Page 1

Ffilmiau Awst 2018

Films August 2018

Disney’s Christopher Robin Sicario 2

HWYL HAF GYDA FFILMIAU I’R TEULU I GYD SUMMER FUN FILMS FOR ALL THE FAMILY

The Meg Ant -Man & The Wasp Elvis’68


Mamma Mia: Here We Go Again! Ol Parker, 2018, 100m Cast – Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Cher Gwener 27 Gorffennaf – Iau 16 Awst

Friday 27 July – Thursday 16 August

Deng mlynedd wedi ffilm Mamma Mia! mae’n amser dychwelyd i’r ynys Roegaidd hudol, Kalokairi, mewn sioe gerdd newydd sydd wedi ei seilio ar ganeuon ABBA. Gyda chast gwreiddiol y ffilm yn dychwelyd ac ambell wyneb newydd yn ymuno gan gynnwys Lily James (Cinderella, Baby Driver). Bydd enillydd gwobr Academy, Meryl Streep, yn dychwelyd fel Donna, Julie Walters fel Rosie a Christine Baranski fel Tanya. Mae Amanda Seyfried a Dominic Cooper yn ailymuno fel Sophie a Sky, a Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard a’r enillydd Oscar, Colin Firth, yn dychwelyd i chwarae tadau Sophie: Sam, Bill a Harry.

Ten years after the original Mamma Mia! movie you are invited to return to the magical Greek island of Kalokairi in an allnew musical based on the songs of ABBA. With the film’s original cast returning and new additions including Lily James (Cinderella, Baby Driver). Reprising their roles from Mamma Mia! The Movie are Academy Award winner Meryl Streep as Donna, Julie Walters as Rosie and Christine Baranski as Tanya. Amanda Seyfried and Dominic Cooper reunite as Sophie and Sky, while Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard and Oscar winner Colin Firth return to play Sophie’s three possible dads. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Coctels wedi’u

hysbrydoli gan ar werth ym Mar Ffynnon inspired

Cocktails

on sale at Ffynnon bar

£4.95 each

yr un


Glyndebourne: Saul Recordiad Byw/Live recording 2015, 210m Nos Iau 26 Gorffennaf, 7pm £15 /£12.50

Thursday 26 July, 7pm £15/£12.50

Mae cynhyrchiad arbennig ac arobryn Barrie Kosky o Saul gan Handel o 2015 yn frith o egni ac ymdeimlad, gan gyfuno coreograffi cyffrous gyda gwisgoedd moethus o’r cyfnod.

Barrie Kosky’s extraordinary, award-winning 2015 production of Handel’s Saul is bursting with energy and sensation, combining exhilarating contemporary choreography with lavish period costumes.

Hwyl Haf Arwrol

£4

Kids’ Summer Blockbusters

Avengers: Infinity War Anthony Russo, Joe Russo, 2018, 155m Cast – Robert Downey Jr, Chris Pratt, Chris Evans

Black Panther Ryan Coogler, 2017, 134m Cast – Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o Gwener 10 – Iau 16 Awst, £4 yr un

Friday 10 – Thursday 16 August, £4 each

Dyma gyfle gwych i wylio dwy o ffilmiau mwyaf llwyddiannus 2018 ar y sgrin fawr! Mae arwyr Marvel yn ôl am wythnos o ddangosiadau swnllyd llawn cyffro – holl docynnau’n £4.

A special treat for fans of Marvel Comics’ cinematic superheroes as we bring back to the big screen for one week only the two biggest films of 2018. Unmissable big screen thrills – all tickets £4.


Sicario 2: Soldado Stefano Sollima, 2018, 122m Cast – Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener Gwener 10 – Mercher 15 Awst

Friday 10 – Wednesday 15 August

Mae’r dilyniant cyffrous yma’n dangos llywodraeth yr Unol Daliaethau yn cynllunio i herwgipio merch o Fecsico er mwyn ceisio rhwystro’r cartéls rhag dod â therfysgwyr dros y ffin i’r UDA. Mae Matt Carver (Brolin), sy’n swyddog i’r FBI, yn benderfynol o ddechrau rhyfel ymysg y cartéls.

This sequel is an uncompromisingly fierce thriller that involves the US government separating a Mexican father from his child as part of a plan to crack down on illegal border crossings as drug cartels start smuggling terrorists into the US. FBI agent Matt Carver (Brolin) is intent on starting a war between the major cartels.

