Page 1

Ffilmiau Ebrill 2017

Films

April 2017

Beauty and the Beast, Kong: Skull Island, Fassbinder, NT LIVE, Logan, Lion,Their Finest, Smurfs... a llawer mwy! and much more! HWYL FFILM GWYLIAU PASG EASTER BREAK FILM FUN


Love Is Thicker Than Water Ate de Jong/Emily Harris, 2016, 101m Cast – Jonny Flynn, Lydia Wilson, Sharon Morgan, Juliet Stevenson, Henry Goodman Iau 30 Mawrth, 8.15pm + sesiwn holi gyda Sharon Morgan/Ate de Jong

Thursday 30 March, 8.15pm + Q+A with Sharon Morgan/Ate de Jong

Comedi rhamantus, ‘quirky’ a leolwyd yn Llundain a Phort Talbot.

A surprising and touching rom-com shot in London and Port Talbot.

ROH: Madama Butterfly Delayed Live Screening/Dangosiad wedi recordio’n fyw Patrice Caurier, 2017, 160m £15/£12.50 7.15pm Gwener 31 Mawrth, 7.15pm

Friday 31 March, 7.15pm

Daw’r Dwyrain a’r Gorllewin benben gyda chanlyniadau trychinebus yng nghynhyrchiad Moshe Leiser a Patrice Caurier o opera ingol Puccini.

East meets West with devastating consequences in Moshe Leiser and Patrice Caurier’s production of Puccini’s deeply poignant opera.

Kong: Skull Island 2D+3D Jordan Vogt-Roberts, 2017, 118m Cast – Samuel L.Jackson, Brie Larson,Tom Hiddleston

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Sadwrn 1–Gwener 7 Ebrill

Saturday 1 – Friday 7 April

Mae Kong: Skull Island yn ffilm antur hynod o gyffrous. B-Movie blocbystar go iawn sy’n tynnu’r gynulleidfa i ganol byd dirgel a pheryglus Ynys y Penglog lle mae Kong, brenin yr epaod yn teyrnasu.

A fast paced exhilarating blockbuster adventure full of in-your-face effects sequences that fully immerses audiences in the mysterious and dangerous world of the king of the apes.

Lion Garth Davis, 2017, 118m Cast – Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Patel Sad.1 Ebrill 8.15 + Mer.5 Ebrill 5.30pm

Sat. 1 April 8.15 + Wed. 5 April 5.30pm

Drama emosiynol, sy’n dilyn bachgen pum mlwydd oed o India sy’n mynd ar goll miloedd o filltiroedd o’i gartref.

An award winning drama in which a five-year-old Indian boy finds himself lost in Kolkata, thousands of miles from home.


NT Live: Twelfth Night Darllediad Byw/Live Satellite Screening 180m, £12/£10 Cast – Tamsin Greig Iau 6 Ebrill, 7pm Darllediad Encore Mercher 26 Ebrill , 2pm

Thursday, 6 April, 7pm Encore Screening Wed. 26 April, 2pm

Tamsin Greig yw Malvolia mewn fersiwn newydd o gomedi clasurol Shakespeare am gamgymryd hunaniaeth. Mae llong yn cael ei dryllio ar y creigiau. Caiff Viola ei golchi i’r lan ond mae ei hefaill Sebastian ar goll. Yn benderfynol o oroesi ar ei phen ei hun, mae hi’n mynd allan i archwilio tir newydd.

Tamsin Greig is Malvolia in a new twist on Shakespeare’s classic comedy of mistaken identity. A ship is wrecked on the rocks. Viola is washed ashore but her twin brother Sebastian is lost. Determined to survive on her own, she steps out to explore a new land.

Beauty and the Beast 2D + 3D Bill Condon, 2017, 129m Cast – Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens, Gugu Mbatha-Raw Gwener 7 – Gwener 21 Ebrill

Friday 7 – Friday 21 April

Mae fersiwn ddiweddaraf Disney o’r stori dylwyth teg clasurol hon yn cyflwyno Emma Watson yn y brif ran yn chwarae merch ifanc, hardd ac annibynnol sy’n cael ei chipio a’i chadw yn gaeth yng nghastell y bwystfil (Dan Stevens).

