Page 1

ΕΙΔΙΚΗ

ΕΚΔΟΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗ

ΜΙΟΥ Κ ΥΠΡΟΥ

ΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛ ΙΟ

ΛΙΘΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ» ΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»


Eισαγωγή ΚΕΝΤΡΟ Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΗ Σ Η Σ ΒΙ ΒΛΙ Ο Θ Η ΚΗ «Σ ΤΕΛΙ Ο Σ Ι Ω ΑΝΝΟ Υ»

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Χ Ω Ρ Ο ΤΑΞ Ι Κ Ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤ ΗΜ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ.


Με την πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσό των €8.000.000 στη μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, θα γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο πολλών ετών, τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και για την Κύπρο γενικότερα. Ο σχεδιασμός του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» ανατέθηκε στον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα του τοπίου της Πανεπιστημιούπολης. Το Κέντρο χωροθετείται βορειοανατολικά της πρώτης ζώνης της Πανεπιστημιούπολης, όπως ορίστηκε από το χωροταξικό σχέδιο του 1998 που περιλαμβάνει τα κτήρια της κεντρικής διοίκησης, των κοινωνικών δραστηριοτήτων και του Πολιτιστικού Κέντρου. Το έργο προσλαμβάνει τη μορφή ενός τεχνητού λόφου, ο οποίος επικαλύπτεται με έγχρωμη μεμβράνη σε αφηρημένη σύνθεση και με επιστέγασμα έναν εντυπωσιακό λευκό θόλο που υπερβαίνει έναν απλοϊκό μιμητισμό του φυσικού τοπίου. Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην επίλυση του λειτουργικού προγράμματος, αλλά αναπτύσσει στρατηγικές ένταξης του έργου στο ιδιαίτερο τοπίο της περιοχής, διαμορφώνοντας ‘διαλεκτικές’ σχέσεις με τους λόφους και ιδιαίτερα αυτόν του Άρωνα στη νότια πλευρά, απέναντι από τον ποταμό Καλόγερο.

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» δεν θα αποτελέσει μόνο ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη χώρα μας αλλά, κυρίως, ένα σημαντικό πυρήνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, με πρόσβαση ανοικτή για το κοινό.

3

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης θα ξεπερνά τις 600.000 βιβλία, θα περιλαμβάνει εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, πάνω από 40.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, πέραν των 10.000 τίτλων οπτικοακουστικού υλικού, κ.ά. Ο χώρος της Βιβλιοθήκης θα στεγάσει περίπου 1 εκ. τόμους σε βιβλία, περιοδικά, κ.ά. ενώ θεματικά θα καλύπτει όλα τα επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας, τόσο εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η χρήση της συλλογής θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένου ειδικού χώρου για χρήση σπάνιων και παλαιών βιβλίων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσεται κατακόρυφα σε 5 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους) συνολικού εμβαδού περίπου 15.700 τμ. Πρόκειται για έναν πολυχώρο που θα στεγάσει τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, το Κέντρο Τεχνολογιών Υποστήριξης της Διδασκαλίας και το Κέντρο Γλωσσών. Πέραν από τις βασικές υπηρεσίες δανεισμού και ανάγνωσης/μελέτης, θα προσφέρονται χώροι χρήσης πολυμέσων και ειδικοί χώροι για ομαδική μελέτη και συνεργασία μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών. Υιοθετώντας συστήματα ενοποίησης των χώρων και αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων, το έργο στοχεύει να συνταχθεί με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα υποστήριξης της μάθησης και της πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό φιλοδοξεί να γίνει στα επόμενα χρόνια ένας τόπος που θα συνδυάζει την πρόσληψη και παραγωγή γνώσης, την οργάνωση και διάχυση πληροφορίας και θα προσφέρει μια μοναδική χωρική εμπειρία.


ΜΗ Ν Υ ΜΑ Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝΟΥ ΧΡΙΣ Τ ΟΦ ΙΔΗ

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης


Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες, Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή προλογίζω την ανά χείρας έκδοση, στην οποία σας παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο ιστορικό της δημιουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», καθώς σύντομα αναμένεται να τεθεί και ο θεμέλιος λίθος του, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών ανέγερσής του.

