Page 1

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.


06

spis treści

14 22

02 / Historia firmy – kalendarium 04 / Produkty i usługi 06 / Wpływ zakładów na region 08 / Troska o środowisko 10 / Darowizny 14 / Wsparcie dla regionu 18 / Wpływ na naukę 22 / Promocja i wsparcie kultury 26 / Sportowe emocje 32 / Mapa inicjatyw 18

04

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

fot. z okładki i str. 1 Konrad Pustoła

26


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Szanowni Państwo, Zakłady Chemiczne w Policach są obecne w polskiej branży chemicznej od 1969 roku. Spółka znajduje się w czołówce firm nawozowych w kraju i jednocześnie pełni funkcję jednego z największych polskich eksporterów. W związku z powyższym, Zakłady odgrywają kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym regionu. Polickie przedsiębiorstwo od początku działalności jest świadome swojego wpływu na otoczenie i odpowiedzialności, jaka ciąży na największym pracodawcy w całym województwie. Spółka zatrudnia blisko 2,5 tys. osób, dlatego to pracownicy stali się kluczowym elementem budowania nowej strategii firmy. Na jej podstawie Zakłady wprowadziły nowoczesny system motywacyjny, który zaprocentował zwiększeniem poziomu zaangażowania pracowników w budowanie pozycji firmy i wypełnianie jej misji. Głównym celem Zakładów jest dostarczenie rolnikom nawozów najwyższej jakości. Aby osiągnąć swój cel, Spółka podjęła się wdrożenia indywidualnej strategii rozwoju oraz przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W wyniku podjętych działań, Zakłady oferują swoim klientom produkty znacznie zwiększające ich plony i zapewniające konkurencyjność na rynku rolnym. Z. Ch. „Police” S.A. starają się wspierać region również poza działalnością biznesową. Spółka od lat podejmuje szereg działań charytatywnych, pomagając potrzebującym, wspierając edukację, włączając się aktywnie w rozwój regionalnego biznesu, instytucji kultury oraz sportu, ciesząc się sukcesami swoich podopiecznych. Zakłady bardzo poważnie traktują w swoich działaniach kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego angażują się w projekty wspierające lokalną społeczność oraz rozwój regionu. Jest to integralny element ze wszystkimi aktywnościami firmy, który zaprocentował powstaniem poniższego folderu. Znajdą tu Państwo podsumowanie naszej działalności z lat 2011 i 2012. Zapraszam Państwa do lektury. Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

1


historia firmy 1964

1986

1980

W tym roku wszystko się zaczęło. Podjęto decyzję o budowie w okolicach Szczecina kombinatu chemicznego produkującego nawozy.

W trakcie prób technologicznych w wytwórni mocznika otrzymano pierwsze partie nawozu.

Rusza jeden z pierwszych obiektów „Police” II. Jest to rozbudowana instalacja wody pitnej.

1984

1970

Rozpoczęto produkcję amoniaku. Uruchomiono II linię produkcyjną amoniaku, tzw. linię „A”.

Uruchomiono trzy wytwórnie: kwasu siarkowego, kwasu fosforowego oraz nawozów, produkującą, po raz pierwszy w kraju, nawozy dwuskładnikowe. Oddano do użytku port barkowy.

1964

1970

1980

1971

1967

Przystąpiono do budowy portu barkowego, magazynów i Warsztatów Centralnych.

Uruchomiono Wytwórnię Fluorokrzemianu Sodowego.

1992

1974

W zakładzie produkcji nawozów wyprodukowano pierwszy kompleksowy nawóz trójskładnikowy NPK. Nastąpił rozruch III Wytwórni Kwasu Fosforowego.

1969

Oddano pierwszy produkcyjny wydział kombinatu – Wytwórnię Kwasu Siarkowego.

2

1977

Ciągły rozwój i ulepszanie dróg transportu. Przekazano do eksploatacji port barkowy na rzece Gunica o zdolności przeładunkowej 600 tys. ton rocznie.

Oddano do eksploatacji Wytwórnię Nawozów NPK typu wiosennego o składzie NPK 17-17-17, oddano IV Wytwórnię Kwasu Fosforowego i rozpoczęto produkcję oczyszczonego kwasu fosforowego z apatytów.


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

2000

1993

„Police” zdobywają Godło Programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Rozpoczęto produkcję nawozów czteroskładnikowych typu NPKMg i opracowano technologię całej serii tego typu nawozów o wspólnej nazwie „POLIMAG”.

17 maja, w przededniu 80. urodzin Jana Pawła II, uczestnicy Pielgrzymki Biegowej z Polic do Watykanu wzięli udział w Audiencji Generalnej na Placu Świętego Piotra. Biegacze, przedstawiciele Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Urzędu Miasta oraz kół gospodarczych Polic otrzymali błogosławieństwo Ojca Świętego.

1990

2009

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. decyzją zarządu województwa zachodniopomorskiego zostały wyróżnione złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego.

2003

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wdrożyły System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Decyzją Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały laureatem w kategorii „Firma Przyjazna Środowisku”.

2000

2011

2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Spółki do publicznego obrotu. Z. Ch. „Police” S.A. są obecnie jedyną publiczną spółką w woj. zachodniopomorskim. 80 procent akcji należy do Skarbu Państwa, 20 procent – do innych akcjonariuszy.

1995

W dniu 30 grudnia 1995 r. Zakłady zostały wpisane do Rejestru Handlowego i rozpoczęły działalność jako Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna. W tym samym roku opracowano technologię wytwarzania bieli tytanowej z dodatkiem cyrkonu.

2011 Zakłady Chemiczne „Police” S.A. weszły do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

2007

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały laureatem nagrody „Wybitny Polski Eksporter” w kategorii Eksporter Roku w Przemyśle Chemicznym. W tym roku ponownie otrzymujemy tytuł „Filara Polskiej Gospodarki”.

2001

Uroczyste wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002 wdrożonego w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. W tym samym roku Zakłady zdobywają Godło Programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”.

3


Nasze przedsiębiorstwo powstało w 1965 roku. Produkujemy od 1969 roku.

