdio ar Lefel 2 yn Pontio. Dewch i ddawnsio a mwynhau cyn neu ar ôl gwylio ffilm. Cyfle i ddod draw mewn gwisg ffansi fel eich hoff gymeriad ffilm!

Over the Easter holidays we will be hosting our Film+ ‘soundtrack’ disco in the Studio on Level 2 in Pontio. Come and enjoy before or after our films. Feel free to dress as your favourite film character!

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Peter Rabbit Will Glick, 2018, 93m Cast – Rose Byrne, James Corden, Daisy Ridley, Domhnall Gleason Gwener 23 Mawrth – Iau 5 Ebrill

Friday 23 March – Thursday 5 April

Mae ffilm deuluol mawr y Pasg yma. Dewch i wylio cymeriad hoffus yr awdures Beatrix Potter a’i ffrindiau mewn ffilm antur sy’n gweld y berthynas bigog rhwng yr anifeiliad a Mr McGregor yn gwaethygu wrth i’r ddau gystadlu am sylw artist sy’n byw yn y tŷ drws nesaf.

The big Easter family film is here. Come and watch Beatrix Potter’s wonderful creation, Peter Rabbit and his friends, as their feuding with Mr. McGregor reaches new heights as both compete for the affections of a kind animal lover who lives next door.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Black Panther Ryan Coogler, 2017, 134m Cast - Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 23 Mawrth – Mawrth 3 Ebrill

Friday 23 March - Tuesday 3 April

Ffilm arbennig arall gan Marvel. Yn dilyn marwolaeth ei dad mae T’Challa yn dychwelyd yn ôl i fyw gyda chenedl Affricanaidd y Wakanda fel y brenin newydd. Pan ddaw gelyn pwerus i fygwth Wakanda a’r byd cyfan mae’n amser i T’Challa (fel Black Panther) brofi ei hun mewn gwrthdaro tyngedfennol.

Another film epic from Marvel. After the death of his father, T’Challa returns home to the African nation of Wakanda to take his place as king. When a powerful enemy reappears, T’Challa’s mettle as king gets tested when he’s drawn into a conflict that puts the fate of the entire world at risk.

ROH Live: Macbeth Darllediad Byw/Live Satellite Screening, Verdi, 210m £15 / £12.50 Cenir yn Eidaleg gydag isdeitlau Saesneg Sung in Italian with English subtitles Nos Fercher 4 Ebrill, 7.00pm

Wednesday 4 April, 7.00pm

Arwenir opera Verdi, sy’n seiliedig ar drasiedi Shakespeare, gan Antonio Pappano, cyfarwyddir gan Phyllida Lloyd ac mae’n serennu Anna Netrebko, Zeliko Lucic ac Ildebrando D’Arcangelo. Bwriad Verdi oedd creu rhywbeth anghyffredin ac mae ar ei fwyaf theatraidd yn Macbeth sy’n berwi o egni.

Verdi’s opera based on Shakespeare’s tragedy is conducted by Antonio Pappano, directed by Phyllida Lloyd and stars Anna Netrebko, Zeliko Lucic and Ildebrando D’Arcangelo. Verdi set out to create ‘something out of the ordinary’ and Macbeth sees him at his most theatrical: it bristles with demonic energy.


Tomb Raider 2D/3D Roar Uthaug, 2018, 118m Cast – Alicia Vikander,Dominic West, Nick Frost, Walton Goggins Iau 5 – Mercher 11 Ebrill

Thursday 5 – Wednesday 11 April

Yn y fersiwn diweddaraf yma o hanes y cymeriad eiconig o fyd gemau cyfrifiadurol, mae Alicia Vikander, yn ymgymryd â rôl Lara Croft. Mae Lara yn ferch ffyrnig annibynnol sydd yn gorfod gwthio ei hun y tu hwnt i’w chyfyngiadau wrth iddi geisio achub ei thad ar ynys estron.

Oscar winner Alicia Vikander takes on the role of video game character turned action heroine Lara Croft. Lara is the fiercely independent daughter of a missing adventurer, who must push herself beyond her limits when she finds herself on the island where her father disappeared. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

A Fantastic Woman Sebastián Lelio, 2017, 104m Cast – Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco Sadwrn 7 + Mercher 11 Ebrill 8.15pm

Saturday 7 + Wednesday 11 April 8.15pm

Enillydd yr Oscar am ffilm dramor ora’r flwyddyn, dyma glasur o ffilm fodern o Chile. Dewch i wylio hanes Marina (perfformiad anhygoel gan Daniela Vega), dynes drawsrywiol, cantores sy’n gweini byrddau sy’n profi trychineb yn ei bywyd pan fu farw ei chariad hŷn yn sydyn. Yn ei galar mae Marina yn gorfod brwydro’r holl ragfarnau wrth i gymdeithas ehangach droi yn ei herbyn.