Το όραμα στήριξε έμπρακτα η Πολιτεία, η οποία και ενέκρινε τη χρηματοδότηση για την έναρξη της κατασκευής του, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που διέρχεται η χώρα. Αντιλαμβανόμενο τον κομβικό και ενοποιητικό ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στην εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάστηκε με μεθοδικότητα και επιμονή για τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”. Μία νέα «στέγη της γνώσης», με προωθημένη αισθητική, που θα εδρεύει στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης και, με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας αιχμής για την υποστήριξη της λειτουργίας της, θα αποτελεί το ζωτικό σημείο της μελέτης, αναζήτησης και διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας των μελλοντικά 10.000 φοιτητών και του συνόλου της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Πεποίθηση μου είναι πως σύντομα θα αναδειχθεί ως η εθνική μας βιβλιοθήκη, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα όλους τους σπουδαστές, επιστήμονες και ερευνητές της Κύπρου. Με αυτή την ευκαιρία, εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνω τόσο στην οικογένεια Ιωάννου για την ευγενή δωρεά και την πολύτιμή της αρωγή, όσο και στην Πολιτεία για την ουσιαστική και συνεχή της υποστήριξη. Είμαι βέβαιος ότι το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” θα είναι το αρχιτεκτονικό στολίδι της Πανεπιστημιούπολης, τοποθετώντας την Κύπρο στο διεθνή χάρτη των χωρών με κτήρια υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής και λειτουργικότητας. Είναι βέβαιο ότι το έργο αυτό είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς θα αποτελεί για τις επόμενες γενιές μεγάλη ιστορική, επιστημονική και πολιτιστική παρακαταθήκη.

5

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΠΡΥ ΤΑ Ν ΗΣ ΠΑ Ν Ε ΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΚΥΠΡ Ο Υ

Τη δημιουργία του σημαντικού αυτού Κέντρου, το οποίο δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα έργο τέχνης, με την υπογραφή του διάσημου Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nouvel, οραματίστηκε πριν από χρόνια η αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, προσφέροντας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη γενναιόδωρη δωρεά ύψους €8 εκ.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ ΧΡΙΣ Τ ΟΦ ΙΔΗΣ


ΧΑ Ι Ρ Ε Τ Ι Σ ΜΟ Σ Χ Α Ρ Η ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥ Σ

Χάρης Χαραλάμπους


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και η Κύπρος, αποκτούν σύντομα ένα εξαιρετικό έργο, που θα αφήσει τη σφραγίδα του στην πνευματική και επιστημονική πορεία του Πανεπιστημίου μας και της πατρίδας μας.

Το κτήριο ως ενιαία οντότητα διασφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης και το Κέντρο Γλωσσών. Η συγκεκριμένη δομή αποτελεί τη σύγχρονη τάση στον τομέα υποστήριξης της μάθησης και της πληροφόρησης. Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου θα είναι περίπου 15.700τ.μ. και, μεταξύ άλλων, θα συμπεριλαμβάνει βιβλιοστάσια για 620.000 τόμους βιβλίων και 80.000 τόμους περιοδικών. Επίσης, θα διαθέτει περί τις 900 θέσεις μελέτης οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα ανάμενε από καιρό τη Βιβλιοθήκη, ως απαραίτητη υποδομή στο έργο της. Πέραν των ορίων του Πανεπιστημίου μας, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο των βιβλιοθηκών της Κύπρου και θα ενδυναμώσει ουσιαστικά την προσφορά γνώσεων και πληροφοριών στους ακαδημαϊκούς, τους ερευνητές, τους φοιτητές, τους πνευματικούς ανθρώπους και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Θερμές ευχαριστίες στους δωρητές ενός σημαντικού ποσού ουσιαστικού μέρους, για την ανέγερση της Βιβλιοθήκης, την οικογένεια Στέλιου Ιωάννου, χωρίς τη δωρεά των οποίων, δεν θα ήταν εφικτή τώρα η ανέγερση του Κέντρου. Ευχαριστίες και σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που εργάστηκαν ή θα εργαστούν, για την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου.

7

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΠΡΟΕ ΔΡ Ο Υ ΣΥΜΒΟ ΥΛΙΟ Υ ΠΑ Ν Ε ΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΚΥΠΡ Ο Υ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Χ Α Ρ Η Σ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥ Σ

Είναι το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του οποίου η ανέγερση ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Η αδιαμφισβήτητη σημαντικότητα του περιεχομένου του, ενισχύεται και από τη σύγχρονη πρωτοποριακή, αρχιτεκτονική του οικοδομήματος και με βεβαιότητα θα καταστεί ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς, πνευματικού πλούτου και αρχιτεκτονικής.


