Page 1

Ffilmiau Mai 2017

Films

May 2017

Alien: Covenant, Lady Macbeth, Boss Baby, The Sense of an Ending, Graduation, Who’s Afraid of Virginia Woolf?, Free Fire, Personal Shopper, The Salesman, One Flew Over The Cuckoo’s Nest a llawer mwy! and much more!


Their Finest Lone Scherfig, 2017, 117m Cast – Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy Gwener 28 Ebrill – Iau 4 Mai

Friday 28 April – Thursday 4 May

Drama wedi selio yn 1940 am griw sy’n ceisio creu ffilm bropoganda yng nghanol yr Ail Ryfel Byd. Mae hi hefyd yn stori ramant am ferch ifanc yn darganfod ei hun yng nghanol cyfnod o ffilmio a rhyfela.

Set in 1940, this is a wartime drama about a team who are commissioned to make a propaganda film which is also a witty, romantic and moving portrayal of a young woman finding her way, and her voice, in the mayhem of war… and the movies!

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Don’t Knock Twice Caradog James, 2017, 93m Cast – Katee Sackhoff, Lucy Boynton, Nick Moran Gwener 5 Mai – Llun 8 Mai

Friday 5 May – Monday 8 May

Ffilm arswyd a saethwyd yn Ne Cymru gan Caradog James, cyfarwyddwr The Machine (2013). Stori frawychus am fam sy’n darganfod eu hunan yng nghanol chwedl waedlyd gwrach dieflig sydd am gipio ei merch i ffwrdd am byth.

Superior horror film from South Wales, directed by Caradog James The Machine (2013). The bloody tale of a mother ensnared by a vengeful witch in a fight for the soul of her daughter.

Free Fire Ben Wheatley, 2017, 91m Cast – Brie Larson, Cillian Murphy, Sam Riley Gwener 5 – Mercher 10 Mai

Friday 5 – Wednesday 10 May

Mae ffilm ddiweddaraf Wheatley (High Rise /Kill List) yn gaddo profiad sinematig gwefreiddiol, llawn cyffro a thensiwn wrth i griw o werthwyr gynnau gwrdd yn yr 1970au yn Chicago dim ond i weld popeth yn mynd o chwith mewn bedlam o fwledi a diweddglo gwaedlyd.

Top UK Director Wheatley (High Rise, Kill List) delivers a heart stopping cinema experience of pure adrenaline and excitement as a 1970s set arms deal goes wrong leading to complete pandemonium and a shoot out to end all shootouts. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


The Time of Their Lives Roger Goldby, 2017, 104m Cast – Joan Collins, Pauline Collins, Franco Nero Sadwrn 6 – Mawrth 9 Mai

Saturday 6 – Tuesday 9 May

Comedi rhamantus am anturiaethau cyn seren Hollywood (Joan Collins) a’i ffrind wrth iddynt deithio’r cyfandir i fynychu angladd ei chyn ŵr.

A glamorous former Hollywood star (Joan Collins) leaves her London retirement home with a friend to go to her exhusband’s funeral in France. On the way, the two women get romantically involved with a Frenchman.

Noson Ffilm Myfyrwyr Bangor

Bangor Students’ Media Showcase

Mercher 10 Mai, 7pm. £2

Wednesday 10 May, 7pm. £2

Ar y cyd bydd Cymdeithas Ffilm Prifysgol Bangor a’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau yn cyflwyno ysgrifennu creadigol, newyddiaduriaeth, animeiddio, dylunio gemau, ac wrth gwrs dewis helaeth o ffilmiau gwreiddiol.

Bangor University Film Society and The School of Creative Studies and Media are proud to showcase work produced in creative writing, journalism, animation, games design and of course a plethora of original new films.

