__MAIN_TEXT__

Page 1

l Blisko spraw Czytelników l Bez owijania w bawełnę l www.poludnie.com.pl l

www.facebook.com/Poludnie.Gazeta https://twitter.com/PoludnieGazeta

Centrum Lokalne na Mokotowie

Południe to jedyny stołeczny tygodnik obywatelski obejmujący swym zasięgiem 11 dzielnic lewobrzeżnej Warszawy

Umiejętność łączenia wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych z przemyślanym i bogatym programem funkcjonalnym i społecznym to cechy zwycięskiego projektu na Centrum Lokalne Skwer Orszy przy ul. Puławskiej. Autorami zwycięskiej pracy są Maciej Kaufman, Marcin Maraszka, Justyna Dziedziej-

ko, Magdalena Wnęk, Hubert Trammer – poinformowała „Południe” Monika Chrobak-Budzińska, rzecznik prasowy Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Do udziału w konkursie dopuszczonych zostało 24 uczestników, spośród których ostatecznie 10 złożyło prace konkursowe. dokończenie na stronie 6

ISSN 2450-6850

Głos warszawiaków www.poludnie.com.pl

www.facebook.com/Poludnie.Gazeta

Rok XXIII nr 1 (1231)

https://twitter.com/PoludnieGazeta

l 19 STYCZNIA 2017 l Bezpłatnie

Pokolenia spotkają się w Wilanowie Międzypokoleniowe Centrum Edukacji w Wilanowie jest gotowe. Przy ul. Radosnej 11 powstał wielofunkcyjny budynek, który zintegruje kilka pokoleń. To miejsce spotkań, edukacji i relaksu. Inwestycję na zlecenie Zarządu Dzielnicy Wilanów zrealizowała Skanska w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace trwały od maja 2015 r. Na inwestycję wydano 12,3 mln zł netto.– Międzypokoleniowe Centrum Edukacji to nowoczesne miejsce, którego przestrzeń zagospodarowano na działalność kulturalną i oświatową – powiedział Ludwik Rakowski, burmistrz Dzielnicy Wilanów. – W budynku mamy filię Biblioteki Publicznej, filię Centrum Kultury Wilanów, przedszkole i pomieszczenia dla wilanowskich seniorów. To inwestycja, która połączy różne pokolenia w jednym miejscu. Takie otwarcie się kilku generacji na swoją różnorodność wzbogaca i jest wzajemną korzyścią. – Budynek zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii. Szczególną uwagę podczas projektowania zwróciliśmy na ergonomię budynku, jego prostotę oraz funkcjonalność – mówi Maciej Kiser, menadżer projektu, Skanska. – Inwestycję zrealizowaliśmy w oparciu o dostosowany do współczesnych wymagań projekt architektoniczny oraz najwyższy standard wykonawczy, który zagwarantuje zadowolenie użytkowników. MCE to blisko 4000 m kw. powierzchni użytkowej oraz ponad 14 000 m sześc. kubatury przeznaczonych na działalność kultu-

l

Ursus

ralną i oświatową. Obiekt składa się z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Na parterze powstało sześciooddziałowe przedszkole z osobnym wejściem dla 150 dzieci. Jest również sala zabaw, jadalnia, kuchnia, pomieszczenia opiekunów, pielęgniarki, administracyjne oraz wózkownia, szatnia i klub rodzica. Na pierwszym piętrze znajduje się biblioteka, klub seniora, klub mam, sala wielofunkcyjna, sale zajęć oraz szatnia. Drugie piętro zajmuje kawiarenka z tarasem, zaś na zewnątrz budynku znajdują się trzy place zabaw wydzielone niską zielenią rekreacyjną, wyposażone w piaskownice, domki, bujaki i zjeżdżalnie – wymienia Marcin Bargłowski, kierownik budowy Skanska. – Na dachu wykonaliśmy nasadzenia rozchodników oraz ciągi piesze z płyt chodnikowych obsypane żwirem. Zbudowaliśmy taras z desek sosnowych a nad nim zacieniacze, które w upalne, letnie dni będą dawać odrobinę cienia relaksującym się użytkownikom obiektu – wyjaśnia Marcin Bargłowski. W Międzypokoleniowym Centrum Edukacji odpocząć będzie można również w wewnętrznym zielonym patio. Budynek wraz z otoczeniem jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Inwestycja w liczbach Powierzchnia uż y tkowa: 3 845 m kw. Powierzchnia zabudow y: 1 469 m k w. Kubatura: 14 052 m sześc. Wysokość budynku: 12 m Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 Liczba kondygnacji podziemnych: 1 Ze Staśkiem Wielankiem, współzałożycielem Kapeli Czerniakowskiej, twórcą Kapeli Warszawskiej, piewcą folkloru miejskiego, który nagrał kilkadziesiąt płyt, laureatem Nagrody Południa za dbałość o język polski, folklor warszawski i działalność społeczną – rozmawiał Andrzej Rogiński. Poniższy wywiad opublikowaliśmy w „Południu” 8 maja 2014 r. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, gdy przypomnimy, co Stasiek Wielanek miał do powiedzenia czytelnikom.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że do końca lipca 2017 r. kilkadziesiąt przejść dla pieszych na terenie m.st. Warszawy zyska dodatkowe oświetlenie, w tym 7 „zebr” w 6. lokalizacjach na terenie dzielnicy. Roboty będą polegały na ułożeniu nowych kabli oświetleniowych, montażu nowych fundamentów, słupów oświetleniowych oraz nowych opraw oświetleniowych. Lokalizacje: Traktorzystów – plac Czerwca 1976, Traktorzystów – przy stacji PKP, Jagiełły – Wojciechowskiego, Sosnowskiego – Kolorowa (2 przejścia), Warszawska – Jagiełły, Spisaka – Melcera – Szczawińskiego.

Włochy

21 stycznia w godz. 10.00-15.00 w Urzędzie Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257 w holu na parterze odbędzie się maraton pisania projektów. W tym roku projekty można składać do 23 stycznia.

Śródmieście

19 stycznia (czwartek), godz. 18.00 w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego przy ul. Koziej 11 prof. Jerzy Kochanowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) podejmie temat „Pieniądze”.

Żoliborz

21 stycznia o godz. 12.00 w Czytelni Pod Sowami przy ul. Gen. Zajączka 8, MJN Żoliborz przygotował dla Państwa kolejną odsłonę akcji „seniorzy czytają dzieciom”. To spotkanie będzie naprawdę wyjątkowe, ponieważ zaproszono Panią Urszulę Maksimowicz, która jest osobą niewidomą i wprowadzi słuchaczy w niezwykły świat czytania alfabetem Braille’a! Każdy będzie mógł doświadczyć, jak wyglądają książki dla osób niewidomych i jak pięknie czyta się palcami.

Kiedy na harmonii Stasiek zaiwania Trzeba tańczyć, trzeba żyć Mokotów - Za książkę „Szlagiery starej Warszawy. Śpiewnik andrusowski” otrzymał Pan nagrodę ZAiKS-u. Jest to dowód docenienia przez środowisko. - Mojej ciężkiej roboty. Sprawiło mi to przyjemność. - Tej benedyktyńskiej roboty, którą Pan wykonał jest sporo. - Prawie dwa kilo. Łącznie 176 piosenek do 1939 r.

- Skąd się wzięło pańskie zainteresowanie gwarą warszawską, piosenką warszawską i zbieranie tego? - Wpłynęło na to miejsce urodzenia. Po drugie z racji tego, że od dzieciaka muzykowałem i w środowisku robotniczym narzucali mi ludzie, żebym akompaniował, żebym z nimi śpiewał piosenki, których nie znałem.

Z domu wyniosłem sporo, zacząłem spisywać te różne piosenki. - Ojciec był glazurnikiem, po fajrancie chodził na fuszerki. Potem przychodzili koledzy. - Zaczął być zawodowym terakociarzem. Później w pałacu w Wilanowie był konserwatorem. Po wojnie, jak jeszcze byłem mały chłopak, dokończenie na stronie 8

Album ,,Przedwojenny Mokotów. Najpiękniejsze fotografie” będzie prezentowany 3 lutego o godz. 19.00 w Domu Kultury Kadr.

Wola

Dzielnica Wola chce zachęcić zarządców nieruchomości do zrezygnowania z solenia chodników i jezdni. Środków chemicznych do odśnieżania nie używa już wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Soli nie ma również na terenie wolskich parków, zieleńców i skwerów, a część ulic posypywana jest piaskiem. Kampania informacyjna „Mniej soli na Woli” dokończenie na stronie 3


2

www.poludnie.com.pl

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

Co ma do ukrycia Piotr Guział? Pełnomocnik wnioskodawcy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta nie złożył do komisarza wyborczego zebranych danych kilkuset tysięcy mieszkańców miasta. Do referendum nie doszło. Pełnomocnik wnioskodawcy tegoż referendum nie poinformował komisarza wyborczego o zniszczeniu posiadanego zbioru. Jakie procedury gwarantują ochronę danych osobowych, którymi przez wiele tygodni dysponował pełnomocnik wnioskodawcy referendum? Jaką odpowiedzialność ponosi pełnomocnik wnioskodawcy referendum? Na pytanie „Południa” odpowiedziała Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Kwestie dotyczące referendum, w tym przetwarzania danych na potrzeby jego przeprowadzenia, regulują ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym, przedmiotem referendum gminnego może być odwołanie prezydenta miasta. Przepisy artykułów 4, 5, 9 i 11 powołanej ustawy precyzują zaś, z czyjej inicjatywy może być ono przeprowadzone oraz regulują związane z tym kwestie proceduralne. Kolejne z przepisów (art. 12

i 13) określają zaś obowiązki inicjatora referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców. Wskazać należy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 powyższej ustawy, inicjator przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców, w terminie 60 dni od dnia powiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie. Podpisy zbiera się na kartach, z których każda zawiera informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać (art. 14 ust. 2). Zgodnie z art. 14a ust. 1, w przypadku niezłożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, jego inicjator dokonuje protokolarnego zniszczenia kart. Co więcej, zgodnie z art. 14a ust. 2, zniszczenie kart powinno nastąpić nie później niż po 3 dniach od upływu terminu 60 dni od dnia powiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum. Protokół potwierdzający zniszczenie kart inicjator referendum niezwłocznie przekazuje radzie jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum w sprawie odwołania organu

samorządu terytorialnego - komisarzowi wyborczemu (art. 14a ust. 3). Powyższe przepisy wprost zatem regulują obowiązki inicjatora referendum w zakresie postępowania z danymi osobowymi zawartymi na kartach służących do zbierania podpisów osób popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum w przypadku niezłożenia wniosku referendalnego. Niezależnie od tego wskazać należy, że każdy administrator danych (a więc podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych) musi przestrzegać nie tylko przepisów szczególnych bezpośrednio regulujących jego działalność czy sposób postępowania, ale również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Warto wskazać, że zgodnie z jej art. 26 ust. 1, administrator przetwarzający dane powinien dołożyć należytej staranności w celu ochrony osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby były one zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe mogą być wykorzystywane jedynie w tym celu, dla którego zostały zebrane, chyba że osoby, których dane dotyczą, wyrażą zgodę na ich wykorzystanie do innych celów. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 1 pkt 4

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURATORÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych: Do zadań kuratorów lub opiekunów prawnych należeć będzie: l Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym l Reprezentowanie interesów podopiecznego przed Sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami l Zarządzanie majątkiem podopiecznego l Sporządzanie sprawozdań do Sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez Sąd (zwykle raz- dwa razy w roku) Kandydat na kuratora lub opiekuna prawnego: l Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych l Nie był karany prawomocnym wyrokiem sądowym l Nie był pozbawionym władzy rodzicielskiej lub skazany za czyn działający na szkodę małoletniego l Nie ma zakazu wykonywania działalności związanej z wychowaniem l Cieszy się nieposzlakowaną opinią Art. 162. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: § 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. § 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. § 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

ustawy, dane powinny być przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane. Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych na każdym administratorze spoczywa obowiązek zabezpieczenia danych osobowych polegający na zastosowaniu takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanym danym osobowym odpowiednią ochronę. Administrator powinien w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Należy również wskazać, że za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje odpowiedzialność karną. Przykładowo, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 52 ust. 2). Ponadto za niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych, czego konsekwencją jest ich zabranie przez osobę nieuprawnioną lub ich uszkodzenie, czy zniszczenie, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 52). Niemniej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, GIODO nie ma uprawnień do karania osób odpowiedzialnych za niezgodne z ustawą przetwarzanie danych osobowych, co w sposób niebudzący wątpliwości wynika z art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych, który legitymuje GIODO wyłącznie do rozstrzygania sprawy w formie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Natomiast w razie stwierdzenia, że czyjeś działanie lub zaniechanie wyczerpuje znamio-