Μ Η Ν Υ ΜΑ Δ Α Κ Η Ι Ω Α ΝΝΟΥ

Δάκης Ιωάννου


Είναι ιδιαίτερη τιμή για την αδελφή μου Σύλβια και εμένα προσωπικά να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας που πήρε η αείμνηστη μητέρα μας Έλλη Ιωάννου με τη θεμελίωση και επικείμενη ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκης “Στέλιος Ιωάννου”.

Δ ΑΚ ΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε από την ιδέα να κρατηθούν ζωντανά τα ιδεώδη που πρώτος στην οικογένειά μας ενστερνίστηκε ο πατέρας μας Στέλιος. Τιμάμε τη μνήμη του στηρίζοντας τους νέους και προωθώντας την εκπαίδευση μέσα από ένα βαθύ σεβασμό για την πατρίδα μας.

Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΜΑΤ Ι ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Για αυτό και το Κέντρο Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” σκοπεύει να εξυπηρετήσει όχι μόνο την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία. Επιπλέον, η σύγχρονη δομή της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και η τεχνολογική της αρτιότητα θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση των φοιτητών με τη γνώση.

9

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Τέλος, η αρχιτεκτονική μορφή του κτηρίου, με τη σφραγίδα του μοναδικού Jean Nouvel, θα δώσει μία φιλόξενη, εμπνευσμένη αλλά και ξεχωριστή στέγη στη γνώση. Μια στέγη αντάξια της μόρφωσης που συγκεντρώνεται και παράγεται στο καταξιωμένο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Ι Δ ΡΥ Τ ΗΣ Τ ΟΥ Ι ΔΡ ΥΜΑΤΟ Σ “ΔΕΣΤΕ”


ΜΕΛΕΤ Η > Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ ΟΣ > ΟΜ Α Δ Α Μ ΕΛ ΕΤ Η Σ


Επιπλέον της δωρεάς της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, εις μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, ποσού €8.000.000, οι δωρητές έχουν αναλάβει και τη δαπάνη της αμοιβής του παγκοσμίου φήμης Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nouvel (Ateliers Jean Nouvel, AJN) για το βασικό σχεδιασμό του έργου. Η πρωτοποριακή ιδέα του αρχιτέκτονα έγινε καταρχήν αποδεκτή από τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου το Μάιο του 2003. Μετά από διαδικασία επιλογής ομάδας μελετητών για συνεργασία με το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ) και τον οίκο Ateliers Jean Nouvel (AJN), διορίστηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο Ι+Α Φιλίππου ως επικεφαλής των τοπικών Συμβούλων. Με ανάλογη διαδικασία, ως Σύμβουλος Επιμετρητής Ποσοτήτων επιλέχθηκε το γραφείο The MDA Partnership.

Το συνολικό εμβαδόν της κτιριακής υποδομής υπολογίζεται περίπου σε 15.700τ.μ.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών ορίστηκε η 3η Οκτωβρίου 2011 και η διάρκεια κατασκευής έχει υπολογιστεί σε 36 μήνες.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Μ ΑΚ Ε ΤΑ Ε ΡΓΑΣ Ι ΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙ ΚΑ ΠΡΟ Σ ΧΕΔΙ Α

Ο διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανέγερση του έργου προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών, το έργο ανατέθηκε στον επιτυχόντα προσφέροντα, Κοινοπραξία J&P and J&P Avax Joint Venture-Stelios Ioannou Library έναντι του ποσού των €27,7εκ.

11


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Π Ε Ρ ΙΓ ΡΑ Φ Η Ε ΡΓ Ο Υ > ΧΡΗ Σ ΕΙΣ

12

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η Α ΠΕΙ Κ Ο Ν ΙΣ Η Ε Σ Ω Τ Ε ΡΙΚ Ο Υ Χ Ω ΡΟ Υ ( ΒΙΒΛΙΟ Σ ΤΑΣ ΙΟ , ΑΝΑΓΝΩ Σ Τ ΗΡΙ Ο)


ΕΝΔΕΙ ΚΤ Ι ΚΗ ΑΠΕΙ ΚΟ ΝΙ Σ Η

ΕΣ Ω Τ ΕΡΙ ΚΟΥ ΧΩ ΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔΕΙ ΚΤ Ι ΚΗ ΑΠΕΙ ΚΟ ΝΙ Σ Η

3 Ο Υ Ο ΡΟΦΟΥ

13


Ε Ν ΔΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε Ι Κ ΟΝ ΙΣΗ ΕΡΓ ΟΥ .