01

02

należymy do europejskiej czołówki firm nawozowych, jesteśmy również jednym z największych polskich eksporterów 4


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

produkty i usługi W ofercie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. znajdują się: nawozy rolnicze, biel tytanowa, chemikalia oraz specjalistyczne usługi.

Nawozy rolnicze

Chemikalia

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. znane są przede wszystkim jako producent wieloskładnikowych nawozów mineralnych. W ofercie znajduje się także nawóz azotowy – Mocznik.pl, o bardzo niskiej zawartości biuretu, starannie granulowany i zabezpieczony przed zbrylaniem się. Produkowane w Z. Ch. „Police” S.A. nawozy wieloskładnikowe spełniają wymagania obowiązujące na świecie, a wytwarzane są w oparciu o licencje technologiczne przodujących światowych firm branży nawozowej.

„Police” należą do grupy największych producentów chemikaliów, wśród nich wysokiej jakości amoniaku i mocznika, stosowanych na skalę przemysłową. Większość wytwarzanego amoniaku jest wykorzystywana na potrzeby wewnętrzne do produkcji nawozów, lecz dzięki swej lokalizacji Spółka jest największym w Polsce eksporterem tego produktu. Oparta na nowoczesnej instalacji firmy Stamicarbon produkcja mocznika pozwala zachowywać najwyższe normy i reżimy jakościowe, przez co mocznik z Z. Ch. „Police” S.A. znajduje zastosowanie zarówno do celów technicznych w przemyśle jak i nawozowych.

Biel tytanowa Biel tytanowa to jedyny produkowany w Polsce pigment dwutlenku tytanu (TiO2). „Police” oferują go swoim klientom pod handlową marką TYTANPOL®. Głównymi odbiorcami pigmentów TiO2 są producenci farb i lakierów, których końcowe wyroby zaopatrują takie sektory gospodarki, jak budownictwo czy branża samochodowa. Inne ważne gałęzie przemysłu, dla których ten surowiec jest niezbędny, to m.in. sektor tworzyw sztucznych i papierniczy. Dwutlenek tytanu znajduje także zastosowanie w przemyśle ceramicznym, tekstylnym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

Usługi Oprócz produkcji świadczymy specjalistyczne usługi: laborator yjne oraz por towe – obejmujące przeładunki, cumowanie statków, postoje statków, składowanie towarów, dzierżawę placów składowych i sprzedaż wody pitnej na statki. Ponadto zajmujemy się unieszkodliwianiem odpadów ciekł ych oraz szeroko pojętą energetyką – cieplną i elektr yczną.

foto: 01 Konrad Pustoła / Z. Ch. „Police” S.A. 02 Konrad Pustoła / Udział eksportu w sprzedaży nawozów produkowanych przez Zakłady w roku 2011 wyniósł 40 proc.

5


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

wpływ zakładów na region Rozwój regionu jest od początków jednym z naszych priorytetów. Stawiamy na ludzi i podnoszenie ich kwalifikacji.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od ponad 40 lat są podstawowych, wyższych, na studiach podyplomowych kluczowym pracodawcą w województwie zachodniopoi doktoranckich, a także w szkołach językowych. morskim. Spółka zatrudnia obecnie 2 297 pracowników Nasi pracownicy to największy kapitał, dlatego staramy z całego regionu. Dzięki istnieniu Zakładów powiat się im pomagać nie tylko w rozwoju zawodowym, ale policki ma jeden z najniższych poziomów bezroboi w trudnych życiowych sytuacjach. Jako wiodąca spółcia w całym województwie. Firma prowadzi ka w regionie staramy się wyciągać pomocteż politykę przyjazną pracownikom. Zaną dłoń również do osób bezrobotnych, prorząd dba o utrzymanie dobrych relacji ponując odbycie atrakcyjnych staży.Dziępracowników z przedstawicielami Związków Zawodoki funkcjonowaniu Zakładów zyskuje cały zatrudnionych jest wych i troszczy się o rozwój swoich praregion. Od początku 2011 roku, tylko z saw Spółce cowników. Osoby zatrudnione w Zakładach mych podatków i danin publicznych, zaw całym regionie. mogą liczyć na ciągłe doskonalenie swoich sililiśmy budżet samorządu kwotą bliską umiejętności, podnoszenie kwalifikacji i awans 100 mln zł. To niebagatelna kwota dla jednego w strukturach firmy. To one mają pierwszeństwo z biedniejszych regionów Polski. Wykorzystując w procesach rekrutacji na wolne wakaty. nasz prestiż, staramy się także aktywnie uczestniczyć Swoim pracownikom umożliwiamy dokształcanie, nie we wszelkich debatach dotyczących rozwoju naszego tylko w ramach proponowanych szkoleń, ale także poregionu oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości w woprzez wsparcie kontynuowania nauki w szkołach ponadjewództwie. Bycie liderem na rynku zobowiązuje.

2.297

foto: 01 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Port Morski w Policach znajduje się w sąsiedztwie Z. Ch. „Police” S.A. 02 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Policki Terminal „Mijanka” przeznaczony do przeładunku produktów płynnych. 03 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Składowisko fotogipsów.

6


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

01 02

03

prawie 100 mln zł – tyle otrzymał od nas samorząd z podatków i darowizn 7


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

01

foto: 01 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Zakładowa oczyszczalnia ścieków.

8


Nakłady na inwestycje proekologiczne w ostatnich latach sięgały średnio 10 mln zł rocznie. Zgodnie z filozofią Zakładów Chemicznych „Police” S.A., założenie o minimalizacji oddziaływania na środowisko przejawia się w każdej z planowanych inwestycji i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Potwierdza to między innymi certyfikat World Environment Center przyznany za unikatową na skalę światową technologię rekultywacji składowisk.

9


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

darowizny Staramy się w miarę możliwości pomagać potrzebującym, przekazując darowizny na rzecz instytucji z naszego regionu.