PLATIAD RHANNU I DDAU SHARING PLATTER FOR TWO

£12

Ar gael bob dydd Available every day Lefel 2 I Level 2


NT Live: Obsession Darllediad Byw/Live Satellite Screening Ivo van Hove, 180m, £12/£10 Cast – Jude Law Iau 11 Mai, 7pm

Thursday 11 May, 7pm

Jude Law (The Young Pope, Closer, The Talented Mr Ripley) yw seren y cynhyrchiad llwyfan o Obsession, a ddarlledir yn fyw o Theatr y Barbican yn Llundain. Ivo van Hove (NT Live: A View from the Bridge, Hedda Gabler) sy’n cyfarwyddo’r addasiad newydd hwn i’r llwyfan o ‘Ossessione’ ffilm 1943 Luchino Visconti. Mae Gino yn ddyn ar ddisberod ac yn eithriadol o olygus, er ei wisg dlodaidd. Mewn bwyty ar ochr y ffordd mae’n dod ar draws gŵr a gwraig, Giuseppe a Giovanna. Ni all Gino a Giovanna wrthsefyll yr atyniad rhyngddynt, ac maent yn dechrau perthynas angerddol ac yn cynllwynio i lofruddio ei gŵr. Ond, yn y stori iasoer hon am angerdd a dinistr, ni wna’r drosedd ond eu rhwygo ar wahân.

Jude Law (The Young Pope, Closer, The Talented Mr Ripley) stars in the stage production of Obsession, broadcast live from the Barbican Theatre in London. Ivo van Hove (NT Live: A View from the Bridge, Hedda Gabler) directs this new stage adaptation of Luchino Visconti’s 1943 film ‘Ossessione’. Gino is a drifter, down at heel and magnetically handsome. At a road side restaurant he encounters husband and wife, Giuseppe and Giovanna. Irresistibly attracted to each other, Gino and Giovanna begin a fiery affair and plot to murder her husband. But, in this chilling tale of passion and destruction, the crime only serves to tear them apart.

Personal Shopper Olivier Assayas, 2016, 105m Cast – Kristen Stewart, Lars Eidinger Gwener 12 – Mercher 17 Mai

Firday 12 – Wednesday 17 May

Mae Kristen Stewart, seren Twilight, yn ganolbwynt i ffilm fodern llawn tensiwn sy’n delio gydag elfennau goruwchnaturiol. Mae Americanes ifanc yn gweithio ym Mharis fel siopwr personol i berson enwog, tra hefyd yn cyfathrebu gyda byd yr ysbrydion.

Twilight star Kristen Stewart shines in this sleek and spooky suspense film about a young American working as a personal shopper for a celebrity who also has the ability to communicate with spirits.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


The Sense of an Ending Ritesh Batra, 2017, 108m Cast – Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walker Gwener 12 - Mercher 17 Mai

Friday 12 - Wednesday 17 May

Addasiad o nofel Julian Barnes am Tony Webster (Jim Broadbent), dyn sydd newydd ymddeol sy’n cymryd y cam peryglus o ail ymweld a’i atgofion ac ail ystyried penderfyniadau y gorffennol.

In this adaptation of Julian Barnes’ novel Jim Broadbent plays Tony Webster, a retired man whose decision to journey back into his past promises to unearth far more than happy memories. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Boss Baby 2D/3D Tom McGrath, 2017, 97m Cast – Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow Sadwrn 13 Mai - Sadwrn 27 Mai

Saturday 13 May - Saturday 27 May

Ffilm wyllt am be sy’n digwydd i fyd Tim, bachgen 7 mlwydd oed pan ddaw y Boss Baby yn rhan o’i deulu. Cyn hir mae hi’n dod yn amlwg bod y babi anghyffredin yma yn ysbïwr a bod cynllun ar droed i weld babanod a cŵn bach yn ffraeo!

A wildly imaginative animated tale of sibling rivalry as the highly unusual Boss Baby takes over 7 year old Tim’s family and world. Soon it transpires that Boss Baby is in fact a spy on a secret mission that sets puppies against babies!

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

I Am Not Your Negro Raoul Peck,2016, 94m Cast – Samuel L. Jackson (llais/narrator), James Baldwin Mercher 17 Mai, 8.15pm

Wednesday 17 May, 8.15pm

Dyma ffilm sy’n ail greu llyfr olaf James Baldwin ‘Remember The House’ fel ffilm bwerus cyfoes a chlir. Yma ceir hanes y dyn du yn yr America fodern a hanes bywyd a marwolaethau ei ffrindiau Martin Luther King, Malcolm X a Medgar Evers.

James Baldwin’s unfinished book ‘Remember The House’ which details the story of race in Modern America, and the tragic deaths of his friends Martin Luther King, Malcolm X and Medgar Evers is reimagined as a brilliant historical documentary film that speaks clearly to us today.