ΦΩΤ ΟΓΡΑΦΙ ΕΣ ΑΠΟ ΜΑΚΕΤ ΕΣ ΕΡΓΑΣ Ι ΑΣ

Το έργο προσλαμβάνει τη μορφή ενός τεχνητού λόφου, ο οποίος επικαλύπτεται με έγχρωμη μεμβράνη σε αφηρημένη σύνθεση και με επιστέγασμα έναν εντυπωσιακό λευκό θόλο που υπερβαίνει έναν απλοϊκό μιμητισμό του φυσικού τοπίου.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΝΔΕΙ ΚΤΙ ΚΗ ΑΠ ΕΙ ΚΟ ΝΙ Σ Η ΕΡΓΟ Υ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Ο σχεδιασμός του έργου, με όλα τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη βιοκλιματική προσέγγιση (σκιασμός, φυσικός δροσισμός), υπαγορεύεται από τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας.

15


Π ΕΡ ΙΓ ΡΑ Φ Η > Σ Χ Ε Δ Ι ΑΣ Μ ΟΣ

Το Κτήριο κατακόρυφα θα αναπτύσσεται σε 5 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους). Σε οριζόντια διάταξη, ένας βασικός κύλινδρος - με κεντρικό εσωτερικό και περιφερειακό αίθριο - που διαπερνά όλα τα επίπεδα, διαρθρώνει τρεις πτέρυγες περιφερειακά. Όλα τα επίπεδα του κτηρίου, πλην το τελευταίο, θα καλύπτονται στη νοτιοδυτική και στη βορειοανατολική πλευρά τους από τεχνητό λόφο.

ΕΝ Δ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η Α ΠΕΙ Κ Ο Ν ΙΣ Η Ε Γ Κ ΑΡΣ ΙΑΣ Τ Ο Μ Η Σ Τ Ο Υ Κ Τ Η ΡΙΟ Υ .

Η οροφή του κυλινδρικού τμήματος, ένας διαφώτιστος θόλος, πάνω από το τελευταίο επίπεδο θα προβάλλεται στο οροπέδιο του τεχνητού λόφου. Η ιδιαίτερη αυτή διαφώτιστη κατασκευή, διαμέτρου περίπου 40 μέτρων, θα διαχέει σε ελεγχόμενο επίπεδο το φως της ημέρας στους χώρους ανάγνωσης για την οπτική άνεση των χρηστών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τεχνητό φωτισμό. Στην κορυφή του θόλου, ένας ηλιοστάτης θα κατευθύνει κατακόρυφα και συγκεντρωμένα, μέχρι και το χαμηλότερο επίπεδο του κτηρίου, μία δέσμη φωτός πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια ενός κώνου, που θα είναι χωροθετημένη στο κέντρο του εσωτερικού κεντρικού αίθριου. Ο ηλιοστάτης είναι μία περιστρεφόμενη εξειδικευμένη κατασκευή με κινητές περσίδες και φωταγωγό οροφής.


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Γ ΕΝ Ι Κ Η Κ ΑΤ ΟΨ Η ΚΕΝΤ ΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒ ΛΙ Ο Θ Η ΚΗ Σ ΤΕΛΙ Ο Σ Ι Ω ΑΝΝΟ Υ

17


ΑΡ ΧΙΤ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΟΨ ΕΙΣ


UNIVERSITY LIBRARY

J

E/M SERVICES

J

J

INFORMATION SYSTEMS SERVICES (ISS)

BALANCE AREA (circulation, walls etc)

J

J VOID

TEACHING TECHNOLOGY CENTRE

J

LANGUAGE CENTRE

J

OPEN ACCESS AREAS/LABS

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

J

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Υπόγειο

19


ΑΡ ΧΙΤ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΟΨ ΕΙΣ

Ισόγειο

J

UNIVERSITY LIBRARY

J

E/M SERVICES

J

J

INFORMATION SYSTEMS SERVICES (ISS)

BALANCE AREA (circulation, walls etc)

J

J VOID

TEACHING TECHNOLOGY CENTRE

J

LANGUAGE CENTRE

J

OPEN ACCESS AREAS/LABS


UNIVERSITY LIBRARY

J

E/M SERVICES

J

J

INFORMATION SYSTEMS SERVICES (ISS)

BALANCE AREA (circulation, walls etc)

J

J VOID

TEACHING TECHNOLOGY CENTRE

J

LANGUAGE CENTRE

J

OPEN ACCESS AREAS/LABS

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

J

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

1ος Όροφος

21


ΑΡ ΧΙΤ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΟΨ ΕΙΣ

2ος Όροφος

J

UNIVERSITY LIBRARY

J

E/M SERVICES

J

J

INFORMATION SYSTEMS SERVICES (ISS)