Wyjazd wakacyjny dla dzieci z Domu Dziecka

Pomimo tego, że jesteśmy wielkim przedsiębiorstwem zatrudniającym obecnie 2 297 pracowników z całego regionu, pamiętamy o ludziach. Od początku istnienia staramy się dostrzegać ludzkie krzywdy, potrzeby, problemy każdego z osobna i w miarę możliwości na bieżąco pomagać. Do naszych szczególnych beneficjentów zaliczają się dzieci i młodzież, ale także osoby bezrobotne, policja i nasi pracownicy. W latach 2011/2012 tytułem darowizn przekazaliśmy prawie 215 tys. zł.

Dzieci z Domu Dziecka w Tanowie wyjechały na zorganizowany wypoczynek na południe Polski, w Beskid Żywiecki, do malowniczej miejscowości Pewel Ślemieńska. Miejscowość ta usytuowana jest 10 km od Żywca, otoczona szczytami Babiej Góry, Pilska, Lipowej i Rycerzowej. Założeniem wyjazdu był aktywny wypoczynek. Program kolonii oparty był na kilku blokach tematycznych. Dzieciaki bawiły się w terenoznawców, ucząc się posługiwania mapą i kompasem, brały udział w różnych dyscyplinach kolonijnych: „Just Dance” – konkurs taneczny, „Kuchenne rewolucje” – gotowanie i przygotowywanie posiłków w plenerze, „Mam talent”, zawody sportowe. Korzystały z basenów Aqua Parku w Żywcu-Leśnej. Dzieci starsze zwiedzały Muzeum Browaru w Żywcu, a maluchy bawiły się w Figloparku Baby Center. Sponsorem wyjazdu były Zakłady Chemiczne w Policach.

Region zachodniopomorski Darowizny

foto: 01 Konrad Pustoła / Wojciech Naruć, Krzysztof Jałosiński i Rafał Kuźmiczorek – Zarząd Z. Ch. „Police” S.A.

10


01

11


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

01

dzieci i młodzież – to na ich szczęściu i pomyślnej przyszłości szczególnie nam zależy 03

Wspieramy projekty uczące przez zabawę współpracy w grupie.

02

12


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach

Dlatego zdecydowaliśmy się partycypować w kosztach opłaty licencyjnej Bazy Chemical Abstract w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Dbamy nie tylko o pracowników, ale również o tych, którzy aktywnie poszukują pracy. Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych w Policach wspieramy nie tylko finansowo, staramy się na bieżąco służyć pomocą merytoryczną, dawać wskazówki, które mogą okazać się pomocne przy poszukiwaniu pracy.

Fundacja „Razem Bezpieczniej”, Szczecin – samochody dla policji W ramach współpracy z Fundacją „Razem Bezpieczniej” przekazaliśmy dwa samochody VW Passat o wartości ponad 86 tys. zł na rzecz Policji w Szczecinie.

Festyn Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza w Policach II Rodzinny Festyn odbył się pod hasłem „Niech zagrają nam organy”. Wydarzenie kulturalne miało na celu zapewnić rozrywkę dzieciom i ich rodzicom. Dzięki wsparciu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. udało się doprowadzić imprezę do skutku i zakupić nagrody. Podczas eventu prowadzono zbiórkę pieniędzy na nowe organy dla kościoła, udało się zgromadzić ponad 8 tys. zł na ten cel.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

KP „CHEMIK POLICE” – stypendia dla zawodników drużyny Mistrza Polski 2011

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Policach

Z klubem „Chemik Police” prowadzimy współpracę na wielu płaszczyznach. Pomagamy i dopingujemy szczególnie najmłodszych reprezentantów „Chemika”. Nagrodziliśmy stypendiami reprezentantów Juniorów Młodszych, chłopców z roczników 94-95, którzy w roku 2011 zdobyli zaszczytny tytuł Mistrza Polski.

Pomagamy również honorowym krwiodawcom. Mając świadomość, jak ważną i bezcenną pracę wykonują, postanowiliśmy wesprzeć finansowo działalność stowarzyszenia.

Wspieramy Związki Zawodowe Policjantów. Dzięki przekazywanym przez nas środkom, stowarzyszenie może funkcjonować we właściwy sposób.

Pomoc pracownikom Nie zostawiamy naszych pracowników w potrzebie. Przekonali się o tym: Waldemar Pomagalski, któremu częściowo spaliło się mieszkanie oraz Władysław Zapałowski, którego mieszkanie zalało w wyniku cofki na Zalewie. Obaj otrzymali od nas środki na prace remontowe i zakup niezbędnego wyposażenia.

Opłata licencyjna do Bazy Chemical Abstract dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wspomagamy rozwój nauki i dostęp do najnowszych technologii oraz programów związanych z chemią.

foto: archiwum Domu Dziecka w Tanowie: 01 / Dzieciaki na chwilę przed wspinaczką. 02 / Zabawa na świeżym powietrzu podczas zorganizowanego wyjazdu. 03 / Wspólna wyprawa pomogła niektórym odkryć zdolności plastyczne.

13


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

WSPARCIE DLA REGIONU To, co bliskie geograficznie naszym Zakładom, jest również bliskie naszemu sercu, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do kondycji regionu.

Z. Ch. „Police” S.A. od lat za punkt honoru stawiają sobie wspracie dla regionu. Nasza troska o najbliższe otoczenienie przejawia się w organizowaniu debat, gal promujących i zachęcających do inwestowania oraz odwiedzania regionu zachodniopomorskiego. Oprócz działań skierowanych do dużej grupy odbiorców, pamiętamy o problemach naszych „sąsiadów” i mieszkańców. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem Obrony Bezrobotnych w Policach, wspieramy nie tylko finansowo działalność stowarzyszenia, ale również za pośrednictwem Zarządu dzielimy się wiedzą.