Disney’s latest big screen fairytale epic finds Belle (Emma Watson), a bright, beautiful and independent young woman, taken prisoner by a beast (Dan Stevens) in its castle. DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Logan James Mangold, 2017, 139m Cast – Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Patrick Stewart Sadwrn 8 – 19 Mercher Ebrill

Saturday 8 – 19 Wednesday April

Dyma’r ffilm olaf yn hanes y cymeriad poblogaidd Wolverine. Mae Logan yn gofalu am yr hen Professor X lawr ar y ffin gyda Mecsico, ond mae ymdrechion Logan i guddio rhag y byd a’i etifeddiaeth yn dod i ben pan ddaw mwtan ifanc pwerus i’w mysg.

This massively acclaimed Wolverine movie finds a weary Logan caring for an ailing Professor X in a hide out on the Mexican border. But Logan’s attempts to hide from the world and his legacy are upended when a young mutant arrives, being pursued by dark forces.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION


ROH Live: Jewels Fauré, Stravinsky, Tchaikovsky, 180m, £15/12.50 Darllediad Byw / Live Satellite Screening. Conductor – Pavel Sorokin (3 act, 2 egwyl / 3 acts, 2 intervals) Mawrth 11 Ebrill, 7pm

Tuesday 11 April, 7pm

Dyma ddawns bale gwych George Balanchine sy’n cynnig gwefr a hud emralltau, rhuddemau a diemwntau. Mae cerddoriaeth Ramantaidd Fauré yn adleisio cynildeb a thelynegiaeth ‘emralltau’, tra bod tân ‘rhuddemau’ yn treiddio yng ngwaith jazz-aidd Stravisnky.

George Balanchine’s evocation of the sparkle of emeralds, rubies and diamonds is a brilliant ballet classic. The French Romantic music of Fauré provides the impetus for the subtlety and lyricism of ‘Emeralds’, while the fire of ‘Rubies’ comes from Stravinsky and the jazz-age energy of New York.

‘SOUNDTRACK’ Hwyl dros Wyliau’r Pasg Fun over the Easter holidays

DISCO 10-12 Ebrill, 11.30am-2.00pm

10-12 April, 11.30am-2.00pm

Dros hanner tymor bydd disgo ‘soundtrack’ Ffilm+ yn cyrraedd y Stiwdio ar lefel 2 yn Pontio. Dewch i ddawnsio a mwynhau cyn neu ar ôl gwylio ffilm (ar agor 11.30am-2.00pm Dydd Llun – Mercher – pris £1). Cyfle i ddod draw mewn gwisg ffansi fel eich hoff gymeriadau sinematig neu fel arwyr ein tîm pêl-droed cenedlaethol.

Over half term we will be hosting our FILM+ ‘soundtrack’ disco in the Studio on Level 2 in Pontio. Come and enjoy before or after our films (open 11.30am-2.00pm Monday to Wednesday – admission £1). Feel free to dress as your favourite film character or as one of our Welsh footballing heroes.

Don’t Take Me Home Jonny Owen, 2016, 90m Llun 10 Ebrill, 11.00 + Mercher 12, 2pm

Monday 10 April, 11am + Wed, 12. 2pm,

Taith anhygoel tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth yr Euros 2016. Tocynnau i gyd - £5

The incredible story of the Welsh Football Team and their success at the Euros 2016. All tickets - £5

13 - 18 Ebrill ar gau

13 - 18 April closed


Viceroy’s House Gurinder Chadha, 2017, 106m Cast – Gillian Anderson, Michael Gambon, Hugh Bonneville Mercher 19 – Sadwrn 22 Ebrill

Wednesday 19 – Saturday 22 April

Dyma ddrama hanesyddol am gyfnod Arglwydd Mountbatten fel Llywodraethwr India wrth iddo drefnu trosglwyddo rheolaeth lawn India yn ôl i’w phobl. Cyfnod sy’n gweld annibyniaeth yn dod i India a genedigaeth Pakistan.