BALANCE AREA (circulation, walls etc)

J

J VOID

TEACHING TECHNOLOGY CENTRE

J

LANGUAGE CENTRE

J

OPEN ACCESS AREAS/LABS


UNIVERSITY LIBRARY

J

E/M SERVICES

J

J

INFORMATION SYSTEMS SERVICES (ISS)

BALANCE AREA (circulation, walls etc)

J

J VOID

TEACHING TECHNOLOGY CENTRE

J

LANGUAGE CENTRE

J

OPEN ACCESS AREAS/LABS

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

J

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

3ος Όροφος

23


Jean Nouvel


Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Jean Nouvel (Ζαν Νουβέλ) γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 1945, στη Fumel (Lot-et-Garonne), στην νοτιοδυτική Γαλλία. Οι γονείς του, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι, τον ενεθάρρυναν να ασχοληθεί με τα μαθηματικά και τη γλώσσα, αλλά σε ηλικία 16 χρονών, όταν ένας δάσκαλος τον έμαθε να σχεδιάζει, τον κέρδισε η τέχνη. Όταν ο Νουβέλ απέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών του Μπορντώ, μετακόμισε στο Παρίσι όπου κέρδισε την πρώτη θέση σε έναν εθνικό διαγωνισμό για να παρακολουθήσει την Εθνική Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 1967 έως το 1970, ο Νουβέλ εργάστηκε ως βοηθός των αρχιτεκτόνων Κλοντ Παράν και Πωλ Βιριλιό, οι οποίοι μετά από έναν μόνο χρόνο τον έκαναν υπεύθυνο διαχείρισης έργων, αναθέτοντάς του την κατασκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος πολυκατοικιών. ΚΑΡΙΕΡΑ Στην ηλικία των 25, ο Νουβέλ ολοκλήρωσε τις σπουδές του και άνοιξε το δικό του γραφείο σε συνεργασία με τον Φρανσουά Σενιέ. Ο προηγούμενος εργοδότης του, Κλοντ Παράν, τους έστελνε δουλειά και έδωσε πολύτιμες συστάσεις για τον Νουβέλ στη διεύθυνση της έβδομης Μπιενάλε του Παρισιού, όπου για δεκαπέντε χρόνια ο Νουβέλ σχεδίαζε εκθέματα και ερχόταν σε επαφή με άτομα της τέχνης και του θεάτρου. Αρκετά νωρίς στην καριέρα του, άρχισε να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις διανοούμενων σχετικά με την αρχιτεκτονική στη Γαλλία: το 1976, ήταν ιδρυτικό στέλεχος του κινήματος Mars και έναν χρόνο αργότερα, του Συνδικάτου Αρχιτεκτονικής. Ο Νουβέλ ήταν ένας από τους διοργανωτές του διαγωνισμού για την αναζωογόνηση της περιοχής Les Halles (1977) και ο ιδρυτής της πρώτης αρχιτεκτονικής Μπιενάλε στο Παρίσι, το 1980. Το 1981, ο Νουβέλ κέρδισε το διαγωνισμό σχεδίου για το κτήριο του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1987, προσδίδοντάς του διεθνή φήμη. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου αποτελούν οι μηχανικοί φακοί που θυμίζουν αραβικά καφασωτά στο νότιο τοίχο ανοιγοκλείνοντας αυτόματα, ρυθμίζοντας τον εσωτερικό φωτισμό, καθώς και τα φωτοευαίσθητα κύτταρα των φακών που αντιδρούν στα επίπεδα του εξωτερικού φωτός.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Ο Νουβέλ σχεδίασε, επίσης, το μπουκαλάκι για το L’Homme, ένα άρωμα του Υβ Σεν Λοράν, που κυκλοφόρησε το 2008 σε περιορισμένη έκδοση.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Το Ateliers Jean Nouvel, το σημερινό γραφείο του αρχιτέκτονα, δημιουργήθηκε το 1994 σε συνεργασία με τον Μισέλ Πελισιέ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στη Γαλλία, με 140 εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία στο Παρίσι. Το Ateliers Jean Nouvel έχει προσωρινά γραφεία στο Λονδίνο, την Κοπεγχάγη, τη Νέα Υόρκη, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. Από το 2008 το Ateliers έχει 40 ενεργά έργα σε 13 χώρες.