01 Region zachodniopomorski Wsparcie regionu

14


Impreza „Herbatka ut Izbowa”Nam przeniosła volum ea duciae nas w czasie. dolo inctez atrakcji voluptaGa. Et Jedną alibus busaeprae były volupti zabytkowe paCum eic tes molupti samochody. ametur amus ut dolorat iuntu

02

Chętnie bierzemy udział w inicjatywach na rzecz rozwoju, wspierania i promocji regionu zachodniopomorskiego. Zarówno tych dedykowanych przedsiębiorcom oraz inwestorom, jak i mieszkańcom „okolicy”. W latach 2011/2012 przekazaliśmy około 68 500 zł na działania regionalne, a to dopiero początek. Oto projekty, do jakich mieliśmy przyjemność dorzucić swoją „cegiełkę”:

mają okazję bawić się przy muzyce i w towarzystwie największych gwiazd polskiej estrady (m.in. Katarzyny Skrzyneckiej, Ewy Bem, Stanisława Soyki, VOX, Zbigniewa Wodeckiego). W 2011 roku imprezie przewodziła idea „Biznes i Sztuka”. Wśród atrakcji wymienić można wystawy prac studentów Akademii Sztuki, pokazy sztuki designu wnętrz, wystawy fotograficzne, pokazy sztuki kulinarnej, występ grupy teatralnej. Znakomita większość gości to właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający największymi firmami na Pomorzu Zachodnim, przedstawiciele władz i instytucji kultury. Impreza jest bezpłatna. Z. Ch. „Police” S.A. sponsorowały wydarzenie.

„Herbatka Izbowa” 2011 „Herbatka Izbowa” to najstarsza impreza organizowana przez Północną Izbę Gospodarczą. „Herbatka” celuje w najwyższe gusta przedsiębiorców. Członkowie Izby

foto: 01 Daniela Swoboda / Goście VII Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej. 02 archiwum PIG / Herbatka Izbowa 2011.

15


Kryzys w głowach czy w rzeczywistości?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty poprowadzonej przez znanego dziennikarza Jacka Żakowskiego.

02

Na VII Gali nie zabrakło wielu znakomitych gości.

01

Polsko-Niemieckie Targi Gospodarcze

VII Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej 2012

Polsko-Niemieckie Targi Gospodarcze to największa impreza wystawiennicza w naszym regionie. W weekend 21-22 kwietnia 2012 roku ponad 68 wystawców zaprezentowało się w hali przy ul. Siedleckiej. Wydarzenie wypełniła cała masa atrakcji dla dzieci i dorosł ych, wśród nich: degustacje i promocje, kiermasze, konkursy z nagrodami, strefa zabaw dla najmłodszych, wesołe miasteczko, dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki na segwayach, żywe zoo i pokazy taneczne. Pier wszego dnia odbyła się debata pod ty tułem: „Infrastrukturalne wyzwania Polic i Szczecina w kontekście dynamicznego rozwoju Zakładów oraz współpracy z przygranicznymi landami Niemiec”. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. był y współorganizatorem przedsięwzięcia.

Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej odbywa się od siedmiu lat i jest największym wydarzeniem artystycznym organizowanym przez Izbę. Stanowi wyraz podziękowań dla przedsiębiorców za członkostwo i współpracę. Udział w niej biorą również politycy, dziennikarze, przedstawiciele kultury i sztuki. Wydarzenie obfituje w wiele atrakcji: koncerty, wystawy, pokazy mody, pokazy sztuki. Zakłady występują w roli platynowego sponsora Gali.

Gala na 15-lecie Północnej Izby Gospodarczej 28 września 2012 roku odbyła się uroczysta Gala na 15-lecie Północnej Izby Gospodarczej połączona z prezentacją nowej siedziby. Północna Izba Gospodarcza należy do największych samorządów gospodarczych

foto: 01 Izabela Turowska / Przedsiębiorcy, politycy, dziennikarze i przedstawiciele świata kultury przybyli na VII Wielką Galę. 02 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / O kryzysie dyskutowali m.in. Jarosław Kała z BGK i Aleksandra Stańczyk z ING.

16


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Wręczenie dyplomów podczas Gali Północnej Izby Gospodarczej.

03 05

Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

Wspieramy i promujemy region przez uczestnictwo i organizację: gali, debat, targów

Dzięki dynamicznemu rozwojowi i bogatemu doświadczeniu, możemy wspierać naszych partnerów z branży chemicznej. 04

w Polsce – zrzesza blisko półtora tysiąca firm z Pomorza Zachodniego i Niemiec. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są stałym partnerem Izby. 15. urodziny odbyły się w Operze na Zamku w Szczecinie. Podczas wieczoru można było wygrać prenumeratę Harvard Review ufundowaną przez platynowego sponsora Gali – Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W wydarzeniu udział wzięli przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie oraz goście – politycy, samorządowcy i dziennikarze.

wych Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Wszyscy paneliści przyznali zgodnie, że kryzysem bądź jego brakiem rządzi dziś psychologia. Na koniec dyskusji przeprowadzono głosowanie, około 2/3 przedsiębiorców uznało, że „jest dobrze”.

Partner Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” Jesteśmy dumnym partnerem Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”. Grono przemysłowe zrzesza firmy z sektora chemicznego z naszego regionu. Dzięki współpracy mamy możliwość wymiany doświadczeń, kontaktu z naukowcami, prowadzenia zdrowej konkurencji na rynku, dostępu do nowinek technicznych, dynamicznego rozwoju w zgodzie ze środowiskiem.

Debata „Kryzys w głowach czy w rzeczywistości?” Ponad 240 przedsiębiorców wzięło udział w debacie poprowadzonej przez dziennikarza Jacka Żakowskiego nt. kryzysu ekonomicznego. Jednym z komentatorów był Wojciech Naruć – wiceprezes zarządu ds. finanso-

foto: 03 archiwum PIG / Laureaci Gali Północnej Izby Gospodarczej. 04 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Jedno ze spotkań Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego. 05 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Rozdanie nagród dla najmłodszych.

17


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

01

wpływ na naukę

Rozwój i edukacja, szczególnie najmłodszych, to dla nas jeden z ważniejszych celów na liście działalności dobroczynnej w regionie.

Oprócz wsparcia materialnego, widocznego dla oka, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. starają się ofiarować mieszkańcom regionu coś bezcennego – wiedzę. Dlatego organizujemy konkursy, konferencje i wycieczki, których nadrzędnym celem jest edukacja z zakresu ochrony środowiska, sposobu funkcjonowania Zakładów i ich wpływu na region oraz polski przemysł. Idziemy z duchem czasu i doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiedza teoretyczna musi być poparta praktyczną, przekazaną w ciekawy i nowoczesny sposób.