na przestępstwa określonego w ustawie o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie (art. 19). Oznacza to, że GIODO nie ma uprawnień do karania za przestępstwa określone w przepisach karnych ustawy o ochronie danych osobowych. Organem właściwym w tej sprawie jest sąd. Pełnomocnik wnioskodawcy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta nie złożył do komisarza wyborczego zebranych danych kilkuset tysięcy mieszkańców miasta. Do referendum nie doszło. Pełnomocnik wnioskodawcy tegoż referendum nie poinformował komisarza wyborczego o zniszczeniu posiadanego zbioru. Jakie procedury gwarantują ochronę danych osobowych, którymi przez wiele tygodni dysponował pełnomocnik wnioskodawcy referendum? Jaką odpowiedzialność ponosi pełnomocnik wnioskodawcy referendum? „Południe” otrzymało też odpowiedzi od Komisarza Wyborczego w Warszawie. Sędzia Dorota Tyrała napisała: W odpowiedzi na zapytanie z 12 stycznia br. w sprawie zniszczenia kart poparcia wnioskodawcę referendum w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji w 2016 r. informuje co następuje. Zgodnie z treścią art. 14a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 400), w przypadku nie złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, jego Inicjator dokonuje, nie później niż po 3 dniach od upływu terminu do złożenia wniosku protokolarnego zniszczenia kart zawierających podpisy mieszkańców popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum. Protokół potwierdzający zniszczenie kart inicjator referendum niezwłocznie przekazuje właściwemu komisarzowi Wyborczemu. Pismem nr DWW-880-28/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. skierowanym do Pana Piotra Guziała jako Pełnomocnika inicjatora Referendum. Komisarz Wyborczy

w Warszawie zwrócił uwagę na obowiązek wynikający z powyższego przepisu. W związku z tym, ze pismo nie zostało podjęte pomimo dwukrotnego awizowania (w dniach 7 i 15 grudnia 2016 r.), pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. Komisarz Wyborczy ponownie przypomniał o obowiązku protokolarnego zniszczenia kart. Zaznaczył również, iż niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować skierowaniem sprawy do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13 stycznia br. w sprawie złożenia sprawozdania finansowego z dochodów i wydatków związanych z referendum przez Inicjatora referendum wyjaśniam, iż zgodnie z art. 44 i art. 45 powołanej ustawy, Pełnomocnik inicjatora referendum obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków związanych z referendum i w terminie trzech miesięcy od dnia referendum złożyć komisarzowi wyborczemu, który zarządził przeprowadzenie referendum. W przedstawionym przypadku należy wyraźnie wskazać, ze inicjator referendum nie złożył wniosku o przeprowadzenie referendum a więc referendum nie zostało zarządzone. Komentarz: Niepokoi mnie brak procedury chroniącej dane osobowe, które obywatele podali w kartach referendalnych. Nie mam żadnej pewności, czy dane te mogły bądź mogą trafić w niepowołane ręce. Wydaje się, że sprawa wymaga uregulowań legislacyjnych. Referendum nie zostało zarządzone, gdyż jego inicjator nie złożył wniosku. Jednak poniósł znaczne wydatki, na które – jak to podawał w mediach – otrzymał darowizny. A zatem w sposób publiczny zebrał środki finansowe, które miały zostać przeznaczone na referendum. Czy prawo dopuszcza zwolnienie ze złożenia sprawozdania o środkach finansowych zebranych publicznie? Złożenie sprawozdania jest rodzajem sprawdzianu czy wśród darczyńców nie było osób nieuprawnionych, na przykład reprezentujących interes obcego państwa. Andrzej Rogiński


3

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

Zagrali na Woli

Wolontariusze z Ursynowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat pomaga chorym – zarówno dzieciom jak i starszym ludziom. Gimnazjum 91 mieszczące się przy ulicy Kajakowej 10 po raz kolejny utworzyło Sztab WOŚP, aby młodzież mogła wesprzeć tę wspaniałą akcję i służyć jej bezinteresowną pomocą. Gimnazjaliści zbierali datki w całej Warszawie i jej okolicach. Dzięki wielkim zaangażowaniu wolontariuszy zebraliśmy aż 39,5 tys. zł (nie licząc obcych walut) i wiele innych cennych przedmiotów, m.in. srebrną biżuterię. Mimo niesprzyjającej pogody ludzie wychodzili na ulicę i wspomagali WOŚP, przekazując pieniądze do licznych puszek. Ulice były pełne czerwono-białych serduszek

Marcin Kalicki

akcji bezinteresownego Jurka Owsiaka. Warszawa (i nie tylko) miała niepowtarzalny nastrój, który można poczuć tylko tego jednego dnia już od 25 lat. Za zebrane pieniądze uda się kupić niejeden bardzo potrzebny sprzęt medyczny, który może uratować życie wielu osobom. Chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie wszystkim wolontariuszom, sztabom, sponsorom oraz ludziom wrzucającym datki, a najbardziej panu Jurkowi. W przyszłym roku szkolnym – już jako nowa szkoła podstawowa – znów utworzymy Sztab WOŚP. I mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jeszcze większą kwotę. Aleksandra Mann, Zuzanna Mrówka IC

WOŚP na Bielanach Nie ma przesady w stwierdzeniu, że do zespołu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączają ludzie wielkich serc. Organizują oni imprezy charytatywne, przekazują cenne przedmioty na licytację lub wspierają Orkiestrę finansowo. W niedzielę, 15 stycznia, było apogeum. W całej Polsce działo się niemało. Podobnie było na Bielanach. W niedawno oddanej do użytku hali pneumatycznej na „Syrence” zorganizowano Turniej Piłki Nożnej. Rozpoczął się o godzinie 14.30 i trwał pięć godzin. W obiekcie Centrum Rekreacyjno–Sportowego Bielany pojawili się zawodnicy i kibice. W turnieju udział wzięły zespoły: San Escobar, MSZ, Razem dla Bielan, Informator Stolicy, Hutnik Warszawa oraz Skład Węgla i Papy. Każda z drużyn

wniosła wpisowe po 400 złotych przekazane w całości na WOŚP. Punktem kulminacyjnym była rozpoczęta o godzinie 18.00 licytacja. Można na niej było zdobyć unikatowe znaczki WOŚP, płytę i koszulkę z Woodstocku, kalendarz WOŚP na 2017 rok oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Licytowane były również karnety ufundowane przez CRS Bielany na siłownię i fitness. Każdy uprawniał do 16 wejść w ciągu 30 dni. Ostatecznie w turnieju zwyciężyła drużyna Hutnika. Zarówno sportowy jak i charytatywny cel imprezy zostały osiągnięte. Turniej okazał się świetną zabawą, a zebrane w trakcie jego trwania środki trafiły do WOŚP.

W niedzielę, 15 stycznia, już po raz dwudziesty piąty na ulicach Warszawy i całej Polski zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku tysiące wolontariuszy zbierało pieniądze do charakterystycznych puszek z czerwonym serduszkiem. Tym razem uzbierana kwota przeznaczona zostanie na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W ogólnopolską akcję włączyli się także mieszkańcy warszawskiej Woli. – WOŚP ma tyle lat, co mój syn. Zawsze wspieram Orkiestrę, bo warto pomagać. W ubiegłym roku przekaza/W.A./ łem na aukcje medal Mistrzostw

Świata Policjantów i Strażaków zdobyty w USA – mówi Albert Sitarek. – Zdobyłem tam brązowy medal w judo, który wystawiłem na aukcji Allegro. Został sprzedany za około 300 zł. Jakie było moje zdziwienie.kiedy dowiedziałem się, że wylicytowali go moi koledzy z klubu AZS Uniwersytet Warszawski i gdy spotkaliśmy się, żeby im przekazać ten medal, oni przyjęli go i w tej samej chwili przekazali mi go z powrotem. Łza zakręciła mi się w oku. Jak widać na moim przykładzie Orkiestra ma coś takiego w sobie, że ludzie stają się lepsi. To taki magiczny dzień w styczniu, że mimo mrozu na dworze w sercach jest gorąco. – Zdecydowanie warto brać

Moto Orkiestra zagrała na Bemowie Marcin Kalicki

Od godz. 13.00 na wszystkich mieszkańców Bemowa, którzy przybyli do siedziby Automobilklubu Polskiego przy ul. Powstańców Śląskich 127 czekała moc atrakcji. Specjalnie z okazji dwudziestego piątego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy każdy, kto wrzucił symboliczne pieniądze mógł przejechać się z zawodo-

wymi kierowcami driftującymi na bemowskim autodromie. W Moto Orkiestrze, grającej od lat z WOŚP wzięło udział również wielu znakomitych polskich kierowców rajdowych m.in.: Wojciech Chuchała, rajdowy mistrz Europy, kilkukrotny mistrz Polski, mistrz Słowacji oraz zdobywca Rajdowego Pucharu Polski; Klaudia

Podkalicka – wicemistrzyni Europy Centralnej w Rajdach Cross Country oraz wicemistrzyni Polski w Rajdach Terenowych; Jakub Brzeziński – wicemistrz Polski czy Michał Ratajczyk – mistrz w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Każdy chętny mógł wylicytować przejazd ze swoim idolem, jak również wybrać pojazd, jakim chce po-

konać przygotowany na ten dzień tor, na którym odbywa się co roku odcinek specjalny Rajdu Barbórki. Mieszkańcy Bemowa i miłośnicy motoryzacji mogli przejechać się samochodami wyścigowymi, rajdowymi, terenowymi, a także ciężarówkami. Całą imprezę poprowadzili wspólnie były zawodnik mieszanych sztuk walki Łukasz „Juras” Jurkowski, prezenter radiowy Paweł Pawelec oraz dziennikarz motoryzacyjny Patryk Mikiciuk. Na specjalnej scenie prowadzone były licytacje, a cały zysk z nich przekazany zostanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na chętnych czekał także autokar, w którym można było oddać krew. Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół Sound’n’Grace wykonujący utwory soulowe, R&B oraz gospel. Pomimo niesprzyjającej pogody i gęsto padającego śniegu wszyscy bardzo dobrze się bawili chodząc z uśmiechem na twarzy i charakterystycznymi czerwonymi serduszkami przyklejonymi do różnych części garderoby. W tym roku podczas Moto Orkiestry organizatorom udało się zebrać około 150 tys. złotych.

udział w akcji Jurka Owsiaka, ponieważ WOŚP pomaga dziesiątkom, a może i setkom tysięcy ludzi. Od początku wspomaga najmłodszych potrzebujących, a obecnie również seniorów. Wystarczy popatrzeć i posłuchać te dzieciaki, które zostały uratowane lub wyleczone przy pomocy sprzętów z serduszkiem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to najwspanialsza akcja świata. To gorące serca w mroźny dzień, to radość i uśmiech na twarzach ludzi, którzy biorą w tym udział, to w końcu całkowicie bezinteresowna chęć niesienia pomocy potrzebującym – powiedziała Katarzyna Kończak. Do akcji, jak co roku, włączyło się także LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wiele atrakcji dla wszystkich, którzy tego dnia przybyli do siedziby szkoły przy ul. Garbińskiego 1. – Po 13.30 odbędą się dwa koncerty rockowe: naszego zespołu oraz zespołu naszego nauczyciela – Kur and Snowmen Project – założonego specjalnie z tej okazji i skierowane będą do uczniów, absolwentów, nauczycieli, znajomych oraz osób z poza szkoły. Wszyscy mogą przyjść i nas posłuchać – przekonywał Antoni Martynowicz, basista zespołu The Fuzzliners. Poza muzyką rockową na scenie w sali teatralnej szkoły swoje umiejętności zaprezentowali m.in.: Carlo (Beatbox), Makul, Mieczu, Motyl (Rap), a uczennice liceum Wiktoria, Natalia i Roksana zademonstrowały swój talent wokalny. Na koniec wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć pokaz taneczny. Poza wydarzeniami na scenie szkoła zorganizowała również licytację przedmiotów na specjalnej aukcji na rzecz WOŚP. Uczniowie, jako wolontariusze, zbierali także pieniądze na wolskich ulicach. Mieszkańcy Woli po raz kolejny nie zawiedli i chętnie wrzucali do puszek pieniądze, które będą przeznaczone na tak szczytny cel.

dokończenie ze strony 1 ma na celu zachęcenie zarządców wspólnot, administracje, właścicieli nieruchomości do zrezygnowania z solenia chodników i jezdni na rzecz ręcznego lub mechanicznego oczyszczania z zalegającego śniegu i lodu oraz stosowania piasku. Chlorek sodu negatywnie wpływa na drzewa i rośliny, powoduje uszkodzenia obuwia, sprzyja korodowaniu karoserii aut oraz szkodzi naszym czworonożnym przyjaciołom. Urząd Dzielnicy Wola popiera inicjatywę klubu radnych Platformy Obywatelskiej dotyczącą nazwania skweru położonego między ul. Wolską, Młynarską i Leszno imieniem Janusza Brochwicz-Lewińskiego, ps. „Gryf”. Stosowny wniosek został już złożony w miejskim Biurze Geodezji i Katastru.