Glyndebourne: Vanessa Darllediad Byw / Live Satellite Screening, 2018, 210m Nos Fawrth 14 Awst, 6.30pm £15/£12.50

Tuesday 14 August, 6.30pm £15/£12.50

Cyfle prin i weld opera gan Samuel Barber, a enillodd Wobr Pulitzer, wedi ei darlledu’n fyw o’r rhediad cyntaf yng Ngŵyl Glyndebourne 2018. Mae Vanessa yn opera o oes Hitchcock, gyda sgôr sy’n creu awyrgylch, a throadau seicoloegol sy’n creu tensiwn theatrig i gyd o dan gyfarwyddyd y cyfarwyddwr arobryn o Brydain, Keith Warner.

A rare opportunity to see Samuel Barber’s Pulitzer Prize-winning opera, broadcast live from its debut in Festival 2018. Vanessa is an opera from the age of Hitchcock, with an atmospheric score and tense, psychological twists. Fulfilling the ambition of a lifetime, award-winning British director Keith Warner makes his much-anticipated Glyndebourne debut.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


First Reformed Paul Schrader, 2017, 113m Cast – Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Philip Ettinger Llun 13 – Iau 16 Awst

Monday 13 – Thursday 16 August

Mae’r ffilm hon gan Paul Schrader (Taxi Driver, American Gigolo, Raging Bull) yn derbyn teitl ‘ffilm y flwyddyn’ yn barod! Mae Ethan Hawke yn portreadu gweinidog mewn eglwys fechan ger Efrog Newydd, a wyneba drobwynt yn ei fywyd yn dilyn cyfarfod ysgytwol gydag ymgyrchydd amgylcheddol a’i wraig feichiog.

The extraordinary new film from Paul Schrader (Taxi Driver, American Gigolo, Raging Bull) is already being called the film of the year. Ethan Hawke plays the pastor of a small church in upstate New York whose life spirals out of control after a soul-shaking encounter with an unstable environmental activist and his pregnant wife.

Elvis ‘68 Comeback Special (50th Anniversary) Steve Binder, 1968, 110m Cast – Elvis Presley Iau 16 Awst, 8.15pm, £10 / £8

Thursday 16 August, 8.15pm, £10 / £8

Mae hi’n 50 mlynedd ers i Elvis Presley – brenin roc a rôl berfformio cyngerdd arbennig iawn yn 1968 – y “Comeback Concert”. I ddilynwyr Elvis hwn, heb os, yw ei berfformiad gorau erioed! Dyma gyfle i fwynhau’r cyngerdd yn ei gyfanrwydd yn ogystal â chyfweliadau a chyflwyniad arbennig. Ar ddyddiad ei farwolaeth, dros 40 mlynedd yn ôl, dewch i ail fyw hud unig frenin Roc’n’rol!

This year marks the 50th anniversary of this TV Special when Elvis performed renditions of his greatest hits and more. The special has become one of the greatest moments in rock music history and a stunningly brilliant milestone in Elvis’s career. This spectacular performance is seen by many as the Memphis icon’s most substantial achievement as a stage performer. Here is a chance to enjoy this concert in its entirety with special exclusive extra content. On the anniversary of his untimely death come and relive the magic with the only real king of Rock’ n Roll’!


Disney’s Christopher Robin Marc Forster, 2018, 100m Cast – Ewan McGregor, Jim Cummings, Hayley Atwell Gwener 17 – Iau 30 Awst

Friday 17 – Thursday 30 August

Mae Christopher Robin bellach yn oedolyn gyda’i waith a’i deulu yn mynd a’i fryd, nes iddo weld ei hen gyfaill, Winnie the Pooh. Mae’n dychwelyd i’w blentyndod a’r Hundred Acre Wood er mwyn helpu Pooh i ddarganfod ei ffrindiau! Ffefryn teuluol yn ôl ar y sgrîn fawr!

An adult Christopher Robin, who is now focused on his new life, work, and family, suddenly meets his old friend Winnie the Pooh, who returns to his unforgotten childhood past to help him return to the Hundred Acre Wood and help find Pooh’s lost friends. A welcome return to the big screen for this firm family favourite.

Ant-Man and The Wasp Peyton Reed, 2018, 120m Cast – Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña Gwener 24 - Iau 30 Awst

Friday 24 – Thursday 30 August

Mae Scott Lang yn ceisio dygymod â’r disgwyliadau o fod yn arwr ac yn riant. Wrth iddo geisio cadw’r ddesgyl yn wastad rhwng bod yn dad ac yn Ant-Man, mae Hope van Dyne a Dr. Hank Pym yn dychwelyd gyda cyrch newydd. Rhaid i Scott wisgo ei siwt eto ac ymladd ochr yn ochr â The Wasp sy’n datgelu cyfrinachau mawr o’r gorffennol.