18


03

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

02

Przyznanie nagród

To zawsze jedna z najprzyjemniejszych chwil dla każdego z uczestników.

04

robimy wszystko, aby mieszkańcy naszego regionu byli prawidłowo wyedukowani

Region zachodniopomorski Działania związane z nauką

XII Wojewódzki Konkurs „Partnerstwo Edukacji i Przemysłu” 14 marca 2012 roku, odbyła się XII edycja konkursu. Jest on skierowany do młodzieży gimnazjalnej z województwa zachodniopomorskiego. Organizatorami konkursu są: Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat działalności największego zakła-

du chemicznego w Zachodniopomorskiem – Z. Ch. „Police” S.A. – w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej oraz podejmowanych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Do testu wiedzy przystąpiło 79 gimnazjalistów, z których wytypowano 8 laureatów. Do konkursu plastycznego zgłoszono 79 prac z przedszkoli i szkół podstawowych, które zostały ocenione w kategoriach: malarstwo, kolaż, grafika, rysunek. Nauczyciele-opiekunowie otrzymali podziękowania od Z. Ch. „Police” S.A. w formie dyplomów.

foto: 01 Shutterstock. 02 Halina Szczepaniec / Konkurs „Partnerstwo edukacji i przemysłu”. 03 Halina Szczepaniec / Wręczenie nagród. 04 Halina Szczepaniec / Najmłodsi, którzy wzięli udział w konkursie.

19


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Noble 2010

Naukowcy pracujący na terenie naszego województwa nagrodzeni Noblami.

03

01

Wykłady i wystąpienia Chętnie dzielimy się nabytą wiedzą i doświadczeniem z innymi podczas organizowanych konferencji, wykładów i warsztatów.

Doświadczenia i pokazy z zainteresowaniem obserwują uczniowie.

02

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw” 21 września 2012 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja poświęcona szeroko rozumianym problemom opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce oraz za granicą. Dzięki konferencji możliwe było zorganizowanie forum naukowego, które posłużyło do wymiany poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania dylematów związanych z opodatkowaniem przedsiębiorstw. Każde takie spotkanie przyczynia się do rozwoju polskiej myśli podatkowej, zarówno ekonomicznej jak i prawnej. W konferencji wzięli udział zarów-

no przedstawiciele środowisk akademickich zajmujący się tematyką podatkową, jak i praktycy – przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organów podatkowych. Podczas konferencji poruszono między innymi takie tematy, jak: zarządzanie podatkami a  ryzyko podatkowe, narzędzia zarządzania finansami i podatkami w  warunkach kryzysu, metody optymalizacji podatkowej, poziom fiskalizmu a  zdolność podatkowa polskich przedsiębiorstw. Głównym sponsorem konferencji były Z. Ch. „Police” S.A.

Noble 2010 Zachodniopomorskie Noble wręczane są od 2000 roku w sześciu dziedzinach. Za wybrór laureatów odpowiada Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki, a za zgłoszenie naukowców – rektorzy i członkowie Klubu. O przyznaniu nagrody decyduje wiele parametrów, m.in. liczba publikacji. W 2010 roku doceniono po raz pierwszy naukowca w dziedzinie Nauk Rolniczych. Jednym ze sponsorów konkursu są Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

foto: 01 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Noble 2010. 02 Monika Łysiak / Wystąpienie podczas jednej ze sponsorowanych przez nas konferencji. 03 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Młodzież na wycieczce po Zakładach.

20


Studenci zwiedzają Z.Ch. „Police” S.A.

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego są oprowadzani przez naszych wykwalifikowanych pracowników.

05

04

Wiedza teoretyczna musi mieć swoje poparcie w praktyce

Wycieczki szkolne po Zakładach Głównym celem wizyt szkolnych jest zapoznanie dzieci i młodzieży ze szkół województwa zachodniopomorskiego ze specyfiką działalności Zakładów Chemicznych „Police” S.A., a przede wszystkim przekazanie informacji o proekologicznych inicjatywach firmy. W ra-

Wychowawczyni klasy »Wycieczka po Zakładach Chemicznych „Police” S.A. była doskonałą formą zainteresowania gimnazjalistów przedmiotem chemia. Najmłodsi już wiedzą, że to nie tylko wirtualne wzory, ale również pasjonująca rzeczywistość«.

Nasze zakłady odwiedziło setki uczniów i studentów.

mach tego przedsięwzięcia odbywają się zaplanowane wycieczki po terenie firmy i ogólna prezentacja poszczególnych wydziałów produkcyjnych. Już nie zza szyb autokaru, dzieci i młodzież mogą zapoznać się z funkcjonowaniem Zakładu Ochrony Środowiska m.in. zakładowej oczyszczalni ścieków a także tzw. odstojników, czyli terenów zasiedlonych przez ptaki. Organizowane wizyty są jednym z wielu działań Z. Ch. „Police” S.A. zmierzających do zmiany przestarzałych, lecz wciąż pojawiających się stereotypów na temat Zakładów Chemicznych „Police” S.A. i ich funkcjonowania w środowisku, jak również stanu środowiska naturalnego otaczającego firmę.

Wycieczki studentów Uniwersytetu Szczecińskiego do oczyszczalni Nasze programy edukacyjne dotyczą nie tylko dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Współpracujemy z Uniwersytetem Szczecińskim. Dzięki nam studenci Wydziału Ochrony Środowiska mogą zdobywaną wiedzę teoretyczną poszerzyć o praktyczną. Zwiedzanie oczyszczalni pozwala na poznanie rzeczywistych zasad jej funkcjonowania i stwarza możliwość dyskusji, zadawania pytań kompetentnym pracownikom.

foto: 04 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Studenci oprowadzani przez naszego pracownika. 05 Konrad Pustoła / Teren Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

21


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

promocja i wsparcie kultury Wspieramy kulturalne inicjatywy, żeby nasz region zapadał pozytywnie w pamięci jego mieszkańców i sąsiadów z innych województw.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. promują region, wspierając działania kulturalne. Zarówno te lokalne, jak i te o zasięgu światowym jak np. Międzynarodowy Turniej Tenorów zorganizowany w Operze na Zamku w Szczecinie. Jak mawiał Umberto Eco „Kultura wyzwala ciało od zniewolenia pracą i usposabia je do kontemplacji”. Dlatego tak chętnie pomagamy w realizacji działań kulturalnych, organizowaniu konkursów plastycznych, wokalnych, fotograficznych, literackich dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Koncentrując się na regionie zachodniopomorskim, pragniemy udowodnić, że wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie nie muszą wyłącznie odbywać się w Krakowie czy Warszawie. W latach 2011/2012 na działania związane z rozwojem i promocją kultury przeznaczyliśmy ponad 400 tys. zł.