Ursynów

Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił przetarg nieograniczony na budowę Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie. Inwestycja ma być zakończona do 31 sierpnia 2018 r. Jeszcze w grudniu Dzielnica Ursynów podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie - w formie dotacji - budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96. Szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia to 1 694 831,00 PLN. Kwota 498 000 PLN pochodzić będzie ze środków FRKF, rozdysponowanych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016, zaś pozostała kwota stanowi środki własne Dzielnicy Ursynów. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wznowił działalność. Zapisy: 22 443 75 44, e-mail: pik@ursynow.pl lub bezpośrednio w PIK, ul. Dereniowa 52/54, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. 24 stycznia o godz.18.00 w Oddziale Zbiorów Regionalnych Ursynoteki-Muzeum przy ul. Barwnej 8 odbędzie się spotkanie z Wojciechem Dąbrowskim - piosenkarzem, konferansjerem, satyrykiem, dziennikarzem, mieszkańcem Ursynowa. Tytuł spotkania „Mój Ursynów”

Badanie zgodności z prawem: - planów miejscowych, - dokumentacji budowlanej. Obsługa postępowań: - administracyjnych, - planistycznych, - budowlanych i nieruchomości. Regulacje stanów własności. biuro@lewant.pl www.lewant.pl


4

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

l Zdrowie l Uroda l

21/22 Grudnia 2016

www.poludnie.com.pl

Sprawność seksualna w obliczu choroby serca Seks stanowi wrodzoną naturalną potrzebę i funkcję organizmu człowieka, podobnie jak oddychanie, odpoczynek, czy bicie serca. Rozwój seksuologii, który dokonał się w ostatnich latach, spowodował, że dziedzina ta stała się bardziej nauką o więziach międzyludzkich, niż wiedzą o fizjologii i patologii funkcji seksualnych. Eksperci kampanii „Ciśnienie na Życie” podkreślają jednak, że aktywność seksualna to nie tylko wykładnik stanu relacji partnerskiej, ale również niezwykle miarodajny wskaźnik problemów w funkcjonowaniu układu krwionośnego. Rocznie w Polsce zawał serca przechodzi blisko 90 tysięcy osób. Na taki dramatyczny koniec, miliony ludzi w naszym kraju pracuje latami, cierpiąc na choroby przewlekłe: nadciśnienie, miażdżycę, chorobę niedokrwienna serca, czy powiązaną z nimi cukrzycę. Schorzenia te, oprócz postępującego z czasem obciążenia układu sercowo-naczyniowego, wiążą się również z ogromnym ryzykiem zaburzeń seksualnych. Dysfunkcje seksualne, według danych szacunkowych

Polskiego Towarzystwa Urologicznego, dotykają blisko 4 mln osób. Zwłaszcza zmiany miażdżycowe, już na wczesnych etapach, mogą prowadzić do zaburzenia erekcji u mężczyzn i nieprawidłowości seksualnych u kobiet. - Układ sercowo-naczyniowy i sprawność seksualna to naczynia połączone. Zaburzenia seksualne w wielu przypadkach, mogą być wczesnym sygnałem rozwijającej się choroby serca. To bardzo ważna wskazówka dla tych, którzy zawału jeszcze nie mieli, ale już skarżą się na zaburzenia erekcji” – komentuje prof. dr hab. Artur Mamcarz, Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, Szpital Solec. Niestety, wśród wielu pacjentów, którzy są już w trakcie leczenia chorób takich jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca, pokutuje też stereotyp, że to terapia lekowa jest przyczyną ich niedomagań w sferze intymnej. Często jest to także wymówka przed poruszeniem, dla wielu osób, najtrudniejszego tematu dotyczącego ich życia płciowego. Choroby kardiologiczne, poza najcięższymi przypadkami, nie są powodem do rezygnacji z seksu, dlatego wszelkie problemy z tego obszaru powinny być omawiane z lekarzem. Może okazać się, że problemy ze wzwodem, a u kobiet zmniejszone libido i przeżywanie orgazmu, to wynik niewystarczającej kontroli towarzyszącej chorobie przewlekłej lub po prostu niedostateczna kondycja fizyczna pacjenta. Ważnym czynnikiem, który wpływa

na jakość pożycia jak i poprawę stanu układu krwionośnego, jest właśnie aktywność fizyczna. Zdecydowana większość partnerek pacjentów po przebytym zawale serca odczuwa strach przed ponownym podjęciem aktywności seksualnej. Często temat związany ze sferą seksualną w obliczu istniejącej choroby jest „zamiatany pod dywan” przez obie strony. Głównym lękiem przed bliskością cielesną wymienianym przez chorych i ich połówki jest obawa przed wystąpieniem kolejnego zawału w trakcie seksu. Wysiłek fizyczny podczas stosunku płciowego jest porównywalny do wysiłku podczas wchodzenia na 2 piętro po schodach. Mitem jest więc to, że seks

Defibrylator 18 bm. firma UPS przekazała defibrylator na rzecz Urzędu Dzielnicy Bemowo. Zostanie on zamontowany w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40.

wiąże się z dużym zagrażającym zdrowiu obciążeniem fizycznym. - Kardioseksuologia zajmuje się także leczeniem dysfunkcji seksualnych u pacjentów po zawale. Mamy tutaj wypracowany standard postępowania terapeutycznego, a wśród leków o udokumentowanej skuteczności jest kwas acetylosalicylowy, statyny czy inhibitory konwertazy. Mniej mówi się o leczeniu dysfunkcji seksualnych w tej grupie, tę sytuację w mojej opinii trzeba zmienić” – dodaje prof. Artur Mamcarz. Poprawa jakości życia osób borykających się z chorobami kardiologicznymi jest coraz powszechniej brana pod uwagę jako wskaźnik oceny długoterminowych wyników leczenia. Jednym z naturalnych elementów powrotu do peł-

Dawcy

We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem powstaje Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów. Punkt informacyjny będzie czynny w Urzędzie Dzielnicy 23 i 30 stycznia w godz. 16.0018.00.

Przychodnia Mimo zimy budowlańcy nie przerywają prac na budowie przychodni przy ul. Coopera. Nowa placówka pozwoli na objęcie opieką medyczną większej liczby pacjentów, zwłaszcza w zakresie lecznictwa specjalistycznego.

Obecnie budynek jest w stanie surowym z wykonaną konstrukcją dachu. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na II połowę 2017 r. Pierwszych pacjentów przychodnia powinna przyjąć w I kwartale 2018 r.

nej aktywności jest również życie płciowe. - Wzajemne zrozumienie, cierpliwość, bliskość i czułość mogą stanowić formę zastępczą miłości fizycznej w okresie rekonwalescencji chorego. Należy jednak pamiętać, że seks to integralna część życia każdego dorosłego człowieka, a w dłuższej perspektywie, niezaspokojony popęd płciowy jednego lub drugiego partnera może stać się źródłem napięć psychicznych i spadków nastrojów – zaznacza dr Monika Łukasiewicz, seksuolog-ginekolog. Wśród powodów pogorszenia

Smog

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i większych oskrzelach, natomiast pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra mogą również przenikać do krwi. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Inhalowane do płuc pyły mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób

się jakości życia seksualnego są dokładnie te same, które w perspektywie czasu determinują wystąpienie zawału serca czy udaru mózgu: podwyższony poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, palenie, brak ruchu. Eksperci podkreślają, że jeśli chcemy być w stanie prowadzić zadowalające życie seksualne, musimy działać prewencyjnie wobec chorób kardiologicznych. Materiał opracowali: prof. Artur Mamcarz, dr Monika Łukasiewicz

alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Za portalem Wrota Małopolski

w dniach 29.08–12.09.2016 r. w dniach w dniach w dniach 29.08–12.09.2016 w dniach 29.08–12.09.2016 w dniach 29.08–12.09.2016 w dniach 29.08–12.09.2016 w dniach w 29.08–12.09.2016 dniach w29.08–12.09.2016 r. dniach 29.08–12.09.201 r. 29.08–12.09.2 r.29.08–12.0 r. r. r • Bemowo

ul. Kartezjusza 2, gab. 235, WAT

tel. 22 392 75 09

• Ursus

ul. Kolorowa 19, parter, lok. 146

tel. 22 245 59 74

••Bielany IIKartezjusza piętro, gab. 223 tel. 2222 392 91 99 ••Ursynów ul. 7, lok. usł. U16 tel. 928 Ursus •WAT Ursus •ul.Pasaż Ursus Kolorowa ul. •Ursynowski Kolorowa Ursus 19, ul. •75 parter, Kolorowa Ursus 19, ul. •392 parter, lok. Ursus Kolorowa 19, 146 •ul. lok. parter, Ursus Kolorowa 146 19, • ul. Ursus lok. parter, tel. Kolorowa •882 146 19, 22 Ursus ul.191 245 tel. lok. parter, Kolorowa 59 22 ul. 19, 14674 245 Kolorowa tel. lok. parter, ul.19, 59 22 146 Kolo 74 245 par lo te Bemowo • Bemowo •ul. Bemowo ul.Cegłowska Kartezjusza • ul. Bemowo Kartezjusza •80, ul. 2, Bemowo gab. • 2, 235, ul. Bemowo gab. Kartezjusza •WAT Bemowo 235, 2, ul. gab. Kartezjusza •WAT Bemowo 235, ul. 2,• gab. Kartezjusza Bemowo WAT ul. 235, 2, tel. Kartezjusza gab. WAT ul. 392 235, tel. 2, Kartezjusza gab. ul. 75 22 WAT Kartezjusza 09 392 2,235, tel. gab. 75 22 WAT 2,09 235, 392 gab. tel. 75 2, WAT 22 235, gab. 09392 tel. 235, 75 22 09 392 WAT tel. 75 22 09 tel. 392 22 75 tel. 392 09 22 tel. 392 09 2275 09 75 09 ••Bielany 33,Cegłowska piętro, gab. 119 tel. 499 66 30 Wawer ul. 119/123 tel. 42882 50Pasaż •80, Ursynów •gab. Ursynów •ul.Korkowa Ursynów Pasaż ul. •22 Ursynowski Pasaż Ursynów •91 Ursynowski Pasaż Ursynów ul. •392 Ursynowski lok. Ursynów Pasaż usł. 7,•ul. lok. Ursynów Ursynowski U16 Pasaż usł. •7,ul. Ursynów lok. tel. U16 Ursynowski Pasaż •22 usł. 882 Ursynów ul. 7,353 tel. lok. U16 Pasaż Ursynowski 191 ul. usł. 928 7, Ursynows tel. lok. 191 U16 ul.882 usł. 928 Pasa 7,Urs lo 19 te U Bielany • Bielany •ul. Bielany ul.Żeromskiego Cegłowska • ul. Bielany Cegłowska • ul. 80, Bielany III piętro, •80, ul. Bielany IICegłowska gab. piętro, • 80, Bielany ul.223 IICegłowska •gab. piętro, Bielany 80, ul. •223 IICegłowska Bielany gab. piętro, ul. 80, tel. 223 Cegłowska II22gab. 22 piętro, ul. 80, 392 tel. Cegłowska 223 ul. II91 22 gab. piętro, 80, Cegłowska 99 392 tel. 223 II 91 22 piętro, gab. 80, 99 392 tel. II•223 piętro, gab. 9122 II99392 piętro, 223 tel. 91 22 223 99 gab. 392 tel. 91 22 223 99 tel. 392 91 tel. 392 99ul. 22 tel. 392 99227,91 99 91 99

••Mokotów 9Bielany tel. 2222 826 53 ••I119 Wola ul. Janusza 23, U5 tel. 392 75 Wawer •piętro, Wawer •ul.Księcia Wawer Korkowa ul. •22 Korkowa Wawer 119/123 •66 Korkowa Wawer 119/123 ul. •499 Wawer Korkowa 119/123 Korkowa 119/123 • ul. Wawer tel. Korkowa •22 119/123 22 Wawer ul. 353 tel. Korkowa 119/123 42 22 ul.3850 353 Korkowa tel. ul. 119/12 42 22 Kork 50 353 te1 Bielany • Bielany •ul. Bielany ul.Bobrowiecka Żeromskiego • ul. Bielany Żeromskiego • ul. 33, Żeromskiego I•piętro, ul. Bielany 33,Żeromskiego •I gab. piętro, Bielany ul. 33,Żeromskiego 119 •I gab. Bielany piętro, ul. •33, 119 Żeromskiego Bielany Igab. piętro, ul. tel. 33, Żeromskiego 119 Iul. gab. piętro, 499 tel. Żeromskiego 33, ul. 119 66 22I31 gab. Żeromskiego piętro, 30 499 tel. 33,119 66 22 I piętro, gab. 30 499 33, tel. 66 piętro, 22 33, gab. 30499 Itel. 119 gab. 66 22 30 499 tel. 119 gab. 66 22 119 30 tel. 499 66 tel. 499 30ul. 22 tel. 499 30 22lok. 66 30 66•ul. 30Wawer ••Mokotów ul. J. Dąbrowskiego 16, parter, lok. 32 tel. 22 498 75 40 • Ciechanów ul. Sienkiewicza 71B, II piętro gab. 5 tel. 23 676 70 50 •5322 • 53 Wola •ul.53 Wola Księcia ul. •22 Księcia Wola Janusza •53 Księcia Wola Janusza 23, ul. •lok. Wola Janusza Księcia 23, U5 lok. Księcia Janusza 23, U5 • lok. ul. Wola tel. Księcia Janusza •U5 23, 22 Wola ul.lok. 392 tel. Księcia Janusza 23, U5 75 22 ul. 38 392 lok. Księcia tel. Janusza ul.75 23, U5 22 Księc 38 392 lok Ja te Mokotów • Mokotów • Mokotów ul. Bobrowiecka • ul. Mokotów Bobrowiecka • ul. Mokotów 9Bobrowiecka • ul. Mokotów 9 Bobrowiecka • Mokotów ul. 9 Bobrowiecka • Mokotów ul. •9 Bobrowiecka Mokotów ul.tel. 9Bobrowiecka 22 ul.826 tel. Bobrowiecka 9 ul. 53 22Bobrowiecka 31 826 tel. 9 53 22 31 9826 tel. 9Wola 31826 tel. 22 31 826 tel. 22 31 tel. 826 53 tel. 826 31ul. 22 tel. 826 31 2253 826 31 53•ul. 31Wola