NT Live: Who’s Afraid of Virginia Woolf? Edward Albee, James Macdonald, 180m Cast – Imelda Staunton, Conleth Hill,Imogen Poots Iau 18 Mai 7pm. Darllediad Byw £12/£10

Yn fyw o Harold Pinter Theatre. Yn oriau man y bore ar gampws yn America mae Martha, yn groes i ewyllys ei gŵr George, yn gwahodd yr athro newydd a’i wraig draw i yfed mwy o alcohol ar ôl y parti. Wrth i’r pedwar aros am y wawr mae’r cwpl ifanc yn cael eu hunain yn gaeth ym myd gwenwynllyd a threisgar y cwpl hŷn.

Thursday 18 May 7pm. Live Satellite Screening £12/£10

Live from the Harold Pinter Theatre. In the early hours of the morning on the campus of an American college, Martha, much to her husband George’s displeasure, has invited the new professor and his wife to their home. As the alcohol flows the evening reaches its climax in a moment of devastating truth-telling.

The Salesman Asghar Farhadi, 2016, 124m Cast – Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi Gwener 19 – Mercher 24 Mai

Friday 19 – Wednesday 24 May

Enillydd yr Oscar am y ffilm tramor orau gan y cyfarwyddwr o Iran, Asghar Farhadi. Hanes perthynas cwpl yn chwalu wrth iddynt ymarfer mewn cynhyrchiad o ddrama Arthur Miller The Death of a Salesman.

2017’s Oscar Winning Best Foreign Language Film by the Iranian director Asghar Farhadi. A couple’s relationship breaks down as they rehearse in a production of Arthur Miller’s The Death of a Salesman.

Lady Macbeth William Oldroyd, 2016, 89m Cast – Florence Pugh, Paul Hilton, Cosmo Jarvis Gwener 19 – Iau 25 Mai

Friday 19 – Thursday 25 May

Cefn gwlad Lloegr, 1865. Mae gwraig i ddyn dwywaith ei hoed yn dechrau perthynas rhywiol gyda gweithiwr ifanc ar stad ei gŵr. Mae’r emosiynau a theimladau sy’n corddi oddi fewn i’r cymeriad ifanc yma yn bygwth ffrwydro.

Rural England, 1865. Katherine is stifled by her loveless marriage to a man twice her age. When she embarks on a passionate affair with a young worker on her husband’s estate, a force is unleashed so powerful that she will stop at nothing to get what she wants.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


Graduation Cristian Mungiu, 2016, 128m Cast – Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus Llun 22 – Iau 25 Mai

Monday 22 – Thursday 25 May

Dyma ffilm ddiweddaraf yr athrylith o Romania a oedd yn gyfrifol am 4 Months, 3 Weeks & 2 Days. Y tro yma cawn ffilm hynod o ddwys a chaled am sut mae meddyg yn byw a magu teulu mewn byd a chymdeithas llawn llygredd, llwgrwobrwyo, celwyddau a chyfrinachau.

The latest from the Palme D’or winning Romanian genius behind 4Months, 3 Weeks & 2 Days is a scalding complex, fiercely intelligent film about the choices available to a doctor in a world of corruption, secrets and lies.

One Flew Over The Cuckoo’s Nest Milos Forman, 1975, 134m Cast – Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny De Vito Mercher 24 Mai 8.15pm

Wednesday 24 May 8.15pm

Cyfle i wylio perfformiad syfrdanol Jack Nicholson ar y sgrin fawr. Mae’r ffilm yn dilyn Randle McMurphy, troseddwr sy’n ffugio salwch meddwl er mwyn cael symud o’r carchar i’r ysbyty meddwl a’n agosach at ryddid. Ond yn syth mae’n sylweddoli fod trefn llym Nurse Ratched wrth drin y cleifion yn creu gwrthdaro.

Jack Nicholson’s finest performance as this 1970s Oscar winning classic comes back to the big screen. Adapted from Ken Kesey’s novel, the film centres on Randle McMurphy, a convict who simulates mental illness in the hope that a transfer to psychiatric hospital might ensure his early release.