Gryfia 2012 – Nagroda Literacka dla Autorki Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia 2012 oraz 50 tys. zł trafiły do Magdaleny Tulli za książkę „Włoskie szpilki”. Ten tekst to wielowarstwowa, gęsta opowieść o zmaganiu się z przeszłością, o naznaczonym traumami dzieciństwie, o peerelowskiej Polsce, wreszcie o chorobie, która dotyka matkę bohaterki. Prof. Inga Iwasiów, przewodnicząca jury Nagrody Gryfia, poinformowała w swojej laudacji, że oprócz Magdaleny Tulli do Gryfii nominowane były także: Natalia Bobrowska, Krystyna Czerni, Brygida Helbig, Joanna Krakowska, Małgorzata Szejnert, Marta Podgórnik oraz Ewa Winnicka. Sponsorem nagród były m.in. Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dni Polic – Dni Chemika Miejski Ośrodek Kultury w Policach Dni Polic 2012 – Dni Chemika, czyli polsko-niemieckie działanie na polanie to wielka impreza kulturalna na skalę całego województwa. Na dwa dni do Polic zjeżdżają mieszkańcy całego regionu i różnych stron Polski, by posłuchać na żywo występów swoich ulubionych muzycznych wykonawców. W roku 2012 na wielkiej scenie wystąpili m.in.: Maciej Maleńczuk z zespołem, Lord – Sound Of Queen i Honey. Oprócz doznań muzycznych na uczestników czekała cała masa konkursów, zmagań sportowych i atrakcji. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. były jednym z organizatorów eventu.

foto: 01 Tomasz Łój / Balon czekający na uczestników Dni Polic. 02 Tomasz Łój / Malowanie twarzy – jedna z atrakcji.

22


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Jedną z atrakcji podczas Dni Chemika był lot balonem, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. 01

02

wydarzenia kulturalne to doskonała forma promocji naszego regionu na skalę ogólnopolską. Dlatego tak chętnie wspieramy ciekawe projekty 23


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

01

03 04

02

Gryfia 2012

02

Książką „Włoskie szpilki” Magdalena Tulii zagwarantowała sobie I miejsce w konkursie Gryfia 2012.

Region zachodniopomorski Promocja i wsparcie kultury

Autorka zwycięskiej książki otrzymała nagrodę w postaci 50 tys. zł.

Szkolny Konkurs Piosenki Niemieckiej i Konkurs Plastyczny „Muzyką Malowane” W marcu 2012 roku w Klubie Nauczyciela w Policach, odbył się finał Konkursu „Muzyką Malowane”. Była to już IX edycja Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Celem konkursu jest promowanie muzyki krajów niemieckojęzycznych oraz nauki języka niemieckiego. Konkurs „Muzyką Malowane” składa się z dwóch części: plastycznej i muzycznej (Konkurs Piosenki Niemieckiej). Prace plastyczne uczniów są inspirowane utworami muzycznymi niemieckich kompozytorów. W roku 2012 uczniowie mieli do wyboru Wolfganga Amadeusza Mozarta:

„Symfonię nr 40 g-moll, cz. I Allegro molto”, Richarda Wagnera: „Cwałowanie Walkirii” z „Pierścienia Nibelunga”, Johanna Straussa: walc „Nad pięknym modrym Dunajem”. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. były jednym z fundatorów nagród w obu konkursach.

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Z rodzinnego albumu” Podczas XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego, młodym fotografikom tradycyjnie patronowały Zakłady Chemiczne „Police” S.A. XIII edycja odbyła się pod hasłem „Z rodzinnego albumu”. Ideą przedsięwzięcia jest pobudzanie wyobraźni młodych ludzi do odkrywa-

foto: 01 Tomasz Łój / Wesołe miasteczko na Dniach Polic. 02 / Nagroda Gryfia 2012. 03 Tomasz Łój / Zapasy sumo – jedna z atrakcji Dni Chemika. 04 Dariusz Gorajski / Laureatka Gryfii 2012.

24


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

05

07

Szkolne konkursy

Konkurs Piosenki Niemieckiej to jedna z form kulturalnej współpracy pomiędzy Polską a naszym sąsiadem – Niemcami, jaką wspieramy.

Paweł Wolski: »W trakcie mojej dotychczasowej drogi artystycznej dwukrotnie brałem udział w Turnieju Tenorów. W tym roku wybrałem polskiego kompozytora i rzadko wykonywaną, ale piękną arię z kurantem – „Cisza dokoła” – z opery „Straszny dwór” Moniuszki oraz pieśń meksykańską – „Granadę”. Czułem tremę i jednocześnie wyróżnienie, z powodu zaproszenia. Turniej był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem i swoistą lekcją interpretacji tak znanych arii wykonywanych przez znakomitych polskich i zagranicznych śpiewaków«.

06

nia własnego sposobu patrzenia na świat. W konkursie wzięło udział 15 uczestników z ZS w Policach oraz Gimnazjum Zespołu Szkół w Nowym Warpnie. Nagrody ufundowały Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Opera na Zamku w Szczecinie – „Międzynarodowy Turniej Tenorów” W roku 2012 w XIII turnieju wzięło udział 11 tenorów. Uczestnicy turnieju pochodzili z wielu krajów, także pozaeuropejskich. Każdy z nich wykonał wybraną przez siebie arię operową oraz pozycję z lżejszego repertuaru: arię operetkową lub popularną pieśń. Koreańczyk

Ji-Woon Kim okazał się potrójnym zwycięzcą, oprócz nagrody głównej – nagrody publiczności, otrzymał także nagrodę od orkiestry Opery na Zamku oraz przyznawaną w tym roku po raz pierwszy – nagrodę specjalną Opery na Zamku, równoznaczną z angażem w jednym ze spektakli realizowanych przez Operę na Zamku. Na 4. miejscu znalazł się Polak – Paweł Wolski.