An epic historical drama based around Lord Mountbatten’s period as Viceroy of India as he is charged with handing over full control of India back to its people. The road to Indian independence also creates the Muslim state of Pakistan.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

NT Live: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead Darllediad byw o theatr The Old Vic Broadcast live from The Old Vic theatre in London Tom Stoppard, David Leveaux, 2017, £12/£10 180m Iau 20 Ebrill 7pm (Encore Dydd Mawrth 25, 8.15pm)

Thursday 20 April, 7pm (Encore Tuesday 25, 8.15pm)

Daniel Radcliffe, Joshua McGuire a David Haig sy’n serennu mewn comedi sefyllfa hynod ddoniol gan Tom Stoppard.

Daniel Radcliffe, Joshua McGuire and David Haig star in this 50th anniversary production of Tom Stoppard’s brilliantly funny situation comedy.

Shakespeare Now: Plays, adaptations and performances Helen Wilcox, Michael Durrant Mawrth 25 Ebrill, PL2 6.30pm (sgwrs cyn-ddangosiad)

Tuesday 25 April, PL2 6.30pm (pre-screening discussion)

Ymunwch â Helen a Michael o adran Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor am 6.30pm i drin a thrafod agweddau o waith theatr Shakespeare. Am ddim ond angen tocyn – croeso i bawb.

Join us at 6.30pm as Helen and Michael from the School of English Literature Bangor University discuss aspects of Shakespeare’s work and legacy. Free but ticketed – all welcome.

PLATIAD RHANNU I DDAU SHARING PLATTER FOR TWO

£12

Ar gael bob dydd Available every day Lefel 2 I Level 2


Smurfs: Lost Village 2D + 3D Kelly Asbury, 2017, 90m Cast – Ariel Winter, Julia Roberts, Ellie Kemper Gwener 21 – Sul 30 Ebrill

Friday 21 – Sunday 30 April

Dilyniant newydd sbon lle mae’r dewin drwg Gargamel yn creu creaduriaid Smurf-aidd (Y Naughties!) er mwyn dwyn a cham-ddefnyddio hanfod arbennig y Smyrffs.

In this sequel to the family blockbuster, the evil wizard Gargamel creates a couple of mischievous Smurf-like creatures called the Naughties that he hopes will let him harness the magical Smurfessence.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Get Out Jordan Peele, 2017, 104m Cast – Allison Williams, Keith Stanfield, Daniel Kaluuya Llun 24 – Iau 27 Ebrill

Mon 24 – Thursday 27 April

Ffilm arswyd am ddyn croenddu sy’n teimlo bygythiad pan mae’n ymweld â rhieni ei gariad croen wyn. Mae’n plethu elfennau arswyd gyda hiwmor a thensiwn i greu ffilm sy’n dweud llawer am yr America gyfoes.

US horror film about a black man who feels threatened when he goes to stay with his white girlfriend’s family. Balancing suspense, humour, and horror while making a hard-hitting statement about liberal America.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

Their Finest Lone Scherfig, 2017, 117m Cast – Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy Gwener 28 Ebrill – Iau 4 Mai

Friday 28 April – Thursday 4 May

Drama sydd wedi ei lleoli yn 1940 am griw sy’n ceisio creu ffilm bropaganda yng nghanol yr ail ryfel byd. Mae hi hefyd yn stori ramant am ferch ifanc sy’n darganfod ei hunan a’i llais yng nghanol cyfnod o ffilmio a rhyfela.

Set in 1940 is a wartime drama about a team who are commissioned to make a propaganda film during World War II which is also a witty, romantic and moving portrayal of a young woman finding her way, and her voice, in the mayhem of war.