25


ΒΡΑΒΕΙΟ PRITZKER Ο πύργος Αγκμπάρ (2005) στη Βαρκελώνη είναι ένα από τα πιο διάσημα νέα έργα του Νουβέλ. Το Βραβείο Pritzker, η σημαντικότερη διάκριση για αρχιτέκτονες, απονεμήθηκε στον Νουβέλ το 2008, για τη δουλειά του σε περισσότερα από 200 έργα, μεταξύ των οποίων, το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου με τις εξωτικές περσίδες, ο πύργος Αγκμπάρ στη Βαρκελώνη που έχει σχήμα σφαίρας και χρώματα ζαχαρωτού, το “μυώδες” θέατρο Γκάθρι με την αρθρωτή γέφυρα στη Μινεάπολη, και στο Παρίσι, το “περήφανο, μυστηριώδες και απίστευτα εκκεντρικό” Μουσείο του Κε Μπρανλί (2006) και το κτήριο της Φιλαρμονικής του Παρισιού (“ένα ταξίδι στο άγνωστο”, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012). Το βραβείο Pritzker αναφέρεται και σε αρκετά άλλα μεγάλα έργα: στην Ευρώπη, στο Ίδρυμα Καρτιέ για την Σύγχρονη Τέχνη (1994), το Κέντρο Συνεδρίων και Πολιτισμού στη Λουκέρνη (2000), την Opéra Nouvel στη Λυών (1993), την Expo 2002 στην Ελβετία και σε έργα υπό κατασκευή, όπως το Μέγαρο Συναυλιών της Κοπεγχάγης και το δικαστικό μέγαρο στη Νάντη (2000), όπως επίσης και σε δύο ψηλούς πύργους υπό σχεδιασμό στη Βόρεια Αμερική, στον πύργο Verre στην πόλη της Νέας Υόρκης και σε έναν πύργο κατοικιών στο Λος Άντζελες, η κατασκευή του οποίου ακυρώθηκε. Η κριτική επιτροπή του Βραβείου Pritzker αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Από τα πολλά λόγια που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για να περιγράψει την καριέρα του αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ, τα σημαντικότερα είναι εκείνα που τονίζουν την ακούραστη επιδίωξη νέων ιδεών και την τάση του να προκαλεί τους κοινά αποδεκτούς κανόνες ώστε να επεκτείνει τα όρια του χώρου. [...] Η επιτροπή αναγνωρίζει “την επιμονή, τη φαντασία, την πληθωρικότητα, και πάνω απ’ όλα μια ακόρεστη ορμή για δημιουργικούς πειραματισμούς” ως χαρακτηριστικά που αφθονούν στο έργο του Νουβέλ.

26


ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Νουβέλ και τα κτήρια που έχει σχεδιάσει έχουν λάβει μια σειρά διακρίσεων. Οι πιο σημαντικές από αυτές αναφέρονται παρακάτω. ΑΤ ΟΜΙ Κ ΕΣ ΔΙ ΑΚ Ρ ΙΣΕ Ι Σ 2008 - Βραβείο Pritzker 2005 - Βραβείο Wolf στην Τέχνη Τιμητικά πτυχία από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες (1983), το Βασιλικό Κολλέγιο των Τεχνών του Λονδίνου (2002) και το Πανεπιστήμιο της Νάπολης (2002). Επίτιμος Εταίρος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων (1993) και του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (1995). Το 1997, ο Νουβέλ ονομάστηκε Διοικητής του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων. Έγινε μέλος του τάγματος το 1983. Είναι, επίσης, Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής. ΔΙ ΑΚ ΡΙ Σ ΕΙ Σ ΕΡ ΓΩ Ν 1989 Βραβείο Aga Khan για την Αρχιτεκτονική, για το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου. Το 1987, το κτήριο είχε κερδίσει επίσης και το βραβείο Équerre d’Argent που απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο κτήριο της Γαλλίας. 2010 Βραβείο του περιοδικού Wallpaper, στην κατηγορία του καλύτερου νέου δημόσιου κτηρίου για το Μέγαρο Συναυλιών στην Κοπεγχάγη.