„Słowiki 60” – chór męski Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wspierają działalność męskiego chóru „Słowiki 60”. Dzięki przekazanym przez nas funduszom chór mógł m.in. wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym,

który odbył się w Rimini, we Włoszech, gdzie zdobył brązowy medal.

Opera na Zamku w Szczecinie – premiera „Traviaty” Jesteśmy dumni, że dzięki naszej pomocy „La Traviata”, jedno z najdoskonalszych dzieł Verdiego, zagościło na deskach Opery na Zamku w Szczecinie. Ponad sześćset zaproszeń na premierę rozeszło się wiele tygodni przed. Osoby obsadzone w głównych rolach to międzynarodowa czołówka. Wydarzenie zgromadziło gości ze świata kultury, biznesu i polityki. Mecenat wspierający nad projektem objęły Z. Ch. „Police” S.A.

foto: 05 Paulina Bajer / Występ podczas Konkursu Piosenki Niemieckiej. 06 archiwum ZS im. I. Łukasiewicza w Policach / Widownia i obserwatorzy konkursu. 07 Ireneusz Jacewicz / Spektakl „Traviata” w „Operze na Zamku”.

25


01

zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

26


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

sportowe emocje

02

Propagujemy olimpijską ideę: „Szybciej, wyżej, silniej”. Zarówno w prowadzeniu Zakładów Chemicznych jak i na sportowych arenach.

03

Wyznajemy też zasadę: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Dlatego od lat wspieramy kluby i drużyny sportowe z regionu, zarówno te amatorskie: młodzieżowe, pracownicze, jak i profesjonalne. W sporcie, podobnie jak w biznesie, mierzymy wysoko. Dzięki naszej pomocy sportowcy mogą skoncentrować się na tym, co dla nich najważniejsze – osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Zdajemy sobie sprawę, że sport jest ważny dla wszystkich, jest doskonałą formą rekreacji, która hartuje ducha i uczy współpracy w grupie. Nie stawiamy wyłącznie na zawodowców, pamiętamy o naszych pracownikach, ich rodzinach i mieszkańcach regionu zachodniopomorskiego. W latach 2011/2012 na sport amatorski i pracowniczy przekazaliśmy ponad 120 tys. zł., a na sport profesjonalny w roku 2012 w ramach umów stałych – 7 880 000 zł. Wspieranie sportu zawodowego to element budowania przez nas pozytywnego, nowoczesnego wizerunku.

Logo polic zdobi wyłącznie trykoty ambitnych sportowców

foto: 01 Jacek Imiołek / Koszykarze AZS Koszalin. 02 / Tenisista stołowy walczący dla Z. Ch. „Police” S.A. 03 / Piłkarz Pogoni Szczecin. 04 Gracjan Broda / Siatkarka „Chemika Police”.

04

27


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Chemik Police

Z. Ch. „Police” S.A. szczególną uwagę przywiązują do rozwoju i właściwego treningu młodych talentów. Nie zapominamy jednak o seniorach grających w naszych barwach.

02

Uczestnicy Polickiego Pucharu Zarządu po meczu.

01

Sport amatorski, szkolny, pracowniczy Region zachodniopomorski Sport amatorski

Klub piłkarski „Chemik Police” Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od lat współpracują z KP „Chemik Police”. Nasze działania dotyczą III-ligowego pierwszego zespołu, drugiego zespołu profesjonalnego oraz młodzieży, na której rozwój staramy się kłaść największy nacisk.

Z. Ch. „Police” S.A. są historycznie głównym partnerem wspierającym działalność Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Chemik Police”, w tym działającej w jego ramach „Akademii Piłkarskiej Police”, w której trenuje obecnie blisko 300 dzieci z terenu gminy Police. W ramach dotychczasowej współpracy Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ufundowały m.in. stypendia dla drużyny Juniorów Młodszych, która zdobyła w 2011 roku tytuł Mistrza Polski, co było największym sukcesem w historii Klubu, a w najbliższym czasie zaspokojone zostaną potrzeby sprzętowe wszystkich 11 roczników funkcjonujących w ramach „Akademii Piłkarskiej”. Wsparcie finansowe Zakładów Chemicznych „Police” S.A. pozwala stowarzyszeniu funkcjonować na coraz wyższym poziomie organizacyjnym i sportowym, co widoczne jest m.in. podczas organizowanych przez Stowarzyszenie imprez

sportowych dla młodzieży, w tym w szczególności cyklu rozgrywek pod hasłem „MARZEC Z FUTBOLEM”, w których udział bierze blisko 60 drużyn terenu województwa zachodniopomorskiego.

TKKF Puchar Zarządu Ognisko TKKF „Tytan” powstało w 1985 roku. Dzięki pomocy finansowej Z. Ch. „Police” S.A. klub organizuje dużo imprez sportowych nie tylko dla pracowników Zakładów, ale również dla ich rodzin i mieszkańców Polic. Obok sekcji biegaczy, kulturystów, tenisa stołowego, brydża, ważną rolę odgrywa piłka nożna. Na przełomie maja i czerwca 2012 roku zorganizowany został turniej „Puchar Zarządu”. Rywalizację 6 wewnętrznych drużyn na boiskach trawiastych wygrała drużyna „Remech”, pokonując w finale „Logistykę” 5:0.

foto: 01 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Uczestnicy Pucharu Zarządu. 02 Rafał Szyszyło (Śmiały) / Maratończycy z Polic. 03 Krzysztof Cichomski / Seniorzy „Chemika Police”.

28


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Z. Ch. „Police” S.A. wspierają i dopingują tenisistów stołowych.