••Mokotów budynek A,J.parter tel. 353 06 20 ••16, Kozienice ul. Warszawska 15 tel. 144 Ciechanów • 75 Ciechanów •ul. Ciechanów Sienkiewicza ul. •22 Sienkiewicza Ciechanów •75 71B, Sienkiewicza Ciechanów II75 ul. •piętro 71B, Ciechanów Sienkiewicza II•gab. ul. piętro 71B, Ciechanów Sienkiewicza 5•IIgab. ul. piętro Ciechanów 71B, tel. Sienkiewicza •5533 23 Ciechanów ul. IIgab. piętro 676 tel. 71B, Sienkiewicza 5312 70 23 ul. IIgab. 50 676 piętro Sienkiewic tel. 71B, ul.570 23 Sienk IIgab 50 676 71B pię te Mokotów • Mokotów •ul. Mokotów ul.Wołoska J. Dąbrowskiego • ul. Mokotów J.137, Dąbrowskiego • ul. Mokotów J. Dąbrowskiego 16, • ul. Mokotów parter, 16, •Dąbrowskiego Mokotów ul. parter, lok. J. •16, 32 Dąbrowskiego Mokotów ul. lok. parter, • J. Mokotów 32 16, Dąbrowskiego ul. lok. tel. parter, J.22Dąbrowskiego 22 32 16, ul. 498 tel. J. lok. parter, ul. Dąbrowskiego 75 2216, 32 J.40 498 tel. Dąbrowskiego lok. parter, 75 22 16, 3240 498 parter, tel. lok. 7522 32 40 parter, 498 lok. 16, tel. parter, 32 22lok. 40 498 tel. 32 75 lok. 22 40 tel. 498 32 75 tel. 498 40ul. 22 tel. 498 4022 498 40 75 40 ••Muranów 16, piętro, tel. 882 191 921 ••A,Ostrołęka ul. 4/6 tel. 307 00533 45Warszaws Kozienice Kozienice •ul.Insurekcyjna Kozienice Warszawska ul. •22 Warszawska Kozienice •15 Warszawska Kozienice ul. •15 Kozienice Warszawska 15Kozienice Warszawska • ul. Kozienice 15 tel. Warszawska •29533 Kozienice ul. 15 tel. Warszawska 144 ul. 312 15 tel. 144 ul.533 312 Wars 1514 te Mokotów • Mokotów •ul. Mokotów ul.Andersa Wołoska • ul. Mokotów Wołoska 137, •Iul. Mokotów budynek Wołoska 137, • gab. ul. Mokotów budynek Wołoska A,137, •19 parter Mokotów ul. budynek A, Wołoska • 137, parter Mokotów ul. •budynek A, Wołoska Mokotów 137, parter ul. tel. budynek Wołoska A,22 137, ul. parter 353 tel. Wołoska budynek ul. A, 137, 06 22parter Wołoska 20 353 tel. budynek 137, A, 06 22parter 20 353 budynek 137, tel. 0622 parter budynek 20353 tel. A,• parter 06 22A, 20 353 tel. parter 06 22 20 tel. 353 06 tel. 353 20ul. 22 06 tel. 353 202206 353 20 06•ul. 20

••Ochota 1a F, IMuranów piętro, gab. 269 tel. 22882 243 16 98 ••Płock 7, I882 piętro tel. 486 Ostrołęka • 19 Ostrołęka •ul.Chemików Ostrołęka Insurekcyjna ul. •882 Insurekcyjna Ostrołęka ul. •4/6 Insurekcyjna Ostrołęka ul. •4/6 Ostrołęka Insurekcyjna •ul. 4/6 Ostrołęka Insurekcyjna • ul. Ostrołęka 4/6 tel. Insurekcyjna •662 29 Ostrołęka ul.235 307 4/6 tel. Insurekcyjna 00 29 ul. 45 307 Insurekcyj tel. 4/6 ul.00 29 Insur 45 4/6 307 te Muranów • Muranów •ul. Muranów ul.Banacha Andersa • ul. Muranów Andersa 16, •BLOK ul. Muranów I piętro, Andersa 16, • Iul. gab. piętro, Andersa 16, •19 Muranów Iul. gab. piętro, Andersa •16, 19 Muranów ul. Igab. •piętro, Andersa Muranów 16, 19ul. Itel. gab. piętro, Andersa 16, ul. 19 tel. IAndersa 191 gab. piętro, ul. 16, 882 921 19 Andersa Itel. 191 piętro, gab. 16,882 921 I19 piętro, 16, gab. 191 tel. I 882 921 piętro, 19gab. tel. 191 gab. 882 921ul. tel. 191 19 882 921 tel. 191 921 tel. 191 tel. 921 191 882 921 191 921 ••Ochota ul. Szczęśliwicka 36, piętro II, w korytarzu RTG tel. 22 392 75 39 • Płock ul. Miodowa 2, I piętro, gab. 144 tel. 24 364 38 08 •BLOK Płock •F, 16 Płock •ul.16 Płock Chemików ul. •269 Chemików Płock ul. •16 Itel. Chemików piętro Płock 7,16 ul. •I243 piętro Płock Chemików 7,•ul. I Płock piętro Chemików •7,ul. Płock Itel. piętro Chemików • 662 Płock ul. 7, Itel. Chemików 235 piętro 662 ul. 486 7,Chemików tel. I235 piętro ul.662 7, 486 Chem I pi 23 te Ochota • Ochota • Ochota ul. Banacha • ul. Ochota Banacha 1a • ul. BLOK Ochota Banacha 1a•F,BLOK ul. Ochota I piętro, Banacha 1a • F,Ochota BLOK ul. I gab. piętro, Banacha • 1a Ochota F,269 ul. BLOK I•gab. piętro, Banacha Ochota 1a269 ul. F,BLOK tel. Igab. Banacha piętro, 22 1a ul. 269 F,243 tel. BLOK Banacha I gab. piętro, ul. 1a 16 22Banacha F, BLOK 98 243 269 tel. Igab. 1a piętro, 16 22F, BLOK 98 243 269 1a Itel. piętro, gab. 16 F, 22 98 I269 243 piętro, tel. gab. 22 I piętro, 269 98 gab. 243 tel. 22 269 gab. 98 tel. 243 22 16 tel. 243 987, 22 243 9822 98 16 98

••Praga parter, gab. 16, tel. 22 498 74 80 •korytarzu Wołomin ul. Gdyńska 1/3, gab. tel. 602, 01 •75 Płock •II,RTG Płock •ul. Płock Miodowa ul. •22 Miodowa Płock 2, ul. I22 •75 piętro, Miodowa Płock 2,922I75 ul. •gab. piętro, Płock Miodowa 2, 144 I•gab. ul. piętro, Płock Miodowa 144 2,• Igab. ul. Płock piętro, tel. Miodowa •22 144 2,24 Płock ul. I245 gab. piętro, 364 tel. Miodowa 38 24 ul. 144 Igab. 08 364 Miodowa piętro, tel. ul. 2,38 24 144 Miod I pię 08 364 gab te2 Ochota • Ochota •ul. Ochota ul.Ostrołęcka Szczęśliwicka • ul. Ochota Szczęśliwicka •4,ul. Ochota 36, Szczęśliwicka piętro • ul. Ochota 36, Szczęśliwicka II, •piętro wOchota ul. korytarzu 36, Szczęśliwicka •II,piętro Ochota wul. korytarzu •36, Szczęśliwicka Ochota RTG II, piętro wul. korytarzu tel. 36, Szczęśliwicka RTG II, 22 ul. piętro w392 tel. Szczęśliwicka korytarzu 36, RTG ul. 75 22 II,piętro Szczęśliwicka w 39 392 tel. 36, korytarzu 75 RTG 22 II, piętro 39 w 392 36, tel. II, piętro RTG 22 36, w39392 korytarzu tel. piętro 75 w 22korytarzu 39 II, 392 tel. wRTG 75 korytarzu 22 39 tel. 392 RTG 75 tel. 392 RTG 39 tel. 392 39 392 39 75 39 ••Praga 128, IIparter, piętro, gab. Egab. 254, tel. 2222 245 59 ••4,Zwoleń ul. 15 agab. tel. 307 01 Wołomin • 74 Wołomin •ul. Wołomin Gdyńska ul. •22 Gdyńska Wołomin 1/3, ul. •74 Gdyńska Wołomin 1/3, 974 ul. •gab. Wołomin Gdyńska 1/3, 9•ul. gab. Wołomin Gdyńska 1/3, •9 ul. Wołomin gab. tel. Gdyńska •48 1/3, 22 Wołomin 9ul. 245 tel. gab. Gdyńska 1/3, 60 22 ul. 94001 245 Gdyńska tel. gab. ul. 1/3, 60 22 Gdyń 9 01 gab 245 te 1 Praga • Praga•ul. Praga ul.Szaserów Ostrołęcka • ul. Praga Ostrołęcka • 4, ul. Praga Ostrołęcka •4,ul. Praga parter, gab. Ostrołęcka • 4, 16, Praga ul. parter, Ostrołęcka • Praga 16, 4,ul. gab. •parter, Ostrołęcka Praga 16, ul. 4, tel. gab. parter, Ostrołęcka ul. 16, 4, 498 tel. Ostrołęcka gab. parter, ul. 74 2293 4, Ostrołęcka 16, 80 498 tel. parter, gab. 74 22 4,80 16, 498 parter, gab. tel. 7422 parter, 16, 80 gab. 498 tel. 16, 22 gab. 80 498 tel. 16,Krakowska 74 22 80 tel. 498 74 tel. 498 80 22 tel. 498 80 22 498 80 74 80

••Praga I piętro, 26ul. tel. 392 67 •128, Żuromin ul. 56, I22 piętro, 11 tel. 307 Zwoleń •gab. Zwoleń •ul.Szpitalna Zwoleń Krakowska ul. •22 Krakowska Zwoleń 15 •59 Krakowska aZwoleń ul. •gab. a93 Zwoleń Krakowska 15 •ul. aKrakowska • 15 ul. Zwoleń tel. aKrakowska •2348 Zwoleń ul. 15 307 tel. Krakowska a 0301 48 ul.45 15 40 307 Krakowsk tel. aul.01 48 Krak 1540 307 ate Praga • Praga•ul. Praga ul.Dąbrowszczaków Szaserów • ul. Praga Szaserów •128, ul. Praga Szaserów II 5A, piętro, 128, • ul. Praga IISzaserów gab. piętro, •128, Praga ul.gab. EIISzaserów •254, gab. piętro, Praga 128, E• 254, IISzaserów Praga gab. piętro, 128, ul. tel. ESzaserów 254, II22 gab. 22 piętro, ul. 128, 245 tel. Szaserów E05 IIul. 254, 59 22 gab. 128, piętro, Szaserów 93 245 tel. EII 254, 128, 59 piętro, 22 gab. 93 245 IItel. E•piętro, gab. 59 254, 22 II93245 piętro, Etel. 254, 59 22E93 gab. 245 tel. 254, 59 E 22 254, 93 tel. 245 59 tel. 245 93ul. tel. 245 932215 59 245 59 93Zwoleń ••Służewiec ul. Jadźwingów 9, I piętro tel. 22 299 15 45 •gab. Żuromin • 05 Żuromin •ul.05 Żuromin Szpitalna ul. •26 Szpitalna Żuromin 56, ul. •05 Itel. Szpitalna piętro, Żuromin 56, ul. •I392 gab. piętro, Żuromin Szpitalna 56, •ul. I gab. Żuromin piętro, Szpitalna 56, •11ul. Żuromin Igab. tel. piętro, Szpitalna • 56, 23 Żuromin 11 ul.307 Itel. gab. Szpitalna piętro, 03 23 ul. 56, 1145 307 Szpitalna tel. Igab. piętro, ul.56, 03 23 Szpit 11 45 I307 pi te g Praga • Praga• Praga ul. Dąbrowszczaków • ul. Praga Dąbrowszczaków • ul. Praga Dąbrowszczaków •5A, ul. Praga I piętro, Dąbrowszczaków •5A, Praga ul.I gab. piętro, Dąbrowszczaków • 5A, Praga 26 ul. •I gab. piętro, Dąbrowszczaków Praga 5A, ul. 26tel. Igab. Dąbrowszczaków piętro, 22 ul. 5A, 26 392 tel. Dąbrowszczaków I gab. ul. piętro, 05 225A, Dąbrowszczaków 67 392 26 tel. Igab. piętro, 05 22 5A, 67 392 26 tel. I piętro, 05 5A, 22 67 I392 26 tel. piętro, 5A, gab. 22 I piętro, 26 67 392 gab. tel. 22 26 gab. 67 tel. 392 22 05 tel. 392 67 22 392 67 2205 67 0511 67 ••Solec 99, II •piętro gab. 23 tel. 392 68 40 Służewiec • Służewiec •ul. Służewiec ul.Solec Jadźwingów • ul. Służewiec Jadźwingów ul. Służewiec 9,Jadźwingów I piętro • ul. 9, Służewiec IJadźwingów piętro • Służewiec ul. 9, IJadźwingów •piętro Służewiec ul. 9, • IJadźwingów Służewiec piętro ul. tel. 9,Jadźwingów I22 piętro 22 ul. 299 tel. 9, Jadźwingów ul. I 15 22 piętro Jadźwingów 45 299 9, tel.I piętro 15 229, 45 299 tel. I piętro 15 9,22I45 piętro 299 tel. 15 22 45 299 tel.15 2245 tel. 29922 15tel. 299 45 22 15 tel. 299 452215299 4515 45 ••Śródmieście IISolec piętro gab. 266 tel. 2222 425 67 Solec• Solec•ul. Solec ul.Koszykowa Solec • ul. Solec 99, Solec II•78, piętro ul. Solec 99, II•gab. piętro ul. Solec 99, 23 Solec II•gab. piętro Solec ul.99, 23 Solec • IIgab. Solec piętro ul. •99, 23 Solec Solec IIgab. ul. piętro tel. 99, Solec 23 IIul. gab. piętro 392 tel. 99, Solec ul. 23 68 22 II 06 gab. piętro Solec 99, 40 392 tel.II23 68 22 99, piętro gab. 40 392 IItel. 23 piętro 68 gab. 2240392 tel. 23 gab. 68 2223 40 392 tel.68 2240 tel. 39222 68tel. 392 40 22 68 tel. 392 402268392 4068 40