Π Ρ ΟΤΑΣ Ε Ι Σ Ε ΠΕ Ξ Ε ΡΓΑ Σ ΙΑ Σ Τ ΩΝ ΕΣ Ω ΤΕ ΡΙ Κ Ω Ν Δ Ι Α Μ ΟΡΦΩΣ ΕΩΝ

10 Cité d’Angoulême 75011 Paris France tel: [+33] 1 49 23 83 83 fax: [+33] 1 43 14 81 10 email: info@jeannouvel.fr


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η 3Ο Υ Ο ΡΟ Φ Ο Υ

29


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΣΧ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΡ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

30 ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Α Σ Χ Ε ΔΙΑ Χ Ω ΡΟ Υ Υ Π Ο ΔΟ Χ Η Σ


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Χ Ω ΡΟ Υ Υ Π Ο ΔΟ Χ Η Σ

31


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΣΧ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΡ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

32 ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Α Σ Χ Ε ΔΙΑ Ε ΡΓΑΣ Τ Η ΡΙΩ Ν


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Ε Σ ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Ε ΙΣ Ε ΡΓΑΣ Τ Η ΡΙΩ Ν Η / Υ

33


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΣΧ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΡ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

34 ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Α Σ Χ Ε ΔΙΑ ΑΜ Φ ΙΘ Ε ΑΤ ΡΟ Υ


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η ΑΜ Φ ΙΘ Ε ΑΤ ΡΟ Υ Π Ο ΛΥ Μ Ε Σ Ω Ν

35


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΣΧ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΡ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

36

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Κ ΑΦ Ε Τ Ε ΡΙΑΣ Σ Τ Η Ν Υ Π ΟΔΟΧΗ


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Κ ΑΦ Ε Τ Ε ΡΙΑΣ Σ Τ Η Ν Υ Π Ο ΔΟΧΗ

37


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΣΧ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΡ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

38

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Τ Ο Υ Χ Ω ΡΟ Υ Ε Ξ Υ Π Η ΡΕ Τ Η Σ ΗΣ ΧΡΗΣ Τ ΩΝ Τ ΗΣ ΒΙ ΒΛΙ ΟΘΗΚΗΣ


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Τ Ο Υ Χ Ω ΡΟ Υ Ε Ξ Υ Π Η ΡΕ Τ Η Σ ΗΣ ΧΡΗΣ Τ ΩΝ Τ ΗΣ ΒΙ ΒΛΙ ΟΘΗΚΗΣ

39


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΣΧ Ε Δ ΙΑ Σ Τ Ι Κ ΕΣ ΠΡ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤ ΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

40

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Ε Σ Ω Τ Ε ΡΙΚ Ο Υ Χ Ω ΡΟ Υ Τ Η Σ ΒΙ ΒΛΙ Ο ΘΗΚΗΣ


ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

ΕΝΔ ΕΙ Κ Τ Ι Κ Η ΑΠ Ε ΙΚ Ο Ν ΙΣ Η Ε Σ Ω Τ Ε ΡΙΚ Ο Υ Χ Ω ΡΟ Υ Τ Η Σ ΒΙ ΒΛΙ Ο ΘΗΚΗΣ

41


ΑΝ Ε ΓΕ Ρ Σ Η Τ Ο Υ Κ Ε ΝΤ ΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΗΣΗΣ -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ Η «ΣΤΕΛ ΙΟΣ ΙΩΑ ΝΝΟΥ»

Υπογραφή Σύμβασης


Η σύμβαση για τις κατασκευαστικές εργασίες του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» υπογράφτηκε την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011, μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της κοινοπραξίας εταιριών J&P και J&P Avax Joint Venture. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους της εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης. Η υπογραφή των συμβολαίων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους, σηματοδοτεί την έναρξη ανέγερσης ενός πολύ σπουδαίου έργου. Ο κ. Χαραλάμπους ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια Ιωάννου, η οποία κατατάσσεται στους ευεργέτες του Πανεπιστημίου, για την πολύτιμη δωρεά της, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε την ανέγερση του εν λόγω κτηρίου. Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το νέο κτήριο «της στέγης της γνώσης» θα αποτελεί ένα κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπολης των μελλοντικών 10.000 φοιτητών σε θέματα πληροφόρησης, ενώ θα εξυπηρετεί όλους του επιστήμονες και ερευνητές της Κύπρου, ως η κύρια ερευνητική της βιβλιοθήκη. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε, επίσης, εγκάρδια την οικογένεια Ιωάννου για την ευγενή δωρεά και την πολύτιμή στήριξή της, αλλά και την Πολιτεία για την ουσιαστική και συνεχή της υποστήριξη. Ο δωρητής κ. Δάκης Ιωάννου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου που με χαρά αγκάλιασε τη δωρεά της αείμνηστης μητέρας του Έλλης Ιωάννου, ώστε να φθάσουμε σήμερα στο σημείο αυτό, παρά τις διάφορες δυσκολίες.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κλείνοντας την τελετή υπογραφής της σύμβασης, σημείωσε ότι ειδικότερα στις μέρες μας, ένα έργο αυτής της εμβέλειας ανοίγει μια νέα σελίδα και δίνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον τόπο μας, τους νέους ανθρώπους, τους επιστήμονες και την ευρύτερη κοινωνία.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ

Εκ μέρους της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει το έργο, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης διαβεβαίωσε ότι η ιστορία και η εμπειρία της εταιρείας προεξοφλούν ότι θα εκτελεσθεί ένα ποιοτικά άριστο έργο, εντός του προγραμματισμένου χρόνου ολοκλήρωσης. Σημείωσε, επίσης, χαρακτηριστικά ότι η ευθύνη της εταιρείας είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού το έργο θα φέρει το όνομα του Στέλιου Ιωάννου, ενός εκ των ιδρυτικών μελών της.