This year’s Oscar winning best foreign film is a breakout Chilean classic that introduces us to Marina, (an extraordinary performance by Daniela Vega) a transgender woman who works as a waitress and moonlights as a nightclub singer, whose life comes crashing down around her by the sudden death of her older boyfriend and the discrimination she encounters in her grief,

CINEMA

BARGEN FWYD

SINEMA

MEAL DEAL

Pob dydd Mercher– Every Wednesday Ewch ar-lein am fwy o fanylion

www.pontio.co.uk

See online for more details


Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live In Copenhagen David Barnard, 2017, 144m Iau 12 Ebrill, 7.30pm £12 / £10

Thursday 12 April, 7.30pm £12 / £10

Sioe a recordiwyd yn fyw o Ganolfan y Royal Arena yn Copenhagen’s ar ddiwedd 2017, mae Distant Sky yn ffilm gerddorol sydd yn llwyddo i gofnodi perffomiad anhygoel, bythgofiadwy gan Nick Cave & The Bad Seeds. Yn perfformio caneuon pwerus, emosiynol oddi ar yr albym newydd ‘Skeleton Tree’ ochr yn ochr a llu o glasuron o’r catalog enfawr.

Recorded at Copenhagen’s Royal Arena in October 2017, Distant Sky captures an extraordinary and triumphant live concert from Nick Cave & The Bad Seeds. Performing new album Skeleton Tree’s exquisite compositions alongside their essential catalogue, the band’s first shows in 3 years provoked an ecstatic response in fans, critics and band alike.

Ready Player One 2D/3D Steven Spielberg, 2018, 140m Cast - Tye Sheridan, Hannah John-Kamen, Mark Rylance, Olivia Cooke, Simon Pegg

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Gwener 13 – Sul 22 Ebrill

Friday 13 – Sunday 22 April

Mae ffilm ddiweddaraf Spielberg yn epig ddisglair o 2045, gyda’r byd ar fin cwympo a’r boblogaeth yn chwilio am iachawdwriaeth yn yr OASIS, bydysawd rhithwir a grëwyd gan James Halliday (Mark Rylance.) Pan fydd Halliday yn marw, mae’n gadael ei ffortiwn anferth i’r person cyntaf i ddod o hyd i ŵy Pasg digidol, mae wedi'i guddio rhywle yn yr OASIS, gan sbarduno cystadleuaeth sy’n hudo’r byd i gyd. Pan fydd arwr ifanc annhebygol o’r enw Wade Watts (Tye Sheridan) yn penderfynu ymuno â’r gystadleuaeth mae’n camu i fewn i fyd anhygoel llawn dirgelwch a pheryglon.

Spielberg’s latest film is a dazzling epic set in 2045, with the world on the brink of chaos and collapse with the people seeking salvation in the OASIS, an expansive virtual reality universe created by the brilliant and eccentric James Halliday (Mark Rylance). When Halliday dies, he leaves his immense fortune to the first person to find a digital Easter egg he has hidden somewhere in the OASIS, sparking a contest that grips the entire world. When an unlikely young hero named Wade Watts (Tye Sheridan) decides to join the contest, he is hurled into a breakneck, reality-bending treasure hunt through a fantastical universe of mystery, discovery and danger.


Isle of Dogs Wes Anderson, 2018, 101m Cast – Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Bill Murray Gwener 20 – Sul 29 Ebrill

Friday 20 – Sunday 29 April

Os oeddech chi’n caru ‘Fantastic Mr.Fox’, byddwch wrth eich boddau gyda ffilm ddiweddaraf Wes Anderson. Yn mynd a ni i ddyfodol dystopian lle mae cŵn wedi cael eu tywys i fyw ar ynys bell oherwydd ffliw cŵn. Mae bachgen ifanc, Atari, yn mentro i’r ynys i chwilio am ei gi, Spots.