INFOLINIA: 81 471 40 04 ••Śródmieście 31,Koszykowa piętro, 112 tel. 392 75 86 INFOLINIA: INFOLINIA: INFOLINIA: INFOLINIA: 81 INFOLINIA: 81 471 471 40 INFOLINIA 471 81 INFOLIN 40 0481 471 40 0481 471 04 40 84 Śródmieście • Śródmieście •ul. Śródmieście ul.Nowowiejska Koszykowa • ul. Śródmieście Koszykowa • ul. 78, Śródmieście III piętro •78, ul. Śródmieście IIKoszykowa gab. piętro •gab. 78, Śródmieście ul. 266 IIKoszykowa gab. •piętro Śródmieście 78, ul. 266 • Koszykowa IIgab. Śródmieście piętro ul. 78, 266 tel. Koszykowa II22 gab. 22 piętro ul. 78, 425 tel. Koszykowa 266 ul. IIgab. 67 22 piętro Koszykowa 78, 06 425 tel. 266 II67 22 gab. piętro 78, 06 425 tel. II266 78, piętro gab. 6722II06425 266 piętro tel. gab. 67 22266 gab. 06 425 tel. 67 266 2206 tel. 425INFOLINIA: 22 67tel. 425 06 22 67 tel. 425 062267425 0667 INFOLINIA: 0681

www.sluchmed.pl www.sluchmed.pl www.sluchmed.pl www.sluchmed.pl www.sluchmed www.sluchme www.sluch www.sluc www.sl www.

••Śródmieście 5,31, I piętro, gab. 27 tel. 2222 392 75 Śródmieście • Śródmieście •ul. Śródmieście ul.Nowowiejska Nowowiejska • ul. Śródmieście Nowowiejska • ul. Śródmieście Nowowiejska I•piętro, ul. Śródmieście 31,Nowowiejska •I gab. piętro, Śródmieście ul. 31,Nowowiejska 112 • I gab. Śródmieście piętro, ul. •31, 112 Nowowiejska Śródmieście Igab. ul. piętro, tel. 31, Nowowiejska 112 ul. I gab. piętro, 392 tel. Nowowiejska 31, ul. 112 75 22I86 gab. Nowowiejska piętro, 86 392 tel. 31,112 75 22 I piętro, gab. 86 392 31, tel.I112 75 piętro, 22 31, gab. 86392 tel. I piętro, 112 gab. 75 22 86 392 tel. 112 gab. 75 22112 86 tel. 39222 75tel. 392 86 22 75 tel. 392 862275392 8675 86 • Śródmieście • Śródmieście • Śródmieście ul. Nowowiejska • ul. Śródmieście Nowowiejska • ul. Śródmieście 5,Nowowiejska I piętro, • ul. Śródmieście 5, Nowowiejska I •gab. piętro, Śródmieście ul. 5,27 Nowowiejska •I gab. piętro, Śródmieście ul. •27 5,Nowowiejska Śródmieście Igab. piętro, ul.tel. 27 5, Nowowiejska I22 gab. ul. piętro, 392 tel. Nowowiejska 5, 27 ul. 75 22 Igab. piętro, Nowowiejska 86 392 tel. 5,27I75 22 piętro, gab. 86 392 5,tel. I27 piętro, 75 gab. 22 5,86 I392 tel. piętro, 27gab. 75 22 86 27 392 gab. tel.75 22 2786 tel. 39222 75tel. 392 86 22 75 tel. 392 862275392 8675 86 xxxxx SLUCHMED 5x3 Warszawa 29.08.indd 1

xxxxx

2016-08-17 10:03:02

xxxxx


5

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

Las Vegas a’la Wyborcza Jubileusz Bogdan Żmijewski

Budowa kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w 1986 r. przy nieistniejącej jeszcze alei Komisji Edukacji Narodowej.

Pamiętam, jak niedawno Tomasz Urzykowski, dziennikarz „Gazety Stołecznej” – warszawskiego dodatku „Gazety Wyborczej” grzmiał w publikacji prasowej i groził palcem na bilbordach, że będzie zwalczał tych, co chcą deprecjonować zabytki, umieszczając na nich lub blisko nich reklamy, a szczególnie wielkoformatowe. Wyszło śmiesznie, bo widziałem bilbordy z jego podobizną i powyższymi groźbami zasłaniające zabytkowy budynek Muzeum Niepodległości, czy Kościół Garnizonowy przy ul. Czerniakowskiej. Bilbordy te postawiła tam firma AMS – spółka-córka Agory - wydawcy „Gazety Wyborczej”. Gdy wytknąłem to „Gazecie Wyborczej”, to plansze z Tomaszem Urzykowskim zniknęły, ale

same bilbordy zostały. Na tym się jednak nie skończyło. Firma ta ostatnio postanowiła uaktywnić się na rynku bilbordowym, zabiegając o kolejne realizacje, a nawet starając się zagwarantować możliwość realizacji bilbordów w nowo uchwalanych planach miejscowych. W tym celu złożyła uwagi do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ronda Wiatraczna cz. II, tj. tam, gdzie jest zlokalizowany kompleks zabytkowych budynków byłego Wydziału Weterynarii SGGW. Obecnie znajduje się tam siedziba Symfonii Varsovia, ma być rewitalizowana i rozbudowana z udziałem środków z Unii Europejskiej. Firma AMS, składając uwagi, zażądała dopuszczenia w planie megabilbordów, które by miały powierzchnię 18 m kw.,

Fot. Andrzej W. Kaczorowski

a nie 3 m kw. jak w projekcie planu i wysokość 10 m, a nie 4,5 m jak w planie. AMS zażądał wykreślenia przepisów, by reklamy nie zasłaniały pomników, latarni, drzew oraz by zwiększyć dwukrotnie powierzchnię reklam na kioskach i wiatach przystankowych (dzierżawionych przez AMS). AMS zawnioskował też, by dopuścić tablice i urządzenia reklamowe o zmiennej ekspozycji elektronicznej (migające). Plan dopuszcza reklamy tylko na terenach ulic i placów, lecz AMS zażądał, by można było reklamami obwiesić wszystkie tereny i budynki. Wychodzi na to, że Agora chce z Warszawy zrobić Las Vegas. Panie Tomaszu Urzykowski, gdzie Pan jesteś? Dlaczego Pan nie protestuje?

8 stycznia 1977 r. pierwsze klucze do mieszkania przy ul. Puszczyka 5 otrzymał Wacław Oświt, pracownik KBM Południe. To wydarzenie przyjęte zostało jako umowna data początku Ursynowa. Z okazji 40-lecia na zewnętrznej elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów została uru- wie powstawać osiedla mieszchomiona instalacja świetlna in- kaniowe i bloki z tzw. wielkiej formująca o jubileuszu. Obchody płyty. W 1994 powstała Gmina obejmą 2017 rok, w tym wiele imprez edukacyjnych kulturalnych i sportowych. - Na naszych oczach nastąpił skok cywilizacyjny, a Ursynów zmienił się nie do poznania – dziś Firma Fizjo Med Poland istnieje jest miejscem życia ambitnych, od ponad 19 lat .Zajmujemy się twórczych i nowoczesnych Polarehabilitacją kręgosłupa i staków. To dla nich staramy się stwowów. W skład zespołu terapeurzyć najatrakcyjniejsze i wygodne tycznego wchodzi lekarz ortomiejsce do życia oraz zapewnić peda i wysoko wykwalifikowani ofertę odpowiadającą ich wyfizjoterapeuci oraz dietetyk. maganiom – powiedział Robert Specjalizujemy się w rehabiKempa, burmistrz Ursynowa. litacji bólów kręgosłupa, dysObszar dzisiejszej dzielnicy kopatii, rwy kulszowej i barkoUrsynów włączono do Warszawej, bólu stawów biodrowych, wy w 1951 roku. Nazwa pochokolanowych i barkowych, kolejnym przejawem tracenia dzi od drugiego imienia Juliana zespołu ścieśni nadgarstka. wiarygodności i kurczenia się Ursyna Niemcewicza, który na W leczeniu tych schorzeń osiągaNaszego Ursynowa. tym terenie posiadał mająteczek. my najlepsze rezultaty. Cieszymy się bardzo dobra opinią i zaufa(aro) W 1975 roku zaczęły na Ursynoniem pacjentów.

synowian w życiu społecznym i politycznym. Założyciele OU opracowali dwunastopunktową deklarację: otwartość na dialog; zrównoważony rozwój; otwarty urząd; przyjazna przestrzeń; wzmocnienie ustrojowe dzielnicy; zrównoważony, bezpieczny transport i mobilność; zieleń Ursynowa; własna nieruchomość; otwarta edukacja; społeczny Ursynów; budowanie świadomości. OU ma aspiracje polityczne, chce w najbliższych wyborach samorządowych zdobyć minimum pięć mandatów w Radzie Dzielnicy. Przewiduje utworzenie grup sąsiedzkich, działających na poszczególnych obszarach dzielnicy, oraz grup problemowych, zajmujących się wybranymi zagadnieniami. Zarząd stowarzyszenia będzie mógł też powołać „społecznych radnych”, którzy wesprą mieszkańców w rozwiązywaniu problemów w ich sąsiedztwie. Nowe stowarzyszenie będzie więc konkurować z PO, PiS, Projektem Ursynów, Inicjatywą Mieszkańców Ursynowa oraz z Naszym Ursynowem. Powstanie Otwartego Ursynowa jest

Pierwszy spółdzielca

W dniach 12–13 grudnia VI Kongres Spółdzielczości, najwyższy organ samorządu spółdzielczego, wybrał stuosobowe Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został Jerzy Jankowski. 10 stycznia 2017 r. Zgromadzenie Ogólne wybrało Mieczysława Grodzkiego na prezesa Zarządu KRS. Mieczysław Grodzki znany jest w strukturach spółdzielczości ban-

(aro)

Zapisy na rehabilitację kręgosłupa i stawów

Zaczynają od nowa Kilkanaście osób zorganizowało zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” - czwartej pozarządowej organizacji społeczno-politycznej w tej dzielnicy. Wśród założycieli znaleźli się radni Leszek Lenarczyk i Paweł Lenarczyk oraz Piotr Skubiszewski, do niedawna wiceprezes „Naszego Ursynowa”. Po kilku latach przynależności do NU spostrzegli, że organizacja „odeszła od pierwotnych ideałów”. Chcą mieć wpływ na sposób rozwoju dzielnicy. Twierdzą, że „Otwarty Ursynów” to otwartość na ludzi, mieszkańców, na nowe pomysły, idee, na współpracę z różnymi środowiskami społecznymi i politycznymi. Ursynów ma być przyjaznym miejscem, które rozwija się zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju. Celem jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy poszanowaniu zasobów naturalnych, przestrzeni publicznej, racjonalności w wydawaniu środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego oraz zwiększaniu udziału ur-

Warszawa-Ursynów, wyodrębniona z Mokotowa. Obok prezentujemy znak graficzny 40-lecia Ursynowa. Opracował go Krzysztof Niemirka, a wybrali mieszkańcy dzielnicy w elektronicznym głosowaniu. Projekt ten uzyskał 72,04 % oddanych głosów.

kowej, w tym jako przewodniczący Rady Banku Spółdzielczego w Piasecznie a także Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”. - Przed nowym Zarządem KRS stoi wiele zadań – mówi Mieczysław Grodzki. – Wśród nich jest skoordynowana współpraca kilkunastu branż spółdzielczych dla wspólnego dobra. W Polsce jest mnóstwo dobrych i bardzo dobrych spółdzielni. Moją troską będzie poprawienie wizerunku spółdzielni poprzez rzetelną i aktualną informację, usuwanie krzywdzących stereotypów. Usprawnienia wymaga informowanie o działaniach Krajowej Rady Spółdzielczej. Chciałbym też uruchomić mechanizmy aktywizujące solidaryzm spółdzielczy. Aby spółdzielcza forma gospodarowania i samorządu przynosiła większy pożytek Polsce i Polakom niezbędna jest aktywność w procesach legislacyjnych. (aro)

W dniach 19-27.01 będziemy prowadzić zapisy na konsultacje i rehabilitację. Zapraszamy. Rejestracja wizyt : Warszawa ul. Różana 51 tel. 22 498 18 55 Warszawa ul. Tkaczy 13 tel. 22 666 05 77

konsultacji powiedział będzie trudno, ale jeśli jest Pan zdeterminowany to spróbujmy .Udało się uniknąłem operacji .Jestem szczęśliwy. Dziękuję . Jan: Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi normalnie funkcjonować .Po serii zabiegów w Fizjo Med Poland wszystko ustąpiło! Znów mogę normalnie funkcjonować prosto i bezboleśnie Polecam. Zosia Bóle odcinka szyjnego wywoływały u mnie okropne migreny. Trafiłam do specjalistów z Fizjo Med Poland i odbyłam rehabilitację. Od czasu zakończenia terapii nie mam dolegliwości teraz ćwiczę w domu. Polecam!