DISGRIFIAD SAIN AUDIO DESCRIPTION

www.pontio.co.uk 01248 38 28 28


RAINER WERNER

1945-1982

FASSBINDER Mae campweithiau’r cyfarwyddwr Almaeneg Rainer Werner Fassbinder ar eu ffordd i Pontio. Yn ddi-os, dyma un o gewri mawr y sinema celf tramor sydd ag arddull bryfoclyd a thalent unigryw i greu campweithiau sy’n dangos sut mae unigolion yn cael eu caethiwo gan gymdeithas a chwant. Ffilmiau pwerus all newid eich bywyd.

A mini season of films by Rainer Werner Fassbinder, the legendary German film director. Astonishingly productive, fearless and provocative his films are unique masterpieces that show people imprisoned by desire and social constraints: these are films that could literally change your life.

Fear Eats The Soul

1973, 94m. Cast – Brigitte Mira, El Hedi ben Salem, Irm Hermann, Fassbinder Sadwrn 22 Ebrill, 8.15pm

Saturday 22 April, 8.15pm

Stori gariad annisgwyl rhwng glanhawraig ganol oed a dyn ifanc o dras Foroccan. Un o glasuron mawr yr 1970au.

An unconventional love story between an ageing cleaning lady and a handsome Moroccan is arguably Fassbinder’s best loved film.

Katzelmacher

1969, 88m. Cast - Hanna Schygulla, Irm Hermann, Fassbinder Sul 23 Ebrill, 5.30pm

Sunday 23 April, 5.30pm

Ffilm galed sy’n adrodd stori gyfarwydd am agweddau senoffobig cymdeithas tuag at fewnfudwyr .

Brutal and poignant, Fassbinder’s adaptation of his own play is still shockingly resonant.

The Bitter Tears of Petra Von Kant

1972, 124m. Cast Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Irm Hermann Llun 24 Ebrill, 8.15pm

Monday 24 April, 8.15pm

Actoresau yn unig, un lleoliad a stori gariad sy’n llawn drama a dagrau. Ffilm liwgar, aml ochrog, siaradus a chwbl unigryw.

A female only cast, one location, a visual and verbal extravaganza ­a true cinematic one-off.

The Marriage Of Maria Braun

1978, 120m. Cast - Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny Mercher 26 Ebrill, 8.15pm

Wednesday 26 April, 8.15pm

Ffilm fwyaf llwyddiannus Fasbbinder a phrif rôl gyrfa ei seren, Hanna Shygulla. Dyma adrodd hanes gwlad gyfan drwy stori unigolyn.

With a blazing star performance from Hanna Schygulla in the title role, this was the greatest critical and commercial success of Fassbinder’s career.


Ebrill April Iau/Thu 30 Gwe/Fri 31 Sad/Sat 1 Sul/Sun 2 Llun/Mon 3 Maw/Tue 4 Mer/Wed 5 Iau/Thu 6 Gwe/Fri 7 Sad/Sat 8 Sul/ Sun 9 Llun/Mon 10 Maw/Tue 11 Mer/Wed 12