If you loved ‘Fantastic Mr.Fox’ you will really love Wes Anderson’s latest animated tale. A dystopian future Japan where dogs have been quarantined on the remote Trash Island due to a “canine flu”. A boy, Atari, ventures to the island to search for his dog, Spots. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

The Square Ruben Östlund, 2017, 151m Cast – Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West Mercher 25 a Iau 26 Ebrill 8.15pm

Wednesday 25 and Thursday 26 April 8.15pm

Ffilm fawr o Ewrop a enillodd y Palme D’or yng ngŵyl ffilm Cannes. Mae’r ddrama ddoniol yma o Sweden yn dilyn helbulon Christian, curadur parchus amgueddfa gelf gyfoes, wrth iddo lansio ei sioe nesaf “The Square”, sef gosodiad celf sy’n gwahodd pobl i ystyried hawliau pobl eraill, 'delfryd' sydd yn creu argyfwng i Christian a'r Oriel.

Winner of the Palme D’or at the Cannes film festival this Swedish comedy satire follows Christian, the respected curator of a contemporary art museum, as he launches his next show “The Square”, an installation which invites passersby to altruism, an ‘ideal’ that plunges Christian and the Gallery into chaos.

Ghost Stories Jeremy Dyson, Andy Nyman, 2017, 98m Cast – Martin Freeman, Paul Whitehouse, Andy Nyman Gwener 27 Ebrill – Iau 3 Mai

Friday 27 April – Thursday 3 May

Clasur o ffilm arswyd newydd sbon gan Jeremy Dyson, crëwr The League of Gentlemen. Mae’r Athro Phillip Goodman yn dod ar draws ffeil sy’n cynnwys manylion am dri achos anesboniadwy sy’n ymwneud â’r byd ysbrydion.

Fantastic new British horror classic from League of Gentlemen creator Jeremy Dyson. A skeptic professor embarks upon a terror-filled quest when he stumbles across a long-lost file containing details of three cases of inexplicable ‘hauntings’.


120 BPM Robin Campillo, 2018, 143m Cast – Nahuel Pérez Biscayart, Amaud Valois, Adèle Haenel Sadwrn 28 Ebrill – Mercher 2 Mai

Saturday 28 April – Wednesday 2 May

Mae 120 BPM yn ffilm actio ‘ensemble’, llawn angerdd am fudiad protest ACT UP yn Ffrainc yn yr 80au a'r 90au cynnar. Mudiad oedd yn gweithredu yn uniongyrchol trwy greu gwrthdaro gwleidyddol i fynnu ehangu ar ymchwil, arian ac adnoddau ar unwaith ar gyfer brwydro clefyd AIDS.

120 BPM is passionately acted ensemble movie about ACT UP in France in the late 80s early 90’s, the confrontational direct-action movement which demanded immediate, large-scale research into Aids. The movie compellingly combines elegy, tragedy, urgency and a defiant euphoria. Unmissable.

Look Back In Anger Tony Richardson, 1959, 98m Cast - Richard Burton, Claire Bloom, Mary Ure, Edith Evans Mercher 2 Mai 8.15pm

Wednesday 2 May 8.15pm

Yr anfarwol Richard Burton yn ifanc, yn flin ac ar dân yn nrama glasurol John Osborne a greodd gyfres o ffilmiau ‘Angry Young Man’ Prydeinig ar drothwy'r ‘swinging sixties’, ffilm a pherfformaid sydd dal yn anghyfforddus o gryf.

The legendary Richard Burton in THE classic epitome of the kitchen-sink drama that spawned a new genre of British social-protest films and heralded the swinging sixties. Apposite for current times and still uncomfortably compelling.

GWENER 4 - SUL 6 MAI Hanner can mlynedd ers cenhedlaeth y chwyldro

#RevolutionChwyldro68 #teachout

+ NEW GODARD BIOPIC ‘REDOUBTABLE’ SPECIAL PREVIEW SCREENING 9 MAI / MAY

FRIDAY 4 - SUNDAY 6 MAY

Fifty years since the revolution generation

JEAN LUC GODARD IF THE BATTLE OF ALGIERS THE THIRD GENERATION THE ROLLING STONES SYMPATHY FOR THE DEVIL DAISIES THE GERMAN SISTERS (MARIANNE AND JULIANNE) SOMETHING IN THE AIR Ffilms £5 / ‘Double bill’ £6.80


Mawrth March Gwe/Fri 30 Sad/Sat 31

AR GAU - CLOSED PETER RABBIT PG 11.00am PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm

Ebrill April Sul/Sun 1 AR GAU - CLOSED Llun/Mon 2 AR GAU - CLOSED Maw/Tue 3 PETER RABBIT PG 11.00am PETER RABBIT PG 2.00pm BLACK PANTHER 12A 5.30pm BLACK PANTHER 12A 8.15pm Mer/Wed 4 PETER RABBIT PG 11.00am PETER RABBIT PG 2.00pm ROHLive: MACBETH 12A 7.00pm Iau/Thu 5 PETER RABBIT PG 11.00am PETER RABBIT PG 2.00pm TOMB RAIDER 12A 5.30pm TOMB RAIDER 12A 8.15pm Gwe/Fri 6 TOMB RAIDER 12A 5.30pm TOMB RAIDER 12A 8.15pm Sad/Sat 7 TOMB RAIDER 12A 11.00am TOMB RAIDER 3D 12A 2.00pm TOMB RAIDER 12A 5.30pm A FANTASTIC WOMAN 15 8.15pm Sul/Sun 8 TOMB RAIDER 3D 12A 2.00pm TOMB RAIDER 12A 5.30pm Llun/Mon 9 TOMB RAIDER 12A 5.30pm TOMB RAIDER 12A 8.15pm Maw/Tue 10 TOMB RAIDER 12A subtitled 5.30pm TOMB RAIDER 12A 8.15pm Mer/Wed 11 TOMB RAIDER 3D 12A 2.00pm TOMB RAIDER 12A 5.30pm A FANTASTIC WOMAN 15 8.15pm Iau/Thu 12 DISTANT SKY: NICK AND THE BAD SEEDS LIVE IN COPENHAGEN 12A 7.30pm Gwe/Fri 13 READY PLAYER ONE 12A 5.30pm READY PLAYER ONE 12A 8.15pm Sad/Sat 14 READY PLAYER ONE 12A 11.00am READY PLAYER ONE 3D 12A 2.00pm READY PLAYER ONE 12A 5.30pm READY PLAYER ONE 12A 8.15pm Sul/Sun 15 READY PLAYER ONE 3D 12A 2.00pm READY PLAYER ONE 12A 5.30pm

Llun/Mon 16 READY PLAYER ONE 12A subtitled 5.30pm READY PLAYER ONE 12A 8.15pm Maw/Tue 17 READY PLAYER ONE 12A 5.30pm READY PLAYER ONE 12A 8.15pm Mer/Wed 18 READY PLAYER ONE 12A 2.00pm READY PLAYER ONE 3D 112A 5.30pm READY PLAYER ONE 12A 8.15pm Iau/Thu 19 READY PLAYER ONE 12A 5.30pm READY PLAYER ONE 12A 8.15pm Gwe/Fri 20 READY PLAYER ONE 12A 5.30pm ISLE OF DOGS PG 8.15pm Sad/Sat 21 ISLE OF DOGS PG 11.00am READY PLAYER ONE 12A 2.00pm READY PLAYER ONE 12A 5.30pm ISLE OF DOGS PG 8.15pm Sul/Sun 22 READY PLAYER ONE 12A 2.00pm ISLE OF DOGS PG 5.30pm Llun/Mon 23 ISLE OF DOGS PG 5.30pm ISLE OF DOGS PG 8.15pm Maw/Tue 24 ISLE OF DOGS PG subtitled 5.30pm ISLE OF DOGS PG 8.15pm Mer/Wed 25 ISLE OF DOGS PG 2.00pm ISLE OF DOGS PG 5.30pm THE SQUARE 15 8.15pm Iau/Thu 26 ISLE OF DOGS PG 5.30pm THE SQUARE 15 8.15pm Gwe/Fri 27 ISLE OF DOGS PG 5.30pm GHOST STORIES 15 8.15pm Sad/Sat 28 ISLE OF DOGS PG 11.00am ISLE OF DOGS PG 2.00pm GHOST STORIES 15 5.30pm 120 BPM 15 8.15pm Sul/Sun 29 ISLE OF DOGS PG 2.00pm GHOST STORIES 15 5.30pm Llun/Mon 30 120 BPM 15 5.30pm GHOST STORIES 15 8.15pm

Mai May Maw/Tue 1 Mer/Wed 2 Iau/Thu 3 4-6

GHOST STORIES 15 subtitled 120 BPM 15 120 BPM 15 GHOST STORIES 15 LOOK BACK IN ANGER PG GHOST STORIES 15 ROH Live: MANON 12A WEEK-END MAI 68

5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 7.15pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Rhaglen Sinema Ebrill 18 | April 18 Cinema Programme  
Rhaglen Sinema Ebrill 18 | April 18 Cinema Programme