Alien: Covenant Ridley Scott, 2017, 120m Cast – Katherine Waterston, Michael Fassbender, Noomi Rapace Gwener 26 Mai – Sul 4 Mehefin

Friday 26 Mai – Sunday 4 June

Mae Ridley Scott, cyfarwyddwyr gwreiddiol y clasur Alien yn ôl i gyfarwyddo y bennod nesaf. Mae’r llong ofod Covenant yn hedfan i ochr arall y bydysawd ac yn dod ar draws byd newydd sy’n gaddo bod yn baradwys. Ond cyn hir mae’r criw yn darganfod byd sy’n hunllef tywyll, brawychus!

The crew of the colony ship Covenant are bound for a remote planet on the far side of the galaxy when they discover what they think is an uncharted paradise. What they find instead is a dark, dangerous world, and what they uncover is a threat beyond their imagination.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


Mai May Llun/Mon 1 AR GAU – CLOSED Maw /Tue 2 THEIR FINEST (subtitled) 12A THEIR FINEST 12A Mer/Wed 3 THEIR FINEST 12A THEIR FINEST 12A THEIR FINEST 12A Iau/Thu 4 THEIR FINEST 12A THEIR FINEST 12A Gwe/Fri 5 DON’T KNOCK TWICE 15 FREE FIRE 15 Sad/Sat 6 SMURFS: LOST VILLAGE U THE TIME OF THEIR LIVES12A DON’T KNOCK TWICE 15 FREE FIRE 15 Sul/Sun 7 THE TIME OF THEIR LIVES 12A FREE FIRE 15 Llun/Mon 8 DON’T KNOCK TWICE 15 FREE FIRE 15 Maw/Tue 9 THE TIME OF THEIR LIVES (subtitled)12A FREE FIRE 15 Mer/Wed10 FREE FIRE 15 BANGOR STUDENT MEDIA SHOWCASE/ NOSON FFILM MYFYRWYR BANGOR Iau/Thu 11 NT LIVE: OBSESSION 15 Gwe/Fri 12 PERSONAL SHOPPER 15 THE SENSE OF AN ENDING 15 Sad/Sat 13 BOSS BABY U BOSS BABY 3D U PERSONAL SHOPPER 15 THE SENSE OF AN ENDING 15 Sul/Sun 14 BOSS BABY U THE SENSE OF AN ENDING 15 Llun/Mon 15 THE SENSE OF AN ENDING 15 PERSONAL SHOPPER 15 Maw/Tue 16 THE SENSE OF AN ENDING (subtitled) 15 PERSONAL SHOPPER 15

5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5 .30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 7.00pm 7.00pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm

Mer/Wed 17 THE SENSE OF AN ENDING 15 PERSONAL SHOPPER 15 I AM NOT YOUR NEGRO 12A Iau/Thu 18 NT LIVE: WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? 12A Gwe/Fri 19 THE SALESMAN 12A LADY MACBETH 15 Sad/Sat 20 BOSS BABY U BOSS BABY 3D U THE SALESMAN 12A LADY MACBETH 15 Sul/Sun 21 BOSS BABY U LADY MACBETH 15 Llun/Mon 22 LADY MACBETH 15 GRADUATION 15 Maw/Tue 23 LADY MACBETH (subtitled) 15 GRADUATION 15 Mer/Wed 24 LADY MACBETH15 THE SALESMAN 12A ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST 15 Iau/Thu 25 GRADUATION 15 LADY MACBETH 15 Gwe/Fri 26 ALIEN: COVENANT 15 ALIEN: COVENANT 15 Sad/Sat 27 BOSS BABY U BOSS BABY U ALIEN: COVENANT 15 ALIEN: COVENANT 15 Sul/Sun 28 ALIEN: COVENANT 15 ALIEN: COVENANT 15 Llun/Mon 29 AR GAU – CLOSED Maw/Tue 30 ALIEN: COVENANT 15 (subtitled) ALIEN: COVENANT 15 Mer/Wed 31 ALIEN: COVENANT 15 ALIEN: COVENANT 15 ALIEN: COVENANT 15

2.00pm 5.30pm 8.15pm 7.00pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 5.30pm 8.15pm 11.00am 2.00pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 5.30pm 8.15pm 2.00pm 5.30pm 8.15pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Pontio Cinema Mai/May 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you