ELLE 18 5.30pm OFF Y GRID presents/yn cyflwyno LOVE IS THICKER THAN WATER (Q+A) 15 8.15pm ROH: MADAMA BUTTERFLY 12A 7.15pm KONG: SKULL ISLAND 12A 11.00am KONG: SKULL ISLAND 3D 12A 2.00pm KONG: SKULL ISLAND 12A 5.30pm LION PG 8.15pm KONG: SKULL ISLAND 3D 12A 2.00pm KONG: SKULL ISLAND 12A 5.30pm KONG: SKULL ISLAND 12A 5.30pm KONG: SKULL ISLAND 12A 8.15pm KONG: SKULL ISLAND 3D 12A 5.30pm KONG: SKULL ISLAND 12A 8.15pm KONG: SKULL ISLAND (subtitled) 12A 2.00pm LION PG 5.30pm KONG: SKULL ISLAND 12A 8.15pm KONG: SKULL ISLAND 12A 2.00pm NT LIVE: TWELFTH NIGHT 12A 7.00pm KONG: SKULL ISLAND 12A 2.00pm BEAUTY AND THE BEAST PG (subtitled) 5.30pm BEAUTY AND THE BEAST PG 8.15pm BEAUTY AND THE BEAST PG 11.00am BEAUTY AND THE BEAST 3D PG 2.00pm BEAUTY AND THE BEAST PG 5.30pm LOGAN 15 8.15pm BEAUTY AND THE BEAST PG 2.00pm LOGAN 15 5.30pm DON’T TAKE ME HOME £5 12A 11.00am BEAUTY AND THE BEAST PG 2.00pm BEAUTY AND THE BEAST PG 5.30pm LOGAN 15 8.15pm BEAUTY AND THE BEAST PG 11.00am BEAUTY AND THE BEAST PG 2.00pm ROH LIVE: JEWELS 12A 7.00pm BEAUTY AND THE BEAST PG 11.00am DON’T TAKE ME HOME £5 12A 2.00pm BEAUTY AND THE BEAST PG 5.30pm

LOGAN 15 8.15pm 13 - 18 AR GAU/ CLOSED Mer/ Wed 19 BEAUTY AND THE BEAST PG 11.00am BEAUTY AND THE BEAST PG 2.00pm VICEROY’S HOUSE 12A 5.30pm LOGAN 15 8.15pm Iau/ Thu 20 BEAUTY AND THE BEAST PG 11.00am BEAUTY AND THE BEAST PG 2.00pm NT LIVE: ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD 7.00pm Gwe/Fri 21 BEAUTY AND THE BEAST PG 11.00am BEAUTY AND THE BEAST PG 2.00pm SMURFS: LOST VILLAGE U 5.30pm VICEROY’S HOUSE 12A 8.15pm Sad/ Sat 22 SMURFS: L OST VILLAGE U 11.00am SMURFS: LOST VILLAGE 3D U 2.00pm VICEROY’S HOUSE 12A 5.30pm FASSBINDER: FEAR EATS THE SOUL 15 8.15pm Sul/Sun 23 SMURFS: LOST VILLAGE U 2.00pm FASSBINDER: KATZELMACHER 15 5.30pm Llun/ Mon 24 GET OUT 15 5.30pm FASSBINDER: THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT 12A 8.15pm Maw/Tue 25 GET OUT 15 5.30pm NT LIVE: ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD (ENCORE) 8.15pm Mer/Wed 26 NT LIVE: TWELFTH NIGHT(ENCORE) 12A 2.00pm GET OUT 15 5.30pm FASSBINDER: THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN 15 8.15pm Iau/ Thu 27 GET OUT 15 5.30pm GET OUT 15 8.15pm Gwe/ Fri 28 THEIR FINEST 12A 5.30pm THEIR FINEST 12A 8.15pm Sad/ Sat 29 SMURFS: LOST VILLAGE U 11.00am SMURFS: LOST VILLAGE 3D U 2.00pm THEIR FINEST 12A 5.30pm THEIR FINEST 12A 8.15pm Sul/Sun 30 SMURFS: LOST VILLAGE U 2.00pm THEIR FINEST 12A 5.30pm

Tocynnau a gostyngiadau

Cinema ticket prices and concessions

Oedolyn £7.50 / Plentyn (o dan 18) £5 / Dros 60 £6 / Myfyrwyr £5.50

Adult £7.50 / Child (under 18) £5 / Over 60 £6 / Student £5.50

(Mae sbectol ddychwelyd 3D yn rhan o’r pris tocyn) Bydd darllediadau byw a digwyddiadau arbennig yn cael eu prisio yn unigol.

(Price includes the use of returnable 3D glasses) Live screenings and Event Cinema are individually priced.

Sinema Pontio Ebrill / Pontio Cinema April  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you