05

03 04

Puchar Zarządu

W rywalizacji o „Puchar Zarządu” wzięło udział 6 drużyn. Najwyższe miejsce na podium zajęli zawodnicy drużyny „Remech”.

Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Police, turniej brydżowy W Klubie Nauczyciela w Policach organizowany jest cykl o „Grand Prix Klubu Nauczyciela”. Jest to cykl turniejów „Na impy” rozgrywany co środę. Łącznie odbywa się ponad 40 turniejów w ciągu roku. NKSz „Śmiały” Police jest też organizatorem turnieju „Śmiałe Maksy”.

Memoriał im. Tadeusza Gniota, Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” Od 1989 roku w Policach rozgr ywany jest festiwal szachowy (od 1992 roku – w obsadzie międzynarodowej) poświęcony pamięci Tadeusza Gniota – wybitnego szachisty i mieszkańca Szczecina. Sponsorem przedsięwzięcia są m.in. Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Policach został założony 29 kwietnia 1997 roku. Klub stawia sobie za cel zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej i wyrobienie nawyku usprawniania się od najmłodszych lat. Ponadto „Trójka” przekazuje wartości fair play, jakie należy stosować w życiu i na sportowej arenie. Klub stawia na trzy sekcje: koszykówkę chłopców, siatkówkę dziewcząt oraz lekką atletykę młodzieży.

XXI Memoriał im. Tadeusza Iwańca, 01. 10. 2011 r., AKS „Promień” Zakłady Chemiczne wspierają Atletyczny Klub Sportowy „Promień” Police. Stowarzyszenie posiada sekcję męską i damską. Podczas XXI Memoriału im. Tadeusza Iwańca nasza drużyna zajęła trzecie miejsce.

06

„Champion Police” Staramy się nie ograniczać do najpopularniejszych dyscyplin sportowych jak piłka nożna czy siatkówka. Z dumą wspieramy juniorów i starszą młodzież uprawiającą tenis stołowy. Uczniowski Klub Sportowy „Champion Police” występujący w II i III lidze jest jednym z naszych podopiecznych. Ponadto współpracujemy z: Klubem Sportowym Inwalidów „Start” Szczecin, Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Siatkowej Szczecin oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach.

foto: 04 Rafał Szyszyło (Śmiały) / Turniej szachowy. 05 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / Reprezentanci „Championa Police”. 06 / Piłkarz w barwach Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

29


01

02

Regionalne kluby i chęć walki o najwyższe cele – tym kierujemy się w wyborze podopiecznych

30


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

Sport profesjonalny Region zachodniopomorski Sport profesjonalny

nych wrażeń. Wierzymy, że w Koszalinie, gdzie koszykówka ma wieloletnią tradycję, sportowych emocji i sukcesów nie zabraknie także w najbliższych sezonach. Mamy nadzieję, że wsparcie dla Klubu pozwoli osiągać jeszcze lepsze wyniki, co przełoży się także na promocję naszej spółki” – tłumaczy Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Krzysztof Jałosiński.

„Pogoń Szczecin” S.A.

„AZS Koszalin” Zakłady Chemiczne „Police” S.A. od listopada 2011 roku są oficjalnym sponsorem klubu koszykarskiego „AZS Koszalin”. Wsparcie dla drużyny jest kolejnym z elementów promocji sportu i kultury w regionie. Dlaczego właśnie „AZS”? Z. Ch. „Police” S.A. chętnie wspierają te regionalne kluby i drużyny, które mają cele i ambicje sportowe oraz konsekwentnie poprawiają swoje wyniki, dostarczając kibicom niezapomnia-

W lipcu 2012 roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oficjalnie zostały sponsorem głównym drużyny „Pogoń Szczecin”. Beniaminek z województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak kiedyś „Police” S.A., odrodził się niczym feniks z popiołów. Dostrzegliśmy potencjał drużyny ze Szczecina, sprawdziliśmy kondycję finansową i zdecydowaliśmy się na ten krok. Dzięki naszemu wsparciu „Pogoń” może grać w Ekstraklasie. Nasza inwestycja nie jest wyłącznie działaniem charytatywnym. Liczymy, że dzięki przekazanym środkom „Pogoń” na

stałe zagości w Ekstraklasie i będzie dumnie reprezentowała Pomorze Zachodnie, osiągając jak najlepsze rezultaty w kolejnych meczach, co przełoży się na ogólnopolski, pozytywny wizerunek naszej firmy.

Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chemik Police” Siatkówka od lat jest bliska naszemu sercu, dlatego zdecydowaliśmy się na sponsoring kobiecej drużyny PSPS „Chemik Police”. Klub przez wiele miesięcy borykał się z problemami finansowymi, jego dalsze funkcjonowanie w I lidze stało pod znakiem zapytania. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanowiły objąć stałą opieką obiecujące i utalentowane siatkarki tak, by bezstresowo mogły się koncentrować na osiąganiu jak najlepszych wyników i pozycji w tabeli. Wsparcie dla PSPS „Chemik Police” jest kolejnym z elementów promowania województwa zachodniopomorskiego i naszej marki w Polsce.

foto: 01 / Piłkarze Pogoni Szczecin (w białych koszulkach). 02 Gracjan Broda / Siatkarki „Chemika Police”.

31


zakłady chemiczne „police” s. a . g ru pa a zoty

region Zachodniopomorski

Koszalin

Police Szczecin

Mapa działalności charytatywnej prowadzonej przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w obrębie województwa zachodniopomorskiego.

32


Jesteśmy dumni, że od ponad 40 lat odgrywamy kluczową rolę w życiu gospodarczym i społecznym regionu zachodniopomorskiego.

01

foto: 01 archiwum Z. Ch. „Police” S.A. / W lewej części zdjęcia widać Z. Ch. „Police” S.A. . W prawej części zdjęcia znajduje się Port Barkowy – jeden z trzech elementów Portu w Policach.


zakłady chemiczne „police”

Region Zachodniopomorsk i

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zchpolice.grupaazoty.com

IV

POLICE S.A.  

katalog dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

POLICE S.A.  

katalog dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

Advertisement