Oto kilka opinii naszych pacjen- Anna : Od kilku lat bolały mnie kolana, tów: poszłam na konsultację nie wierząc w szansę poprawy. ZdecydoZygmunt: Lekarz neurochirurg wydał wyrok wałam się na rehabilitację i do operacja kręgosłupa szyjnego. dzisiaj nie mogę uwierzyć bóle Byłem załamany. Szukałem in- ustąpiły. Mogę spać w nocy, nych rozwiązań .Trafiłem do Pana a w dzień chodzić bez bólu. Polecam wszystkim. Narosza w Fizjo Med Poland. Po

Więcej opinii znajdziecie Państwo na: www.fizjomedpoland.pl www.youtube.pl fizjo med poland www.znanylekarz.pl krzysztof narosz


6

www.poludnie.com.pl

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

Kolędowanie z Natalią Niemen

Biegać każdy może

Anna Tomasik

Mimo zimowej scenerii w niedzielę 15 stycznia było na Bielanach gorąco. Nic dziwnego, emocje wzrastały z godziny na godzinę. Tego dnia rozegrano bowiem XXXIV Bieg Chomiczówki oraz XII Bieg o Puchar Bielan. Uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły na dwóch dystansach. W Pucharze Bielan, o który rywalizowało tysiąc uczestników było do przebiegnięcia 5 kilometrów. W mającym dłuższą tradycję Biegu Chomiczówki udział mogło wziąć 1500 zawodników. Trzykrotnie dłuższy był też dystans. Chętnych do udziału w zmaganiach było więcej niż przewidywał limit. Na krótszym dystansie pobiec mógł każdy, kto miał więcej niż 12 lat. Na dłuższym warunkiem było ukończenie 16 lat. Górnej granicy wieku nie przewidziano. Zagwarantowano za to nagrody dla najstarszej zawodniczki i zawodnika. Otrzymali oni pamiątko-

we statuetki. Innym z warunków było zmieszczenie się przez biegaczy w limicie czasu. Aby zostać sklasyfikowani zawodnicy musieli pokonać 5 kilometrów w czasie nie dłuższym niż 50 minut, a trasę 15 kilometrową w czasie nie przekraczającym 2,5 godziny. Jak się okazało, nie było z tym problemów. Grzegorz Pietruczuk, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany, biorący udział w zawodach regularnie od wielu lat, nie krył satysfakcji. – Impreza cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem – skomentował. – W zawodach startują zawodnicy trenujący regularnie, jak również miłośnicy biegania. Pojawiają się też nowe ekipy. W tym roku po raz pierwszy wystąpili na przykład biegacze zgłoszeni przez Stowarzyszenie „Razem dla Bielan” i poszło im całkiem dobrze - zauważył przeglądając wyniki. Zwycięzcą Biegu o Puchar Bielan został Arkadiusz Gardzielewski

Szanowni Państwo, Kochani Przyjaciele! Zakończyła się Ogólnopolska Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2016. Życzliwym i oddanym Akcji za Dar Serca serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Darczyńcom, Wolontariuszom, Kierowcom, dziękujemy Mediom, współorganizatorom Akcji, Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom, którzy udostępnili miejsc w swoich sklepach: Spółdzielni Spożywców MOKPOL, SUPERSAM, Sklepom Biedronka, Centrum Handlowo Rozrywkowego Sadyba Best Mall, Aldik . Dziękujemy mokotowskiemu Samorządowi Urzędu Dzielnicy Mokotów, Szkołom, Przedszkolom, które brały udział w Akcji. Dziękujemy za gościnę Restauracji Café Mozaika, która współorganizowała z nami imprezy dla dzieci. Szczególne podziękowanie składamy Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Pani red. Ewie Dados – pomysłodawczyni tej Akcji oraz całej „otoczce” pracujących Wolontariuszy w Lublinie i współpracujących z nami. W imieniu wszystkich obdarowanych dzieci i rodzin składamy niski ukłon, bo marzenia oczekujących przyjścia św. Mikołaja zostały spełnione. W 2017 r. zachęcamy do Akcji PDPZ inne Dzielnice naszej Stolicy. Wszędzie są dzieci wraz z rodzinami oczekujące pomocy. Z Nowym 2017 Rokiem zdrowia i wszelkiej pomyślności w każdej dziedzinie Życzy Zofia Różycka Kawaler Orderu Uśmiechu Szef Oddziału Biura Akcji „PDPZ” dla m.st. Warszawy i woj. mazowieckiego oraz Sztabu Nr 2

z czasem 14.58. Bieg Chomiczówki wygrał natomiast Robert Głowala pokonując 15 kilometrów w czasie 48.24. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe medale. Rozlosowano też upominki. Zawodnikom, którzy zajęli w klasyfikacji generalnej miejsca od 1 do 3, wręczono Puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany. Były ponadto nagrody od sponsorów. Otrzymali je najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych. Jak widać po tegorocznej imprezie, bieganie na Bielanach staje się coraz popularniejsze. Styczeń nie odstrasza. Potwierdza to sposób, w jaki odpowiadali uczestnicy na pytanie, dlaczego biorą udział w styczniowych zawodach. Większość twierdziła, że nie ma lepszej recepty na zdrowie i sposobu na zimowe chłody niż bieganie. Władysław Adamski

Śpiewanie kolęd dopuszcza się do Święta Ofiarowania Pańskiego, które przypada 2 lutego. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że najpopularniejszą kolędą o zasięgu międzynarodowym jest powstała w 1818 roku „Cicha noc”. Jej twórcami są Józef Mohr, wikary kościoła w alpejskim miasteczku Oberndorf koło Salzburga oraz Franz Xaver Gruber, organista. Do tej pory przetłumaczona została na ponad trzysta języków i dialektów. Zarówno „Cichą noc”, jak i wiele innych kolęd mogliśmy usłyszeć niedawno w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów przy ulicy ks. Markiewicza na Bemowie. Tym razem w świat najpiękniejszych kolęd i pastorałek zabrali nas Natalia Niemen z mężem Mate. O oraz Głyk P.I.K. Trio. – Tradycja kolędowania jest bardzo długa. Dzisiaj będziemy śpiewać zarówno nasze bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki, jak i z tradycji różnych narodów. I chociaż te tradycje narodowe są w każdym rejonie świata inne, odmienne, i te kolędy w różnych okolicznościach powstawały i śpiewane były, to wszystkie one mówią o cudzie, jakim jest narodzenie Chrystusa – podkreślił Mate. O czyli Mateusz Otremba, kompozytor, autor tekstów i wokalista, który okazał się nie tylko znakomitym gitarzystą, ale i świetnym konferansjerem. Podczas koncertu zabrzmiały również najpiękniejsze kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe z całego niemalże świata, m.in.: ukraińskie, angielskie, niemieckie, irlandzkie i sycylijskie. Dość wymienić: „Słuchaj, brzmi aniołów śpiew” – popularna anglosaska kolęda, którą w XIX wieku zaczęto śpiewać na

melodię zaczerpniętą z kompozycji „Festgesang” WoO  9 z 1840 roku (cz. 2, pieśń  „Vaterland, in deinen Gauen”) autorstwa Feliksa Mendelssohna, niemieckiego kompozytora epoki romantyzmu; „Głos wdzięczny z nieba wychodzi” – pieśń adwentowa według melodii gregoriańskiej z VII wieku ze słowami z XVII wieku; „O błogosławiony” – kolęda sycylijska nieznanego autora; „Niebo wykrzykuj” – kolęda z XVIII wieku, do której słowa napisał Gerhard Tersteegen, niemiecki pisarz i teolog czy też „Radość dziś nastała” – kolęda z początku XX wieku, śpiewana na ukraińską melodię ludową. Co ciekawe, wszystkie zagraniczne kolędy artyści zaprezentowali w tłumaczeniach polskich. Te pełne wrażliwości i niekłamanej religijności teksty w połączeniu ze znakomitą muzyką i świetną aranżacją oraz charyzmą Natalii Niemen i charakterystycznym głosem Mate.O nadały projektowi energię, swoisty klimat i były prawdziwą ucztą duchową. A bogactwo instrumentów, jak chociażby wibra-

fon, gitara akustyczna, skrzypce czy moja ukochana grecka buzuki stworzyły niepowtarzalne brzmienie. Trudno przy okazji nie wspomnieć, że „Rodzinne kolędowanie” to interesujący projekt muzyczny, który porywa również do przeżywania radości poprzez wspólne śpiewanie, taniec, klaskanie. Bo kiedy rozbrzmiały pierwsze takty kolędy „Raduj się świecie” G. F. Händla emocje słuchaczy sięgnęły zenitu. Jedni kołysali się w rytm muzyki, drudzy tańczyli z małymi dziećmi na rękach. Było radośnie i świątecznie. Zespół wystąpił w składzie: Natalia Niemen – głos, altówka; Mate.O – głos, gitara akustyczna, buzuki; Irek Głyk – wibrafon; Kinga Głyk – gitara basowa; Patryk Głyk – perkusja; Paweł BZIM Zarecki – instrumenty klawiszowe; Kasia Gacek–Duda – skrzypce, flety. Organizatorem koncertu „Rodzinne kolędowanie” był Urząd Dzielnicy Bemowo. Fot. Anna Tomasik

Centrum Lokalne na Mokotowie dokończenie ze strony 1 Podczas ogłoszenia wyników 5 grudnia br. w Nowym Teatrze sędziowie konkursu zauważali, że prace reprezentowały relatywnie wyrównany poziom. W większości przedstawione koncepcje proponowały przekształcenie terenu skweru S. Broniewskiego „Orszy” przy zachowaniu istniejącego drzewostanu, natomiast w przypadku fragmentu parku Morskie Oko zmiany istniejącego zagospodarowania były ograniczone do minimum. W każdej z prac konkursowych można było jednak odnaleźć ciekawe i nadające jej indywidualny charakter elementy zagospodarowania, rozwiązania przestrzenne czy programowe. Zgodnie z intencją organizatora uczestnicy zaproponowali w pracach konkursowych ciekawe i często rozbudowane zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu Centrum Lokalnego „Orszy”. Autorzy pracy zaproponowali spójny i interesujący sposób kształtowania obszaru opracowania, któ-

ry sprzyja przestrzennej i funkcjonalnej integracji całości Centrum Lokalnego. Na szczególne uznanie zasługuje warsztat projektowy oraz umiejętność łączenia wysokiej jakości rozwiązań przestrzennych z przemyślanym i bogatym programem funkcjonalnym i społecznym. Proponowane kształtowanie skweru „Orszy” oraz parku przed Pałacem Szustra dokonane jest za pomocą prostych, ale dobrze przemyślanych środków, porządkujących przestrzeń i nadających jej miejski charakter bez utraty wartości terenu zieleni. Układ zróżnicowanych funkcji po stronie skweru Orszy zapewnia właściwe ramy do proponowanych funkcji i otwiera możliwości dalszego, w tym partycypacyjnego, kształtowania pasa przestrzeni wzdłuż Małej Puławskiej oraz w układzie dwóch pasów funkcjonalnych pomiędzy proponowanymi pawilonami. Interesujące i wartościowe jest zaproponowanie rozwiązań dla pasm zieleni obramowujących przestrzeń parku przed Pałacem Szustra po stronie północnej i południowej i zróżnicowanie tych przestrzeni – nadanie

charakteru społecznego i bardziej reprezentacyjnego, spacerowego. O społecznych i integracyjnych funkcjach przestrzeni pomyślano holistycznie, kompleksowo, dedykując każdą proponowaną zmianę jej użytkownikom, począwszy od rozwiązań komunikacyjnych (przeniesienie przystanków, uspokojenie ruchu), architekturę pawilonów – zjeżdżalnie, punkty widokowe, taras, miejsca wspólnego spożywania posiłków, po proponowane szpalery grusz, otwarte, niewygro-

dzone place zabaw i inne aktywizujące lokalną społeczność zaplanowane miejsca spotkań. Autorzy pracy proponują tworzenie przez mieszkańców rabat sąsiedzkich, ogrodów społecznych, co ważne, także po stronie parku przy Pałacu Szustra. Proponują ciekawe scenariusze działań Centrum Lokalnego, m.in.: powstanie pawilonu społecznego, bazary, potańcówki, festyny, a zimą: lodowisko i wspólne Wigilie.

Biblioteka Multimedialna dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI ul. Tyniecka 40

19.01 godz. 18.00 – koncert noworoczny Musical Stories w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. TeatrScena, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87-89

20.01. godz. 19.00 – Albert Camus „Uppadek”; 20 i 21.01. godz. 16.00 – kabaret literacki Dodo. Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14

21.01. godz. 18.00 - Kino Dokumentu: „Łowcy miodu”, reż. Krystian Matysek i spotkanie z realizatorami; 29.01. godz. 16.00 - Teatr Za Daleki, bajka „Kapka podróżniczka z wody księżniczka”. Bezpłatne karty wstępu w Domu Sztuki w tym roku od środy poprzedzającej wydarzenie, od godz. 18.00; Galeria: wystawa prac Izabeli Uchman „Na krawędzi słowa”.