Scott Lang grapples with the consequences of his choices as both a Super Hero and a father. As he struggles to rebalance his home life with his responsibilities as Ant-Man, he’s confronted by Hope van Dyne and Dr. Hank Pym with an urgent new mission. Scott must once again put on the suit and learn to fight alongside The Wasp as the team works together to uncover secrets from their past.


The Meg Jon Turteltaub, 2018, 113m Cast – Jason Statham, Ruby Roase, Li Bingling Gwener 31 Awst – 8 Medi

Ar waelod y Cefnfor Tawel mae bwystfil anferth yn ymosod a suddo llong danfor. Gydag amser yn rhedeg allan mae’n rhaid i Jonas Taylor (Statham) achub y criw a threchu'r Megalodon – siarc 75 troedfedd o hyd sydd wedi goroesi ers dyddiau'r deinosoriaid.

Friday 31 August – Thursday 8 September

A massive creature attacks a deep-sea submersible, leaving it disabled and trapping the crew at the bottom of the Pacific Ocean. With time running out, rescue diver Jonas Taylor must save the crew and the ocean itself from an unimaginable threat, a 75-foot-long prehistoric shark known as the Megalodon.

CAE FRIARS FIELD, COLEG MENAI CRYING OUT LOUD YN CYFLWYNO / PRESENTS

Photography: Berthe Pommery Design: matthodgesdesign.com Registered charity number 1101496

Gan/By Circa Tsuica

13 –15 Medi/Sept 01248 38 28 28 | pontio.co.uk

Sinema - Tocynnau a gostyngiadau

Cinema - Tickets and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5.50 / Dros 60 £6.50 / Myfyrwyr £6

Adult £7.50 / Child (under 18) £5.50 / Over 60 £6.50 / Student £6

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Gorffennaf July Sad/Sat 28 Sul/Sun 29 Llun/Mon 30 Maw/Tue 31

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! subtitled PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm

Awst August Mer/Wed 1 Iau/Thu 2 Gwe/Fri 3 Sad/Sat 4 Sul/Sun 5 Llun/Mon 6 Maw/Tue 7 Mer/Wed 8 Iau/Thu 9 Gwe/Fri 10 Sad/Sat 11 Sul/Sun 12 Llun/Mon 13

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! subtitled PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! subtitled PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! subtitled PG 5.30pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 8.15pm BLACK PANTHER 12A 11.00am AVENGERS: INFINITY WAR 12A 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm SICARIO 2 (SOLDADO) 15 8.15pm BLACK PANTHER 12A 11.00am AVENGERS: INFINITY WAR 12A 2.00pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm SICARIO 2 (SOLDADO) 15 8.15pm MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm SICARIO 2 (SOLDADO) 15 5.30pm BLACK PANTHER 12A 11.00am AVENGERS: INFINITY WAR 12A 2.00pm

Maw/Tue 14 Mer/Wed 15 Iau/Thu 16 Gwe/Fri 17 Sad/Sat 18 Sul/Sun 19 Llun/Mon 20 Maw/Tue 21 Mer/Wed 22 Iau/Thu 23 Gwe/Fri 24 Sad/Sat 25 Sul/Sun 26 Llun/Mon 27 Maw/Tue 28 Mer/Wed 29 Iau /Thu 30 Gwe/Fri 31

MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 5.30pm FIRST REFORMED 15 8.15pm BLACK PANTHER 12A 11.00am AVENGERS: INFINITY WAR 12A 2.00pm GLYNDEBOURNE: VANESSA 12A 6.30pm BLACK PANTHER 12A 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm SICARIO 2 (SOLDADO) 15 5.30pm FIRST REFORMED 15 8.15pm AVENGERS:INFINITY WAR 12A 11.00am MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN! PG 2.00pm FIRST REFORMED 15 5.30pm ELVIS 68 COMEBACK SPECIAL PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG subtitled 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm ANT-MAN AND THE WASP PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm ANT-MAN AND THE WASP PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm AR GAU / CLOSED DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm ANT-MAN AND THE WASP PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm ANT-MAN AND THE WASP PG 8.15pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 11.00am DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 2.00pm DISNEY’S CHRISTOPHER ROBIN PG 5.30pm ANT-MAN AND THE WASP PG 8.15pm THE MEG 11.00am THE MEG 2.00pm THE MEG 5.30pm THE MEG 8.15pm

Ffilmiau Awst | August Films  
Ffilmiau Awst | August Films