43


Υπογραφή Σύμβασης


Δημοσιεύματα μ μ


Σ Υ ΜΦ Ω Ν Ι Α Δ Ω Ρ Ε Α Σ Μ Ε ΤΑΞΥ Ε ΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ ΑΙ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡ ΟΥ

Αποφάσεις Συγκλήτου και Συμβουλίου ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ Α ΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΞΕΥΡ ΕΣΗΣ ΧΡ ΗΜΑΤΩΝ

ΑΠ Ο ΑΡ Ι Σ Τ Ε ΡΑ:

ΓΙ ΑΝΝΗ Σ ΚΟ ΥΤΣ ΑΚΟ Σ , Τ . Π Ρ ΟΕ ΔΡ ΟΣ Τ ΟΥ Σ Υ Μ ΒΟΥ ΛΙ ΟΥ Τ ΟΥ Π .Κ . ΜΕΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ , Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι ΔΑ Π .Κ . ΚΑΘ Η ΓΗ ΤΗ Σ Σ ΤΑΥΡΟ Σ Α. Ζ ΕΝΙ Ο Σ , Τ . Π Ρ Υ ΤΑΝ Η Σ Τ ΟΥ Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Φ Ω ΤΕΙ ΝΗ Π ΑΠ ΑΔΟ Π Ο ΥΛΟ Υ ΕΛΛΗ Ι Ω ΑΝΟ Υ, Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι ΔΑ Π .Κ . ΓΙ Ω ΡΓΟ Σ ΒΑΣ Ι ΛΕΙ Ο Υ, Τ . Π Ρ ΩΗ Ν Π Ρ ΟΕ ΔΡ ΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ι ΑΚ Η Σ ΔΗ Μ ΟΚ ΡΑΤ Ι Α Σ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ Α ΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΞΕΥΡ ΕΣΗΣ ΧΡ ΗΜΑΤΩΝ

ΑΠ Ο ΑΡ Ι Σ Τ Ε ΡΑ:

ΓΙ Ω ΡΓΟ Σ ΔΑΥΙ Δ ΜΕΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ , Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι ΔΑ Π .Κ . ΚΑΘ Η ΓΗ ΤΗ Σ Σ ΤΑΥΡΟ Σ Α. Ζ ΕΝΙ Ο Σ , Τ . Π Ρ Υ ΤΑΝ Η Σ Τ ΟΥ Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΛΛΗ Ι Ω ΑΝΟ Υ, Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι ΔΑ Π .Κ .


51

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ


Σ Υ ΜΦ Ω Ν Ι Α Δ Ω Ρ Ε Α Σ Μ Ε ΤΑΞΥ Ε ΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ ΑΙ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡ ΟΥ

Αποφάσεις Συγκλήτου και Συμβουλίου


53

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ


Σ Υ ΜΦ Ω Ν Ι Α Δ Ω Ρ Ε Α Σ Μ Ε ΤΑΞΥ Ε ΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ ΑΙ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡ ΟΥ

Αποφάσεις Συγκλήτου και Συμβουλίου


55

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ


Σ Υ ΜΦ Ω Ν Ι Α Δ Ω Ρ Ε Α Σ Μ Ε ΤΑΞΥ Ε ΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ ΑΙ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡ ΟΥ

Αποφάσεις Συγκλήτου και Συμβουλίου


57

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ


Γενική επιμέλεια/συντονισμός:

Φίλιππος Ιωάννου Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών-Αρχιτέκτονας

Μαρίζα Λαμπίρη Συντονίστρια Τομέα Προώθησης και Προβολής

Παναγιώτα Πύλα Αναπληρωτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Επιμέλεια κειμένων:

Μαρίνος Πουργούρης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Σχεδιασμός / Σελίδωση:

T&E Polydorou Design Ltd


UCY New Library Brochure  

The publication of this specialized brochure accompanied an event organized by the University of Cyprus to celebrate the laying of the corne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you