7

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

OGŁOSZENIA DROBNE Auto-Moto l Skup Aut w każdym stanie osobowe i dostawcze, całe, rozbite i skorodowane, również z zagubionymi dokumentami. 789 090 573

AGD - RTV l ANTENY - Profesjonalne usługi w dobrej cenie - zadzwoń 501 700 315 l Lodówek naprawa, 22 842-97-06, 602-272-464. l Lodówek, pralek naprawa - 603-047-616, 502-562-444. NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA DOJAZD GRATIS TEL. 508 08 18 08

FINANSE l Gwarantowane 8% rocznie i wypłata odsetek co kwartał. Zarabiaj bezpiecznie jak na lokacie. Tel. 793 130 777

KUPIĘ l Antyki za gotówkę, obrazy, platery, militaria, srebra, zegarki, bibeloty i inne. Antykwariat ul. Dąbrowskiego 1, 22 848-03-70; 601-352-129 l Antyki, znaczki, monety, książki, meble, obrazy. Płacę gotówką 22 235 38 79, 601-235-118 l Antyki, meble, obrazy, porcelanę, platery, srebro, płatne gotówką Antykwariat ul. Narbutta 23; 502 85 40 90, 22 646 32 67 l Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, szable, książki, pocztówki, 601 336 063 l Filatelista - znaczki 516 400 434 l Skup książek, 22 826-03-83, 509-548-582.

NIERUCHOMOŚCI

NAUKA l MATEMATYKA 505 124 181

PRACA - szukam l Ukrainka Sprzątanie 780 072 732

RÓŻNE l Udostępnimy do współpracy w Centrum Warszawy - róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej gabinet stomatologiczny, protetyczny kompletnie wyposażony. Fundacja AK tel. kont. 609 574 472 lub 22 654 60 17 l WRÓŻKA DYPLOMOWANA TANIO 501 623 919

SPRZEDAM l Sprzedam antyki stylowe: serwantka, mała komoda angielska, biblioteka dwudrzwiowa. 515 923 792

l Ag. Dzienna 22.848 99 99 - Duże Zarobki! ( Panie 18-40l ) Puławska 43 m 1. l Firma zatrudni do sprzątania budynków wewnątrz i na zewnątrz 505 101 826 l Recepcjonistki - Ursynów i agenci ochrony - cała Warszawa. 885 855 557 / 009 l Ukrainkę (18-35), Puławska 43/1, masaże

l Tanie pranie dywanów, wykładzin, tapicerki 605 726 258 l Tapicerskie u klienta, 503-300-924. l Tapicerskie także u klienta 501 283 986 l Wylewki agregatem, 668 327 588

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

ul. Mickiewicza 9, lok. U4 przy ul. gen. J. Zajączka tel. 22 241-17-14 office@bsskancelaria.pl pełny zakres spraw przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym: odszkodowania, umowy, sprawy nieruchomości, spadki, rozwody, reprezentacja w sądzie i przed urzędami, profesjonalni pełnomocnicy. Uprzejmie zapraszamy

l Cyklinowanie, malowanie 601 652 879

l Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji, kilkunastoletnie doświadczenie, 501 62 45 62 l Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 502 053 214 l Elektryk - kuchnie 507 153 734 l Elektroawarie 507 153 734 l Hydraulika, gaz - Zenek, 691-718-300. l Komputery - pogotowie, ul. Na Uboczu 3; 22 894-46-67, 602-301-214

POLICJA - 997 i 112

l Gimnastyka seniorów 505 122 514

STRAŻ MIEJSKA - 986

l 698 242 982 MOKOTÓW MASAŻYSTKI DLA PANÓW

STRAŻ POŻARNA - 998 i 112

URODA l Masaże tylko dla Panów! 22 848 99 99. Puławska 43 m 1

POŁUDNIE na Facebook

http://www.facebook.com/ Poludnie.Gazeta POŁUDNIE na Twitter https://twitter.com/ PoludnieGazeta

Spadkowe i małżeńskie spory majątkowe, rozwody Zniesławienia (cywilne) i pomówienia (karne) Obrona przed fiskusem i komornikiem Zasiedzenia, dział gruntów, odszkodowania Reprezentacja w procesach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych

USŁUGI SZKLARSKIE

w zakładzie i u Klienta ul. Puławska 115a al. Zjednoczenia 13 pon. - pt. 10.00 - 18.00 pon. - pt. 9.00 - 17.00 soboty 10.00 - 14.00 tel. 22 834-09-82 tel. 22 843-04-88 690 618 634 www.vitroflex-warszawa.com

vitroflex@gmail.com

l Malowanie 698 431 913 l Malowanie referencje 722 920 650

l OKNA NAPRAWA, regulacje, doszczelnianie 502 431 461 l Pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka, faktura 604 401 161 l POSIADAMY BRYGADY MONTAŻOWE, Świadczymy usługi w zakresie montażu ogrodzeń, schodów, parapetów, kominków, kostki brukowej. Roboty wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników. Prosimy o kontakt tel. 660 446 674

l ZDROWIE l URODA l przyjmujemy zgłoszenia reklamodawców: 22 844 19 15 reklama@poludnie.com.pl

POGOTOWIE - 999 i 112 l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

HANDEL u Społem WSS Śródmieście, Warszawa, ul. Nowy Świat 53 www.wss.spolem.org.pl SDH Hala Mirowska pn-pt 7-20 sob 7-18 pl. Mirowski 1* Sklepy spożywcze: Foksal 12/14, Koszykowa 24, Koszykowa 31, Krakowskie Przedmieście 16/18, Miodowa 23, Mokotowska 67, Nowy Świat 53, Rzeczypospolitej 14, Solec 46, Solec 66, Solidarności 83, Widok 16, Wiejska 20, Wspólna 41, Wyki 11 Sklepy przemysłowe: Andersa 25, Długa 8/14, Mokotowska 67

Pon., śr., czw. 16.00 – 19.00 wt. 8.00- 14.00

INFORMATOR POŁUDNIA

l 22 848 99 99 Ag. Masaże i nie Tylko Puławska/Madalińskiego

Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32 Klientów i telefony przyjmujemy wyłącznie w godzinach:

l CYKLINOWANIE, LAKIEROWANIE SOLIDNIE 692 920 192 l DEZYNSEKCJA, skutecznie, 22 642-96-16.

ZDROWIE

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH I PRAKTYCZNYCH

USŁUGI

l Malowanie, szpachlowal Stabilne, kwaterunkowe, nie, ocieplanie poddaszy, czteropokojowe zamienię na małe 513 137 581 własnościowe 698 168 190 l Ocieplanie poddaszy pianą pur, 668 327 588

PRACA - dam

l Renowacja mebli, 510 266 143

Ul. Puławska 26a - tel. 22 849 23 89 Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin Zaprasza seniorów na ciekawe zajęcia i warsztaty z: ćwiczenia pamięci, tańca, medycyny, historii, turystyki, języków obcych, komputerów, ćwiczeń fizycznych (pilates) i nordick walking. Zapisy na UTW we wtorki 24 i 31 stycznia oraz 7 lutego 2017 w godz. 16.15 - 18.00, ul. M. Grzegorzewskiej 10 (wejście od Rosoła), tel. 22 644 07 97; Informacje na stronie: www.swpr.edu.pl

l Budownictwo l Inwestycje l l Architektura l l Zagospodarowanie przestrzenne l przyjmujemy zgłoszenia reklamodawców: 22 844 19 15 reklama@poludnie.com.pl

BIURA OGŁOSZEŃ: l ul. Puławska 136, pon. - czw. 9.00 - 17.00, pt. 9.00 - 16.00

tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 ogloszenia@poludnie.com.pl reklama@poludnie.com.pl l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30, 22 620-17-83, 22 654-90-77 l Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, „Barcik" tel. 22 213-85-85, 601-213-555

Ceny netto w zł. za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne 2,00 czcionka standardowa 2,50 czcionka standardowa wytłuszczona 2,50 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI 3,00 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE 4,00 czcionka kolorowa słowo w ramce + 100% do wyżej wymienionych Dział reklamy POŁUDNIE 22 844-19-15, 22 844-39-45 ogloszenia@poludnie.com.pl reklama@poludnie.com.pl

Specjalistyczna Przychodnia Fundacji Armii Krajowej na co dzień leczy pacjentów w zakresie chorób: - układu krążenia, zawały serca, udary mózgu, zakrzepica układu żylnego, miażdżyca tętnic Wykonujemy badania EKG, Echo Serca, EKG metodą Holtera-24h, badania analityczne krwi i moczu, USG Kości, USG Dopplera (badanie służące do jak najwcześniejszego wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej, badanie spirometryczne (ocena czynności płuc), badanie dermatoskopem (urządzenie do diagnostyki zmian skórnych w tym onkologicznych) Lekarze specjaliści: l kardiolog (choroby serca), l chirurg naczyniowy, l chirurg ortopeda (układ kostny), l diabetolog (cukrzyca), l dermatolog (choroby skórne), l onkolog (choroby nowotworowe), l pulmonolog (choroby układu oddechowego), l neurolog (choroby Alzheimera, Parkinsona, powikłania błędnikowe, stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena, zaburzenia snu), l reumatolog (układ kostno-stawowy), l gastrolog (schorzenia układu pokarmowego), l dietetyk (nadwaga). Polecamy również masaże urządzeniem Aquavibron – sprawdzony w szpitalach i sanatoriach – pozwala pozbyć się wielu drobnych, ale uciążliwych dolegliwości typu: nerwobóle, reumatoidalne zapalenie stawów, stany pourazowe. W środy przyjmuje chirurg naczyniowy specjalista od skutecznego leczenia ran pochodzenia cukrzycowego (leczący przewlekłe rany, w tym stopę cukrzycową) Godziny przyjęcia od 14.00 do ostatniego pacjenta. We wtorki przyjmuje specjalista od USG kostno-stawowego, oraz mięśni (uda, ramiona, barki)

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 Fundacji Armii Krajowej ul. Mariańska 1 (parter-róg Pańskiej) 22-654-55-05 22-654-65-29 Pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00 Przychodnia nie współpracuje z NFZ


8

www.poludnie.com.pl

POŁUDNIE - Głos warszawiaków

Kiedy na harmonii Stasiek zaiwania

Trzeba tańczyć, trzeba żyć dokończenie ze strony 1 to były tzw. rozbiórki w centrum Warszawy. Były poharatane całe te domy, poburzone do połowy. Przychodzili do niego koledzy. Wszyscy umieli śpiewać i lubili śpiewać. Jak sobie jakąś kolację zrobili, to po prostu śpiewali. Mam dobry słuch i ciągle mnie to interesowało. To ja zacząłem to wszystko zbierać od małego chłopaka. Później to już grałem, akompaniowałem im. Ojciec trochę grał, tak dla siebie. - Czy ojciec grał na harmonii? - Ojciec na harmonii się uczył, ale go do wojska zabrali. A śpiewał świetnie i grał na harmonijce ustnej. Pamiętam, jak były jakieś imieniny, to przy jego graniu na organkach tańczyli w domu: rodzina, koledzy. Zabierali mnie ze sobą wszędzie. Czy to jedna osoba grała, czy dwie, czy jakiś zespół, to ciągle mnie ta muzyka interesowała. I zbierałem. - To jeszcze nie było z myślą o wydaniu śpiewnika. - Jak założyłem Kapelę Czerniakowską, to zacząłem zbierać nuty. Zauważyłem, że w tych piosenkach jest nieprawda, że są złe teksty, że inna jest muzyka, że ludzie zmieniają każdy wuj na swój strój. Zacząłem szukać oryginałów, zbierać nuty w antykwariatach i tak powstawał ten zbiór piosenek. W książce jest rozdział lwowski. Dlatego, że zakazana była piosenka lwowska do śpiewania. Kilku piosenek nie wolno było grać: „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Marsz Mokotowa”, „To jest Ameryka”, „Tylko we Lwowie”. Zacząłem te piosenki zbierać, bo mi się tak kojarzyło, że jak we Lwowie

Warszawa 02-624 ul. Puławska 136 tel./fax 22 844-39-45, tel. 22 844-19-15 www.poludnie.com.pl poludnie@poludnie.com.pl ogloszenia@poludnie.com.pl reklama@poludnie.com.pl poludnie_glos@poczta.onet.pl Wydawca: Andrzej Rogiński „Południe” redaktor naczelny: Andrzej Rogiński Zespół autorów: Władysław Adamski, Rafał Dajbor, Marcin Kalicki, Daniel Łaga, Piotr Pieńkosz, Rafał Rogiński, Anna Tomasik, Ewa Ziegler, Bogdan Żmijewski Redakcja czynna w pon. - czw. w godz. 9.00 - 17.00 pt. w godz. 9.00 - 16.00 W tych godzinach przyjmujemy także ogłoszenia. Łamanie: Jan Kurzawa

Druk: ZPR Media S.A. ISSN 2450-6850

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania nadsyłanych tekstów oraz zmian tytułów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS

Stanisław Wielanek z żoną Grażyną w Castel Gandolfo w 1991 r. Jan Paweł II powiedział wówczas: „Przypada Ci taka rola, byś zabrał i ocalił od zapomnienia piosenki z naszej tradycji".

na Łyczakowie, Łyczaków Czerniaków, Łyczakowska Czerniakowska - Gwary miejskie mają wiele wspólnego... - ... Batiarów, a u nas takich cwaniaków, w Krakowie andrusów. Zbierając warszawskie piosenki przy okazji odnajdywałem lwowskie, oryginalne. Wesoła Lwowska Fala miała bardzo dużą słuchalność. Byli tam znakomici fachowcy. Ja już nie mówię o Hemarze, nie mówię o Wiktorze Budzyńskim, Władzie Majewskiej, Zosi Terné. O ten folklor Lwowa dbali Szczepko i Tońko. To byli wykształceni, mądrzy ludzie. Dlatego przetrwał ten folklor. - W książce umieścił Pan rozdział z piosenką żydowską. - Przed wojną mieszkało w samej Warszawie 475 tysięcy Żydów. Mieszkali w centrum, ale i na trasie do Otwocka, w Górze Kalwarii. Małe miasteczka wokół Warszawy były żydowskie prawie w całości. Tam Polaków było bardzo mało. Mówili, że jadą ze Świdrem do Radości. Przy okazji zbierałem piosenki żydowskie, bo baza folkloru miejskiego jest na gwarze oparta też żydowskiej. Wiele lat, później dopiero w Izraelu, jak grałem, pytali się ci mądrzy, starzy Żydzi, czy ja wiem, skąd się wzięło słowo dintojra. - No, no. - Dintojra, wiadomo, że to jest samosąd złodziejski. W Warszawie na Nalewkach się odbywał, we Lwowie, w Krakowie, pewnie we wszystkich większych miastach. Jak ktoś podpadł, to go za uszy brali, nawet mogli go powiesić czy zamordować. Dopiero mi jeden mądry Żyd powiedział, co to jest dintojra. To jest dzień Tory. Z tego słowa się wywodzi. I większość słów, takich jak ferajna jest pochodzenia hebrajsko-niemieckiego. To słownictwo weszło do gwary warszawskiej. Większość autorów tekstów była pochodzenia żydowskiego. I oni utrwalali gwarę, dawali ją do kabaretu. Piosenki w kabaretach nie były, jak się wydaje, takie przypadkowe, z ulicy. Nie. Piosenki, np. tanga andrusowskie, były specjalnie

napisane. Dedykowane Wiechowi, ale napisane dla Sempolińskiego. „Bal na Gnojnej” stworzyli Krzywiński i Brodziński - dyrektorzy teatru muzycznego 8.30. Chodzili do Joska na Gnojną, bo tam geszeft się odbywał. Tam było coś ciekawego. Specjalnością w tej knajpie była gęś. Mówili gęś prosto spod pierzyny. Ten Josek, który miał tę knajpę „Pod jeleniem”, nazywał się Władysław Ładowski. - Znalazł się też rozdział piosenki więziennej. - A skąd więziennej? Nie mówię już o środowisku takim cwaniackim, że kto nie siedział, to będzie siedział, ale większość, jak na dzień dzisiejszy, albo siedzi, albo będzie siedzieć, muszą siedzieć. Bo niech się nie wydaje, że jak nakradli, że nie będą siedzieli. Będą siedzieli, bo taka jest procedura życiowa. I te piękne piosenki powstawały oparte czasami na melodiach znanych, czasami oparte na prawdziwych postaciach, jak Felek Zdankiewicz. Wyszła książka, taka broszura bym powiedział, spisana przez Felka Zdankiewicza w więzieniu na Rakowieckiej. Okazało się, że on to spisywał ze złodziejami się zadając. Dyrektor więzienia na Mokotowie, Czerwiński, wyrwał to od tego Felka Zdankiewicza i opublikował. Nie wiem, czy za zgodą, ale to była cała historia Felka Zdankiewicza, który na Sybir był zesłany. Przez Morze Japońskie z powrotem przyszedł do Warszawy. Jeszcze a propos tego Felka Zdankiewicza. On był pokazany w pierwszych kronikach powojennych jak stoi koło Gomułki. Okazuje się, że trzeba było też obronić w więzieniu jakiegoś partyjniaka czy słabeusza. Mógł to zrobić jakiś duży kozak. A tym był właśnie Felek Zdankiewicz. No i ta cała piosenka jest tak, jak ona leci. Taki był jego życiorys. W każdym mieście była taka czarna Mańka, która się wyróżniała atrakcyjnością, urodą, pomysłowością, miała jakiegoś kochanka, który dla niej kradł. A się kończyło zawsze tym, że on dla niej kradł, a później wpadł i poszedł do więzienia. To ona drugiego absztyfikanta.

Tak powstało zbieractwo tych piosenek. No i oczywiście trąciłem o taki rozdział kabaretowo-filmowy. Z racji tego, że przez 40 lat prawie zbierałem nuty, jak ludzie się dowiedzieli, to przysyłali mi je. Później zrobiłem ostatni rozdział, tak zwany szemrany, warszawski, bardzo już cwaniacki folklor miejski. Bazowałem na piosenkach, które okazało się, że znane są. Ale to nie jest folklor taki typowy, który powstał nie wiadomo skąd. Okazało się, że to pisali ludzie pióra. Pod pseudonimami. Jak Tuwim. Niektórzy mieli po 12 pseudonimów. - Tuwim pisał fantastyczne kawałki. - Pisał Tuwim, Jurandot, który był Warszawiakiem. Pisali dla Dymszy, który był pierwszą postacią jeśli chodzi o wykonywanie piosenek szemranych. Grał cwaniaka warszawskiego. Później Bodo dołączył do niego. Jeszcze jako ciekawostkę powiem Panu, że pierwszy film niemy, który zrobiła Pola Negri, nazywał się „Kochanica apasza”. - W ciągu kilkudziesięciu lat zebrał Pan mnóstwo piosenek. - Powstało z nich pięć rozdziałów, w sumie 600 stron A4. - Zrobiła się z tego książka jak muzeum piosenki. - Powiedziałem w ZAiKS-ie, jak dostawałem tę nagrodę, że chcę, żeby korzystały z niej następne pokolenia. Po to mają prawidłowo napisane, żeby nie zmieniali słów i zapisu nutowego. - Jest Pan warszawiakiem z Czerniakowa. Jakie osoby są związane z Czerniakowem? - Moi dziadowie na Czerniakowskiej przy Szwoleżerów uruchomili pierwszą stację pomp wodociągów. Po warszawsku mówili wódociagi. Później mój dziadek Wielanek był murarzem zwykłym. Budował m. in. szpital róg Czerniakowskiej i Książęcej. To była sezonowa robota murarska. Zimą kiedyś na budowach tak nie pracowali jak dziś. Matka się urodziła róg Czerniakowskiej i Bartyckiej, moja babcia na Czerniakowskiej i ja na Hołówkach w domu. W tym domu mieszkał przed wojną gen.

Chruściel. Także redaktor Bogdan Tomaszewski. Krzysztof Baczyński wyszedł do powstania z tego budynku. Tam mieszkało trochę ludzi wartościowych. Pani Seniuk w tym budynku ostatnio zamieszkała. Bo ten dom jest taki sentymentalny, on ma coś takiego w sobie niezwykłego. On był bezpieczny. Jak spadła bomba, to tylko jedno piętro było zawalone. Tak był mocno zbudowany. Budynek jak Czerniaków. O Czerniakowie było najwięcej piosenek i najbardziej znanych. A nie o Pradze jak się mówi w Warszawie. - Skąd się to wzięło? - Felka Zdankiewicza wieźli do biura śledczego. A że miał czasu troszkę, więc kazał się zawieźć w knieje czerniakowskie. Czerniaków był dzielnicą bardzo zaludnioną, z rodzinami wielodzietnymi. Moja matka była dwunasta w domu. U ojca było sześcioro rodzeństwa. W rejonie Czerniakowskiej i Chełmskiej aż do Belwederskiej było po wojnie 6 fabryk: Szczepionki, Wytwórnia Filmów Fabularnych, zajezdnia trajlusiowa, OMIG, WZTFO. Warszawskie Zakłady Mechaniczne, w których pracowałem. Tam dużo ludzi pracowało. Nie wiem, które postacie są związane z Czerniakowem. Wiem, że Bareja leży na moim cmentarzu na Czerniakowie. Skwer nazwali imieniem Stanisława Dygata. Spoczywa również Rysio Kulesza, trener reprezentacji Polski w piłkę nożną. Stanisław Grochowiak tutaj nie wiem czy leży, ale tu się msza odbywała. Spoczywa również Mariana Kociniaka cała rodzina. - A w „Sielance” jest zabawa... - Zaangażowała się do „Sielanki” Agnieszka Osiecka. Wiedziała, że jest wokół dużo fabryk. Zorganizowała taki casting i wybrała ludzi z tych zakładów. I stworzyła kabaret. Marek Lusztig napisał muzykę, a ona tekst do piosenki „Dziś w Sielance jest zabawa”. Wybrani ludzie piosenki śpiewali, mówili monologi. „Sielanka” to była knajpa, która tętniła życiem. Nawet Wiktor Osiecki, ojciec Agnieszki Osieckiej grał na fortepianie w „Sielance”. Bo kiedyś muzycy grali w restauracjach, a nie od razu na scenie. Czterech się skrzyknie, gwizdną na scenę, każą sobie płacić kaskę i klaskać. Trzeba przejść całą drogę do tego wszystkiego. Kiedyś mi opowiadał Marek Nowakowski, warszawski felietonista największy, że chodzili do „Sielanki”, mieli ksywę knajpołazy, m.in. Agnieszka Osiecka, Marek Hłasko, Marek Nowakowski. - A Grzesiuk? - Grzesiuk przybył do Warszawy mając 11 lat. Trzeba mu zawdzięczać to, że opisał Czerniaków w książkach. Przypisują mu piosenki, które nie były napisane dla niego. Kiedyś wystąpił w „Podwieczorku przy mikrofonie” i tak przedłużył popularność piosenki warszawskiej po Foggu, Faliszewskim, Dymszy. Później przejął pałkę Jarema Stępowski. Śpiewał stare piosenki i nowe, napisane m.in. przez Wojtka Młynarskiego, Jerzego Ficowskiego. - Piosenki są nie tylko zapisa-

ne w książce. One są żywe, Pan je śpiewa. - Część śpiewam. Nagrałem większość na płytach. W sumie ukazały się 33 płyty. - W książce zauważyłem dykteryjki, powiedzonka. Proszę przytoczyć. - Najbardziej popularne to „Osia, osia czerniakosia”, „Na Czerniakowskiej rozkosz fajna, z jednej butelki pije ferajna”, „Na Czerniakowskiej róg Cecylii Śniegockiej jest tam klawe urządzenie eleksztryczne oświetlenie”. - Chłopakowi z Dołu dzięki za gadkę. # # # Stanisław Ryszard Wielanek zmarł 23 grudnia 2016 r. w wieku 67 lat. 4 stycznia 2017 r. w kościele p.w. św. Jana z Dukli przy ul. Bernardyńskiej odbyła się msza św. żałobna. Na pożegnanie ze Staśkiem przyszli ludzie, którzy doceniają Jego dorobek, kochają Warszawę, szanują jej kulturę. Tłum ludzi, słowa które wówczas padły, uzmysłowiły wielkość zmarłego. Przede wszystkim kochał życie, kochał ludzi. Nade wszystko kochał swój Czerniaków i swoją Warsiawę, której w bieżącej kadencji był radnym. W 2014 r. kandydował z 3. miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 1368 głosów w okręgu wyborczym Mokotów. Mam jeszcze w pamięci odpusty przy klasztorze, gdzie występował m.in. z Hanką Bielicką, grał z Kapelą Warszawską. Był gwar, piwo, radość wspólnego przeżywania spotkania sąsiadów. Stasiek, wraz bratem Ryszardem, byli organizatorami wydarzenia. „Południe” sprawowało patronat prasowy. Zdjęcia Staśka i ferajny z odpustu, zamieszczone w „Południu”, rozdawał ojciec proboszcz bezpośrednio po mszy w kolejną niedzielę. Gdzież nie grał Wielanek? Na festynach dzielnicowych i za oceanem dla Polonii, na jubileuszu cukierni Antolak i na dwudziestoleciu tygodnika „Południe”, w radiu i w salach koncertowych. Ludzie chcieli Go słuchać. A On miał słuch, nie tylko muzyczny. Umiał słuchać ulicy. Weryfikował teksty piosenek szemranych, piosenek o starej Warszawie. Urósł na pierwszego barda Stolycy. Zawdzięczamy Mu bardzo wiele: wzbudzenie więzi z Warszawą, świetną muzykę z emocjami, antologię piosenki warszawskiej… Pozostały po nim płyty, filmy oraz nasza wdzięczna pamięć. 20 grudnia 2016 r. otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. # # # Zwróciłem się do Bogdana Olesińskiego, burmistrza Dzielnicy Mokotów o zorganizowanie koncertu upamiętniającego wybitnego mokotowianina. Burmistrz odniósł się pozytywnie do tej inicjatywy i postanowił podjąć kroki potrzebne dla zorganizowania tego wydarzenia. „Południe” zapowie i zrelacjonuje koncert, w którym chętnie usłyszymy Kapelę Czerniakowską, Kapelę Warszawską i innych muzyków, którzy cenili Staśka Wielanka. Andrzej Rogiński

Profile for Południe Andrzej Rogiński

Południe Głos Warszawiaków nr 1 z dnia 19 stycznia 2017 r  

Południe Głos Warszawiaków nr 1 z dnia 19 stycznia 2017 roku

Południe Głos Warszawiaków nr 1 z dnia 19 stycznia 2017 r  

Południe Głos Warszawiaków nr 1 z dnia 19 stycznia 2017 roku

Profile for poludnie
Advertisement